ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Аналіз діяльності комерційного банку
       

   

  Банківська справа

  Міністерство освіти і науки України

  Черкаський державний технологічний університет

  Факультет перепідготовки фахівців

  Дипломна робота

  на тему:

  "Аналіз діяльності комерційного банку"

  (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця)

  Реєстраційний номер ________________

  Черкаси 2002 р..

  Змiст. Вступ ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... 5

  I. Теоритично частина ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 8
  1. Предмет, метод та iнформацiйна база аналiзу дiяльностi комерцiйного банку ПМР .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 8
  1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційногобанку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
  1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності ... .. ... ... ... ... 10
  3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення ... ... ... ... .14
  4. Аналіз атівів та пасивів комерційного банку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
  1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 35
  1.7.Аналiз доходiв i витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 48
  1.8. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку ... ... ... ... ... ... ... .58
  ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно -комерційного Агропромислового банку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 64
  2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської
  Республіки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64
  2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно -комерційного Агропромислового банку ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 67

  Проект організації центру прийому комунальних платежів

  в філії Прак АПБ в м. Рибниця ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 82

  3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів ... ... ... ... ... ... .85
  3.2. Автоматизація традиційної технології прийому платежів ... ... ... ... ... ... 88
  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. 102
  Лiтература ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105
  Додатки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108

  Вступ

  Однією із складових економічної системи є банківська стстема. Дляринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківськоїсистеми. На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральнийбанк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків ізаймається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки - цедругий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи. Вони займаютьсяобслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення. Їх частоназивають кровоносними судинами економіки. "Комерційний банк можнарозглядати як систему трансформації ресурсів та ризиків. Стан цієї системивизначається за певними системними показниками (характеристиками). "[15,с.48].

  Банк - це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізуєвільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно допотреб між суб'єктами ринкових відносин. А також надає інші послуги.

  Банки виступають основними інститутами кредитно-грошової системи. Самевони організують обіг значної частини кредитних грошей, що займаютьдомінуюче положення в загальному обсязі грошової маси. Більш того, банкимають у своєму розпорядженні можливість створювати такі гроші і тим самимзбільшувати їхню пропозицію.

  Банківська сиcтема - одна з найважливіших і невід'ємних структурринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і оборотуісторично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячигрошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками уперерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективністьвиробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

  Сучасна банківська система - це найважливіша сфера національногогосподарства будь-якої розвиненої держави. Її практична роль визначаєтьсятим, що вона керує в державі системою платежів і розрахунків; більшучастину своїх комерційних справ здійснює через внески, інвестиції ікредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банкинаправляють заощадження населення до фірм і виробничих структур. Комерційнібанки, діючи відповідно до грошово-кредитної політики держави, регулюютьрух грошових потоків, впливаючи на швидкість їхнього обігу, емісію,загальну масу, включаючи кількість готівки, що перебуває в обігу.
  Стабілізація ж збільшення грошової маси - це застава зниження темпівінфляції, забезпечення сталості рівня цін, при досягненні якого ринковівідносини впливають на економіку народного господарства найефективнішимчином.

  Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структурабанківської системи різко ускладнюється. З'явились нові види фінансовихустанов, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів.

  Банки країн СНГ змушені працювати в умовах підвищеного ризику, томувони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях,приклади яких не зникають зі сторінок періодики. Причому більшість такихвипадків пов'язана з неадекватною оцінкою банками власного фінансовогостану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і партнерів побізнесу.

  Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає системупоказників, які характеризують наявність, розміщення і використанняфінансових ресурсів.

  У своїй дипломній роботі я намагатимусь показати деякі аспекти цієїширокої теми, це стосується оцінки фінансового стану банку, тобто аналіздіяльності комерційного банку. Метою дипломної роботи є визначенняекономiчних явищ та процесiв, що впливають на дiяльнiсть банку.
  Важливість даної теми полягає, на мій погляд, у вивченні банківськоїсистеми через призму оцінки фінансового стану банку, аналізуючи йогодіяльність. Тепер надійність і фінансова стійкість - основні фактори, яківпливають на свідомість клієнта при виборі банку.

  Отже, за допомогою аналізу можна виявити тенденції діяльності,звернути увагу на слабкі місця і посилити розвиток ефективних напрямівроботи. Тож оцінка фінансового стану є потрібною як для керівництва банку,
  - Щоб знати результати своєї роботи, так і для клієнта чи партнера, щобзнати свого контрагента.

  Завданням цієї дипломної роботи є аналiз теоретичної засади аналiзудiяльностi комерцiйного банку та запропонування методів пiдвищенняефективностi його дiяльностi.

  I. Теоретична частина

  1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку
  ПМР

  Внаслідок істотних змін на фінансовому ринку зростає значення аналізубанківської діяльності як для самого банку, так і для його діловихпартнерів, клієнтів, акціонерів і держави в цілому. Регулярне проведенняаналізу діяльності банком дозволяє ефективно управляти активними іпасивними операціями, що сприяє максимізації прибутку і забезпеченнюстабільного фінансового стану.

  Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництвобанків і небанківських фінансово-кредитних установ, що виконують різніоперації по залученню вільних грошових ресурсів підприємств і населення.

  Предметом аналізу банківської діяльності є причинно-наслідкові зв'язкиекономічних явищ і процесів, які прямо або непрямо впливають на діяльністьбанку.

  Основними об'єктами аналізу банківської діяльності є:
  > Заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура;
  > Якість активів (кількісний і якісний аналізи структури кредитно-інвестиційного портфеля банку );
  > Показники прибутковості функціонування банку, що дозволяють судити про ефективність його роботи;
  > Показники ліквідності і платоспроможності банку, що характеризують його фінансову стійкість;
  > Темпи росту банку;
  > Різні ризики, що впливають на діяльність банку.

  Методом аналізу банківської діяльності є комплексне органічнопов'язане дослідження діяльності комерційного банку з використаннямстатистичних, економіко-математичних, облікових та інших способів обробкиінформації.

  Для проведення аналізу банківської діяльності використовують наступніметоди:
  1. Метод порівняння. Припускає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх загальних рис або розходжень.
  2. Метод приведення показників у порівняльний вигляд.
  3. Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують кількісні розміри наданих кредитів, залучених коштів, капіталу банку тощо, а відносні відображають співвідношення будь-яких абсолютних показників шляхом одного на інший. Відносні показники виражаються в формі коефіцієнтів або відсотків.
  4. Метод групувань. Дозволяє шляхом систематизації даних балансу розібратися в сутності явищ і процесів, що аналізуються.
  5. Балансовий метод. Служить головним способом для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і врівноваженіх економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними.
  6. Графічний метод.
  7. Метод табличного відображення аналітичних даних.

  Аналітичне дослідження, його результати та їх використання вбанківському менеджменті повинні відповідати визначеним принципам
  (вимогам), що накладають свій відбиток на це дослідження і повинніобов'язково виконувати при організації. Проведенні і практичномувикористанні результатів аналізу банківської діяльності. Наведемо основні зцих принципів.

  1. Аналіз повинен базуватися на державному підході при оцінці економічних явищ і прогнозуванні основних показників розвитку банку.

  2. Аналіз повинен мати науковий характер.

  3. Аналіз має бути комплексним.

  4. Забезпечення системного підходу до аналізу.

  5. Аналіз повинен бути об'єктивним, конкретним, точним, тобто базуватися на достовірній інформації.

  6. Аналіз має бути дієвим тобто активно впливати на діяльність банку, вчасно виявляти недоліки і резерви підвищення ефективності.

  7. Аналіз повинен проводитися за планом і системати

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !