ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Грошова маса: методи вимірювання і контроль
       

   

  Банківська справа


  Міністерство науки і освіти України

  Севастопольський національний технічний університет

  Кафедра фінанси та кредит.

  РЕФЕРАТ на тему:

  «Грошова маса: методи вимірювання і контроль »

  Виконав:

  студент групи МО-22д

  Полковников Ю.В.

  Перевірив:

  віжок С.П.

  Севастополь 2004р.

  Зміст:
  Введення.

  I. Грошова маса і фактори її формування.

  II. Грошова маса і способи її виміру.

  III. Контроль за грошовою масою.

  IV. Інструменти регулювання грошової маси.

  V. Статистика.
  Висновок.
  Список використаної літератури.

  Введення.

  Найважливішим кількісним показником грошового обігу єгрошова маса, що представляє собою сукупний обсяг купівельних іплатіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належатьприватним особам, підприємствам і державі.

  Зміна кількості грошей, які циркулюють в економічній системі,може робити істотний вплив на реальний випуск продукту,рівень цін, зайнятість та інші економічні змінні. Існуванняпевної відповідності між довгостроковою динамікою грошової маси ірухом рівня цін було помічено ще в давні часи. Воно й лягло воснову кількісної теорії грошей, яка суттєво модифікувалася в
  XX ст. завдяки дослідженням монетаристів. У центрі уваги - механізмвпливу грошової маси на ціни, структура самої грошової маси, їїагрегати. Для економічної стабільності дуже важливий контроль закількістю грошей, а економісти, аналітики і політики повинні володітиадекватними можливостями для зміни грошової маси.

  Тема актуальна на сьогоднішній день, так як грошова маса єодним з домінуючих факторів стабілізації цін збалансованості бюджету,попиту і пропозиції в цілому.

  I. Грошова маса і фактори її формування.

  В даний час склалися, умовно кажучи, як би два підходи доекономічної суті грошової маси, її ролі і місцю в системіекономічного регулювання, а також до методів обгрунтування.

  Відповідно до першого підходу, грошова маса є чи недомінуючим фактором стабілізації цін, збалансованості бюджету, попитуі пропозиції в цілому. Подібний підхід спирається на досвід останніх роківрадянської економіки, коли було послаблено контроль за грошовим обігом,емісія не супроводжувалася заходами щодо зміцнення гривні, а її масштаби неузгоджувалися з динамікою цін, що і викликало непоправний товарнийголод. Звідси цілком правомірна постановка питання про більш жорсткийрегулювання грошової маси. Але для правильного встановлення її обсягівнеобхідно добре знати чинники формування грошової маси та їхвзаємозв'язку. Інакше можна так Заузе грошову масу, що це призведе достагнації природного обороту матеріальних цінностей і всього платіжногообороту.

  Другий підхід грунтується на тому, що гроші і кредит виступаютьсамостійними активними чинниками пожвавлення господарського обороту,поповнення обігових коштів, розширення інвестицій. Щоправда, це вимагаєнадійної та злагодженої системи просування грошової маси (кредитна табюджетна політика, цільове витрачання фондів). Такий підхідприпускає, що грошова маса, хоча і є дуже важливим індикатором,існує в системі інших, не менш значимих регуляторів ринковоїекономіки.

  II. Грошова маса і способи її виміру.

  Найважливішим кількісним показником грошового обігу єгрошова маса, що представляє собою сукупний обсяг купівельних іплатіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належатьприватним особам, підприємствам і державі.

  Але вимірювання кількості грошей дуже непроста справа. Проблема втому, що різноманітність форм вкладень фінансових коштів досягло такоїступеня, що перехід від власне грошей (банкноти, вклади дозапитання) до ліквідних форм їх розміщення (ощадні вклади) абодо полуліквідним форм (наприклад, строкові вклади) відбувається непомітно.
  Різні види; активів одночасно в топ чи іншою мірою виконуютьфункції грошей. У результаті межа між грошима і негрошовими авуарівне така чітка, як раніше. Саме поняття "грошова маса" має двоякезначення, воно означає як сукупність платіжних засобів, випущенихбанківською системою, так і загальну суму готівки у володінні приватних осіб,підприємств і організацій. У статистиці розвинутих країн враховується першийаспект грошової маси, оскільки вона визначається обсягом грошових коштівв пасивах Центрального банку і депозитних банків. Економісти, навпаки,беруть до уваги, насамперед другий аспект, оскільки загальна сумаготівки та способи її використання мають сильний вплив на грошоверівновагу в даний момент.

  Для аналізу кількісних змін грошового обігу напевну дату і за певний період; для розробки заходів порегулювання темпів зростання та обсягу грошової маси використовуються різніпоказники, так звані грошові агрегати.

  Грошовий агрегат - будь-яка з декількох специфічних угрупованьліквідних активів, що служать альтернативними вимірниками грошової маси.

  Грошовий агрегат - це показник обсягу і структури грошової маси. Уфінансовій статистиці США застосовується такий набір основних грошовихагрегатів: М1, М2, МЗ і L.

  Параметр М1 включає: готівкові гроші, трансакційні депозити, у т.ч.вклади до запитання, інші чекові депозити (ATS, NOW).

  У грошовий агрегат М2 входять, крім агрегату М1:
  - Взаємні фонди грошового ринку;
  - Депозитні рахунки грошового ринку;
  - Ощадні вклади;
  - Строкові вклади;
  - Одноденні угоди про зворотне випуск;
  - Одноденні позики в євродоларах та інше.

  Грошовий агрегат М1 в економіці США протягом багатьох років грав рольдомінуючого вимірювача грошової маси. Він акцентує увагу на функціїгрошей як засобу обігу і засобу платежу. У США всі обмінніоперації здійснюються за допомогою двох високоліквідних активів. Це:

  1. готівка - металеві монети, банкноти та паперові гроші;

  2. трансакційні депозити (вклади) - депозити, кошти з якимиможуть бути переведені іншим особам у вигляді платежів по операціях,що здійснюються за допомогою чеків або електронних грошових переказів. Такимчином, сума готівкових грошей і трансакційних вкладів позначаєтьсяпараметром М1.

  трансакційні вклади приймаються як комерційними банками, так іощадними інститутами - два типи фінансових посередників, усукупності званих депозитними інститутами США. Депозитні інститути --фінансові посередники, до числа яких входять комерційні банки таощадні установи, які приймають внески у населення, тобтовикористовують такий фінансовий інструмент як відкриття рахунків.

  трансакційні депозити поділяються на:
  1. вклади до запитання - що не приносять відсотка вклади, власники яких володіють правами на користування чеками та електронними переказами;
  2. інші чекові депозити - що приносять відсоток вклади, власники яких володіють правами на користування чеками та електронними переказами, тобто дають власникам права здійснювати розрахунки.

  Грошовий агрегат М1 у вузькому сенсі - це гроші як засібобігу та платі

  Більш широкий грошовий агрегат М2 - гроші як ліквідне середу аленакопичення. Цей агрегат включає в себе ряд активів, що мають фіксовануномінальну вартість і здатність перетворюватися для здійснення платежів уготівкові гроші або трансакційні депозити. Однак, у більшості випадківці активи не можуть безпосередньо перекладається від однієї особи до іншої.

  У параметр М2 входять: o взаємні фонди грошового ринку - незалежні фінансові посередники, які продають паї (титули власності) населенню і використовують виручені гроші для покупки короткострокових цінних паперів з фіксованим відсотком. При цьому вкладникам гарантується привабливий рівень доходу і забезпечується можливість у будь-який момент вимагати свої грошові внески, але що знімаються суми не повинні бути менше 500 дол o депозитні рахунки грошового ринку - спеціальні внески в депозитних інститути, подібні з взаємними фондами грошового ринку o ощадні вклади -- що приносять відсоток вклади в депозитних інститутах, кошти з яких можуть бути вилучені без штрафу в будь-який момент, не надають їх власникам прав на користування чеками: спеціальні банківські автомати дозволяють мати цілодобовий доступ до депозитних коштів, що підвищило ліквідність ощадних вкладів; o строкові вклади - вклади , що приносять відсоток вклади в депозитних інститутах, кошти з яких можуть бути вилучені без штрафу тільки після закінчення встановленого в договорі періоду; o одноденні угоди про зворотний викуп - короткострокові ліквідні активи, що представляють собою договори про згоду фірми або іншої особи придбати у фінансової установи пінні папери , з тим, щоб перепродати їх назад на наступний день за заздалегідь обумовленою ціною. Різниця ціни пропажі і перепродажу еквівалентна процентних виплат за використання грошових коштів. o одноденні позики в євродоларах короткострокові ліквідні активи, аналогічні угодам про зворотний викуп (RP), що служать для операцій з доларовими фондами, що знаходяться на балансах депозитних інститутів поза США. Використовуються широко в міжнародному бізнесі.

  У сукупності з готівкою і трансакційних депозитамиці активи являють собою параметр М2. За обсягом в США М2> М1 у 4 рази.

  Існують і інші, менш ліквідні, активи:

  Параметр М3 - грошовий агрегат, що включає в себе М2, а такождепозитні сертифікати, великі (понад 100 тисяч доларів) строкові угодипро образному викуп і строкові (більше 24 годин) євродоларові депозитирезидентів США у закордонних філіях американських банків, акції взаємнихфондів грошового ринку. Список всіх ліквідних активів цим необмежується. Параметр L - найширший з усіх використовуваних насьогоднішній день грошових агрегатів, що включає М3, а такожбанківські акцепти, комерційні папери, казначейські векселі таощадні облігації США.

  В Україні публікується 4 показника грошової маси, у Росії стількиж, в Англії публікується 5, в Італії-4, у Швейцарії та Німеччині-3, Під
  Франції-10 і т.д. З урахуванням національних особливостей грошово-кредитнихсистем вони різні за своїм складом, проте виразна тенденція доуніверсалізації фінансових ринків та інструментів в останнє десятиліттяпривела до того, що грошові агрегати поступово починають зближуватися. Дотому же принцип, який кладеться в основу розмежування грошових агрегатівв офіційній статистиці всіх країн, у найбільш загальному вигляді можнасформулювати як "принцип ліквідності". І Міжнародний валютний фондрозраховує громад для всіх країн показник М1 (готівка і всі видичекових вкладів) і більш широкий показник "квазі-грошей", куди включаютьсястрокові та ощадні банківські рахунки і найбільш ліквідні фінансовіінструменти, що обертаються на ринку.

  У Росії з 1992р. передбачені наступні грошові агрегати:

  М0 - готівка;

  М1-М0 + розрахункові, поточні та інші рахунки і внески в комерційному банку

  + депозити до запитання в ощадбанку;

  М2-М1 + строкові вклади в ощадбанку;

  М3-М2 + депозитні сертифікати та облігації державних позик;

  На Україні компоненти грошової маси наступні:

  М0 - готівка і гроші поза банками. За один рік піст грошики реформи

  2 - 16 вересня 1996р. готівкова грошова маса зросла з 8 млрд. грн. до 11,5 млрд. грн. з урахуванням індексу інфляції;

  М1-М0 + кошти до запитання на розрахункових та поточних рахунках національній та іноземній валюті:

  М2-М1 + строкові депозити та інші кошти в національній та іноземній валюті;

  МЗ-М2 + цінні папери.

  Оптимальні розмір грошової маси багато в чому визначаютьсяінтенсивністю використання грошей в платіжному обороті або швидкістюобігу грошей. У промислово розвинених стропах в основному обчислюються двіпоказника швидкості обігу грошей - показники інтенсифікації рухугрошей при функціонуванні їх в якості засобу обігу і платежу:
  1) показник швидкості обігу в кругообігу доходів і продуктів - цевідношення реального валового національного продукту (національного доходу)до грошової маси, а саме до середніх розмірах М1 або М2. Цей показникрозкриває взаємозв'язок між грошовим обігом і процесамиекономічного розвитку; 2) показник оборотності грошей в платіжномуобороті - відношення суми переведених коштів по банківським поточним рахункамдо середньої величини грошової маси.

  При порівнянні показників швидкості обігу грошей за країною можнапомітити досить суттєві розбіжності: так, в Японії, Франції, Італіїгрошова одиниця за рік обертається в процесі виробництва та обігукінцевого продукту в середньому від 2 до 4 разів, тоді як у США, Німеччині,
  Великобританії - 5-6 разів.

  Ці розбіжності відображають не лише різницю в класифікаціїрозглянутих грошових агрегатів, але і неоднакові форми зберіганнязбереженні і методи "управління готівкою" і визначаються дією рядуфакторів:

  1). загальноекономічних (ступенем розвитку економіки, темпамиекономічного зростання, рухом цін);
  2). чисто монетарних (структури платіжного обороту, розвитку кредитнихоперацій, взаємних розрахунків, рівня процентних ставок на грошовому ринку).

  Банкноти, монети і кошти депозитних установі США на резервнихрахунках у центральному банку утворюють грошову базу або гроші підвищеноїпотужності. Причому приріст монетарної бази на 1 долар тягне за собоюмультіпліцірующее збільшення грошової маси М1 на 2,4 долара.
  Регулювання суми грошей підвищеної потужності дозволяє впливати нена один компонент грошової маси, а в цілому на масштаби грошовогозвернення.

  III. Контроль за грошовою масою.

  Зміна кількості грошей, які циркулюють в економічній системі,може робити істотний вплив на реальний випуск продукту,рівень цін, зайнятість та інші економічні змінні. Існуванняпевної відповідності між довгостроковою динамікою грошової маси ірухом рівня цін було помічено ще в давні часи. Воно й лягло воснову кількісної теорії грошей, яка суттєво модифікувалася в
  XX ст. завдяки дослідженням монетаристів. У центрі уваги - механізмвпливу грошової маси на ціни, структура самої грошової маси, їїагрегати. Для економічної стабільності дуже важливий контроль закількістю грошей, а економісти, аналітики і політики повинні володітиадекватними можливостями для зміни грошової маси. До інструментівдержавного регулювання грошового обігу відносяться: проведенняефективної грошово-кредитної політики; управління державним боргом;реалізація податкової політики; формування фінансового ринку; контроль загрошовою масою в ході проведення монетарної політики.

  Для здійснення ефективного контролю за станом грошової масинеобхідно:
  ~ повністю відмовитися від розмежування принципів та сфер обігуготівкових грошей і безготівкових грошових коштів;
  ~ суворо дотримуватися монополію центрального банку на здійснення емісіїгрошей, випуску в обіг грошових знаків у всіх формах; що веде дозбільшення грошової маси;
  ~ регулювати єдиний грошовий оборот на наступних принципах:
  ~ прогнозування потреби в коштах на макро рівні, вокремих галузях і регіонах;

  ~ розробка системи і впровадження контрольних цифр і нормативів
  (мінімальні і максимальні межі приросту грошової маси й обсягукредитування; ліміти готівки і резервів у банках);
  ~ розробка і використання економіко-математичного апарату і функційпопиту та пропозиції грошей.

  ~ впровадження в практику обліку, аналізу і регулювання грошовогозвернення системи коефіцієнтів мультиплікації грошові коштів. Цікоефіцієнти відображають ступінь трансформації на особистих і безготівковихкоштів.
  ~ розробка показників сукупної грошової маси, розрахунок відповіднихагрегатів і проведення заходів грошово-кредитної політики.

  В даний час у зв'язку з тим, що грошова політика тіснопов'язана із кредитної, здійснюється державне грошово-кредитнарегулювання економіки. З 70-х років у багатьох країнах було введенопротаргетування - встановлення цільових орієнтирів у регулюванні приростугрошової маси в обігу і кредиту, яких дотримуються у своїйполітиці центральні банки. З 1975 р, у США Федеральна резервна системазвітує перед Конгресом про плановані темпах зростання або скорочення вобігу грошової маси; регулярно публікує цільові орієнтири на 12місяців, темпи приросту грошових коштів.

  IV. Інструменти регулювання грошової маси.

  У світовій економічній практиці використовуються такі інструментирегулювання грошової маси в обігу:

  1. Операції на відкритому ринку, що є самим основним інструментом у світовій практиці, і які впливають на діяльність комерційних банків через обсяг наявних у них ресурсів (купівля-продаж казначейських векселів, державних облігацій та інших державних цінних паперів, короткострокові операції з цінними паперами з вчиненням пізніше зворотної операції . Якщо ЦБ продає цінні папери на відкритому ринку, а комбанки їх купують, то ресурси останніх і відповідно їх можливості надавати позики клієнтам зменшуються. Це призводить до скорочення грошової маси в обігу і підвищення позикового відсотка. Купуючи цінні папери на ринку у комерційних банків, центральний банк представляє їм додаткові ресурси.

  1. девізні операції, тобто купівля і продаж Центральним банком іноземної валюти для підтримки курсу національної валюти і запобігання його різких коливань, протидії спекулятивних настроїв учасників ринку.

  1. Депозитні операції Банку України, які також використовуються для вилучення зайвої ліквідності комбанку. Ці операції дозволяють

  Нацбанку України оперативно залучати в депозити тимчасово вільні кошти банків і тим самим практично миттєво нейтралізувати їхній можливий тиск на валютний ринок, не допускаючи знецінення національної валюти і зростання інфляції у зв'язку з цим.

  1. Політика облікової ставки (дисконтна політика), тобто регулювання відсотка за позиками комерційних банків у Центрального банку.

  Надання кредитів відбувається по ставці рефінансування, що встановлюються Нацбанком України. Підвищення ставку по обліково-позичковим операціях покликане обмежити темпи зростання інфляції шляхом

  «стиснення» грошової маси, що знаходиться в обігу. Ця ставка не вічна.

  2. Зміна норми обов'язкових резервів, яка встановлюється також

  Нацбанком. Підвищення її означає, що велика частина банківських коштів «заморожена« на рахунках Центрального банку і не може бути використана комерційними банками для видачі кредитів. У результаті скорочується грошова маса в обігу.

  V. Статистика.
  Грошова маса України (М3) за станом на 26 березня 2004 року зросла до
  99,6 мільярда гривень з 99,3 мільярда гривень на 19 березня поточного року,повідомив Національний банк. Грошова база України за цей же періодскоротилася до 42,1 мільярда гривень з 42,3 мільярда гривень. Обсягготівкової грошової маси поза банками на 26 березня також зменшився - до 33,8мільярда гривень з 34,1 мільярда гривень 19 березня. Залишки коштів накоррахунках банків станом на 29 березня 2004 року залишається на рівні -
  6,0 мільярдів гривень.
  Нацбанк також повідомив, що він виділив банкам рефінансування на суму
  185,9 мільйона гривень. Ставка рефінансування на тендері на n-мупроміжку часу підвищилася до 9,2 відсотка річних з 9,0 відсотківтижнем раніше. За даними Національного банку, на міжбанківському кредитномуринку середньоденні обсяги операцій коливалися в межах 560-770 мільйонівгривень, а ставки - 3,8-4,6 відсотка річних.
  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
  Показник (млрд. грн.) * На 26.0304 * на 19.03.04 * на 01.01.04
  Грошова массаМ3 * 99,6 * 99,3 * 95,0
  Грошова база * 42,1 * 42,3 * 40,1
  Готівка поза банками * 33,8 * 34,1 * 33,1
  Депозити юридичних осіб * 29,2 * 28,9 * 29,0
  Депозити фізичних осіб всього * 35,9 * 35,6 * 32,3в т.ч. в національній валюті * 21,2 * 21,1 * 18,8
  Кредитні вкладення за все, * 71,9 * 71,1 * 67,8в т.ч. в національній валюті * 41,4 * 40,8 * 39,6
  Середня ставка за депозитами
  - У гривнях (%) * 8,4 * 8,2 * 8,0
  - В іноземній валюті (%) * 6,6 * 6,4 * 6,9
  Середня ставка за кредитами
  - У гривнях (%) * 18,1 * 18,1 * 17,8 - в іноземній валюті (%) * 12,0 *
  12,0 * 11,2
  За даними НБУ, у цілому за 2003 рік зростання грошової маси склав 46,5відсотка, грошової бази - 30,1 відсотка в порівнянні з зростанням за 2002 ріквідповідно на 41,6 відсотка і 33,6 відсотка. Загальний обсягрефінансування за минулий рік досяг 26,3 мільярда гривень.
  Згідно з "Основних напрямків грошово-кредитної політики", затвердженим
  Радою НБУ, зростання грошової бази за 2004 рік не повинен перевищити 26-32відсотка, маси - 32-39 відсотків.

  Висновок.

  В результаті можна підвести підсумки по основних тез і понять.

  Єдність грошей безготівкового, обігу та готівкових грошей зумовиломожливість розгляду їх як сукупності у вигляді грошової маси, підякою розуміється сукупний обсяг готівкових грошей і грошей безготівковогообороту. Мова йде про сукупну величиною грошової маси, що включає грошібезготівкового обігу та готівкові гроші. Відмінності між безготівковимигрошовими розрахунками і безготівковим обігом, який здійснюється за допомогоюпередачі цінних паперів, виявляється і в тому, що до складу грошової маси взверненні не входять цінні папери.

  Грошова маса в обігу характеризується величиною грошового агрегату
  М2, до складу якого включаються готівку в обігу М0 (сумаготівки в обігу поза банками, тобто за вирахуванням залишків у касахбанків, а також залишки коштів у національній валюті на розрахункових, поточнихрахунках і депозитах нефінансових підприємств, організацій та фізичних осіб,які є резидентами України). У цей агрегат не включаються депозити віноземній валюті.

  Депозити, які не можна вилучати за допомогою чеків і подібні до нихліквідні фінансові кошти, не є грошима, оскільки їх требаспочатку конвертувати в депозити, які можна вилучати за допомогою чеків, апотім використовувати для платежу. Такі високоліквідні активи з-залегкості, з якою їх можна конвертувати в гроші, сприймають як
  «Майже гроші» (квазі-гроші). Тобто, саме сукупний обсяг готівкигрошей і грошей безготівкового обігу є грошовою масою.

  Список використаної літератури:
  1.Гроші та кредит: Підручник/За ред. Проф .. Б. С. Івасова .- Тернопіль: Карт -бланш, 2000
  2. Гроші, кредит, банки/Под ред. О. И. Лаврушина - 2 ізд.ізм.-М.: «Фінансиі статистика », 2000.
  3.Колесова І.В., Такмакова Е.А. Гроші та кредит: Учеб. пособие .-
  Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2000.
  4. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів/Л. А. Дробозиной,
  Л. П. Окунева Под ред. проф Л, А, Дробозиной .- М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1997.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !