ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків
       

   

  Банківська справа

  Професійний ліцей економіки і

  управління № 334

  Курсова робота

  з предмету «Банківські операції» на тему

  «Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків »

  Студента 23 групи ВО

  факультету ОБД

  Кисельова Максима Юрійовича

  Викладач: Семібратових О.І.

  Москва - 2000

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 3

  Особливості проведення валютних операцій в Україні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
  Законодавче регулювання валютних операцій в Україні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
  Ліцензування операцій з іноземною валютою в комерційних банках ... ... ... ... ... ..
  16
  Бухгалтерський облік валютних операцій в банку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
  Валютні рахунки та порядок їх відкриття клієнтам банку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 25
  Ведення операцій по валютних рахунках, відкритих в уповноважених банках
  РФ ... ... 27
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
  Порядок обов'язкового продажу частини валютного виторгу підприємствами,організаціями та установами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
  Купівля та продаж іноземної валюти на внутрішньому ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
  Форми міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями ... ... ... ... ... ... ... 33

  Бібліографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49

  Нормативні документи

  Введення


  Міжнародні валютні відносини є складовою частиною і однією знайбільш складних сфер ринкового господарства. У них зосереджені проблеминаціональної і світової економіки, розвиток яких історично йдепаралельно і тісно переплітаючись. У міру інтернаціоналізації господарськихзв'язків збільшуються міжнародні потоки товарів, послуг і особливокапіталів і кредитів.
  Великий вплив на міжнародні валютні відносини роблять провідніпромислово розвинені країни (особливо "сімка"), які виступають якпартнери суперники. Останні десятиліття відзначені активізацієюкраїн, що розвиваються в цій сфері.
  Під впливом багатьох факторів функціонування міжнародних валютнихвідносин ускладнилося і характеризується частими змінами. Отже,вивчення світового досвіду представляє великий інтерес для складається в
  Росії та інших країнах СНД ринкової економіки. Поступова інтеграція
  Росії у світове співтовариство, вступ до Міжнародного валютного фонду (МВФ
  ) І групу Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) вимагаютьзнання загальноприйнятого кодексу поведінки на світових ринках валют, кредитів,цінних паперів, золота.
  Міжнародні валютні відносини - сукупність суспільних відносин,складаються при функціонуванні валюти в світовому господарствіобслуговують взаємний обмін результатами діяльності національнихгосподарств. Окремі елементи валютних відносин з'явилися ще в античномуСвіт-Стародавньої Греції та Стародавньому Римі-у вигляді вексельного і меняльної справи.
  Наступним етапом їхнього розвитку з'явилися середньовічні "вексельні ярмарки" в
  Ліоні, Антверпені й інших торгових центрах Західної Європи, девироблялися за переказні векселі (тратти). В епоху феодалізму істановлення капіталістичного способу виробництва стала розвиватисясистема міжнародних розрахунків через банки.
  Розвиток міжнародних валютних відносин обумовлене зростаннямпродуктивних сил, створенням світового ринку, поглибленням міжнародногоподілу праці (МРТ), формуванням світової системи господарства,інтернаціоналізацією господарських зв'язків.
  Міжнародні валютні відносини поступово придбали певні формиорганізації на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків. Валютнасистема-форма організації і регулювання валютних відносин, закріпленанаціональним законодавством або міждержавними угодами.
  Розрізняються національна, світова, міжнародна (регіональна) валютнісистеми.
  Історично першими виникли національні валютні системи, закріпленінаціональним законодавством з урахуванням норм міжнародного права.
  Національна валютна система є складовою частиною грошової системикраїни, хоча вона відносно самостійна і виходить за національнікордону. Її особливості визначаються ступенем розвитку і станомекономіки та зовнішньоекономічних зв'язків країни.
  Національна валютна система нерозривно пов'язана з світової валютноїсистемою, тобто формою організації світових валютних відносин,закріпленої міждержавними угодами. Світова валютна системасклалася до середини XIX ст. Характер функціонування і стабільністьсвітової валютної системи залежать від ступеня відповідності її принципівструктурі світового господарства.

  Особливості проведення валютних операцій в Україні

  Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків пов'язана зздійсненням банківських операцій в рублях і іноземній валюті приекспорт-імпорт товарів і послуг, їх реалізації за іноземну валюту натериторії Російської Федерації, угодах неторгового характеру,господарюванні нерезидентів всередині країни.
  Економічні перетворення, що проводяться після розпаду СРСР, знялиюридичні обмеження на прямий вихід російських підприємств на зовнішніринки та іноземних підприємців на російський ринок. Сталосязменшення частки централізованого експорту та імпорту в зовнішньоторговельномуобороті; інтенсифікація зовнішньоекономічних зв'язків на мікрорівнізажадала розширення кількості комерційних банків, що займаютьсявалютним обслуговуванням клієнтів.
  З 1 червня 1992 введений єдиний змінний курс рубля до вільноконвертованих валют.
  Разом з тим лібералізація економіки не призвела до вільноїконвертованості рубля. На даний момент повністю використанняметодів грошово-кредитної і валютної політики, характерних для країн зрозвиненим ринком, нереально через невирішеність ряду соціально-економічнихпроблем народного господарства.
  Кризовий стан народного господарства, незавершеність його структурноїперебудови, відставання деяких галузей та інфраструктури внутрішньоговиробництва від світового рівня вимагають збереження на практиціпереважно державне фінансування окремих підприємств,регіонів, першорядних соціальних програм. Разом з тим державнісубвенції та централізовані кредити ЦБР, зберігаючи надмірний хронічнийдефіцит федерального і місцевих бюджетів, підсилюють інфляційні процеси,що породжує спекулятивний попит на вільно конвертовану валюту.
  Скорочення обсягів зовнішньої торгівлі, відсутність економічних взаємозв'язківміж експортом та імпортом, збереження методів нетарифного регулюваннявивезення стратегічно важливих сировинних товарів, що складають основуросійського експорту, знижують доходи держави від зовнішньоекономічноїдіяльності. Надходжень в державні валютні резерви, незважаючи напозитивне сальдо торгового балансу, недостатньо для виконання поточнихплатежів за зовнішнім боргом. Для його обслуговування необхідне залученнядодаткових бюджетних ресурсів за рахунок перерозподілених дохідних івидаткових статей, зміни валютного курсу в бік зниження рубля длястимулювання експорту. Але такі моменти лише збільшують бюджетний дефіцитта інфляцію.
  Несприятливий інвестиційний клімат, зростання митних зборів і акцизів наімпортні товари, обов'язковий продаж частини експортної виручки за рубліпри стійкому падінні його курсу не зацікавлюють експортерів переводитивалютну виручку в російські банки, сприяють нелегальному вивозуросійськими підприємцями та громадянами валюти за кордон.
  Неможливість вирішення зазначених проблем в найближчій перспективі вимагаєзбереження і певною мірою посилення характерних для командногоекономіки юридичних обмежень на обіг іноземної валюти іздійснення валютних операцій. У регулюванні валютних відносин основнуроль грає спеціальне валютне законодавство.

  Законодавче регулювання валютних операцій в Україні

  Основним документом чинного в РФ валютного законодавства є
  Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль»,прийнятий 9 листопада 1992 Він встановлює принципи проведення операцій зросійської та іноземною валютою на території Російської Федерації,повноваження і функції органів валютного регулювання та валютного контролю,права та обов'язки юридично? та фізичних осіб при володінні, користуванніі розпорядження валютними цінностями, відповідальність за порушеннячинного законодавства
  З метою оперативного вирішення виникаючих при здійсненні валютнихоперацій проблем і подальшого вдосконалення валютного законодавства
  Центральному банк; Росії надано право на видання обов'язкових довиконання нормативних актів: інструкції, листів, положенні, телеграм ітощо, які уточнюють і доповнюють окремі питання регулювання валютнихвідносин. Найбільш повним нормативним документом ЦБР є лист
  Держбанку СРСР від 24 травня 1991 р. № 352 «Основні положення про регулюваннявалютних операцій на території СРСР »з відповідними змінами тадоповненнями, внесеними цер.
  У ст. 1 Закону РФ «Про валютне регулювання та валютний контроль» визначеніосновні поняття, що використовуються в нормативних документах по валютномурегулювання: валюта Російської Федерації, цінні папери у валюті
  Російської Федерації, іноземна валюта, валютні цінності, резиденти,нерезиденти, 1алютние операції, поточні валютні операції, валютніоперації, пов'язані рухом капіталу, уповноважені банки, цінні паперив іноземній валюті, дорогоцінні метали, природні дорогоцінні камені.
  Найважливішим завданням валютного законодавства є захист російськогорубля в умовах обігу вільно конвертованої іноземної валюти.
  Відповідно до ст. 2 вищевказаного закону розрахунки між резидентамиздійснюються у валюті Російської Федерації без обмежень. ЦБРвизначає умови придбання та використання нерезидентами російськихрублів. Нерезидентам дозволено розраховуватися з резидентами як у валюті
  Російської Федерації, так і у вільно конвертованій валюті, якщо інше непередбачено у міжнародних договорах за участю Росії. Нерезидентиможуть відкривати на своє ім'я рахунки в уповноважених банках Російської
  Федерації на розташування свого представництва або (за відсутностіпредставництва) здійснювати розрахунки в рублях через рублевікореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкритих в уповноваженихбанках. Резиденти не мають права відкривати гривневі рахунки в банках -нерезидентах та їх філіях на території Російської Федерації. За їх рахунок іза їх дорученням заборонено списувати кошти з рублевих кореспондентськихрахунків банків-нерезидентів. Операції по рублевих рахунках нерезидентівздійснюються відповідно до їх режимами, визначеними в інструкції ЦБР
  № 16 від 16 червня 1993
  Положення про порядок вивезення і пересилання з РФ і ввезення та пересилання в РФвалюти РФ від 6 жовтня 1993 р., затверджене ЦБР (№ 02-29/36),
  Міністерством фінансів РФ (№ 11-05-02) та ТТК РФ (№ 01-20/1007 5), забороняєввезення, вивезення та пересилання за кордон і з-за кордону валюти РФ юридичнимиособами, за винятком ЦБР, або за його дозволом фізичні особи
  (резиденти і нерезиденти) можуть ввозити в РФ і вивозити з РФ готівкурублі в межах норм, встановлюваних Центральним банком. Лист ЦБР від 31Березень 1993 № 29-1/251 дозволяє ввозити і вивозити до 500 тис. руб. (длядержав рублевої зони) і до 100 тис. руб. для інших держав ближньогоі далекого зарубіжжя). Лист ЦБР № 02-29-834 від 23 квітня 1993встановлює для громадян України норми ввезення та В1воза готівкових рублів,що діють для громадян рублевої зони (до 500 тис. руб.). Пересиланняготівкової валюти РФ за кордон і з-за кордону фізичними особами заборонена.
  Держава гарантує захист права власності на валютні цінностірезидентів і нерезидентів. Федеральні закони визначають види обов'язковихплатежі в іноземній валюті до бюджетів всіх рівнів. Уряд
  Російської Федерації встановлює порядок здійснення операцій з дорогоціннимиметалами, природними дорогоцінними каменями, а також перлами.
  Валютні операції можуть здійснюватися тільки через уповноважені банки напідставі оформлених належним чином документів, що містять інформаціюпро валютної операції та підтверджують її відповідність чинномузаконодавству. Розрахунки в іноземній валюті юридичні особи-резидентиможуть робити тільки в межах наявних у їхньому розпорядженні законнихкоштів. Легальними джерелами іноземної валюти можуть бути:
  - кошти федеральних, республіканських і місцевих бюджетів в іноземній валюті;
  - внески в статутний фонд (капітал);
  - валютні кредити від уповноважених та іноземних банків і фінансових установ, інших іноземних юридичних осіб на підставі ліцензії
  ЦБР;
  - купівля валюти на внутрішньому валютному ринку за рублі через уповноважені банки;
  - благодійні фонди.

  Фізичні особи-резиденти можуть мати у власності

  . валютні цінності, введені, перекладені або пересланих з-за кордону до Росії з дотриманням митних правил та банківського законодавства;

  . готівкову іноземну валюту, куплену в уповноважених банках;

  . заробітну плату та інші види винагороди в іноземній валюті, отримані від юридичних осіб-резидентів і за роботу поза територією

  Російської Федерації від юридичних осіб-нерезидентів.
  Приватні засоби громадян підлягають вільному зарахування на поточні рахунки іу внески в уповноважених банках. Режими поточних рахунків встановлюються вЗалежно від характеру походження вноситься (зараховуються) валюти.
  Чинне законодавство встановлює такі рамки на проведеннярезидентами валютних операцій. Поточні валютні операції здійснюютьсярезидентами без обмежень. До поточних валютних операцій належать:
  1. перекази в Російську Федерацію і з Російської Федерації іноземної валюти, пов'язані з експортом та імпортом, без відстрочки платежу і кредитуванням на строк не більше 180 днів;
  2. отримання і надання фінансових кредитів на строк не більше 180 днів;перекази в Російську Федерацію і з неї доходів за вкладами, інвестицій,кредитами та іншими операціями, пов'язаними з рухом капіталу;
  3. переклади неторгового характеру в Російську Федерацію і з Російської
  Федерації.
  Операції, пов'язані з рухом капіталу, здійснюються резидентами впорядку, що встановлюється Центральним банком Росії. До них відносяться:
  - прямі інвестиції:
  - портфельні інвестиції;
  - купівля прав власності та інших прав на будівлі, споруди, землю, надра та інше майно, включаючи нерухомість;
  - надання та отримання відстрочки платежу по експорту та імпорту на термін більше 180 днів;
  - надання і отримання фінансових кредитів на термін більше 180 днів;
  - інші валютні операції, які не є поточними.
  На даний момент юридичні особи-резиденти можуть здійснювати внески достатутний фонд резидентів за рахунок власних валютних коштів; фізичніособи можуть набувати валютні акції комерційних банків при реєстраціїпроспекту емісії. У розрахунках між юридичними особами-резидентамивикористання іноземної валюти допускається в наступних випадках:
  - у розрахунках між експортерами транспортними, страховими та експедиторськими організаціями при включенні вартості їхніх послуг в ціну експортованого товару;
  - у розрахунках між імпортерами транспортними, страховими, експедиторськими організаціями при доставці вантажів до кордоні Російської Федерації;
  - при транзитних перевезеннях через територію Росії;
  - за послуги з оренди міжнародних каналів зв'язку підприємствами зв'язку;
  - при оплаті комісійної винагороди посередником, що здійснює на замовлення експортерів та імпортерів операції з іноземними партнерами;
  - при розрахунках між постачальника »і субпостачальників експортної продукції в межах виручки, що залишилася в розпорядженні експортерів;
  - при оплаті витрат комісій та банківських установ і посередницьких організацій, що компенсують їхні витрати в іноземній валюті;
  - при проведенні розрахунків, пов'язаних з отриманням та погашенням комерційних і банківських кредитів в іноземній валюті;
  - при купівлі та продажу іноземної валюти на внутрішньомувалютному ринку.
  Проведення інших розрахунків допускається тільки за наявності спеціальногодозволу Центрального банку Росії. Всі розрахунки між юридичними особами -резидентами в іноземній валюті здійснюються на підставі укладенихміж ними договорів, у яких повинна бути посилання на контракт зіноземним контрагентом. Розрахунки здійснюються у валюті контракту зіноземним партнером. Уповноважені банки можуть надавати рублевікредити під заставу валютних цінностей. При неспроможності боржника виконатисвої зобов'язання закладені валютні цінності реалізуються на внутрішньомувалютному ринку. Вимоги кредитора покриваються за рахунок рублевої виручки.
  При цьому уповноваженим банкам заборонено стягувати з клієнтів відсоток уіноземній валюті за позиками наданими в рублях.отримання і надання фінансових кредитів на строк не більше 180 днів;перекази в Російську Федерацію і з Російської Федерації доходів завкладами, інвестицій, кредитах та інших операціях, пов'язаних з рухомкапіталу; перекази неторгового характеру в Російську Федерацію і з Російської
  Федерації.
  Операції, пов'язані з рухом капіталу, здійснюються резидентами впорядку, що встановлюється Центральним банком Росії. До них відносяться:

  . прямі інвестиції:

  . портфельні інвестиції;

  . купівля прав власності та інших прав на будівлі, споруди, землю, надра та інше майно, включаючи нерухомість;

  . надання та отримання відстрочення платежу по експорту та імпорту на термін більше 180 днів;

  . надання і отримання фінансових кредитів на термін більше 180 днів;інші валютні операції, які не є поточними.
  На даний момент юридичні особи-резиденти можуть здійснювати внески достатутний фонд резидентів за рахунок власних валютних коштів; фізичніособи можуть набувати валютні акції комерційних банків при реєстраціїпроспекту емісії. У розрахунках між юридичними особами-резидентамивикористання іноземної валти допускається в наступних випадках:
  - у розрахунках між експортерами транспортними, страховими та експедиторськими організаціями при включенні вартості їхніх послуг в ціну експортованого товару;
  - у розрахунках між імпортерами транспортними, страховими, експедиторськими організаціями при доставці вантажів до кордоні Російської Федерації;
  - при транзитних перевезеннях через територію Росії; за послуги з оренди міжнародних каналів зв'язку підприємствами зв'язку;
  - при оплаті комісійної винагороди посередником, що здійснює на замовлення експортерів та імпортерів операції з іноземними партнерами;
  -- при розрахунках між постачальника »і субпостачальників експортної продукції в межах виручки, що залишилася в розпорядженні експортерів;
  - при оплаті витрат та комісій банківських установ і посередницьких організацій, що компенсують їхні витрати в іноземній валюті;
  - при проведенні розрахунків, пов'язаних з отриманням та погашенням комерційних і банківських кредитів в іноземній валюті;
  - при купівлі та продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку.
  Проведення інших розрахунків допускається тільки за наявності спеціальногодозволу Центрального Банку Росії. Всі розрахунки між юридичними особами -резидентами в іноземній валюті здійснюються на підставі укладенихміж ними договорів, у яких повинна бути посилання на контракт зіноземним контрагентом. Розрахунки здійснюються у валюті контракту зіноземним партнером. Уповноважені банки можуть надавати рублевікредити під заставу валютних цінностей. При неспроможності боржника виконатисвої зобов'язання закладені валютні цінності реалізуються на внутрішньомувалютному ринку. Вимоги кредитора покриваються за рахунок рублевої виручки.
  При цьому уповноваженим банкам заборонено стягувати з клієнтів відсоток уіноземній валюті за позиками, наданими в рублях.
  Фізичні особи-резиденти мають право:
  1. перекладати, вивозити або пересилати з Російської Федерації без обмежень валютні цінності, перекладені або переслані раніше на їхній банківський рахунок або ввезені ними за наявності митних або інших підтверджуючих документів;
  2. вивозити або переводити за кордон при виїзді власника рахунку валюту, куплену в уповноваженому банку протягом року з дня покупки при наявності дозволу або зняту з поточного рахунку, на який вона повинна бути зарахована після покупки в уповноваженому банку (лист Держбанку СРСР < p> № 352 від 24 травня 1991 р., розділ VIII, пункти 6, 9; інструкція ЦБР № 21 від

  25 січня 1994 «Про затвердження порядку організації роботи пунктів обміну іноземної валюти на території Російської Федерації », пункт

  6.1);
  3. використовувати валюту, зараховані на поточні валютні рахунки, без пред'явлення документів про легальне походження валюти, тільки для розрахунків на території Російської Федерації (лист Держбанку СРСР № 352 від 24 травня 1991 р., пункт 7);
  4. оплачувати за безготівковим розрахунком товари і послуги підприємств, що мають дозвіл Центрального банку Росії на роздрібну торгівлю і надання послуг населенню за іноземну валюту на території Російської Федерації відповідно до інструкції ЦБР № 11 від 20 січня 1993 р.;
  5. продавати валюту уповноваженому банку згідно з листом Держбанку СРСР №

  352 від 24 травня 1991 р. (розділ VIII, пункт 15).
  Операції з валютними цінностями на території Російської Федерації, минаючиуповноважені банки, між фізичними особами-резидентами, а такожрезидентами і нерезидентами допускаються в наступних випадках:
  - передача в дар державі, фондам, організаціям на громадські та благодійні цілі;
  - дарування валютних цінностей дружину або близьким родичам;
  - заповіт або отримання валютних цінностей за правом спадкоємства ;
  - придбання, продаж та обмін одиничних іноземних грошових знаків (у тому числі й з дорогоцінних металів) з метою колекціонування.
  Пріоритетним напрямком валютного регулювання є внутрішнійвалютний ринок. Його стійке функціонування при нестабільному станіекономіки вимагає застосування директивних обмежень на вивезення важливихцінностей за кордон. Юридичним особам-резидентам заборонено відкриватипоточні валютні рахунки в іноземній валюті за кордоном без дозволу ЦБР.
  Заяви клієнтів на відкриття валютних рахунків за кордоном розглядаються
  ЦБР з урахуванням специфіки проведення конкретних операцій і неможливостівідкриття таких рахунків в російських уповноважених банках.
  Юридичні особи-резиденти, які отримали дозвіл на відкриття валютнихрахунків за кордоном зобов'язані звітувати по залишках коштів і відсотках,отриманим і вміщеним до уповноважених банків, за формою і в строки,встановлені ЦБР. Частина що знаходяться на рахунках за кордоном коштів,перевищує необхідні для здійснення операцій поточні залишки, можебути переведена до уповноважених банків на вимогу Центрального банку
  Росії. Фізичним особам-резидентам дозволено мати валютні рахунки та вкладив закордонних банках тільки на період їх перебування за кордоном або завирішення ЦБР. По закінченню терміну перебування залишки коштів переводяться вуповноважені банки або ввозяться з дотриманням митних правил.

  Іноземна валюта, отримана резидентами за кордоном, підлягає перекладупротягом 30 днів з дати здійснення платежу в будь-якій формі на користьрезидента банком платника-нерезидента або іншим банком за дорученнямплатника.

  Переклад не підлягають:

  . засоби, що використовуються для оплати місцевих витрат резидента з виручки від спорудження об'єктів на території іноземної держави;

  . надходження від участі у фондових операціях, які використовуються для подальшої участі в операціях і покриття операційних витрат на період проведення операцій;

  . валютні надходження резидентів від виставок, спортивних, культурних та інших заходів за кордоном для покриття ризиків за їх проведення.
  Валютна виручка, переказу в уповноважений банк і надходилавласність резидента, може використовуватися для здійснення переказутільки для оплати банківських та інших компенсацій, інших витрат, пов'язанихбезпосередньо з цією операцією. Залишки коштів і прибуток віддозволених операцій та заходів за кордоном підлягають переведенню в
  Російську Федерацію в протягом 30 днів від дати завершення операцій.
  При попередній оплаті (авансових платежів) підприємств і організацій -резидентів на користь нерезидентів до уповноваженого банку платникомпредставляються копії контрактів, в яких має міститися зобов'язаннянерезидента з передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) в термінне пізніше 180 днів від дати попереднього платежу. У разіздійснення попереднього платежу резидент протягом 180 днів від датиперекладу зобов'язаний подати до уповноваженого банку копії вантажної митноїдекларації та інших документів, що підтверджують факт передачі товарів
  (виконання робіт, надання послуг резиденту), або повідомити про причининевиконання зобов'язань нерезидентом.
  Резидентам заборонено продовжувати терміни оплати вимог до нерезидентів та їхрозмір. Не допускаються також надання послуг, передача майна тамайнових прав в рублях з подальшим отриманням еквівалента віноземній валюті за кордоном.
  На рахунки резидентів в уповноважених банках підлягають обов'язковомузарахуванню іноземна валюта, отримана як дарунок,благодійних внесків та інших надходжень неторгового характеру.
  Сталий пропозиція іноземної валюти на внутрішньому валютному ринкузабезпечується:
  - обов'язкової продажем підприємствами-резидентами 50% експортної валютної виручки через уповноважені банки на міжбанківських валютних біржах;
  - добровільної продажем юридичними особами (резидентами і нерезидентами) власних валютних коштів за комерційним курсом за посередництва уповноважених банків;
  - валютними інтервенціями Центрального банку Росії.
  Попит на валюту регулюється обмеженнями на її покупку для підприємств іуповноважених банків. Підприємства можуть купувати іноземну валюту навнутрішньому валютному ринку тільки для проведення поточних операцій івиконання платежів по заборгованості в іноземній валюті при поданнідо уповноваженого банку відповідних документів.
  Уповноважені банки мають право купувати іноземну валюту за рахуноквласних коштів для подальшого продажу на внутрішньому валютному ринку вмежах ліміту відкритої валютної позиції.
  Легалізація частини готівкової валюти населення, зняття обмежень на їїпокупку і продаж в уповноважених банках зробили необхідним регулюванняроздрібної торгівлі за іноземну валюту. Відповідно до інструкції ЦБР Л № 11 від
  21 січня 1993 зазначеної діяльністю можуть займатися юридичні особи -резиденти, що одержали спеціальну ліцензію в територіальних головнихуправліннях ЦБР. Забороняється реалізація за іноземну валюту товарів,вироблених в РФ або куплених за рублі.

  За іноземну валюту можуть реалізовуватися в безготівковому порядку товари,куплені:
  1. у нерезидента безпосередньо, за договорами комісії або доручень;
  2. у російського посередника, що закупив товари у нерезидента;
  3. послуги готелів, барів і ресторанів;
  4. послуги з різних видів страхування, пов'язані з виїздом громадян за кордон і придбанням ними товарів закордонного виробництва;
  5. послуги з перевезення пасажирів та їх багажу по території Російської

  Федерації (для нерезидентів) і в міжнародному сполученні;
  6. послуги з міжнародного зв'язку;
  7. послуги з міжнародного туризму;
  8. послуги з організації навчання (стажування) російських громадян за кордоном та іноземних громадян на території Російської Федерації.
  Реалізація зазначених товарів і послуг здійснюється одночасно за рублі ііноземну валюту за самостійно встановленим комерційним курсом.
  Виручка в іноземній валюті зараховується на поточні валютні рахунки і непідлягає обов'язковому продажу на внутрішньому валютному ринку. З 1 січня 1994р. оплата перерахованих товарів і послуг можлива тільки в безготівковомупорядку, за винятком магазинів безмитної торгівлі, представництвіноземних транспортних компаній.
  Магазинам безмитної торгівлі дозволено займатися роздрібною торгівлею заіноземну валюту під митним контролем на митній території РФ принаявності дозволу територіальних ГУ ЦБР і з застосуваннямзареєстрованих в Державній податковій інспекції контрольно -касових машин.
  Без обмежень на поточні валютні рахунки підприємств, установ,організацій (резидентів і нерезидентів) в уповноважених банках можутьзараховуватися такі надходження в готівковій іноземній валюті:
  - невикористаний залишок коштів на витрати на відрядження, раніше отримані підприємством;
  - митні платежі фізичних осіб згідно з митним законодавством;
  - суми на сплату фізичними особами прибуткового податку відповідно до податкового законодавством;
  - конфісковані суми відповідно до законодавства РФ;
  - виручка від реалізації громадянам на території РФ представництвами іноземних транспортних підприємств перевізних документів
  - суми, ввезені до Російської Федерації з дотриманням митних правил за дорученням підприємств, установ і організацій-нерезидентів.
  Надання в кредит готівкової іноземної валюти і погашення кредитуготівковою іноземною валютою допускаються тільки за міжбанківськими договорамидля забезпечення валютно-касового обслуговування клієнтів.
  Консульські збори в готівковій іноземній валюті заборонено зараховувати напоточні валютні рахунки офіційних представництв іноземних державв уповноважених банках у зв'язку з можливістю купівлі валюти на внутрішньомувалютному ринку за рахунок сум консульського збору, зарахованих на їх рублевірахунки типу «Т».
  Обов'язковою продажу не підлягають:

  . платежі від резидентів за рахунок коштів, зарахованих на поточні валютні рахунки після обов'язкового продажу частини експортної виручки;

  . кошти, куплені на внутрішньому валютному ринку;

  . експортна виручка нерезидентів, зарахована на транзитні рахунки посередницьких організацій і перераховується за дорученням посередницьких організацій на валютні рахунки нерезидентів за вирахуванням комісійної винагороди.
  З транзитних рахунків можна оплачувати що відносяться на собівартість витрати з транспортування, страхування та експедирування вантажів на користь нерезидентів
  (з перерахуванням на їх валютні або транзитні рахунки), митні процедури, митні збори (з дозволу Мінфіну РФ). Вищевказані витрати і комісія посередницьких організацій зменшують обсяг експортної виручки, що підлягає обов'язковому продажу. Посередницькі організації за дорученням постачальників експортної продукції можуть переводити експортну виручку за вирахуванням комісійної винагороди на свою користь на транзитні рахунки підприємств. Підприємства в цьому випадку самостійно оплачують витрати з транзитних рахунків і здійснюють обов'язковий продаж.
  Посередницькі підприємства можуть здійснювати за дорученням підприємств
  -постачальників експортної продукції обов'язковий продаж частини експортноївиручки за мінусом витрат та комісійної винагороди. Залишокекспортної виручки перекладається на поточні валютні рахунки постачальниківекспортної продукції або за їх дорученням на поточні валютні рахункипосередницьких організацій для оплати імпорту до Російської Федерації напідставі відповідних контрактів. Суми комісійних винагородпосередницьких організацій залишаються на транзитних рахунках і підлягаютьчасткової обов'язковому продажу.
  ЦБР встановив особливий порядок обов'язкового продажу експортної виручкиросійських транспортних, страхових, експедиторських організацій, підприємствта установ, що надають послуги міжнародного зв'язку (лист N5 03-113 від
  12 листопада 1992, лист № 72 від 24 січня 1994 р., лист N9 19-4 -
  00711414 від 15 липня 1992 р.). Зазначені підприємства щоквартально увстановлений термін представляють до уповноважених банків розрахунки із зазначеннямсум, що підлягають обов'язковому продажу.
  Підприємства та організації рибного господарства направляють для обов'язковоїпродажу 10% експортної виручки.
  При зарахуванні валютної виручки на транзитний валютний рахунок підприємствауповноважений банк не пізніше наступного робочого дня депонує кошти,біляжащіе обов'язковому продажу, на спеціальному особовому балансовому рахунку №
  076. Кошти з вказаного рахунку протягом 7 робочих днів від датизарахування на нього повинні бути продані на міжбанківській валютній біржі, вторгах якій бере участь ЦБР. За умови попередньогоузгодження з ЦБР допускається їх продаж у валютний резерв ЦБР. Якщозалишок коштів на зазначеному особовому рахунку не досягає мінімальної сумиразової біржової угоди, банк купує цей залишок від свого імені та засвій рахунок у межах ліміту відкритої валютної позиції. Одночасно здепонуванням коштів, що залишилася частина експортної виручки зараховується напоточний валютний рахунок.

  При неподання підприємством доручення після закінчення 14 робочих дніввід дати зарахування надходжень на транзитний рахунок уповноважений банк убезакцептному порядку списує з транзитного рахунку 50% усієї валютноївиручки із зарахуванням на рахунок № 076, і наступний продаж протягом 7робочих днів на торгах міжбанківської валютної біржі.

  Концентрація операцій по купівлі-продажу валюти на міжбанківських біржах,скасування роздрібної торгівлі за готівкову валюту спрямовані на скороченнярозриву між існуючими курсами іноземної валюти до російського рубля
  (поточний курс ЦБР, біржовий і позабіржовий, курси купівлі-продажу готівковоївалюти в обмінних пунктах).

  При проведенні валютних операцій нерезидентів на території Російської
  Федерації необхідно враховувати наступні особливості їх регулювання.
  Відповідно до ст. 5 Закону РФ «Про валютне регулювання та валютний контроль»нерезиденти мають право без обмежень перекладати, ввозити і пересилативалютні цінності до Російської Федерації при дотриманні митних правил.
  Дозволено відкриття нерезидентам рахунків в іноземній валюті вуповноважених банках, на які можуть зараховуватися поряд із зазначениминадходженнями на користь нерезидентів з-за кордону такі засоби:
  - платежі від резидентів і нерезидентів за реалізовані товари і послуги на території Російської Федерації;
  - погашення зобов'язань перед власниками рахунків;
  - відсотки, сплачені уповноваженими банкам;
  - надходження з рахунків інших нерезидентів в уповноважених банках;
  - надходження від інвестицій на території Російської Федерації.
  Кошти із зазначених рахунків можуть використовуватися для торгових платежів натериторії Російської Федерації, оплати зобов'язань перед резидентами танерезидентами, розміщення в строкові вклади, для інвестиційноїдіяльності. Вони можуть переводитися за кордон і бути проданіуповноваженому банку за рублі.
  Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР» від 4 червня
  1991 визначає правові та економічні основи інвестиційноїдіяльності нерезидентів. Відповідно до ст. 1 закону іноземними інвесторамиможуть бути тільки іноземні юридичні особи, фізичні особи -нерезиденти, зареєстровані за кордоном як підприємці,іноземні держави та міжнародні організації. Інвестування можеос

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !