ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Відновлення та відновлювальна циклізація N-(3-оксоалкіл) карбоматов при взаємодії з боргідрідом натрію
       

   

  Біологія і хімія

  Відновлення і відновна циклізація N-(3-оксоалкіл) карбоматов при взаємодії з боргідрідом натрію.

  А.С. Фісюк, Е.А. Рижова, Б.В. Унковський, Омський державний університет, кафедра органічної хімії

  Відомо, що взаємодія N-(3-oкcoaлкіл) карбаматів з комплексними гідридах металів приводить до N-(3-гідроксіалкіл) карбаматів [1, 2] або продуктів їх циклізації-тетрагідро-1 ,3-оксазін-2-Онам [3]. З метою виявлення стереонаправленності реакції та факторів, що впливають на глибину її протікання, нами було вивчено взаємодію сполук Іа-г з боргідрідом натрію. Ми встановили, що продукти відновлення сполук Iв, д - N-(З-гідроксіалкіл) карбаматів Пв, д, виділити не вдається, тому що в умовах реакції вони є стабільними і перетворюються на тетрагідро-1 ,3-оксазін-2-они IIIв, д. З'єднання Iв вдалося отримати лише в нейтральній середовищі, яке ми підтримували додаванням в реакційну суміш фосфатного буфера (схема 1).

  a. R1 = R2 = Me, R3 = R4 = R5 = H;

  б. R1 = R2 = R4 = Me, R3 = R5 = H;

  в. R1 = R4 = R5 = Me, R2 = R3 = H;

  р. R1 = Me, R2 = R5 = H, R3 + R4 = (СH2) 4;

  д. R3 + R4 = (СH2) 4; R3, R4 + R5 = (СH2) 5;

  Схема 1.

  метил-N-(3-гідрокси-2-метілбутіл) карбаматів Іа, що має меншу число заступників в ал-кільном фрагменті, менш схильний до циклізації в порівнянні з IIВ, д, що дозволило його отримати з Іа у відсутність буферної суміші. Тільки збільшення рН реакційного середовища призводить до перетворення На в 1,3-оксазін Ilia. Здійснити циклізація незаміщених метил-N-(3-гідроксіпропіл-1) карбаматів IIе (R1 = R2 = R3 = R4 = R5H) в тетрагідро-1 ,3-окса-зін-2-он в аналогічних умовах не вдається. Аномальне поведінку незаміщених циклічних карбаматів (їх нестабільність при перегоні, схильність до розмикання циклу і полімеризації) відзначалося в роботах [4, 5, 6]. У той же час заміщені тетрагідро-1 ,3-оксазін-2-они менш схильні до полімеризації [4]. Для пояснення ефекту прискореної циклізації по-лізамещенних біфункціональних з'єднань раніше була запропонована термодинамічна концепція [7], заснована на. порівнянні ентальпії і ентропії для лінійних і циклічних структур. У ряді заміщених гексанов і циклогексаном показано, що за наявності в циклі алкіл-них заступників є менше скошених незв'язаних взаємодій, ніж у з'єднань з відкритими ланцюгами. Це означає, що енталь-пійние фактори в більшій мірою сприяють циклізації метілзамещенной ланцюга в порівнянні з незаміщених. Розгалуження обмежують внутрішнє обертання, знижують ентропію з'єднань з відкритою ланцюгом, але не можуть суттєво змінити ентропію циклічних сполук, що мають меншу свободу внутрішнього обертання.

  Механізм утворення тетрагідро-1 ,3-окса-зін-2-онів III, ймовірно, включає в себе каталізуються підставою циклізація N-(3-гідроксіалкіл) карбаматів в 2-гем-заміщений тетраедричних інтермедіатів Б, стабілізуючий елімінування метокси-або меркапто-аніону. Підвищення рН середовища збільшує швидкість реакції за рахунок збільшення концентрації аніону А.

  Взаємодія карбаматів iГ з NaBH4 призводить до суміші (4а, 8а-транс, 4а ,4-транс) - і (4a, 8a-транс, 4а ,4-цис)-4-метілоктагідро-2Н-3 ,1-бензоксазин-2-онів IIIг, з переважанням останнього (1/4), в результаті циклізації проміжно утворюються N-(3-гідроксіалкіл) карбаматів з конфігураціями анти, анти-IIг і анти, син-IIг. Взаємодією з'єднання син-16 з боргідрідом натрію була отримана суміш оксазі-нов 4,5-цис-5 ,6-транс-ІІІб і 4,5-цис-5 ,6-цис-ІІІб у співвідношеннях 4:1. Склад продуктів відновної циклізації карбаматів Іб, г свідчить про протікання нуклеофільного атаки атома вуглецю карбонільної групи гідрид-аніоном переважно з менш ускладненою боку , Що відповідає "відкритої" моделі 1,2-асиметричною індукції (схема 2).

  Схема 2.

  Таким чином, нами вивчено поведінку N-(З-оксоалкіл) карбаматів в умовах боргідрід-ного відновлення і показано, що в залежності від рН реакційної середовища і будівлі початкової сполуки воно може призводити до утворення Н-(3-гідроксіалкіл) карбаматів або тетрагідро-1 ,3-оксазін-2-онів. Відновлення карбонільної групи протікає діастереоселектівно відповідно до "відкритої" моделлю 1,2-асиметричною індукції.

  Експериментальна частина

  Спектри ЯМР 1Н записані на спектрометрі Broker M-250 (250 МГц) в розчині CDCI3 з внутрішнім стандартом ГМДС. ІЧ-спектри реєстрували на приладі Specord IR-75. Знайдені значення елементного аналізу синтезованих з'єднань відповідають обчислень. N-(3-оксоалкіл) карбаматів Іа-д отримували по методикою роботи [3]. За цією ж методикою ацілірованіем 1,3-амінопропанола метілхлорформатом з виходом 60% отримано підключення IIе.

  Ткип. 98-100 ° С/4 мм рт.ст. ІЧ-спектр (v, см -1, плівка); 1710 (NC = 0); 3040-3500 (NH, OH).

  N-(3-гідроксі-1 ,1-діметілбутіл) метілкарбамат (IIВ). До суміші, яка містить 10,42 г дигідрофосфату натрію, 23,82 г гідрофосфату натрію, 22 ммоль карбаматів 1в в 150 мл метанолу додають по краплях при перемішуванні 22 ммоль боргідріда натрію в 8 мл води. Через 1 год реакційну масу розбавляють 150 мл води і 100 мл ефіру, органічний шар відокремлюють, водний екстрагуються ефіром (3 х 70 мл). Об'єднаний ефірний екстракт промивають водою (2 X 100 мл), сушать сульфатом магнію, ефір відганяють, залишок переганяють у вакуумі

  Вихід 92%. Ткип. 88-90 ° С/0.26 мм рт.ст. ІЧ-спектр (v, см -1, плівка): 1695 (NC = 0); 3140-3480 (NH, OH).

  N-(3-гідроксі-2-метілбутіл) метілкарбамат (ІІІа-д). З'єднання Іа відновлюють аналогічно Iв у відсутність буферної суміші. Через 1 год після додавання боргідріда натрію реакційну суміш підкислює концентрованою соляною кислотою до рН ~ 7, метанол видаляють під вакуумом. До залишку додають 5-10 мл води і екстрагуються ефіром (3х30 мл). Об'єднаний ефірний екстракт промивають водою насиченим розчином NaCl, сушать сульфатом магнію, ефір відганяють, залишок переганяють у вакуумі.

  Вихід 86%. Ткип. 93-96 ° С/0.30 мм рт.ст. ІЧ-спектр (v, см-1, плівка): 1695 (NC = 0); 3130-3500 (NH, OH).

  тетрагідро-1 ,3-оксазін-2-они IIIa-д. У розчин 24.5 ммоль карбаматів Іа-д в 40 мл спирту порціями вносять 24.5 ммоль боргідріда натрію, перемішують 1 год, додають 20 мл 5М розчину гідроксиду натрію в спирті і залишають на ніч. Далі спирт відганяють, в залишок додають 20 мл води і екстрагуються хлороформом (3х30 мл). Об'єднаний хлороформний екстракт промивають водою, насиченим розчином NaCl, сушать над CaCl2, розчинник відганяють.

  Оксазін Шв з 1в отримують аналогічно, без додавання розчину гідроксиду натрію. ІІІб.

  Вихід (цис-, ціс-/транс-, цис-; 1/4) 72%. Тпл 113-114 ° С (ацетон).

  Спектр ПМР цис-.транс-ІІІб (

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !