ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Банківська система Великобританії
       

   

  Банківська справа

  Зміст

  Введення 2
  Система центрального банку
  Великобританії ................................................. .............< br>2.
  Комерційні банки
  Великобританії ....................................... ......................< br> ........... 4

  Депозитні банки

  Великобританії .............................................. .............

  .............. 4

  Облікові будинки

  Великобританії ................................................ ...........

  ..................... 5

  Інші банки

  Великобританії ........................................... ................

  ..................... 6
  Висновок ................................................. .................< br>.................................................. .. 7
  Списоклітератури :................................................ .................< br>........................................ 6

  Введення

  Сучасна банківська система - це найважливіша сфера національногогосподарства будь-якої розвиненої держави. Банківська система - цесукупність різних видів банків та банківських інститутів та їхвзаємозв'язку, що існують в тій чи іншій країні в певний історичнийперіод.

  У ході історичного розвитку виникли сегментовані іуніверсальні банківські системи. Сегментована система припускаєжорстке законодавче розділення сфер операційної діяльності та функційокремих видів фінансових установ. При універсальної структурі закон немістить обмежень щодо окремих видів операцій і сферфінансового обслуговування. Усі кредитно-фінансові інститути можутьздійснювати будь-які види угод та надавати клієнтам повний набір послуг.
  Такий тип універсальних банків склався у Великобританії.

  Система Центрального Банку

  Численні функції, які виконує Банк Англії можнарозділити на дві групи:група - прямі професійні обов'язки, що випливають з банківськогостатусу (депозитно-позичкові, розрахункові й емісійні операції);група - контрольні функції, за допомогою яких держава здійснюєвтручання в грошово-кредитну систему, намагаючись впливати на хідекономічних процесів.

  Всі безліч функцій покликане до досягнення трьох головнихцілей. Серед них:
  Підтримка вартості національної валюти, головним чином за допомогою операційна ринку, узгоджених з урядом, - іншими словами, здійсненнягрошової політики;
  Забезпечення стабільності фінансової системи через прямий контроль надбанками й учасниками фінансових ринків Сіті і забезпечення стійкої таефективної системи платежів;
  Забезпечення і підвищення ефективності і конкурентноздатності фінансової системи усередині країни і зміцнення позицій Лондонського Сіті в якостіпровідного міжнародного фінансового центру

  Функції Банку Англії:
  1. Банк Англії служить банком для комерційних банків
  2. Банк Англії служить банком для інших центральних банків
  3. Банк Англії служить банком для уряду
  4. Здійснення монетарної політики. Банк Англії радить із приводу методів політики і відповідальний за її виконання.
  5. Здійснення емісії банкнот
  6. Здійснення валютних операцій і контролю, управління золотовалютними резервами країни від імені Казначейства.
  7. Здійснення нагляду за кредитними установами, валютними і кредитними ринками-в цілому за банківською системою.
  8. Банк Англії - член Європейського Валютного Інституту (EMI - European

  Monetary Institute). [1]
  9.
  10.


  -----------------------


  Першою метою центрального банку є підтримка цінності національноївалюти. Грошова політика здійснюється головним чином за допомогоюрегулювання процентної ставки. Процентні ставки впливають на внутрішнігрошові умови, такі як умови кредиту, споживчий попит,інвестиції, випуск продукції і ціни, а т.ж. на вартість фунта стерлінгів упереведення на іншу іноземну валюту: чим вище процентні ставки, тимбільше іноземних засобів залучається у фунт стерлінгів Валютний курс ..
  Банк Англії може впливати на валютний курс, використовуючи золотий івалютний запаси країни. Резерви містяться на спеціальному рахунку, якийназивається Валютний Зрівняльний Рахунок. Процес, відомий як валютнаінтервенція, полягає в тому, що Банк Англії купує фунт стерлінга заіноземну валюту, коли необхідно стримати падіння курсу або продає їх,намагаючись утримати ріст курсу. Резервна політика, заснована на змінувимог центрального банку до обов'язкових (мінімальних) резервівкомерційних банків та інших кредитних інститутів. Усі основні знаряддягрошово-кредитного контролю спрямовані в першу чергу на регулюваннявеличини залишків на резервних рахунках кредитних установ у центральномубанку або умов поповнення цих рахунків.

  Найважливішою функцією Банку Англії є управління державнимборгом країни. Англійський уряд витрачає, як правило, більше, ніжвоно отримує у вигляді податків. Банк контролює обсяг боргу уряду.
  Трьома основними формами урядових позик є казначейськівекселя, урядові фондові папери (відомі як високонадійніцінні папери) і позики на валютному ринку. Казначейські векселі - цекороткострокові (звичайно терміном 3 або 6 місяців) цінні папери, що випускаються
  Банком Англії щотижня. Їх метою є вилучення готівки зсистеми. Високонадійні цінні папери уряду - це довгостроковіцінні папери (від 5 до 40 років), що випускаються для фінансування дефіциту.
  Валютні позики включають облігації, виражені в інших валютах тасередньострокові кредити, взяті у Міжнародному валютному Фонді (в 1960-х і на
  1970-х роках).

  Банк Англії - єдиний емісійний інститут в Англії і
  Уельсі. (Монети випускаються Королівським монетним двором (Royal Mint) відімені Казначейства і їхній випуск не знаходиться в компетенції Банку Англії).
  Весь прибуток від випуску банкнот надходить уряду.

  Банк Англії реалізує функції нагляду шляхом:регулювання виходу організації на ринок банківських послуг (банківськезаконодавство). Наприклад, розмір початкового капіталу повиненстановити не менше 5 млн ф.ст. для банків і не менше 1 млн ф ст. дляінших кредитних інститутів;встановлення для банків економічних нормативів і норм діяльності іздійснення документарного нагляду за їх дотриманням;проведення інспекційних перевірок на місцях (зовнішні аудитори);висування вимог до кредитних установ щодо усунення виявленихнедоліків і контролю за їх виконанням банками в строго певністроки;втручання в разі потреби в діяльність кредитних організацій.

  Комерційні банки

  Другим рівнем Британської банківської системи є комерційнібанки та фінансові компанії. Система комерційних банків сильнодиференційована. У ній діє принцип спеціальних банків. При цьомуспостерігається 2 тенденції. З одного боку, спеціалізація є спробоюпристосування банків до змін грошового попиту та пропозиції. Зіншого боку, існує тенденція до розширення операцій найбільшихкомерційних банків і ощадних кас за кордоном. Згрупуватибританські банки не так просто. Банк Англії ділить оперують в Англіїкомерційні банки на 3 групи:
  1. депозитні банки (роздрібні) або "банки головної вулиці;
  2. облікові будинки;
  3. акцептні будинку, іноземні банки, інші банки.

  Депозитні банки

  До найважливіших депозитних банків Англії ставляться клірингові банки. Ценайбільші акціонерні банки, які пов'язані кліринговимизобов'язаннями. На чолі всіх клірингових банків стоїть "великачетвірка ": Barclays, National Westminster, Midland, і Lloyds. До цихгігантам слід додати з невеликим застереженням ще 2 банки - "Уільямсенд Глайнс "і" Каутс ". Основні операції клірингових банків - прийняттявкладів та видача кредитів. Клірингові банки здійснюють платежі длявеликих, середніх і дрібних промислових підприємств, а також длянаселення. Платіжний оборот між цими банками відбувається в рамкахклірингового угоди, що означає залік взаємних вимог та перекладівсальдо. У клірингових банків сильно проявляється тенденція доуніверсалізації, і вони все більше надають небанківські послуги: підготовкуіндивідуального будівництва, обслуговування фінансових операційпромисловості, підготовку і фінансування експорту, здавання в орендупідприємствам комп'ютерів для нарахування заробітної плати, посередництво встрахуванні життя й організації подорожей. Висока конкуренція ж у сферібанківських послуг посунула банки до об'єднання з іншими фінансовимиінститутами.

  До депозитних банків відносяться так звані фінансові будинки, до якихналежать, перш за все, спеціальні банки споживчого кредиту.
  Близько 2/3 їхніх активних операцій припадає на споживчі кредити врозстрочку, в свою чергу більше 60% цих кредитів становить фінансуванняпокупок автомобілів. Все більшого значення набувають лізингові операції.
  Фінансові будинки є, як правило, дочірніми підприємствами найбільшихбанків або страхових компаній, що підтримують кредит цих банків своїмизасобами. Найбільші фінансові будинку намагаються максимально розширитибанківські операції, щоб мати можливість залучати ощаднівклади і розвиватися в універсальні банки. До фінансових будинкам слідвіднести і спеціальні банківські точки в торгових центрах (MoneyShops).

  Наступною групою депозитних банків є торгові банки
  (Merchant Banks). Вони виникли на торговельних підприємствах, які поступовоосвоїли банківські операції. Деякі сучасні торговельні банки поряд збанківськими операціями виконують ще промислові і торговельні функції.
  Торговельні банки "Н. М. Ротшильд і сини", "Дж. Генрі Шредер Вагг енд К",
  "Беррінг Бразерз", "С. Г. Варбург енд К", або "Лазард Бразерз енд К"існують вже понад 100 років. Відмінністю торговельних банків від клірингових іодночасно їх привілеєм є те, що вони не зобов'язані публікуватидокладні відомості про фінансовий стан і про свої операції. Завдякицього привілею торговельні банки могли протягом багатьох років вільнорозвиватися. Торговельні банки зайняті головним чином у 3-х основних галузях:
  Істинно банківські операції (акцептно-кредитні операції, прийом та видачапозик у фунтах стерлінгів, фінансування експорту.
  Надання послуг підприємцям (поради при злитті підприємств, виявленнядля них найбільш сприятливих можливостей фінансування; продоцільності придбання акцій, виведення нових форм на ринок ціннихпаперів.
  Управління цінними паперами (зберігання цінних паперів, контроль акціонернихтовариств промисловості і торгівлі, інвестиційних компанії, приватнихфондів. Щоб зберігати винятковість в управлінні коштами,найбільші торговельні банки не беруть у свої портфелі цінності вартістюнижче 100 тис. ф. ст.

  Торговельні банки беруть участь в цих трьох областях бізнесу не однаковоюступеня. Між найбільшими банками існує спеціалізація.

  Облікові будинки

  Наступним типом банків в Англії є облікові будинки. В данийчас у Лондоні оперують 8 облікових будинків і окремі маліспеціалізовані фірми-маклери, які всі разом утворюють обліковий ринок
  Лондона. [1] Облікові будинки забезпечують вигідний збут для банків ліквіднихфондів шляхом гарантованих депозитів на вимогу. Ці фондивикористовуються для купівлі різноманітних активів, включаючи короткостроковіказначейські облігації, комерційні векселі і першокласні фондовіпаперу. Крім того, облікові доми - це ринок реалізації і купівлівекселей.Оні діють як буфер між Банком Англії і решті банківськоїсистемою, за допомогою У.Д. Банк Англії забезпечує банківську системуфінансовими ресурсами, вилучає їх. Для британських компаній головнимифункціями облікових будинків є надання позикових коштів черездисконтування (переоблік) векселів, а також пропозиція різних формкороткострокового вкладення в портфельні інвестиції.

  Інші банки

  Іноземні банки (Foreign Banks) в Англії за балансовою сумівідносяться до великих банківських груп. У Лондоні сконцентрована в 2рази більше іноземних філій, ніж у Нью-Йорку. До іноземним банкам в
  Лондоні відноситься Московський Народний Банк (Moscow Narodny Bank).

  Наступною банківською групою в Англії є консорціальні банки.
  Це інститути, де беруть участь банки принаймні двох країн, з якихжодна не має контрольного пакету. Оскільки вони створювалися на основіпайової участі банками провідних капіталістичних країн, вони в змозімобілізувати на євроринку величезні кошти і на найтривалішітерміни, що недоступно жодному іншому типу банків. Виникненняконсорціальні банків особливо добре свідчить про розвиток процесуінтернаціоналізації капіталу. До найбільших консорціальні банки відносяться
  "Мідленд енд інтернешнл бенк лтд" з британськими, канадськими йавстралійськими партнерами, "Вестерн Амерікен бенк юроп лтд." з британськими,американськими і японськими партнерами, "Індастріел коммершіел берл" зпартнерами з США, Японії і Великобританії.

  B Великобританії є безліч банкоподобних спеціальних кредитно -фінансових інститутів. Серед них:
  ? Ощадні інститути
  ¬ Довірчі ощадні банки - в минулому в основному відігравали рольмісцевих ощадкас. Потім вони були реорганізовані і 16 великих регіональнихустанов, але їх правовий статус залишився неясним. Наприкінці 1986 року вониперетворилися в єдиний акціонерний секрету-ощадний банк,який за масштабами діяльності і капіталу поступається лише "великоїчетвірці "і виконує всі основні функції комерційних банків.
  ¬ Національний ощадний банк (колишній поштово-ощадний банк)акумулює заощадження населення через мережу поштових відділень, числояких перевищує 20 тисяч. Обсяг вкладів у Національному ощадномубанку в Наприкінці 1986 року становив близько 8 млрд. фунтів стерлінгів.
  ¬ Будівельні суспільства - існують понад 200 років, нині акумулюютьнайбільшу частину заощаджень населення. Їх сумарні активи в 80-х рокахзбільшилися і перевищили 130 млрд. ф. ст. Найбільші - Галіфакс, Еббі Нешнл,
  Нейшнвайд та інші.
  Усі ощадні інституції об'єднує те, що основне джерело їхресурсів - дрібні вклади населення.
  ? Страхові компанії і пенсійні фонди спрямовують акумульованийпозиковий капітал у довгострокові інвестиції. Фінансово-кредитна діяльністьє вторинною по відношенню до їх професійної спеціалізації --страхової справи та приватного пенсійного забезпечення. Мобілізуються нимикошти вкладаються в операції на термін 20-25 років (в основному в акції таінші цінні папери). Сумарні активи страхових компаній і пенсійнихфондів наприкінці 1968 року становили по 150-160 млрд. ф. ст. Англійськістрахові монополії (Ройал, Коммершл юнион та ін) входять до числа найбільшиху світі.
  ? Інвестиційні трести займаються винятково операціями з ціннимипаперами. Шляхом емісії власних акцій та облігацій вони привертаютькапітал, який вкладають у цінні папери інших компаній. Особливістьцих установ, що не мають регулярних джерел надходжень (депозитів,страхових внесків тощо), полягає в сильній залежності від ринковоїкон'юнктури. При падінні курсів цінних паперів вони стикаються з фінансовимитруднощами і збитками.
  ? Довірчі пайові фонди за своєю спеціалізацією схожі зінвестиційними трестами; вони акумулюють грошовий капітал і вкладаютьйого в цінні папери. Але оскільки пайовик в будь-який час може продати свійпай керуючої компанії, то капітал цих фондів являє собоюнеодмінну величину: він залежить від переваги продажу або покупок паїв.
  Структура активів фондів аналогічна активам інвестиційних трестів:близько 80% становлять акції приватних компаній, багато довірчі пайовіфондів пов'язані з банками і страховими компаніями.
  ? Фінансові корпорації спеціалізуються на кредитуванні приватних фірм,не мають доступу до звичайних джерел позикового капіталу. Найбільші --фінансова корпорація промисловості, сільськогосподарська іпотечнакорпорація і т.д.
  ? Фірми венчурного фінансування спеціалізовані установи,виникли переважно у 80-х роках. Займаються головним чиномпридбанням часток і кредитуванням нових і розширюється компаній упередових галузях, що пов'язано з підвищеним ризиком.

  3аключеніе

  Банківська система Великобританії є класичнимваріант дворівневої системи, належить до числа найстаріших і найбільшрозвинених систем світу. Вона має добре організовану і розгалуженуфінансову інфраструктуру та спирається на потужний грошований ринок в Лондонському
  Сіті, що має тісні зв'язки з головними фінансовими центрами світу.

  Найважливішою тенденцією розвитку банківської системи Великобританіїє розмивання меж між окремими видами кредитних інститутів.

  Список літератури:


  1. Антипова О. Н. Закордонна практика контролю за створенням комерційних банків.// Банківська справа. - 1997 - № 5. - С. 28
  2. Антипова О. Н. Регулювання і пруденціальний нагляд за діяльністю банків за кордоном// Банківська справа. - 1997. - № 6. - С. 28
  3. Банки та банківська діяльність: Англія// Банківські послуги. - 1997 -

  № 1. - С.26
  4. Банківська хроніка: Лондон.// Бізнес і банки. - 1995. - № 37. - С. 7
  5. Крупнов Ю. С. Резервна політика центральних банків за кордоном//

  Банківська справа - 1997 - № 3. - С. 28; № 4. - С. 34
  6. Силаев В. П. Еволюція центральних банків: функції, організація, технологія.// Банківська справа - 1995. - № 8. - С. 24
  7. Смирнов В. П. Банківська система Великобританії// Банківська справа -

  1995 - № 9. - С. 24

  1.http://www.bankfacts.org.uk/wib/boe.htm


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !