ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Валютний касир
       

   

  Банківська справа

  ЗМІСТ

  Стор.
  Введення

  4

  1. Аналітична частина

  1 Сучасні банківські технології з використанням комп'ютерної техніки

  13

  1.1.1 Особливості автоматизованих банківських систем

  13

  2 Інформаційне забезпечення автоматизованих банківських систем

  16

  3 Технічне оснащення сучасних автоматизованих банківських систем

  20

  4 Програмне забезпечення автоматизованих банківських систем

  22

  5 Порівняльна оцінка автоматизованих банківських систем

  24

  6 Автоматизовані робочі місця в складі автоматизованих банківських систем

  26

  7 Валютні операції, вироблені комерційними банками 28

  8 Аналіз діяльності обмінного пункту мытищинского філії

  Унікомбанку

  32

  9 Автоматизована система 'Валютна каса', розроблена в мытищинском філії Унікомбанку

  37

  1.4.1 Технологія роботи обмінного пункту

  37

  1.4.2 Організація інформаційної бази

  38

  1.4.3 Використовуване програмне забезпечення

  40

  1.4.4 Недоліки системи 'Валютна каса'

  43

  2. Проектна частина

  1 Розробка автоматизованого робочого місця 'Валютний касир' на основі автоматизованої системи 'Валютна каса'

  44

  2 Основні вимоги, пропоновані до АРМ

  'Валютний касир'

  44

  2 Обгрунтування використання операційної системи

  Windows 95

  46

  3 Обгрунтування використання програмних засобів Delphi 48

  4 Склад функціональних завдань автоматизованого робочого місця

  'Валютний касир'

  51

  2.3 Організація інформаційної бази

  54

  4 Технологія програмування в середовищі Delphi, стосовно до програмного забезпечення автоматизованого робочого місця 'Валютний касир'

  56 < p> 2.5 База даних у складі АРМ "Валютний касир '

  61

  2.6 Апаратне забезпечення АРМ" Валютний касир'

  65

  2.7 Технологія роботи АРМ "Валютний касир '

  67

  2.7.1 Головне меню та налаштування системи

  67

  2.7.2 Налагодження системи

  70

  3 Автоматизована технологія роботи з клієнтами 74

  3. Оцінка економічної ефективності впроваджуваного АРМа 'Валютний касир'

  78

  3.1 Вибір розрахунку економічної ефективності

  78

  3.2 Розрахунок показників економічної ефективності

  79

  4 Безпека життєдіяльності обслуговуючого персоналу АРМ
  'Валютний касир'

  86

  4.1 Біологічне вплив електромагнітного випромінювання

  86

  4.2 Розрахунок кількості світильників необхідних для нормальної зорової роботи

  90

  Висновок

  94
  Список використаної літератури

  96

  Додаток. < p> 98

  ВСТУП

  Сучасна банківська система склалася в нашій країні за останнідесять років.

  До 1988 року функціонували тільки Державний банк і триспеціалізованих банку - Промстройбанк, Житлосоцбанку і Агропромбанк. Всьогоіснувало близько 2,5 тисяч відділень державних банків.

  В кінці 1988 року одержали ліцензії на здійснення банківських операційперші комерційні банки. Термін 'комерційний' по відношенню до банківям розрахунки в старому і новому численні.

  Разом з тим за минулі роки морально застаріла і ОС MS DOS, на базіякої була створена ця автоматизована система. Сучаснікомп'ютери орієнтовані на роботу з ОС Windows - 95, з використаннямякої в максимальній мірі реалізуються їх апаратні можливості.

  З точки зору програмного забезпечення недоліком використання ОС MS
  DOS є однозадачность, що обмежує її застосування.

  MS DOS проста і доступна, проте для підтримки сучасних банківськихпрограмно-технічних засобів, її можливостей явно не достатньо

  Це відноситься і до систем управління базами даних (СУБД), які єнайважливішою складовою частиною АБС. До найбільш поширеним версіями СУБДвідносяться dBase, Clipper, Paradox, FoxPro, Delphi. Повноцінна реалізаціяцих програмних продуктів також неможлива без ОС Windows.

  Відмінною рисою функціонування системи''Валютна каса''є великий обсяг операцій вводу-виводу, читання, запису, передачіданих. Це також підвищує вимоги до продуктивності ОС, томувикористання Windows-95 є переважно в порівнянні з MS DOS.

  Ще однією перевагою ОС Windows-95 є дружнійграфічний інтерфейс, що спрощує і прискорює взаємодію користувачаз комп'ютером.

  У процесі апробації системи 'Валютна каса' виявилася необхідністьвиділення з неї як функціонально незалежної структури АРМ
  'Валютний касир'. Це обумовлено ключовою роллю валютного касира вроботі обмінного пункту і необхідністю більш повної інтеграціїстворюваної в мытищинском філії АБС.

  З вищевикладеного можна, таким чином, сформулюватипоставлене завдання, яке є змістом даної дипломної роботи:

  -розробка на основі наявної системи 'Валютна каса' АРМ 'Валютнийкасир ';

  -модернізація інформаційного та програмного забезпечення АРМ' Валютнийкасир 'на базі ОС Windows-95;

  -розробка додаткового модуля для нарахування та документальногооформлення податку на купівлю готівкової іноземної валюти;

  -доробка наявних програмних продуктів для роботи знеденомінованих рублевої масою.

  -

  1. АНАЛІТЕЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

  1.1 СУЧАСНІ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНОЇ

  ТЕХНІКИ

  1.1.1 ОСОБЛИВОСТІ АБС, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В РОСІЙСЬКИХ БАНКАХ

  Автоматизація банківських технологій в нашій країні пройшла кількаетапів свого розвитку.

  Спочатку це були досить прості програмні продукти, якіавтоматизували окремі аспекти банківської діяльності на базітрадиційних СУБД.

  Процес автоматизації банківських технологій перейшов на новий етап уНаприкінці 80-х початку 90-х років. Це прямо пов'язано з банківською реформою
  1989 року, коли на ринку банківських послуг з'явилися комерційні банки
  (КБ).

  З розвитком фінансового і фондового ринків сфера діяльності КБрозширювалася, зріс і обсяг переробляється інформації.

  У нових умовах став неминучим перехід до комплексної автоматизаціїбанківської діяльності.

  Через відмінності банків за розмірами, структуру, яка використовуєтьсяметодології, тобто всіх тих параметрів, які, в першу чергу,характеризують банк як об'єкт застосування інформаційних технологій,розширилося коло використовуваних ними АБС.

  На ринку програмних засобів банківських технологій з'явилисяорганізації постачальники, такі як, 'Програм банк', 'Інверсія', 'Асофт
  ',' Rstyle ',' Diasoft 'та інші, які почали активно задовольнятинаявний попит.

  Вибір банками тих чи інших систем автоматизації пов'язаний, як правило, зспіввідношенням ціна - надійність - продуктивність.

  Багатьом банкам, що мають різний комп'ютерний парк, широку мережуфілій та відділень, доводиться вирішувати проблему не тільки власноїмережевої інтеграції, але переходити на планування всієї системноїінфраструктури інформаційної технології.

  В інфраструктурі варто виділити п'ять складових:

  -інформаційне забезпечення;

  -технічне оснащення;

  -програмні засоби ;

  -системи зв'язку та комунікації (внутрішні та зовнішні);

  -системи безпеки, захисту і надійності.

  Склад інформаційного забезпечення, його організація визначаютьсяскладом поставлених перед банком завдань. До традиційних для будь-якого банкузавданням ставиться операційна (розрахунково-касова) діяльність.
  Автоматизація цієї ділянки роботи може вирішити багато проблем більшостімалих і середніх банків на сьогоднішній день. При такому підході банківськатехнологія будується на програмному продукті "Операційний день банку '
  (ОДБ). Він включає в себе такі програми, як "Ведення банківськихдоговорів ',' Платіжні доручення ',' Каса ',' Ведення неторгових операцій ',
  'Ведення перекладних операцій' та інші.

  Для забезпечення комплексності автоматизації банківської діяльностіпотрібно ряд важливих програмних засобів, що дозволяють оцінити станбанку на будь-який момент часу, вести швидкісний обмін інформацією зі своїмифіліями та відділеннями, а також з іншими банками, здійснювати рознесеннясум по кореспондентських рахунках, їх обробку та інші функції. Сюди можнавіднести так звану систему 'Клієнт-банк', яка дає можливість клієнтубанку здійснювати платежі і проводити інші операції, минаючи операціоністаі не виходячи зі свого офісу.

  Важливим традиційним напрямком банківської діяльності єкредитування, що приносить, як правило, до 75% доходу банку. Автоматизаціяцієї сфери діяльності дозволяє не тільки вести автоматизованийконтроль за проходженням платежів, а й, що найбільш важливо, прогнозуватистан банку як з точки зору отримання грошей, так і за майбутнєвиплат за залученими коштами.

  Крім традиційних напрямків в комплексну систему організаціїдіяльності органічно має входити рішення таких завдань, якавтоматизація роботи з цінними паперами, дилінг, біржові операції,організація міжбанківського обміну електронними копіями документів,аналітична оцінка діяльності банку і його клієнтів та багато інших.

  Рішення комплексних завдань автоматизації можливо лише з залученнямсучасних програмно-апаратних засобів. Тому зараз намітиласятенденція придбання банками потужних комп'ютерів і розвиненого ПЗ. Поряд зцим, банки активно розробляють власний ПЗ. Розширюється використаннябанками мережевих технологій.

  1.1.2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ

  ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКУ

  Проектування та функціонування АБС грунтується насистемотехнічну принципах, що відображають найважливіші положення методів загальноїтеорії систем, системного проектування, теорії інформації та інших наук,що дозволяють забезпечити необхідну надійність експлуатації, сумісність івзаємодія інформаційних систем різних економічних об'єктів,економити працю, час, грошові кошти на проектування і впровадження АБСв практику.

  Інформаційне забезпечення (ІВ) АБС являє собою інформаційнумодель банку. Розрізняють внемашінное і внутрімашінное ІВ:

  -внемашінное - це вся сукупність інформації в банку, включаючи системипоказників, методи класифікації та кодування елементів інформації,документів, документообігу інформаційних потоків;

  -внутрімашінное - це подання даних на машинних носіях у виглядірізноманітних за змістом, за призначенням і спеціальним чиноморганізованих масивів (файлів), БД та їх інформаційних зв'язків.

  Сучасні системи банківських зв'язків складаються і показників видівбанківських послуг та банківської діяльності, які відображають розрахунково -касовий, кредитний, депозитний, бухгалтерський, нормативний,законодавчий, фондовий, інвестиційний та інші аспекти функціонуваннябанку.

  За допомогою аналітичних та зведених показників аналізуються структураактивів і пасивів, доходів і витрат, грошових потоків за активними іпасивних операціях, ліквідність і фінансова стійкість банку і т.п.
  Показники банківської діяльності характеризують співвідношення депозитів,кредитів, власних і залучених коштів, частку міжбанківських операцій узагальному обсязі ресурсів і вкладень, визначають питому вагу і значимість тихчи інших операцій, що дозволяє виявляти можливість підвищенняприбутковості та конкурентоспроможності банку

  Значну частку внемашінного ІВ становить документація. Прирозробці внемашінного ІВ до документів, як найбільш поширенимносіїв вихідної і результативної інформації, пред'являється рядвимог щодо їх форми, змісту, порядку заповнення. Єдність вимогстворює уніфіковану систему документації. Уніфіковані типовідокументи до банківської системи підвищують ефективність автоматизації. Дотаких документів належать платіжні доручення, чеки, касові ордери,банківські виписки та інші. Уніфіковані форми документіввиробляються для всієї території РФ, затверджуються Міністерством фінансів
  РФ і ЦБ

  Сучасні АБС надають отримання інформації в різних формах:у вигляді друкованих документів, екранних форм, на машинних носіях; вона можебути представлена в текстовому, табличному і графічному вигляді. ПЕОМмають у своєму розпорядженні набором готових форм первинної та результативної інформації абозручними засобами їх формування та компонування. Існує прикладноїпакет програмних засобів загального призначення для роботи з документамитабличного типу або подання інформації в табличній формі. АБСрозробляються з використанням таких програмних продуктів, які маютьрізноманітні версії і можуть носити вбудований характер.

  Внутрімашінное ІВ формує інформаційне середовище для задоволеннярізноманітних професійних потреб банківської системи.

  Воно включає всі види спеціально організованої на машинних носіяхінформації для сприйняття, передачі, обробки технічними засобами.
  Тому інформація може надаватися у вигляді файлів, БД, банків даних (БНД)

  Сучасні банківські технології працюють тільки з БД. Існуютьрізні інструментальні програмні засоби як для проектування, такі для управління та підтримки БД - це, перш за все, СУБД. Залежновід виконуваних функцій їх спектр може включати як прості, так і складнірозробки.

  До внутрімашінному ІВ банківських систем пред'являється ряд вимог.
  Розглянемо найбільш важливі з них

  Система повинна надавати можливість експорту (імпорту) даних втекстовому і DBF - форматах, що дозволяє обмінюватися інформацією зспеціальними програмами, електронними таблицями і т.д., а експортованийз системи документ може бути посланий по електронній пошті.

  Внутрімашінное ІВ банківських систем має реалізовуватися в режиміреального масштабу часу, при якому зміна в даних. виробленіодним користувачем, відразу повинні ставати доступними іншимкористувачам системи. Слід зазначити, що дійсний режим реальногочасу забезпечують тільки системи, що використовують мережеву СУБД, засновануна архітектурі сервера БД ( 'Clarion', 'Oracle' ...), а при використанні
  СУБД, що грунтується на моделі 'файл - сервер' (Clipper, dBase ...) режимреального часу емітується.

  В даний час найбільш поширеною СУБД є 'Btrieve
  Tecors Manager 'фірми NOVELL. Програмний продукт 'Btrieve' єчастиною ОС Net Ware і дозволяє ефективно і надійно використовувати ресурсибанківської системи. Серед набору можливостей 'Btrieve' відзначимо основні:

  -реалізація моделі взаємодії клієнт - сервер, що забезпечуєвисоку продуктивність при многопользовательском доступі до даних;

  -інтерфейс з різними мовами програмування (C, Pascal, Assemblerта інші);

  -керування файлами розміром до 4 Гбайт;

  -обробка трансакцій, що дозволяє виконувати логічно пов'язанізміни в різних файлах;

  -системне журнал роботи всіх змін у файлах;

  -моніторинг використання системних ресурсів.

  Альтернативний підхід полягає у використанні в якості основи дляпобудови банківських систем розподіленої переносимої реляційної СУБД '
  Oracle '. У ній забезпечуються надійні методи збереження та обробки даних,захист від збоїв і несанкціонованого доступу, ефективна робота вбагатокористувацької середовищі і у всіх популярних мережах, високапродуктивність. Прикладні системи, створені на базі
  СУБД'Oracle ', однаково ефективно функціонують на всіх типах ЕОМ:персональних, міні-і великих ЕОМ і позбавлені недоліків, притаманних багатьоміншим СУБД на ПЕОМ. Зважаючи на повній переносимості прикладних системзберігаються всі вкладення в їх розробку. Не потрібно персоналу, а закупівлянового устаткування не призводить до повної відмови від старого, бо останнєможе використовуватися паралельно з новим. Недоліком СУБД 'Oracle'є досить висока вартість, тому система доступна, якправило, великим і середнім банкам.

  1.1.3 ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ СУЧАСНИХ АБС

  Сучасні банківські системи мають складу апаратних засобів, уякої входять:

  -засоби обчислювальної техніки (ОТ);

  -обладнання локальних обчислювальних мереж (ЛОМ);

  -засоби телекомунікації і зв'язку;

  -обладнання, що автоматизує різноманітні банківські послуги: автомати -касири і т.д.

  -засоби, що автоматизують роботу з готівкою (для полсчетата підтвердження автентичності купюр та інші).

  Найважливішими факторами, що впливають на функціональні можливості іефективну роботу банківських систем, є склад технічних засобів,їх архітектура і набір базового (системного) ПЗ, на основі якогобудується прикладна частина системи.

  Використання коштів Вт, в основному, орієнтовано на персональні комп'ютери, зокрема, на IBM сумісні. Широко застосовуються локальні мережі ПЕОМ з центральним ПЕОМ - сервером. Створення інформаційних систем для великих банків будується на основі більш потужної центральної міні - ЕОМ і відносно дешевих терміналів або

  ПЕОМ. В якості центральної ЕОМ можуть використовуватися, наприклад, багатопроцесорні системи, а також системи на RISC - процесорах.

  Створення розподілених систем на основі локальних мереж з високопродуктивними ЕОМ, що виконують роль серверів і ПЕОМ в якості робочих станцій - основне сучасне напрям технічної бази банківських систем.

  Автоматизація банківських операцій при роботі з готівкою припускаєвикористання детекторів валют і цінних паперів, лічильників купюр і монет,пакувальників банкнот, машини для знищення паперів і документів. Цеобладнання при великих обсягах операцій значно скорочуєтрудомісткість роботи, заощаджує час касирів, операціоністів. Захист відфальшивої готівки при значних оборотах в обмінних пунктах ічисленних філіях банку забезпечує достовірність грошових коштів іїхнє збереження

  З метою підвищення продуктивності і надійності автономних банківськихтехнологій комп'ютери об'єднуються в мережі за допомогою певнихдодаткових технічних і програмних засобів. У практиці банківськоїдіяльності широко поширені ЛОМ у межах одного будинку, або звіддаленістю об'єктів до 1км один від одного.

  Для підключення пристроїв до ЛВС досить мати один канал,з'єднує компоненти мережі, крім того, потрібні мережеві адаптери,які забезпечують фізичне узгодження різних пристроїв

  Найбільш поширені режими обслуговування користувачів в мережіорганізовуються як файл - сервер та клієнт - сервер. Обидві моделі, маючи загальнусхему обслуговування користувачів, відрізняються складністю, обсягами робіт,різноманітністю функцій, програмно-технічною оснащеністю, а так самопродуктивністю. Модель клієнт - сервер має більше ресурснихможливостей, дає відповіді на запити, тоді як перший - передає файли помережі.

  1.1.4 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБС

  Відмінною рисою функціонування АБС є необхідністьобробки великих обсягів даних в стислі терміни. При цьому основний тягарпадає на операції введення, читання, запису, передачі даних. Це пред'являєдосить жорсткі вимоги до продуктивності ОС, СУБД і засобів передачіданих. Крім того, значні обсяги інформації повинні бути доступні воперативному режимі для забезпечення можливостей аналізу, прогнозування,контролю та іншого. Поетому базові засоби повинні бути в змозіпідтримувати доступ до великих (і постійно зростаючим) обсягами даних безвтрати продуктивності.

  Базові кошти використовуються для забезпечення експлуатації АБС, длярозробки прикладної частини програмних засобів. Базовими є ОС, СУБДта інші програмні засоби системного призначення. У їх оточення, під їхнімидією функціонують прикладні програми.

  Наявність в спектрі базових засобів мережевих функцій є неодмінноюатрибутом сучасних АБС. Мережеві функції надають системі властивостіМногоуровневость і багатоланкової, а також забезпечують можливістьоб'єднання різних програмних платформ (MS DOS, NetWare, Windows NT,
  Unix та інші) і, як наслідок, можливість гнучкого розширення інарощування системи - доповнення її новими робочими системами, новимисерверами різних класів.

  Основною властивістю АБС, з точки зору прикладних споживчихвластивостей, є достатня широта функціонального набору.

  Перелік функцій, які реалізуються банківською системою, можна розділити надві частини:

  -обов'язкові;

  -додаткові.

  До перших слід віднести ті напрямки діяльності, які, якправило, мають місце в будь-якому КБ. Вибір другого залежить від спеацілізаціібанку.

  Прикладні характеристики АБС, крім функціональних властивостей, повиннівідповідати також вимогам інтегрованості, конфігуріруем ості,відкритості та налаштовуємо ості системи.

  Конфігуріруем ость банківської системи означає можливість придбаннярізних конфігурацій системи (мінімальної з подальшим розширенням шляхіввведення додаткових модулів). При цьому важливо враховувати такіхарактеристики системи, як набір модулів і реалізованих ними функцій,ступінь автономності модулів, наявності міжмодульних взаємодії та формийого реалізації (пошта між модулями, пересилання керуючих повідомлень іінше), можливі конфігурації системи, її мінімальний склад, незалежнофункціонуючі частини, варіанти розширення.

  Інтегрована АБС, що об'єднує всі банківські процеси, підвищуєрівень керованості банку. Така система адекватно відображає всефункціональні та інформаційні зв'язки, що існують в банку, забезпечуєдоступ до даних будь-якого рівня, тим самим надаючи можливістьконтролювати роботу банку з необхідним ступенем деталізації.

  Відкритість системи передбачає в ній наявність коштів для розвитку імодифікації. Сучасна методологія та інструментальні програмнікошти даю дають таку можливість. Вони отримали назву CASE засобів,дозволяють автоматизувати створення та супроводження ПЗ. Налаштовуємо остьсистеми необхідна для адаптації до технології конкретного банку.
  Необхідність установки і звичайно виникає при встановленні ЛОМ у банку, алеможе бути і наслідком технологічних змін в операціях банку. Тодіналаштовуємо ость безпосередньо межує з відкритістю. Настраиваемостьприпускає можливість процедурної налаштування системи: регламентацію пра

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !