ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Аналіз господарської діяльності комерційного банку
       

   

  Банківська справа

  ЗМІСТ


  Введення. 3


  Теоретичні основи методики аналізу в комерційному банку. 5


  Комерційний банк - як об'єкт аналізу. 5

  Особливості методики аналізу в комерційному банку. 11

  Завдання економічного аналізу та його інформаційна база. 13

  Аналіз комерційного банку. 15


  Аналіз фінансового стану комерційного банку. 15

  Аналіз фінансової діяльності комерційного банку. 32

  Оцінка результатів аналізу фінансового положення комерційного банку. 45

  Аналіз кредитоспроможності позичальнику. 48


  Аналіз фінансового становища позичальнику. 48

  Аналіз фінансової діяльності підприємства. 58

  Висновок про економічної спроможності підприємства. 73

  Оцінка можливості організації кредитних відносин між комерційним

  банком і Німіровскім спиртзаводом. 75

  Список літератури. 76

  Введення.

  Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структурринкової економіки. Тому сьогодні, в умовах переходу України до ринковихвідносин, різко зростає до неї увагу і інтерес. Це обумовлено тим,що в Україні здійснюється перехід від адміністративно-командноївисокомонополізованої державної банківської структури до динамічної,гнучкою, заснованої на приватній власності системі кредитних установ,орієнтованих на комерційний успіх, на отримання прибутку.

  Роль банків в сучасній економіці можна звести до трьох основнихмоментам.

  По-перше, розвинена структура банків дозволяє управляти системоюплатежів у суспільстві.

  По-друге, акумулюючи кошти, банки спрямовують їх фактичнимпозичальникам, при цьому, віддаючи пріоритет тим з них, які зможутьвжити грошові кошти найкращим чином. Таким чином, банкинайбільш доцільно перерозподіляють грошові резерви суспільства.

  По-третє, банки, діючи відповідно до грошово-кредитноїполітикою держави, регулюють кількість грошей, що перебувають в обігув тій чи іншій економічній системі.

  У сучасних умовах зростає вплив банків на економіку.
  Діяльність кредитних установ не обмежується акумуляцією ірозміщенням зростаючої маси грошових коштів компаній, підприємств і частининаселення. Вони сприяють накопиченню капіталу, не лише активновтручаються в усі сторони господарського життя, але й безпосередньоберуть участь у діяльності функціонуючого капіталу або здійснюючи контрольнад ним. Завдяки банкам діє механізм розподілу іперерозподілу капіталу по сферах або галузях виробництва, який взначною мірою забезпечує розвиток народного господарства взалежно від об'єктивних потреб виробництва. Фінансуючидодаткові потреби підприємств промисловості, транспорту,сільського господарства в інвестиціях, розширення виробництва, банки маютьможливість впливати на створення прогресивної відтворювальноїструктури народного господарства.

  Сьогодні, в умовах розвитку товарних і фінансових ринків, структурабанківської системи ускладнилася. З'явилися нові види фінансових установ,нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтури. Таким новимланкою в банківській системі України і є комерційний банк, аналізякого, як суб'єкта економічної діяльності, і є предметомрозгляду в даній курсовій роботі.

  Теоретичні основи методики аналізу в комерційному банку.

  Комерційний банк - як об'єкт аналізу.

  Відповідно до законодавства України банк - це комерційнеустанова, створена для залучення грошових коштів від юридичних іфізичних осіб і розміщення їх від свого імені на умовах повернення,платності і терміновості, а також здійснення інших банківських операцій. Зодного боку, банк, як і будь-яке підприємство, що створюється для задоволенняінтересів власників банку (акціонерів або індивідуальних), ісуспільних інтересів (клієнтури - фізичних та юридичних осіб,обслуговуються банком). З іншого боку, банк - це підприємство особливоговиду, яка організує і здійснює рух позичкового капіталу,забезпечуючи отримання прибутку власникам банку.

  Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств,що одержали назву фінансових посередників. Вони привертають капітали,заощадження населення і інші вільні кошти, що вивільняються впроцесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасовекористування іншим економічним агентам, які потребуютьдодатковому капіталі.

  та фінансове посередництво відрізняється від брокерсько-дилерських функцій.
  Брокери - це агенти фінансового ринку, що працюють на комісійних засадах.
  Вони збирають інформацію про стан ринку і знаходять контрагентів дляздійснення угод, діючи за рахунок і за дорученням своїх клієнтів. Ділери --торгують цінними паперами та іншими зобов'язаннями на вторинному ринку,отримуючи прибуток від різниці в курсах купівлі та продажу. Специфічна рисаброкерів і дилерів полягає в тому, що вони не створюють власних вимогі зобов'язань, діючи за дорученням своїх клієнтів. Фінансові посередникив процесі діяльності створюють нові вимоги і зобов'язання, якістають товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів,комерційний банк створює нове зобов'язання - депозит, а надаючи позику --нова вимога до позичальника.

  Цей процес створення нових зобов'язань і їх обміну на зобов'язанняінших контрагентів складає основу, суть фінансового посередництва.
  Така трансформація виключно важлива в ринковій економіці. Вонадозволяє подолати складності прямого контакту вкладників і позичальників,що виникають через розбіжність пропонованих і необхідних сум, їх різнихджерел, їх термінів, прибутковості і т. п. акумулюючи грошові капітали зрізних джерел, фінансові посередники створюють загальний знеособлений потікгрошових коштів і можуть задовольнити вимоги на кредит на самихрізних умовах.

  У всьому світі комерційні банки є найважливішою ланкою банківськоїсистеми, концентруючи основну частину кредитних ресурсів і здійснюючиширокий діапазон банківських операцій і фінансових послуг для юридичних іфізичних осіб. Вони представляють другий рівень банківської системи післяцентральних (державних, національних, федеральних і т. п.) банків.

  Банківська справа являє собою специфічну формупідприємницької діяльності, пов'язану із залученням і розподіломпозичкових капіталів.

  Банки отримують прибуток від своїх операцій. Вони є сфероюзастосування капіталу особливого тдля обробки документів і передачі інформаціїна відстань дозволяє скоротити витрати праці в банківській справі, а,отже, і витрати обігу в суспільстві.

  Будь-який комерційний банк працює за певними принципами.

  По-перше, робота в межах наявних ресурсів (комерційний банкповинен забезпечувати повну відповідність між своїми ресурсами івкладеннями [1 ]).

  По-друге, повна економічна самостійність у поєднанні зповної економічної відповідальності за свою діяльність [2].

  По-третє, взаємини комерційного банку зі своїми клієнтамибудуються на ринкових умовах.

  По-четверте, регулювання діяльності комерційного банку можездійснюватися тільки непрямих економічних шляхом.

  Як видно з вищенаведеного комерційний банк - це суб'єктпідприємницької діяльності і тому він є об'єктомекономічного аналізу, з усіма процесами і явища, які у своїйсукупності складають його фінансово-господарську діяльність.

  Результатом цієї діяльність є банківський продукт у виглядістворюваних платіжних засобів та послуг, що надаються. У практиці термін
  «Банківський продукт» з'явився з переходом до ринкової економіки. У США, якправило, прийнято говорити про продукцію банків, маючи на увазі під цим послугита операції, що здійснюються банком, його дії і т. д.

  На думку деяких економістів, банківський продукт - церізноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції,що здійснюються комерційним банком за певну плату за дорученням і вінтересах своїх клієнтів, а також дії, що мають на меті вдосконаленняі підвищення ефективності банківської справи (наприклад, вдосконаленняорганізаційної структури, впровадження нової техніки і технологій і т. п.).

  Продукт банків носить вартісний характер і складається з платіжнихвласних і залучених коштів, тому діяльність банку зводиться доорганізації розрахунків у готівковій та безготівковій формах через вклади,депозити, кредитування, порука, гарантії, консультації та інше,одним словом до надання послуг.

  Банківські послуги - це види діяльності комерційних банків,які відповідають їх діяльності, спрямовані на задоволеннясуспільних потреб і отримання максимального прибутку.

  Особливість банківських послуг в тому, що вони повинні мати властивістьсамовозрастною вартості. Для цього кожна надана послуга банку повиннавідповідати отримання доходу та збільшення вартості для участі востанньому обігу капіталу. Для банківських послуг характерні наступнівластивості:вони абстрактні, не мають матеріальної субстанції, але набувають конкретнийхарактер на основі договірних відносин;не можуть бути проведені «про запас»;носять виробничий характер;об'єктом банківських послуг виступає капітал (надання послуг пов'язане звикористанням грошей в різних формах і якостях (грошові коштипідприємств, громадян, комерційних банків, НБУ у формі готівки,бухгалтерських записів і платіжно-розрахункових документів));охоплює активні і пасивні операції;купівля-продаж банківських послуг характерна тривалістю в часі.

  Важлива економічна роль комерційних банків істотно розшириласферу їх діяльності. Вони виконують наступні основні функції:
  1. Мобілізацію тимчасово вільних грошових коштів та перетворення їх у капітал.
  1. Кредитування підприємств, держави і населення.
  1. Випуск кредитних знарядь обігу.
  1. Здійснення розрахунків і платежів у народному господарстві.
  1. Емісійно-установчу діяльність.
  1. Консультування, надання економічної та фінансової інформації.

  Виконуючи функцію мобілізації грошових коштів та перетворення їх укапітал, банки акумулюють грошові доходи і заощадження у вигляді внесків.
  Вкладники отримують винагороду у вигляді відсотка або наданих банкомпослуг. Сконцентровані на вкладах заощадження перетворюються на капітал,використовуваний банком для надання кредитів підприємствам. Використаннякредиту забезпечує розвиток продуктивних сил країни в цілому. Позичальникивкладають кошти в розширення виробництва, купівлю нерухомості,споживчих товарів і т. п. В результаті за допомогою банків заощадження, уЗрештою, перетворюються на капітал.

  Кредитні можливості банків залежать від накопичення грошових коштівнаселенням і збільшенням власних коштів підприємствами.
  Постійне зростання цих коштів в промислово розвинених державах іпотреба в цих ресурсах з боку підприємств створюють умови длярозширення підприємств.

  Важливе економічне значення має функція кредитування підприємств,держави і населення. Пряме надання в позику вільних грошовихкапіталів їх власниками позичальникам в практичній господарськоїдіяльності ускладнено. Банки виступають у ролі фінансового посередника,отримуючи грошові кошти у кінцевих кредиторів і даючи кінцевим позичальникам.

  Ослаблення регулювання та контролю з боку центральних банків ідержави за операціями комерційних банків, лібералізують кредитнівідносини, робить кредит щодо легкодоступним і надійним джереломотримання грошових коштів.

  Роль комерційних банків при здійсненні функцій кредитування требарозглядати не тільки з точки зору оцінки фінансового становищапідприємств, яке погіршується із зростанням заборгованості. Необхідно оцінитизначення кредитування для економічного зростання країни.

  Випуск кредитних грошей є специфічною функцією, що відрізняєкомерційні банки від інших фінансових інститутів.

  Сучасний механізм грошової емісії пов'язаний з двома поняттями:банкнотного і депозитної емісій. Відповідно грошова маса виступає вготівковій (банківські квитки і розмінна монета) і безготівковій (грошовікошти на рахунках і депозитах в комерційних банках та інших кредитнихустановах) формах.

  Частка готівкових грошей звичайно складає в промислово розвинених країнахблизько 10%, причому спостерігається її подальше зменшення. Банкнотний емісіюздійснює емісійний банк (в Україні - НБУ), що має монопольне правона випуск грошей.

  Комерційні банки здійснюють кредитну емісію - випуск кредитнихінструментів обігу на основі створення банком вкладів (депозитів),які утворюються в результаті видачі позик клієнту. Грошова масазбільшується, коли банки видають позики своїм клієнтам, і зменшується,коли повертаються позики, отримані від банків.

  Однією з основних функцій комерційного банку є забезпеченнярозрахунково-платіжного механізму. Більша частина розрахунків між підприємствамиздійснюється безготівковим шляхом. Виступаючи в якості посередника вплатежах, банки виконують для своїх клієнтів операції, пов'язані зпроведенням розрахунків і платежів. Необхідність проведення у встановленітерміни кожного платіжного документа, безперебійність розрахунків та їх прискореннявимагають від банків розробки методології організації розрахунків з метою їхвдосконалення і відповідного контролю.

  емісійно-засновницька функція здійснюється комерційнимибанками шляхом випуску та розміщення цінних паперів (акцій, облігацій і т.п.).
  Виконуючи цю функцію, банки стають початком, що забезпечує напрямзаощаджень для виробничих цілей. Ринок цінних паперів доповнює системубанківського кредиту і взаємодіє з нею.

  Маючи в своєму розпорядженні можливостями постійно контролювати економічнуситуацію, комерційні банки надають своїм клієнтам консультації з широкогокола проблем (зі злиття і поглинання, новим інвестицій та реєстраціїпідприємств, складання квартальних і річних звітів тощо).

  Комерційні банки виконують два типи операцій - активні тапасивні.

  Під пасивними операціями розуміються такі операції банків, врезультаті яких відбувається збільшення грошових коштів, що знаходяться напасивних рахунках або активно-пасивні рахунках в частині перевищення пасивівнад активами. Саме за допомогою пасивних операцій банки набуваютькредитні ресурси на ринку.

  Існують чотири форми пасивних операцій комерційних банків:
  1. Первинна емісія цінних паперів комерційного банку.
  2. Відрахування від прибутку банку на формування або збільшення фондів.
  3. Отримання кредитів від інших юридичних осіб.
  4. Депозитні операції.

  За допомогою перших двох форм пасивних операцій створюється першевелика група кредитних ресурсів - власні ресурси. Наступні дваформи пасивних операцій створюють позикові кошти, або залученікредитні ресурси. Власні ресурси банку являють собою банківськийкапітал та прирівняні до нього статті. За рахунок власного капіталу банкипокривають менш 10% загальної потреби в коштах (тим не менше,співвідношення між власними коштами та позиковими коштами має бутине менше 5% [3 ]).

  Активні банківське операції - це операції, за допомогою якихбанки розміщують наявні в їх розпорядженні ресурси з метою одержаннянеобхідного доходу і забезпечення своєї ліквідності.

  Активні банківські операції різноманітні за формою та призначенням, уних банки виступають у різних ролях, що відображає різне економічнеутримання активів банку.

  Найбільш поширеними видами активних операцій банків є:позичкові, інвестиційні, депозитні та інші.

  Призначення активних депозитних операцій полягає у створенніпоточних і тривалих резервів платіжних коштів на рахунках в НБУ
  (кореспондентські і резервні рахунки) та інших комерційних банках. До цієїж групи активів належить і залишок касової готівки, що знаходиться усамого банку (ці активи недохідних), а також вкладення у високоліквідніцінні папери, принесення?? щие дохід банку.

  Класифікація активних банківських операцій здійснюється закількома критеріями:
  1. З точки зору прибутковості: а) що приносять дохід б) що не приносять дохід
  2. З точки зору ліквідності: а) високоліквідні б) ліквідні в) важкореалізоване та безнадійні активи
  3. За ступенем ризику: а) активи з нульовим ступенем ризику (готівка, державні зобов'язання, кошти в НБУ) б) активи з 10% ступенем ризику (залишки на кореспондентських рахунках в іноземних банках) в) активи з імовірністю ризику в 20% г) активи з імовірністю ризику в 50% (гарантії та поручительства, видані банком) д) активи з імовірністю ризику в 100% (прострочені та довгострокові позики).

  Таким чином, сектор банківських послуг досить широкий, і їх кількістьпостійно зростає.

  Особливості методики аналізу в комерційному банку.

  В основі організації і проведення економічного аналізу вкомерційному банку лежить загальна методика практичної аналітичної роботи,зміст якої базується на теорії економічного аналізу. Однаксутність банку та специфіка його діяльності, як об'єкта дослідження,обумовлює деякі особливості методики економічного аналізу,проведеного в комерційному банку.

  Виконуючи свої функції (кредитно-розрахункове, касове та іншеобслуговування), комерційні банки взаємодіють зі своїми партнерами --підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими суб'єктамиринкових відносин.

  Найбільш яскравим прикладом взаємодії банку з партнерами можутьслужити кредитні відносини, виникнення яких обумовлюється такимиоб'єктивними умовами, як:
  . утворення вільних грошових коштів у народному господарстві в результаті їхнього кругообігу;
  . наявність суб'єкта банківської діяльності, який міг би акумулювати вільні кошти і надавати об'єктів підприємницької діяльності, які потребують в них, у вигляді позик;
  . наявність кредитоспроможних юридичних та фізичних осіб - позичальнику;
  . наявність ефективних кредитуються заходів (об'єктів).

  Здійснення кредитних відносин вимагає від банку проведенняекономічного аналізу не тільки власне своєї діяльності, а йдіяльності своїх партнерів (в основному позичальнику, в числі якихможуть бути й інші банки). При цьому особливу увагу приділяють аналізудіяльності банків-позичальнику, оскільки їхні кредитні відносини всучасних кризових умовах загострюються, міжбанківський кредит стаєнебезпечним і ризикованим. Багато банків відмовляються від виконання своїхзобов'язань за гарантійними листами. Тому деякі банки створюють у себеаналітичні служби для проведення аналізу балансів та іншої звітностітаких банків.

  Таким чином, комерційні банки проводять внутрішній і зовнішнійекономічний аналіз.

  Внутрішній аналіз необхідний для управління діяльністю банку, вЗокрема, для обгрунтування бізнес-плану, оцінки його виконання, розкриттяпричинно-наслідкових зв'язків між що здійснюються банком операціями такінцевим результатом - сформованими пасивами та активами, а так самоприбутком, вишукування резервів можливого збільшення прибутку, оцінкистійкості фінансового стану банку, його платоспроможності. Важливезначення має економічний аналіз для визначення вигідності вкладеннякредитних ресурсів, оцінки ризику та визначення перспектив розвитку банку.

  Оцінка наявних можливостей банку дозволяє збалансувати їх зринковими запитами, виробити основні програми розвитку та поведінкибанку на ринку, створити адекватну основу для прийняття правильнихуправлінських рішень.

  Аналіз цих можливостей проводиться з урахуванням дії зовнішніх івнутрішніх факторів, що впливають на діяльність банку. Спектр зовнішніхфакторів функціонування банку дуже широкий і визначається спрямованістюткосрочние кредити | 43000 | 100 | 43000 | 43000 | | 43000 |
  | 9, | | | | | | | |
  | 650-65 | | | | | | | |
  | 4, | | | | | | | |
  | 712, | | | | | | | |
  | 716 | | | | | | | |
  | 760-77 | Довгострокові кредити | 700 | 100 | 700 | 700 | | 700 |
  | 9 | | | | | | | |
  | 240-24 | Короткострокові кредити | 150 | 100 | 150 | 150 | | 150 |
  | 9 | у ВКВ і НКВ | | | | | | |
  | 623 | Пролангованние | 56 | 100 | 56 | 39,2 | | |
  | | Короткострокові позики | | | | | | |
  | | Разом 2.2. | 43906 | Х | 43906 | 43889,2 | | 43850 |
  | 825 | Кошти, | 36 | | | 36 | | |
  | | Перераховані банком | | | | | | |
  | | Перед-ям для участі в | | | | | | |
  | | Їх господарської | | | | | | |
  | | Діяльності | | | | | | |
  | | 2.3. Дебітори | | | | | | |
  | 903 | Деб. КБ з опер. с | 10 | 100 | 10 | 10 | 7,5 | |
  | | Клієнтами | | | | | | |
  | 904 | Деб. по госп. опер. | 11 | 100 | 11 | 11 | 8,25 | |
  | | Банку | | | | | | |
  | | Разом 2.3. | 21 | Х | 21 | 21 | 15,75 | |
  | | 2.5 Активне сальдо за | | | | | | |
  | | Всередині банківським | | | | | | |
  | | Операційної. | | | | | | |
  | 890 | Розрахунки між відділ. | 381 | 100 | 381 | 381 | 381 | |
  | | КБ | | | | | | |
  | | 3. Інші активи | | | | | | |
  | 625 | Неоплачені в термін% | 45 | Х | Х | Х | 45 | |
  | 627 | Сумнівні до | 2 | Х | Х | Х | 2 | |
  | | Поверненню% | | | | | | |
  | 899 | Не опл. в термін% по | 11 | Х | Х | Х | 11 | |
  | | Межбан.к. | | | | | | |
  | 191 | Вкладення в акції АТ | 75 | Х | Х | 75 | Х | |
  | | Разом 3. | 133 | Х | Х | 75 | 58 | |
  | БАЛАНС | 72638 | Х | 44832 | 71903,2 | 454,75 | 62883 |

  Таблиця № 3
  (продовження)

  Баланс-НЕТТО комерційного банку Банкрут
  Банк (ПАСИВ, в тис. грн.)
  | Номер | Назва рахунку | На кінець року |
  | рахунку | або | |
  | | Розділу | |
  | | | Сума за | залучити. | Обязательст | Кредітівная |
  | | | Балансу | кошти | ва | задолженнос |
  | | | | | | Ть |
  | | 1.0. Джерела | | | | |
  | | Власних коштів. | | | | |
  | | 1.1. Основний капітал | | | | |
  | 010 | Статутний фонд | 3000 | | | |
  | 011 | Резервний фонд | 100 | | | |
  | 012 | Спеціальні фонди | 102 | | | |
  | 016 | ФЭС | 200 | | | |
  | | Разом 1.1. | 3402 | | | |
  | | 1.2. Доповнить. | | | | |
  | | Капітал | | | | |
  | 019 | Резерв страхів. | 513 | | | |
  | | Актив. операційної. | | | | |
  | 818 | Спец. фонд валютних | 900 | | | |
  | | Ризиків | | | | |
  | | Разом 1.2. | 1413 | | | |
  | | Разом 1.0. | 4815 | | | |
  | | 2.0. Залучені | | | | |
  | | СР-ва та інші | | | | |
  | | Зобов'язання банку | | | | |
  | | 2.1. Залучені | | | | |
  | | Кошти | | | | |
  | | 2.1.1. Розрахункові | | | | |
  | | Рахунки | | | | |
  | 090-09 | Позабюджетні рахунки | 10000 | 10000 | 10000 | |
  | 2 | Фонду | | | | |
  | | Приватизації | | | | |
  | 130,13 | Ср-ва район-го та обл | 1000 | 1000 | | |
  | 2 | бюджету | | | | |
  | 200-60 | Рахунки пр-тий і | 34000 | 34000 | 34000 | |
  | 9 | організацій | | | | |
  | | Разом 2.1.1. | 45000 | 45000 | 44000 | |
  | | 2.1.2. Поточні рахунки | | | | |
  | 670,67 | Централізовані | 1 | 1 | 1 | |
  | 1 | розрахунки | | | | |
  | 691-70 | Рахунки громадських | 53 | 53 | 53 | |
  | 9 | ор-цій | | | | |
  | | Разом 2.1.2. | 54 | 54 | 54 | |
  | | 2.1.3. Др. | | | | |
  | | Залучені Ср-ва | | | | |
  | 100 | Доходи гос. бюдж. | 10200 | 10200 | | |
  | | України | | | | |
  | 169 | К/з Бонк-резидентів | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
  | 711 | Вклади грома. «До | 16 | 16 | 16 | 16 |
  | | Затребуються. »| | | | |
  | 713 | Увімкнути. і депозит. пр-тий | 100 | 100 | 100 | 100 |
  | | До 1 тижня. | | | | |
  | 682 | Увімкнути. грома. більше 1 | 90 | 90 | 90 | 90 |
  | | Року | | | | |
  | 685 | Увімкнути. і деп. пр-тий | 110 | 110 | 110 | 110 |
  | | Більше 1 р. | | | | |
  | 740 | Ср-ва довгострокового | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
  | | Кр-ня | | | | |
  | 742 | Ср-ва КСП на кап. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
  | | Вл-ня | | | | |
  | 829 | Кр-ти получ. від | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
  | | Інших КБ-в | | | | |
  | 812 | Кр-ти повчання від | 247 | 247 | 247 | 247 |
  | | НБУ | | | | |
  | | Разом 2.1.3. | 21763 | 21763 | 11563 | 11563 |
  | | Разом 2.1. | 66817 | 66817 | 55617 | 11563 |
  | | 2.2. Інші | | | | |
  | | Зобов'язання КБ | | | | |
  | 144 | Депозити | 600 | | 600 | 600 |
  | 161 | К/з КБ в НБУ | 406 | | 406 | |
  | | Разом 2.2 | 1006 | | 1006 | 600 |
  | | Разом 2.0 | 67823 | 66817 | 56623 | 12163 |
  | | 3.0. Інші п

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !