ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Вексель Ощадбанку
       

   

  Банківська справа

  В Г М Х А ім. Н. В. Верещагіна

  КАФЕДРА ФІНАНСИ І КРЕДИТ

  Дисципліна - К Р П О

  Курсова робота

  НА ТЕМУ:

  ВЕКСЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ КРЕДИТУВАННЯ

  ____________________________________________________________________________< br>__

  НА ПРИКЛАДІ «Ощадбанку Росії»

  ____________________________________________________________________________< br>____

  ВИКОНАВ: студент гр.
  641

  СТАРОВИННОЇ Е.В.

  ПЕРЕВІРИТИ: ШІШІГІНА
  Т.А.

  Вологда-МОЛОЧНЕ

  2000

  ЗМІСТ


  ВСТУП.

  3

  1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.

  4
  2. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Ощадбанку Росії.
  8
  3. ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА Ощадбанку Росії.

  11
  4. ВЕКСЕЛЬ В СИСТЕМІ Ощадбанку Росії.

  14

  Загальні вимоги

  1. Форма і види векселів Ощадбанку Росії

  14

  2. Вимога до форми та бланку векселя

  15

  3. Передача векселя (індосамент)

  17

  4. Терміни платежу за векселем

  19

  5. Порядок обчислення доходу по процентних векселях

  21

  6. Порядок обчислення доходу за дисконтними векселями

  23

  ПОРЯДОК здійснення операцій з ВЕКСЕЛЯМИ

  7. Видача (реалізація) векселя

  25

  8. Операційна робота, вироблена при видачі векселя

  27

  9. Оплата векселя

  29

  10. Операційна робота, вироблена при оплаті векселя

  31

  11. Порядок списання з балансу банку не пред'явленихв строквекселів

  34

  12. Дострокова оплата векселя

  35

  13. Порядок взаєморозрахунків між банками

  36

  14. Особливості роботи з валютними векселями

  37

  ОПОДАТКУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

  15. Податок на прибуток і дохід за векселем

  39

  ВЕКСЕЛЬНОМУ КРЕДИТУВАННЯ

  16. Вексельний кредит у формі обліку векселів

  40

  17. Переоблік векселів банком

  42

  18. Кредитні банківські векселя

  43

  19. Авалювання Ощадбанком векселів клієнта

  45
  5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ вексельному ринку В РОСІЇ
  47

  ВИСНОВОК.

  51

  ПРОГРАМ.

  52

  ВСТУП.


  Вексель в даний час є однією з найбільш поширенихцінних паперів, що пояснюється пільговим правовим режимом регулювання.
  Крім того, брак коштів як наслідок неплатежів по сутіперетворили його в грошовий сурогат.
  Для банків це засіб залучення ресурсів, успішно заміняє зважаючисвоїй гнучкості, універсальності і надійності, забезпечуваною індосаментамибільш незручні через необхідність державної реєстрації облігації тадепозитні (ощадні) сертифікати. Цим і пояснюється практичноповна відсутність перекладних векселів, тому що перевідну облігаціюуявити собі важко.
  В останні кілька років на вексельному ринку спостерігається стрімкезростання числа учасників, збільшення обсягів вексельної маси, розширенняспектру послуг професійними учасниками послуг [1].

  Минулий 1999 ознаменувався кількісним і якісним ростомвексельного ринку. Вексель визнаний зручним засобом розрахунку за продукцію,послуги та кредити, а банківський вексель учасники ринку стали активновикористовувати для портфельних інвестицій.

  Утримуючи перші позиції в групі російських банків вищої категоріїнадійності, Ощадбанк Росії, безумовно, є лідером серед емітентів усекторі банківських векселів. Вексель може бути виданий і оплачений у будь-якомуустанові Ощадбанку Росії.
  У цій роботі будуть розглянуті основні проблеми банківськихвекселів, умови випуску та обігу векселів, бухгалтерський облік і т.д.на прикладі Ощадного банку Росії.

  1.ОБЗОР ЛІТЕРАТУРИ.

  Одним з видів цінних паперів, найбільш часто використовуваних в російськійпрактиці останнім часом, є вексель.
  Вексель (від англійського Wechel - обмінювати, змінювати) - що складається завстановленої законом формою безумовне письмове боргове грошовезобов'язання однієї сторони (векселедавця) беззастережно сплатити впевному місці суму грошей, вказану у векселі, іншій стороні --власнику векселя (векселедержателю) - при настанні терміну виконаннязобов'язання (платежу) або на його вимогу.
  Вексель дає його власнику право вимагати від боржника, або акцептанта,
  (треті особи, яка зобов'язана сплатити за векселем) виплатити зазначену ввекселі суму при настанні терміну платежу. Тому вексель виступаєскладним розрахунково-кредитним інструментом, здатним виконувати функції якцінного паперу, так і кредитних грошей і засобу платежу. Зокрема, якцінний папір вексель сам може бути об'єктом різних угод. Випуск іобіг векселів регулюється діючими Основами цивільногозаконодавства і Федеральним Законом РФ "Про переказний і простий вексель",прийнятого Державною Думою 21 лютого 1997
  Основні риси векселя, що склалися в міжнародній і російськоїпрактиці:
  1) абстрактний характер зобов'язання, вираженого векселем (текствекселя не повинен містити посилання на угоду, що є підставою видачівекселі); безперечний характер зобов'язання за векселем, якщо він єсправжнім; безумовний характер зобов'язання за векселем (вексель міститьпросте і нічим не обумовлений наказ або обіцянка сплатитипевну суму, і тому спроби домовитися про платіж настанням яких -яких умов не мають юридичної сили);
  2) вексель - це завжди грошове зобов'язання (не може вважатисявекселем зобов'язання, по якому сплата боргу здійснюється товаром абонаданням послуг);
  3) вексель - це завжди письмовий документ (випуск векселів вбезготівковій формі неможливий);
  4) вексель - це документ, що має суворо встановлені обов'язковіреквізити. Відповідно до Міжнародної Конвенції існує вісім обов'язковихреквізиту векселя:
  - вексельна мітка - тобто слово "вексель" повинно міститися не тількив назві, але в текстовому змісті векселя;
  - валюта векселя - сума платежу, яка повинна бути зазначена, якмінімум два рази: один раз цифрами, а іншим разом прописом з великої букви;
  - відомості про платника по даному векселю;
  - відомості про особу, на користь якого здійснюється платіж;
  - вказівка місця платежу; < br> - зазначення терміну платежу;
  - час і місце виставляння;
  - власноручний підпис особи, що виставив вексель. Сторони, зобов'язаніза векселем, несуть солідарну відповідальність (при невиконаннізобов'язання основним боржником кредитор - векселедержатель можезвернутися за стягненням до будь-якого з колишніх держателів, який в своючергу при погашенні ним векселі придбаває право вимоги вексельноїсуми в будь-якого з осіб, що проходили в вексельної ланцюжку).
  Класифікація векселів:

  Рис.1 Класифікація векселів

  За ознакою емітента розрізняють:
  Казначейські векселі - короткострокові боргові зобов'язання, що випускаютьсяурядом країни зазвичай за посередництва Центрального банку зстроком погашення, як правило, від 90 до 180 днів;
  Приватні векселі - емітуються корпораціями, фінансовими групами,комерційними банками.
  За ознакою обслуговувати операції розрізняють:
  Товарний вексель. У основі грошового зобов'язання, вираженого данимвекселем, лежить товарна операція, комерційний кредит, що надається продавцемпокупцеві при реалізації товару. У цій якості вексель може, з одногобоку, виступати як кредиту знаряддя, а з іншого боку - виконуватифункції розрахункового засобу, багато разів переходячи з рук в руки іобслуговуючи в якості грошового субститута численні акти купівлі -продажу товарів.
  Фінансовий вексель. У основі грошового зобов'язання, вираженого данимвидом векселя, лежить яка-небудь фінансова операція, не пов'язана з купівлею -продажем товарів. Різновидом фінансового векселя є "комерційніпапери "- прості, які звертаються векселя на ім'я емітента, що не маютьзабезпечення, дисконтні або що приносять відсоток до номіналу, що випускаються частішевсього на термін від 1 до 270 днів, в формі "на пред'явника".
  Казначейський вексель - короткострокова цінний папір, що випускаєтьсяурядом.
  Дружній вексель - це вексель, за яким не стоїть ніякої реальноїоперації, реального фінансового зобов'язання, однак особи, що беруть участь увекселі, є реальними. Звичайно дружніми векселями зустрічнообмінюються дві реальних особи, що знаходяться в довірчих відносинах, длятого, щоб потім врахувати банці або віддати вексель в заставу, отримавши під ньогореальні гроші, або щоб використати його для здійснення платежів.
  Бронзовий вексель - це вексель, за яким не стоїть ніякої реальноїоперації, ніякого реального фінансового зобов'язання, причому хоча б однеособа, що беруть участь у векселі, є вигаданим. Мета бронзового векселя
  - Або отримання під нього грошей в банку, або використання фальшивогодокумента для погашення боргів по реальних товарних операціях або фінансовихзобов'язаннями.
  За ознакою суб'єкта, яка провадить оплату розрізняють:

  Простий вексель являє собою письмовий документ, що міститьпросте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця сплатитипевну суму грошей у певний термін і в певному місцівекселедержателю або за його наказом іншій особі. У простому векселі зсамого початку беруть участь дві особи: 1) векселедавець, який сам зобов'язуєтьсясплатити за виданим векселем; 2) векселедержатель, якому належитьправо на отримання платежу за векселем.

  У переказному векселі беруть участь три і більше осіб. Платникомє не векселедавець (трасант), а інша особа, яка бере насебе зобов'язання сплатити такий вексель в строк. Переказний вексель - цефактично письмова пропозиція векселедавця, звернене до третьої особи
  (платнику, іменується трасатом) сплатити зумовлену суму кредитору
  (векселедержателю, емітенту, ремітент). Крім класичного переказноговекселя з участю трьох осіб можливий випуск в обіг перевідних векселівза участю двох і навіть однієї особи. Векселедавець може при виписціпереказного векселя призначити одержувачем не третьої особи, а самого себеабо того, кому він сам в подальшому накаже.
  У переказному векселі зобов'язання трасанта умовно, він зобов'язуєтьсясплатити вексельну суму, якщо трасат не заплатив її, в цьому випадкутрасант прирівнюється до власника простого векселя. Переказний вексель неможе розглядатися як зобов'язання особи векселедавця. Він може статизобов'язанням платника (трасата), але тільки після вчинення нимодностороннього акту волевиявлення особливої форми - акцепту. Акцептованийвексель - це вексель що має згоду платника на його оплату. З моментуакцепту векселя трасатом останній стає прямим боржником. Якщотрасат акцептує вексель, але не платить по ньому, проти нього виникаєпротест у неплатежі. Природно, протест виникає і у випадкунеобгрунтованого неакцепту.
  ремітент може поступити з отриманим векселем двояко: або пред'явитийого до оплати трасату, або передати свої права в частині оплати векселяіншій особі. Ця операція називається індосування (індоссаціей) векселяі здійснюється з допомогою індосаменту, особливого передавального напису наобороті векселя або додатковому листі (алонжі). Число індосаментів наодному векселі не обмежено.

  З метою підвищення надійності векселя в обігу на ньому ставитьсяпідпис спеціального поручителя, звана авалем. Причому аваль можеторкатися як всієї суми боргу, так і її частини. Тим самим особа, яка вчинилааваль (аваліст), бере на себе відповідальність за здійсненняплатежу, якщо трасат, трасант або індосант не зможуть це зробити.

  2. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Ощадбанку Росії.

  В умовах ринкової економіки і конкурентної боротьби банків, украйнеобхідним є аналіз діяльності установ банку з точки зоруприбутковості, надійності, ліквідності, ступеня ризику.
  Матеріалами для аналізу служать:
  1. Бухгалтерські баланси;
  2. Інформація про роботу банку;
  3. Матеріали вибіркових досліджень.
  Акціонерний комерційний Ощадний банк Російської Федерації
  (Ощадбанк Росії), іменований надалі "Ощадбанк Росії", створений у форміакціонерного товариства відповідно до Закону Української РСР "Про банки і банківськудіяльності в Українській РСР "від 2 грудня 1990 Засновником Ощадбанку Росіїє Центральний банк Російської Федерації, надалі
  "Банк Росії". Англійською мовою: повне найменування Сбербанк Росії:
  Savings bank of the Russian Federation.
  Місцезнаходження Ощадбанку Росії: 160000, м. Вологда, вул. Зосімовская 40.
  Ощадбанк Росії має круглу печатку із своїм фірмовим повнимнайменуванням, зазначенням місцезнаходження, штампи, бланки зі своїмнайменуванням, власну емблему та інші засоби візуальноїідентифікації.
  Сбербанк Росії входить в банківську систему Російської Федерації і в своїй діяльності керується законодавством Російської
  Федерації, нормативними документами Банку Росії, а також цим
  Статутом.

  Сбербанк Росії є юридичною особою. Його акціонерами можуть бутиюридичні та фізичні особи, у тому числі іноземні, відповідно дозаконодавством Російської Федерації. Він створюється без обмеження строкудії і здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Банк
  Росії.

  Для того, щоб дати економічну характеристику Ощадбанк Росії,розглянемо деякі показники діяльності банку за 1997 рік, а також їхзміни протягом декількох періодів. Все це зробити нам допоможе баланс
  (Додаток 12) і звіт про прибутки і збитки Ощадбанку Росії за 1997 рік
  (Додаток 13).
  Розглянемо деякі абсолютні показники діяльності Ощадбанку Росіїза 1997 рік в таблиці 1.

  Таблиця 1.

  Економічні показники діяльності Ощадбанку Росії за 1997рік
  | Найменування | Сума | Власний | Уд-ий вага | Доходи банку | Фін-ий |
  | показника | активів | капітал (| соб-го | | рез-тат |
  | | Банку (| у.о.) | кап-ла в | (у.о.) | діяльності |
  | | У.о.) | | загальній сумі | | банку (|
  | | | | Іст-ков | | у.о.) |
  | | | | Банку (%) | | |
  | На | 177.394,510 | 20131,860 | 8,81 | 46732,557 | 4521,227 |
  | 01.01.1998 | | | | | |

  За таблиці видно, що доходи склали 46732,557 у.о. , А фінансовийрезультат 4521,227 у.о., що пояснюється великими витратами (див.
  Додаток 13). Там же ми бачимо, що власний капітал необхіднонарощувати для забезпечення фінансової стійкості банку, тому що його питомавага становить 8,81 від загальної суми активів банку.
  Доходи банку - це головний показник діяльності банку. Вони включають всебе процентні і непроцентні. До процентних відносяться:
  1. Доходи з коштів в кредитних організаціях (за кредити інших банків, кредитні ресурси);
  2. Доходи за кредитами від лізингу клієнтам (за позики, надані клієнтам, а також відсотки по лізингових операціях);
  3. Доходи по боргових цінних паперів;
  4. Доходи за іншими джерелами (за рахунками іноземних кореспондентів, гарантійним та акцептний операціях, відсотки отримані по операціях за минулі роки).

  До процентних операцій відносяться:
  1. Доходи по операціях з валютою;
  2. Від інших операцій з цінними паперами;
  3. Дохід по трастовим операціях і агентський дохід;
  4. Дивіденди по паях і акцій;
  5. Інший поточний дохід.

  Більш наочно структуру витрат і доходів Ощадбанку Росії можнапобачити в додаток 14, звідки видно, що найбільшу питому вагу вдоходи за 1997 рік склали вкладення коштів у цінні папери (65% відзагальної суми), а також відсотки по виданих кредитах (20%). У структурівитрат відсотки за вкладами і депозитами фізичних осіб займають 44%, аадміністративні та інші витрати 22 і 17 відсотків відповідно.
  Динаміка основних показників Ощадбанку Росії в 1994-97 роках зображенана графіках 1,2,3 і 4 в додатках 15 і 16. Тут ми бачимо збільшеннястатутного капіталу, власного капіталу та валюти балансу банку. У 96-97році різко знизилася прибуток (Графік 4), що пояснюється падінням поточноївартості основного виду активів банку - державних зобов'язань
  (близько 50% активу нетто-балансу).
  З метою забезпечення своїх зобов'язань перед акціонерами та клієнтами
  Сбербанк Росії сформував резервний фонд у розмірі 383,2 у.о., щоскладає близько 55% сплаченого статутного капіталу.
  Структура апарату управління Ощадбанку Росії показана в додатку 17.
  Туди входять такі відділи:
  1.Отдел ресурсів: управління грошовими ресурсами та ліквідністю балансу;
  2. Економічний відділ: аналіз фінансової діяльності балансу;
  3. Відділ вкладів і розрахунково-касового обслуговування населення;
  4. Відділ обслуговування юридичних осіб і бюджетів;
  5.Відділ кредитування;
  6. Відділ цінних паперів: організація роботи та контроль за акціями;
  7. Відділ валютних операцій та пластикових карток;
  8. Операційний відділ: обслуговування юр. і фіз. осіб на основі надання всього комплексу банківських послуг;
  9. Відділ бухгалтерського обліку та звітності: орг-я бухгалтерського обліку та звітності;
  10. Відділ інформатики та автоматизації банківських робіт;
  11. Відділ будівництва та розвитку матеріально-технічної бази.

  3. ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА Ощадбанку Росії.

  спонукальними мотивами діяльності банку, як і будь-якогокомерційного підприємства в умовах ринкової економіки, виступає прибуток.
  Прибуток - це узагальнюючий показник діяльності банку, кінцевийфінансовий результат, що відображає підсумок усіх боків і напрямків роботи. Їївеличина визначається співвідношенням доходів і витрат банку. Прибуток банкуможна оцінити за допомогою абсолютних і відносних показників. До першихналежить прибуток від операційної діяльності, балансовий, валовий,оподатковуваний і чистий прибуток. Однак абсолютні показники прибутку незавжди можуть характеризувати ефективність роботи банку, томудоцільно застосовувати різні відносні показники прибутковості,характеризують ефективність віддачі засобів, витрат, капіталу. Для цієїмети найбільш часто використовуються наступні показники:

  К1 = (П/К) * 100 №, де
  П - прибуток, К - власний капітал банку, К1 - норма прибутку на капітал
  (Оптимальне значення> 13%);

  К2 = (П/А) * 100 №, де
  А - активи банку, К2 - прибуток або рентабельність активів (оптимальнезначення> 6%);

  К3 = (П/Д) * 100%, де
  Д - доходи, К3 - прибутковість (оптимальне значення> 7%);

  К4 = (Д/А) * 100%, де
  К4 - прибутковість активів (оптимальне значення> 12%).
  Розрахуємо ці показники для Ощадбанку Росії:
  К1 = (4521,227/20131,860 ) * 100% = 22,45%
  К2 = (4521,227/177394,510) * 100% = 2,55%
  К3 = (4521,227/46732,557) * 100% = 9 , 68%
  К4 = (4521,227/177394,510) * 100% = 26,34%
  І так можна сказати, що оптимальні значення показників не порушені.
  Отже ефективність віддачі засобів, витрат, капіталу банкувідповідає нормі, а фінансовий стан стабільний.
  Для повного фінансового аналізу розрахуємо економічні нормативидіяльності Ощадбанку Росії за допомогою наступних показників:
  1. Відношення капіталу банку до сумарним обсягом активів, зважених з урахуванням ризику (Н1). Норматив не <6%.
  Н1 = (К/Ар - Ру - Рк - Рд) * 100 № = 31,42%
  Тут: К - капітал банку, Ру - загальна величина резерву створеного під забезпечення цінних паперів , Рк - загальна сума резерву на відшкодування втрат по кредитах, Рд - загальна величина резерву за іншими активами та розрахунків з дебіторами, Ар - сумарний обсяг активів;
  2. Норматив поточної ліквідності (Н2). Норматив - не <30%.
  Н2 = (Лат/ОВТ) * 100 № = 99,89%
  Тут: лат - високоліквідні активи, ОВТ - зобов'язання за рахунками до запитання + зобов'язання по депозитних рахунках з терміном погашення до
  30 днів;
  3. Норматив миттєвої ліквідності (Н3). Норматив - не <20%.

  Н3 = (Лан/ОВн) * 100 № = 598,90%
  Тут: Лан - високо ліквідні активи, ОВн - зобов'язання до запитання;
  4 . Норматив довгострокової ліквідності (Н4). Норматив не> 120 №.
  Н4 = (КРД/К + ОД) * 100% = 34,65
  Тут: КРД - кредити видані в рублях і ВКВ, позики видані в дорогоцінних металах з терміном погашення> 1 року 50% поручительств і гарантій, видані банком> 1 року; ОД - зобов'язання банку по депозитних рахунках, кредитах одержаних (> 1 року);
  5. Співвідношення ліквідності активів і сумарних активів банку (Н5).

  Норматив - не <20%.
  Н5 = (Л * Ат/(А - Рот)) * 100% = 63,62% < br> Тут: Лат - поточна ліквідність активів, А - загальна сума активів, Рот - резерви банків;
  6. Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників (Н6). Норматив не> 40%.
  Н6 = (КРЗ/К) * 100% = 8,69%
  Тут: КРЗ - сукупна сума вимог банку до одного позичальника (видані позики, поручительства, гарантії), К - капітал банку.
  7. Максимальний розмір великих кредитних ризиків (Н7). Норматив - не> ніж у 10 разів.
  Н7 = (сума КРФ/К) = 0,21 рази
  Тут: сума КРФ - сукупна сума великих кредитів банку, К - капітал банку.
  8. Максимальний розмір ризику на одного кредитора (вкладника) (Н8).

  Норматив - не> 40%.
  Н8 = (Овкл/К) * 100% = 12,01%
  Тут: Овкл - сукупна сума зобов'язань банку за вкладами і отриманими кредитами, К - капітал банку.
  9. Максимальний розмір ризику на одного позичальника - акціонера (пайовика) банку (Н9). Норматив - не> 20%.
  Н9 = (Кра/К) * 100% = 2,97%
  Тут: Кра - сукупна сума виданих кредитів, К - капітал банку.
  10. Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих банком своїм інсайдерам (Н10). Норматив - не> 2% на одного інсайдера, не> 3% на всіх інсайдерів.
  Н10 = (КРН/К) * 100% = 0,01%
  Тут: КРН - сукупна сума всіх вимог банку до інсайдерам , К - капітал банку.
  11. Норматив використання власних коштів банку. Норматив - не> 25%.

  Він розраховується для придбання часток (акцій) інших юридичних осіб. (Н12)
  Н12 = (Кін/К) * 100% = 5,72%
  Тут: Кін - власні кошти банку, що інвестуються на придбання часток (акцій) інших юридичних осіб.
  12. Норматив ризику власних вексельних зобов'язань (Н13). Норматив - не> 100%.
  Н13 = (ВО/К) * 100% = 9,96%
  Тут: ВО - випущені банком векселі та банківські акцепти.
  13. Норматив ліквідності за операціями з дорогоцінними металами. (Н14).

  Норматив - не <10%.
  Н14 = (ЛАдм/Овдм) * 100%

  Тут: ЛАдм -- високоліквідні активи в драг. металах, Овдм - зобов'язання в драг. металах до запитання з терміном запитання в найближчі 30 днів.

  Даний показник не розраховувався в наслідок відсутності операцій здорогоцінними металами.
  Сбербанк Росії стабільно виконує з великим запасом міцностіобов'язкові економічні нормативи, установлені Банком Росії для всіхкомерційних банків.
  І так проаналізувавши все вище розраховане, можна зробити висновок про те,що фінансове становище Ощадбанку Росії на 01.01.98г. єстабільним.


  4. ВЕКСЕЛЬ В СИСТЕМІ Ощадбанку Росії.
  2.

  I. Загальні вимоги.

  1. ФОРМА І ВИДИ ВЕКСЕЛІВ Сбербанк Росії

  Простий вексель Ощадбанку Росії - цінний папір, що міститьписьмове безумовне боргове абстрактне грошове зобов'язання,видана Ощадбанком Росії (векселедавцем) іншій стороні
  (векселедержателю). У тексті векселя не допускаються ніякі посилання напідставу його видачі. Предметом вексельного зобов'язання можуть бути тількигроші.
  Сбербанк Росії видає наступні види простих векселів:
  1. Простий процентний вексель Ощадбанку Росії з номіналом в рублях
  (далі - процентний вексель);
  2. Простий дисконтний вексель Ощадбанку Росії з номіналом в рублях
  (далі - дисконтний вексель);
  3. Простий процентний вексель Ощадбанку Росії з номіналом в іноземнійвалюті (далі - відсотковий валютний вексель);
  4. Простий дисконтний вексель Ощадбанку Росії з номіналом в іноземнійвалюті (далі - дисконтний валютний вексель).

  Простий процентний вексель Ощадбанку Росії - вексель, у тексті якоговказується умова нарахування на вексельну суму (номінал) відсотків.
  Простий дисконтний вексель Ощадбанку Росії - вексель, в тексті якого невказується умова нарахування на вексельну суму (номінал) відсотків.
  Організація обігу векселів представляється наступною схемою:

  Рис.2 Схема випуску банком дисконтного і процентного векселів

  2. ВИМОГИ ДО форми і бланки ВЕКСЕЛІ

  Вексель за своєю формою є документом, що містить рядреквізитів. На лицьовій стороні простого векселя Ощадбанку Росії повиннібути як обов'язкові реквізити, так і додаткові реквізити. Відсутністьбудь-якого з обов'язкових реквізитів у встановлених законом випадках позбавляєйого сили векселя.
  Обов'язкові реквізити векселя:
  1. найменування «ВЕКСЕЛЬ», включене в текст векселя і поданетією мовою, якою цей документ (вексель) складений;
  2. просте і нічим не обумовлене зобов'язання Ощадбанку Росіїсплатити певну суму. Вексельна сума повинна бути вказанабезумовно, щоб не було сумніву в її розмірі. У векселі може бутиобумовлено, що на вексельну суму нараховуються відсотки. Процентнаставка повинна бути обов'язково вказана на самому векселі. Сума в текстівекселя повинна бути точно вказана цифрами і прописом (з великої літери)разом з найменуванням валюти (рублі або інше найменування іноземноївалюти)
  Вексельна сума (номінал) векселя, позначена цифрами, виноситься такожв заголовок векселя;

  3. строк платежу;

  4. місце, в якому повинен бути здійснений платіж. Місце платежу слідвказувати з максимальним ступенем подробиці, включаючи вулицю, номер будинку,аж до номера телефону і факсу. Банк вказує той номер своготелефону, за яким векселедержатель зможе отримати інформацію про порядокобігу векселя і пред'явлення його до платежу;

  5. найменування того, кому або за наказом кого платіж має бутискладений. Позначення першого векселедержателя (первопріобретателя векселя)полягає в його повне найменування відповідно до його засновницьких іреєстраційними документами. Для підприємців поряд із зазначеннямпрізвища, імені, по батькові і паспортних даних (серія, номер, ким і коливиданий) слід вказати дані свідоцтва про реєстрацію підприємця.
  Допустимі лише загальноприйняті, які не викликають сумнівів і тлумаченьабревіатури. Наприклад, ВАТ, ЗАТ, ТОВ та інші;

  6. дата складання векселя. При зазначенні дати складання у векселічисло позначається цифрами, місяць вказується прописом, а рік пишетьсяповністю цифрами. Наприклад, "07 мая 1998 року";

  7. місце складання векселя. В якості місця складання векселяповинно бути вказано місце, дійсно існує, тобто йогогеографічна назва. Неприпустимо обмежуватися назвою області абореспубліки, району і т.п.
  Вексель, не вказано місце його складання, розглядається якпідписаний (складений) у місці, позначеному поруч з найменуваннямвекселедавця;

  8. підпису керівника та головного бухгалтера Банку, засвідченівідбитком печатки. Зазначені особи повинні власноручно підписати вексель.
  Повинні бути вказані прізвище, ім'я, по батькові та посада підписала.
  Підпис може бути здійснена чорнильної, кульковою або капілярної ручкою.
  Не допускається використання факсимільного штемпелі при підписанні векселя.

  Додаткові реквізити векселя:
  1. найменування та місцезнаходження Банку, що видав вексель;
  2. банківські реквізити Банку, що видав вексель;
  3. номер і серія бланка векселя.

  Прості векселі Ощадбанку Росії можуть видаватися тільки на спеціальнопризначених для цього фірмових бланках векселів, які одночаснозадовольняють наступним умовам:
  1) виготовляються поліграфічним способом на замовлення Ощадбанку Росії;
  2) відповідають сертифікату якості, представленому Ощадбанку Росіїпідприємством-виробником;
  3) відповідають вимогам «Положення про порядок і умови видачіліцензій на виробництво та ввезення на територію Російської Федерації бланківцінних паперів »(Додаток № 1 .).

  Чисті бланки векселів оприбутковуються і зберігаються у коморі Банку ввідповідно до нормативних документів.

  Лицьову бік векселя слід заповнювати в один спосіб, одноманітно.
  Повинні бути заповнені або прокреслені всі поля. Будь-які виправлення,навіть завірені, не допускаються.
  Обкладинка бланка векселя повинна бути заповнена друкованими літерами,при цьому використовується шрифт повинен бути чітким і легко читаються. Обкладинкасторона заповнюється від руки пір'яної (чорнильної) або кульковою ручкою, надрукарській машинці або принтері, допустимо використання штемпеля. Коліршрифту вексельного тексту і підписів повинен бути чорним або темно-синім. Чи недопускаються підчистки, закреслення або виправлення, а також використаннярідини для виправлення помилок ( "штриха ").

  3. ПЕРЕДАЧА ВЕКСЕЛІ (індосамент)

  Вексель може бути переданий іншому власникові шляхом індосаменту.

  Індосамент - це передавальна напис, вчинена на зворотномубоці векселя (або на додатковому до нього аркуші - алонжі), якапередає права за векселем новому власнику векселя. Індосаментпроставляється за власноручним підписом векселедержателя на зворотівекселя або алонжі. Кожен індосамент повинен мати порядковий номер.

  Особа, яка передає вексель за індосаментом, називається індосантом.
  Особа, яка отримує вексель за індосаментом, називається індосат абоіндоссатором. Частковий індосамент недійсний.

  Вексель може бути неодноразово переданий за індосаментом будь-якій особі --юридичній (включаючи філія) або фізичній, у тому числі підприємцю,за винятком випадків, передбачених законодавством Російської
  Федерації.

  Юридичне (у тому числі філія) або фізична особа, яка отрималавексель за індосаментом, у свою чергу може передати вексель іншомуюридичній або фізичній особі (Додаток № 2).

  Індосамент може бути такого вигляду:
  1. Іменний індосамент. Іменний індосамент містить:
  - повна назва і банківські реквізити індосат - юридичноїособи;
  - повна назва і банківські реквізити індосат - підприємця;

  - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані і дані про рахунок індосат --фізичної особи.

  Відсутність у індосаменті його порядкового номера, банківськихреквізитів юридичної або фізичної особи, а також паспортних данихфізичної особи не тягне за собою його недійсність.
  У іменному індосаменті найменування першого векселедержателя повиннозбігатися з найменуванням перший індосанта (того, хто першим передаєвексель по передавального напису). Відповідність також має бути міжнайменуванням кожного індосат з наступним за ним індосантом. Індосатможе бути особа, яка вже зобов'язана за векселем;
  2. Індосамент на пред'явника. Індосамент на пред'явника міститьнапис «Платіть наказу пред'явника цього векселя» або іншу НЕсуперечить зазначеної напис;
  3. Бланковий індосамент. Бланковий індосамент не містить вказівкиособи, на користь якої він зроблений, або складається з одного підпису індосанта
  (у юридичної особи з підпису і печатки, а у фізичної особи з однієїпідпису).

  Якщо на векселі останній індосамент бланковий, то векселедержательможе здійснити з ним наступні дії:

  1) заповнити індосамент або своїм ім'ям, або ім'ям якої-небудьіншої особи;

  2) передати, у свою чергу, вексель або за новим бланковиміндосаментом, або за індосаментом на ім'я якої-небудь іншої особи;

  3) передати вексель третій особі, не заповнюючи бланковий індосамент іне здійснюючи іншого індосаменту.

  Якщо індосамент, оформлений на векселі Ощадбанку Росії, міститьзастереження «валюта до отримання», «на інкасо», «як довіреній» або будь-якеінше застереження, яке має на увазі просте доручення, векселедержатель можездійснювати всі права, що випливають з векселя, але передавати його поіндосаментом може тільки в порядку передоручення. Такий індосаментназивається передоручений (інкасовим).

  Якщо індосамент, оформлений на векселі Ощадбанку Росії, міститьзастереження «валюта у забезпечення», «валюта в заставу» чи будь-яке інше застереження,має на увазі заставу, векселедержатель - індосат може здійснювати всіправа, що випливають з векселя, але поставлений ним індосамент має силулише як передоручений (інкасового).

  Наприклад, передоручений передавальна напис дає повноваженняіндосат, без додаткової довіреності отримати платіж від векселедавця
  - Ощадбанку Росії, протестувати вексель, оскаржити у суді відмову нотаріусаздійснити протест і т.д.

  При пред'явленні до оплати в Банк векселя, на якому останнійіндосамент є передоручений, перерахування коштів в оплату такоговекселя проводиться згідно з розділом 9.

  Індосамент повинен бути написаний на зворотному боці векселя або наприєднаному до нього додатковому листі (алонжі) таким чином, щоб вінпочинався на самому векселі, а закінчувався на алонжі.

  Можливе прийняття до оплати векселя, коли новий індосамент повністюпочинається на алонжі, але при цьому повинна суворо дотримуватисяпослідовність скоєних індосаментів.
  Індосамент заповнюється на друкарській машинці, за допомогою засобівкомп'ютерної техніки або від руки розбірливим почерком. Відбитки печатокповинні бути ясними і чіткими і відповідати найменуванню юридичноїособи.
  Індосамент підписується уповноваженим представником та засвідчуєтьсявідбитком печатки індосанта - юридичної особи або підписом індосанта --фізичної особи.
  Індосамент може бути не завірений оттіському печатки юридичної особи.
  Особа, в якої знаходиться вексель, розглядається як законнийвекселедержатель, якщо вона засновує своє право на безперервному рядііндосаментів, навіть якщо останній індосамент є бланковим.

  Якщо при заповненні останньої передавального напису була здійсненапомилка, то всю напис слід закреслити і заповнити наступну за рахунком.

  Закреслені індосаменти вважаються ненаписаними і не маютьюридичної сили.

  Оскільки всі Банки входять до складу єдиної юридичної особи -
  Ощадбанку Росії - їм забороняється робити передавальні написи один наодного.

  4. Строк платежу за векселем

  Термін платежу є обов'язковим реквізитом векселя.

  Банки видають векселя з наступними термінами платежу:
  1. «За пред'явленням». Якщо вексель виданий строком платежу «попред'явленні », мається на увазі, що вексель повинен бути пред'явлений до платежупротягом року з дати, наступного за днем його складання. Після цьоготерміну оплата векселя проводиться відповідно до розділу 9;
  2. «За пред'явленням, але не раніше певної дати». Якщо вексель виданийстроком платежу «за пред'явленням, але не раніше» мається на увазі, що вексельповинен бути пред'явлений до платежу протягом року з дати, раніше якоївексель не може бути пред'явлений до оплати. Після цього терміну оплатавекселя проводиться відповідно до розділу 9;
  3. «За пред'явленням, але не раніше певної дати і не пізнішепевної дати ». Якщо вексель виданий строком платежу «за пред'явленням, алене раніше і не пізніше », мається на увазі, що вексель повинен бути пред'явленийдо платежу в строк, зазначений на векселі (період часу від дати, ранішеякої вексель може не оплачуватися і по дату, пізніше якої вексель неоплачується). Після цього терміну оплата векселя проводиться ввідповідно до розділу 9;
  4. «На певний день» Якщо вексель виданий строком платежу «напевний день », мається на увазі, що вексель повинен бути пред'явлений доплатежу в термін, зазначений на векселі, або в один із двох наступних робочихднів. Після цього терміну оплата векселя здійснюється відповідно дорозділом 9.

  Залежно від виду терміну платежу, встановленого за векселем,відбувається обчислення початкової дати настання терміну платежу за векселем.

  Початок відліку строку платежу, обумовленого у векселі, починається з дня,наступного за днем складання векселя. Термін обчислюється в календарнихднях. Якщо строк платежу:
  1. «По пред'явленні» - наприклад, за векселем, з датою складання 30Січень 1998, термін платежу може наступити в будь-який день пред'явленнявекселя до оплати, вважаючи з 31 січня 1998р. і по 31 січня 1999 р. Після 31Січень 1999 оплата векселя проводиться відповідно до розділу 9.
  2. «За пред'явленням, але не раніше» - наприклад, за векселем, з датоюскладання 30 січня 1998 строком платежу «за пред'явленням, але не раніше
  28 квітня 1998р. »Термін платежу може наступити в будь-який день пред'явленнявекселя до оплати з 28 квітня 1998 р. по 28 квітня 1999 Після 28 квітня
  1999 оплата векселя проводиться відповідно до розділу 9

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !