ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Оксиди. Кислоти. Підстави. Амфотерності. Солі
       

   

  Біологія і хімія

  Оксиди. Кислоти. Підстави. Амфотерності. Солі.

  1. Оксиди

  Оксиди - Це складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких є кисень (O).

  Оксиди можуть перебувати в трьох агрегатних станах,

  а саме: в твердому, рідкому й газоподібному.

  Температура плавлення залежить від їх будови.

  CuO, Fe O  - тверді речовини, немолекулярного будови.

  Оксиди:

  MgO - Магнію

  NiO - Нікелю

  SiO - кремнію

  Fe O  - заліза

  ClO - хлору

  CO - вуглецю

  NO - азоту

  1.2. Вода

  Масова частка води в організмі людини становить 65%.

  Дорослий людина споживає щодня майже 2 л води.

  Щільність води найбільша при 4 градусів - 1 г/см в кубі.

  При нулі - лід, а при 100 - водяна пара.

  Вода реагує:

  А) з активними металами, утворюючи лугу і водень (H).

  2Na + 2H O = 2NaOH + H

  З цієї реакції бачимо, що виділився водень і утворився гідроксид натрію NaOH -- луг.

  Якщо при додаванні фіолетового лакмус фарбування стає синьою - це ознака того, що в розчині є луг.

  2K + H O = 2KOH + H

  Ca + 2H O = Ca (OH ) + H

  Б) з оксидами активних металів, утворюючи розчинні підстави - лугу.

  CaO + H O = Ca (OH)

  Оксиди яким відповідають основи (незалежно від того, вони реагують з водою або немає) називаються основними.

  Б) ще приклади:

  Na O + H O = 2NaOH

  BaO + HO = Ba (OH)

  В) з багатьма оксидами неметалів, утворюючи кислоти.

  P O + H O = 2HPO

  а з гарячою водою:

  P O + 3H PO = 2H PO

  CO + H O = H CO

  SO + H O = H SO

  Г) вода розкладається під дію високої температури, електричного струму.

  2H O = 2H + O

  Оксиди яким відповідають кислоти (незалежно від того, вони реагують з водою або немає) називаються кислотними.

  2. Кислоти

  В формулах кислот на першому місці завжди стоїть водень, а далі - кислотний залишок. Під час хімічних реакцій він переходить з одного з `єднання в інше, не змінюючись.

  Приклад: SO - кислотний залишок.

  Його валентність = 2, оскільки в сірчаної кислоти він сполучений з двома атомами водню, які здатні замінятись атомами цинку (наприклад).

  Висновок: валентність кислотних залишків визначається числом атомів водню, здатних замінятись атомами металу.

  Основність кислот - це кількість атомів водню, здатних замінятись атомами металу з утворенням солі.

  Багато кисневмісні кислоти можна отримати шляхом взаємодії кислотних оксидів з водою:

  SO + H O = H SO

  N O + H O = 2HNO

  2.1. Хімічні властивості кислот

  1ое властивість: кислоти діють на індикатори.

  Речовини, змінюють своє забарвлення під дією кислот (або лугів, називаються індикаторами.

  Індикатори: Лакмус, метілоранж, фенолфталеїн.

  2ое Soli_5.gif "alt =" "width =" 12 "height =" 16 "/> - натрію

  BaSO - барію

  Na SO - сульфіт натрію

  K PO - фосфат калію

  CaCO - карбонат кальцію

  5.1. Хімічні властивості солей

  Солі реагують:

  А) з металами:

  Cu + 2AgNO = Cu (NO ) + 2Ag

  Утворюється нова сіль і метал.

  Примітка: реагують з водою тільки ті метали, які в витеснітельном ряду розміщуються лівіше від того металу, який входить до складу солі.

  Але для таких реакцій не можна брати дуже активні метали, типо Li, Na, K, Ca, Ba і тощо, які реагують з водою в н.у.

  Б) з розчинними підставами (лугами):

  AlCl +3 NaOH = Al (OH) + 3NaCl

  K SO + Ba (OH) = 2KOH + BaSO

  Утворюється нова сіль і нове підстава.

  Примітка: реагують речовини треба підбирати так, щоб в результаті реакції одне з утворюються речовин (заснування або сіль) випадало в осад.

  В) з кислотами:

  CaCo + 2HCl = CaCl + HCO

  /

  H O CO

  Утворюється нова сіль і нова кислота.

  Оскільки H CO дуже нетривка, вона розкладається на воду і CO .

  Примітка: реакція між сіллю і кислотою буде відбуватися за таких умов:

  а) коли утворюється осад, не розчинний у кислотах:

  AgNO + HCl = AgCl + HNO

  б) коли кислота реагує сильніше, ніж та, якою утворена сіль:

  Ca (PO ) + 3H SO = 3CaSO + 2H PO

  в) коли сіль утворена летючої кислотою, а реагує кислота нелетучих:

  2NaNO + H SO = Na SO + 2HNO

  Г) з солями:

  BaCl + Na SO = BaSO + 2NaCl

  Примітка: реакція буде відбуватися тільки тоді, коли обидві вихідні солі будуть взяті в розчинах, але одна з знову утворюються солей буде випадати в осад.

  Висновки по всіх цих темах (з параграфа 29-38) і класифікація неорганічних речовин та їх реакцій:

  Відповіді на деякі питання після параграфів:

  Які речовини називають оксидами?

  Оксиди - Це складні речовини утворені двома елементами одним з яких є кисень.

  Які речовини відносяться до кислот?

  До кислот відносяться складні речовини, до складу яких входять водень і кислотний залишок.

  Що називається реакцією з'єднання?

  Це реакція в результаті якої з двох або декількох речовин (простих або складних) утворюється одна нова складна речовина.

  Напишіть рівняння хімічних реакцій які відбуваються при таких перетвореннях: C CO H CO

  P P O  HPO

  C + O = CO

  CO + H O = H CO

  P + O = P O

  Як хімічним шляхом відрізнити срібло від цинку?

  Що хлороводень таке і як його отримати?

  Хлороводень - Це безбарвний газ з різким запахом, трохи важчий за повітря, у вологому повітрі "Димить". Дуже добре розчиняється у воді. Отримати хлороводень можна з кристалічного хлориду натрію NaCl при нагріванні його з концентрованою сірчаною кислотою.

  Чому хлороводень на повітрі димить?

  Як довести що виданий вам розчин кислота і це соляна кислота?

  Треба юзіть на нього індикатором. Лакмус опустити - червоніє, метілоранж - рожевіє, фенолфталеїн - безбарвний.

  Які речовини відносяться до підстав і як їх класифікують? Привести приклади.

  До підставах відносяться речовини мають гідроксильну групу і метал. Підстави класифікують на лугу і нерозчинні.

  Всі метали не розчиняються, а неметали навпаки.

  Розчинні - NaOH, KOH, нерозчинні - Cu (OH) Fe (OH) .

  10) Що вам відомо про гідроксиду натрію?

  Гідроксид натрію NaOH - розчинний у воді ...

  11) Ca CaO Ca (OH)  Ca (NO )

  2Ca + O = 2CaO

  CaO + H O = Ca (OH )

  Ca (OH) + 2HNO = Ca (NO ) + 2H O

  12) P P O H PO Mg (PO )

  4P + 5O = 2P O

  P O + 3H O = 2H PO

  Що називається амфотерності?

  амфотерності - Це здатність хімічних сполук

  Проявляти кислотні або основні властивості в залежності від природи речовин, з якими вони реагують.

  Що таке солі?

  Солі - Це складні речовини, утворені атомами металів і кислотними залишками.

  Сформулюйте правило для складання формул солей.

  Сума одиниць валентностей атомів металу повинна дорівнювати сумі одиниць валентностей атомом кислотного залишку.

  Ca CaO Ca (OH) CaCl CaSO

  2Ca + O = 2CaO

  CaO + H O = Ca (OH )

  Ca (OH) + 2HCl = CaCl + 2H O

  CaCl + H SO = CaSO + 2HCl

  Ba Ba (OH) Ba (NO ) BaCO BaCl

  Ba + H O = Ba (OH )

  Ba (OH) + 2HNO = Ba (NO ) + 2H O

  Ba (NO ) + H CO = BaCO + 2HNO

  BaCO + 2HCl = BaCl + H CO

  Узагальнення знань:

  Які речовини називаються простими? На які дві групи їх можна розділити? Порівняти характерні властивості металів і неметалів.

  Прості речовини - це речовини складаються з одного елемента. Їх можна розділити на метали і неметали. Метали - нерозчинні у воді речовини. Вони мають металевий блиск і пластичність. Неметали - це розчинні у воді речовини, які крихкі і т.п.

  Які речовини називаються складними? На які класи поділяються неорганічні речовини?

  Складні речовини - це речовини складаються з двох або більше елементів. Неорганічні речовини поділяються на прості і складні. Складні діляться на оксиди, основи, кислоти та солі.

  За якою ознакою оксиди поділяють на основні і кислотні?

  Оксиди яким відповідають підстави називають основними, а ті яким відповідають кислоти - кислотними.

  21) На що можуть взаємодіяти кислотні і основні оксиди? Що виходить?

  Кислотні і основні оксиди можуть взаємодіяти з водою і виходить кислоти або підстави.

  Коротше, про це далі.

  Що таке підстави? Які елементи їх утворюють?

  Які властивості для них характерні?

  Підстави - Це складні речовини, що складаються з металу та гідроксильних груп. Їх можна отримати при взаємодії активних металів з водою і оксидів активних металлов з водою. Луги добре розчинні у воді.

  Деякі дуже їдкі. Вони роз'їдають шкіру, папір і інші матеріали. Їх називають їдкими лугами.

  Які речовини називають кислотами? Які елементи їх

  Утворюють? Які властивості для них характерні?

  кислотами називають складні речовини до складу яких входять водень і кислотний залишок. Отримати кисневмісні кислоти можна взаємодіяти кислотних оксидів з водою. Для них характерні - Рідини, але є тверді кислоти.

  Вони добре розчиняються у воді. Майже всі кислоти безбарвні.

  Які речовини відносяться до солей? З якими речовинами можуть реагувати солі?

  До солям можна віднести складні речовини, утворені атомами металів і кислотними залишками.

  Які продукти утворюються під час взаємодії:

  А) підстави і кислоти

  Утворюються сіль і вода: NaOH + HCl = NaCl + H O

  Б) основного і кислотного оксидів

  Утворюється теж саме що й дано.

  В) основного оксиду та кислоти?

  Утворюється сіль і вода

  Na O + H SO = NaSO + H O

  Написати рівняння реакцій.

  Написати рівняння реакцій одержання фосфату кальцію чотирма способами.

  26) Написати рівняння реакцій одержання гідроксиду калію трьома способами.

  Як здійснити наступні перетворення:

  Натрій - Гідроксид натрію - Сульфат натрію - Хлорид натрію - Нітрат натрію

  Na + H O = NaOH + H

  NaOH + H SO = NaSO + H O

  NaSO + HCl = HSO

  27) Що називається реакцією заміщення і реакцією обміну?

  Що з чим взаємодіє і що виходить?

  Основний оксид + кислота = сіль + вода (обмін)

  Оксид активних металів + вода = луг (з'єднання)

  Оксид неметалів + вода = кислота (з'єднання)

  Активні метали + вода = гідроксид металів (луг) + H

  Кислоти + Метали = сіль + H

  Соляна кислота + метал = сіль + H

  Соляна кислота + основний оксид = сіль + вода (обмін)

  Підстави + Кислота = сіль + вода

  Луги + Оксид неметалів = сіль + вода

  Сіль + Метал (не всі) = нова сіль + новий метал (обмін)

  Сіль

  Сіль + Кислота = нова сіль + нова кислота (обмін)

  Кислотні оксиди - це оксиди неметалів - це лугу.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://ref.com.ua

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !