ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Активні операції комерційних банків
       

   

  Банківська справа

  Зміст

  Вступ 3
  1 Активні операції, їх роль і місце в банківській діяльності 5
  1.1 Економічна сутність активних операцій 5
  1.2 Види та форми активних операцій комерційних банків 6
  1.2.1 Кредитні операції 6
  1.2.1.1 Види і форми кредитів 6
  1.2.1.2 Особливості кредитних операцій у різних країнах 14
  1.2.2 Касові операції банків 19
  1.2.3 Операції з цінними паперами 21
  2 Принципи організації та нові шляхи підвищення ефективності активнихоперацій комерційного банку 23
  2.1 Зарубіжний досвід діяльності комерційних банків в області активнихоперацій і перспективи використання його в Росії 23
  2.2 Основні напрями та перспективи розвитку деяких активних операцій
  27
  2.3 Нові операції комерційних банків 31
  Висновок 35
  Список використаної літератури 37

  Введення

  Банки - центри, де в основному починається і завершується діловепартнерство. Від чіткої грамотної діяльності банків залежить у вирішальніймірою здоров'я економіки. Без розвинутої мережі банків, що діють саме накомерційній основі, прагнення до створення реального та ефективногоринкового механізму залишається лише благим побажанням.

  Комерційні банки - універсальна кредитна установа, що створюєтьсядля залучення та розміщення грошових коштів на умовах повернення іплатності, а також для здійснення багатьох інших банківських операцій.

  Комерційні банки здійснюють активні і пасивні операції. Ціоперації подібні двом протилежним сторонам діалектичної єдності.
  Без пасивних операцій неможливі активні операції, а без активнихоперацій стають безглуздими пасивні. Але всі без виняткупроводяться банківські операції переслідують одну мету - збільшення доходів іскорочення витрат.

  Що ж стосується даної курсової роботи, то в ній якраз і будутьдосліджені операції комерційних банків, а саме активні, тому що вонимають діяльності комерційних банків одне з першорядних значень, такяк процеси утворення кредитних ресурсів та їх використання знаходяться втісному взаємозв'язку.

  Активні банківські операції - це операції, за допомогою яких банкирозміщують наявні в їх розпорядженні ресурси з метою одержаннянеобхідного доходу і забезпечення своєї ліквідності.

  Економічна значимість і актуальність даного питання - питанняпроведення активних операцій і визначили написання цієї курсовоїроботи, метою якої є дослідити в теоретичному плані сутність ізначення активних операцій комерційних банків, а також проаналізуватипрактику здійснення цих операцій.

  Виходячи з мети роботи, були поставлені наступні завдання:

  - визначити сутність активних операцій комерційних банків;

  - з'ясувати структуру активів активних операцій банків і стисло охарактеризувати основні з них;

  - вивчити основні аспекти аналізу активних операцій комерційних банків Росії;

  - виявити основні проблеми вдосконалення активних операцій.

  При написанні даної курсової роботи були використані наукові праці тамонографії російських економістів і закордонних фахівців в областібанківської справи, деякі навчальні посібники та методичні розробки,матеріали періодичної преси, статистична інформація.

  1 Активні операції, їх роль і місце в банківській діяльності

  1.1 Економічна сутність активних операцій

  По класифікації активних операцій, як і за структурою активівсклалися різні точки зору.

  На думку Буката В.І., Львова Ю.І. основними активними операціямиє:

  - кредитні операції, в результаті яких формується кредитний портфель банку;

  - інвестиційні операції, що створюють основу для формування інвестиційного портфеля;

  - касові та розрахункові операції, що є одним з основних видів послуг, що надаються банком своїм клієнтам;

  - інші активні операції, пов'язані зі створенням відповідної інфраструктури, що забезпечує успішне виконання всіх банківських операцій.

  Лаврушин вважає, що найбільш розповсюдженими активними операціямибанків є:

  - позичкові операції, як правило, приносять банкам основну частину їхніх доходів. У макроекономічному масштабі значення цих операцій полягає в тому, що за допомогою них банки перетворюють тимчасово недіючі грошові фонди до чинних, стимулюючи процеси виробництва, обігу та споживання;

  - інвестиційні операції, у процесі їх здійснення банк виступає в якості інвестора , вкладаючи ресурси в цінні папери або купуючи права зі спільної господарської діяльності;

  - депозитні операції, призначення активних депозитних операцій банків полягає у створенні поточних і тривалих резервів платіжних коштів на рахунках в Центральному банку (кореспондентський рахунок і резервний рахунок ) та інших комерційних банках;

  - інші активні операції, різноманітні за формою, приносять банкам за кордоном значний дохід. У російській практиці коло їх поки обмежений. До числа інших активних операцій відносяться: операції з іноземною валютою та дорогоцінними металами, трастові, агентські, товарні та ін

  Такі автори як Поляков В.П., Московкина Л.А. підрозділяють активніоперації на банківські інвестиції, надання позик, облік (купівля)комерційних векселів і фондові операції.

  Антонов П.Г., Пессель М. виділяє такі ж операції як і Буката В.І.і Львів Ю.І., тобто: касові, кредитні, інвестиційні та іншіоперації.

  Що стосується мене, то я дотримуюся думки Буката В.І., Львова Ю.І.,
  Полякова В.П. і Московкина Л.А., які включають в активні операції:касові, кредитні, інвестиційні та інші операції, так як ці операціїє найбільш розповсюдженими видами активних операцій банків.

  1.2 Види і форми активних операцій комерційних банків

  1.2.1 Кредитні операції

  1.2.1.1 Види і форми кредитів

  Джерелом кредиту є тимчасово вільні ресурси в грошовій формі,вивільняються в процесі діяльності кредитних інститутів. Від усіх іншихформ надання коштів (субсидії, субвенції, дотації та ін) кредит якекономічну категорію відрізняють три основні принципи - терміновість,зворотність і платність.

  При цьому під ТЕРМІНОВОСТІ маються на увазі заздалегідь обумовлені терміниповернення кредитору позикових коштів; під ПОВОРОТНОЇ - обов'язковавиплата кредиторові суми основного боргу на обговорених умовах. Платністьозначає, що в даній економічній операції грошові коштиявляють собою специфічний товар і, на основі закону вартості, йогоціна виражається у відсотках.

  Крім зазначених обов'язкових принципів, кредити можуть бутикласифіковані за наступними додатковим основними видами та формами:

  - джерела залучення - зовнішні та внутрішні кредити;

  - призначення - пов'язані, не пов'язані і проміжні;

  - цілі використання - цільові і нецільові;

  - терміни - коротко-, середньо-, довгострокові та інвестиційні;

  - забезпеченість - забезпечені і бланкові;

  - форма організації - синдиковані, консорціальні, двосторонні та клубні;

  - валюта залучення - у валюті країни-кредитора, у валюті країни-позичальника, у валюті третьої країни, в міжнародних рахункових грошових одиницях, мультивалютні; < p> - вид процентної ставки - плаваюча, фіксована та змішана;

  - форма подання - шляхом реального переказу коштів, рефінансування та переоформлення боргу;

  - форма погашення - однією сумою, рівними частками через рівні проміжки часу, непропорційними частками у взаємопогоджувані терміни;

  - число використання - разові і відновлювальні;

  - техніка надання - однією сумою, відкрита кредитна лінія, контокорентний кредит, овердрафтне кредит, "стенд-бай" і т.д.;

  - погляд кредитора - офіційні, неофіційні, змішані і кредити міжнародних організацій;

  - юридична підпорядкованість - за законодавством кредитора, за законодавством позичальника , за законодавством третьої країни.

  Класифікація кредитів.

  Розглянемо тепер класифікацію кредитів за формами більш докладно.

  Як вже зазначалося, за джерелами залучення всі кредитипідрозділяються на зовнішні і внутрішні. Під Зовнішні позики розуміютькредити, залучені від фінансових установ - нерезидентів. Зазвичайзазначені позики пов'язані з обслуговуванням зовнішньоекономічних зв'язківклієнтури кредитної установи, необхідністю реінвестування кредитів,наданих відповідним банком іншим економічним структурам уіноземній валюті (з метою запобігання створення відкритої валютноїпозиції). ВНУТРІШНІ ПОЗИКИ зазвичай служать для підтримки ліквідності іприбутковості кредитної установи у національній валюті, а також фінансовогозабезпечення його ділової активності.

  Будь-кредитна установа здійснює свою діяльність уВідповідно до розробленого керівництвом банку планом. У зв'язку з цимзалучені банком кошти мають конкретне ПРИЗНАЧЕННЯ.

  ПОВ'ЯЗАНІ КРЕДИТИ надаються банками з метою підтримкифінансово-економічної діяльності своїх клієнтів. При цьому пов'язанікредити можуть бути декількох видів (під платежі готівкою, під авансовіплатежі, постфінансування, міжбанківський кредит під конкретнукомерційну угоду, кредитні лінії).

  КРЕДИТ ПІД ПЛАТЕЖІ ГОТІВКОЮ використовується у випадку, якщо клієнт банку -кредитора, що є постачальником товару, зацікавлений у розміщеннізамовлення, але не має можливості оформити комерційний кредит. При цьому банк -кредитор виплачує клієнтові повну суму контракту, без будь-якихвідрахувань, з одночасним оформленням вимог на банк, що обслуговуєпокупця. Вигода фірми-експортера полягає в одноразове отриманніповної суми платежу, що неможливо при оформленні вексельного кредиту абокредиту за відкритим рахунком. Разом з тим, банк фірми-постачальника якутримувач рахунка останньої залишає свій баланс незміненим, збільшуючи попасиву статтю коштів на поточних рахунках клієнтів. Банк фірми-покупця,маючи у своєму балансі зобов'язання перед банком-кредитором, відображає заактивного контр-рахунку вимоги на свого клієнта, при цьому забезпеченнямза активом будуть усі кошти, що надходять на рахунок покупця.
  Покупець, зі свого боку, отримує товар з реальною відстрочкою платежуна фінансових умовах більш привабливих, ніж за фірмовим абоклієнтського кредиту.

  КРЕДИТ під авансові платежі залучається у разі укладенняпокупцем контрактів на значні суми, причому частину контрактупідлягає префінансірованію. Прикладом таких кредитів можуть бути позики,здійснені колишнім СРСР під фінансування закупівель труб великогодіаметру з Японії. Оскільки суми угод досягали декількох мільярдівдоларів, для рефінансування авансових платежів у розмірі 15% від загальноїсуми угоди СРСР залучив кредити від японських банків, що обслуговуютьвідповідні фірми-постачальники. Оскільки залучення таких коштів непов'язане з потребами самого кредитної установи, банк-позичальникоформляє контртребованіе на безпосереднього споживача товару.

  постфінансування це кредит під рефінансування ранішездійснених платежів та оформляється кредитною угодою спеціальної форми.
  Однією з найбільш характерних рис зазначеної угоди є норма пропопередньому платіж банком-позичальником, за виставленими рахунками покупцемз детально обговореними реквізитами (повне найменування товару, фірми -покупця, фірми-продавця, дата відвантаження товару, умови поставки істрахування та ін.) Після отримання відповідної документації банк-кредиторперевіряє отримані від банку-позичальника документи і звіряє з інформацією,що надійшла від постачальника. При відсутності будь-яких заперечень банк -кредитор банк-кредитор надає необхідне конгруентнерефінансування банку-позичальника. За привабливістю постфінансування вцілому можна порівняти з кредитами під авансові платежі.

  міжбанківський кредит під конкретні комерційні операції - найбільшчасто зустрічається різновид банківського кредиту. При цьому вміжбанківському угоді робиться посилання на конкретні міжфірмовийконтракти. Зазначена форма кредиту передбачає платіж на умовах інкасоабо за акредитивом з одночасним виставленням кредитного вимоги набанк-позичальник.

  КРЕДИТНА ЛІНІЯ відкривається банком-кредитором на користь банку-позичальникав межах узгодженого між сторонами ліміту. В рамках зазначеноїліміту банк-позичальник може залучити від банку-кредитора кошти дляфінансування закупівель товарів, обговорених у спеціальній угоді. Цейвид кредитів є одним з найпоширеніших у міжбанківськійпрактиці.

  Незв'язана КРЕДИТИ залучаються позичальником з правом самостійногонецільового використання отриманих коштів.

  проміжних кредитів використовуються безпосередньо в банківськомубізнесі надзвичайно рідко, тому що призначені для обслуговування такихспецифічних видів діяльності, як лізинг, Инжиринг і т.д. Оскількибудь-яка угода, включаючи надання послуг, здавання в оренду устаткування іт.д., має обов'язкову грошову оцінку, вона фактично супроводжуєтьсянаданням банківського кредиту, опосередковує діяльність продавця домоменту отримання ресурсів. На перший погляд проміжні форми кредитівне настільки привабливі для банку-позичальника, як пов'язаний кредит. Цепояснюється тим, що банк-позичальник не отримує додаткового забезпечення ввигляді що перейшло у власність покупця товару або що надійшла відреалізації даного товару на рахунок фірми-одержувача виручки. Однак, вигодабанку-позичальника полягає у зменшенні ризиків неплатежу з боку клієнтапри одночасному збільшенні ефективності його діяльності.

  Нерідко призначення кредитів змішують з їх цільовий характер. Цільовікредити включають в себе пов'язані і проміжні кредити, а також рядфінансових кредитів, залучених без вказівки об'єкта кредиту.

  Як вже зазначалося вище, одним із принципів кредитування єтерміновість операцій. ПО Термін кредиту умовно поділяються на коротко-, середньо-,довгострокові та інвестиційні.

  КОРОТКОСТРОКОВІ міжбанківські кредити являють собою депозити строкомдо одного року. При цьому в окрему групу виділяють угоди на строк до 90днів включно. Це одноденні кредити ( "overnight" з терміномвикористання з сьогодні до завтра; кредити "tommorow-next" - з завтра напіслязавтра; "spot-next" - з післязавтра на один день), тижневі ( "spot -week "-з післязавтра на тиждень), а також дво-і тритижневі, одно-, дво-і тримісячні кредити.

  За прийнятою класифікацією до середньострокових відносять кредити від одногороку до десяти років, а також депозити на термін більше 12 місяців.

  ДОВГОСТРОКОВІ кредити включають в себе позики загальним терміном дії понаддесяти років.

  До рідко зустрічається різновидів довгострокових кредитів відносятьсятак звані ІНВЕСТИЦІЙНІ міжбанківські кредити. Як правило, вони маютьхарактер субординованого або партісіпаціонного позики. Іноді в цюкатегорію включають незв'язані кредити з терміном погашення понад 10 років.

  Згідно нормативного регулювання ряду країн, під Субординований
  ПОЗИК розуміють кошти, надані позичальнику для збільшення йогоробочого капіталу на строк понад 10 років. Що використовуються для розрахункукапітальної бази, а також для створення резервів під сумнівну ібезнадійну заборгованість субординовані позики включаються позичальником урозряд власних коштів. При ліквідації кредитного інституту, що має всвоєму пасиві субординовані позики, відповідні кошти можуть бутивикористані для задоволення претензій кредиторів, у випадку, якщостатутного, надмірного, а також інших складових власного капіталувиявиться недостатньо для погашення всіх його зобов'язань. У будь-якому іншомувипадку, якщо цільовий характер наданих засобів не був обумовлений вкредитній угоді, витрачання субординованого позики вимагаєписьмової згоди кредитора.

  ПАРТІСІПАЦІОННИЙ КРЕДИТ володіє всіма перерахованими вищехарактеристиками субординованого позики, але має ряд характерних рис.
  Фактично він є прихованим збільшенням власного капіталу банку, щопояснює у тексті відповідної угоди норму про можливий випуск вкористь кредитора додаткової кількості акцій позичальника.
  Партісіпаціонний кредит може розглядатися як одна з формміжбанківських інвестицій та єдина кредитна угода, яка може немати терміну.

  Широкі можливості субординованого позики та партісіпаціонногокредиту визначили дуже жорстку регламентацію умов такогозалучення, а іноді й пряма заборона подібних операцій (Німеччина). У тихдержавах, законодавством яких дозволяється залучення цих позик
  (Англія, Франція та ін), їх використання та погашення здійснюється тількиза письмовою згодою валютних влади країни.

  Іноді, з метою підтримки двосторонніх взаємин принеможливості здійснення двосторонньої угоди (наприклад, після досягненняліміту кредитування одного позичальника), сторони можуть скористатися такзваної "Дзеркальний Угода". Вказана операція являє собоюнадання кредиту через третій банк, при якому реальний кредиторрефінансує офіційного на умовах, повністю відповідного
  "Дзеркальному" угоди між офіційним кредитором і позичальником реальним.
  При цьому цільовий характер операції проявляється в обліку офіційногокредитора, тому що конкретної статті залучення відповідає контрстатьярозміщення коштів.

  Вигодою офіційного кредитора є різниця між вартістюзалученого і вартістю розміщеного кредиту в розмірі від 1/16 до 1/8%річних. У всьому іншому рефінансування офіційного кредитораконгруентне. Угода з рефінансування офіційного кредитора зазвичайвключає наступну норму: "Зобов'язання позичальника перед кредиторомобмежені сумами, що надходять від (назва банку) на підставі угоди від
  (дата угоди) ". Оскільки такі кредити надаються наджентльменською основі, то на першу вимогу офіційного кредиторареальний кредитор і реальний позичальник повинні будуть "відкрити" своївзаємини з виплатою цесії (недоотриманого прибутку) офіційногокредитору. "Дзеркальні" кредити зустрічаються, як правило, в рамках однієїфінансової групи і здійснюються з метою переведення капіталу в головнуконтору, приховування регіональної політики відповідної фінансової групи.
  При цьому "дзеркальні" кредити всередині країни підкоряються законодавствуцієї країни, а міжнародні "дзеркальні" кредити - законодавствупервісного кредитора або англійською нормам права.

  Одним з основних показників рівня ризику кредитних вкладень є
  Забезпечення надані позик. У зв'язку з цим кредити підрозділяються назабезпечені і незабезпечені.

  Під Незабезпечені розуміється тільки один різновид кредитнихугод - міжбанківське угоду про залучення фінансових ресурсів наконкретний термін із зобов'язанням сплати основного боргу про відсотків наобговорених умовах без надання будь-яких додатковихдокументів або застави. Незабезпечений кредит - це кредит "під ім'я".

  Серед забезпечених кредитів прийнято виділяти матеріальногозабезпечені і бланкові. До бланкові кредити відносяться позики зоформленням банківського векселя, службовця зобов'язанням позичальника сплатитиконкретну суму в конкретну дату після пред'явлення оригіналу векселя.
  Матеріальне забезпечення за кредитом може бути комерційні (фірмові)векселя, інші цінні папери, товаророзпорядчих й інша рівноціннакомерційна документація, земля, нерухомість, продукція на складах і т.д.
  При цьому забезпечення носить характер застави, що має кілька форм:

  - "прихований" заставу, коли забезпечення по позиці знаходиться в руках споживача, що здійснює переробку товару з метою подальшої її реалізації та погашення раніше залученого позики. У цьому випадку в якості забезпечення виступають кошти, які зараховуються на рахунок клієнта в кредити банків;

  - "м'який" заставу, при якому у фірми-позичальника по балансу постійно враховується залишок товару конкретного асортименту на повну суму позики та відсотків за ринковою вартістю з приблизно 10%-ним перевищенням суми зобов'язань за позикою;

  - "твердий" заставу, яка відображається по балансу банку у вигляді контрстатьі по пасиву з точним зазначенням вартості заставленого забезпечення. У міжбанківських взаєминах "твердим" заставою в розмірі певної частки від наданих ресурсів можуть бути різні фінансові інструменти - від страхових депозитів до цінних металів.

  Серйозні розбіжності між позиками виявляються при їх залученні таобслуговуванні в залежності від ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ коштів, яка може бутиздійснена у вигляді двосторонніх, синдикованих, і консорціальнікредитів. Наприклад, кредит, який притягається на умовах "БАНК-БАНКУ", немістить розділів і статей про агента по кредиту і виникають у зв'язку зцим взаємовідносин позичальника і кредитора. В окремих угодах невключається навіть норма про можливої подальшої синдикації кредиту
  (переуступка прав вимог декільком кредитним інститутам). Такікредити зазвичай незначні в сумі, що обумовлено жорсткістюнормативів валютних влади всіх держав за лімітами кредитуванняокремих позичальників. Середній термін по них рідко перевищує п'ять років, а маржапо позиці - вище середньозваженої маржі по синдикованих кредитах приблизнона 1/4%. Всі розрахунки за кредитом ведуться на двосторонній основі.

  синдикований кредит у строгому сенсі цього слова (нерідко під цимназвою на увазі всі недвусторонніе кредити) є позикою,наданим синдикатом банків на чолі з одним банком-агентом,здійснює одночасно функції керуючого банку і платіжного агента.
  Синдикований кредит нерідко надається на значні суми ззалученням великої кількості учасників. Необхідність координації дійвсіх кредиторів і неминуче пов'язані з цим юридичні та інші витратиобумовлюють компенсацію витрат банку-агента. При залученні коштівагенту сплачується комісія за організацію та управління кредитом, а такожкомісія за зобов'язання. У подальшому позичальник переводить агенту в заздалегідьузгоджені дати щорічну агентську комісію у компенсацію йогоопераційних витрат з ведення кредиту.

  консорціальні КРЕДИТ відрізняється від синдикованого наявністю двох ібільше організаторів і соуправляющіх по кредиту. У консорціальні угодіокремо регламентуються права і обов'язки платіжного агента,соуправляющіх, інших кредиторів, з одного боку, і позичальника - з іншого.
  Консорціальні кредити як правило, укладаються на суми від 250 млн. доларів СШАі вище. При цьому слід зазначити, що найбільш широке поширеннябанківські консорціуми отримали в Німеччині та Японії. Англійські,американські та швейцарські банки організовують переважно синдикати.

  В окремих випадках для надання кредитів банки організують такзвані клуби. КЛУБНІ кредити мають всі відмінні рисисиндикованих позик. Разом з тим, на відміну від останніх, данаоперація не може бути розділена між кредиторами.

  Беручи до уваги, що кредит опосередковує не тільки національні,але і міжнародні економічні та фінансово-кредитні відносини, банкиможуть залучати і надавати позики, деномірованние в різних валютах.
  При цьому слід зазначити, що короткострокові кредити (депозити) можуть бутизалучені в будь-якій валюті від великого кредитної установи будь-якої країни.
  Середньострокові та пов'язані кошти зазвичай залучають у валюті країни -кредитора.

  Велике значення має техніка залучення кредитів, які можутьзалучатися однією сумою, кількома запозиченнями на принципах прозоростікредитної лінії із заздалегідь обумовленою лімітом. Виділяють також кредити
  "Стенд-бай", контокорентний, овердрафтне і т.д.

  кредит, залучений ОДНІЄЇ СУМОЮ, звичайно являє собоюнезв'язаний міжбанківський кредит або кредит під рефінансування окремихторговельних контрактів, пов'язаний з одноразовим платежем постачальнику сумиза контрактом. У другому випадку розмір реального перекладу кредитором коштівпостачальнику не має значення. (Кредитор може виплатити постачальника від 70 до
  90% суми поставленого товару за операцією факторингу; за операцією а-форфе
  - Постачальник отримає належну йому від покупця суму за мінусомдисконтної ставки, збільшеною приблизно на два відсотки. У той же час приопераціях акцептно кредиту витрати продавця будуть мінімальними - не більшедисконту, розрахованого на базі облікової ставки. Разом з тим, за позичальникомкредитор запише номінальну суму зобов'язання.)

  У рамках відкриття кредитної лінії в межах раніше обумовленого лімітузалучаються кошти під рефінансування платежів для закупівель клієнтамибанку товарів. Наявність відкритої кредитної лінії створює для позичальникаможливість залучення в будь-який момент коштів під кредитування угод,що відповідають нормам, зафіксованим в угоді.

  Угода "стенд-бай" надає позичальникові право звернутися докредиторові за одержанням позики в рамках обумовленого ліміту на умовах,пізнішому підлягають узгодженню. При цьому комісія за зобов'язання,що сплачується позичальником кредитору, звичайно на 1/16 - 1/8% нижче аналогічноїкомісії з відкритої кредитної лінії і не перевищує 1/4%. Нерідко кредити
  "Стенд-бай" використовуються у взаєминах головної контори з дочірнімифінансовими інститутами і служать страхової кредитною лінією, а такожприхованим джерелом переводу капіталу.

  Контокорентний кредит надається банком тільки своїм клієнтам.
  Від звичайного позики він відрізняється методом бухгалтерського обліку. Якщо принадання звичайного кредиту банк відкриває на користь клієнта простий абоспеціальний позичковий рахунок, то використання контокорентного кредитуздійснюється по поточному рахунку клієнта з подальшим направленням напогашення основного боргу і платежі відсотків всієї або узгодженої часткищо надходить на рахунок виручки. Залучення контокорентного кредитуздійснюється звичайно дрібними юридичними особами - клієнтами банку,які довіряють кредитній установі ведення обліку всіх своїх операцій.
  Природа і характер контокорентного кредиту пояснює його обмеженістьзастосування в банківській практиці.

  1.2.1.2 Особливості кредитних операцій у різних країнах

  У практиці західних банків проводиться розмежування між діловими
  (комерційними) позичками і персональними кредитами. Цим категоріямвідповідають різні види кредитних угод, що визначають умовинадання позики, його погашення і т.д. Тут ми розглянемо найбільшпоширені методи банківського кредитування ділових фірм ііндивідуальних клієнтів у ряді країн Заходу.

  США. Кредити комерційним підприємствам можна розділити на дві групи:
  - позики для фінансування оборотного капіталу;
  - позики для фінансування основного капіталу.

  Перша група пов'язана з браком у підприємств грошових коштів дляпокупки елементів оборотного капіталу, необхідних для повсякденнихоперацій. Це в основному короткострокові кредити до одного року. До нихвідносяться:

  - кредитні лінії (в тому числі сезонні та відновлювані);

  - позики на надзвичайні потреби; перманентні позички на поповнення оборотного капіталу.

  Друга група представлена середньо-і довгостроковими кредитами дляпокупки нерухомості, землі, устаткування, орендних операцій, встановленняконтролю над компаніями і т.д. До них відносяться:

  - строкові позики;

  - позики під застави;

  - будівельні позики;

  - фінансовий лізинг.

  Розглянемо деякі з видів позик, які не були описані вище.

  Сезонна кредитна лінія (seasonal line of kredit) надаєтьсябанком при періодично виникає у фірми нестачі обігових коштів,пов'язаної з сезонною циклічністю виробництва чи необхідністюутворення запасів товарів на складі. Така лінія може бути відкрита,наприклад, власникові магазину іграшок для створення запасу ялинкових прикраснапередодні різдвяного розпродажу або фермеру, що потребує закупівлювеликої кількості насіння, добрив і т.д. перед початком посівних робіт.
  Кредити такого роду погашаються після закінчення операційного циклу зам рахуноквиручки від продажу активів. Погашення боргу і відсотків проводитьсяодноразовим платежем. Зазвичай банк вимагає забезпечення у виглядівласності позичальника.

  Відновлювальна кредитна лінія (revolving line of kredit)надається банком, якщо позичальник випробує тривалу недостачуоборотних коштів для підтримки необхідного обсягу виробництва. Термінтакого кредиту звичайно не перевищує одного року. Погасивши частину кредиту,позичальник може отримати нову позику в межах встановленого ліміту і термінудії договору. Заборгованість з відновлюваної лінії змінюєтьсяхвилеподібно, так що на кредитному рахунку завжди є непогашенийзалишок. Ризик для банку полягає в непогашення кредиту через скороченняпродажів або несплати рахунків у термін контрагентами позичальника. Тому банквимагає застави основних засобів або додаткових гарантій.

  Позики на надзвичайні потреби (spesial commitment loans) видаються банкомдля фінансування разового екстраординарного збільшення потребиклієнта в оборотних коштах, пов'язаного з укладанням вигідної угоди,отриманням великого замовлення та іншими надзвичайними обставинами. Позикавидається на строго обмежений термін, що відповідає періоду виготовлення,поставки товару та оплати замовником. Кредит погашається одноразовимвнеском. Ризик для банку пов'язаний в цьому випадку з можливістю невиконаннязамовлення у строк або відмови замовника. Тому банк вимагає додатковогозабезпечення або гарантій.

  Перманентні позики на поповнення оборотного капіталу (permanentworking capital loans). Кредити такого роду видаються на кілька років імають на меті покрити тривалий дефіцит фінансових ресурсів позичальника.
  Погашення кредиту здійснюється в розстрочку, місячними, квартальними абопіврічними платежами, причому шкала погашення розробляється істверджується в момент укладання кредитної угоди. На відміну віднаведених вище видів кредиту погашення провадиться з прибутку, а не зарахунок продажу активів. Ці операції пов'язані з великим ризиком, тому банквимагає забезпечення у вигляді майна або гарантій третіх осіб.

  Позики під заставу (mortgage loans) застосовуються для фінансуванняпокупки або будівництва заводів, виробничих будівель, придбанняземлі. Вони розраховані на тривалий термін (15 років і більше). Погашення
  (амортизація заставної) виробляється щомісячними внесками по заздалегідьвстановленою шкалою. З часом частина основного платежу, що йде навиплату відсотків, зменшується, а на виплату основного боргу --збільшується.

  Будівельні позики (construction loans) видаються на періодбудівельного циклу (до 2-х років). Позичальник регулярно виплачує відсоток.
  Позичка Потім переоформляється в заставу і починається виплата основногоборгу.

  Лізинг. Ця форма фінансування має суттєві особливості іможе розглядатися як альтернатива традиційному банківськомукредитування. Вона застосовується для фінансування оренди дорогогообладнання - морських і річкових суден, супутників зв'язку, літаків,автомашин, комп'ютерів, копіювальних машин, а в окремих випадках --нерухомості. Відповідно до договору про лізинг орендар одержує вдовгострокове користування устаткування за умови внесення періодичнихплатежів власнику устаткування (орендодавцю). У тексті договорувизначається загальна сума і строки угоди, розмір і періодичність оренднихплатежів, податкові пільги, ремонт та підтримку устаткування в робочомустані, умови продовження оренди і викупу майна орендарем.

  Принципова схема лізингової операції показана на малюнку 1:

  Малюнок 1.

  Компанія, яка бажає орендувати обладнання з використанням фінансовихкоштів лізингової компанії вибирає продавця необхідного обладнання зурахуванням якості і ціни товару (1). Потім укладається договір про оренду злізинговою компанією (2). Остання домовляється з постачальником про поставкуобладнання (3) з поставкою його орендарю (4). Вартість товарувиплачується постачальникові, і лізингова компанія стає власникомустаткування (5). Арендатель вносить орендні платежі (включаючи відсоток нафінансування) протягом усього періоду використання устаткування (6).

  Всі сторони, які беруть участь в операції, отримують істотні вигоди.
  Продавець продає товар і отримує його вартість. Лізингова компаніястає власником товару і, здавши його в оренду, отримує відшкодуваннявитрачених грошей, а також відсоток за фінансування угоди.

  Орендар отримує можливість експлуатувати обладнання, невитрачаючи великих сум на інвестування і не заморожуючи капітал натривалі терміни. Крім того, він або взагалі не робить первісноговнеску (що він зобов'язаний був би зробити при купівлі обладнання в кредит),або робить дуже маленький внесок, а також користується податковими пільгамизв'язку з прискореною амортизацією і тим, що орендні платежі вважаютьсяексплуатаційними витратами і включаються до собівартості продукції.
  Нарешті, орендар може придбати у власність устаткування післязакінчення терміну оренди за залишковою вартістю або продовжити оренду.
  Орендна плата може виплачуватися щомісяця, раз на квартал або півріччя.

  Що стосується позик індивідуальним позичальникам, то вони пов'язані головнимчином з придбанням нерухомості (квартир, житлових будинків і т.д.),купівлею товарів тривалого користування, одержанням позик на нагальніпотреби.

  Позики під заставу (mortgage loans). У США більше 80% нових будинківкупується в кредит. Середній термін таких кредитів - 27 років, позика покриваєв середньому 3/4 ціни будинку (а іншу чверть покупець оплачуєготівкою у вигляді початкового внеску в момент покупки).

  Основна форма кредиту під нерухомість - повністю що амортизуєтьсязаставна з фіксованим відсотком. Забезпеченням кредиту є купуєтьсянерухомість; сума боргу погашається рівними внесками протягом усьоготерміну дії позики; відсоток, встановлений банком не змінюється.

  Великого поширення в США отримав споживчий кредит. Відомідві основні форми:

  - позики з погашенням у розстрочку;

  - поновлювані позики (банківські кредитні картки, овердрафт).

  Позички з погашенням у розстрочку застосовуються для купівлі побутових товарівтривалого користування. Основна їх частина в США пов'язана з покупкоюавтомобілів. Банк видає кредит у розмірі до 90% вартості автомобілястроком на 2-3 роки. Часто позичка не є повністю амортизується: вонаприпускає великий платіж наприкінці терміну і містить умову зворотноговикупу. Останнє означає, що позичальник може або погасити позикуповністю, або передати автомобіль банку по залишковій вартості в оплатунепогашеного боргу.

  поновлювані позики. Позичальнику відкривається кредитна лінія з правомодержання кредиту протягом певного терміну. Умови погашення кредитувизначаються побажаннями позичальника. Відсоток нараховується на реальну суму.
  При цьому, якщо позика погашається протягом визначеного 30-денногопільгового терміну, то процент на користь банку не нараховується.

  Великобританія. На відміну від США англійські банки використовуютьовердрафт, як основну форму короткострокового кредитування комерційнихпідприємств. Овердрафт нерозривно пов'язаний із поточним рахунком: за наявностівідповідної угоди банк дозволяє власнику рахунку вип

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !