ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Енергетика хімічних процесів
       

   

  Біологія і хімія

  Енергетика хімічних процесів

  Хімічне перетворення - це якісний стрибок, при якому зникають одні речовини і з'являються інші. Що відбувається при цьому перебудова електронних структур атомів, іонів і молекул супроводжується виділенням або поглинанням тепла, світла, електрики і т.д. - Перетворенням хімічної енергії в інші види енергії.

  Енергетичні ефекти хімічних реакцій вивчає термохімія. Дані про енергетичні ефекти використовуються для з'ясування спрямованості хімічних процесів, для розрахунку енергетичних балансів технологічних процесів і т.д. З їхньою допомогою можна розрахувати температуру горіння різних речовин і матеріалів, температуру пожеж тощо

  Стан системи (речовини або сукупності розглянутих речовин) описують за допомогою ряду параметрів стану - t, p, m. Для характеристики стану системи і що відбуваються в ній змін важливо знати також зміна таких властивостей системи, як її внутрішня енергія U, ентальпія Н, ентропія S, енергія Гіббса (ізобарно-ізотермічний потенціал) G. За зміною цих властивостей системи можна судити, зокрема, про енергетику процесів.

  Хімічні реакції звичайно протікають при постійному об'ємі V = const, DV = 0 (наприклад, в автоклаві) або при постійному тиску p = const (наприклад, в відкритій колбі), тобто є відповідно Ізохоричний або Ізобаричний процесами.

  Енергетичний ефект хімічного процесу виникає за рахунок зміни в системі внутрішньої енергії U або ентальпії H. Внутрішньої енергією системи називають енергію всіх видів руху та взаємодії тіл або часток, що складають систему (кінетична енергія міжмолекулярної взаємодії, обертальна енергія, коливальний рух атомів і груп в молекулі, що енергія взаємодії електронів між собою і з ядрами).

  Припустимо, що деяка система за рахунок поглинання теплоти q переходить зі стану 1 у стан 2. У загальному випадку ця теплота витрачається на зміну внутрішньої енергії системи DU і на здійснення роботи проти зовнішніх сил А: або < img src = "http://localhost/uploads/posts/2009-10/1255830177_Energetika_himicheskih_processov_1.gif" alt = "" width = "80" height = "21" />.

  Наведене рівняння виражає закон збереження енергії (який називається також першим законом термодинаміки), тобто означає що сума зміни внутрішньої енергії і досконалою системою (або над нею) роботи дорівнює повідомленої (або виділеної нею) теплоту. Так, якщо теплота повідомляється газу в циліндрі, закритому поршнем, то газ, по-перше, нагрівається, тобто його внутрішня енергія зростає, а по-друге, розширюється, тобто проводить роботу підйому поршня А.

  Взагалі, слід зазначити, що ні запасом теплоти, ні запасом роботи система не володіє. Система володіє лише запасом внутрішньої енергії, а теплота і робота показують, у який спосіб змінюється внутрішня енергія системи.

  Щоб хімічних реакцій під роботою проти зовнішніх сил в основному мається на увазі робота проти зовнішнього тиску. У першому наближенні (при p = const) вона дорівнює твору тиску р. на зміну обсягу системи DV при переході її з стану 1 в стан 2:

  При Ізохоричний процесі (V = const), оскільки зміни об'єму системи не відбувається, А = 0. Тоді переходу системи із стану 1 в стан 2 відповідає рівність: . Таким чином, якщо хімічна реакція протікає при постійному обсязі, то виділення або поглинання теплоти qv пов'язано зі зміною внутрішньої енергії системи.

  При Ізобаричний процесі (p = const) тепловий ефект qр дорівнює:

  або

  .

  Введемо позначення .

  Тоді qp = H2 - H1 = DH.

  Величину Н називають ентальпії. Ентальпія можна розглядати як енергію розширеної системи. Таким чином, якщо при Ізохоричний процесі енергетичний ефект реакції дорівнює зміні внутрішньої енергії системи , то у випадку Ізобаричний процесу він дорівнює зміні ентальпії системи .

  Хімічні і фізичні зміни в системі, як правило, супроводжуються виділенням і поглинанням теплоти. Найбільшу теплоту, яку можна отримати при хімічному процесі при даній температурі, називають тепловим ефектом процесу. Процеси в хімії, при яких виділяється теплота, називаються екзотермічні, а процеси, при яких теплота поглинається, - ендотермічною. Теплові ефекти екзотермічні реакцій в термохіміі прийнято вважати позитивними, а ендотермічною функцій - негативними. На відміну від термохіміі в хімічній термодинаміки, навпаки, позитивні значення приймаються для тепла (Q), поглиненого системою. З метою узгодити систему знаків, будемо тепловий ефект процесу позначати через Q і вважати, що

  Q =-Q, тобто QV =-DU; QP =-DH.

  (В хімічної термодинаміки: q - поглинається енергія - позитивна; q -- що віддається (випромінювання) енергія - негативна.)

  Енергетичний ефект реакції, що протікає при постійному тиску, відрізняється від енергетичного ефекту реакції, що протікає при постійному обсязі, на величину pDV. Для хімічного процесу, що протікає ізобаріческі, DV являє собою різниця між сумою обсягів вихідних речовин і продуктів реакції. Так, для реакції, записаної в загальному вигляді:

  ,

  зміна обсягу визначається рівністю

  де VA, VB, ..., VD, VE ... - молярні обсяги речовин A, B, ..., D, E ...;

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !