ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Європейський Банк Реконструкції та Розвитку
       

   

  Банківська справа

  Європейський банк реконструкції і розвитку

  Світова економіка

  Виконали: Медведєв Д.А.

  Кришень Е.Л.

  Перевірив: Медведєв А.Г.

  Санкт-Петербург

  1998

  © Медведєв Д.А., 1998.
  Зміст


  1. Зміст 2


  2. Вступ 3


  3. Сприяння процесу переходу 3


  4. Фінансування ЄБРР 4

  4.1. Кредити Помилка! Закладка не визначена.
  4.2. Акціонерний капітал 5

  4.2.1. Участь в акціонерних капіталах банків Помилка! Закладка не визначена.
  4.3. Інструменти прямого фінансування Помилка! Закладка не визначена.
  4.4. Гарантії 6
  4.5. Інструменти фінансування МСП. 6

  5. ЄБРР та співфінансування 7

  5.1. Причини залучення інших інвесторів 7

  6. Ставки позикового відсотка і умови 8

  6.1. Страхування 8
  6.2. Забезпечення 8

  7. Вимоги до проектів 8


  8. Екологічні процедури 9

  8.1. Політика щодо охорони навколишнього середовища 9

  8.1.1. Екологічний мандат ЄБРР 9

  8.1.2. Загальні принципи та завдання 9

  9. Результати основної діяльності ЄБРР в 1997 році 10


  10. Бібліографія 11

  Введення

  Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) створений у 1991 році. Вініснує, щоб сприяти переходу до відкритої економіки,орієнтованої на ринок, а також розвитку приватної та підприємницькоїініціативи в країнах Центральної та Східної Європи і Співдружності
  Незалежних Держав (СНД), прихильних принципам багатопартійноїдемократії, плюралізму і ринкової економіки і проводять їх в життя.

  Сприяючи процесу переходу до орієнтованої на ринок системі, Банкнадає пряме фінансування діяльності приватного сектора,структурної перебудови та приватизації, а також фінансуванняінфраструктури, що підтримує таку діяльність. Його капіталовкладеннядопомагають також будівництва і зміцненню організаційних структур.
  Основними формами фінансування ЄБРР є кредити, вкладення вакціонерні капітали (акції) і гарантії. Розташований в Лондоні ЄБРРявляє собою міжнародну організацію, до складу якої входять 60членів (58 країн, Європейське співтовариство і Європейський інвестиційнийбанк). Кожна країна-член представлена у Раді керуючих та Радідиректорів Банку. Відповідно до Угоди про заснування Банку ЄБРРпрацює тільки в країнах, прихильних принципам багатопартійноїдемократії, плюралізму і ринкової економіки і проводять їх в життя.
  Дотримання цих принципів ретельно контролюється.

  Сила Банку криється в його глибокому знанні регіону операцій. Будучи однимз найбільших іноземних інвесторів, що фінансують приватний сектор регіону,
  ЄБРР в курсі проблем і потенціалу кожної з 26 країн операцій. Тісновзаємодіючи з приватними інвесторами, співробітники Банку розуміють їх почуттязанепокоєння з приводу вкладення капіталу в регіон, а також політичної іекономічної невизначеності.

  З метою координації діяльності на місцях ЄБРР відкрив 28представництв у всіх своїх країнах операцій, крім однієї. Ціпредставництва повністю беруть участь у процесі розробки нових проектіві відстеження зростаючого числа операцій Банку. Укомплектовані штатоміноземних і місцевих фахівців представництва грають все більшважливу роль у розширенні роботи Банку в регіоні.

  Подвоєння капіталу Банку до 20 млрд. ЕКЮ стало реальністю у квітні 1997року, що дозволяє Банку і далі задовольняти зростаючий попит на йогопослуги та підтримувати фінансову самодостатність.

  На кінець 1997 року загальний обсяг підписаних проектів ЄБРР склав 10,26млрд. ЕКЮ, спрямованих на підтримку діяльності у всіх 26 країнахоперацій. Прибуток ЄБРР від основної діяльності у 1997 році склала 193,8млн. ЕКЮ, перекривши майже вдвічі прибуток за 1996 рік. З урахуванням зростання портфеляі пріоритетного завдання накопичення резервів загальна сума резервів досягла 508млн. ЕКЮ.

  Сприяння процесу переходу

  Різні країни знаходяться на різних етапах процесу переходу до ринковоїекономіці. Місцеві умови визначають методи діяльності Банку, йогостратегію, а в деяких випадках ведуть до розробки новаторських способівфінансування та зниження ризиків. Банк готує докладні стратегії длякожної країни операцій, пристосовуючи свої фінансові інструменти і методироботи до можливостей і потреб кожної країни і кожного проекту.
  Рівень і характер попиту на фінансування ЄБРР залежать від етапу процесупереходу, на якому знаходиться та чи інша країна, і від їїпривабливості для приватних інвесторів.

  У міру переходу до ринкової економіки виникають нові можливості, а вдеяких інших областях необхідність участі Банку знижується. Такимчином, у своїй діяльності ЄБРР орієнтується на процес переходу.
  Створення умов, що сприяють припливу інвестицій, залежить в першучергу від країн операцій. У відповідь на що змінюються можливості іпотреби Банк збільшує обсяг своїх річних зобов'язань поінвестуванню в акціонерні капітали і розширює фінансуванняпосередників для подальшого кредитування МСП. Будучи провідним інвестором врегіоні, ЄБРР задає тон іншим інвесторам. Його ретельний фінансовийаналіз забезпечує фінансування здорових і сталих підприємств,які своїм існуванням повинні надавати тривалий вплив напроцес переходу.

  Оскільки кошти ЄБРР обмежені, Банку доводиться діятиефективно і надавати максимально можливий вплив на процеспереходу шляхом реалізації своїх проектів. Банк особливо підкреслює важливість
  "показового впливу", яке дозволяє окремим особам тапідприємствам вчитися, беручи участь в будь-якому процесі або спостерігаючиза змістом проектів та успіхами або невдачами в їх здійсненні. Багатопроекти ЄБРР дають чітке уявлення про те, проект якого типу можевиявитися успішним в даній галузі або в даній країні.

  Банк сприяє організаційного зміцнення і формуваннюпідприємницької та правового середовища, яке сприяє розвитку приватногосектора. Першочергове завдання ЄБРР - забезпечити становлення фінансовихустанов та зміцнення їх ролі. Фінансові установи відіграють виняткововажливу роль у справі переходу до ринкової економіки, бо вони маютьздатністю спрямовувати кошти у відповідні ніші, сприятипроцесу накопичення капіталів, полегшувати торгівлю і створювати прийнятністандарти фінансової дисципліни.

  Фінансування ЄБРР

  Фінансування ЄБРР залежить від конкретики проектів і надаєтьсяяк на зміцнення фінансових інституцій або структурної реорганізаціївеликих компаній, так і у вигляді дрібних кредитів компаніям, що мають лишекілька працівників. Великі інвестиції або інфраструктурні проекти (якприватні, так і за участю місцевих або центральної влади) фінансуються
  Банком безпосередньо, часто спільно з партнерами. Невеликі інвестиціїздійснюються через фінансових посередників: місцеві банки або інвестиційніфонди. ЄБРР тісно співпрацює з багатьма іншими міжнароднимиорганізаціями, зокрема з міжнародними фінансовими установами (МФУ),такими, як Світовий банк, Європейський інвестиційний банк та Міжнароднийвалютний фонд. Разом з тим він грає свою унікальну роль, і в нього інакші
  (на відміну від інших, більш старих організацій) сильні сторони. Ключовийособливістю ЄБРР, що відрізняє його від інших банків розвитку, єпідтримка їм приватного сектора, що становить суть мандата ЄБРР, якийговорить, що не менше 60% фінансування Банку повинно спрямовуватися до приватногосектор. У 1997 році зобов'язання в приватному секторі склали 76% уобсягом, в результаті чого частка операцій в приватному секторі від усіх взятихзобов'язань зросла до 67%.

  Банк прагне в першу чергу допомагати компаніям, що зазнаютьтруднощі з одержанням фінансування з інших джерел. Він робитьособливий наголос на дрібні і середні підприємства (МСП), які відіграютьвинятково важливу роль у розвитку приватного сектора. Однією з сильнихсторін Банку є його широкий асортимент інструментів фінансування ізнання його фахівців, що дає йому можливість працювати як вдержавному, так і в приватному секторах, коли проектні компаніїпереходять з державної у приватну власність. Діючи яккомерційний банк і банк розвитку, ЄБРР надає кошти для приватнихпідприємств або підприємств, які можуть бути приватизовані, а також напроекти матеріальної та фінансової інфраструктури на підтримку приватногосектора.

  У своїй діяльності Банк діє на основі здорових банківськихпринципів. Крім того, він прагне діяти "на додаток" до приватногосектору і не конкурувати з іншими приватними джерелами фінансування тане замінювати їх. Банк прагне також забезпечувати, щоб вплив йогоінвестицій виходило за рамки конкретних проектів і стимулювало процеспереходу до відкритої ринкової економіки. У своїй діяльності вінкерується необхідністю сприяти екологічно обгрунтованого тастійкого розвитку, а також відповідними принципами закупівель товарів іпослуг. Банк є прихильником розумного корпоративного управління,включаючи раціональну практику управління, обнародування інформації і яснуі послідовну практику бухгалтерського обліку і аудиту. Мета цього --забезпечити позичальникам ЄБРР можливість отримання капіталу не тільки уміжнародних фінансових установ, а й з цілого ряду інших джерел.

  Одним з основних переваг Банку є його готовність іздатність брати на себе ризики, що пояснюється складом його акціонерів.
  Це дозволяє ЄБРР розсовувати кордону комерційних можливостей в країнахоперацій. Він бере на себе і частину проектного ризику, діючи спільно зіншими організаціями приватного сектора, такими, як комерційні банки таінвестиційні фонди, а також з багатосторонніми кредитними організаціями ідержавними експортно-кредитними агентствами.

  Володіючи вищим кредитним рейтингом (ААА), Банк може залучатикошти на міжнародних ринках капіталу на найкращих умовах.
  Довгострокові взаємини ЄБРР з країнами операцій дозволяють йомупослаблювати вплив деяких ризиків, що робить його привабливимпартнером. Його досвід допомагає йому оцінювати ризики, а його доступ до фондівтехнічного співробітництва дозволяє йому ретельно готувати проекти.
  Ефективність ЄБРР в розширенні інвестиційної діяльності в регіоніпідкреслюється його здатністю залучати значні коштиспівфінансується організацій. На кінець 1997 року на кожен ЕКЮ,інвестується самим ЄБРР, було залучено ще 2,3 ЕКЮ з інших джерел.
  Використовуючи свої сильні сторони, гнучкість і оперативність, ЄБРР знаходиться напередовому рубежі процесу переходу.

  1 Кредити

  ЄБРР надає кредити, умови яких враховують конкретнівимоги проекту. Банк може взяти кредитний ризик або повністю на свійбаланс, або синдикувати його частину на ринку. Кредит може забезпечуватисяактивами спонсора та/або бути конвертовані в акції, або передбачатиучасть в акціонерному капіталі. Банк видає кредити (і внаслідок цьоговимагає повернення їх) в будь-який з ВКВ, головним чином, в доларах США,німецьких марках та ЕКЮ, але він вже почав фондирувати кредити або залучатидля них кошти в ряді місцевих валют.

  При кредитуванні комерційних підприємств Банк зазвичай не вимагаєгарантій від конкретного уряду країни, і, як правило, кредитинадаються без права звернення стягнення на іноземних спонсорівпісля початку здійснення проекту. Підставою для видачі кредиту єрух грошової готівки за проектом і передбачена в проектіможливість погасити кредит протягом обумовленого терміну. Кредити такихміжнародних установ, як ЄБРР, за традицією виключаються із сумдержавного боргу при реструктуризації його, і таким чином ціустанови мають статус привілейованого кредитора.головним кредитором, перевагами статусу привілейованого кредитораможуть користуватися і банки, які беруть участь у виданих ЄБРР кредити позичальникамз приватного сектора.

  2 Акціонерний капітал

  Інвестування в акціонерні капітали може набувати різніформи, включаючи підписку на звичайні або привілейовані акції.
  Пропонуються і інвестиції в квазіакціонерний капітал, починаючи відсубординованих кредитів, боргових зобов'язань і приносять дохідвекселів і кінчаючи вільно викуповуються привілейованими акціями. Припридбання паю в акціонерному капіталі ЄБРР розраховує на отриманнявідповідного доходу на вкладені кошти. Він завжди має чіткий планвилучення своїх коштів і завжди виступає в якості дрібного вкладника. ЄБРРможе також гарантувати розміщення акцій, випущених державним абоприватним підприємством. Гарантії ЄБРР можуть допомогти позичальникам в отриманнідоступу до фінансування і розподілу ризиків відповідно допобажаннями ЄБРР і його партнерів з фінансування. При цьому застосовуються тіж кредитні критерії, що й для прямих кредитів.

  Банк готовий розглянути можливість фінансування передачі акційдіючих підприємств тільки у випадках приватизації їх, коли такапередача явно підвищить ефективність підприємства (наприклад, шляхомвдосконалення управління, реконструкції або розширення його підкерівництвом нових власників або злиття його зі структурами поглинулайого компанії).

  3 Гарантії

  ЄБРР може допомогти позичальникам в отриманні доступу до капіталу шляхомнадання гарантій. Гарантії бувають різних типів, починаючи відгарантій від усіх ризиків і кінчаючи частковими гарантіями щодоконкретних ризиків, але у всіх випадках максимальний ризик повинен бутивідомий і піддаватися вимірюванню, а кредитний ризик повинен бути прийнятним.

  4 Інструменти фінансування МСП

  ЄБРР встановив зв'язки з цілим рядом фінансових посередників длянадання фінансування за проектами, які занадто невеликі дляпрямого фінансування. Це дозволяє Банку підтримувати МСП, а цякатегорія підприємств має надзвичайно важливе значення для створеннясильного приватного сектора.

  Кредитні лінії. ЄБРР безпосередньо надає середньострокове ідовгострокове фінансування у вигляді кредитних ліній ряду фінансовихпосередників для задоволення відповідного попиту на кредити. Уокремих випадках аналогічна довгострокова фінансування ЄБРРнадає і урядам, які потім направляють на ці кредити заканалах комерційних або інвестиційних банків на цілі фінансуванняприватних МСП.

  співфінансування. Час від часу ЄБРР укладає з місцевими банками іінвестиційними фондами рамкові угоди про фінансування, за якимиосновна частина роботи по обов'язковому обстеженню підпроектів взначною мірою передається місцевим партнера, але при прийнятті кожногорішення про кредитування враховуються принципи фінансування і кредитування
  ЄБРР.

  Пайова участь в інвестиційних фондах. ЄБРР бере участь уінвестиційні фонди, які в свою чергу вкладають капітал в приватнісередні компанії, які потребують розширення.

  Сприяння торгівлі. За допомогою своїх програм сприяння торгівлі ЄБРРпрагне допомогти місцевим банкам придбати надійну репутацію і отриматибільш широкий вихід на міжнародні фінансові ринки. В рамках цихпрограм ЄБРР звичайно видає гарантії часткової оплати організованихберуть участь місцевими банками угод, розрахунки по яких здійснюються здопомогою акредитивів.

  ЄБРР та співфінансування

  ЄБРР прагне залучати співфінансується організації до участі у своїхопераціях - свою участь в проектах у приватному секторі він зазвичайобмежує 35%. Діючи як каталізатор із залучення в регіонінших інвесторів, ЄБРР може використовувати свої кошти для підтримкибільш широкого кола проектів. У результаті успішного залучення ззовнішніх джерел капіталу для фінансування проектів, спонсором якихвиступає Банк, зростає загальний обсяг коштів, що надаються нафінансування інших проектів. До потенційних зовнішніх джерелфінансування відносяться комерційні банки та фінансові установи,експортно-кредитні агентства та інші офіційні джерела (як-то:державні програми сприяння в цілях розвитку). Співфінансуваннясприяє ознайомленню міжнародних ринків капіталу і комерційнихкредіторов з позичальниками в країнах операцій і привертає прямі іноземніінвестиції. Для багатьох позичальників доступ до комерційного співфінансування,що надається міжнародним фінансовим закладом, є першимкроком на шляху до отримання самостійного виходу на ринки комерційногокапіталу.

  Зовнішнє фінансування надходить з комерційних та офіційнихджерел. Основними партнерами ЄБРР по співфінансування, крім приватнихкомпаній, є комерційні банки (наприклад, в якості учасниківконсорціумів ЄБРР), інші міжнародні фінансові організації,двосторонні фінансові установи або державні програми сприяннярозвитку, а також експортно-кредитні агентства, які займаються прямимкредитуванням.

  ЄБРР встановив добрі робочі відносини з провідними комерційнимибанками, іншими організаціями і компаніями, що діють у регіоні. Щедесять комерційних банків стали учасниками синдикованих кредитів ЄБРРв 1997 році, в результаті чого загальне число учасників консорціумів досягло
  115. Співфінансування з комерційними банками за рік склало 937,3 млн.
  ЕКЮ. Офіційні співфінансується організації брали участь в 1997 році в 30проектах і сукупно внесли 445,5 млн. ЕКЮ, що становить найбільшу сумуспівфінансування за рік з двосторонніми установами з початку діяльності
  ЄБРР. Співфінансування з іншими міжнародними фінансовими установамиздійснювалося в рамках восьми проектів і склало у сумі 324 млн. ЕКЮ.

  1 Причини залучення інших інвесторів

  Розподіл ризиків - ЄБРР хоче переконатися у готовності організацій,які мають безпосередній досвід роботи за цим профілем, ризикувати своїмигрошима на підтримку проекту, вважаючи його обгрунтованим.
  Стимул - ЄБРР хоче залучити інші фінансують організації до участі упроект або шляхом надання кредитних коштів, або шляхомпридбання паю в акціонерному капіталі проекту.

  Паралельне фінансування - здійснюється в тих випадках, коликредити ЄБРР та учасників співфінансування використовуються для фінансуванняокремих комплектів товарів і послуг.

  синдикування - процес, за допомогою якого ЄБРР здійснює пошукінших фінансових установ, які погодяться видати кредитні коштина підставі наданих Банком документів на умовах, в основномуподібних до тих, на яких готовий здійснювати кредитування сам Банк.
  Синдиковане участь здійснюється в тих випадках, коли ЄБРР зобов'язуєтьсяпрофінансувати весь кредит і під час або після оформлення кредитупродає участь у ньому іншому банку або банкам. У цих випадках ЄБРР по -як і раніше, несе зобов'язання за всю суму, але частину свого зобов'язанняфінансує за рахунок покупця/покупців частки/часток участі.

  Ставки позикового відсотка і умови

  Розцінки на кредит і схеми проектів розглядаються в сукупності одинз одним, оскільки вони пов'язані з ринковою кон'юнктурою. Вживаються заходи довиявлення та обмеження ризиків за кредитами ЄБРР. Банк діє яккомерційне підприємство і надає свої кредити за ринковими ставками зурахуванням таких ризиків.

  При оцінці ризиків враховується положення ЄБРР як міжнародногоустанови і, зокрема, його статус привілейованого кредитора.

  Процентні ставки встановлюються з маржею понад базової ринковоїставки (зазвичай ЛІБОР - лондонська міжбанківська ставка пропозиції).
  Кредити можуть надаватися або під плаваючу, або під фіксовануставку, а також у поєднанні з цілою низкою інструментів хеджування взалежно від того, чи здійснюється операція на ринку похідних ціннихпаперів.

  Кредитна маржа відображає як країнові, так і комерційні ризики тавідповідає кон'юнктурі ринку синдикованих кредитів. Пільгові термінипогашення підлягають узгодженню, а терміновість кредитів зазвичай становить від
  5 до 10 років залежно від вимог конкретної операції. Погашенняосновної суми зазвичай здійснюється частинами рівними частками кожні півроку.
  При кредитуванні інфраструктурних проектів у виняткових випадках можутьвстановлюватися більш тривалі терміни погашення, наприклад, до 15 років.

  1 Страхування

  При фінансуванні ЄБРР вимагає від фінансованих ним компаній абоорганізацій забезпечення належного страхового покриття звичайно страхуютьсяризиків (наприклад, ризики, пов'язані з розкраданням фондів, пожежею, а такожконкретні ризики при будівництві). Він не вимагає страхуванняполітичного ризику або неконвертованість місцевої валюти.

  2 Забезпечення

  ЄБРР зазвичай вимагає від фінансованих ним компаній або організаційзаставного забезпечення кредиту активами проекту, до яких можуть відноситисянаступні: заставна на основні фонди, заставна на рухоме майно,переуступка виторгу компанії у твердій і внутрішньої валютах, заставаналежать спонсору акцій компанії, а також переуступка прав компанії наотримання страхового відшкодування та інших випливають з договору вигод.

  Вимоги до проектів

  Оскільки кошти ЄБРР обмежені в порівнянні з масштабамипотреб регіону, фінансування по лінії Банку може мати лишеобмежений ефект. Головний наголос Банк робить на якість фінансованих нимпроектів, а також на наявні у нього можливості підвищити ККД проектів.
  Банк повинен постійно добиватися "мультиплікаційного ефекту"фінансованих ним проектів, як-то: наочність додаткових вигод дляекономіки країни, залучення співфінансування або усунення вузьких місць уінфраструктурі.

  Одним з головних каналів фінансування по лінії ЄБРР єспільні підприємства з іноземною участю. Спільні підприємства даютьпартнерам реальну можливість виходу на зовнішні та внутрішні ринки,сприяють припливу іноземного приватного капіталу в регіон, зменшуютьризик і полегшують передачу технологій та управлінського досвіду.

  Прагнучи забезпечити схему фінансування, найбільш повно відповідаєвимогам проекту, Банк керується нижченаведеними вихіднимипринципами.

  1. ЄБРР фінансує до 35% всіх витрат по проекту, що здійснюється з нуля, або 35% обсягу довгостроковій капіталізації вже діючої компанії.

  2. Від інших інвесторів, зокрема промислових, потрібні значні внески в акціонерний капітал щодо проектів, що здійснюються з нуля, або нових спільних підприємств, коли потрібна спеціальна технічна й управлінська кваліфікація. У таких випадках промислові спонсори розраховують на отримання або контрольного пакету акцій, або достатніх прав на управління підприємством.

  3. Зазвичай на проекти в приватному секторі надається не більш двох третин суми заімствуемих коштів і не менше однієї третини акціонерного капіталу.

  4. Від інших учасників співфінансування звичайно потрібні додаткові кошти.

  5. Банк звичайно не надає фінансування інвестору на придбання вже випущених або знову акцій, що випускаються.

  6. Акціонерний пай спонсорів необов'язково має форму тільки готівки, він може надаватися у вигляді обладнання, механізмів, техніки і т.д. Кожен проект оцінюється з точки зору відповідної країновий стратегії. Країнні стратегії затверджуються акціонерами ЄБРР, лягають в основу банківських операцій та визначають пріоритетність конкретних напрямків діяльності.

  Екологічні процедури


  1 Політика щодо охорони навколишнього середовища


  1 Екологічний мандат ЄБРР

  Угода про заснування ЄБРР також наказує Банку "сприятиу всій своїй діяльності екологічно здоровому і стійкому розвитку "
  (стаття 2.1). ЄБРР - перша міжнародна фінансова організація, якузасновники наділили таким ініціативним екологічним мандатом.

  Екологічний мандат відображає недавню історію регіону операцій ЄБРР.
  Погіршення стану навколишнього середовища в країнах Центральної та Східної
  Європи і колишнього Радянського Союзу є в основному результатомщо здійснювалася в минулому зрадливою та незбалансованої політики іпрактики. Це надавало руйнівний вплив як на економіку, так і нанавколишнє середовище.

  2 Загальні принципи та завдання

  Проводячи екологічні атестації, ЄБРР обеспечіват екологічнуобгрунтованість своїх проектів і спостереження за їх природоохороннимипоказниками. У рамках своїх проектів він прагне забезпечитидодаткові екологічні переваги, особливо якщо ці проекти дають іекономічні переваги.

  ЄБРР надає особливого значення проектам, які сприяють підвищенню енерго -і ресурсоеффектівності, зменшення відходів, відшкодуванню та утилізаціївикористаних ресурсів, використання більш чистих технологій, розширеннювикористання поновлюваних ресурсів, а також інших проектів, що мають восновному природоохоронні завдання. ЄБРР відіграє значну роль уфінансуванні ліквідацій серйозних екологічних проблем.

  Реалізація пріоритетів екологічної політики Банку забезпечується навсіх етапах процесу оцінки проекту. До процедур Банку в цій галузівідносяться відбір, дослідження, такі як проводяться спонсором екологічніоцінки та ревізії, огляд стану навколишнього середовища, включення екологічнихумов в юридичні документи, а також екологічний нагляд за проектамита оцінка їх. Діюча в Банку секція екологічної експертизивстановлює, в якій формі екологічні обстеження повинні проводитисяспонсорами або засновниками до проходження етапу затвердження концепціїпроекту, а також вимоги щодо опитування громадської думки. Особливезначення надається заходам, що зменшують несприятливі з екологічної точкизору наслідки виконання проектів або поліпшує стан навколишньогосередовища, або гігієну праці і техніку безпеки на виробництві.

  Результати основної діяльності ЄБРР в 1997 році

  У 1997 році ЄБРР значно збільшив число затверджених проектів,обсяг зобов'язань та освоєння коштів, перевищивши річні операційнізавдання. Рада директорів затвердила проекти на суму понад 4 млрд. ЕКЮ, авартість проектів, підписаних Банком за цей рік, склала понад 2,3млрд. ЕКЮ, це шосте поспіль річне збільшення. Валовий обсяг освоєнихкоштів був на 50% більше ніж у 1996 році і склав 2 млрд. ЕКЮ. Протягомроку освоювалися кошти в усіх країнах операцій Банку.

  | | кількість | млн. ЕКЮ |
  | | Проектів | |
  | Схвалено проектів | 143 | 4014 |
  | Взято | 108 | 2315 |
  | зобов'язань | | |
  | Освоєно коштів | 318 | 2047 |

  Табл. 1, Діяльність ЄБРР в 1997 році


  Бібліографія


  1. Фінансування - Довідник для компаній і підприємців, що розглядають можливість фінансування проектів або інвестування в країнах Центральної та Східної Європи та СНД, ЄБРР, 1998

  2. Політика щодо охорони навколишнього середовища вересня, ЄБРР, 1996

  3. Альтернативні джерела фінансування, ЄБРР, 1996

  4. Фінансування переходу до ринкової економіки в Центральній і Східній
  Європі та Співдружності Незалежних Держав, ЄБРР, 1996

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !