ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Інвестиційне кредитування малого та середнього бізнесу
       

   

  Банківська справа

  Введення.

  На рубежі ХХ століття Росія виявилася в дуже складній економічній іфінансової ситуації. Погіршення загальноекономічного стану країнихарактеризується різкою девальвацією рубля і сплеском інфляції, що досяглаза підсумками 1998 84,4%, спадом ВВП і промислового виробництва більшеніж на 5% за рік, скороченням інвестицій в основний капітал на 10%,зниженням реальних грошових доходів населення на 17%. Звідси питання провзаємозв'язку банківської системи і реального сектора економіки єособливо актуальним і болючим. Певна відособленість банківськоїдіяльності від реальної економіки, безсумнівна, була однією з передумовфінансової кризи 1998 року. Корінне зміна характеру зв'язку банків зреальним сектором є найважливішою умовою не тільки оздоровленняреальної економіки, але і зміцнення самої банківської системи. Основнеувага в цих зв'язках слід приділяти насамперед раціонального виборубанками конкретних партнерів, що фінансуються проектів та професійноїроботи з ними.

  В умовах зниження світових цін на сировинні ресурси, а також зниженнявнутрішнього попиту на продукцію промислових гігантів виникає тенденціязниження обсягів виробництва, виробничих потужностей і як наслідокзростання безробіття. У даній ситуації одним з виходів із соціально -економічної напруженості є розвиток та підтримка малого та середньогобізнесу.

  У Росії за станом на 1 жовтня 1997 року функціонувало 844,4тис. малих підприємств, на яких було зайнято 6,2 млн. чоловік, а такожзареєстровано 3,5 млн. підприємців без утворення юридичноїособи. Основним джерелом їх діяльності є власні фінансовіресурси, а також позики в комерційних банках на розвиток виробництва іпоповнення обігових коштів. Проблемам надання таким підприємствамбанківських позик на інвестиційну діяльність присвячена ця дипломнаробота.

  Об'єктом дослідження у представленій роботі є - організаціяпроцесу інвестиційного кредитування підприємств малого та середнього бізнесумуніципального утворення «Місто Азбест». Предметом дослідження
  Норильське Відділення Ощадбанку Росії.

  Мета дослідження - вивчити і проаналізувати процес кредитуванняпідприємств малого та середнього бізнесу (далі по тексту МСБ) понаданої бухгалтерської звітності, розробити рекомендації звдосконалення механізму кредитування і підвищення його ефективності.

  Завдання, які належить вирішити:розглянути поняття «малий бізнес», визначити його значення в економіці Росії;вивчити механізми державної підтримки малого та середнього бізнесу навсіх державних рівнях;охарактеризувати процес кредитування і формування кредитного досьє,методику фінансових розрахунків кредиту;на прикладі Норильського ОСБ провести розрахунки платоспроможності позичальника;запропонувати шляхи підвищення ефективності діяльності Норильського ОСБ впроцесі кредитування на основі проведених розрахунків та аналізудіяльності.

  При підготовці даної роботи були використані праці таких авторів, як
  Панова Г.С., Мосяченков Ю.С., Соврушін О.І., Козак А.Ю. та ін При вивченніта аналізу заходів щодо державної підтримки малого та середньогобізнесу були використані нормативно-правові акти РФ, ЦБ, інструктивніматеріал ЦП та Ощадбанку РФ, регіональні Програми підтримки МСБ та ін

  У процесі вивчення цих матеріалів, автор виявив, що практичновідсутня статистична інформація та нормативно-правові акти,що стосуються підприємств середнього бізнесу. У всіх наданих івивчених матеріалах робилася посилання тільки на мале підприємництво. Упроцесі підготовки матеріалів, з'ясувалося, що практично непредставляється можливим надати достовірну інформацію зстатистичними даними про кількість та галузевої належності підприємствмалого бізнесу, а також приватних підприємців у муніципальномуутворення «Місто Азбест», оскільки вказані суб'єкти не надаютьтаку інформацію ні у статистичні органи, ні до адміністрації.

  При аналізі економічної і фінансової ситуації автор користувавсяперіодичною літературою: журнали «Банківська справа», «Гроші та кредит»,
  «Підприємництво».

  Структура роботи. У першому розділі автор наводить визначення малогопідприємництва, етапи його становлення та розвитку в Російській
  Федерації, а також програми підтримки МСБ на різних рівняхдержавної влади: федеральному, регіональному, муніципальному.
  Приводяться також дані про участь іноземного капіталу в інвестуванні
  МСБ РФ. У другому розділі йде опис етапів розвитку Ощадбанку РФ та аналіздіяльності Ощадбанку РФ в сучасних умовах, для чого наданобаланс за 1997 рік (дані за 1998 рік будуть надані тільки післязатвердження його зборами акціонерів, які відбудуться в травні 1999 року).
  Крім того дано опис нормативно-правової бази його діяльності, а такожорганізаційно-функціональної структури. У третьому розділі розкриваєтьсямеханізм інвестиційного кредитування, етапи формування кредитного досьєпозичальника на прикладі клієнта Норильського Відділення Ощадбанку, в ув'язненніголови автором робляться висновки і даються рекомендації щодо вдосконаленнямеханізму інвестиційного кредитування. Всі економічні показникинаведені в деномінованих рублях.

  Малий та середній бізнес. Етапи розвитку та форми підтримки.

  Суб'єкти малого підприємництва

  Під суб'єктом малого підприємництва розуміються комерційніорганізації в статутному капіталі яких частка участі РФ, суб'єктів РФ,громадських і релігійних організацій (об'єднань), благодійних таінших фондів не перевищує 25 відсотків, частка, що належить одному абокільком юридичним особам, які не є суб'єктами малогопідприємництва, не перевищує 25 відсотків і в яких середнячисельність працівників за звітний період не перевищує наступнихграничних рівнів (малого підприємства) [1]:

  . в промисловості -100 чол;

  . в будівництві -100 чол;

  . на транспорті -100 осіб;

  . у сільському господарстві - 60 чол;

  . в науково-технічній. сфері - 60 осіб;

  . в оптовій торгівлі - 60 чол;

  . у роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні - 30 чол;

  . в інших галузях і при здійсненні інших

  видів діяльності - 50 чол.

  Під суб'єктами малого підприємництва розуміються також фізичніособи, які займаються підприємницькою діяльністю без створенняюридичної особи.

  Малі підприємства, що здійснюють кілька видів діяльності
  (багатопрофільні), відноситься до таких за критеріями того виду діяльності,частка якого є найбільшою в річному обсязі обороту або річномуобсязі прибутку.

  Середня за звітний період чисельність працівників малого підприємствавизначається з урахуванням усіх його працівників, у тому числі працюючих подоговорами цивільно-правового характеру і за сумісництвом з урахуваннямреально відпрацьованого часу, а також працівників представництв,філій та інших відокремлених підрозділів відповідно до законодавства.

  У випадку перевищення малим підприємством встановленої цією статтеючисельності, вказане підприємство позбавляється пільг, передбаченихчинним законодавством, на період, протягом якого допущенозазначене перевищення, і на наступні три місяці.

  Федеральна програма підтримки малого та середнього бізнесу

  1987 можна вважати роком відродження підприємництва в Росії.
  З 1987 по 1991 рік - початковий період виникнення, розвитку і занепадукооперативів, центрів науково-технічної творчості молоді, зародженняіндивідуальної трудової діяльності та малих підприємств.

  За цей період було розроблено і затверджено велику кількістьнормативно-правових актів:
  Закон СРСР «Про індивідуальну трудову діяльність» (1986 р.);
  Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» (1988 р.);
  Положення про організацію діяльності малих підприємств (затверджено в 1989році комісією по вдосконаленню господарського механізму при РМ СРСР);
  Закон Української РСР «Про власність у РСФСР» (1990 р.);
  Закон Української РСР «Про підприємства і підприємницької діяльності» (1990 р.);
  Закон СРСР «Про загальні засадах підприємницької діяльності громадян СРСР»
  (1991 р.);
  Постанова РМ УРСР «Про заходи щодо підтримки і розвитку малих підприємств у
  РРФСР »(1991 р.).

  Суб'єктами підприємництва в ті роки, крім кооперативів, були ймалі підприємства, що грунтуються на державній та муніципальноївласності. Засновниками малих підприємств були, як правило, великідержавні підприємства та місцеві Ради народних депутатів.

  1992 - 1997 рр.. - Другий період розвитку малого підприємництва вумовах економічної реформи. Цей період характеризується бурхливим зростаннямчисла малих підприємств, формуванням нового сектору національноїекономіки, створенням інфраструктури підтримки малого підприємництва. Уці роки мале підприємництво розвивалося в умовах скасування жорсткогодержавного регулювання виробництва, відпуску цін, скасування всіхобмежень на зростання доходів, проведення широкомасштабної приватизації,орієнтації на принципи саморегулювання ринкової економіки.

  У 1992 році всі кооперативи та малі підприємства пройшли перереєстрацію,оформилися як товариства з обмеженою відповідальністю, абоакціонерні товариства і відповідно до законодавства отримали захиствласності.

  Нормативна база:
  Указ Президента РФ «Про організаційні заходи щодо розвитку малого та середньогобізнесу в РФ »(1992 р.);
  Постанова РМ РФ «Про першочергові заходи щодо розвиткудержавної підтримки малого підприємництва в РФ »(1993 р.);
  Указ Президента РФ «Про впорядкування державної реєстрації підприємстві підприємців на території РФ »(1993 р.);
  Постанова Уряду України «Про мережу регіональних агентств підтримкималого бізнесу »,« Про інформаційному забезпеченні підприємництва в РФ »
  (1994 р.);
  Закон РФ «Про державну підтримку малого підприємництва в РФ»
  (1995 р.);
  Закон РФ «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності длясуб'єктів малого підприємництва »(1995 р.);
  Постанова Уряду України «Про організацію навчання незайнятогонаселення основ підприємницької діяльності »(1995 р.);
  Закон РФ «Про виробничих кооперативах» (1996 р.);
  Указ Президента РФ «Про першочергові заходи державної підтримки малогопідприємництва в РФ »(1996 р.);
  Рішення Комісії Уряду РФ з оперативних питань «Про регіональнуполітики розвитку малого підприємництва »(1997 р.).

  У період з 1992 року малому підприємництву наданіекономічні, фінансові, податкові пільги: малим підприємствам, що працюютьв пріоритетних галузях економіки надано право в перші два рокироботи не сплачувати податок на прибуток, у третій і четвертий рокидіяльності сплачувати цей податок у розмірі 25% і 50% встановленоїставки [2], індивідуальні підприємці звільнялися від сплати ПДВ;малі підприємства від авансових платежів податку на прибуток; всім суб'єктаммалого підприємництва дозволялося відносити на витрати виробництва врозмірі в два рази перевищує норми амортизації, встановлені дляосновних фондів, надавалися пільги лізинговим компаніям і малимпідприємствам, що перейшли на спрощену систему оподаткування.

  У 1995 - 1997 рр.. в Росії закладені основи державного ісуспільної підтримки і розвитку малого підприємництва. Створено ГКРП
  Росії та Федеральний Фонд; комітети, департаменти, відділи в адміністраціяхрегіонів; муніципальні фонди підтримки підприємництва. На федеральномурівні і більшості суб'єктів РФ розроблені програми та прийняті закони продержавну підтримку малого підприємництва. У країні створена мережаоб'єктів спеціалізованої інфраструктури підтримки і розвитку малогобізнесу: більше 200 шкіл бізнес-освіти, понад 60 бізнес-інкубаторів, 80навчально-ділових центрів, близько 40 лізингових компаній, 32 регіональнихагентства підтримки малого бізнесу, понад 60 інформаційно-аналітичнихцентрів малого підприємництва та ін

  Регіональна програма підтримки малого та середнього бізнесу Свердловської області

  У 1992 - 1997 рр.. в Свердловській області закладені основи системидержавної підтримки малого підприємництва. Створено ЦСП і 9муніципальних фондів, відділ державної підтримки малогопідприємництва комітету з питань економіки, ряд спеціалізованихорганізацій обласної інфраструктури підтримки малого бізнесу, прийнятийобласної Закон; в бюджеті області щорічно передбачається окремимрядком кошти на розвиток цього сектору економіки, здійснено перехідвід окремих заходів до програмно-цільовим методом підтримкипідприємців.

  Перша обласна Програма державної підтримки малогопідприємництва (1995 - 1996 рр..) була спрямована на створеннянеобхідних правових, економічних та організаційних умов дляформування обласної інфраструктури малих підприємств, що забезпечує йогоприскорене зростання. При реалізації Програми виконано понад 100 заходів,на фінансування яких з різних джерел спрямовано понад 15 млн.руб. Розпочато створення деревообробного центру, техно-парку «Уральський»,інформаційно-аналітичного центру, агентства підтримки малого бізнесу. Задва роки кількість малих підприємств зросла в 2 рази, а частка малогопідприємництва в чисельності працюючих в економіці областізбільшилася з 5,2% до 10%.

  Друга Програма (1997 р.) ставила за мету забезпечити сталий розвитокмалого підприємництва як важливого компонента економіки області,основного інструменту створення нових робочих місць і вагомого джерелапоповнення бюджету. У 1997 році виконано більше 50 заходів, нареалізацію яких спрямовано 8,6 млн. рублів. Частка малогопідприємництва в 1997 році в податкових надходженнях збільшилася більшніж у 2 рази і склала 10,1%. Кількість малих підприємств зросла на
  13,6% і досягло 31,4 тис. одиниць.

  Третя обласна Програма (1998 - 1999 рр..) Передбачає створеннясприятливих умов для сталого розвитку малих підприємств, містить
  12 розділів і 93 заходи.
  Реалізація Програми дозволить:створити додатково 3,4 тис. малих підприємств;залучити на кожен рубль гарантійного фонду 2-3 рублі інвестицій ікомерційних кредитів вітчизняних і зарубіжних банків;збільшити частку малого підприємництва в економіці області за обсягомпродукції, робіт і послуг до 11-13%.

  Схема 1

  Система Державної підтримки і розвитку малого підприємництва в Свердловській області.

  | |??? ®?? S ????®? ??????? | |
  | | | |
  | |????????? ???? ™ ?????????? ? S??? ?? | |
  | |???®???? ?? | |
  | | | | |
  |????? S? ?? | |? S??? | |? S ?????? S?? | |? ® S? ™ ??®???? |
  |???????? S | |?? ™ S ???®?? | |? S ™ S ??????? | |????????? |
  |???®?? S ????®? | |?? S ™ ???????? S | |?????? | |?????? S? |
  |??????? | |????®? | |????????? ?? | |©??? ™ ????® S ???|< br>| | |? ® S? ™ ??®???? | |? ® S? ™ ??®???? | |? ?????????? |
  | | |??????? | |??????? | | |
  | | |
  |?? ™ S? | | | | | | |
  |©??? ™ ????® S???? | | | | | | |
  |?? ™ ™ S???? ?? | | | | | | |
  | | | |
  |?????? ???®???? | |?? ™ S? ?? ? S ©???????? | | |
  |? S?? S ????? ???????®| |???? S??? ® | | |
  | | |?? S ™ S ???????? ?????? | | |
  | | | ™ S?? S ??????? | | |

  Схема 2

  Обласна інфраструктура підтримки малого підприємництва, створена з державною участю.

  |? S ?®??-| | ® S? ??-??| |? ® S? ™ ??®?| |?? S ™? S ????| |???? S ??????| |???? ™?? |
  |? S ?????| |?? | |?? S | |????? | |©???? | |?? ® S ???|< br>| ™ S-? S ®? | |?©??????| |? S ©??????| |? S ©???????| |?????? | | S |
  |???????| |??? | |?? S | |?? | |??®???-????| |??? S? ™ S |
  |? S | | | |? © S ????®?| |??????????| |? ®? ™?? S? S?; | |?? S |
  | | | | |?? ™ ™ S ????| |???-??????| |©??? ™???? | |???????|< Br>| | | | |????©? | |?? S???? | |???? S? | |??? |
  | | | | |?? S ™ ?????| |? S??? | |????????? | | ™ S ??®??|< br>| | | | |??? S ????®| |?? S ™ ??????| | | |? S???? |
  | | | | |? | |?? S ????®? | | | | |
  | | | | | | | | | | | |
  | |????????| | ® S ???????| |©?®© | |©???© | |
  | |???? S | |????? S | |?????? S | |? S ???????? | |
  | |??? ™? | |? S???? | |?????®? S?? | |? S ©????????| |
  | |?? ™ ™ S??? | |?????????| | S?? | |-???????? S? | |
  | |? ?? (9 | |??? S? S??? | |???®???? | |??? | |
  | | S ™ ????) | | (4 | |????©? | |???©???? | |
  | | | | S ™ ?????) | |?? ™? ®? ™??? | |???®???? ?? | |
  | | | | | |???©? | | | |
  | | | | | |???? S?? | | | |

  Таблиця1

  Кошти, передбачені в обласному бюджеті на 1998 рік для фінансування обласної програми державної підтримки малого підприємництва на 1998-1999 рр. [3].
  |??? ™ S?? ???©????? |?????,??? ™. ???.|< br>| 1. ©??? S?? S? S ????????????-????????????©? ??? S??? | 9,4 |
  |?? ™ ™ S???? ????©? ?? S ™ ???????? S ????®? | |
  | 2. ????? ™??? S?? ®? ? ? S?? S? ?? ™ S ?-???? S?? S? © (? S ??????) | 1,8 |
  |?? ???®???? ????©? ?? S ™ ???????? S ????®? ®? ® S? ™ ??®???? | (1???. ?????) |
  |??????? | |
  | 3. ?????????®??? S ????®???????-?????®? ™?? ® S???? | 3,4 |
  |???? S??? ® | |
  | 4. ?? ™ ™ S???? ?????????? ?? S ™ ???????? S? S? | 0,6 |
  | 5. ???®??? S?? S ™ S ???????? ?????? ?? S ™? ? ????????®??? S? | 9,1 |
  |???????®?-?? S ™ ????©? ? S ??????? | |
  | 6. ???®??? S???? S?? ?????????????©? ?? S?? S? S??? ????©? | 1,5 |
  |?? S ™ ???????? S ????®? | |
  | 7. ???®??? S? S?? S ©?????????,? S? ™ ????? ™??? ? ®?? S? | 0,5 |
  |????©? ?? S ™ ???????? S ????®? | (400???.?) |
  | 8. ?? ™ ©???®?? ? ? S? S?? ™ ©???®?? ?? ™?? ® ™?? ???????? | 0,5 |
  |?????????, ???®??? S ???????????????-??????? S? | |
  |?????????????? ????©? ?? S ™ ???????? S ????®? | |
  | 9. ™ ??????®??? S ???©????????©? ??? S?? ® S ???©? ?? S??? ? | 0.2 |
  |????? ?? S ™ ???????? S ????® S | |
  | 10. ?? ® S?? S ???®?®??? S ???????®??-???®?®?? ???? ? | 0,4 |
  |??????-? S?? ™?? S??? S?? S?? S? S?? S ????©? | |
  |?? S ™ ???????? S ????®? | |
  |???©?: | 27,4 |
  | | 400 ???.? |
  | | 1???. ????? |
  |???? S???? S: 1???. ????? -?? S ™?? ®? ???®?? S ????®? ? S??? ?? ™ S ?-???? S?? S? ©, |
  | 400???. ™ ??????® -?? S ™?? ®? ?????????©? ??? ™? ????-???? |

  Муніципальна програма підтримки малого та середнього бізнесу м. Азбест

  Свердловської області

  Загальні економічні умови створюють значні проблеми для розвиткусектору МСБ. Фінансові та бюджетні проблеми, проблеми неплатежів ітруднощі, які відчувають великомасштабними традиційними галузямипромисловості, роблять негативний ефект на розвиток сектору МСБ.
  Сприяння розвитку МСБ на місцях не може вирішити всі проблеми, однак,можна і на місцевому рівні намагатися впливати на їх рішення ісприяти розвитку даного сектора.

  Відповідно до Закону Російської Федерації від 14.06.95 р. № 88-ФЗ «Продержавну підтримку малого підприємництва в Російській
  Федерації », з обласними Програмами державної підтримки малогопідприємництва в Свердловській області Норильська міська думащорічно стверджувала Програми підтримки малого підприємництвамуніципального утворення «Місто Азбест». У 1998 році 29 травня булозатверджено заходи щодо підтримки і розвитку малого підприємництвамуніципального утворення «Місто Азбест» на 1998 рік.

  Пропоновані заходи охоплюють наступні пріоритетні напрямки:фінансова підтримка;майнова підтримка;підтримка в області навчання, консультаційна підтримка;інформаційно-організаційна підтримка.

  У результаті реалізації «Заходів» передбачається:створити додатково 80-100 нових робочих місць;збільшити частку малого підприємництва в економіці міста за обсягомпродукції, робіт, послуг з 1,5% до 3%;збільшити частку надходжень від сфери малого підприємництва в загальнійсумі всіх податкових надходжень з 7,4% до 12%;розширення сектору та якості послуг, що надаються населенню міста.

  Таблиця 2

  Фінансування заходів з підтримки і розвитку малого підприємництва муніципального освіти

  «Місто Азбест» на 1998 рік .

  |? ?? |?????®? S??? ????????®???? ?? S ™?? ® |????????? |????? |
  | | |?????????®???? |(???. |
  | | | |???.) |
  | 1. |??©???? S?? S ™ ???®??? S??? S??? ® ????©? |©??? ™???? ?? ™? S? | 160 |
  | |?? S ™ ???????? S ????®? |????????? ?? ™? S? | 250 |
  | 2. |???® S ™ S?? S ?????????????-????????????????|©??? ™??? ? ?? ™? S? | 20 |
  | |? S ??????® ™?? ???? S??? ® |?? S ™?? ®? ??? ™? | |
  | |?? S ™ S ???????? ?????? ™ S?? S ??????? |?? ™ S ???®?? | 10 |
  | | |?? S ™ ???????? S ????| |
  | | | ®? ©??? ™? ??? S??? | |
  | 3. |?? ™??? S ©??? ™ ???©? ?????????????©? |©??? ™???? ?? ™? S? | 20 |
  | |???? S? S?? | | |
  | 4. |?? S ™ ??®?, ?????®? S??? S?? | ™?? ™ ????????? | 13,6 |
  | |???? S ?????????? S???? S?? S? S ????????? |??? S? S??? ©??? ™? | |
  | |©??? ™?? ? ???? S ™ ????? ®??? ™?? ?? |??? S??? | |
  | |????????????? | | |
  | 5. |??©???? S?? S ™ ???®??? S?? S ™ ???????? S ??????|? S??? ????????? | 230 |
  | |??? S ???®,??? ™ ????? ?? ®? S ?????? S? S??? ®|??? S? S??? ©??? ™? | |
  | |?? S? ®???????? S?? ®? S? S? |??? S??? | |
  | |?? S ™ ???????- ™ ???????®? S???? ????????? | | |
  | |??? S? S??? ©??? ™? ??? S??? | | |
  | 6. |?? ™ S? S?? S ????? ™?? ? S ????????? ©??? ™???? | ™?? ™ ????????? | 68 |
  | | ™?? ??©???????? ?? S ™ S ???????? ?????? |??? S? S??? ©??? ™? | |
  | | ™ S?? S ??????? ? S? S? ?? S ™ ???????- ™ ???????® |??? S??? | |
  | |? S???? ????????? ??? S? S??? ©??? ™? ??? S??? | | |
  |???©?: | 771,6 |

  З наведеної вище таблиці видно, що на пільгове кредитуваннямалого підприємництва виділяються максимальні суми із загальногокількості коштів, що виділяються на здійснення заходів з підтримкималого підприємництва.

  На думку автора не виділяється достатньо коштів на навчання іперепідготовку безробітних і метою залучення їх до самостійногопідприємництву і як наслідок, високий рівень безробіття середпрацездатного населення міста, особливо молоді.

  Так само незначне фінансування на видання міського бюлетеняінформації тягне за собою відсутність інформації у населення міста пропроблеми та можливості підприємництва та про існуючі способи іметоди підтримки малого бізнесу, веде до правової неписьменності початківцівпідприємців.

  Таблиця 3

  Показники з розвитку малого підприємництва муніципального утворення «Місто Азбест».
  |? |??????? S?? |???? S | ®? S ©? ?? |
  | | |?? S ™ ???????? S ????®? |©??? ™? |
  | | | 1997 | 1998 |% | 1997 | 1998 |
  | 1 |???? S ?????? ??? ™ ?????????©? | | | | 48,7 | 48,7 |
  | |??? S? S??? | | | |???. |???. |
  | | | | | |? S?. |? S?. |
  | 2 |???? S?? ? S ????????? | | | | 3,7% | 2,67% |
  | 3 |????? S?? ®? ??? S ©???????®?????: | | | | | |
  | |?? S ™ ??????? | 578 | 612 | 105,9 | 930 | 996 |
  | |?? S ™ ???????? S? S? | 3531 | 3608 |% | | |
  | | |? S?. |? S?. | 102,2 | | |
  | | | | |% | | |
  | 4 |????? S?? ®? ??????? | 5723 | 5812 | 101,6 | 35,8 | 35 |
  | | |? S?. |? S?. |% | | |
  | 5 |????? S?? ® ™ S ???®????? | | | | | |
  | |(??????®???????): | 244 | 244 | 100% | 292 | 318 |
  | |?? S ™ ??????? | 1900 | 2100 | 110,5 | | |
  | |?? ™? ®? ™ ??????? ?? S ™ ???????? S? S? |? S?. |? S?. |% | | |
  | | ®??? ???? S?? S ™ ??????? ?? | | | | | |
  | |?????®? S???? ™ S?? S ???????: | | | | 48 | 37 |
  | |??????? S ?????? ? ?????®? ™?? ®? ®?? | 37 | 30 | 81,1% | 36 | 35 |
  | | | 30 | 30 | | 105 | 128 |
  | |?????? S ????®? | 97 | 104 | 100% | 53 | 56 |
  | |???©?®?? | 42 | 42 | 107,2 | 50 | 62 |
  | |????©? | 38 | 45 |% | | |
  | |????? S | | | 100% | | |
  | | | | | 118,4 | | |
  | | | | |% | | |
  | 6 |???? ????©?®? ?????? S??? ????? | | | | | |
  | |?? S ™ ??????? ®?? ™? S? ©??? ™? ? | | | | | |
  | |???????: | | | | | |
  | |?? ????? ????©?®? ?????? S??? | | | | | |
  | | ®? S? ?? S ™ ??????? ©??? ™? | 10% | | | | |
  | | ® ????????? ?? ™? S? | 7,4% | | | | |
  | | ®? S ????? ?? ™? S? | | | | | |
  | |?? ????? ???????®??? ® ™ S? S???? | | | | | |
  | |???? S ????©?®? ?????? S??? | 27,9% | | | | |
  | | ® ????????? ?? ™? S? | 18,8% | | | | |
  | | ®? S ????? ?? ™? S? | | | | | |

  Таблиця 4

  Індивідуальні підприємці (станом на 01.01.99)

  | Торгово-закупівельна діяльність і комерційне посередництво | 72% |
  | Випуск товарів народного споживання | 3% |
  | Транспортні послуги | 18% |
  | Ремонт побутової техніки та електроапаратури | 1,2% |
  | Послуги охорони здоров'я | 1,8% |
  | Інші види діяльності | 4% |
  | Всього: | 3608 |

  Аналіз таблиці 3 і 4 показує, що простежується тенденція до зростаннязареєстрованих підприємств та індивідуальних підприємців. Особливоце яскраво виражено у сфері торгівлі та комерційне посередництво.

  Адміністрацією г.Асбеста проведено конкурс на кращийпідприємницький проект. Переможцями стали три малих підприємства,яким виділені пільгові кредити на загальну суму 155 тис. руб. дляорганізації магазину, кафе та підприємства з оптової торгівлі оздоблювальнимиматеріалами. Фахівцями Фонду сприяння підприємництву булопроведено близько 200 консультацій з питань розвитку підприємництва.
  З липня 1996 року видається щомісячний інформаційний бюлетень загальнимтиражем 250 прим.

  Підтримка малого і середнього бізнесу банківською системою Російської

  Федерації

  Одна з основних функцій банківської системи полягає у фінансуванніінвестиційних потреб реального сектора економіки. Процентнаполітики комерційних банків повинна бути такою, щоб кредити булиекономічно вигідними як для банків, так і для кінцевих позичальників.

  В умовах кризи і відсутності можливостей отримання доходу відоперацій на фінансових ринках операції з кредитування, особливо малогопідприємництва, стають найбільш привабливими для банків. Узв'язку з цим Банком Росії розглядаються питання про створення кредитнихбюро, в яких би акумулювалася інформація про фінансовий станпозичальників і їх кредитної історії.

  Крім того, Банком Росії в даний час розробляються новімеханізми рефінансування банків, що активно працюють з реальним секторомекономіки. Вивчаються можливості розробки системи заходів з формуванняринку короткострокових і довгострокових боргових зобов'язань, що емітуютьсяпідприємствами реального сектора економіки, і практичного використання,обліку та переобліку цих зобов'язань. Нарешті, перспективним напрямкомє також програми іпотечного кредитування населення, які моглиб проводиться банками, що активно працюють з населенням і перш за все
  Ощадбанком Росії.

  Підтримку МСБ Банківська система Росії може здійснювати за допомогоюреалізації кредитної політики.

  Основою кредитної політики комерційних банків залишається короткостроковекредитування. При цьому більш висока кредитна активність банків, що маютьбільший оплачений статутний фонд.

  Фінансова криза негайно привів до зниження кредитної активностібанківського сектору. Обсяг рублевих кредитів у серпні-вересні 1998 рокузнизився на 16,3%, валютних - на 14,7%. Зниження кредитного портфеля буловикликано як збільшенням кредитних ризиків, так і відтоком ресурсів збанківської системи, перш за все відкликанням вкладів населення та припиненнямкредитування російських банків з боку іноземних контрагентів.

  Про вплив іншого фактора зниження кредитної активності - зростаннякредитних ризиків - свідчить погіршення якості кредитного портфеля.
  Частка прострочених позик в період з 10 серпня по 1 жовтня 1998 вирослаз 5,5% до 10,9% по рублевих і з 5% по 6,5% по валютних кредитах. Часткастандартних позик у загальному обсязі кредитної заборгованості скоротилася з 89,3%до 76,6%.

  Сьогодні у переважній положенні знаходяться ті банки, які вжедавно і постійно працюють з реальним сектором економіки. Як показуютьдані Банку Росії, це в основному невеликі і середні банки. Так, часткакредитів в загальних кредитних вложенrх становить у банків з капіталом до 3млн. крб. - 93,5%, від 3 до 10 млн. крб. - 91,4%, від 10 до 30 млн. крб. -
  90,5%; понад 30 млн. крб. - 80,4%.

  Основними напрямками короткострокового кредитування для банків у 1півріччі 1998 року (як і в попередні періоди) були: торгівля тагромадське харчування (100% респондентів), промисловість (88%). У той жечас лише 25% комерційних банків надавали короткострокові кредитиорганізаціям народної освіти і науки.

  Довгострокові кредити надавалися в основному великі банки,володіють достатніми фінансовими ресурсами і досвідом подібнихкредитних операцій. Так близько 44% банків із сплаченим статутним фондом понад
  30 млн. руб. надавали вказані кредити підприємствам промисловості,
  31% - будівельним організаціям та населенню і 25% - сільського господарства.

  Помітно активізувалася діяльність банків з кредитуваннякомерційних структур (близько 50% банків).

  У Свердловській області деякі комерційні банки мають програмипідтримки малого підприємництва (станом на 1998р.), серед нихтакі як ВАТ «Уралпромстройбанк», Уральське відділення «Мосбізнесбанка»,
  Єкатеринбурзький філія «Інкомбанку», АКБ «Золото-Платина-Бакн»,
  Єкатеринбурзький банк Ощадбанку РФ. Так, наприклад, ВАТ «Уралпромстройбанк»спільно з Центром сприяння підприємництву Свердловської областіпровів конкурс інвестиційних проектів малих підприємств. За рахуноквласних коштів «Уралпромстройбанк» створив для кредитування переможцівфонд в 3,0 млн. руб. Розмір кредиту не перевищував 300 тис. руб. і видававсяна 18 міс. Під 20% річних. З 50 представлених - 12 проектів визначенопереможцями, реалізація яких спрямована на створення виробництвакардіомонітор, зуботехнічної лабораторії, панчішно-шкарпеткових виробів,меблевого цеху та ін

  Всього по області 1998 році було залучено кредитних ресурсівкомерційних банків на 5,1 млн. крб. для підтримки малогопідприємництва області.

  У муніципальному утворенні «Місто Азбест» зареєстровано ідіє три комерційні банки: ВАТ «Асбесткомбанк», Норильськевідділення Єкатеринбурзького банку Ощадбанку РФ, філія Єкатеринбурзького
  СКБ-банку.

  Всі ці банки здійснюють кредитування юридичних осіб муніципальногоосвіти, в тому числі і підприємств МСБ і приватних підприємців. Дляпорівняння нижче наводяться діаграми по здійсненню кредитуванняпредставленими банками підприємств міста.

  Діаграма 1

  Частка участі банків міста в кредитуванні малого бізнесу

  Велика частка в кредитуванні підприємств і індивідуальнихпідприємців міста (до 45%) припадає на Норильське ОСБ, тому що
  Сбербанк володіє великими кредитними ресурсами в порівнянні з іншимибанками міста, тому що Ощадбанк є основною кредитної організацією ззалучення коштів населення міста.

  Форми іноземних інвестицій в розвиток малого та середнього бізнесу в

  Російської Федерації

  За міжнародними мірками банки займають в економіці Росії доситьскромне місце: ставлення їх сумарних нетто-активів до валовоговнутрішнього продукту (ВВП) на початок 1998 року становило менше 30%, тодіяк в таких країнах, як Бразилія, Мексика, США це співвідношення залишаєбільше 50%, Ще вище воно у Франції, Японії, Німеччини - 150 - 200%. У 1993року цей показник, що характеризує роль російських банків, бувзначно вищий - 80%, істотне зниження цього показника відбулосяпісля 1995 року, коли банківська система зазнала першу серйозну кризу.
  Тому важливим моментом вдосконалення роботи російських банків єміжнародне співробітництво. Багато хто великі та середні банки беруть участь упроектах Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку
  (ЄБРР), пов'язаних з підтримкою підприємств, житлової програми і розвиткомфінансових установ. Мосбізнесбанк відповідно до Угоди по
  Проекту підтримки підприємств, підписаний 2 вересня 1996 року, отримавпозику ЄБРР у розмірі 10 млн. доларів США терміном на 12 років. Під цей позикубули відпрацьовані два проекти з модернізації виробництва на ВАТ «Карельськийокатиш »та проект з реконструкції і технічного переозброєння основноговиробництва на ЗАТ «Томський інструмент». У рамках підтримки малогопідприємництва з ЄБРР було підписано п'ять угод про фінансуваннямалих підприємств у різних регіонах Росії - в Єкатеринбурзі, Томську,
  Тулі, Новосибірську, Нижньому Новгороді, Омську

  Європейський Банк реконструкції та розвитку спільно з свердловськихбанками - партнерами з 1995 року реалізує в Свердловській області дві
  Програми кредитування малого бізнесу. У Програмі мікрокредитування можутьбрати участь малі підприємства, що працюють в сферах торгівлі, послуг івиробництва. Кредит видається на строк до 6 місяців на суму до 30 тис.доларів. Інша Програма розрахована на малі підприємства, що працюютьлише у сферах виробництва і послуг. Кредит по цій Програмі видається настрок до двох років при максимальному розмірі до 125 тис. доларів.

  За 1996 рік за програмами було видано близько 1000 кредитів, а поСтаном на грудень 1996 поточний кредитний портфель склав 2,7 млн.доларів. 30 експертів у відділення банків-партнерів ЄБРР готові безкоштовнонадати свердловських підприємцям консультації по програмах ірозглянути заявки на кредит. За відповідності бізнес-плану встановленимкритеріям кредит банком видається протягом кількох днів.

  Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого бізнесу єодним з важливих пріоритетних напрямків розроблюваних проектівфедеральної і багатьох обласних програм державної підтримки малогопідприємництва на 1998-1999 рр..

  При цьому особливе значення надається:переорієнтації системи фінансової підтримки на активне залученняпозабюджетних коштів, у тому числі шляхом використання заставних тагарантійних механізмів, пайової участі в реалізації проектів суб'єктівмалого підприємництва;застосування конкурсного відбору проектів для фінансування, створенняінформаційно прозорої системи проходження проектів в поєднанні зпосиленням контролю і фінансової відповідальності за нецільовевикористання державних ресурсів:квотуванню розподілу коштів і диференціації умов їхнадання в залежності від пріоритетів і напрямів Програми.

  Подальший розвиток фінансово-кредитної та інвестиційної системипідтримки малого підприємництва передбачає:створення на базі об'єднань малих підприємств та елементів інфраструктуригалузевих та міжрегіональних фінансово-промислових утворень;організацію взаємодії об'єктів інфраструктури фінансової підтримкималого підприємництва з іншими учасниками фондового ринку з метоюзбільшення капіталізації суб'єктів малого підприємництва, підвищення їхінвестиційної привабливості:розвиток співробітництва з комерційними банками в рамках гарантійнихмеханізмів і схем спільного кредитування;організацію взаємодії з небанківськими інвесторами в реалізаціїпроектів, орієнтованих на мале підприємництво (лізинг, фран чайзінг та ін.)

  Для вирішення цих завдань необхідно здійснити комплекс заходів, втому числі; прийняти відповідні нормативно-правові акти; провестианалітичну роботу і наукові дослідження, пов'язані з фінансовимипроблемами суб'єктів малого підприємництва, організувати навчання іпідвищення кваліфікації оцінювачів, інвестиційних консультантів та фінансовихменеджерів, продовжити створення об'єктів інфраструктури фінансово-кр?? дітнойпідтримки, організувати інформаційне забезпечення малих підприємств проможливості надання фінансової підтримки з різних джерел,пропагувати досвід успішної реалізації інвестиційних проектів розвиткумалих підприємств з використанням механізмів державної підтримки,забезпечити залучення іноземних інвестицій і кредитів в сферу малогопідприємництва.

  Діаграма 2

  Структура позичальників кредиту ЄБРР

  У 1998 році Єкатеринбурзький представництво БРР здійснює
  Програму кредитування малого та середнього бізнесу з п'ятьма свердловськихбанками-партнерами: Єкатеринбурзький банком Ощадбанку РФ, ВАТ
  «Уралпромстройбанком», Уральським відділенням «Мосбізнесбанка»,
  Єкатеринбурзький філією «Інкомбанку», АКБ «Золото-Платина-Банком».
  Поточний портфель ЄБРР за програмами кредитування малого та середнього бізнесуза станом на 1 січня 1998 року склав 775 кредитів на загальну суму 9млн. доларів. Розмір кредиту від 10 до 125 тис. доларів на термін від 2 до 24місяців під 17-24% річних у валюті.

  Слід зазначити, що 1987 відрізняє найбільша активністьіноземних інвесторів.

  Таблиця 5

  Накопичені вкладення країн-інвесторів в Російську економіку на

  01.01.98

  |???? ?? |??????? S |???? ®??? S? |?? S ©? ???. |???? ®??? S? |
  | |?? ® S ??????, |??? S? S,% |?? ® S ??????, |??? S? S,% |
  | |???. ™???. | |???. ???. | |
  | 1. ? ¬? | 5 240 094 | 25,8 | 1 702 827 | 9,1 |
  | 2. ¬ ® S ?????? | 3 185 986 | 15,7 | 588 681 | 3,2 |
  | 3. ?? ™ S???? ™? | 2 992 597 | 14,7 | 1 409 427 | 7,6 |
  | 4.? S ???????????? | 2 615 352 | 12,9 | 1 508 270 | 8,1 |
  | 5. ? S ?????? | 1 750 382 | 8,5 | 1 446 998 | 7,8 |
  | 6. ?????? | 564 216 | 2,8 | - | - |
  | 7. ???? | 555 507 | 2,7 | 4 373 741 | 23,5 |
  | 8. ?®????? | 505 408 | 2,5 | 1 136 845 | 6,1 |
  | 9. ¬ ® S??? | 372 402 | 1,8 | - | - |
  | 10. ???? S??? S?? | 268 729 | 1,3 | 1 788 026 | 9,6 |
  | 11. ™ ?????? | 266 337 | 1,3 | - | - |
  | 12. ? S ??©?? | 261 663 | 1,3 | - | - |
  | 13. ?????? | 230 339 | 1,1 | - | - |
  |????? S | 1 546 616 | 7,6 | 2 416 639 | 13,0 |

  Найбільш активними інвесторами коштів в економіку Росії є:
  США, Швейцарія, Нідерланди.

  Таблиця 6

  Інвестиції в регіони РФ на 01.01.98

  |? S ©???? |??????? S |???? ® |?? S ©? ???. |???? ® |
  | |?? ® S ??????, |??? S? |?? ® S ??????, |??? S? |
  | |???. ™???. |??? S? S,% |???. ???. |??? S? S, |
  | | | | |% |
  | 1. ????®? | 4006038 | 46,1 | 10375252 | 73,6 |
  | 2. ?????-? S? S ????© | 671590 | 7,7 | 400762 | 2,8 |
  | 3. ?????®???? ???. | 659612 | 7.6 | - | - |
  | 4. ®?? S ????? ???. | 381542 | 4.4 | 147699 | 1.0 |
  | 5. ?? ©? ™ ?????? ???. | 225173 | 2.6 | - | - |
  | 6. ? S ???????? ???? | 195540 | 2.2 | - | - |
  | 7. ??????????? ???. | 183534 | 2.1 | - | - |
  | 8. ????????? ???. | 166743 | 1.9 | - | - |
  | 9. ??????®???? ???? | 153708 | 1.8 | - | - |
  | 10. ? S ???????? ®???????? | 152340 | 1.8 | - | - |
  | 11. ?????? ™ ?????? ???? | 139039 | 1.6 | - | - |
  | 12. ?????????? ???? | 121704 | 1.4 | 440435 | 3.1 |
  | 13. ? S ???©?? ™???? ???. | 114758 | 1.3 | 347399 | 2.5 |
  | 14. ??? S ©??? ™???? ???. | 103414 | 1.2 | 173866 | 1.2 |
  | 15. ? S ?????? ???. | 98366 | 1.1 | - | - |
  | 16. ???©?©?? ™???? ???. | 91588 | 1.1 | - | - |
  |????? S | 1226460 | 14.1 | 783021 | 5.6 |

  Таким чином, іноземні інвестиції направляються головним чином урегіони з розвиненою інфраструктурою, багаті природними ресурсами,промислово розвинені, а також у регіони, розташовані близько допотенційним інвесторам. Половина прямих валютних вкладень була спрямованау промисловість.

  У промисловому секторі найбільш привабливими для прямихіноземних інвесторів є харчова і паливна галузі (36% і 21%валютних вкладень відповідно). Деревообробна, целюлозно -паперова промисловість, машинобудування та металообробка, кольороваметалургія, хімічна та нафтохімічна промисловість

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !