ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Застава як форма забезпечення повернення кредиту
       

   

  Банківська справа

  Міністерство освіти

  Придністровський Державний Університет

  Ім. Т.Г. Шевченко

  економічний факультет

  Допустити до захисту

  Зав. кафедрою доцент

  ____________Ю. М. Сафронов

  «____» _____________ 2002р.

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  Тема: «Застава як форма забезпечення повернення кредиту» на базі даних філії Прак АПБ

  Науковий керівник:

  Ст. викладач кафедри

  «Фінанси і кредит»

  Без'язичний О.Н.

  Виконала:

  Студентка заочного

  відділення

  Група № 54

  Гродік М.М.

  Тирасполь 2002р.

  Зміст

  стр .

  Введення

  3

  I. Кредит і кредитна система

  1. Роль кредиту в розвитку економіки і його межі

  5

  2. Розвиток комерційних банків ПМР у сфері кредитування

  9

  3. Моніторинг промислових підприємств

  17

  Сучасні види кредитних операцій

  1. Надання банківського кредиту

  (форми, види, принципи)

  25

  2.2. Організація та забезпечення повернення кредиту

  31

  2.3. Оцінка кредитоспроможності та платоспроможності позичальника 36

  1. Управління кредитними ризиками.

  43

  2.5. Кредитний моніторинг

  47

  Застава як форма забезпечення повернення кредиту

  2. Застава та заставне право

  54

  3. Страхування банківських вкладів

  63

  4. Процес кредитування і заставні операції філії Прак АПБ

  67

  Висновок

  78

  Список використаної літератури

  81

  Додаток № 1

  82

  Додаток № 2

  93

  Додаток № 3

  94

  Додаток № 4

  95

  Додаток № 5

  97

  Додаток № 6

  98

  Додаток № 7

  99

  Введення

  У силу тяжкої економічної кризи, інфляції і низькою прибутковостібанківський капітал в останні роки не працює на економіку республіки,відчувають гострий дефіцит кредитних ресурсів. Однак, як показуєсвітова практика, кредитні операції відіграють вирішальну роль у долі будь-якогокомерційного банку і банківської системи країни в цілому: залученікошти покривають понад 90% потреб банків у грошових ресурсах дляздійснення активних, перш за все, позичкових операцій, у тому числі дляфінансування капіталовкладень.

  Небажання банків кредитувати економіку зумовлено не лише незначнимрівнем прибутковості цього виду операцій, а його крайній ризикованістю, тоє великою ймовірністю не повернення кредиту. Іншими словами, у нашійреспубліці ще треба сформувати життєздатну систему комерційнихбанків, що працюють на ПМР, але поки що сьогодні ПМР працює на комерційнібанки.

  Кредитні операції складають основу активної діяльностікомерційних банків, оскільки:

  - по-перше, їх успішне здійснення веде до отримання основнихдоходів, сприяє підвищенню надійності і стабільності банків, аневдач в кредитуванні супроводжує їх розорення і банкрутство;

  - по-друге, банки покликані акумулювати власні та залученіресурси для кредитування інвестицій в розвиток економіки країни;

  -по-третє, ця діяльність при її успішному здійсненні приноситьприбуток всім її учасникам: кредитним організаціям, позичальникам та суспільству вцілому.

  З юридичної точки зору кредитні відносини виникають тоді, колибанк набуває права вимоги від третіх осіб та виконання зобов'язаньу грошовій формі, або видає поручительства за третіх осіб,що передбачають виконання зобов'язань у грошовій формі. Всі цібанківські операції кредитних організацій знаходяться в повній відповідності зчинним законодавством.

  Динаміка основних параметрів, що характеризують стан банківськоїсистеми ПМР за 2001 рік свідчить про закріплення та розвиток позитивноїтенденції відновлення банківської діяльності. Триває зростанняактивів, капіталу, розширюється ресурсна база банків. Покращилася структураі якість активів кредитних організацій, що знайшло відображення в зниженніпростроченої заборгованості, загальному поліпшення якості кредитного портфеля,стійке зниження показника, що характеризує співвідношення активів,зважених з урахуванням ризику до сукупних активів банківської системи.

  Суттєво поліпшилися фінансові результати діяльності кредитнихорганізацій. Показники кредитування банками реального сектору економікидемонструють обережний підхід кредитних організацій до видачі позик, що нев останню чергу обумовлено високим рівнем кредитного ризику. Основнимифакторами ризиків, що стримують кредитну активність банків і одночасновизначальними більш високу уразливість кредитних організацій,спеціалізуються на кредитуванні реального сектора економіки, єповільний темп структурних перетворень в економіці, високий рівеньоподаткування виробничої та фінансової діяльності, низький рівеньрентабельності значної частини вітчизняних підприємств, а такожслабкість законодавчої бази, що забезпечує права кредиторів. Низькакредитоспроможність та інформаційна закритість більшості підприємствтакож зумовлює значну концентрацію кредитних ризиків уобмеженого кола позичальників. Самостійним чинником, що стримуєрозвиток довгострокових активних операцій банків, є ситуація, щоструктура їх ресурсної бази, в якій переважають короткостроковізобов'язання.

  Кредитні організації ведуть також постійну роботу з поліпшенняякості кредитного портфеля, поверненню прострочених позик і стягненнювідсотків з неблагополучних позичальників.

  Існує й ряд інших об'єктивних факторів, що стримують активнубанківське кредитування. Це висока ступінь ризику видачі кредитівфінансово-нестійким позичальникам, недостатня капіталізація банків,короткостроковий характер ресурсів, неплатежі підприємств.

  Особливо істотно збільшує банківські ризики економічнанеспроможність позичальників. Підприємства різних галузей маютьнезадовільний фінансовий стан. Окремі з них маютьпрострочену кредиторську заборгованість бюджету та постачальникам. У результатіїх кредитування найчастіше обертається фінансуванням збитківнеефективних виробництв, адже серед цих підприємств є такі,які відносяться до структуроутворюючих або життєзабезпечуючих галузях.

  Видачу нових кредитів у великих розмірах стримує такожнезадовільний повернення раніше виданих позик.

  Необхідно відзначити, що ПРБ розглядає кредитні ризики в якостіосновного фактора, що погіршує фінансовий стан кредитної організації,і в рамках своїх повноважень з нагляду за діяльністю банків вимагає відних посилення контролю за платоспроможністю позичальників і достатньоїліквідністю застави. Тому саме стійкий фінансовий станпозичальника, а також своєчасне повернення раніше отриманих позик виступаютьсьогодні головною умовою для розгляду питань видачі нових кредитів.

  Банки можуть значно мінімізувати ризик кредитування за допомогоюрізних способів забезпечення повернення банківських позичок. Мова йде про такіспособи забезпечення, як: застава, поручительство, банківська гарантія,неустойка, страхування, завдаток і аванс, утримання майна боржника іінших, що одержали широке поширення в практиці зарубіжних і найбільшнадійних російських банків.

  За порівняно короткий період часу ПРБ проведена значнаробота зі створення правових засад кредитно-банківської системи, що відповідаєсучасним вимогам. Це і вдосконалення правил, що регулюютьфункціонування кредитних організацій; встановлення ефективного наглядунад їх діяльністю, у тому числі контролю над дотриманням обов'язковихекономічних нормативів; здійснення гнучкої політики рефінансування тат.д. Однак ця творча робота потребує продовження івдосконалення. У нашій республіці ще належить прийняти закони, якідозволили б суддям і правоохоронним органам забезпечити повернення боргупозичальника кредитору. Це мають бути закони прямої дії, звільненівід численних відсильні норм.

  I. Кредит і кредитна система

  1. Роль кредиту в розвитку економіки і його межі

  У сучасних умовах винятково важливе значення має наявністьстійкою і повноцінно функціонуючої мережі кредитних установ,здатних забезпечувати потреби економіки повним спектром банківськихпослуг. Багато в чому основою для майбутніх тенденцій економічного зростанняв нашій республіці є подальший розвиток її фінансового ринку і,перш за все, розширення кредитування реального сектора економіки інаселення.

  Основним завданням є забезпечення довгострокової стійкостікредитних організацій, переорієнтація їх на обслуговування реальноїекономіки, підвищення довіри до банків з боку підприємств і населення.
  Без вирішення цих питань неможлива структурна перебудова і модернізаціявиробництва, активізація інвестиційної діяльності, підвищенняплатоспроможного попиту населення, оздоровлення фінансів.

  Самі банки приходять до розуміння того, що саме довгострокові кредити,видані підприємствам, створюють фундамент і передумови їх стабільного тасталого розвитку. Банки повинні працювати на економіку, а економіка будестимулювати розширення і зміцнення банківського бізнесу. Місцеві органивлади і управління також почали пошуки взаємовигідного співробітництва збанківськими установами з тим, щоб отримати можливість впливати нарозподіл кредитних ресурсів в інтересах розвитку своїх територій.

  Разом з тим Придністровський республіканський банк з метою забезпеченнястійкості і надійності банківської системи обмежує обсяги проведенихбанками депозитних і кредитних операцій розміром їх власного капіталу.
  Тому активізація операцій з реальним сектором економіки безпосередньо залежитьвід розміру капіталу банків.

  Збільшенню обсягів банківського кредитування в економіку перешкоджаєтакож короткостроковий характер грошових ресурсів банків, які майже натретину складаються з коштів підприємств і населення, залучених на короткістроки або до запитання. Це породжує проблему використаннязалучених коштів у банківському обороті на тривалі терміни.

  Крім того, існує ряд негативних факторів, що безпосередньо впливають наресурси банків: недостатньо контрольована діяльність приватнихпідприємців, які безпосередньо працюють з готівкою, широкерозвиток бартеру і ін

  Готівкові розрахунки підприємств зі своїми постачальниками, неврахованийготівково-грошовий оборот підприємців, що залишаються на руках населеннязаощадження також представляють собою втрачені банківським сектором ресурсидля кредитування підприємств.

  Рішення завдання активізації кредитування реального сектора економікипередбачає вирішення багатьох проблем. Питання, які обговорюються в даний часінструменти і механізми, які пропонуються для вирішення завдання активізаціїкредитування реального сектора економіки, часто неадекватні як помасштабами та складності цих проблем, так і за наслідками їх реалізації.
  Ці пропозиції умовно можна розділити на три групи:

  - заходи, що переводять вирішення питання в площину грошово-кредитноїполітики - примусове скорочення ставки рефінансування до рівнясередньої рентабельності господарюючих суб'єктів, форсований зростання обсягіврефінансування банків і т.д.;

  - заходи, що переносять витрати вирішення проблеми капіталізаціїбанківської системи на державний бюджет - використання фінансовихресурсів держави як основне джерело рекапіталізаціїбанківської системи;

  - заходи, які передбачають вирішення проблеми активізаціїкредитування реального сектора за рахунок прийняття банками на себедодаткового ризику вкладень - дозвіл банкам займатисябезпосередньо виробничою діяльністю, створення спеціалізованихінвестиційних банків і введення диференційованих норм регулювання їхдіяльності, лібералізація регулятивних вимог (зменшеннякоефіцієнта ризику за операціями банку, пов'язаних з кредитуванням іінвестиціями в реальний сектор економіки, зниження вимог поформування резервів на можливі втрати по позиках реальному секторуекономіки і т.д.)

  Щодо першої групи заходів необхідно відзначити, що основноюпричиною недостатньої кредитної активності банків є не низькийрівень рефінансування, а зберігаються високі ризики вкладень в реальнийсектор економіки. Без вирішення цієї проблеми форсований зростання обсягіврефінансування банків може призвести до невиправданого зростання грошовоїмаси, не запитаної реальною економікою, і в результаті - до інфляціїпопиту.

  Пряме державне участь у рекапіталізації банківської системиобмежено бюджетними можливостями, тому основний акцент повинен бутизроблено на формуванні державою сприятливих умов рекапіталізації іфункціонування банківської системи. У першу чергу повинні бутиврегульовані питання адекватного визначення доходів, витрат, що відносятьсяна собівартість банківських послуг і бази оподаткування, покращенозаконодавче забезпечення прав інвесторів, забезпечені більш сприятливіподаткові умови для іноземних інвестицій і зниження некомерційнихризиків вкладень.

  Щодо третьої групи заходів необхідно відзначити, що ПРБдотримується незмінну позицію - регулятивні вимоги повинні бутиєдині для всіх кредитних організацій, що діють на територіїпридністровської молдавської республіки. Дійсно, наглядові вимогине можуть розглядатися як інструмент активізації кредитування реальногосектору економіки. Мета реалізації цих вимог зовсім інша --забезпечення стійкості кредитних організацій і банківської системи вцілому. При цьому не викликає сумніву, що регулятивні обмеження неповинні необгрунтовано перешкоджати процесу зростання кредитної активностібанків, і в цьому плані ПРБ вживаються певні заходи.

  Масштаб і складність проблем реструктуризації сектора матеріальноговиробництва, з одного боку, недостатньо висока роль банківської системив економіці республіки і незначні масштаби її участі вінвестиційному процесі, стан ресурсної бази та рівня капіталізації, зіншого, обмежують реальні можливості банківського сектора і вимагаютькомплексного вирішення цієї проблеми. При цьому обов'язковою умовоюрозширення операцій банків з реальною економікою повинно бутизабезпечення фінансової стійкості банківської системи. Для реалізаціївказаного завдання необхідно забезпечити: у частині розвитку банківських продуктів, пов'язаних з проведеннямкредитних операцій, - розвиток механізмів та інструментів розподілу імінімізації ризиків. Для проектів, що мають особливе (пріоритетний) значення зточки функціонування економіки республіки, ці механізми та інструментипри проведенні банками кредитних операцій з суб'єктами реальної економікиповинні включати державні гарантії. Гарантії можуть включатисубсидування процентних або (і) повернення певної частини кредиту.
  Надання синдикованих кредитів з розподілом ризиків міжкількома банками та страхування виконання зобов'язань за виданимипозиках, реалізація заходів з підвищення ступеня законодавчого захисту правкредиторів, прозорості інформації про фінансовий стан та структурувласності організацій, що працюють у реальному секторі, також можутьзробити істотний вплив на зниження рівня ризику вкладень; в частині створення сталої довгострокової ресурсної бази - підвищеннядовіри до банківської системи на основі зміцнення банківського нагляду,механізмів банкрутства та ліквідації кредитних організацій, транспарентностібанківської системи. ПРБ ведеться робота з удосконалення методики таорганізації нагляду за такими основними напрямами: підвищенняоперативності і якості аналізу фінансового стану кредитнихорганізацій та ефективності контролю за достовірністю банківськоїзвітності, розвиток практики оцінки ризиків на індивідуальній таконсолідованій основі, у тому числі шляхом включення даних про операції знебанківськими організаціями, що входять до складу банківських груп,розширення складу інструментів і ризиків, за якими банки повинніформувати резерви на можливі втрати. Новим напрямком розкриттяінформації про банківський сектор має стати запровадження в практику розрахунку і?? ублікаціі даних про надійність і стабільність банківської системи. Розкриттяданої інформації дозволить кредитним організаціям, наглядовим органам,міжнародним фінансовим організаціям здійснювати регулярний моніторингнадійності банківської системи.

  Загалом подальше посилення взаємодії банків і підприємстврізних галузей економіки з метою її структурної перебудови вимагаєвироблення комплексної програми спільних дій всіх зацікавленихвідомств.

  У першу чергу сьогодні необхідно вирішити питання вдосконаленнясистеми оподаткування банків, цивільного законодавства, виробитиоснови реалізації заставного права банків, створити досконалу системугарантування вкладів, розширити практику рефінансування банків,кредитують підприємства.

  Розвиток економіки неможливий без активного кредитування реальногосектора, тому першочерговим завданням для місцевих органів влади могла бстати вироблення пріоритетів кредитної підтримки галузей економіки, що маютьвирішальне значення для соціально-економічного розвитку території. Упершу чергу це повинні бути галузі, здатні забезпечити істотнийзростання та структурну перебудову виробництва, розширення робочих місць, тобтослід активно кредитувати інвестиційну та інноваційну діяльністьпідприємств. При цьому органам державної влади і управліннянеобхідно ділити з банками ризики, пов'язані з державною соціально -економічною політикою, - шляхом ретельного відбору уповноважених банків,розробки чіткої системи видачі і відстеження урядових гарантій,посилення державного впливу в капіталі банків і засновників.

  Було б бажано створення для банківських установ системифінансових пільг або стимулів, що компенсують високі ризики та низькуприбуток банків, наприклад, у орендної плати, оплати охорони, зниження ставкимісцевих податків. Неминучі при цьому деякі втрати в доходах бюджетуобернуться надалі розширенням бази оподаткування позичальників, і цекомпенсує зниження надходжень податків від банків. Адже справжнязначення банківської системи для економіки полягає не тільки в тому, якийбезпосередньо дохід вона приносить республіці, а як завдяки їй зростаєоподатковуваний база підприємств. Тому місцеві органи влади тасамоврядування зацікавлені в наявності ефективно діючих банківськихустанов у регіоні.

  Для самих банків дуже важливо продовжувати нарощувати власнийкапітал; розширювати свою діяльність шляхом відкриття філій ідодаткових офісів в республіці і за її межами; підвищувати рівеньуправління банком; розвивати нові банківські послуги у вигляді лізингу,факторингу, випуску пластикових карт, впроваджувати персональний менеджментвеликих клієнтів.

  На даному етапі ПРБ, як провідник грошово-кредитної політики натериторії республіки, в рамках своїх повноважень продовжує працювати надполіпшенням стану готівково-грошового обігу; надає необхіднесприяння у розвитку банками перспективних форм організації безготівковихрозрахунків; проводить аналіз економіки і моніторинг підприємств; здійснюєнагляд за кредитними установами з метою збереження довіри до їхдіяльності з боку кредиторів і вкладників і використання цьогодовіри в інтересах подальшого соціально-економічного розвитку
  Республіки.

  2. Розвиток комерційних банків ПМР у сфері кредитування

  Умови розвитку банківського сектору в 2001 році помітно відрізнялися відпопередніх років. Функціонування банків відбувалося при помірному рівніінфляції і низькі темпи девальвації придністровського рубля. Це внеслопередбачуваність і стабільність в діяльність фінансових установ тадозволило здійснювати більш широкий спектр банківських операцій. Так, у
  2001 значно розширилися масштаби довгострокового кредитуваннябанками. Якщо частка кредитних вкладень банківських установ довгостроковогохарактеру в структурі позикової заборгованості на 1.01.2001р. не перевищувалатрьох відсотків, то на 1.01.2002г. вона вже становила близько третини всіхкредитних вкладень. Це вимагало від фінансових установ проведеннявиваженою і обережною політики в галузі управління операціями ззалучення та розміщення коштів.

  У структурі активів комерційних банків переважали кредитнівкладення. На 1 січня 2002 року їх питома вага перевищив 45%. На ту ж датуу складі пасивів залучені кошти займали близько 52,3%, власнікошти (капітал) банків - 46,7%, доходи майбутніх періодів - 1,0%.

  Склад банківського сектора. Загальна кількість банків,зареєстрованих Придністровським республіканським банком, протягом
  2001 року не змінився і складає 12 закладів, з них банків зіноземною участю-4. (Табліца1.2.1).

  Таблиця 1.2.1.

  Кількісний склад банківської системи ПМР (од.)
  | | 1.01.2001р. | 1.01.2002г. |
  | Комерційні банки | 12 | 12 |
  | З них: | | |
  |-з державною участю | 1 | 1 |
  |-з іноземною участю | 4 | 4 |
  |-філії | 2 | 2 |
  | банків-нерезидентів | | |
  |-перебувають у стадії | 1 | 2 |
  | ліквідації | | |
  | Філії комерційних банків | 23 | 23 |

  Капітал. На 1.02.2002г. розмір сукупного власного капіталу -брутто комерційних банків склав 198,0 млн. руб. (у валютному еквіваленті
  - 33,6 млн. дол.) У порівнянні з 1.01.2001р. даний показник зріс на
  80,2 млн. крб. (з урахуванням переоцінки валютної складовою в результатізміни офіційних обмінних курсів), або на 68,1%. величина капіталу -нетто підвищилася з 96,9 млн. крб. до 161,1 млн. руб., або на 66,3%. Зурахуванням інфляції реальний приріст чистого капіталу склав 31,2%.

  Основним фактором збільшення сукупного капіталу банків виступив зростаннястатутного капіталу банківських установ з 97,8 млн. крб. (1.01.2001р.) До
  160,2 млн. крб. (1.01.2002г.), Або на 63,8%, при цьому статутний капіталдіючих банків підвищився з 95,7 млн. крб. до 158,3 млн. руб., тобто на
  65,4% (таблиця 1.2.2 .).

  Так як в 2001 році відзначені досить високі темпи зростання власногокапіталу банків, що перевершували темпи зростання сукупних активів банківськихустанов, зважених з урахуванням ризику, більш ніж на 20 процентних пунктівзбільшився показник достатності капіталу і перевищив позначку в 90%.

  Обсяг вкладень іноземного капіталу в банківський сектор республіки за
  2001 рік у абсолютному виразі збільшився з 29,1 млн. крб. до 34,8 млн.руб. Разом з тим його частка в структурі статутного капіталу банківськихустанов ПМР зменшилася з 29,7% до 21,7%. Відповідно, питома вагавітчизняного капіталу підвищився з 70,3% до 78,3%.

  Таблиця 1.2.2.

  Структура та динаміка сукупного власного капіталу діючих комерційних банків (млн. крб.)
  | | 1.01.0 | 1.04.0 | 1.07.0 | 1.10.0 | 1.01.0 | Темп росту, |
  | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |% |
  | Статутний капітал | 95,7 | 101,6 | 114,4 | 122,0 | 158,3 | 165,4 |
  | Фонди банків | 7,5 | 11,6 | 12,8 | 15,0 | 15,9 | 212,0 |
  | Резерв на можливі | | | | | | |
  | втрати за позиками | 5,5 | 6,8 | 7,6 | 9,2 | 9,6 | 174,5 |
  | Прибуток | 9,0 | 4,5 | 6,1 | 10,3 | 14,2 | 156,7 |
  | Капітал-брутто | 117,8 | 124,6 | 141,0 | 156,7 | 198,0 | 168,1 |
  | Капітал-нетто | 96,9 | 103,7 | 117,2 | 125,4 | 161,1 | 166,3 |

  Активи. У 2001 році розмір сукупних активів комерційних банківзріс на 112,8 млн. руб., склавши на 1.01.2002г. 430,2 млн. крб. (таблиця
  3). Найбільш швидкими темпами розширювалися активи, номіновані впридністровських рублях. За звітний період їх величина підвищилася з 90,2млн. крб. до 159,4 млн. руб., або на 76,7%. Активи в іноземній валюті вдоларовому еквіваленті збільшилися з 42,1 млн. дол до 45,9 млн. дол,або на 9,0%. Темп їх зростання в рублевому еквіваленті був на 10,2 процентнихпункту вище за рахунок зміни курсових співвідношень між рублем ПМР ііноземними валютами. Збільшити привабливість придністровськогорубля і більш широке його використання в платіжних операціях сприялизниження валютизації активів з 71,6% на 1 січня 2001 року до 62,9% на 1січня 2002 року.

  Протягом 2001 року відбулися зміни в структурі активів банків.
  Зріс питома вага позичкової заборгованості. Якщо на 1.01.2001 р. її частка всумарних активах банківської системи становила 38,0%, то на 1.01.2002г. -
  45,6%. В абсолютному вираженні кредитні вкладення банків збільшилися з 120,7млн. крб. до 196,2 млн. руб., або на 62,6%. Обсяг кредитування банкамиекономічних агентів республіки в придністровських рублях за аналізованийперіод збільшився в 3 рази, що також говорить про більш активному використаннівнутрішньої грошової одиниці при здійсненні економічних трансакцій.
  Позикова заборгованість, номінована в іноземній валюті, зросла на
  14,3% (у доларовому еквіваленті). Між тим сума кредитів, наданиху валюті, на 1.01.2002г. в 1,5 рази перевищувала розмір кредитних вкладень урублях.

  У структурі кредитних вкладень за категоріями позичальників сталосяпомітне збільшення кредитних вкладень у нефінансовий сектор економіки, щопов'язане головним чином з деякою стабілізацією макроекономічноїситуації, а також розширенням ресурсної бази комерційних банків. Так,позичкова заборгованість підприємств і організацій перед банківською системоюна 1.01.2002г. склала 174,4 млн. руб., що на 58,0% більше, ніж на
  1.01.2001р. За звітний період значно зросли масштаби міжбанківськогокредитування - більш ніж у 6 разів. (Таблиця 1.2.3.)

  2001 року підвищилися обсяги довгострокового кредитування. Позиковазаборгованість зазначеного характеру зросла на 53,4 млн. крб. У структурікредитних вкладень довгострокова заборгованість на 1 січня 2001становила 2,7%, на 1 січня 2002 року - 28,9%.

  Таблиця 1.2.3.

  Структура активів комерційних банків (млн. крб.)
  | | 1.01.2001р. | 1.01.2002г. | Темп росту, |
  | | | |% |
  | Активи-брутто | 317,4 | 430,2 | 135,5 |
  | У тому числі: | | | |
  |-в рублях ПМР | 90,2 | 159,4 | 176,7 |
  |-в іноземній валюті | 227,2 | 270,8 | 119,2 |
  | 1.Налічность | 6,8 | 16,8 | 2,5 рази |
  | У тому числі: | | | |
  |-в рублях ПМР | 1,5 | 2,2 | 146,7 |
  |-в іноземній валюті | 5,3 | 14,6 | 2,8 рази |
  | 2.Счета банків в ПРБ | 37,4 | 52,2 | 139,6 |
  | У тому числі: | | | |
  |-в рублях ПМР | 18,4 | 21,7 | 117,9 |
  |-в іноземній валюті | 19,0 | 30,5 | 160,5 |
  | 3.Корсчета в | 40,9 | 41,3 | 101,0 |
  | банках-нерезидентах | | | |
  | 4.Ссудная заборгованість | 120,7 | 196,2 | 162,6 |
  | У тому числі: | | | |
  |-в рублях ПМР | 26,3 | 78,3 | 3 рази |
  |-в іноземній валюті | 94,4 | 117,9 | 124,9 |
  | 5.Вложенія в цінні папери | 23,7 | 26,0 | 109,7 |
  | У тому числі: | | | |
  |-в рублях ПМР | 2,9 | 5,1 | 175,9 |
  |-в іноземній валюті | 20,8 | 20,9 | +100,5 |
  | 6.Дебіторская заборгованість | 10,9 | 6,5 | 59,6 |
  | У тому числі: | | | |
  |-в рублях ПМР | 9,1 | 3,5 | 38,5 |
  |-в іноземній валюті | 1,8 | 3,0 | 166,7 |
  | 7.Імущество банків | 11,9 | 21,5 | 180,7 |
  | 8.Прочіе активи | 65,1 | 69,7 | 107,1 |
  | У тому числі: | | | |
  |-в рублях ПМР | 19,9 | 26,9 | 135,2 |
  |-в іноземній валюті | 45,2 | 42,8 | 94,7 |

  Сума прострочених кредитів протягом 2001 року збільшувалася більшеповільними темпами, ніж загальна позичкова заборгованість. З 1 січня 2001по 1 січня 2002 року обсяг кредитів, не погашених у термін, підвищився на
  39,1%. При цьому частка прострочених кредитів у структурі сукупної позиковоїзаборгованості банків скоротилася з 10,7% на 1.01.2001р. до 9,1% на
  1.01.2002г.

  Можна відзначити, що розширення кредитування супроводжувалося поліпшеннямструктури і якості позик. На 1 січня 2002 року питома вага стандартнихпозик і прирівняного до них заборгованості в кредитному портфелі банківстановив 70,7% проти 40,9% на початок звітного періоду (таблиця 4).
  Відповідно, відбулося зниження частки нестандартних кредитів (з 21,5% до
  13,5%), сумнівних (з 21,0% до 7,0%) і безнадійних (з 16,6% до 8,8 %).

  Таким чином, незважаючи на зростання обсягів кредитування, комерційнихбанки здійснюють зважений підхід до видачі позик, що обумовлено високимрівнем кредитного ризику, пов'язаних з низькою кредитоспроможністю позичальників.

  Відповідно до вимог ПРБ банки також зобов'язані формувати фондризику на можливі втрати по позиках і прирівняного до них заборгованості. УПротягом 2001 року її розмір збільшився на 70,5%. На 1.01.2002г. створенийбанками фонд ризику покривал прострочену заборгованість на 54,0%. (Таблиця
  1.2.4.)

  Таблиця 1.2.4.

  Класифікація позик і прирівняного до них заборгованості комерційних банків
  | | 1.01.2001р. | 1.04.2001г. | 1.07.2001г. | 1.10.2001г. | 1.01.2002г. |
  | Залучені | 191,5 | 224,8 | 117,4 |
  | засоби-брутто | | | |
  | У тому числі: | | | |
  | - В рублях ПМР | 51,2 | 54,4 | 106,3 |
  | - В іноземній валюті | 140,3 | 170,4 | 121,4 |
  | 1. Депозити підприємств, | | | |
  | організацій, | 69,2 | 87,9 | 127,0 |
  | підприємців | | | |
  | У тому числі: | | | |
  | - В рублях ПМР | 22,0 | 31,4 | 142,7 |
  | - В іноземній валюті | 47,2 | 56,5 | +119,7 |
  | 2. Депозити населення | 41,1 | 51,7 | 125,8 |
  | У тому числі: | | | |
  | - В рублях ПМР | 1,4 | 2,7 | 192,9 |
  | - В іноземній валюті | 39,7 | 49,0 | +123,4 |
  | 3. Міжбанківські кредити | 27,4 | 32,1 | 117,2 |
  | У тому числі: | | | |
  | - В рублях ПМР | 11,9 | 9,4 | 79,0 |
  | - В іноземній валюті | 15,5 | 22,7 | 146,5 |
  | 4. Кредиторська | 11,6 | 6,1 | 52,6 |
  | заборгованість | | | |
  | У тому числі: | | | |
  | - В рублях ПМР | 8,0 | 2,6 | 32,5 |
  | - В іноземній валюті | 3,6 | 3,5 | 97,2 |
  | 5. Інші зобов'язання | 42,3 | 47,0 | 111,1 |
  | У тому числі: | | | |
  | - В рублях ПМР | 8,0 | 8,3 | 103,8 |
  | - В іноземній валюті | 34,3 | 38,7 | 112,8 |

  Збільшення залишків коштів на депозитах населення відбувалосяаналогічним чином. У цілому обсяг коштів, розміщених громадянами нарахунках у банках, за 2001 рік підвищився на 25,8%: в рублях ПМР - на 92,9%, ввалюті (у доларовому еквіваленті) - на 13,7%. Відповідно, зріспитома вага рублевих депозитів, що в свою чергу результіровалосьдевалютизації що звертається грошової маси. У структурі вкладів громадян з
  16,1% до 18,4% збільшилася частка короткострокових депозитів (до запитання істроком до 30 днів). В абсолютному вираженні їх розмір підвищився з 6,6 млн.руб. на початок 2001 року до 9,5 млн. крб. на кінець аналізованого періоду.
  Обсяг депозитів фізичних осіб з терміном розміщення від 31 дня до 1 року,включаючи ощадні депозити, зріс на 6,8 млн. руб., або на 14,6%;а їх питома вага знизилася з 83,7% до 79,7%. Залишки коштів надепозитах громадян з терміном розміщення понад 1 року збільшилися майже в 13разів. Однак їхня частка в структурі вкладів громадян залишається незначною: на
  1 січня 2001 вона становила 0,2%, на 1 січня 2002 роки - 1,9%.

  Участь банків республіки в обов'язкове страхування вкладів громадянтакож стимулювало процес залучення грошових коштів на депозити. На
  1.01.2002г. комерційними банками створений страховий резерв у сумі 6,3 млн.руб. (Таблиця 1.2.6 .).

  Таблиця 1.2.6.

  Кошти населення, залучені банками на депозити, і обсяг створеного страхового резерву (млн. крб.)
  | | Залучені кошти | Кошти, зарезервовані в |
  | | | ПРБ |
  | | В рублях | у | усього | у гривнях | у валюті | усього |
  | | | Валюті | | | | |
  | 1.01.2001р | 1,5 | 27,7 | 29,2 | 0,2 | 5,5 | 5,7 |
  |. | | | | | | |
  | 1.04.2001г | 1,6 | 37,4 | 39,0 | 0,2 | 5,6 | 5,8 |
  |. | | | | | | |
  | 1.07.2001г | 2,0 | 40,5 | 42,5 | 0,2 | 4,9 | 5,1 |
  |. | | | | | | |
  | 1.10.2001г | 2,3 | 44,4 | 46,6 | 0,3 | 5,4 | 5,7 |
  |. | | | | | | |
  | 1.01.2002г | 2,6 | 44,8 | 47,4 | 0,3 | 6,0 | 6,3 |
  |. | | | | | | |

  За всіма своїми зобов'язаннями (за винятком коштів, залучених віднаселення) банки здійснюють обов'язкове депонування частини цих коштіву фонді регулювання кредитних ресурсів в ПРБ. Так, на 1.01.2002г.комерційними банками було зарезервовано 10,1 млн. руб., у тому числі врублях ПМР - 3,8 млн. руб., в іноземній валюті (у рублевому еквіваленті) -
  6,3 млн. руб. (Таблиця 1.2.7 .).

  Таблиця 1.2.7.

  Зобов'язання банків, що включаються до розрахунку фонду

  обов'язкового резервування, і обсяг створеного фонду (млн . руб.)
  | | Залучені кошти | Кошти, зарезервовані в |
  | | | ПРБ |
  | | В рублях | у | усього | у гривнях | у валюті | усього |
  | | | Валюті | | | | |
  | 1.01.2001р | 19,8 | 34,5 | 54,3 | 4,0 | 6,9 | 10,9 |
  |. | | | | | | |
  | 1.04.2001г | 24,3 | 48,4 | 72,7 | 2,4 | 7,3 | 9,7 |
  |. | | | | | | |
  | 1.07.2001г | 23,5 | 40,9 | 64,3 | 2,4 | 4,9 | 7,3 |
  |. | | | | | | |
  | 1.10.2001г | 28,4 | 37,0 | 65,4 | 3,4 | 3,7 | 7,1 |
  |. | | | | | | |
  | 1.01.2002г | 31,8 | 52,4 | 84,1 | 3,8 | 6,3 | 10,1 |
  |. | | | | | | |

  Для забезпечення рівноваги на грошовому ринку і регулюванняліквідності банків протягом 2001 року в залежності від складаєтьсяекономічної ситуації змінювалася норма обов'язкового резервування зафонду регулювання кредитних ресурсів та фонду страхування вкладів громадян.
  Зниження ставок до кінця року характеризувало процес стабілізації грошово -кредитної сфери.

  У структурі зобов'язань комерційних банків питома вага кредитів,залучених від інших банків (включаючи запозичення у банків -нерезидентів), за звітний рік не змінився і залишився на рівні 14,4%. Уномінальному виразі запозичення у банків-нерезидентів збільшилися на
  58,0%. Сума коштів, залучених від банків-резидентів, навпаки,скоротилася на 3,9%.

  У 2001 році істотно знизився обсяг випущених комерційнимибанками ПМР цінних паперів - з 6,2 млн. руб. до 4,3 млн. руб., або на 30,2%.
  Це, перш за все, пов'язано з відсутністю законодавчих актів,регламентують діяльність на ринку цінних паперів.

  Величина платних ресурсів, залучених банками, підвищилася з 81,2млн. крб. на 1.01.2001р. до 91,3 млн. крб. на 1.01.2002г., або на 12,5%.
  Зростання платних пасивів відбувався більш повільними темпами в порівнянні ззагальною сумою пасивів комерційних банків, що певною міроюдозволяло зменшувати вироржкі фінансової діяльності.

  Процентна політика комерційних банків. Середня ставка кредитами,що надаються юридичним особам у придністровських рублях, в цілому за 2001рік помітно знизилася, що було пов'язано з ослабленням інфляційнихпроцесів в економіці. Так, якщо в січні 2001 року вона складала 26,6%,то в грудні - всього 15,3% (Таблиця 1.2.8.). Тим часом протягом рокувідзначалися коливання середньої по банкам процентної ставки. Різке зростання їїзначення у вересні до 33,5% багато в чому пов'язаний з виникли в той періодпроблемами з відвантаженням продукції на експорт, що призвело до очікуваньподальшого погіршення внутрішнього економічного становища. У цій ситуаціїзбільшення процентної ставки було покликане компенсувати підвищилисяризики кредитної діяльності банків. Проте протягом нетривалогочасу обстановка щодо нормалізувалася, в результаті середняпроцентна ставка суттєво зменшилася, відображаючи більш повільні темпизростання цін.

  Таблиця 1.2.8.

  Середні процентні ставки комерційних банків

  за кредитами (% річних)
  | | В придністровських рублях | В іноземній валюті |
  | | Юридичним | фізичним | юридичним | фізичним |
  | | Особам | особам | особам | особам |
  | Січень | 26,6 | 34,9 | 17,5 | 9,7 |
  | Лютий | 20,3 | 24,8 | 17,6 | 8,5 |
  | Березень | 24,3 | 39,2 | 18,2 | 6,6 |
  | Квітень | 25,9 | 38,5 | 24,1 | 7,9 |
  | Травень | 28,8 | 39,2 | 20,3 | 10,7 |
  | Червень | 19,0 | 46,1 | 20,4 | 9,7 |
  | Липень | 19,7 | 33,6 | 17,9 | 8,9 |
  | Серпень | 29,0 | 34,3 | 19,3 | 7,2 |
  | Вересень | 33,5 | 35,9 | 21,2 | 20,7 |
  | ь | | | | |
  | Жовтень | 15,3 | 25,4 | 18,6 | 6,5 |
  | Листопад | 20,1 | 30,8 | 20,8 | 7,9 |
  | Грудень | 15,3 | 21,2 | 21,8 | 8,2 |

  Ставки за кредитами фізичним особам у придністровських рублях були накілька процентних пунктів вище ставок за кредитами юридичним особам. У
  2001 також спостерігалося їх зниження. У січні звітного року значеннясередньої ставки дорівнювало 34,9%, у грудні того ж року - 21,2%.

  Дещо інша динаміка спостерігалася за середньою ставкою на кредитиюридичним особам в іноземній валюті. З січня по грудень 2001 року вонапідвищилася, хоча і незначно - на 4,3 процентних пункти (з 17,5% до
  21,8%). Ставка за кредитами фізичним особам тим часом знизилася з 9,7% усічні до 8,2% у грудні 2001 року.

  Середня ставка за міжбанківськими кредитами в іноземній валютіваріювала від 12% до 20%.

  Ставки по депозитах юридичних осіб (номінованих як упридністровських рублях, так і в іноземній валюті) протягом 2001 рокузначно коливалися і залежали від обсягів, умов і термінів залученнябанками коштів від підприємств та організацій.

  Процентні ставки по депозитах фізичних осіб в рублях ПМР відображаютьголовним чином ситуацію по депозитах ощадного характеру. У січні
  2001 року їх середній рівень становив 19%, у грудні того ж року - 16%.
  Зниження ставок також пов'язане з уповільненням інфляції і зменшенням ставокза кредитами (Таблиця 1.2.9 .).

  Ставки по внесках громадян в іноземній валюті в аналізованомуперіоді, навпаки, трохи виросли. У січні їх середнє значеннястановило 8,2%, в грудні - 9,4%. При цьому процентні ставки заощадними депозитами фізичних осіб з терміном розміщення від 31 до 90днів

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !