ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Валютні банківські операції
       

   

  Банківська справа

  ЗМІСТ
  Введення
  Глава I Кредит та валютні операції банків

  1.1 Поняття і види валютних операцій

  1.2 Експортно-імпортні банки

  1.3 Механізм валютних операцій

  - Операції «СПОТ»

  - Строкові угоди

  - Угоди з опціоном

  - Операції «СВОП»

  - Арбітражні угоди
  Глава II Розрахунки при проведенні валютних операцій

  (практичне виклад матеріалу)

  2.1 Розрахунки при непрямому і прямої котируваннях

  2.2 Розрахунки при операціях крос-курсу

  2.3 Розрахунки при термінових операціях
  Глава III Міжнародні валютні операції в РК

  1 Стан валютного ринку в РК.

  Проблеми валютного ринку в РК.

  2 Перспективи розвитку валютних відносин в РК
  Висновок
  Література

  Введення
  В останні роки в нашій республіці склалася нова економічна ситуація,характеризується рядом відмінних рис, до яких відноситься, в першучергу, зростання кількості недержавних економічних структур.
  Приватизація, прийняття нових законодавчих актів про статус підприємства, провласності, про валютне регулювання та інші дозволяють поступовоперейти до якісної і нового етапу розвитку банківської системи.
  Відбуваються зміни і в законодавстві про банки, у тому числі внапрямку розширення міжнародної діяльності комерційних банків. Приздійсненні міжнародних угод постає питання про валютні операції якформі банківського участі в них. Багато комерційних банків, одержавшиліцензію на проведення валютних операцій, зіткнулися з труднощами по їхпроведення.
  У зв'язку з цим виникає необхідність вивчення і використання досвіду роботиіноземних банків на валютних ринках і механізму проведення валютнихоперацій на ньому.
  Розширюються міжнародні зв'язки, зростаюча інтернаціоналізаціягосподарського життя викликає об'єктивну необхідність вивчення обмінуодних національних грошових одиниць на інші.
  Реалізація цієї необхідності відбувається через особливий валютний ринок, депід впливом попиту та пропозиції стихійно формується валютний курс, авалютні операції стають часом одними з основних операціямикомерційних банків.
  Історично в міжнародному обігу розрізнялися два основних способиплатежу: трасування і ремітірованіе. При трасування кредиторвиписує тратту на боржника в його валюті (наприклад, кредитор у Нью-Йоркупред'являє боржника в Лондоні вимогу про сплату боргу в фунтахстерлінгів) і продає її на своєму валютному ринку з банківського курсупокупця. При трасування кредитор - активна особа: він продає вексельу валюті боржника на своєму валютному ринку. При ремітірованіі боржник --активна особа: він купує валюту кредитора на своєму валютному ринкукурсом продавця. Що застосовувалися в міжнародному обігу до першої світовоївійни і в меншій мірі в міжвоєнний період різноманітні способи платежу,засновані на ремітірованіі і трасування та обслуговували валютніоперації, поступово зжили як самостійний спосіб розрахунків.
  Після другої світової війни отримали широкий розвиток різні видивалютних операцій. У період поширення валютних обмежень до кінця
  50-х років у промислово розвинених країнах переважали валютні операції знегайною поставкою валют ( "СПОТ") та строкові (форвардні) угоди, причомуостанні часто були об'єктом валютного регулювання. Лібералізаціявалютного законодавства на рубежі 50-х і 60-х років призвела до розвиткуоперацій "СВОП" замість раніше практикувалася обміну депозитами врізних валютах. Подальший розвиток термінових валютних угод булопов'язано з лібералізацією руху капіталів, що викликали потребу вхеджування (страхування ризиків) додатково до традиційних операційз покриття ризиків з торговельних операцій. Посилити контроль з бокунаглядових органів за станом банківських балансів такожсприяв заміні раніше практикувалися валютних операцій зстрахування ризиків, що відбивали в балансах, терміновими валютними операціями таопераціями "СВОП", так як вони обліковуються на позабалансових рахунках.
  З 70-х років розвиваються ф'ючерсні угоди на ряді бірж, хоча вони неє стандартною операцією міжбанківського ринку, і опціонні валютніугоди - нова форма спекулятивних угод і хеджування від валютнихризиків, особливо коли товарна угода, що створює ризик, можлива, але незабезпечена (наприклад, при участі в торгах). Банки стали здійснювати валютніоперації в поєднанні з операціями по "свопу" процентних ставок. Готівковівалютні операції здійснює більшість банків; термінові операції і "СВОП
  "-Угоди - в основному більш великі банки; регулярні опціонні операції --найбільші банки.
  Вивчення, спроби наукового підходу до розгляду вищезгаданих явищ істановить зміст даної роботи.
  Метою нашого дослідження є вивчення механізму валютногорегулювання, розгляд найбільш важливих і ключових понять даногопитання, а також дослідження розрахунків при проведенні валютних операцій.
  Актуальність даної теми тісно переплітається з процесами, що відбуваються вструктурі економіки республіки.
  Виникають питання, що стосуються валютного регулювання та обміну досвіду ззакордонними банками, викликають необхідність системного підходу до проблеми.
  Реалізація цієї необхідності постану частково в нашому дослідженні.
  Результати роботи, зокрема, розглянуті нами види валютних операцій,а також механізм їх проведення та розрахунки, пов'язані з ними, єреалізацією цілей, поставлених нами при дослідженні.

  Глава I

  Кредит та валютні операції

  1.1 Поняття і види валютних операцій
  Вступ Казахстану в ринок значною мірою пов'язане з реалізацієюпотенціалу кредитних відносин. Тому однією з обов'язкових умовформування ринку є корінна перебудова грошового обігу ікредиту. Кредит в умовах ринку представляє собою форму рухупозикового капіталу, тобто грошового капіталу, що надається в позику.
  Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражаєвідносини між кредиторами і позичальниками. За його допомогою вільні гроші ідоходи підприємств, особистого сектора і держави акумулюються,перетворюються в позичковий капітал, який передається за плату в тимчасовекористування.
  Капітал фактично, у вигляді засобів виробництва, не може переливатися зодних галузей в інші. Цей процес здійснюється у формі рухугрошового капіталу. Тому кредит в ринковій економіці необхідний першза все як еластичний механізм переливу капіталу з одних галузей в іншіі зрівняння норми прибутку.
  Кредит дозволяє суперечність між необхідністю вільного переходукапіталу. Він дозволяє також подолати обмеженість індивідуальногокапіталу.
  У той же час кредит-вкрай необхідний захід для підтримки безперервностікругообігу валютного регулювання. Валютні операції неможливовтілити в банківській системі без виняткової ролі кредиту. Він прискорюєпроцес капіталізації прибутку, а це, у свою чергу, сприяєпідвищення ефективності суспільного відтворення в цілому.

  При проведенні валютних операцій банки несуть різні ризики. Упершу чергу ці ризики пов'язані з можливою наявністю непокритих угод уокремих валютах - довгих або коротких позицій. При термінових угодахвиникає ризик невиконання контракту, наприклад, у зв'язку з банкрутствомконтрагента. Крім того, в залежності від різного часу початку ізавершення розрахунків у окремих валютах з низки валютних операцій банки,зробивши переклад проданої валюти, лише наступного дня дізнаються, чи бувзроблено зустрічний платіж купленої ними валюти. Це має місце внаслідокрізниці в часі, наприклад при продажі банком японських ієн проти валют
  Західної Європи і США, а також західноєвропейських валют проти долара США.
  З метою обмеження ризику не перекладу валюти банки встановлюють лімітивалютних операцій з іншими банками, виходячи з розміру їхнього капіталу ірезервів, репутації та інших критеріїв. У міру отримання платежів за ранішеукладених операцій ліміти вивільняються. Ліміти по термінових валютнихопераціях звичайно бувають нижче, ніж по операціях з негайною поставкою,оскільки ризик неплатежу по операції підвищується в залежності від тривалостіперіоду від її укладення до виконання, тобто отримання валюти.
  Валютні операції є об'єктом державного та банківськогонагляду і контролю. У країнах з частково конвертованою валютою таобмеженнями по фінансовим операціям розмір валютної позиції банківщодо національної валюти є одним з об'єктів валютногоконтролю. У періоди значної валютної нестабільності ці ліміти можутьскорочуватися: також можуть встановлюватися ліміти і для термінових операцій - засумах і за термінами. Однак і при введенні в західно - європейських країнахповної конвертованості валюти нагляд за валютними операціями банківзберігається. Більше того, з 80-х років відзначається посилення цього контролюдля запобігання концентрації у банків валютних ризиків в балансах іпозабалансових статтях. Необхідність цього була продемонстрованаперешкодами та банкрутством в 70-ті роки ряду великих банків через втрати ввалютних операціях. Загальною тенденцією регулювання є дедалі більшаув'язка валютних ризиків з розміром власних коштів банків.
  Перш, ніж приступити до розгляду валютних операцій банку, необхідновисвітлити деякі теоретичні аспекти дослідження. Під валютоюрозуміються грошові знаки іноземних держав, а також кредитні таплатіжні документи, виражені в іноземних грошових одиницях іщо застосовуються в міжнародних розрахунках.
  У нашій роботі під іноземною валютою будуть розумітися кошти у грошовиходиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях,знаходяться на рахунках та у вкладах.
  Операції з іноземною валютою здійснюються відповідно до Закону «Про валютнерегулювання », указів Президента, а також нормативним документам Нацбанкута Міністерства фінансів Казахстану.
  Найважливішими поняттями системи валютного регулювання є поняття
  «Резидент» і «нерезидент»; визначають суб'єктів, що здійснюють операціїз місцевою (національної) та іноземною валютою.
  Поняття «резидент» включає в себе наступні категорії громадян іорганізацій:n казахстанські та іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Казахстані, в тому числі тимчасово знаходяться за кордоном;n юридичні особи, що знаходяться на території Казахстану та зареєстровані в Казахстані;n казахстанські дипломатичні, торговельні та інші офіційні представництва за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також інші представництва казахстанських підприємств і організацій за кордоном, не здійснюють господарську або іншу комерційну діяльність.
  До «нерезидентам» відносяться:n іноземні та казахстанські громадяни та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за кордоном, у тому числі тимчасово знаходяться на території Казахстану;n що знаходяться за кордоном юридичні особи, створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі за участі казахстанських підприємств і організацій;n що знаходяться на території Казахстану іноземні дипломатичні та інші офіційні представництва, міжнародні організації (і їхні філії), які користуються і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, що не ведуть господарську або іншу комерційну діяльність.
  Банківські операції можуть здійснюватися уповноваженими банками, тобтокомерційними банками, які отримали ліцензії Нацбанку Казахстану напроведення операцій в іноземній валюті, включаючи банки за участюіноземного капіталу і банки, капітал яких повністю належитьіноземним учасникам.
  Іноземна валюта, отримана резидентами в результаті зовнішньоекономічноїдіяльності, що підлягає обов'язковому зарахуванню на рахунки резидентів вуповноважених банках. Переказ іноземної валюти на рахунки в уповноваженихбанках повинен бути здійснений протягом 30 днів з дати проведення платежув будь-якій формі на користь резидента банком платника (нерезидента) абобанком, уповноваженим останнім на здійснення платежу по угоді. Таказаконодавчо-юридична сторона укладення валютних операцій.
  Існують також ключові поняття валютних операцій і валютногорегулювання, без розгляду яких не можна правильно визначити длясебе значення тих чи інших моментів угод. Одним з таких понять є
  «Валютний ринок». Валютний ринок у вузькому сенсі слова-особливийконституційний механізм, опосередковує відносини з приводу купівлі та продажуіноземної валюти, де більшість угод укладається між банками (атакож при участі брокерів і інших фінансових інститутів).
  Валютний ринок в широкому розумінні слова-це відносини не тільки міжбанками та їх клієнтами, а й між його суб'єктами (тобто, в основному міжбанками). Головна характерна риса валютного ринку полягає в тому, щона ньому грошові одиниці протистоять один одному тільки у вигляді записів покореспондентськими рахунками.
  ? тьсясума денного ліміту відкритої позиції, обмеження можливих збитків іприбутку. Валютний відділ банку здійснює постійний контроль за позиціямив різних валютах шляхом введення всіх здійснюваних валютних операцій в
  ЕОМ.
  Валютні операції банку підрозділяють на 5 категорій. Розглянемо кожну зних.

  Операція «СПОТ»
  Операції угод відбуваються у вигляді готівкових грошових коштів. Причому,вважається, що операції «СПОТ» - є найбільш привабливими дляклієнтів банку, вони становлять приблизно 90% всіх валютних операцій.

  Термінові угоди
  Це валютні операції мають також і міжбанківське застосування. Міжбанківськістрокові угоди отримали назву «форвардних».

  Угоди з «опціоном».
  Серед строкових операцій з іноземною валютою виділяють угоди з «аутрайт» - зумовою постачання валюти на певну дату, і операції з «опціоном» - зумовою нефіксованої дати поставки.

  Операції «СВОП»
  Угоди «СВОП» являють собою валютні операції, що поєднують купівлю абопродаж валюти на умовах готівкової угоди за курсом «форвард».

  Арбітражні угоди
  Вони здійснюються з товарами, цінними паперами, валютами.
  Отже, нами коротко були розглянуті основні поняття валютних операцій, атакож види валютних операцій.
  Далі мова піде про експортно-імпортних банках, тому що клієнти банкумають можливість проводити валютні операції двостороннього характеру.

  1.2 Експортно-імпортні банки
  Зовнішньоекономічна діяльність кредитних організацій пов'язана зздійсненням ними банківських операцій та інших дозволених чиннимзаконодавством угод при експорті-імпорті товарів і послуг, їхреалізації за іноземну валюту на території РК; проведення неторговихоперацій.
  Діючі комерційні банки, що стали уповноваженими з проведеннявалютних операцій, мають наступні види валютних ліцензій: внутрішню, розширену, генеральну.
  Внутрішня ліцензія надає право на здійснення обмеженого кола операцій:відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів, проведення експортно -імпортних розрахунків та неторгових операцій, купівля-продаж готівкової ібезготівкової валюти на внутрішньому валютному ринку, встановленнякореспондентських відносин з казахстанськими банками, що мають генеральнуліцензію, і закордонними банками, що належать Казахстану.
  Розширена ліцензія надає право на валютне кредитування івстановлення прямих кореспондентських відносин з шістьма іноземнимибанками.
  Генеральна ліцензія дає право на проведення усіх видів валютних операційна внутрішньому і зовнішніх фінансових ринках.
  Валютний контроль за проведенням юридичними особами-резидентами експортно-імпортних операцій здійснюється спільно НБРК та Державниммитним комітетом РК як органами валютного контролю на підставі Закону
  РК «Про валютне регулювання та валютний контроль».
  Основні цілі валютного контролю-забезпечення повного і своєчасногонадходження експортної валютної виручки в РК на рахунки експортерів -резидентів в уповноважених банках та відповідності суми перекладаються воплату за імпортовані товари коштів в іноземній валюті вартостіфактично ввезені на територію РК-товарів.
  Експортери-резиденти зобов'язані забезпечити зарахування валютної виручки відекспорту товарів на свої валютні рахунки в уповноважених банках Казахстану,зазначені в контракті. Зарахування виручки від експорту товарів на інший рахунокдопускається тільки за наявності в експортера дозволу НБРК.
  По кожному з укладеним експортером контракту оформляється один паспортугоди (ПС), підписується одним уповноваженим банком, на транзитнийвалютний рахунок, в якому в подальшому повинна надійти вся валютнавиручка від експорту товарів за даним контрактом. ПС оформляється у двохпримірниках.
  Банк розглядає подані йому документи і підписуєподані експортером екземпляри ПС.
  З підписанням ПС банк приймає даний контракт на розрахункове обслуговування тависловлює згоду на виконання функції щодо контролю за надходженнямвалютної виручки від експорту товарів за цим контрактом.
  Важливою сферою зовнішньоекономічних відносин є кредитно-розрахунковівідносини, пов'язані з рухом з однієї країни в іншу, грошовимирозрахунками за товари та послуги, а також з нетоварними операціями.
  Операції з іноземною валютою можуть здійснювати не всі комерційнібанки, а тільки ті, хто отримав на це дозвіл від Національного банку
  Казахстану. Дозвіл комерційним банкам видається НБ у вигляді ліцензії.
  Для здійснення зовнішньоекономічних розрахунків в уповноважених банкахрезидентам і нерезидентам відкриваються рахунки в іноземній валюті.
  Юридичним особам-нерезидентам відкривається рахунок в тенге. У розпорядженнібанку про відкриття валютного рахунку як по зарахуванню, так і опису засобівобмовляється режим роботи рахунки, тобто права власника. За веденнявалютного рахунку банк може стягувати комісійні винагороди. Тарифи наних встановлюються банком.
  Також при здійсненні обов'язкового продажу підприємства можуть продатиіноземну валюту через уповноважені банки на внутрішньому валютному ринку.
  Операції з іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку Казахстануздійснюються через уповноважені банки. Уповноважені банки мають правокупувати і продавати іноземну валюту:
  - Від свого імені за дорученням підприємства та комерційних банків;
  - Від свого імені і за свій рахунок.
  В останньому випадку банк повинен дотримуватися ліміти відкритої валютної позиції.
  Уповноважені банки мають право купувати, продавати готівкову іноземнувалюту на внутрішньому валютному ринку для здійснення валютних операцій зфізичними особами.
  Резиденти РК мають право купувати іноземну валюту за рублі черезуповноважені банки на внутрішньому валютному ринку для здійснення поточнихвалютних операцій та для погашення кредиту, отриманого в іноземнійвалюті.
  За дорученням підприємств уповноважені банки можуть здійснювати валютніоперації, пов'язані з рухом капіталу. Для цього їм необхіднодозвіл НБ.

  Глава II. Механізм валютних операцій.

  2.1 Операції «СПОТ»
  Перш, ніж розглянути весь механізм валютних операцій, необхідновідзначити його порядок, тобто порядок відкриття валютних рахунків і складнерезидентів у валюті РК.
  Для відкриття валютного рахунку клієнт повинен представити в комерційний банк:заяву на відкриття поточного валютного балансового рахунку за встановленоюформі;заяву на відкриття транзитного валютного рахунку;нотаріально завірену копію статуту або положення про діяльністьпідприємства;установчий договір;нотаріально завірену картку із зразками підписів і відбитком печаткипідприємства;рішення про створення або реорганізації підприємства;довідки з податкової інспекції, пенсійного фонду, органів статистики, прореєстрації підприємства;документи про обрання (призначення) керівника, головного бухгалтерапідприємства.
  Торгівля валютою при даних операціях «СПОТ» відбувається у вигляді готівкиабо термінових операцій. Готівкові валютні операції здійснюють в основному наумовах «СПОТ», що передбачає розрахунок на другий робочий день післяукладання угоди за курсом, зафіксованим в момент її укладання. Цедозволяє перевести кошти в будь-яку країну і завершити оформлення угоди.
  Базою для проведення «СПОТ» служать кореспондентські відносини міжбанками.

  Ці операції найбільш поширені і складають до 90% обсягувалютних операцій. Їх суть полягає в купівлі-продажу валюти на умовахїї постачання банками-контрагентами на другий робочий день з дня укладенняугоди за курсом, зафіксованим в момент її укладання. При цьомувважаються робочі дні по кожній з валют, що беруть участь в угоді, тобто якщонаступний день за датою угоди є неробочим для однієї валюти, термінпоставки валют збільшується на 1 день, але якщо наступний день неробочийдля іншої валюти, то термін постачання збільшується ще на 1 день. Дляугод, укладених у четвер, нормальний термін поставки - понеділок, вп'ятницю-вівторок (субота і неділя - неробочі дні).

  По угодах "СПОТ" поставка валюти здійснюється на рахунки, зазначенібанками - одержувачами. Дводенний термін переказу валют по укладенійугоді раніше диктувався об'єктивними труднощами здійснити його в більшкороткий термін.

  Валютні операції з негайною поставкою є самим мобільнимелементом валютної позиції і містять в собі певний ризик. За допомогоюоперації "СПОТ" банки забезпечують потреби своїх клієнтів в іноземнійвалюті, перелив капіталів, у тому числі "гарячих" грошей, з однієї валюти віншу, здійснюють арбітражні та спекулятивні операції.
  Як вже говорилося вище валютні операції «СПОТ» складають приблизно 90 (всіх валютних операцій. Головними цілями їх проведення є:
  - Забезпечення потреб клієнтів банку в іноземній валюті;
  - Перелив коштів з однієї валюти в іншу;
  - Проведення спекулятивних операцій.
  Банки використовують операцій «СПОТ» для підтримки мінімально необхіднихробочих залишків у іноземних банках на рахунках "ностро" з метою зменшеннянадлишків в одній валюті та покриття потреби в іншій валюті. За допомогоюцього банку регулюють свою валютну позицію з метою уникнення освітинепокритих залишки на рахунках. Незважаючи на короткий термін поставкиіноземної валюти, контрагенти несуть валютний ризик і по цій угоді, такяк в умовах «плаваючих» валютних курсів курс може змінитися і за дваробочих дні.
  Проведення валютних операцій вимагає певної підготовки. Техніка їхздійснення складається з декількох етапів. На підготовчій стадіїпроводиться аналіз стану валютних ринків, виявляються тенденції рухукурсів різних валют, вивчаються причини їх зміни. На основі цієїінформації дилери, беручи до уваги наявну в них валютну позицію, здопомогою комп'ютерної техніки визначають середній курс національної валюти повідношенню до іноземної валюти.
  Проведений аналіз дає можливість виробити напрямок валютнихоперацій, тобто забезпечити довгу або коротку позицію в конкретнійвалюті, з якою вони проводять угоди. Слід зазначити, що у великихбанках аналізом положення валют на ринках займаються спеціальні групиекономістів-аналітиків, а дилери спираючись на їх інформацію, самостійнообирають напрями проведення валютних операцій. У менш великих банкахфункції аналітиків виконують самі дилери, але вони безпосередньоздійснюють валютні операції: за допомогою засобів зв'язку (телефон, телекс)ведуть переговори про купівлю-продаж валют і укладають угоди. Процедураукладання угоди включає: вибір обмінюваних валют; фіксацію курсів;встановлення суми угоди; валютування перерахованих коштів; вказівкуадреси доставки валюти.
  На заключному етапі здійснюється проведення операції по рахунках ідокументальне її підтвердження.

  2.2 Строкові угоди
  Терміновими операціями називаються валютні операції за якими здійснюєтьсябільш ніж через два робочих дні після їх укладення:страхування від зміни валют;вилучення спекулятивного прибутку.
  Міжбанківські строкові угоди отримали назву «форвард». У моментукладання угоди фіксується термін, курс і сума, але до настання терміну
  (зазвичай 1-6 місяців) ніякі суми по рахунках не проводяться. До особливостейстрокових рахунків відносяться:існування інтервалу в часі між моментом укладення та виконанняугоди;курс валюти визначається в момент укладання угоди.
  У біржових котирувальних бюлетенях публікується курс для угод «СПОТ» іпремії або знижки для визначення курсу по операціях «форвард» на різнітерміни, як правило, 1,3 або 6 місяців.
  Якщо валюта по операції «форвард» котирується дорожче, ніж при негайноїпоставку на умовах «СПОТ», то вона котирується з премією.
  Знижки або дисконт означає протилежне. Терміновий курс, в якому врахована преміяабо знижка, іменується курсом «аутрайт». При Премії валюта на строк дорожче,ніж готівковий курс, при знижці-дешевше. Маючи значення премії і дисконту,обчислюється курс «аутрайт».
  Слід зазначити, що на практиці виникають ситуації, коли «форвардні»угоди укладаються з датою поставки, відмінною від стандартних термінів
  (1,2,3,6,12 місяців). Тоді курс «аутрайт» розраховується за наступноюсхемою. Різниця курсів між найближчими стандартними періодами ділиться начисло днів між ними, і отриманий результат множиться на кількістьднів, що лежать між датою поставки і наступним за нею найближчим стандартнимперіодом. Отримане число віднімається від значення курсу подальшогоперіоду.

  Термінові валютні угоди (форвардні, ф'ючерсні) - це валютніугоди, при яких сторони домовляються про постачання обумовленої сумиіноземної валюти через певний строк після укладання угоди стосовнокурсом, зафіксованим в момент її укладання. З цього визначеннявипливають дві особливості термінових валютних операцій.
  . Існує інтервал у часі між моментом укладення та виконання угоди. У сучасних умовах термін виконання угоди, тобто постачання валюти, визначається як кінець періоду від дати укладання угоди (термін 1 -

  2 тижні, 1,2,3,6,12 місяців і до 5 років ) або будь-який інший період у межах терміну.
  . Курс валют по терміновій валютній операції фіксується в момент укладання угоди, хоча вона виконується через визначений термін.
  Термінові угоди з іноземною валютою здійснюються в наступних цілях:
  . конверсія (обмін) валюти в комерційних цілях, завчасна продаж валютних надходжень або купівля іноземної валюти для майбутніх платежів, щоб застрахувати валютний ризик;
  . страхування портфельних чи прямих капіталовкладень за кордоном від збитків у зв'язку з можливим зниженням курсу валюти, в якій вони здійснені;
  . отримання спекулятивного прибутку за рахунок курсової різниці.

  Використання термінових угод для покриття валютного ризику приздійсненні комерційних операцій набуло широкого поширення в кінці
  60-х початку 70-х років в умовах кризи Бреттонвудської валютної системи іпереходу до плаваючих валютних курсів.

  2.3 Угоди з «опціоном»
  Серед строкових операцій з іноземною валютою виділяють угоди з «аутрайт» - зумовою постачання валюти на певну дату, і операції з «опціоном» - зумовою нефіксованої дати поставки. Одна із сторін у опціонної угодімає право вибирати для себе більш вигідні умови виконаннязобов'язань. За це право друга сторона отримує премію, яка залежить відтривалості опціону, від різниці курсів при укладенні угоди і обумовлениху цій операції. Їх мета-обмежити втрати від коливання курсів, тобтострахування надходжень і платежів у валюті від валютного ризику взалежно від того, хто з учасників і яким чином має право назміна умов угоди, розрізняють опціон покупця або угоду зпопередньою премією, опціон продавця або операцію із зворотною премією,тимчасовий опціон.
  У випадку опціону покупця або угоди з попередньою премією утримувачопціону має право отримати валюту в певний день за обумовленимкурсом. Покупець зберігає за собою право відмовитися від прийому валюти,сплативши за це продавцю премію в якості відступного. За опціоном продавцяабо операції із зворотною премією утримувач опціону може поставити валюту вобумовлений день за певним курсом. Право на відмову від операціїналежить продавцю, і він платить премію покупцеві в якості відступного.
  Різновид угоди з опціоном являє собою тимчасової опціон,якому історично передувала стелажна операція з метоюодночасного проведення спекулятивних угод у розрахунку на підвищення ізниження курсу валюти. Такий опціон, що надається банком клієнту,є опціоном (в перекладі з англ. Option-право або предмет вибору) ввідносно періоду часу, коли буде здійснена поставка валюти, ітака угода повинна бути виконана до обумовленого терміну. З цієї операціїплатник премії має право вимагати виконання угоди в будь-який моментчасу в період опціону за раніше зафіксованим курсом.
  Таким чином, учасник угоди сплачує премію за право вибрати найбільшвигідний поточний курс для конверсії валюти, отриманої в результатіопціонної угоди. У даному випадку премія не грає відступного, оскільки вперіод терміну опціону відмовитися від виконання угоди не можна. При виконаннісдел?? і контрагенти уточнюють, хто з них виступить в ролі продавця і хто вролі покупця. Потім один з них, сплативши премію іншому, або купуєвалюту, або продає її. Ця угода тим вигідніше для учасників, чим більшеколивання курсу валюти.

  2.4 Операції «СВОП»
  Угоди «СВОП» являють собою валютні операції, що поєднують купівлю іпродаж валюти на умовах готівкової операції «СПОТ» з одночасним продажемабо купівлею тієї ж валюти на термін за курсом «форвард». Черговість проведенняцих операцій має свою назву. Так, угода, при якій відбуваєтьсяпродаж іноземної валюти на умовах «СПОТ» з одночасною її покупкоюна умовах «форвард» - репорт. Угоди «СВОП» здійснюються задомовленості двох банків звичайно на термін від одного дня до 6 місяців. Ціоперації можуть проводитися між комерційними банками та між самимицентральними банками. В останньому випадку вони являють собою угодипро взаємне кредитування в національних валютах.

  Різновидом валютної операції, що поєднує готівкову операції,є угоди "СВОП". Подібні угоди відомі з часів середньовіччя,коли італійські банкіри проводили операції з векселями; пізніше вониотримали розвиток у формі репортних і депортних операцій. Репорт-поєднаннядвох взаємно пов'язаних угод: наявного продажу іноземної валюти іпокупки її на термін. Депорт-це поєднання тих самих угод, але в зворотномупорядку: покупка іноземної валюти на умовах "спот" і продаж на строкцієї ж валюти.

  Пізніше операції "СВОП" придбали форму обміну банками депозитами врізних валютах на еквівалентні суми. Недоліком подібної операціїбуло збільшення балансу банку на суму цієї операції, що погіршувало йогокоефіцієнти і створювало додаткові ризики. Валютна операція "СВОП"розв'язує ці проблеми: облік зобов'язань здійснюється на позабалансовихстаттях, обмін валют здійснюється у формі купівлі-продажу, тобто єдиноїугоди.

  "СВОП" - це валютна операція, що поєднує купівлю-продаж двох валютна умовах негайного постачання з одночасною контругоді навизначений строк з тими ж валютами. При цьому домовляються про зустрічніплатежах два партнери (банки, корпорації та ін.) По операціях "СВОП"готівкова угода здійснюється за курсом "СПОТ", який у контругоді
  (терміновий) коригується з урахуванням премії чи дисконту в залежності відруху валютного курсу. При цьому клієнт заощаджує на маржі - різниці міжкурсами продавця і покупця за готівковою угодою. Операції "своп" зручнідля банків: вони не створюють відкритої позиції (купівля покривається продажем),тимчасово забезпечують необхідною валютою без ризику, пов'язаного ззміною її курсу. Операції "СВОП" використовуються для:
  . здійснення комерційних справ: банк продає іноземну валюту на умовах негайного постачання й одночасно купує її на термін.
  . придбання банком необхідної валюти без валютного ризику (на основі покриття конрсделкой) для забезпечення міжнародних розрахунків, диверсифікації валютних авуарів.
  . взаємного межбан

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !