ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Валентність
       

   

  Біологія і хімія

  Валентність

  Дати учням поняття про валентності як властивість атомів приєднувати певне кількість атомів іншого елементу, навчити їх визначати валентність елементів по формулами їх з'єднань.

  Завдання: 1) Освітні:

  -домогтися засвоєння поняття валентність;

  -навчити визначати валентність елементів за

  формулами їх сполук;

  -повторити, поглибити знання про будову речовини;

  2) Виховні:

  -доповнити світогляд учнів знаннями про валентності;

  -продовжити естетичне виховання;

  3) Розвиваючі:

  -продовжити розвиток окремих логічних операцій і логічного мислення в цілому;

  -продовжити розвиток пізнавального інтересу.

  Тип уроку: Вивчення нового матеріалу

  Структура

  Уроку: 1) Повторення пройденого матеріалу не на оцінку. (2 хв.)

  2) Актуалізація знань. (1 хв)

  3) Вивчення нового матеріалу. (20-25 хв)

  4) Закріплення нового матеріалу. (7 хв)

  5) Домашнє завдання. (2-3 хв)

  6) Підведення підсумків. (1-2 хв)

  Методи

  організації

  навчання: Пояснювально-ілюстративні:

  -усне виклад;

  -оповідання;

  -робота з літературою;

  Обладнання і реактиви: На демонстраційному столі шаростержневие моделі речовин, таблиця "Постійні значення валентності деяких елементів".

  Хід уроку:

  Вчитель: Добрий день!

  Почнемо наше заняття з повторення, пройденого ма-матеріалу. Скажіть, які за складом речовини ви знаєте?

  Учень: Речовини бувають прості і складні.

  Вчитель: А чим вони різняться?

  Учень: Прості речовини складаються з атомів одного виду, а складні з атомів різного виду. У хімічних реакціях складні речовини можуть розкладатися з утворенням декількох інших, а прості немає.

  Вчитель: У чому полягає різниця складні речовини і суміші?

  Учень: Відмінність складних речовин від сумішей полягає в тому, що суміші можуть включати в себе кілька речовин як складних, так і простих.

  Вчитель: Порівняйте молекулу води і молекулу пероксиду водню H2O2 за їх відносним молекулярною масам.

  Учень: Відносна молекулярна маса води дорівнює

  18 г/моль, а відносна молекулярна маса пероксиду водню дорівнює 34 г/моль.

  Вчитель: Розрахуйте масову частку кисню в пероксид водню.

  Учень: Mr (H2O2) = 1 * 2 +16 * 2 = 34 (г/моль).

  34 мас. ч. пероксиду водню відповідають 1

  32 мас. ч. кисню відповідають x

  34:32 = 1: x

  x = 32 * 1/34 = 0,9412, або 94,12%

  Вчитель: Молодці! Бачу, що ви добре засвоїли матеріал попередніх занять. Тепер розкажіть про якісний і кількісний склад цих речовин (формули на дошці у стовпчик) HCl, H2O, NH3, CH4.

  Учень: HCl-складається з одного атома водню і одного атома хлору;

  H2O-складається з двох атомів водню і одного атома кисню;

  NH3-складається з трьох атомів водню і одного атома азоту;

  CH4-складається з чотирьох атомів водню і одного атома вуглецю;

  Вчитель: Добре. Зараз же виникає питання-проблема: чому атоми різних елементів утримують неоднакове число атомів водню? Мабуть, атоми мають різною здатністю в цьому відношенні. Сьогодні про це ми і дізнаємося, тема уроку "Валентність" (тема пишеться на дошці). Як видно з наведених прикладів, атоми елементів хлору, кисню, азоту, вуглецю мають властивість приєднуватися не будь-яке, а лише певну кількість атомів водню. Таким же властивістю володіють та інші елементи в різних сполуках. Може хто-небудь спробує дати визначення валентності?

  Учень: Валентність-це властивість атомів хімічного елемента приєднувати певне число атомів інших хімічних елементів.

  Вчитель: Молодець, правильно. Зверніть увагу на те, що атоми різних елементів можуть приєднувати різне число атомів водню, а кожен атом водню, у свою чергу, утворює зв'язок тільки з одним атомом іншого елемента. Звідси випливає висновок про найменшою валентності водню. У всіх сполуках вона постійна і її значення прийнято вважати за одиницю. Запишіть це в зошит.

  (Записую на дошці, а учні в зошити)

  HCl-атом хлору утримує один атом водню, хлор одновалентен

  H2O-атом кисню утримує два атоми водню, кисень двухвалентен

  NH3-атом азоту утримує три атоми водню, азот трьохвалентний

  CH4-атом вуглецю утримує чотири атома водню, вуглець чотиривалентний

  (одночасно демонструю шаростержневие моделі молекул цих речовин, і пишу їх структурні формули)

  Тепер ми розглянемо, як визначати валентність елементів. У будь-якому речовині, що складається з двох елементів (такі з'єднання називаються бінарними), сума одиниць валентності всіх атомів одного елемента дорівнює сумі одиниць валентності всіх атомів іншого елементу. Так як водень одновалентен, то в бінарному водневому з'єднанні значення валентності другого елементу дорівнює кількості атомів водню. (Розставляю над формулами водневих з'єднань на дошці значення валентності римськими цифрами) У графічних формулах кожна риска відповідає одиниці валентності. (На дошці)

  x =? 1

  A Hn

  1-позначена валентність водню

  n-відоме число атомів (індекс).

  Потрібно визначити валентність іншого елемента (A), яка позначена x. Як це зробити? "Щоб валентність елемента в даній формулі дізнатися, треба поряд з елементом водень перерахувати, римською цифрою представити і над символом поставити ". (Дописую на дошці праву частину схеми) x =? 1 x = 1 1

  A Hn A Hn

  Кисень у всіх з'єднаннях теж має постійне чисельне значення валентності рівне двом. Знаючи це, можна визначати валентність елементів у оксидах. Розглянемо формули оксидів азоту N2O, NO, N2O3, NO2. Визначте валентність азоту в цих з'єднаннях.

  Учень: Валентність азоту 1, 2, 3, 4 відповідно.

  Вчитель: Як ми бачимо, деякі елементи можуть проявляти змінну валентність навіть у з'єднаннях з одним і тим же елементом. Давайте напишемо узагальнюючу схему:

  x =? 2

  Am On

  Як нам знайти x?

  Учень: x = 2n/m

  Вчитель: x =? 2 x = 2n/m 2

  Am On Am On

  "Якщо поруч з елементом кисень (двухвалентен він, не те, що водень), суму всіх його валентностей знайди і на індекс елемента роздягли ".

  Для того щоб визначити валентність елементів за формулами інших бінарних сполук (більш загальний випадок), значення валентності одного з елементів обов'язково має бути відомо: якщо значення постійно, учень зобов'язаний його знати, а якщо змінно - воно повинно бути вказано над хімічним знаком у формулою.

  x =? b

  Am Bn

  А як тут визначити x?

  Учень: x = bn/m

  Вчитель: x =? b x = bn/m b

  Am Bn Am Bn

  Узагальнити всі три схеми.

  Учень: Останній графічний алгоритм - основний, а 1 і 2 - лише приватні його випадки.

  Вчитель: "Дій також в кожному випадку іншому, тільки пам'ятай неодмінно про одне: щоб успішно виконувати всі завдання, постійну валентність потрібно знати! " (Демонструю таблицю з постійними значеннями валентності деяких елементів). Запам'ятати чисельні значення постійної валентності металів допоможе нехитрий текст, котрий коментує цю таблицю: "натрій, калій, срібло з воднем заодно. З киснем - магній, ртуть, кальцій, барій і берилій, з ними цинк НЕ Забудь. Трьохвалентний алюміній ". Валентність різних елементів у сполуках може приймати значення від 1 до 7.

  Для закріплення матеріалу визначте валентність елементів у сполуках:

  Варіант 1: SiH4, CrO3, Na2O.

  Варіант 2: H2S, CO2, SO3.

  Учень: Варіант 1: 4 1 6 2 1 2

  SiH4, CrO3, Na2O.

  Варіант 2: 1 2 4 2 6 2

  H2S, CO2, SO3.

  Вчитель: Домашнє завдання: вивчити §. Виконайте вправи (с.).

  Сьогодні на уроці ми дізналися, що таке валентність і навчилися визначати валентність елементів за формулами їх з'єднань, дізналися, що валентність може бути змінної і постійної, запам'ятали кілька значень постійної валентності деяких елементів.

  На цьому наш урок закінчується. Досвидания.

  Список літератури

  1) Програма курсу хімії 8-11 класів загальноосвітніх закладів. - М.: Просвещение, 1992.

  2) Рудзітіс Г.Є. та ін Хімія 8-класс.-М.: Просвещение, 1992.

  3) Хімія в школі. Супоніцкая І.І. Використання алгоритмів при вивченні валентності. N 199.

  Записи в зошиті

  Валентність

  Валентність-це властивість атомів хімічного елемента приєднувати певне число атомів інших хімічних елементів.

  HCl-атом хлору утримує один атом водню, хлор одновалентен

  H2O-атом кисню утримує два атоми водню, кисень двухвалентен

  NH3-атом азоту утримує три атоми водню, азот трьохвалентний

  CH4-атом вуглецю утримує чотири атома водню, вуглець чотиривалентний

  Валентність водню в усіх його сполуках дорівнює одиниці.

  x =? 1 x = 1 1

  A Hn A Hn

  Валентність кисню у всіх сполуках дорівнює двом.

  1 2 3 4

  N2O, NO, N2O3, NO2

  x =? 2 x = 2n/m 2

  Am On Am On

  Загальна формула: x =? b x = bn/m b

  Am Bn Am Bn

  : Варіант 1: 4 1 6 2 1 2

  SiH4, CrO3, Na2O.

  або

  Варіант 2: 1 2 4 2 6 2

  H2S, CO2, SO3.

  Записи на дошці

  Валентність

  HCl-атом хлору утримує один атом водню, хлор одновалентен

  H2O-атом кисню утримує два атоми водню, кисень двухвалентен

  NH3-атом азоту утримує три атоми водню, азот трьохвалентний

  CH4-атом вуглецю утримує чотири атома водню, вуглець чотиривалентний

  x =? 1 x = 1 1

  A Hn A Hn

  1 2 3 4

  N2O, NO, N2O3, NO2

  x =? 2 x = 2n/m 2

  Am On Am On

  x =? b x = bn/m b

  Am Bn Am Bn

  Варіант 1: 4 1 6 2 1 2

  SiH4, CrO3, Na2O.

  Варіант 2: 1 2 4 2 6 2

  H2S, CO2, SO3.

  Д.З.: §, вправа стор.

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://ref.com.ua

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !