ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Аудиторський висновок
       

   

  Банківська справа

  ВИСНОВОК

  незалежної аудиторської організації ІП «Аудит» про достовірністьбухгалтерської звітності ВАТ «Банк Європейський», підготовленийвідповідно до вимог законодавства Республіки Білорусь на 1жовтня 2004 року.

  Акціонерам ВАТ «Банк Європейський»

  Ми провели аудит що додається бухгалтерської звітності відкритогоакціонерного товариства «Банк Європейський» (далі «Банк»), що складається збухгалтерського балансу, звіту про прибуток і збитки, а також відповіднихзвітів про зміни в капіталі та про рух грошових коштів за рік.
  Вказана бухгалтерська звітність була підготовлена керівництвом Банкувідповідно до законодавства та нормативними актами, що регулювавпорядок ведення бухгалтерського обліку та підготовки бухгалтерської звітностів банківській діяльності Республіки Білорусь і що діяли на датускладання звітності. Відповідальність за підготовку вищевказаноїбухгалтерської звітності несе керівництво Банку. Наша відповідальністьполягає у вираженні думки про достовірність цієї бухгалтерськоїзвітності в усіх суттєвих аспектах на підставі проведеного аудиту.

  Ми провели перевірку, керуючись Законом Республіки Білорусь
  «Про аудиторську діяльність», а також Правилами аудиторської діяльності,затвердженими Міністерством фінансів Республіки Білорусь. Дані правилавимагають, щоб аудиторська перевірка була спланована та проведена нами дляотримання впевненості в тому, що бухгалтерська звітність Банку не міститьсуттєвих викривлень. Перевірка включає в себе перевірку вибірковимметодом обгрунтованості сум та пояснень до них, що містяться в бухгалтерськійзвітності. Ми вважаємо, що наша аудиторська перевірка дає нам достатнюпідставу для висловлення нашої думки.

  На нашу думку, зазначена вище бухгалтерська звітність Банкудостовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає активи, пасивита власний капітал Банку, його фінансовий результат та рух грошовихзасобів відповідно до законодавства та нормативними актами,регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та підготовкибухгалтерської звітності в банківській діяльності Республіки Білорусь.

  АНАЛІТИЧНА частині аудиторського висновку

  Вступна частина

  Аудиторська організація: іноземне підприємство «Аудит»;

  220000, пр. Скорини д. 91, м. Мінськ; реєстраційне свідоцтво № 0085213 від 05.09.2000 р.,

  УНН 10045555354; ліцензія № 951 від 15.11.2000 р.

  Аудитори:

  Віденська І.В., осіб. № 007536 від 29.06.2000,

  Прохоренко Н.С., осіб. № 100475 від 28.02.1999,

  Аудіруемое особа: відкрите акціонерне товариство «Банк Європейський»;

  220004, вул. Жуковського 8/1, м. Мінськ; реєстраційне свідоцтво № 0074156 від 19.04.2000 р.,

  УНН 10054654652.

  Підстава для проведення аудиту: договір на надання аудиторських послуг

  № 00073 від 05.03.2004 р.

  Аудит проводився за період з 01.01.2004 р. по 01.10.2004р.

  Аудиторська перевірка проводилася з 01.10.2004 р. по 01.11.2004 р.

  Голова правління - Ігнатов Борис Іванович.

  Головний бухгалтер - Іванова Анна Сергіївна.

  Основні засновники: РУП ВО «Белоруснефть» -- 52,40%, Європейський Банк
  Реконструкції та Розвитку - 18,28%, Міністерство економіки Республіки
  Білорусь - 14,76%.

  Сформований статутний фонд - 24008929,2 тис.руб.

  Ліцензії банку:

  V 01.08.2000г. - Національним банком Республіки Білорусь видана загальна ліцензія № 19 на здійснення банківських операцій у білоруських рублях;

  V 01.09.2002г. - Національним банком Республіки Білорусь видана генеральна ліцензія № 75 на здійснення банківських операцій в іноземній валюті;

  V 11.05.2002г. Національним банком Республіки Білорусь видана ліцензія № 21 на залучення у вклади коштів фізичних осіб.

  Особливістю діяльності банку є пріоритет напрямкиспівпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Банк
  «Європейський» є членом Інституту міжнародних фінансів (IIF),відносини налагоджені і з Асоціацією банків Східної і Центральної Європи
  (BACEE), банк активно співпрацює з Європейським банком реконструкції тарозвитку (ЄБРР).

  Банк має 9 філій у всіх обласних центрах Республіки Білорусь
  (по одному філії в кожному місті) та м. Мінську (3 філії).

  Банк не має довгострокового кредитного рейтингу.

  Фінансове становище банку на 1.10.2004 р.

  Доходи 108127234,7 тис. руб.

  Витрати 61849714,3 тис. крб.

  Прибуток (збиток) звітного року 46277520,4 тис. крб.

  Нами були перевірені статутний та інші фонди банку, кредитні відносинибанку, валютні операції банку, операції з цінними паперами, банківськіперекази, залучені кошти банку, розміщені кошти банку,внутрішньобанківські операції та оподаткування, депозитні операції банку, атакож доходи, витрати і прибуток банку.

  Для цього були використані такі документи, як бухгалтерський балансна 01.10.2004, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про зміни в капіталі,
  Звіт про рух грошових коштів, а також необхідні договори та первиннідокументи.

  Мета аудиторської перевірки - встановлення достовірності річноїбухгалтерської (фінансової) звітності ВАТ «Банк Європейський» та відповідностіпроведених ним фінансових і господарських операцій законодавству танормативним актам, а також виявлення резервів кращого використанняфінансових ресурсів, проведення аналізу правильності обчислення податків,розробка заходів щодо поліпшення фінансового становища банку,оптимізація витрат і результатів діяльності, доходів і витрат.

  АУДИТ ФОНДІВ БАНКУ

  Відповідно до чинного в Республіці Білорусь законодавствомвласний капітал банку складається зі статутного, резервного фондів, фондурозвитку банку та інших фондів. Порядок їх формування і використаннявстановлюється Національним банком та відповідними локальниминормативними документами комерційного банку.

  При аудиті формування фондів банку основним завданням єпідтвердження достовірності бухгалтерської звітності в області цихоперацій, а також виявлення відповідності бухгалтерського обліку вимогамнормативних документів.

  Аудит формування фондів банку включає перевірку: джерелформування фондів; повноти перерахування коштів до фондів; дотриманнятермінів формування фондів.

  При перевірці використовуються роздруківки балансових рахунків 7321 «Резервнийфонд », 7327« Фонд розвитку банку », 7329« Інші фонди », Статут банка,протоколи зборів акціонерів, меморіальні ордери, підшиті в папці
  «Документи дня».

  Склад, структура і динаміка фондів банку наведено в таблиці 1:

  Таблиця 1. Склад і структура фондів банку
  | Найменування | Нач. періоду, | Кон. періоду, | Зміна, тис.р. |
  | фонду | тис. р. | тис. р. | |
  | Статутний фонд | 22896200,0 | 24008929,2 | 1112729,2 |
  | Емісійні | 35678 456,2 | 47060283,1 | 11381826,9 |
  | різниці | | | |
  | Резервний фонд | 7156 781,0 | 8824773,5 | 1667992,5 |
  | Фонд переоцінки | 52393 360,4 | 66936503,2 | 14543142,8 |
  | статей балансу | | | |
  | Власний | 202171504,6 | 236904341,6 | 34732837 |
  | капітал банку | | | |

  З таблиці 1 видно, що в цілому за абсолютною величиною власнийкапітал банку за розглянутий рік збільшився на 34732837 тис.руб. і назвітну дату склав 236904341,6 тис.руб.

  Статутний фонд сформований у повному та достатньому обсязі, тобтовимоги законодавства до мінімального розміру статутного фонду банку в
  5 млн.евро виконуються.

  Співвідношення між резервним і статутним фондами складає:

  7156 781,0: 22896200,0 = 0,17 або 17% на початок періоду;

  8824773,5: 24008929,2 = 0,175 або 17,5% на кінець періоду.

  Таким чином, вимоги до мінімального співвідношення резервного тастатутного фондів в 15% виконується.

  Розподіл прибутку в банку здійснюється відповідно доустановчими документами.

  АУДИТ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

  Мета перевірки кредитних операцій полягає у встановленні дотриманнязаконодавства при видачі кредитів, а також у перевірці правильностівідображення даних операцій в бухгалтерському обліку банку.

  Перевірка кредитних операцій здійснювалася на підставі такихнормативно-правових актів Республіки Білорусь, як Банківський кодекс
  Республіки Білорусь, Цивільний кодекс Республіки Білорусь, Правилабухгалтерського обліку операцій з розміщення банками Республіки Білорусьгрошових коштів у формі кредиту, утв. Постановою Ради директорів
  Національного банку Республіки Білорусь № 167 від 28 травня 2002р., Правиланарахування відсотків у банках Республіки Білорусь, утв. Постановою
  Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь № 31.3 р від 29грудень 2000р. та Правила розміщення банками Республіки Білорусь грошовихкоштів у формі кредиту, утв. Постановою Правління Національного банку
  Республіки Білорусь № 116 від 24 травня 2001р.

  Аудит здійснювався на підставі таких методів, як документальнаперевірка, повторна перевірка арифметичних підрахунків та усного опитування.

  Кредитний портфель ВАТ «Банк Європейський» виглядає наступним чином:

  Таблиця 2. Структура кредитних вкладень ВАТ «Банк Європейський»

  | Показники | Нач. періоду | Кон. періоду | Зміна |
  | | Млн. руб. |% | Млн. руб. |% | Млн. руб. |% |
  | 1. Кредити | 8853969,5 | 50,9 | 21993 | 66,4 | 131395911 | 15,55 |
  | клієнтам, з них: | | 2 | 563,0 | 7 |, 0 | |
  | а) в поточну | 8325092,1 | 94,0 | 20333218,2 | 92,4 | 12008125, | -1,58 |
  | діяльність | | 3 | | 5 | 0 | |
  | б) на інвестиції | 528877,4 | 5,97 | 1660345,3 | 7,55 | 1131467,9 | 1,58 |
  | в) фізичним особам | - | - | - | - | - | - |
  | 2.Кредіти іншим | 8534000,0 | 49,0 | 11095000,0 | 33,5 | 2561000,0 | -15,5 |
  | банкам | | 8 | | 3 | | 5 |
  | Кредитні вкладення | 17387969,0 | 100 | 33088563,5 | 100 | 15700592, | - |
  | всього: | | | | | 5 | |

  На початок періоду кредити клієнтам, хоча і займали більшу питомувага (50,92%) у кредитному портфелі банку, все ж не набагато перевищуваликредити, видані іншим банкам (49,08%). Однак, на кінець періодупитома вага кредитів клієнтам збільшився досить значно (на 15,55%)і склав уже 66,47% проти 33,53% кредитів іншим банкам. Варто відзначити,що основна питома вага в кредитах клієнтам займають кредити у поточнудіяльність (94,03% від загальної суми кредитів клієнтам на 1.01.2004г. і
  92,45% на 1.07.2004г .).

  Фізичним особам кредити не видавалися.

  Перевірка операцій, здійснених протягом аналізованого періодупоказала, що в цілому банком дотримані вимоги законодавстващодо оформлення, обліку і ведення кредитних операцій. Разом з тимнами встановлено, що 21.02.2004г. банк не відніс з рахунку 1531 «Кредити,надані уповноваженим банкам »на рахунок 1582« Простроченазаборгованість за кредитами, представленим уповноваженим банкам »заборгованість за кредитом, виданим банку «Б» відповідно до договору №
  79 від 20.01.2004г. на наступних умовах: сума - 240000тис. руб., термін - 1місяць, процентна ставка - 82%.

  Дане порушення бухгалтерського обліку було виправлено під час перевірки.

  Таким чином, в цілому операції кредитного характеру здійснюються вбанку відповідно до законодавства. Облік кредитних операцій такожздійснюється належним чином.

  АУДИТ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

  Програма перевірки валютних операцій включає наступний перелікпитань:

  . дотримання законодавчих актів у галузі зовнішньоекономічної діяльності;

  . відповідність валютних операцій ліцензії Національного банку;

  . дотримання порядку відкриття спеціальних рахунків для зберігання купленої валюти на внутрішньому ринку;

  . дотримання порядку регулювання відкритої валютної позиції та контролю за дотриманням встановленого нормативу валютного ризику

  (сумарна величина відкритої валютної позиції не повинна перевищувати

  20% власного капіталу уповноваженого банку) і ін

  Перевірка валютних операцій здійснювалася на підставі такихнормативно-правових актів Республіки Білорусь, як Інструкція про порядокпроведення відкритої валютної позиції уповноваженими банками танебанківськими кредитно-фінансовими організаціями Республіки Білорусь, утв.
  Постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь № 57 від 29березень 2002р., Інструкція з надання банками інформації про деяківалютні операції, утв. Постановою Правління Національного банку
  Республіки Білорусь № 75 від 18 квітня 2002р., Положення про порядок проведеннявалютних операцій на території Республіки Білорусь, утв. Постановою
  Правління Національного банку Республіки Білорусь, протокол № 11 від 25 червня
  1996р., № 190 від 25 вересня 2002р., Правила відображення в бухгалтерськомуобліку банками Республіки Білорусь розрахунків з операцій купівлі-продажуіноземної валюти, утв. Постановою Ради директорів Національногобанку Республіки Білорусь № 148 від 21 травня 2001р., Правила здійсненняоперацій по поточних (розрахункових) і вкладних рахунків фізичних осіб віноземній валюті, утв. Постановою Правління Національного банку
  Республіки Білорусь № 169 від 28 червня 2001р. та Правила здійснення валютнихоперацій банками, юридичними особами та індивідуальними підприємцямина внутрішньому валютному ринку Республіки Білорусь, утв. Постановою
  Правління Національного банку Республіки Білорусь № 16 від 31 січня 2002р.

  Аудит здійснювався на підставі таких методів, як документальнаперевірка, повторна перевірка арифметичних підрахунків, перевірка за документами,отриманими від третіх осіб.

  Перевірка показала, що валютні операції в банку «Європейський»здійснюються відповідно до законодавства.

  Що стосується відкритої валютної позиції, то розмір власного капіталубанку становить 19300,3 млн. руб., відкрита валютна позиція банку завільно конвертованою і по обмежено конвертованою валютах в сумі =
  3000 млн. руб. Ліміт відкритої валютної позиції банку не> 20% дотриманий:

  19300 * 0,2 = 3860,6 млн. руб.

  Таким чином, вимоги до дотримання законодавства, у тому числі поліміту відкритої валютної позиції дотримані.

  АУДИТ КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

  Перевірці підлягають питання, пов'язані з організацією готівково-грошовогообороту і роботою з готівкою:

  . виконання встановлених правил здійснення касових операцій;

  . організація касового обслуговування клієнтів;

  . інкасація грошової виручки;

  . перевезення цінностей, їх збереження;

  . порядок відкриття, закриття, опечатування, передачі, прийому від охорони грошових сховищ;

  . підготовка касових працівників до здійснення операцій з цінностями.

  Перевірка касових операцій здійснювалася на підставі таких нормативно -правових актів Республіки Білорусь, як Правила організації касової роботив банках Республіки Білорусь (зі змінами та доповненнями), утв.
  Постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь № 183 від 18вересень 2002р., Правила банківського зберігання цінностей, утв.
  Постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь № 140 від 31травня 2001р. та Правила організації налічноденежного звернення в Республіці
  Білорусь (зі змінами та доповненнями), утв. Постановою Правління
  Національного банку Республіки Білорусь № 213 від 31 жовтня 2002р.

  В ході перевірки ми використовували такі методи, як обстеженнятехнічної укріпленості грошового сховища і кас, перерахування грошовоїготівки, мішків (сумок), інвентаризація готівки та іншихцінностей, арифметична повторна перевірка сум підсумків і оборотів по рахунках,аналіз касових оборотів.

  У ході перевірки були виявлені наступні порушення:

  1. Виявлено один неплатіжні квиток вартістю 5000 рублів в пачці,сформованої касиром Петренко А.А. 10. 04.2004 року.

  2. Відсутні позначки про контрольний перерахунку на десяти пачкахп'ятитисячного гідності та двох пачках тисячного гідності, якізберігаються понад ліміт зберігання без контрольного перерахунку.

  Виявлені порушення не спотворюють показників звітності. Залишок порахунком 1010 «Грошові кошти в касі» відповідає сумі готівки вкасі.

  У ході перевірки були внесені всі необхідні виправлення.

  Таким чином, касові операції ВАТ «Банк Європейський» здійснюються ввідповідно до законодавства.

  АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

  Метою перевірки стало встановлення правильності випуску, реєстрації,оформлення, розміщення та погашення (оплати) цінних паперів банком
  «Європейський».

  Перевірка операцій з цінними паперами здійснювалася на підставі такихнормативно-правових актів Республіки Білорусь, як Цивільний кодекс
  Республіки Білорусь (зі змінами та доповненнями), Закон Республіки
  Білорусь «Про цінні папери і фондових біржах» № 1512-XII від 12 березня 1992р.,
  Закон Республіки Білорусь «Про звернення переказних і простих векселів» № 341 -
  3 від 13 грудня 1999р., Правила проведення банками Республіки Білорусьоперацій з використанням векселів, утв. Постановою Правління
  Національного банку Республіки Білорусь № 25 від 31 січня 2002р. та ін

  Аудит здійснювався на підставі таких методів, як документальнаперевірка і усне опитування.

  Портфель цінних паперів ВАТ «Банк Європейський» має такийтак:

  Таблиця 3. Структура портфеля цінних паперів ВАТ «Банк Європейський» тайого динаміка протягом аналізованого періоду
  | Вид цінних паперів | Нач. періоду | Кон. періоду | Зміна |
  | | Млн. руб. |% | Млн. руб. |% | Млн. руб. |% |
  | 1.Средства банків і | 446808,7 | 25,2 | 13688254,9 | 30, | 9241446,2 | 5,6 |
  | інших кредитних | | | | 8 | | |
  | установ, у тому числі: | | | | | | |
  | а) ресурси НБ РБ | - | - | - | - | - | - |
  | б) засоби др.банков і | 446808,7 | 25,2 | 13688254,9 | 30, | 9241446,2 | 5,6 |
  | др.кредітно-фінансових | | | | 8 | | |
  | установ | | | | | | |
  | 2. Кошти клієнтів, в | 11005 | 62,4 | 21986204,0 | 49, | 10981121, | -13 |
  | тому числі: | 083,0 | | | 4 | 0 | |
  | а) кошти гос. | 238716,5 | 2,17 | 176447,9 | 0,8 | -62268,6 | -1,37 |
  | казначейств і місцевих | | | | | | |
  | бюджетів | | | | | | |
  | б) кошти інших | - | - | - | - | - | - |
  | бюджетів і фондів | | | | | | |
  | в) кошти юридичних | 9725431,0 | 88,3 | 19663996,8 | 89, | 998565,8 | 1,03 |
  | осіб | | 7 | | 4 | | |
  | г) кошти фізичних | 1040936,7 | 9,46 | 2145759,9 | 9,8 | 1104823,2 | 0,34 |
  | осіб | | | | | | |
  | 3. Боргові | 1802982,0 | 10,2 | 525941,1 | 11, | 3402959,1 | 1,5 |
  | зобов'язання | | | | 7 | | |
  | 4. Інші зобов'язання | 369899,4 | 2,1 | 3620318,5 | 8,1 | 3250419,4 | 6 |
  | Разом зобов'язань: | 17624773,0 | 100 | 44500715,0 | 100 | 26876245, | - |
  | | | | | | 0 | |

  Основний питома вага в структурі зобов'язань банку займають коштиклієнтів, серед яких переважають кошти юридичних осіб (88,37% відзагальної суми залучених коштів клієнтів на 1.01.2004г. і 89,4% на
  1.07.2004г.). Разом з тим їх (коштів клієнтів) питому вагу протягоманалізованого періоду знизився на 13% (з 62,4% на 1.01.2004г. до 49,4% на
  1.07.2004г.) У той час, як збільшилися питомі ваги коштів банків іінших кредитних установ (з 25,25 на 1.01.2004г. до 30,8% на
  1.07.2004г), боргових зобов'язань (з 10,2% на 1.01.2004г. До 11,7% на
  1.07.2004г.) Та інших зобов'язань (з 2,1% на 1.01.2004г. До 8,1% на
  1.07.2004г .).

  В абсолютному вираженні обсяг притягнутих коштів збільшився на
  26876245 млн. руб. (з 17624773 млн. руб. на початок періоду до 44500715млн. руб. на кінець періоду). При цьому за винятком коштів державнихказначейств і місцевих бюджетів, обсяг залучених коштів банку збільшивсяпо всіх позиціях.

  Таким чином, банк «Європейський» збільшив обсяг залучених коштівдосить значно. Причому збільшення обсягу залучених коштіввідбулося по всіх позиціях, крім коштів державних казначейств імісцевих бюджетів. Скільки-небудь значні зміни в структурізалучених коштів стосуються, перш за все, зменшення питомої вагикоштів клієнтів. Однак, вони як і раніше займають найбільшу питому вагув залучених коштах банку.

  АУДИТ Розміщення коштів

  Для аналізу розміщених коштів банку «Європейський» ми вважаємоза доцільне розглянути таблицю 5.

  Таблиця 5. Аналіз розміщених коштів банку «Європейський»
  | Показники | Нач. періоду | Кон. періоду | Зміна |
  | | Млн. руб. |% | Млн. руб. |% | Млн. руб. |% |
  | 1. Грошові кошти та | 2753531,0 | 9,1 | 10657463,0 | 15,9 | 7903932,0 | 6,8 |
  | депозити в НБ РБ. ц/б | | | | | | |
  | Уряду і НБ РБ | | | | | | |
  | 2. Кошти в банках і | 14670643,0 | 48, | 26837723,0 | 40,1 | 12167079,0 | -8, |
  | інших | | 7 | | | | 6 |
  | кредитно-фінансових | | | | | | |
  | установах | | | | | | |
  | 3. Кредити клієнтам | 8686113,6 | 28, | 21646710,0 | 32,3 | 12960594,0 | 3,5 |
  | | | 8 | | | | |
  | 4. Цінні папери | 1,2 | 0 | 91856,4 | 0,1 | 91 855,2 | 0,1 |
  | 5. Основні засоби та | 3315136,6 | 11 | 5091635,1 | 7,6 | 1776498,5 | -3, |
  | НМА | | | | | | 4 |
  | 6. Інші активи | 688499,2 | 2,3 | 2618543,2 | 3,9 | 1930044,0 | 1,6 |
  | Активи всього: | 30113925,6 | 100 | 66943932,7 | 100 | 36830007,3 | - |

  Як видно з таблиці 5, за аналізований період загальна сумарозміщених коштів збільшилася на 36830007,3 млн. руб. (з 30113925,6млн. руб. на 1.01.2004г. до 66943932,7 млн. руб. на 1.07.2004г .).

  Найбільшу питому вагу в структурі розміщених коштів займаютькошти в банках та інших кредитно-фінансових установах, а також кредитиклієнтам. Причому така тенденція спостерігається як на початок, так і на кінецьперіоду, незважаючи на те, що частка коштів у банках та інших кредитно -фінансових установах скоротилася на 8,6% (з 48,7% на 1.01.2004г. до 40,1%на 1.07.2004г .).

  Слід відзначити досить велике збільшення вкладень у цінні паперив абсолютному вираженні (91856,4 млн. руб. на 1.01.2004г. проти 1,2 млн. руб.на 1.01.2004г.), хоча питома вага цінних паперів у загальному обсязі розміщенихкоштів залишився найменшим серед усіх показників (0,1 %).

  Таким чином, практично всі показники (за винятком коштів убанках та інших кредитно-фінансових установах та основних засобів інематеріальних активів) в абсолютному вираженні збільшилися на кінець періодув порівнянні з початком. Проте скільки-небудь значних зміну структурі розміщених коштів банку не відбулося.

  АУДИТ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

  При перевірці депозитних операцій розглядалися наступні питання:

  . дотримання єдиного порядку відкриття і закриття банками поточних

  (розрахункових) та інших рахунків;

  . дотримання порядку реєстрації відкритих рахунків у Книзі їх реєстрації;

  . дотримання правил ведення бухгалтерського обліку та звітності;

  . відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку та ін

  Перевірка депозитних операцій здійснювалася на підставі такихнормативно-правових актів Республіки Білорусь, як Інструкція проорганізації виконання платежів з поточних (розрахункових) рахунків в білоруськихрублях в черговості, встановленої законодавством (із змінами тадоповненнями), утв. Постановою Правління Національного банку Республіки
  Білорусь № 63 від 29 березня 2001р. і Правила відкриття банками рахунків клієнтамв Республіці Білорусь (зі змінами та доповненнями), утв. Постановою
  Правління Національного банку Республіки Білорусь № 24.12 від 28 вересня
  2000р.

  Аудит здійснювався на підставі таких методів, як документальнаперевірка і усне опитування.

  Перевірка операцій, здійснених протягом аналізованого періодупоказала, що вимоги законодавства ВАТ «Банк Європейський» враховані неповністю. Зокрема, встановлено, що при відкритті та переоформленняпоточних рахунків як у білоруських рублях так і в іноземній валюті банкомне були витребувані всі необхідні для цього документи, встановлені
  Правилами відкриття банками рахунків клієнтам а Республіці Білорусь від
  28.09.2000г. № 24.12, а деякі прийняті документи не мають юридичноїсили. Так, при відкритті рахунку підприємству «Дабрабит» 1.10.2004г. не буливитребувані дублікат повідомлення про присвоєння УНН та довідка органів ФСЗН, акартка із зразками підписів і відбитка печатки не має юридичної сили,тому що не завірено нотаріально. Аналогічні порушення законодавствавстановлені і під час відкриття (переоформлення) інших поточних рахунків.

  Таки чином, депозитні операції у ВАТ «Банк Європейський» ведуться здеякими відхиленнями від законодавства.

  АУДИТ внутрішньобанківських операцій та оподаткування

  У ході перевірки внутрішньобанківських операцій контролюється наявністьштатного розкладу, контрактів, наказів про призначення на посаду тапереміщенні за посадою співробітників банку. Звертається увага на порядокведення особових карток, у яких фіксуються довідкові дані та суминарахувань, утримань, до видачі.

  Підставою для нарахування заробітної плати є табель обліку робочогочасу. Його дані використовуються для перевірки правильності нарахуваннязаробітної плати за відпрацьований час.

  Особливу увагу слід приділити питанням преміювання.

  Мета перевірки оподаткування - підтвердження правильності обчисленнясум податку з дивідендів та дотримання термінів сплати податку.

  Перевірка внутрішньобанківських операцій та оподаткування здійснюваласяна підставі таких нормативно-правових актів Республіки Білорусь, як
  Трудовий кодекс Республіки Білорусь, Закон Республіки Білорусь «Про бюджет
  Республіки Білорусь на 2004 рік », Закон Республіки Білорусь« Про податки ізбори, що стягуються до бюджету Республіки Білорусь »(із змінами тадоповненнями) № 1323 - XII від 20 грудня 1991р., Інструкція про порядокзастосування Єдиної тарифної сітки працівників Республіки Білорусь, утв.
  Постановою Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь
  № 123 від 20 вересня 2002р., Положення про оплату праці, матеріальномустимулювання та інших соціальних виплатах працівників банків (ззмінами та доповненнями), утв. Постановою Ради директорів
  Національного банку Республіки Білорусь, протокол № 4.1 від 29 січня 1999р.,
  Інструкція про порядок обчислення і сплати до бюджету податків на доходи іприбуток, утв. Постановою Міністерства з податків та зборів Республіки
  Білорусь № 30 від 18 березня 2002р.

  Аудит здійснювався на підставі таких методів, як документальнаперевірка, повторна перевірка арифметичних підрахунків та усного опитування.

  В ході аудиту внутрішньобанківських операцій виявлені порушення штатногорозкладу. Виплачено різниця в окладах у сумі 140,8 тис.руб. заступникудиректора філії банку під час хвороби директора. На вакантну посадуекономіста зарахований маляр, що робив ремонт у приміщенні банку.

  Неправильно встановлені оклади інкасаторам за місяць роботи: Петренко
  А.А. замість 153,8 тис.руб. - 154,3 тис. руб.; Ткачуку Д.Д. замість
  153,6 тис.руб - 154,3 тис.руб., Миколаєву Б.З. замість 153,9 тис.руб. - 153,6тис. руб.; Обухову Т.І. замість 154,7 тис.руб. - 153,8 тис.руб; Сидоренко
  Н.Г. замість 153,6 тис. руб. - 153,9 тис.руб.

  Зазначені порушення були виправлені в ході перевірки.

  У цілому, у банку дотримується законодавство при проведеннівнутрішньобанківських операцій, а також дотримується штатний розклад.

  Було встановлено недотримання строків сплати податку на доходи здивідендів: податок на доходи з дивідендів юридичних осіб сплачено 20 березня
  2004р., А повинен був бути сплачений не пізніше 17 березня 2004р. Крім того,виявлено неправильне обчислення суми податку:

  (7600 + 152845) * 0,15 = 24066,75 (тис.руб.)

  24066,75 - 24066 = 0,75 (тис . руб.)

  Зазначені порушення не спричинять якихось серйозних спотвореньфінансової звітності банку.

  У процесі перевірки до бюджету була доперечіслена відсутня сумаподатку в розмірі 0,75 тис.руб. і сплачена пеня за несвоєчаснеперерахування податку до бюджету.

  АУДИТ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ПРИБУТКУ

  У ході перевірки розглядалися наступні питання:

  . дотримання принципів нарощування доходів і витрат;

  . правильність формування доходів і витрат по рахунках і їх відображення в обліку;

  . правильність вказаних кредитів, операцій із закриття рахунків доходів і витрат після закінчення звітного року;

  . об'єктивність і достовірність формування кінцевого фінансового результату і ін

  Перевірка здійснювалася на підставі таких нормативно-правових актів
  Республіки Білорусь, як Положення про склад доходів і витрат банку, утв.
  Національним банком Республіки Білорусь і Міністерством фінансів Республіки
  Білорусь № 922/13/32 від 15 липня 1997р., Положення про принцип нарощуваннядоходів і витрат банками Республіки Білорусь, утв. Національним банком
  Республіки Білорусь № 38.5 від 22 лютого 2000р., Особливості складу витрат,що включаються до витрат щодо здійснення банківської діяльності, утв.
  Протоколом засідання Правління Національного банку Республіки Білорусь
  № 13.6 від 3 серпня 1998р.

  Аудит здійснювався на підставі таких методів, як документальнаперевірка і повторна перевірка арифметичних підрахунків.

  Розрахуємо показник рентабельності активів як співвідношення сумиприбутку та активів:

  Р = 3088205,7: 495674333,1 = 0,006 або 0,6%

  Розрахуємо показник рентабельності власного капіталу яквідношення суми прибутку до власного капіталу банку:

  3088205,7: 92093908,2 = 0,034 або 3,4%.

  У ході перевірки були виявлені наступні порушення: < p> 1) сума стягнення 0,2% від 75000 доларів США за відкриття валютного рахунку ТОВ «Імпекс» в бухгалтерських документах вказана в розмірі

  140 доларів США, а насправді становить 150 доларів США.

  Сума повинна бути відображена і зараховано на рахунки 8 класу Плану рахунків у білоруських рублях за курсом Національного банку

  Республіки Білорусь на день зарахування.

  2) стягнення у розмірі 10 та 15 доларів США за передачу повідомлень телексом має бути відображено в обліку в білоруських рублях за курсом Національного банку Республіки Білорусь на день зарахування.

  Таким чином, операції з відображення доходів, витрат і прибутківздійснюються в банку з порушеннями законодавства. Усуненнявищевказаних порушень дозволить банку уникнути зміни кінцевогофінансового результату своєї діяльності, а також не приведе до перекручуваннярічної фінансової звітності.

  ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ

  Для перевірки дотримання банком економічних нормативів, встановлених
  Національним банком Республіки Білорусь в Правилах регулюваннядіяльності банків і небанківських кредитно-фінансових організаціях, утв.
  Постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 28 червня
  2001р. № 173, ми вважаємо за доцільне розглянути наступну таблицю (див.таблицю 6).

  Таблиця 6. Аналіз дотримання банком «Європейський» економічних нормативів
  | Найменування показника | Нормативне значення | Фактичне значення |
  | Мінімальний розмір | 5,0 млн. євро | 6,8 млн. євро |
  | статутного фонду для | | |
  | новостворюваного | | |
  | банку | | |
  | Мінімальний розмір | 10 млн. євро | 11 млн. євро |
  | власного капіталу | | |
  | Нормативи ліквідності. | | |
  | В т.ч. | | |
  | Миттєва ліквідність | 20% | 26% |
  | Поточна ліквідність | | |
  | Короткострокова | 70% | 84,4% |
  | ліквідність | | |
  | Мінімальна співвідношення | 1 | 1,8 |
  | ліквідних і сумарних | | |
  | активів | 20% | 22,8% |
  | Максимальний розмір | 25% | 21% |
  | ризику на одного клієнта | | |
  | (групу взаємопов'язаних | | |
  | клієнтів) | | |
  | Норматив достатності | 10% | 12% |
  | власного капіталу | | |
  | Максимальний розмір | 600% СК | 453% СК |
  | великих ризиків | | |
  | Максимальний розмір | 2% СК | 1,1% СК |
  | ризику на одного | | |
  | інсайдера та пов'язаних з | | |
  | них осіб | | |
  | Максимальний розмір | 25% СК | 15% СК |
  | ризиків за інсайдерам та | | |
  | пов'язаних з ними особами | | |
  | Максимальний розмір | 100% СК | 84% СК |
  | ризику за коштами, | | |
  | розміщеними в | | |
  | зарубіжних країнах, що не | | |
  | є членами ОЕСР | | |
  | Норматив участі банку | | |
  | в інвестиційній | | |
  | діяльності. В т.ч.: | | |
  | Участь у статутному | | |
  | фонді одного | 5% СК банку | 1,2% СК банку |
  | юридичної особи | | |
  | Участь у статутних | | |
  | фондах юридичних осіб | 25% СК банку | 13% СК банку |
  | у сукупності | | |
  | Норматив валютного | | |
  | ризику (ОВП). В т.р. | | |
  | Максимальний розмір ОВП | | |
  | за окремим валют і | 10% СК | 5% СК |
  | форвардних операцій | | |
  | Максимальний розмір ОВП | 10% СК | 4% СК |
  | за все валют | | |
  | | 20% СК | 11% СК |
  | Максимальний ризик на | 250% СК | 173% СК |
  | одного кредитора | | |
  | Максимальний розмір | | |
  | власних вексельних | 50% СК | 26% СК |
  | зобов'язань | | |
  | Максимальний розмір | 100% СК | 7,6% СК |
  | залучених коштів | | |
  | фізичних осіб | | |
  | Норматив співвідношення | 1 | 0,3 |
  | залучених коштів | | |
  | фізичних осіб та | | |
  | активів банку з | | |
  | обмеженим ризиком | | |

  Таким чином, ВАТ «Банк Європейський» дотримує всі економічнінормативи Національного банку республіки Білорусь.

  РЕКОМЕНДАЦІЇ

  На підставі аналітичної частини аудиторського висновку ми можемозробити наступні рекомендації:

  1. Банку слід отримати Свідоцтво про реєстрацію бланків векселів у Національному банку Республіці Білорусь.

  2. Вимагати від своїх клієнтів відсутні документи для відкриття поточних (розрахункових) рахунків.

  3. Зараховані на рахунки 8 класу Плану рахунків 150 доларів США в білоруських рублях за курсом Національного банку Республіки

  Білорусь на день зарахування.

  4. Відобразити в обліку суми в 10 і 15 доларів США в білоруських рублях за курсом Національного банку Республіки Білорусь на день зарахування.

  В цілому ж всі операції в ВАТ «Банк Європейський» здійснюються вВідповідно до законодавства, а всі виявлені порушення буливиправлені в ході аудиторської перевірки.

  ПРОГРАМИ

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

  ВАТ «Банк Європейський» на 1 січня 2004р.

  (в тисячах білоруських рублів)
  | Символ | Найменування статті | Сума |
  | | АКТИВИ | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1101 | Грошові кошти | 47 277 877,0 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1102 | Дорогоцінні метали | - |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1103 | Кошти в Національному банку Республіки | 71 597 628,9 |
  | | Білорусь | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1104 | Державні цінні папери, цінні папери | 58 950 098,7 |
  | | Національного банку Республіки Білорусь | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1105 | Інші цінні папери в торговому портфелі | 6 484 778,9 |
  | | (Придбані для продажу) | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1106 | Кошти в інших банках і кредити, видані | 22 071 046,0 |
  | | Іншим банкам | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1107 | Кредити клієнтам | 1 512 034 724,4 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1108 | Инв?? стіціонние цінні папери | 434 745,5 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1109 | Основні засоби та нематеріальні активи | 124 706 847,2 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 11010 | Інші активи | 25 875 245,9 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 110 | Разом активи | 1 869 432 992,5 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1201 | Кошти в дорогоцінних металах | - |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1202 | Кошти Національного банку Республіки | 82 323 000,0 |
  | | Білорусь | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1203 | Кредити, отримані від Уряду | 79 732 327,7 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1204 | Кошти інших банків | 168 627 246,8 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1205 | Кошти клієнтів | 631 234 545,2 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1206 | Цінні папери, випущені банком | 49 597 871,4 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1207 | Інші зобов'язання | 27 848 855,4 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 120 | Усього зобов'язання | 1 039 363 845,9 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | | КАПІТАЛ | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1211 | Статутний фонд | 697 530 087,7 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1212 | Емісійні різниці | - |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1213 | Резервний фонд | 8 103 149,4 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1214 | Накопичена прибуток | 18 544 574,6 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1215 | Фонд переоцінки статей балансу | 105 891 334,9 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 121 | Усього капітал | 830 069 146,6 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 12 | Разом зобов'язання і капітал | 1 869 432 992,5 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | | ЗАЛИШКИ ПО позабалансових рахунках | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1301 | Гарантії виконання зобов'язань видані | 7 049 167,6 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1302 | Гарантії виконання зобов'язань отримані | 681 702 060,3 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1303 | Зобов'язання за окремими видами | 8 451 250,4 |
  | | Фінансування видані | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1304 | Зобов'язання за окремими видами | 3 721 000,0 |
  | | Фінансування отримані | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1305 | Заборгованість, винесена за баланс | 86 502 865,0 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1306 | Цінні папери до постачання | 4 598 784,9 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1307 | Цінні папери до отримання | 7 213 131,1 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1308 | Зобов'язання з операцій продажу валюти | 2 672 690,7 |
  | | Та дорогоцінних металів | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 1309 | Зобов'язання з операцій купівлі валюти | 2 668 834,1 |
  | | Та дорогоцінних металів | |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 13010 | Придбані опціони | - |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 13011 | Продані опціони | - |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 13012 | Активи, видані в заставу | - |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 13013 | Отриманий заставу | 2 900 626 073,7 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 13014 | Зобов'язання по виданих кредитах | 1 066 626 780,8 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 13015 | Цінні папери клієнтів | - |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 13016 | Портфель цінних паперів | 26 883 992,1 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 13017 | Облік інших засобів, цінностей та документів | 1 274 217 522,3 |
  | | | [|
  | | | P |
  | | | I |
  | | | C |
  | | |] |
  | 13 | Разом по внебалан

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !