ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Види банківського кредиту (Контрольная )
       

   

  Банківська справа

  Московський Державний заочний інститут харчової промисловості

  Кафедра бухобліку та фінансів

  Контрольна робота з банківської справи студентки 4 курсу факультету

  "Економіка і підприємництво", спеціальність "Комерція", шифр 359-ЕК-95,

  Панкратьєвої Катерини Олегівни

  Москва

  1998

  Тема:

  "Види банківського кредиту"

  Одержання кредиту - це позика грошей у борг у банку. Існуютьнаступні види кредитів. Контокорентний кредит - кредит на спеціальнеконтокорентного (поточного) рахунку. Контокорентний рахунок являє собоюпоєднання поточного та позичкового рахунків, він відкривається по спеціальномудорученням клієнта. На контокорентного рахунку відбиваються всі операції банку зклієнтом.

  У формі контокорентного кредиту може бути наданий певний
  (обумовлений в кредитній угоді) ліміт ніжних коштів, якийвизначається коштами позичальника, масштабами його діяльності, міцністюзв'язків з банком, основними характеристиками кредитоспроможності.
  Контокорентний кредит може надаватися із забезпеченням або без нього
  (бланковий кредит надається тільки першокласним позичальникам).

  Раз на квартал або на півріччя банк проводить розрахунки, при цьомупідраховується весь прихід і весь витрата коштів клієнта і визначаєтьсяфактична сума кредиту за контокорентного рахунку.

  Схожа ситуація може мати місце і на поточних рахунках клієнта банку,вона називається овердрафт. Овердрафт - це одна з форм короткостроковогобанківського кредитування. Вперше з'явилася в Англії. Банк надаєсвоєму клієнтові право розплачуватися чеками понад залишок на поточному рахунку.
  Таке право надається найбільш надійним клієнтам. При цьомуукладається додатковий договір, в якому фіксується граничний термінпокриття утворився боргу, а також відсоток відрахувань банку занадання овердрафту.

  В даний час ситуація овердрафту часто виникає при чековихформах розрахунків, використання кредитних карток.

  Онкольні кредит (англ. on call - на вимогу) являє собоюрізновид контокорентного кредиту й видається звичайно під заставу товарно -матеріальних цінностей або цінних паперів. У межах забезпеченого кредитубанк оплачує рахунки клієнта, отримуючи право погашення кредиту з першимсвоєму вимогу за рахунок коштів, що надійшли на рахунок клієнта, а при їхнедостатності - шляхом реалізації застави. Процентна ставка по онкольнікредиту нижче, ніж по звичайних банківських кредитах.

  Кредитування під вексель. Вексель (нім. Wechsel - зміна, розмін)письмове боргове зобов'язання, оформляється за нормами особливого
  (вексельного) законодавства, що видається позичальником кредиторові. Вексель --універсальний платіжний, розрахунковий і кредитний документ, придатний дляоплати товарів і послуг, надання короткострокових кредитів, отриманняраніше виданих кредитів.

  Простий вексель (соло) - свідоцтво, що містить письмовебезумовне зобов'язання векселедавця сплатити певну суму грошейпред'явнику векселя або особі, зазначеній у векселі, через встановленийтермін або за пред'явленням.

  Переказний вексель (тратта) являє собою документ, що міститьписьмове безумовне вказівку векселедавця особі, на яку виставленийвексель (платника), сплатити певну суму грошей власнику векселяабо особі, зазначеній у векселі, через встановлений термін або на вимогу.
  Платником за простим векселем є векселедавець, за переказним --інша особа, що бере на себе зобов'язання оплатити вексель в строк іщо є вексельним боржником.

  Видаючи вексель, векселедавець стає зобов'язаним передвекселедержателем. За переказним векселем зобов'язаним є Платник,тому переказний вексель насамперед пред'являється платникові дляакцепту (лат. acceptus - прийнятий), тобто згоди на оплату. За допомогоюакцепту платник бере на себе зобов'язання оплатити переказнийвексель. Акцепт оформлюється написом на векселі ( «акцептований», «Зобов'язуюсьзаплатити »або іншим рівнозначним словом або фразою) і підписомплатника. Так він стає акцептантом - головним вексельним боржником.
  За простим векселем векселедавець зобов'язаний так само, як і акцептант запереказним.

  Векселедержатель після закінчення встановленого строку може пред'явитивексель до оплати або, не чекаючи встановленого терміну, може передати йогоіншій особі за допомогою спеціальної передавального напису - індосаменту
  (лат. indorsum - спина) на звороті векселя або на спеціально прикріпленомуаркуші - алонжі (фр. allonge - надставка), але вже для сплати свого боргу,або він може вексель продати. Продаж векселя до настання строкупогашення називається урахуванням векселя; має на меті негайне отриманнягрошей.

  Платіж за векселем (у межах усієї вексельної суми або тільки їїчастини) може бути гарантований третьою особою або однією з осіб, що підписаливексель. Таке вексельне поручительство називається аваль (фр. aval --поручительство за векселем); оформляється гарантійним написом і підписомаваліста - особи, що здійснює аваль. Аваль може бути здійснений іза допомогою видачі спеціального документа. За порука аваліст берутьплату.

  Кредит під заставу векселя. Подібна операція вже згадувалася прирозгляді характеру забезпечення кредиту - вексель згадувався як спосібзабезпечення кредиту.

  Під заставу векселя банк може надати разовий кредит. Розміркредиту становить 60 - 90% номінальної суми векселя. Термін кредитувизначається терміном погашення векселі. При здійсненні подібної операціїбанк ретельно аналізує вексель: правильність юридичного оформлення,економічну надійність векселедержателя, а також зміст угоди,що лежить в основі виписки векселя. На векселі банк ставить напис "Валюта взаставу »,« Валюта у забезпечення », зберігає вексель до закінчення терміну ввстановленому порядку.

  Кредит під заставу векселя може носити постійний характер. Такийкредит здійснюється за спеціальним позичковим рахунком у межах лімітукредитування, що встановлюється окремо для кожного клієнта. Погашеннякредиту здійснюється або перерахуванням коштів з розрахункового рахункуклієнта на позиковий, або за рахунок платежів за закладеним векселями.
  Спеціальний позиковий рахунок відкривається тільки солідним клієнтам, які маютьвелика кількість надійних векселів, термін погашення по яких ще ненастав. Найбільш ефективний у взаємовідносинах банку з торговельними тапостачальницько-посередницькими підприємствами.

  Дисконтний кредит. Банки часто й охоче враховують векселі. Це одна зсамих старих і традиційних банківських операцій. Здійснюється черезіндосамент (передавальний напис на векселі). Держатель векселя в моментобліку отримує вексельну суму за вирахуванням облікового відсотка, або дисконту.
  Оскільки власник векселя отримує гроші, не чекаючи терміну погашення,то фактично він отримує від банку кредит.

  акцептний кредит. Банк часто буває акцептантом, тобто платником запереказним векселем. Акцептний кредит, на відміну від дисконтного, неприймає характеру кредиту, а є лише гарантією, наданоюбанком. Акцептуя вексель, банк гарантує здійснення платежу точно ввстановлені терміни. Векселедавець вносить вексельну суму в банк донастання терміну платежу за векселем (зазвичай за 1-2 дні), а такожсплачує комісію за акцепт (зазвичай 0,5% від суми).

  Авальний кредит. Банки та інші кредитні організації часто виступаютьаваліста (поручителями за векселем). За видачу вексельного поручительствабанк стягує плату, так званий надпісательний відсоток. У разіавального кредиту, так само як і при акцептний кредит, мова йде не провласне кредит, а лише про гарантії, що надаються банком з виплативексельної суми або її частини.

  Зауважимо, що три останні форми кредиту (особливо акцептний іавальний) носять характер непрямого кредитування, безпосередньо не маютьсправи з наданням додаткових коштів у тимчасове користуванняпозичальникові.

  Форфетірованіе (від фр. a forfait - цілком) - покупка банком увиробника (кредитора) комерційних векселів, акцептованих покупцем
  (боржником або платником), строк по яких ще не наступив, що виключаєможливість регресу (обігу вимоги про стягнення боргу) на попередніхборжників. Вексель передається банку (фейтору). Власник векселя
  (виробник) отримує відразу суму боргу за вирахуванням облікової ставкифорфетірованія, яка звичайно вище, ніж з інших форм кредитування.
  Величина ставки залежить від категорії боржника, термінів кредиту, валюти
  (природно, перевага віддається векселях, виписаним в стійкихвалютах). При настанні терміну платежу вексель пред'являється боржнику відімені форфейтора.

  Зовні операція форфетірованія схожа з операцією обліку векселя, алевідрізняється обсягом прав і обов'язків форфейтора і покупця векселя.
  Форфейтора не має права регресу до продавця векселя, у той час яквласник векселя має право вимагати виплати за векселем у всіх осіб,позначених на векселі.

  Найчастіше форфетірованіе використовується у зовнішній торгівлі. Векселікупуються на великі суми і на тривалий термін (від 6 місяців до 5років). Форфетірованіе зазвичай застосовується як разова операція, пов'язана зкупівлею-продажем окремого векселя.

  Список літератури:

  "Основи підприємницької справи" за редакцією Ю. М. Осипова,
  Е. Е. Смирнової .- М.: Бек, 1996

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !