ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік та аудит в банках
       

   

  Банківська справа

  ЗМІСТ:

  1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 стор

  2. Організація банківського аналітичного і синтетичного обліку а) Аналітичний і синтетичний облік в кредитних організаціях ... .2стор

  б) Документи аналітичного і синтетичного обліку ... ... ... ... ... .. 3 стор

  в) Документи синтетичного обліку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5 стр.

  г) Автоматизація банківських операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6 стор

  3. Особливі банківські облікові позиції а) позабалансові позиції банківського бухгалтерського обліку ... .... 11стор

  б) Загальні підходи до складання спеціальної обліково-операційної документації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12 стор в) Управлінська документація використовувана для формування спільної фінансової, статистичної звітності і при розрахунку нормативів ЦБ РФ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13 стор г) Розробка окремих облікових агрегатів ... ... ... ... ... ... ... ... 14 стор

  4. Банківська звітність а) Порядок складання та подання звітності кредитними організаціями в ЦБ РФ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 стор б) Система управлінської інформації та фінансова звітність комерційних банків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16 стор

  5. Характеристика форм банківської звітності ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18 стор

  6. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21 стор

  Введення

  У послугах банків потребує велика частина громадян , фірм тадержава. Звертаючись до банку за допомогою, вони стають його клієнтами.
  Значення слова «банк» походить від італійського слова banko (лава) івказує на функцію забезпечення платіжного механізму потрібними грошовимизасобами. Історично (Італія, XII століття) з цим словом асоціюваласялава або стіл для здійснення обмінних операцій. Французька еквівалент --bangue (скриня) вказує на функцію прийому вкладів (пасивна операція)для ведення каси (активна операція).

  Аналітичний і синтетичний облік в кредитних організаціях

  За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховуватищо надходять на рахунок, відкритий клієнтові, грошові кошти, виконуватирозпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахункуі проведення інших операцій за рахунком.

  Банк може використовувати наявні на рахунку грошові кошти,гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами,але не має права визначати та контролювати напрями використання грошовихкоштів клієнта та встановлювати інші не передбачені законом абодоговором банківського рахунку обмеження його права розпоряджатися грошовимикоштами на свій розсуд. Договір банківського рахунку розривається зазаявою клієнта в будь-який час. На вимогу банку договір банківськогорахунку може бути розірваний судом у наступних випадках: коли сума грошовихкоштів, що зберігаються на рахунку клієнта, виявиться нижче мінімального розміру,передбаченого банківськими правилами або договором, і якщо така сума небуде відновлено протягом місяця з дня попередження банку про це;за відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше непередбачено договором. Такі ж правила поширюються і накореспондентські рахунки банків. У банківських установах всі операції покредитуванню, розрахункам і іншим їх видами виконуються на підставівідповідних документів. Всі вони відображаються по рахунках бухгалтерськогообліку, в двох розрізах: аналітичному (деталізованому) і синтетичному
  (зведеному).

  У рахунках аналітичного обліку фіксуються дані, необхідні длявідображення обороту і поточного стану операцій. До аналітичних рахункахвідносяться, наприклад, що відкриваються підприємствам розрахункові рахунки, в якихзаписуються надходження і видачі засобів і виводяться їх залишки; ззалишку видно, чи достатньо коштів на розрахунковому рахунку для оплатипред'являються його власником платіжних документів, у тому числі дляпогашення заборгованості банку по позиках. Аналітичними рахунками єтакож позичкові рахунки клієнтів банку, що показують їх заборгованість попозиках.
  Відповідно до номенклатури рахунків балансу аналітичні рахункигрупуються в синтетичні - балансові рахунки. Підсумки записів за дебетом ікредиту в аналітичних рахунках, що об'єднуються одним балансовим рахунком,складуть обороти по цьому синтетичному рахунку, а підсумок залишків даноїгрупи аналітичних рахунків - залишок по ньому. Склад аналітичних рахунків,відносяться до кожного синтетичному рахунку, визначається характеромвраховуються цінностей, коштів, розрахунків та інших активів і пасивів,передбачених номенклатурою рахунків банківського балансу.
  Аналітичний облік ведеться переважно в особових рахунках, які іє його документацією. Вони відкриваються не тільки підприємствам ігромадянам, а й враховують цільове призначення тих чи інших засобів, наприклад
  - Фондів банку.

  Документи аналітичного і синтетичного обліку

  Отже, документами аналітичного обліку є особові рахунки,яким присвоюються найменування і номери. Номер особового рахунку маєоднозначно визначати його приналежність конкретного клієнта і цільовимпризначенням. Що використовуються при нумерації особових рахунків ознаки закритихдоговорів (рахунків) можуть привласнюватися новими рахунками з даним клієнтом позакінчення звітного року (після 31 грудня), в якому був закритий старийдоговір. В особових рахунках має бути відображена така інформація: датапопередньої операції по рахунку, що входить залишок на початок дня, обороти подебету і кредиту, відображені за кожним документом, залишок після кожноїоперації і залишок на кінець дня. Особові рахунки ведуться на окремих аркушах
  (картках), у книгах. У реквізитах особових повинно відображатися: датаздійснення операції, номер документа, вид (шифр операції), номеркореспондентського рахунку, суми - окремо по дебету, кредиту і залишок.
  Допускається ведення обліку внесків акціонерів, вкладів фізичних осіб,працівників банку, обліку основних засобів, МШП, товарно-матеріальнихцінностей та інших важливих для банку операцій, за окремими програмами звідображенням на відповідних рахунках у балансі підсумковими сумами.
  Відкриті рахунки клієнтам реєструються в спеціальній книзі. У книзіреєстрації повинні міститися такі дані: дата відкриття рахунку; датата номер договору про відкриття рахунку; найменування клієнта; найменування
  (мета) рахунку, номер особового рахунку, порядок та періодичність видачі виписокза рахунком; дата повідомлення податковим органам про відкриття рахунку; дата закриттярахунку; примітка.
  Облікової політикою кредитної організації може бути передбачено веденнякниги реєстрації особових рахунків з використанням ЕОМ, за умовищоденної і на кожне перше число нового року роздруківки відомості зновувідкритих і закритих рахунків, які підшиваються в окрему справу і зберігаютьсяу головного бухгалтера або його заступника. Книга реєстрації діючихрахунків, сформована за рік, звіряється з відомостями відкритих і закритихрахунків, прошнуровується, опечатується, підписується головним (заст.головного) бухгалтером і здається в архів. При необхідності кредитнаорганізація може вести кілька книг, з обов'язковою наскрізною нумерацієюкожної сторінки до всіх книг.
  Внесення змін до книги обліку особових рахунків клієнтів можездійснюватися тільки з дозволу головного бухгалтера або йогозаступника.
  Особові рахунки клієнтів друкуються стосовно до діючих формбланків у двох примірниках, які передаються в бухгалтерію. Другийпримірник є випискою з особового рахунку і призначається для видачіабо відсилання клієнту. Особові рахунки, виписки з яких клієнтам невидаються, друкуються в одному примірнику. Виписки особових рахунків,виготовлені на ЕОМ, видаються клієнтам без штампів і підписів працівниківкредитної організації.
  Після видачі виписок клієнтам особові рахунки за звітний місяць брошурувальнів пачки у зростаючому порядку номерів рахунків за балансовими і позабалансовихрахунками і здаються в архів. База даних особових рахунків в ЕОМ ведеться зобов'язковим дублюванням як мінімум на двох різних носіях, таповинна забезпечувати збереження інформації протягом строку, встановленогодля зберігання відповідних документів.
  Для реєстрації всіх операцій, проведених за день за документами, у томучислі виготовленим програмним шляхом у кредитної організації, ведетьсябухгалтерський журнал. Журнал складається у двох примірниках позатвердженою формою:

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ЖУРНАЛ

  (додаток до правил БО 10)

  за _____ р.


  | Номер документа | Номер рахунку | Сума в |
  | (останні три | (перші 8 знаків) | рублях і копійках |
  | знака) | | |
  | | За дебетом | За кредитом | За дебетом | За кредитом |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  | Разом по | | | | |
  | меморіальним | | | | |
  | документами | | | | |
  | Разом за касовими | | | | |
  | документами | | | | |
  | Всього по | | | | |
  | балансовими рахунками | | | | |
  | | | | | |
  | Разом за касовими | | | | |
  | і меморіальним | | | | |
  | документів по | | | | |
  | позабалансових | | | | |
  | рахунками | | | | |
  | Всього документів | | | | |


  Одночасно складаються касові журнали, один примірник якогодолучається до бухгалтерського. Поряд з журналами складаються відомостізалишків за рахунками (додаток до правил БО 11) і залишків залучених ірозміщених коштів (додаток до правил БО 12).

  ВІДОМОСТІ ЗАЛИШКІВ ПО рахунок кредитної організації (додаток до правил БО 11)
  | Номер | Номер | Найменування | Код валют | Вихідні |
  | рахунку 1/2 | лицьового | рахунків та | | залишки на |
  | порядку | рахунки | розділів | | звітну дату |
  | | | Балансу | | |
  | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 |
  | | | АКТИВ разом з | | |
  | | | Особових рахунках | | |
  | | | Разом з | | |
  | | | Рахунками друге | | |
  | | | Порядку разом | | |
  | | | За рахунком | | |
  | | | Першого | | |
  | | | Порядку разом | | |
  | | | По активу | | |

  Документи синтетичного обліку

  Документами синтетичного обліку є щоденніоборотна відомість і баланс. Оборотна відомість складається забалансових і позабалансових рахунках. Всередині місяця обороти відображаються задень. Крім цього, на 1-е число складається оборотна відомість за місяць,на квартальні та річні дати - наростаючим підсумком з початку року. Оборотиза минулий період подаються у трьох вимірах: в рублях, іноземній валюті врублевому еквіваленті і підсумкової сумою. Вхідні та вихідні залишкивідображаються у звітності підсумкової сумою.
  Все що здійснюються за робочий день операції відображаються в щоденному балансікредитної організації та її філій. Банківський баланс єщо складається щоденно опис всього того, чим володіє, або розмістив відсвого імені банк, і того, що складає його борг. Баланс повинен відповідатинаступним основним вимогам: складається за рахунками другого порядку; покожному рахунку другого порядку суми показуються в окремих колонках (порахунках в рублях, в іноземній валюті, вираженої в рублях і підсумковасума); підсумки виводяться по кожному рахунку першого порядку, по групі цихрахунків, по розділах, по всіх рахунках; по ряду рахунків суми показуються поконтрсчетам, а підсумок виводиться за мінусом цих сум (сум за контрсчетам);баланс повинен бути оформлений у вигляді таблиці, тобто в заголовку вказуютьсяназва кредитної організації, дата балансу і одиниця виміру й іншідані; залишки по дебету і кредиту показуються в один рядок; підсумковасума повинна називатися «баланс». Первинні баланси складаються в рублях ікопійках, зведені - в одиницях, зазначених для складання та поданнязвітності. Бухгалтерський баланс, результати якого мають узагальненийхарактер, являє собою портрет банку. Щоденний баланс за операціями,здійснюються безпосередньо кредитною організацією, повинен бути складенийза минулий день до 12 годин за місцевим часом на • наступний робочий день.
  Зведений баланс із включенням балансів філій складається до 12 годиннаступного робочого дня після складання балансу за операціями,безпосередньо виконуваних кредитною організацією. Баланси для публікаціїскладаються на основі балансу за рахунками 'другого порядку за формами,прийнятим в кредитній організації.

  Баланси та оборотні відомості підписуються після їх розглядукерівником кредитної організації, головним бухгалтером або за їхдорученням - заступником. Бухгалтерський журнал, відомість залишків порахунків, відомість залишків розміщених (залучених) коштів підписуютьсяпісля розгляду головним бухгалтером або за його дорученням - заступникомголовного бухгалтера.

  Суми, відображені за рахунками аналітичного обліку, повинні відповідатисумами, які відображені за рахунками синтетичного обліку. Це може досягатисястійким програмним забезпеченням, одночасним відображенням в ЕОМоперацій під взаємопов'язаних регістрах бухгалтерського обліку.

  Перед підписанням балансу головний бухгалтер або за його дорученнямпрацівник банку повинні звірити: відповідність оборотів по підсумку, відображених убухгалтерський журналі, зворотів, показаних в оборотній відомості;відповідність залишків за рахунками другого порядку, які відображені в балансі,залишків, показаних в оборотній відомості, відомості залишків по рахунках;відповідність залишків за рахунками другого порядку, які відображені у відомостізалишків по рахунках, залишкам, показаних у відомості залишків розміщених
  (залучених) коштів. Про проведену звірці робиться відповідназапис у балансі перед підписами посадових осіб. Якщо за дорученнямголовного бухгалтера звірку виробляв бухгалтерський працівник, то вінвізує напис про виробленої звірки. Виправлення помилки здійснюється вмомент її виявлення. Передрук матеріалів аналітичного тасинтетичного обліку не допускається.

  Автоматизація банківських операцій

  Перші банківські комп'ютери з'явилися в США наприкінці 50-х роківі призначалися для автоматизації обробки платіжних документів (чеків,платіжних доручень). У 1959 р. в Bank of America почала працюватиелектронна установка для здійснення депозитних чекових операцій -
  «ЕРМА». Важливим етапом впровадження ЕОМ у сферу банківських операцій з'явиласярозробка загальної системи кодування і запису інформації на грошовихдокументах, що дозволяє електронного пристрою автоматично зчитуватидані з документів. З 1954 р. фінансовими установами США і надалібанками інших капіталістичних країн була прийнята «Мікро» - система записуреквізитів документа цифрами особливої конфігурації, які друкуються внижній частині бланка спеціальними магнітними чорнилом. Для автоматичногообробки чеків і інших платіжних документів, що мають підпис магнітнимичорнилом, розроблені потокові лінії, які, крім комп'ютера, включаютьсортувальні і зчитувальні апарати, механізми для магнітної надпечатка,швидкодіючі друковані механізми для виготовлення виписок, журналів ііншої бухгалтерської документації.
  Перша спроба автоматизації банківських послуг, що здійснювалася на початку
  70-х років, закінчилася невдачею. Впровадження ЕОМ в 80-ті роки набулоуніверсальний і всеосяжний характер, охопивши буквально всі напрямибанківської діяльності. ЕОМ стали дешевшими, компактніші, надійніше, а значитьі більш доступними та зручними в експлуатації. Багато в чому це пов'язано зпоявою персональних ЕОМ, які не поступаються за своїми експлуатаційнимиякостям великих ЕОМ. Важливим виявилося і вдосконаленняпрограмного забезпечення.
  Нові можливості автоматизації банківських операцій виникли завдякивпровадження в банківську практику ЕОМ, що працюють у режимі поділу часуі допускають використання численних каналів для одночасногоприйому і виведення інформації. До ЕОМ підключаються особливі пульти (термінали) здисплеями для передачі даних на великі відстані і безпосередньоговведення інформації в комп'ютер.
  Сучасні технології дозволили координувати діяльність сотень ітисяч підрозділів найбільших банків, діяти одночасно на ринкахдекількох країн. Крім гігантських міжнародних електронних систем типу
  SWIFT багато банків створили власні системи зв'язку з відділеннями таклієнтами, у тому числі на базі космічних супутників.
  Створення систем електронної передачі грошових коштів за кордоном булопов'язаний з дослідженнями і виробленням рекомендацій в областівідповідних адміністративних та правових дій.
  Комп'ютеризація банківських операцій, робочих місць, поряд зістандартизацією та уніфікацією документів кредитних установ, дозволяєкомплексно вирішувати проблеми аналізу банківської інформації, розробкирегіональних, міжрегіональних та міжнародних систем бан?? івських операцій.
  У комп'ютеризації банки бачать технічний засіб, що забезпечуєскорочення витрат і підвищення якості обслуговування.
  В даний час склалася система надання банківських послуг наоснові використання ЕОМ, що складається з трьох рівнів. До першого рівнявідносяться роздрібні банківські послуги, які передбачають використанняавтоматів-касирів, банківські картки та системи розрахунків у торговельнихточках, а також послуги, пов'язані з обробкою і зберіганням грошовихдокументів. До другого рівня відносяться оптові банківські послуги,передбачають переказ грошових коштів по телеграфу, управліннягрошовими операціями та їх контроль. До третього рівня відносятьсяавтоматизовані розрахункові палати (Automated Clearing House - ACH).
  Тенденції розвитку майбутніх електронних систем розрахунків, платежів,переказу грошових коштів визначаються сукупністю інтересів різнихсоціальних верств населення. В даний час банки як і раніше єосновною рушійною силою, що визначає розвиток цих електронних систем.
  Головна причина цього полягає в намаганні загальмувати зростаннявиробничих витрат, особливо в трудомісткому роздрібному банківськомуобслуговуванні. Автоматизація, що знайшла своє вираження в банкоматах,автоматичних розрахункових палатах та інших формах банківського обслуговування,стала частиною відповіді банків на спільне вплив підвищення заробітноїплати та зростаючого обсягу оброблюваних паперових документів. Але своюдіяльність у цьому напрямку банки здійснюють з великою обережністюта орієнтацією на отримання прибутків.
  До кінця дев'яностих років мікроелектроніка значно просунулася впереді запропонувала нові технологічні можливості. Волоконна оптика зскловолоконних проводом замінює мідний кабель. Лазерна передачаінформації за таким кабелю створює можливість передачі набагато більшихобсягів інформації за нижчою ціною. Супутникове технологія будешвидко розвиватися при одночасному зниженні її вартості, з'являться більшмогутні супутники і менш громіздкі наземні станції прийому та стеження. УНині почався перехід з візуальної на цифрову форму передачіінформації, яка дозволяє значно збільшити надійність всієї системипри одночасному здешевлення вартості деяких її компонентів.
  Наступним напрямком подальшого удосконалювання ЕОМ ікомунікаційної техніки в банківській справі стосовно платіжно -розрахунковим та інформаційним банківських телекомунікаційних систем можестати їх подальша як вертикальна, так і горизонтальна інтеграція наякісно новому рівні, покращення або навіть кардинальну зміну такзваної «архітектури системи».
  Такий процес комп'ютерно-телекомунікаційної технології дозволитьговорити про реальний «знищення» параметра географічну віддаленістьстосовно до кредитно-розрахункових і платіжно-розрахункових операціях.
  Автоматизація цих операцій може стати помітним фактором прискореннябанківської інтеграції.
  Розвиток і практичне використання електронних грошей здійснюєтьсяяк у США, так і в Європі та Росії. У США велика частина платежівздійснюється за допомогою чека або кредитної картки, В цій країнірозвинулася високоефективна система автоматичної обробки чеків, щощо є перешкодою для впровадження і поширення нових платіжнихінструментів. Франція істотно випереджає США і більшість інших країну розвитку та застосуванні смарт кард. Smard Card - являє собою карту,оснащену інтегральної схемою і мікропроцесором, здатним виконуватирозрахунки. Є серйозна причина широкого поширення системи смарткард в Європі: Крім скорочення витрат при здійсненні міжнароднихспоживчих платежів, які є спільною метою економічногооб'єднання європейських країн, кожна країна виявляє прагнення долідерства у розробці електронних грошей, особливо з огляду на можливогоукладення європейськими державними грошового союзу.
  В останні кілька років проекти розвитку нових систем оплати на Заходіперейшли з експериментальної стадії до стадії практичного застосування. Дотаких систем відносяться: система заміни готівкових грошей, такі як Mondex,
  VISA Cash і інші системи смарт карт, а також системи оплати через мережу
  Інтернет та електронні чеки. Проте ряд розробників таких систем неє кредитними організаціями. Таким чином, як банки, так інефінансовіінститути, які активно шукають свою нішу на арені нових систем оплати,активно вступили в змагання.
  Якщо це відбудеться, обсяг паперових грошей і монет, що використовуються дляоплати, різко скоротиться. Аналіз ситуації, що складається в Росії,показує, що відповідно до законодавства особливе місце ввітчизняної платіжній системі займає Банк Росії.
  Перспективи переходу до електронної системи міжбанківських розрахунків урежимі реального часу зумовили необхідність створення відповідноїтехнічної бази, автоматизації організаційних і бухгалтерських операцій,взаємодії інформаційно-обчислювальних мереж на федеральному ірегіональному рівнях. Супутниковий зв'язок створює основу для здійсненняплатежів в режимі реального часу для всієї грошово-кредитної системикраїни і забезпечує високу надійність цих розрахунків. Розроблено також
  Положення про систему валових розрахунків у режимі-реального часу для
  Московського регіону, застосування якого в 1998 р. дозволить проводитиплатежі безперервно протягом усього операційного дня.
  Стратегія розвитку платіжної системи Росії визначає, що одним знапрямків є скорочення готівки в обігу. У цих ціляхстворюються умови для впровадження розрахунків банківськими (платіжними) картами.
  При домінуванні ролі розрахункової мережі Банку Росії в здійсненніміжбанківських розрахунків останнім часом значними темпами розвивалисярозрахункові системи кредитних організацій, що дозволяють банкам і їхнім клієнтамздійснювати вибір оптимальних варіантів розрахунків з метою підвищення їхоперативності і скорочення витрат.

  БАЛАНС КРЕДИТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  199 г.

  | Номер рахунку | Номер рахунку | Найменування | Ознака | Актив | Пасив | < br>| перша | друга | є розділів | рахунки | | |
  | порядку | порядку | і рахунків | | | |
  | | | Балансу | | | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-7 | 8-10 |

  ЗВОРОТНИЙ відомості по рахунках КРЕДИТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

  ______199 р.

  | Номер | Найменування | Вхідні | Обороти | Обороти | Вихідні |
  | рахунку | є | | | | |
  | 1 (2) порядку | розділів і | залишки на | за | по пасиву | залишки на |
  | а | | | активу | | |
  | | Рахунків | звітну | | | звітну |
  | | Балансу | дату | | | |
  | | | | | | Дату |

  ВІДОМОСТІ ЗАЛИШКІВ ПО рахунок кредитної організації

  | Номер | Номер | Найменування | | Вихідні |
  | рахунків | | | | |
  | першого і | ліцевог | рахунків та | Код валют | залишки на |
  | | О | | | |
  | другу | рахунки | розділів | | звітну |
  | порядку | | балансу | | |
  | | | | | Дату |
  | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 |

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ЖУРНАЛ за______199 р.

  | Номер | Номер рахунку (перші 8 | Сума в рублях і копійках | < br>| документа | знаків) | |
  | (останні | | |
  | три знаки) | | |
  | | По дебету | по кредиту | за дебетом | за кредитом |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

  СХЕМА ШИФР ДОКУМЕНТІВ

  Шифр Найменування документів, за якими відображені операції

  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08

  09

  10

  11

  12

  13
  Списано, зараховано за платіжним дорученням

  Оплачено, зараховано за платіжним вимогу

  Сплачено готівковий грошовий чек

  Надійшло готівкою за оголошенням на внесок готівкою

  Оплачено, зараховано на вимогу-доручення

  Оплачено, зараховано за інкасовими дорученням

  Оплачено, надійшло за розрахунковим чеком

  Відкриття акредитиву, зарахування сум невикористаного, анульованогоакредитива

  Списано, зараховано по меморіальному (видатковим, прибуткового, касовим)ордеру

  Документи з погашення кредиту, крім названих вище

  Документи за видачу кредиту, зарахування кредиту на рахунок, крімназваних вище

  зараховано на підставі авізо

  Розрахунки із застосуванням банківських карток

  ОСОБЛИВІ банківську дисконтну ПОЗИЦІЇ

  Збільшення позабалансовий діяльності банку є важливоюхарактеристикою сучасної банківської справи. За балансом банку відображаютьсянаступні види рахунків: рахунку, довірчого управління, позабалансовірахунку, термінові операції та рахунку депо. Разом з тим банки вже давно проводятьвласне позабалансові операції, у тому числі я гарантійні. Вивченнясфери фінансових послуг допомагає зрозуміти, чому банки звертаються до новихвидах операцій, наприклад, трастовим і довірчим. Позабалансові позиції
  Операції з довірчого уд-банківського равленію (типу Б)проводяться в бухгалтерського обліку відповідно до нормативнихдокументами Банку Росії. Бухгалтерський облік цих операцій ведетьсявідокремлено на спеціально виділених рахунках. Всі операції з довірчогоуправління здійснюються тільки між рахунками і всередині цих рахунків, якіпроходять по окремому балансу. При присвоєння номерів рахунків використовуєтьсятризначна нумерація рахунків першого порядку і п'ятизначна другого порядку.

  Позабалансові рахунки (типу В) за економічним змістом розділені наактивні і пасивні. В обліку операції відображаються методом подвійного запису:активні рахунки кореспондуються з рахунком 99999, пасивні - з рахунком
  99998. При цьому дозволено проводити подвійну запис шляхом перерахуваннякоштів з одного позабалансового рахунку на інший. Позабалансові рахункизгруповані. наступним чином: не оплачений статутний капітал кредитнихорганізацій (906); цінні папери (907, 908); розрахункові операції та документи
  (909-912); кредитні та лізингові операції (913-915); заборгованість,списана і. винесена за баланс через неможливість стягнення (916-918);джерела фінансування капітальних вкладень (919).

  До термінових операціях (типу Г) відносяться угоди купівлі-продажу різнихфінансових активів (валютних цінностей та грошових коштів), за яким датарозрахунків не збігається з датою укладання угоди. Угоди враховуються напозабалансових рахунках окремого розділу.

  Розділ «Д» призначений для обліку операцій в депозитаріях. На рахунках деповідображаються депозитарні операції з емісійними цінними паперами: акціями,облігаціями, державними облігаціями, а також, іншими видами данихпаперів, що є емісійним ». На рахунках депо не відображаються депозитніоперації з грошовими цінними паперами: векселями, чеками, депозитними таощадними сертифікатами, які не є в установленому закономпорядку емісійними.

  Загальні підходи до складання спеціальної (Розукрупнений іагрегованої) обліково-операційної документації

  Метою складання спеціальної складання спеціальної обліковоїдокументації є створення звітності, що дозволяє самим кредитниморганізаціям та їх наглядовим органам більш реально оцінити показникиліквідності, платоспроможності та дохідності банків і на цій основівизначити реальний фінансовий стан банку. Зокрема, такаможливість створюється в результаті використання методу (способу)визначення фінансового результату діяльності банку, заснованого назакладених міжнародними стандартами принципах; поділ звітнихперіодів, обережності, нарахування (нарощування) та інших. Ці принципидозволяють відобразити у звітності доходи, витрати і деякі іншіпоказники діяльності банку, що відносяться виключно до звітногоперіоду, незалежно від часу фактичного надходження і витрачаннякоштів.
  Управлінська звітність повинна містити інформацію про структуруактивів, зобов'язань і про власні засоби банку, про ризики (в томучислі, кредитних), про якість кредитного портфеля, а також про іншіпоказниках, досить важливих для характеристики фінансового станубанку. Дана інформація дає можливість представити звітність російськихбанків на рівні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку тазвітності,
  У сфері фінансово-управлінського обліку широко використовується поняття
  «Коректування» в його широкому і буквальному сенсі ( «дія з метоюпривести у відповідність з призначенням »), яке охоплює доситьрізні по суті операції. В економічних розрахунках стосовнобанківському рахівництву або приватних рахунках коригування полягає в тому,що до врахованих даними додаються відомості про неврахованих операціях або ж пропередбачуваних помилки, в результаті чого досягається загальназмістовність і збалансованість обліковується операції. Для проведеннякоригувань у практиці Банку Рос-сии широко використовуються спеціальні «коди», що представляє собоюсистему умовних скорочених позначень і назв, що застосовуються дляпередачі, обробки, зберігання різної інформації. Термін «шифр» взначенні умовного реєстраційного знака також використовується в процесіскладання аналітичної документації. Комерційні банки також мають потребув більшій інформативності бухгалтерської звітності і створюють так звані
  «Технічні рахунки». До введення нового Плану рахунків такі рахунки активновикористовувалися для відображення строкової структури кредитів (включаючипрострочену заборгованість) і депозитів.


  Управлінська документація, яка використовується для формування спільноїфінансової, статистичної звітності і при розрахунку нормативів ЦБ РФ

  Допоміжні розшифровки, або дані аналітичногоуправлінського обліку складаються кредитними організаціями длявизначення показників, що використовуються при розрахунку нормативів
  (розшифровки за кодами) і при угрупованні (агрегування) рахунків балансовогозвіту, символів звіту про прибутки і збитки, а також для формуваннядокументації, що характеризує стан кредитного портфеля банку. Дляформування показників, що визначають значення укрупнених статейбалансового звіту та звіту про прибутки і збитки, проводиться розшифровказалишків по деяких рахунках бухгалтерського балансу (форми 1) і символамзвіту про фінансові результати (форми 2). Крім того, з метою приведеннясистеми обліку в банках до міжнародних стандартів бухгалтерського облікупроводиться коригування результатів фінансової діяльності банків.
  Інформація за формою «Аналітичні дані про стан кредитного портфеля»ведеться в кредитних організаціях окремо і використовується для грошовоїоцінки окремих видів ризикових кредитних вкладень, у тому числі великихкредитів. Ці позиції не знаходять адекватного відображення в бухгалтерськійзвітності.

  Розробка окремих облікових агрегатів

  Нові форми облікових агрегатів розробляються перш за все дляскладання балансу-нетто, в тому числі: балансу з заключними оборотамиі балансу, складеного відповідно до вимог фінансовоїзвітності. Баланс-нетто - реальний баланс банку, в якому статті брутто -балансу приведені у відповідність з реальним залишком коштів і активівбанку. Очищення статей брутто-балансу здійснюється за допомогою взаємногосальдірованія залишків споріднених статей активу і пасиву, показаних вбалансі в розгорнутому вигляді. До таких статей відносяться: розрахунки міжфіліями банку; розгорнуті активно-пасивні рахунки; рахунку основнихзасобів та їх зносу. Крім операції сальдірованія при складанніукрупненого балансу відбувається агрегування окремих позицій. Нижченаведено зміст, а надалі алгоритм розрахунку одного з видівагрегованого балансу, а саме - балансу складається в рамкахфінансової звітності.

  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КОДІВ і розшифровок РАХУНКІВ

  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  | Допоміжні додатки, | Допоміжні розшифровки, |
  | складаються банками для | складаються банками для розрахунку |
  | формування загальної фінансової та | нормативів достатності капіталу |
  | статистичної звітності | та ліквідності балансу |
  | Розшифровки окремих балансових | Відображення окремих балансових |
  | рахунків | рахунків |
  | | На основі системи кодів |
  | Розшифровки окремих символів | Не використовується |
  | звіту | |
  | про прибутки і збитки | |
  | Агрегований балансовий звіт | Визначення активів-нетто і |
  | | Активів, |
  | | Зважених з урахуванням ризику |
  | Агрегований звіт про прибутки і | Інформація про фінансові |
  | збитки | результати |
  | | При розрахунку нормативів не |
  | | Використовується |
  | Дані про переоформленої | Не використовується |
  | заборгованості | |
  | клієнтів і банків за кредитами і | |
  | договорами | |
  | оренди з правом подальшого | |
  | викупу | |
  | Окремі дані за кредитним | Відділеннянений дані за кредитним |
  | портфелю: | портфелю: |
  | - Аналітічеекіе дані про | - аналітичні дані про |
  | стані | стані |
  | кредитного портфеля; | кредитного портфеля; |
  | - Про великі кредити | - про великі кредити |
  | (щомісячно); | (щомісячно); |
  | про кредити, надані | про кредити, надані |
  | акціонерам | акціонерам |
  | (учасникам) (щомісячно) | (учасникам) (щомісячно) |
  | - Про кредити, надані | - про кредити, надані |
  | інсайда-| інсайда-|
  | рам (щомісячно); | рам (щомісячно); |
  | - За договорами оренди з правом | - про рух резерву під |
  | після | можливі |
  | дме викупу у розрізі клієнтів | втрати по позиках (щомісячно) |
  | - | |
  | юридичних осіб за галузями | |
  | економіки | |
  | і клієнтів - фізичних осіб | |
  | про рух резерву під можливі | |
  | втрати по позиках (щомісячно) | |

  БАНКІВСЬКА ЗВІТНІСТЬ
  Одним із головних завдань банківської звітності виступає не тількиінформаційне забезпечення прийняття управлінських та інвестиційнихрішень, але і можливість здійснення контролю за роботою кредитнихорганізацій з боку центральних банків. Щоб зрозуміти зміст цихформ, необхідно відповісти на чотири головні питання: по-перше, як вонаскладається, по-друге, кому вона призначається; по-третє, для якихцілей вона розкривається, і по-четверте, в якій мірі її требадеталізувати.

  Порядок складання та подання звітності кредитнимиорганізаціями в Центральний банк РФ

  Звітність в банківській системі Російської Федерації покликаназабезпечити отримання необхідних даних для розробки та проведеннягрошово-кредитної і валютної політики, здійснення нагляду задіяльністю кредитних організацій, валютного контролю і регулювання,складання платіжного балансу Російської Федерації, а також отриманняінформації про надходження та залишки на рахунках федерального бюджету іпозабюджетних фондів.
  Відповідно до статті 56 Федерального закону «Про Центральний банк
  Російської Федерації »його установи мають право запитувати і отримувати відкредитних організацій необхідну інформацію про їхню діяльність, у томучислі про характер операцій, відображених на окремих рахунках балансу абоінших формах звітності, і вимагати роз'яснень з отриманої інформації.
  Перелік звітності кредитних організацій і порядок заповнення окремихформ затверджується Радою директорів Банку Росії. Крім цієї звітності,
  Банк Росії також має право запитувати окремі відомості і роз'яснення вразовому порядку за рішенням Голови Банку Росії.
  Основними вимогами при складанні звітності є повнота їїзаповнення, достовірність звітних даних, а також своєчасність їїподання.
  Дані звітності наводяться в одиницях виміру, установлених длякожної конкретної форми. Округлення сум у формах звітності здійснюється зтаким розрахунком, щоб були збережені правильність підсумків і повнезбіг між даними статистичних звітів і балансу; у звітах,складаючи

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !