ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Аналіз банківської системи на прикладі банків Криму
       

   

  Банківська справа


  2. Аналіз ресурсів та активів комерційних банків України і Криму.

  2.1. Система банківських установ України і Криму.

  Закон України "Про банки і банківську діяльність", що поклав в березні
  1991 початок формуванню банківської системи України, визначаєбанки як "установи, функціями яких є кредитуваннясуб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залученихкоштів підприємств, установ, організацій, населення та іншихкредитних ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народногогосподарства, виконання валютних та інших банківських операцій ...".

  Банківська система України дворівнева і складається з
  Національного банку України та комерційних банків.

  Згідно ст.3 Закону, комерційним банкам забороняєтьсядіяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі,страхування. Так само, як усім іншим установам, забороненоздійснювати банківські операції і називатися банками або навітьпохідними від цієї назви.

  Відповідно до ст.5, банки не відповідають за зобов'язаннями держави, адержава не відповідає за зобов'язаннями банків, якщо тільки не берена себе їх зобов'язання само. Єдиним банком, зобов'язанняякого - зобов'язання держави, є Ощадбанк. Саметому його діяльність з обслуговування юридичних осіб державанамагається обмежити.

  Це наріжні камені побудови банківської системи України.

  Законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльністьбанківської системи України, в силу визначального характерудіяльності фінансових інститутів для економіки, є на сьогодні найбільш розробленим шаром правового поля держави.

  За ступенем пріоритетності банківська система керується:
  . законами України;
  . постановами Верховної Ради України;
  . декретами і постановами Кабінету міністрів України;
  . постановами НБУ;
  . нормативними листами НБУ.

  Глибина і методологія розробки нормативних документіввизначає не тільки порядок здійснення будь-якої банківської операції,але і порядок її відображення в балансі банку. Тому ні одна грошоватранзакція не може пройти безслідно. А нова система контролю банківне тільки забезпечує наявність у НБУ щоденної повноїсистематизованої інформації про будь-якому банку, але й чітко визначаємеханізми реагування головного банку країни на небезпечні змінифінансового стану комерційних банків. Система електронних платежів,створена і контрольована НБУ, забезпечує проходження платежів по
  Україні протягом максимум півтора - двох годин. Вона ж практичновиключає безслідне зникнення коштів.

  Як вже було сказано вище, банківська система Українидворівнева. Перший рівень представляє Національний банк України,що є емісійним центром. Він реалізує єдину державнуполітику в галузі грошового обігу, кредиту, укрупнення грошовоїодиниці, організовує міжбанківські розрахунки, координує діяльністьбанківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносновалют інших країн, виконує інші функції з контролю за банківськоюсистемою України.

  Другий рівень - комерційні банки, які здійснюють надоговірних засадах кредитно - розрахункове, касове та іншебанківське обслуговування підприємств, організацій і громадян шляхомвиконання операцій і надання банківських послуг. На 01.01.1997 рокуформально зареєстровано 229 банківських установи, з яких 175комерційним банкам були видані ліцензії на право здійсненнябанківських операцій.

  Українське банківське співтовариство можна умовно розділити на двагрупи.

  Перша група - державні (Ощадбанк, Ексімбанк) і колишнідержавні спеціалізовані, зараз корпоратизовані
  (Промінвестбанк, Укрсоцбанк, "Україна"). Сім років тому ці банки займали
  100% банківського сектора. І сьогодні вони пов'язані з державою
  (чотири з них є уповноваженими по обслуговуванню бюджету),що приносить їм не тільки доходи, а й збитки у зв'язку знеобхідністю кредитувати нерентабельні проекти уряду посоціально - політичних, а не економічних причин.

  Друга група - банки "нової хвилі", зареєстровані в період 1989 -
  1996 рр.., Які на сьогодні "відібрали" у старших братів приблизно
  40% сектора банківських послуг. Найбільшими банками в цій групі є
  Укрсиббанк, "Аваль", ПУМБ, Укрінбанк, "Ажіо", Укркредитбанк, ВАБанк.

  У Криму представником першого рівня є Кримськереспубліканське управління НБУ. Саме воно здійснює контроль забанківською системою республіки.

  Самостійні банки Криму є юридичними особами тавиконують операції згідно з ліцензіями, отриманими від НБУ. Слід зазначити, що управління та філії комерційних банків інших регіонів України, атакож філії самостійних банків в Криму не мають статусуюридичної особи, а здійснюють свою діяльність відповідно доположення "Про філію" на підставі ліцензії, отриманої від своєї
  Головний контори. На 01.04.1997 року зареєстровано 132 банківськихустанов, розташованих в республіці Крим, з яких 130 установє діючими, у тому числі 119 мають ліцензію наздійснення валютних операцій.

  Загальну характеристику банківської системи України можна дати, виходячи з основних показників діяльності банків України, до якихвідносяться:
  . капітал (сума статутного, резервного та інших фондів, а також нерозподілений прибуток за вирахуванням збитків);
  . фактично виплачений статутний фонд;
  . сумарні активи банку (валюта балансу);
  . кредитно - інвестиційний портфель (видані банком кредити,
  . включаючи короткострокові, довгострокові, у валюті, міжбанківські і придбані облігації внутрішньої державної позики);
  . депозити юридичних осіб, включаючи міжбанківські;
  . вклади громадян;
  . прибуток банку.

  Динаміка цих показників за 1996 рік наведена у додатку 4.
  Банківський капітал в середньому по банках України на 01.01.1997 склав
  1093.9 млн.грн. Найбільшими банками в Україні, що мають найбільший обсягбанківського капіталу є Приватбанк - 107.9 млн.грн., Укрсиббанк -
  93.8 млн.грн., "Аваль" - 70.7 млн.грн., А також Укрінбанк і ПУМБ -
  49.5 і 47 млн.грн. відповідно.

  Капітал, мобілізований кримськими банками на 01.04.97 склав 14.2млн.грн., з яких самостійним банкам Криму належить менше
  40%.

  Що стосується статутного фонду, то більшу, абсолютно зрозумілу,специфічну проблему нової незалежної держави представляють собоюдіючі комерційні банки, які не виконали вимогу Верховної Радипро реєстрацію та оплату мінімальних розмірів своїх статутних фондів навідповідні контрольні дати. На 1 січня 1997 року 13 банківне сплатили та не зареєстрували обов'язкове збільшення статутного фонду в розмірі, еквівалентному 500 тис. ЕКЮ.

  Справа в тому, що Україна не має нафтогазових та інших
  "сировинних" доларів, які дозволили б їй досягти дуже швидкоюконцентрації капіталу. Звідси і певні проблеми нарощуваннякапіталу українськими банками. Ситуація ускладнюється ще й тим, щозначна частина банків не виконали вимоги про збільшеннярозміру статутного фонду, створена у вигляді закритих АТ для обслуговуванняокремих підприємств, які є їх же акціонерами. Ряд цих акціонерівмали намір перш за все зібрати кошти інших підприємств інаселення для "вирішення", так би мовити, своїх проблем. Цезбільшує ймовірність банкрутства таких банків, породжуючидодаткове джерело нестабільності в банківській системі. Томужиття вимагає прискорення темпів зростання статутних фондів банків здиверсифікацією відповідальності засновників за майбутнє конкретних банків.

  На 01.01.97 р. сума статутних фондів усіх комерційних банків Українистановила 575.6 млн.грн. Найбільший статутний фонд має Укрсиббанк - 88.6 млн.грн. У Криму сума сплачених статутних фондів становила 20.5млн.грн. Серед самостійних банків регіону найбільшу статутний фондмають Чорноморський банк розвитку і реконструкції - 2.4 млн.грн.,
  Об'єднаний комерційний банк (ОКЛ) - 2.3 млн.грн. і банк "Таврія"
  - 2.0 млн.грн. Частка статутного фонду у власних засобах банківсклала 17.7%. Прибутковість статутних фондів банків, внаслідок
  "підтягування" розміру статутних фондів до нових нормативів, впала зачетвертий квартал 1996 року на 5%.

  Обсяг сумарних активів українських банків склав 6438.0млн.грн. У цьому напрямку на початок 1997 року лідирують наступні банки: Укрсиббанк - 123.3 млн.грн., "Аваль" - 93.6млн.грн. і ПУМБ -
  75.3 млн.грн.

  Кредитно - iнвестицiйний портфель становить 2794.4 млн.грн. всередньому по Україні, з яких 614.5 млн.грн. (22%) - портфель
  Приватбанку та 516.0 млн.грн. (18%) - портфель банку "Аваль". Що стосуєтьсязалучення коштів юридичних та фізичних осіб на депозити, вклади іміжбанківського кредиту, то загальний обсяг залучених і позиковихкоштів, мобілізованих комерційними банками України - 1564.1 млн.грн.
  Найбільш активну діяльність по залученню коштів ведуть Укрсиббанк,банк "Аваль" і банк "Слов'янський".

  На початок 1997 року українські комерційні банки отримали 392.3млн.грн. прибутку. Найприбутковішим українським банком можна назвати
  Укрсиббанк, він отримав 18% від загальної суми прибутку. Також можна виділити
  ПУМБ і "Аваль" - 37млн.грн. і 33млн.грн. відповідно.

  Проте, життя показало, що ніякий з абсолютних показників (валютабалансу, прибуток, капітал, статутний фонд, рентабельність капіталу) ітемпи його зростання самі по собі нічого не говорять. Сьогодні ми маємоможливість спостерігати розвал банків, у яких з абсолютними показникамипару років тому все було в порядку.
  Приклад тому, втрата в 1996 році банківською системою України
  Градобанку, який був одним з її лідерів. Стійкість будь-якого банкувизначається збалансованістю активів і пасивів, якістю кредитно --інвестиційного портфеля та кількістю обслуговуваних клієнтів. Аостання визначається якістю наданих послуг і розгалуженістюмережі філій.
  Однак з філіальною системою теж треба бути дуже обережним, оскільки далеко не завжди центральний офіс може встежити за можливимрозкраданням ресурсів на місцях.

  Пасиви банку складаються з трьох основних частин: акціонернийкапітал, строкові депозити ( "дорогі" гроші), кошти на рахунках клієнтів
  ( "дешеві" гроші). За "дорогих" грошей, крім того, що банк повиненплатити великі відсотки, ці кошти підлягають 15-процентномурезервування (додатковий податок на банки). З поточних (дозапитання) депозитів банк резервує тільки валютні кошти (4%)і платить невеликі відсотки за залишками на рахунках клієнтів. Акціонернийкапітал - це найбільш важлива складова частина пасивів банку, заяким останній несе відповідальність перед співвласниками.

  Залежно від цивілізованості банку відсотки сплачуються абопоквартально, або на підставі діяльності за рік. Фонди банкуформуються після виплати податку та розрахунків з акціонерами. Якщо статутнийфонд банку і капітал - цифри близькі, то це говорить про те, що банк покине мав серйозних прибутків. Активи банку складаються з кредитно --інвестиційного портфеля, високоліквідних активів (готівкових ібезготівкових грошових коштів), основних фондів і оборотних коштів.
  Основний зміст діяльності будь-якого банку - проведення клієнтських платежів.
  Крім того, він може здійснювати активні операції на валютному ринку,ринку державних боргових зобов'язань і кредитних ринках уумовах обмежень (норми резервування), визначених НБУ. Якщобанку починає проводити операції, пов'язані з кредитними такурсовими ризиками, ступінь його ліквідності (стійкості) помітнопадає.

  Мистецтво управління банком і полягає в умінні керівництвазалучити необхідну кількість клієнтів, збалансувавши ризики врізних сегментах фінансового сектора, забезпечивши безумовнеобслуговування клієнтських платежів.

  Підводячи підсумок під вищесказаним, можна сказати, що банківська системав 1996 році в період проведення грошової реформи здавала суспільству іспит на міцність і ефективність. Адже таке масштабнезагальнодержавне захід, як зміна грошової одиниці, доситьбезболісно і в стислі терміни було здійснено в основномуприватними структурами. Тим самим комерційні банки підтвердили своюжиттєздатність і статус системоутворюючий елемент економічноїсистеми.

  Поза сумнівом, за 1996 рік посилили свої позиції Приватбанк, до групивеликих "нових" банків увірвався Укрсиббанк, зберегли свої провідні позиції
  "Аваль", ПУМБ, Укрінбанк, "Ажіо", Укркредитбанк, ВАБанк. Посилилисяпозиції Правекс-банку, Перкомбанку, банку "Зевс". Найбільшою ж великої
  "втратою" української банківської системи в 1996 році опинився Градобанк.

  Живучи в умовах перманентного економічного спаду і постійномінливого законодавства, банки проте примудряються робитиінвестиції в розвиток власної матеріальної бази, пропонуватиклієнтам все нові і нові види послуг, породжувати нові добре оплачувані робочі місця. Банківська система сьогодні вказує суспільству шлях, поз яким можна вийти з кризи. Так, є банкрутства, але є іпоступальний рух до розвитку, яке усуває неефективнофункціонуючі ланки.

  2.2. Аналіз кредитних ресурсів комерційних банків Криму.

  Комерційні банки виступають, перш за все, як специфічніустанови, які з одного боку, залучають тимчасово вільнізасоби господарства (кредитні ресурси), а з іншого - задовольняють зарахунок цих залучених коштів різноманітні фінансові потребипідприємств, організацій та населення (кредитні вкладення, іншіактивні операції).

  Слід зазначити, що поняття "банківські ресурси" ширше, ніжпоняття "ресурси кредитування", оскільки перший надаються нетільки для цілей кредитування, а й для фінансування та здійсненняінших активних або комісійних операцій. У Фінансово - кредитному словникудається таке визначення банківських ресурсів: "Банківські ресурси --сукупність засобів, що знаходиться в розпорядженні банків іщо використовується ними для кредитних та інших активних операцій ". У сучасних економічних інформаційних джерелах це визначеннябільш конкретизовано: "Ресурси комерційних банків - це їхвласні капітали і фонди, а також кошти, залучені банкамив результаті проведення пасивних, а також активно - пасивнихоперацій і використовуються для активних операцій комерційних банків ".

  Як власних ресурсів комерційних банків виступає першвсього акціонерний і резервний капітал, утворений за рахунок розміщенняакцій банків на ринку цінних паперів, а також спеціальні фонди,утворені шляхом відрахувань від прибутку. Положення про порядокутворення і використання фондів затверджується Загальними зборамиакціонерів банку. Збільшення статутного фонду банку може бутивироблено за рішенням Загальних зборів акціонерів банку за рахунокдодаткового розміщення акцій банку, а також за рахунок прибуткубанку. Загальні збори акціонерів банку визначає кількість додатковоакцій, що випускаються, порядок їх розподілу і терміни оплати, які неможуть перевищувати строк понад один рік.

  Резервний фонд створюється за рахунок прибутку банку і використовується длярозширення його діяльності, а також для забезпечення зобов'язань банку іпокриття можливих збитків по його операціях. Статутний та резервний фондислужать забезпеченням зобов'язань банку.

  Фонд розвитку банківської справи утворюється за рахунок відрахувань від чистогоприбутку і призначається для фінансування що проводяться в системі банків заходів по впровадженню нової техніки, механізації іавтоматизації банківських послуг, а також робіт з ремонту та будівництвабудівель і грошових сховищ банку.

  Фонд соціального розвитку та матеріального заохочення утворюється зарахунок відрахувань від прибутку в порядку, визначеному банком.

  У разі визнання заборгованості сумнівною або безнадійною допогашення, банк створює з прибутку страховий фонд комерційного ризику дляїї покриття.

  Загальна сума коштів усіх банківських установ Криму, вкладених уфонди становить 115.6 млн.грн.

  Структура має такий вигляд:
  . статутний фонд - 17.7%;
  . резервний фонд - 0.8%;
  . фонд основних засобів - 62.6%;
  . спеціальні фонди - 18.9%.

  Така висока частка фондів основних засобів свідчить прозабезпеченості банківських установ Криму офісами і найголовнішебанківським устат?? ованіем, що дозволяє надавати послуги на світовому рівні. Деякі банки мають необхідне обладнання дляобслуговування кредитних і дебетових карток систем VISA і EUROCARD/MASTER
  CARD (див. додатки 5, 6, 7, 8). На сьогоднішній день у світіналічується близько 1 мільярда власників карток VISA та EUROCARD/MASTER
  CARD, які приймаються до оплати за товари та послуги більш ніж у 570
  000 підприємствах торговельної мережі України та інших держав. Готівковігроші за цими картами можна отримати в більш ніж 230 000 банкоматах,розташованих по всьому світу. Багато кримських банки працюють з дорожнімичеками MASTER CARD фірми "Thomas Cook", пропонуючи своїм клієнтам надійнузахист їхніх грошових коштів під час подорожей і ділових поїздок (див.додатки 9, 10). Більшість банків підключені до системи міжнароднихбанківських платежів S.W.I.F.T. і освоюють роботу з нею. Крім того,банки працюють з міжнародною службою переказу грошей WESTERN
  UNION (див. додаток 11). Американська компанія Вестерн Юніон з 1871роки допомагає людям переводити та отримувати готівку. Електроннасистема зв'язку дозволяє переказати гроші на будь-які відстані за ліченіхвилини. Сьогодні понад 26 тисяч відділень Вестерн Юніон в 102 країнах світуздійснюють більше 22 мільйонів перекладів на рік. У Росії та республікахколишнього СРСР на сьогоднішній день відкрито більше 140 відділень Вестерн
  Юніон, і їх кількість постійно зростає.

  Другою складовою кредитних ресурсів є залучені коштиюридичних і фізичних осіб. Станом на 01.01.97г.об'ем кредитнихресурсів комерційних банків України склав 2658 млн.грн., а обсягкредитних ресурсів, мобілізованих комерційними банками,розташованими на території республіки Крим складає лише 12.4%.

  Структура кредитних ресурсів кримських банків наступна:власні кошти банків складають 43% від загального обсягу, азалучені кошти юридичних та фізичних осіб - 40% і 18%відповідно. У загальному обсязі кредитних ресурсів левову частку займаютькредитні ресурси, мобілізовані філіями комерційних банків України
  (75.2 %).

  На початок року відбулося зниження абсолютної суми ресурсів на 0.1%за рахунок зниження власних коштів банку на 4.5%. У той же часзбільшилася сума коштів фізичних осіб на 3.0%, юридичних осібна розрахункових рахунках - 3.8%. Протягом останніх кількохмісяців спостерігається приріст коштів населення, однак істотноговпливу на ресурсну позицію банків він не робить, тому щовідбувається в основному за рахунок приросту вкладів до запитання. За березеньїх залишки зросли на 18.1%, а термінових депозитів - на 9.4%.

  Власні кошти банків, розташованих в регіоні на 01.04.97склали 142.1 млн.грн., з яких 62.5% належить філіямкомерційних банків України (див. додаток 12). Найбільший обсягвласних коштів у філії банку "Україна" - 32.2 млн.грн., так якцей банк обслуговує агропромисловий комплекс України. Виділяються такожфілії Промінвестбанку та Укрсоцбанку - 17.5 млн.грн. і 14.9 млн.грн.відповідно. Це пояснюється тим, що вони належать найбільшимгалузевим банкам України, контрольний пакет акцій яких належитьдержаві. Укрсоцбанк і Промінвестбанк були створені на основікапіталу колишніх галузевих банків СРСР - Житлосоцбанку і Промбудбанкувідповідно. Лідируюче становище із залучення коштів юридичнихосіб займають філії Укрсоцбанку, банку "Україна" і Промінвестбанку.
  Причому 35.8% припадає на Укрсоцбанк - це пов'язано з орієнтацією банку.
  Торгівля, комунальні платежі, туризм - це сфера діяльностібільшої частини клієнтів, що обслуговуються в Укрсоцбанку. Сумакоштів, мобілізована тільки одним філією Укрсоцбанку в 1.6 рази перевищує загальний обсяг коштів, залучених самостійними банками
  Криму.

  Що стосується коштів, залучених від населення, то абсолютнимлідером у цьому напрямку є Кримське відділення Ощадбанку. Вінзалучив 37.5 млн.грн. або 63% від загального обсягу коштів населення,це пов'язано з тим, що основний напрямок діяльності цьогобанку - робота з населенням. Взагалі, сума коштів, залученасамостійними банками Криму займає 1/5 частину від суми коштів,залучених філіями комерційних банків України.

  Самостійні банки Криму поступаються в цих показниках філіямкомерційних банків України в силу їх недавнього освіти інезначної суми акціонерного капіталу. Але слід зазначити, що маючисьогодні в активі облігації внутрішньої державної позики на 34.2млн.грн., банки, що працюють в Криму мають можливість розширити своюресурсну позицію за рахунок ломбардних кредитів НБУ, участі в операціях
  "РЕПО", положення щодо проведення яких вже затверджено НБУ.

  2.3. Аналіз активних операцій комерційних банків Криму.

  Кредитування традиційно вважається найважливішим і прибутковим видомактивних операцій комерційних банків. Світовий досвід показує, щобільше 50% прибутку банки одержують від здійснення кредитних операцій.

  Досвід українських банків у кредитуванні невеликий, це пояснюєтьсяпорівняно невеликим терміном функціонування банківської системи України тапереходом економіки до ринкових відносин.

  Кредитні операції банків добре відображає кредитно -інвестиційний портфель (КВП). КВП складається з:
  . міжбанківських кредитів;
  . короткострокових кредитів;
  . довгострокових кредитів;
  . кредитів у валюті;
  . придбаних цінних паперів і коштів, вкладених у спільну діяльність.

  Станом на 01.01.97 року КІП в середньому по банках Українисклав 2794.4 млн.грн. Найбільший обсяг кредитно --інвестиційного портфеля мають наступні українські банки:
  Приватбанк - 614.5 млн.грн. і Аваль - 516.5 млн.грн. Загальний обсяг КІПАбанків, розташованих на території республіки Крим 196.1 млн.грн., з нихвелика частина належить самостійним банкам Криму (див. додаток
  13). Відношення кредитно - інвестиційного портфеля до капіталу показуєнаскільки добре захищені видані кредити власним капіталом. Усередньому по Україні цей показник становить 2.55, а в Криму -
  1.38. З огляду на ризикованість кредитних операцій, можна сказати, щобанки, у яких цей показник низький, мають більш надійні активи, аті, у яких він високий - потенційно більш прибуткові.

  Менш ризикованим можна вважати вкладення банків в облігаціївнутрішньої державної позики. Наступним по надійності можна вважатикредитування валютою під заставу. Довгострокове кредитування можуть дозволитибанки, що обслуговують дочірні структури (як правило, засновників).

  За даними "Групи - 42" в кінці 1996 року структура кредитно
  -інвестиційного портфеля українських банків покращилася. Протягом груднярівень прострочених і пролонгованих кредитів у кредитному портфелізменшилася на 6%.

  Що стосується ситуації в Криму, то станом на 01.04.1997 рокубанківською системою республіки було направлено в економіку кредитнихресурсів на загальну суму 146.7 млн.грн., у тому числі 131.2млн.грн. (89.4%) - у національній валюті, 15.5 млн.грн. (10.6%) - в іноземній. Обсяг кредитних вкладень зріс за місяць на 4.3%, анайбільше зростання відзначений щодо відділення Ексімбанку - 19.8%, дирекції
  України - 14%. Слід також зазначити, що протягом минулогороку спостерігається приріст кредитних вкладень в іноземній валюті. Начастку філій українських банків припадає 72.5% виданих кредитів,частка самостійних банків Криму - 27.5%. Незначний обсягкредитів, виданих кримськими банками пояснюється меншим розміром кредитних ресурсів. Лідерами у кредитуванні є філії Укрсоцбанку,
  Промінвестбанку і банку "Україна", на них припадає 21%, 18% і 12% відсуми виданих кредитів відповідно. Незначний обсягкредитування в філії Ексімбанку обумовлений профілем іспецифікою послуг цього банку, орієнтованого на обслуговуваннязовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.

  У березні 1997 року кримськими банками було укладено 947 кредитнихдоговорів, причому явна перевага віддавалася короткостроковими кредитами, їх частка склала 85.8% у загальному обсязі кредитних договорів (див.додаток 14). Найменша кількість договорів була укладена нанадання міжбанківських кредитів - 44 договору. Найбільшекороткострокових кредитів було видано філією Укрсоцбанку - на суму
  36.3 млн.грн. Переважання короткострокових кредитів у структурікредитних вкладень комерційних банків пов'язане з орієнтацією банків наотримання прибутку та розміщення коштів у межах коротких термінів чинностіекономічної нестабільності в країні і високого інфляційногопроцесу.

  При аналізі кредитних вкладень важливе місце займає аналізгалузевої структури виданих кредитів. Загальний обсяг короткострокових кредитів,виданих комерційними банками регіону склав 122.8 млн. грн.
  Спеціалізація економіки Криму обумовлює розвиток певнихгалузей і як результат більш значні кредитні вкладення в цігалузі. Найбільша питома вага в загальній структурі заборгованості покороткострокових кредитах мають: промисловість - 19.8%, торгівля тагромадське харчування - 11.0%, сільське господарство - 10.6% (див. додаток 15). Позасумніву, в сучасних ринкових умовах ці галузі єосновою побудови вітчизняної економіки, і недостатнєінвестування коштів у результаті позначиться на "самопочуття" всіхінших галузей.

  Найбільший обсяг короткострокових кредитних ресурсів направлений векономіку Криму філією Укрсоцбанку - у розмірі 36.3 млн.грн. (див.додаток 16). Філією Промінвестбанку 28% короткострокових кредитнихресурсів було спрямовано у промисловість, філією банку "Україна" 35%
  - В сільське господарство та філією Укрсоцбанку 26% - у торгівлю і громадське харчування.
  Такі кредитні вкладення обумовлені галузевою орієнтацією діяльностіданих банків і державним регулюванням економіки.

  Регулюючи доступ позичальників на ринок позикових капіталів,надаючи урядові гарантії та пільги, державаорієнтує банки на переважне кредитування тих підприємств ігалузей, діяльність яких відповідає завданням здійсненнязагальнонаціональних програм соціально - економічного розвитку.

  Однак така політика держави приносить банкам крімприбутку значних збитків. Аналіз кредитних відносин кримських банківз галузевими підприємствами свідчить про те, що комерційнимибанками не враховується специфіка сезонної роботи багатьох галузейвітчизняної економіки. Кредити, як правило, надаються на строк до 3-хмісяців, чим створюються умови неплатоспроможності підприємств --позичальників з усіма негативними наслідками. З іншого боку відчуваєтьсясильна нестача довгострокових кредитних ресурсів з боку комерційнихбанків. Таким чином створюється "порочна" ланцюг: отримання кредиту --зростання заборгованості за отриманим кредитом - отримання нового кредиту дляпогашення заборгованості за попереднім ... Така практика може значно похитнути і без того не блискуче становище багатьох банків,розташованих в республіці Крим.

  Частка довгострокових кредитів у загальній сумі заборгованості за позикою внаціональній валюті за станом на 01.04.1997 склала 6.4%. впопередньому місяці вона становила 6.5%. Частка інвестиційних кредитів узагальному обсязі позикової заборгованості як у 1995 році, так і в 1996 роцібула майже постійна, в межах 8-10%. На 01.04.97 р. залишкизаборгованості за довгостроковими кредитами склали 8.4 млн.грн. Працюючийв економіці обсяг довгострокових кредитів розподілено наступним чином:дирекції Укрсоцбанку - 39.1%, регіональні управління
  Промінвестбанку - 31.2%, самостійні банки Криму - 11.1%,регіональне управління Ощадбанку, дирекції АКБ "Україна" - 10.3% (див.додаток 17).

  Лідерство Промінвестбанку та Укрсоцбанку в цьому напрямку пояснюється тим, що Промінвестбанк в силу своєї галузевої специфікиобслуговує найбільші промислові підприємства. Як відомопромисловість потребує значних довгострокових інвестицій дляреконструкції виробництва, придбання нових технологій, потоковихліній. Довгострокове кредитування для Промінвестбанку єсвоєрідною платою клієнтам за солідні залишки на рахунках. Дирекція
  Укрсоцбанку просто має найбільший обсяг залучених коштівюридичних осіб.

  Найбільший б'ем довгострокових кредитів, що працюють в економіці вданий час, виданий за рахунок бюджетних коштів - 41.4%, за рахуноквласних коштів банків за рішеннями законодавчих органів і
  Уряду видано 4.4% загальної суми залишків заборгованості.

  Найбільший обсяг довгострокових кредитів направлено до підприємства іорганізації Агропромислового комплексу, в спільні та іншіорганізації на будівництво, реконструкцію та придбання техніки (див.додаток 18).

  В іноземній валюті комерційними банками регіону наданокредитів на суму 15.5 млн.грн., з них частка кредитів, виданих філіямиукраїнських банків складає 84.3% (див. додаток 19). Лідерами єфілія Промінвестбанку, який надав кредити в іноземній валюті насуму 11.7 млн.грн. У порівнянні з діючим курсом доларанайбільший приріст є по відділенню Ексімбанку (53%), а подирекціям Укрсоцбанку і банку "Україна" відзначено зниження на 46% і 40%відповідно.

  У структурі кредитних вкладень за цільовим направленням майже 40%кредитів видано на придбання матеріальних цінностей та інші витративиробництва, 12% складають кредити для здійснення розрахунків, 0.3% - кредити на приватизацію, майже 14% - на придбання товарів для подальшої реалізації, 27.6% - прострочені та пролонгованікредити.

  Слід зазначити, що сектор кредитування, який ще пару років томубув настільки ж прибутковим, наскільки і ризикованим, залишився вірнимсебе тільки в частині ризикованості. Криза неплатежів позначається на повернення кредитів і відсотків по них. Станом на 01.04.97року заборгованість суб'єктів господарської діяльності знесвоєчасно погашеним позиках банків склав 14.8 млн.грн., щоскладає 11.1% від загальної суми виданих кредитів (див. додаток 20).
  За короткостроковими позиками заборгованість склала 14.2 млн.грн., Зякої сумнівна до повернення заборгованість - 8.3%. Найбільшапрострочена заборгованість у Промінвестбанку - 4.5 млн.грн. Це наслідок кризи виробництва та низького рівня платоспроможностіпромислових підприємств. Катастрофічне становище у Ощадбанку: питомавага заборгованості за виданими ним кредитами склав 54.7%. Така ситуаціяпов'язана з необхідністю кредитувати деякі нерентабельні проектиуряду.

  Сума несплачених у строк відсотків за позиками банків становитьприблизно таку ж суму, як і сама заборгованість за позиками - 10.8млн.грн. Загальна сума неотриманих банками відсотків еквівалентнарозміром власних фондів майже 10 статистичних банківських установ
  Криму. Однак загальна динаміка показує зниження темпів приросту понеоплаченим відсотками у більшості банків. Але це зниження відбуваєтьсяна тлі збільшення темпів приросту заборгованості по самих позиках, зчого можна зробити наступний висновок: частина кредитів, виданих заостанній період була спрямована на погашення заборгованості повідсотків за кредити, отримані раніше. На жаль ця згубнапрактика має місце в більшості банківських установ Криму.

  Альтернативою кредитуванню підприємств і населення виступаютьоперації на міжбанківському ринку кредитних ресурсів, можливість вкластитимчасово вільні кошти в міжбанківський кредит. Сума кредитнихресурсів, проданих на кримському міжбанківському ринку на 01.04.97 склала
  4027.1 тис.грн. Можливість працювати на міжбанківському ринкує досить привабливою для комерційних банків, тому щобанки продають "короткі" гроші (швидка оборотність коштів) таотримують більшу гарантію повернення, ніж при кредитуванні підприємств інаселення. Найбільшим продавцем на міжбанківському ринку є філія
  Укрсоцбанку. Станом на 01.04.97 р. він продав іншим банкам кредитнихресурсів на суму 760 тис.грн. або 58.5% від загальної суми продажу (см.додаток 21). Структура виданих міжбанківських кредитів представленанаступним чином: 67.8% - самостійні банки Криму, 32.2% - філіїкомерційних банків України. Така активність самостійних банківна міжбанківському ринку кредитних ресурсів пояснюється тим, що, восновному, на ньому працюють середні і дрібні банки, а у великихбанків немає необхідності виходити на цей ринок, тому що вониобслуговують великих клієнтів.

  Незважаючи на те, що при видачі міжбанківського кредиту, банкиотримують більшу гарантію повернення засоб?? в, і тут має місцепрострочена заборгованість. Вся заборгованість за виданимифіліями українських комерційних банків міжбанківськими кредитами є простроченою, а прострочена заборгованість перед самостійнимибанками регіону складає 68.7%.

  Як вид кредитування існує, так званий, межфіліальний кредит
  (коли кредитні ресурси циркулюють між установами одного банку).
  Абсолютними лідерами у видачі межфіліальних кредитів є філіїбанку "Україна" і Ощадбанку - 30.5% і 24.5% від загального обсягупроданих межфіліальних кредитів відповідно. Це обясняетсярозгалуженою мережею філій обох банків: в Ощадбанку налічується
  646 філій, а в банку "Україна" - 548.

  Зрозуміло, що процентна ставка по межфіліальним кредитами нижчі, ніж поміжбанківським і кредитів підприємствам і населенню, однак і цей видкредитування досить рентабельний і приносить дохід.

  Слід зауважити, що заборгованість по межфіліальному кредиту в 21.4рази більше, ніж за кредитом міжбанківського, ця різниця пояснюєтьсяпрактично стовідсотковою гарантією повернення межфіліальних кредитіві відсутністю прострочення по них.

  Незважаючи на те, що кредитування є однією з найбільшосновних активних операцій банку, її значення сьогодні безсумнівно падає.
  Передісторія такій ситуації розвивалася наступним образом.Первим швидковиросли на дріжджах інфляції і неконкурентним став секторкредитування. Інфляція в тисячі відсотків породжувала попит накредитні ресурси в 300 - 400% річних. Банківська маржа в одну - двісотні відсотків дозволяла особливо не замислюватися про якістькредитного портфеля. Комерційні банки грунтувалися десятками на місяць, афахівців було вкрай мало. Досить сприятливий період длянакопичення банківського капіталу закінчився крахом. Правова незахищеністьвласності і відсутність умов інвестування капіталів в економіку
  України викликали відтік грошових коштів за кордон, а падіння рівнявиробництва і норми прибутку в торгівлі значно скоротило попитна кредитні ресурси.

  Тому сьогодні українські банки перестали робити ставку накредитування як один з основних джерел доходу на увазіпідвищеного ризику неповернення кредитів, а також внаслідокнедоліку кредитних ресурсів, особливо довгострокових. Основним женапрямком розвитку в майбутньому планує стати диверсифікація напрямківвкладення ресурсів банків і розширення сфери послуг клієнтам, перетвореннякомісій від клієнтських операцій в один з основних джерел доходів.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !