ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Банківське право
       

   

  Банківська справа

  ТАВРІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ

  ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  Контрольна робота N1

  ПО БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

  Сімферополь - 1997 р.

  РЕЦЕНЗІЯ на контрольну роботу
  ____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>____________________________________________________________________________< br>___________________________________________________

  ПЛАН

  I. ВСТУП

  II.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РІЗНІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ при кредитуванні


  III.ОСОБИЕ УМОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
  З монетарною МЕТАЛАМИ

  IV. ВИСНОВОК

  V. СПИСОК Вивчення літератури

  1. В В Е Д Е Н Н Я

  На відміну від інших соціальних ідей і політичних орієнтаційдемократична правова держава при верховенство правового закону іпріоритет прав людини і громадянина практично сприйнято суспільством якмайбутнє державного устрою України. Рішення цієї задачі пов'язано нетільки зі створенням сучасного законодавства, забезпеченнямзаконності діяльності держави та її органів, муніципальної системи ігромадських формувань, надійної, швидкої і справедливої юстиції,незалежного правосуддя, але з подоланням досягла небезпечних межправового нігілізму, що знаходиться нині на межі свавілля в усіх сферахдержавного і суспільного життя, і, головне, формування високогорівня правової культури суспільства і кожної людини.

  Необхідною умовою розвитку цих процесів є їх правовесупровід і забезпечення державою - єдиною на територіїкраїни політичної організації, що здійснює суверенітет, джерелоякого - народ України. Але держава і право мають не тількиінструментальне значення і "самостійну цінність. Одночасно цеправо жити цивілізованої життям і засіб забезпечити людинівідповідні свободи ". До цієї мети суспільство прийде тільки черезпідвищення відповідальності, покладеної "на інститути державноївлади ", рішучі дії з економічного, політичного ісоціального реформування, створення якісної "правової бази длятакихдій ".

  Це потребує високопрофесійного складу юристів і достатньоюправової грамотності державних службовців та інших осіб, зайнятихюридичною діяльністю. Громадська корисність і престижність цієїдіяльності значно зростає в період революційних перетворень,соціальної конструкції суспільства, його нових економічних іполітичних орієнтацій.

  Професіоналізм юриста полягає в його знанні та вмінніорієнтуватися в різних галузях права. Фінансове право займаєпровідне місце серед інших галузей права, так як у повсякденному життіміж фізичними і юридичними особами виникають постійно товарно -грошові відносини і будь-який юрист зобов'язаний знати як за законом дозволятисуперечки виникають при цих відносинах.

  Запропонована нижче тема - ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РІЗНІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ
  При кредитуванні. ОСОБЛИВІ УМОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ НА ПРАВО
  ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ з монетарною МЕТАЛАМИ найбільш цікава в зв'язку зпереходах нашого суспільства від соціалістичних до капіталістичнихвідносин і як наслідок цього цікава глибока правова реформанавколо фінансово-правових відносинах.

  II.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РІЗНІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ при кредитуванні

  Кредит (credit) - надання кредитором позики в грошовій аботоварній формі за умови повернення у визначений термін і, як правило, зсплатою відсотків. Існують три форми кредиту - комерційний,банківський і державний. Комерційний кредит надається однимпідприємством іншому у вигляді продажу товарів з відстроченням платежу і маєтоварну форму. Банківський кредит надається банками в грошовій формі.
  Державний кредит надається юридичними та фізичними особамидержаві, яка є позичальником для мобілізації державоюкоштів для фінансування державних витрат, особливо, колидержавний бюджет є дефіцитним. Державний кредитвиступає в різних формах: натурального позики; випуску державоюоблігацій, казначейських зобов'язань та інших кредитних документів, уЗокрема сертифікатів Державного банку.

  Розглянемо види відповідальності при порушенні кредитування перших двохформ кредиту, тому що при державному кредиті позичальником виступаєдержава і порушень в даному випадку, як правило, не зустрічається.

  Згідно ст.4ст.Законом України "Про банки і банківську діяльність" 1
  Україна формує і використовує власні кредитні ресурси, якіскладаються з коштів банків, надлишки коштів на банківських рахункахпідприємств, установ і організацій республіки, вкладів громадян, засобівв міжбанківських розрахунках та інших грошових ресурсів.

  Комерційні банки здійснюють кредитні операції в межахкредитних ресурсів, які вони створюють у процесі своєї діяльності.
  Комерційні банки при необхідності можуть на договірних засадах позичатиресурси один в одного, залучати та розміщувати гроші у формі депозитів,вкладів і здійснювати взаємні операції, передбачені їх статутами
  (ст.29 Закону України "Про банки і банківську діяльність).

  В даний час одним з основних видів діяльності банків в Україніє видача кредитів фізичним та юридичним особам. Як правило, цікредити видаються під заставу відповідно до Закону України "Про заставу" 2.
  При цьому вартість застави повинна бути не нижче самого кредиту та сумивідсотків, зазначених у договорі. При цьому в договорі такожпередбачаються штрафні санкції у випадку не повернення кредиту івідсотків по ньому в обумовлені терміни.

  Клієнт, який не виконав обов'язків по своєчасному поверненнюкредиту, оголошується неплатоспроможним.

  При оголошенні клієнта неплатоспроможним банк зобов'язаний сповіститиклієнта, його засновників та основних кредиторів, орган, якийзареєстрував статут клієнта і опублікувати оголошення пронеплатоспроможність клієнта в пресі.

  Щодо клієнта, оголошеного неплатоспроможним, банк має правовикористовувати такі заходи:

  - достроково стягнути видані кредити і призупинити видачу нових позик;

  - змінити черговість платежів, направивши безпосередньо на погашенняпростроченої заборгованості за кредитом виручку клієнта від реалізаціїпродукції, робіт і послуг відповідно до статутного права банку;

  - передавати оперативне управління адміністрації, призначеної зучастю банку;

  - реорганізувати боржника;

  - ліквідувати боржника з реалізацією закладеного у банку майна ввідповідно до законодавства (ст.35 Закону України "Про банки ібанківської діяльності ").

  Однак існує й кримінальну відповідальність за протиправнідії в сфері кредитування. Так, у ст. 148-5 КК України (Шахрайствоз фінансовими ресурсами) закріплено, що надання громадянином --підприємцем або засновником або власником суб'єктапідприємницької діяльності, а також посадовою особою суб'єктапідприємницької діяльності завідомо неправдивої інформації державниморганам, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій,субвенцій, дотацій кредитів або пільг по податках за відсутності ознакрозкрадання - карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленнямправа обіймати певні посади чи займатися певноюдіяльністю на строк до трьох років.

  Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли великийматеріальної шкоди державі чи кредитору, - караються позбавленнямволі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обійматипевні посади чи займатися певною діяльністю на строк доп'яти років з конфіскацією майна.

  III.ОСОБИЕ УМОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З

  Монетарна МЕТАЛАМИ

  Чинним валютним законодавством України передбачено, що довалютних цінностей відносяться монетарні метали - золото і металиіридієві-платинової групи в якому б то не було вигляді та стані, завинятком ювелірних, промислових і побутових виробів з цих металів, атакож брухту цих металів. Вони накопичуються в банку у вигляді афінованних
  (доведених до найвищих проб відповідно до стандарту) запасов1.

  Операції з монетарними металами на зовнішньому ринку проводить
  Національний банк України або через банки уповноважені ним на веденнязовнішньоекономічних операцій.

  Банк, який бажає здійснювати операції з монетарними металамиповинен мати в ліцензії Національного банку України або в доповненні доній відповідне рішення на право проведення цих операцій.

  До заяви на отримання дозволу на право проведення операцій змонетарними металами додаються належним чином затверджені наступнідокументи:

  - завірений керівником банку заявника бізнес-план, якийпередбачає роботу з монетарними металами;

  - рекомендація регіонального управління Національного банку України навидачу дозволу;

  - рекомендація Державної скарбниці Національного банку
  України;

  - довідка про відповідність кваліфікаційним вимогам експертів,які безпосередньо здійснюють операції з монетарними металами;

  - довідка про наявність технічних засобів, які необхідні длявиконання операцій з монетарними металами.

  Для отримання дозволу на право проведення операцій з монетарнимиметалами комерційний банк повинен мати необхідне приміщення для приймання та зберігання монетарних металів, а також відповідне обладнання.
  Перелік цього обладнання наводиться в додатку N1 до Інструкції N243від 27 09 1995 р. "Про порядок видачі ліцензії Національного банку України направо здійснення комерційними банками операцій з валютними цінностями ".

  Зокрема в цьому додатку наведено вичерпний переліквказаного обладнання для проведення операцій з монетарними металаминеобхідні:

  - ваги для зважування монетарних, які повинні мативідповідні свідоцтва про їх перевірці, яка проводиться не рідшеодного разу на рік;

  - інструменти (лупи, Шабер, скальпелі, плоскогубці, надфілі,напилки тощо);

  - хімічні реактиви для визначення проб дорогоцінних металів;

  - сейфи або металеві шафи для зберігання монетарних металів;

  - експерта , рівень підготовки якого відповідає кваліфікаційнимвимогам, які необхідні йому для здійснення операцій змонетарними металами.

  Кваліфікаційні вимоги до експерта комерційного банку, якийздійснює операції з монетарними обумовлені в Додатку N2 тієї жінструкції. Так, зокрема там закріплюється, що для експертів, якіздійснюють операції з монетарними металами необхідні:

  - навички роботи з монетарними металами;

  - знання діючих нормативно-технічних документів на монетарніметали, промислові та ювелірні вироби з дорогоцінних металів;

  - знання фізико-хімічних особливостей дорогоцінних металів іволодіння фізико-хімічними методами їх дослідження;

  - вміння визначати вміст недорогоцінних металів та інших металів у промислових та ювелірних виробах з дорогоцінних металів;

  - знання пристрою ваг і вміння їх використовувати при визначенніваги дорогоцінних металів.

  Рішення про видачу ліцензії та види операцій з монетарними металами,які може здійснювати комерційний банк, приймає комісія
  Національного банку України з ліцензування комерційних банків на право проведення операцій з валютними цінностями, до роботи в якій можутьзалучатися фахівці Державного сховища Національного банку
  України.

  Комерційний банк, після отримання ліцензії, зобов'язаний щомісяця даватизвіт про наявність та рух монетарних металів в управління валютногоконтролю та ліцензування Національного банку України.

  Після видачі ліцензії комерційному банку на здійснення операцій змонетарними металами з ним може бути укладений договір на їх постачання в
  Державне сховище.

  IV.ЗАКЛЮЧЕНІЕ

  Звичайно, в обсязі 1-ї контрольної роботи важко повністю освітититаку глибоку і широку тему як ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РІЗНІ ВИДИ
  ПОРУШЕНЬ при кредитуванні І ОСОБЛИВІ УМОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ НА ПРАВО
  ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ з монетарними металами, однак фундаментальніпоняття та базові положення у зазначеній роботі приведені. Незважаючи нате, що правотворчий підхід до фінансових відносин по-російському і по -українського законодавства дещо відрізняються один від одного, але цівідмінності не настільки істотні і до того ж по ряду об'єктивних ісуб'єктивних причин російсько правотворча думка трохи випереджаєукраїнську, що дає нашим законодавцям використовувати позитивний досвіднакопичений російськими юристами після прийняття тих чи інших нормативнихактів, і уникати помилок, обов'язково зустрічаються на такому тернистому шляхуяк правотворчість.

  Використовуючи позитивний досвід не тільки Росії, але й інших розвиненихдержав, з огляду на національні й історичні особливості нашого народу
  Україна стане демократичною та правовою державою.

  V. Використана література

  1.Гражданское право.Часть 1.Учебнік/Под ред.Ю.К.Толстого, А.П.
  Сергеева .- М.: Видавництво ТЕИС, 1996. - 292-300с.

  2.Гражданскій кодекс Української РСР: Нучн.-практ.коммент. Пер. зукр./И. Г. Агапов, М. І. Бару, І. А. Беленчук и др.-К: Политиздат Украї -ни, 1981 .- 639 с.

  3.Констітуція (Основний Закон) України - Прийнята Верховною Сові -тому України 28.06.1996г.

  4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20 березня 1991р.

  5. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р.

  6. Про порядок видачі ліцензій Національного банку України на правоздійснення комерційними банками операцій з валютними цінностями.//
  Інструкція N243 Національного банку України від 27 09 95 г.

  7.Політологіческій словник. - К.: ІнноЦентр. - 1991.

  8.Советское фінансове право: Учебнік.-М.: Юрид.лит., 1987.-464 с.

  9.Юрідіческій енциклопедичний словник. - М.: СЕ. - 1984.
  1 Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20 березня 1991 р.//
  Відомості Верховної Ради України .- N28, - ст.234.
  2 Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р.// Правда України, 1992,11листопада.
  1 Про порядок видачі ліцензії Національного банку України на правоздійснення комерційними банками операцій з валютнимицінностями.// Інструкція N243 Національного Банку України від 27 09 1995 р.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !