ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Концепція сучасного природознавства. Коротка історія біології як науки .
       

   

  Біологія і хімія

  Концепція сучасного природознавства. Коротка історія біології як науки

  Виконала студентка 1 курсу групи ЕШ-0845 Молчанова Анастасія Михайлівна

  Гуманітарно - економічний та інформаційно - технологічний інститут

  Москва 2009 рік

  1.Вступ

  Концепція - це основна точка зору, керівна ідея або принцип у пізнанні приватних або загальних явищ природи і людини.

  Існує два визначення поняття природознавства:

  1) Естествознание - Це наука про Природу як єдиної цілісності.

  2) Естествознание - Це сукупність наук про Природу, що розглядаються як єдине ціле.

  На перший погляд, ці два визначення різні. Насправді між цими двома визначеннями великої різниці немає, бо під "сукупністю наук" мається на увазі не просто сума розрізнених наук, а єдиний комплекс тісно взаємопов'язаних природничих наук, що доповнюють один одного. Це одна наука.

  Точне природознавство - це цілком оформлене точне знання про все, що дійсно існує чи може існувати у всесвіті. Природознавство цікавить усе поняття: від пристрою і походження Всесвіту, до пізнання молекулярних механізмів існування унікального Земної явища - життя.

  В систему природничих наук крім основних наук: фізики, хімії, біології включається так само і безліч інших - географія, геологія, астрономія і навіть науки, що стоять на межі між природними і гуманітарними науками, наприклад, психологія, метою якої є вивчення поведінки людини і тварин.

  Відмінністю природознавства як науки від спеціальних природничих наук є те, що воно досліджує одні й ті ж природні явища відразу з декількох позицій наук, "вишукуючи" найбільш загальні закономірності та тенденції, розглядає Природу як би зверху.

  Цілі:

  1) Виявлення прихованих зв'язків, що створюють органічну єдність всіх фізичних, хімічних, механічних, геологічних і біологічних явищ.

  2) Більш глибоке і точне пізнання самих цих явищ.

  Перед нами стоїть маса проблем, які вимагають філософськи цілісних рішень. Всякий раз, вибираючи тему дослідження - одну з декількох запропонованих, - задаєшся питанням: «А чому саме її ?..»

  2. Біологія

  (від грец. bios - життя та logos - учення) - це сукупність наук про живу природу. Про величезному різноманітті вимерлих і нині що населяють Землю живих істот, їх будову і функції, походження, поширення і розвитку, зв'язках один з одним і з неживою природою. Класична біологія - це біологія по перевазі наглядова. У класичній біології експеримент ще не розглядався як важливий метод емпіричного пізнання органічних об'єктів.

  2.1. Зародження наукової біології

  що стихійно-емпіричне накопичення знань (під стихійно-емпіричним пізнанням розуміють такий метод отримання знань, при якому даний процес ще не відокремлений від суспільно-практичної діяльності людей). Тому, основним методом розробки нових виробничих технологій, при збереженні стихійно-емпіричного пізнання, є практичні дії людей, безпосередньо спрямовані на об'єкти або предмети виробничого процесу) про світ органічних явищ тривало тисячоліттями. Але довгий час знання про біологічні явища не виділялися із загальної сукупності знань про природі в самостійну галузь. Біологічні знання викладалися упереміш зі знаннями про хімічних, фізичних, географічних, кліматичних, метеорологічних, соціально-історичних явищах. Специфіка біологічного об'єкта просто не фіксувалася, стихійно-емпірично накопичуючись в основному як побічний продукт діяльності ремісників, селян, мандрівників, алхіміків, паломників, купців, фармацевтів, лікарів та ін Природа виступала як нерозчленованим ціле.

  В епоху Відродження ситуація в сфері пізнання живого змінилася. Тут особливу місце належить XVI ст. В історії біології цей період виділяється як початок глибокого перелому у способах пізнання живого. Ренесансний гуманізм, переглянувши уявлення про місце людини в природі, піднесли роль людини в світі, аж до того, що божественність стали розглядати як один з атрибутів людяності. У людині бачили вінець, світоч природи, вважаючи, що вже в силу одного цього він гідний самого ретельного вивчення, уваги і турботи. Відображенням головною орієнтації тієї епохи - орієнтації на людину, на сукупність його найближчих потреб і перш за все на вирішення найбільш близьких йому медичних проблем - було швидкий розвиток біологічного пізнання. Відомий історик природознавства П. Таннером, характеризуючи даний період розвитку біології, писав: "... Історія науки в першій половині ХVI століття була по суті тільки історією медицини " '. У бік людини розгорнулася навіть алхімія; результатом злиття алхімії з медициною стала Ятрохімія. Основоположник ятрохімії Парацельс стверджував, що "справжні цілі алхімії полягають не у виготовленні золота, а в приготуванні ліків ".

  Особливості розвитку біології в XVI-XVII ст. багато в чому визначалися практичними потребами розвивалося капіталістичного господарства, перш за все його аграрного сектору, соціально-класовими потрясіннями, ростом впливу матеріалістичної філософії на природознавство в цілому і біологію зокрема, інституціоналізацією наукової діяльності. На зміну середньовічній феодальній спрощеній культурно-побутовій сфері життєдіяльності приходить буржуазний спосіб життя, що сформувався в середовищі міської бюргерської культури. Його найважливішими атрибутами були, зокрема, квітникарство та садівництво. У XV-XVI ст. потреби медицини обумовили поява різного роду травників, а потім і створення "аптекарських садів", які згодом перетворилися в ботанічні сади; широко розвивалася практика збору гербаріїв. Світ тварин теж стає об'єктом інтересу. В епоху Відродження значно удосконалюється організація конярства і кінних заводів. А при дворах багатьох європейських правителів створюються навіть дійсні зоопарки. На такому тлі підвищується інтерес до рослини і тварини як такому. Як зовсім справедливо відзначав першовідкривач італійського Відродження Я. Буркхард, "усім цим була ... створена ... сприятливий грунт для розвитку наукової зоології, як і ботаніки "'.

  Значні зміни відбуваються в способі біологічного пізнання - виробляються стандарти, критерії і норми дослідження органічного світу. На зміну стихійності, спекулятивним домислів, фантазіям і забобонів поступово приходить установка на об'єктивне, доказове, емпірично обгрунтоване знання. Завдяки колективним зусиллям учених багатьох європейських країн така установка забезпечила поступове нагромадження колосального фактичного матеріалу. Значну роль у цьому процесі зіграли Великі географічні відкриття, епоха яких розсунула світоглядний обрій європейців - вони дізналися безліч нових біологічних, геологічних, географічних і інших явищ. Фауна і флора знову відкритих країн і континентів не тільки значно розширили емпіричний базис біології, але й поставили питання про його систематизації.

  Величезна описова накопичувальна робота, проведена в XVI-XVII ст. у біології, мала важливі наслідки. По-перше, вона розкрила реальне різноманіття рослинних і тваринних форм і намітила загальні шляхи їхньої систематизації. Якщо в ранніх ботанічних описах (О. Брунфельса, І. Бока, К. Клузіуса та ін) ще відзначається безліч непослідовностей і відсутні чіткі принципи систематизації і класифікації, те вже М. Лобеллій. К. Баугін і особливо А. Цезальпіно закладають програму створення штучної систематики (що отримала свій розвиток у роботах Ж.Л. Турнефора, штучна система якого була загальноприйнятої наприкінці XVII - першій половині XVIII ст.), а И. Юнг дає теоретичний орієнтир на розвиток природної систематики рослин, що отримав розвиток у працях Р. Моррісона і Дж. Рея.

  В цей же час здійснюється і систематизація зоологічного матеріалу, перш всього такими вченими-енциклопедистами, як К. Геснер і У. Альдрованді. Закладаються основи приватних галузей зоології - ентомології (Т. Моуфет), орнітології (П. Белон), іхтіології (Г. Рондель). Найсильніший імпульс розвитку зоології був даний винаходом мікроскопа. Виявлення світу мікроорганізмів А. ван Левенгуком зробило воістину революціонізуюче вплив на розвиток біології, а Ф. Стелутті одним з перших застосував мікроскоп для вивчення анатомії тварин, у Зокрема комах.

  По-друге, накопичувальна біологічна робота в XVI-XVII ст. значно розширила відомості про морфологічних і анатомічних характеристиках організмів. У працях Р. Гука, Н. Грю, Я. Гельмонта, М. Мальпігі та ін одержала розвиток анатомія рослин, були відкриті клітинний і тканинний рівні організації рослин, сформульовані перші здогади про роль листів і сонячного світла в харчуванні рослин. Установлення підлоги в рослин і впровадження експериментального методу в ботаніку - заслуга Р.Я. Камераріуса; садівник Т. Ферчаільд (не пізніше 1717 р.) створив першу штучний рослинний гібрид (двох видів гвоздики). На основі штучної гібридизації удосконалювалися методи штучного запилення, закладалися віддалені передумови генетики.

  Важливою віхою в розвитку анатомії стала творчість А. Везалия, котра закриває ряд великих помилок, що вкоренилися в біології і медицині з часів античності. М. Сервет, упав жертвою протестантського релігійного фанатизму, і У. Гарвей досліджували проблему кровообігу. У. Альдрованді звернувся до традиції античної ембріології, а його учень В. Койтер, систематично вивчаючи розвиток курячого зародка, заклав основи методології експериментального ембріологічного дослідження. Г. Фаллопій і Б. Євстахій проводять порівняння структури людського зародка і дорослої людини, з'єднуючи тим самим анатомію з ембріологією. На аристотелевско-телеологічного основі формувалися перші теоретичні концепції в ембріології (Фабрицій з Аквапенденге). У XVII ст. складається синтез анатомії і фізіології, виникає передумови структурно-функціонального підходу (Г. Азеллі, Ж. Поке, Ф. Глиіссон, Р. дс Грааф та ін)

  По-третє, важливим наслідком розвитку біології з'явилося формування наукової методології та методики дослідження живого. Пошуки раціональної, ефективної методології привели до прагнення використовувати в біології методи точних наук - математики, механіки, фізики та хімії. Сформувалися навіть цілі напрямки в біології -- іатромеханіка, іатрофізіка і іатрохімія. У руслі цих напрямків були отримані окремі конструктивні результати. Так, наприклад, Дж. Бореллі підкреслював важливу роль нервів у здійсненні руху, а Дж. Майов одним з перших провів аналогію між подихом і горінням. Значний внесок у вдосконалення тонкої методики анатомічного дослідження вніс Я. Сваммердам.

  По-четверте, наслідком накопичувальної роботи є розвиток теоретичного компонента біологічного пізнання - вироблення понять, категорій, методологічних установок, створення перших теоретичних концепцій, покликаних пояснити фундаментальні характеристики живого. Насамперед це стосувалося природи індивідуального розвитку організму, у поясненні якої склалося два протилежні напрямки - преформізм і епігенез.

  Преформісти (Дж. Ароматарі, Я. Сваммердам, А. ван Левенгук, Г. В. Лейбніц, Н. Мальбранш і ін) виходили з того, що в зародковій клітці вже містяться всі структури дорослого багатоклітинного організму, тому процес онтогенезу зводиться лише до кількісного росту всіх предобразованних зачатків органів і тканин Преформізм існував у двох різновидах: овістіческой, відповідно до якої майбутній дорослий організм предобразован в яйці (Я. Сваммердам, А. Валлісніері та ін), і анімалькулістской, прихильники якої вважали, що майбутній дорослий організм предобразован в сперматозоїдах (А. ван Левенгук, Н. Гартсекер, І. Ліберкюн та ін.)

  що минає своїм корінням в арістотелізм, теорія епігенеза (У. Гарвей, Р. Декарт, який намагався побудувати ембріологію, викладену і доведену геометричним шляхом, та ін) повністю заперечувала яку б то не було зумовленість розвитку організму і відстоювала точку зору, відповідно до якої розвиток структур і функцій організму визначається впливом зовнішніх факторів на непереформірованную зародкову клітку. Боротьба між цими напрямками була гострої, тривалої, велася з перемінним успіхом. Кожен напрямок обгрунтовував свою позицію не тільки емпіричними, але і філософськими міркуваннями (так, преформізм добре узгоджувався з креаціонізму: Бог створив світ з усіма населяють його істотами, як тими, які були і є, так і тими, які ще тільки з'являться в майбутньому).

  В цілому ж біологія в XVI-XVII ст. була в зародковому стані; рослинний і тваринний світи були досліджені лише в самих грубих рисах, біологічні пояснення носили чисто механічний і поверхневий характер. Біологічне пізнання, ще не виробило в цей час своєї власної системи методологічних установок.

  2.2. Біологія наприкінці XVIII - першої половини XIX ст.

  2.2.1.Образи, ідеї, принципи і поняття біології XVIII ст

  Особливе місце займає XVIIIв. в історії біології. Саме у XVIII ст. в біологічному пізнанні відбувається корінний перелом у напрямку систематичної розробки наукових методів пізнання та формування передумови перший фундаментальної біологічної теорії - теорії природного відбору.

  В плеяди видатних біологів XVIII ст. зірки першої величини - Ж. Бюффон і К. Лінней. У своїй творчості вони ходили різним дослідницьким традиціям, втілювала для них різні життєві орієнтири. Кожен з них доводить дослідницьку програму в основному до кінця, що справило значний вплив на розвиток біологічного пізнання. Бюффон в 36-томної "Природною історії "одним з перших в розгорнутій формі виклав концепцію трансформізму (обмеженою мінливості видів та походження видів у межах щодо вузьких підрозділів (від одного єдиного предка) під впливом середовища), він здогадувався про роль штучного відбору і як попередник Ж. Сент-Ілера сформулював ідею єдності живої природи, плану будови живих істот (на основі подання про біологічне атомізму).

  К. Лінней своєї штучної класифікацією (у єдино можливою тоді формі) підсумував тривалий історичний період емпіричного накопичення біологічних знань (він описав понад 10 тис. видів рослин і понад 4 тис. видів тварин) Разом з тим Лінней усвідомлював обмеженість штучної системи та її можливості. "Штучна система, - писав він, служить тільки до тих пір, поки не знайдена природна Перша вчить лише розпізнавати рослини Друга навчить нас пізнати природу самої рослини " '. Природна система є ідеал, до якого повинні прагнути ботаніка і зоологія. "Природний метод є остання мета ботаніки ", - зазначав Лінней; його особливість в тому, що він "Включає всі можливі ознаки. Він приходить на допомогу будь-якої системи, закладає основу для нових систем. Незмінний сам по собі, він стоїть непохитно, хоча відкриваються все нові і нові нескінченні пологи. Завдяки відкриття нових видів, він лише вдосконалюється шляхом усунення зайвих візьме ". Те, що Лінней називає "природним методом", є, по суті, деяка фундаментальна теорія живого. Таким чином, історична заслуга Ліннея в тому, що через створення штучної системи він підвів біологію до необхідності розгляду колосального емпіричного матеріалу з позицій загальних теоретичних принципів, поставив завдання його теоретичної раціоналізації.

  В XVIII ст. ідеї природної класифікації розвивалися Б Жюссьє, який в ботанічному саду Тріанона розсадив рослини відповідно до своїх уявленнями про їх спорідненість, І. Гертнер, М. Адансон та ін Перші природні системи не спиралися на уявлення про історичний розвиток організмів, а припускали лише деяке їх "спорідненість". Але сама постановка питання про "природному спорідненості" ініціювала виявлення об'єктивних закономірностей єдиного плана будови живого.

  В середині XVIII ст. серед біологів ще не утвердилася думка про те, що пояснення організації живого знаходиться в прямій залежності від розуміння історії його розвитку. Разом з тим постановка й обгрунтування задачі створення природної системи означали, що починається етап формування передумов першого фундаментальної теорії в біології, що розкривають "механізм" походження органічних видів. Але такі передумови формувалися не тільки в систематиці, але і в ембріології

  В першій половині XVIII ст. боротьба преформізма і епігенеза особливо загострюється. Всі більш чітко проявляється відмінність їх філософсько-мегодологіческіх підстав. Преформісти (Ш. Бонні, А. Галлер та ін), що спиралися на абстрактно-умоглядну традицію, вважали, що проблема ембріонального розвитку Повинна отримати свій дозвіл з позицій загальних принципів буття, осягаються виключно розумом, і тому без особливого ентузіазму ставилися до емпіричних досліджень в ембріології. Прихильники теорії преформації, як правило, були раціоналістами і вважали, що розум визначає кінцевий результат пізнання незалежно від результатів спостереження.

  На інших філософсько-методологічних "будівельних лісах" зводилася концепція епігенеза. Висловлюючи стихійно-емпіричну традицію, ця концепція націлювала дослідників на наглядові та експериментальні операції над процесом освіти організму з безструктурної, неоформленою початкової субстанції. Для прихильників епігенеза характерна постійна націленість на дослідне вивчення ембріогенезу.

  Разом з тим філософські підстави епігенеза в ході його історичного розвитку не залишалися незмінними. Так, ранній епігенез XVII ст., Представлений, наприклад, в роботах У. Гарвея, спирався на арістотелізм і пояснював новоутворення в епігенезе з телеологічного позицій як наслідок "прагнення до досконалості". У XVIII ст. посилюється тенденція матеріалістичного тлумачення ембріогенезу, що стає особливо помітним у працях К. Вольфа, який намагався переосмислити епігенез в дусі матеріалізму і методологічних установок фізики. К. Вольф епігенез трактував як результат дії двох істотних почав -- сили, що регулює живильні соки, і здатності їх затвердіння.

  Позиція епігенеза також була більш перспективною, ніж позиція преформізма, в проблемі зародження життя. Епігенетики відмовилися від ідеї божественного творіння живого і зуміли підійти до наукової постановки проблеми походження життя. Вже Вольф зробив недвозначний висновок про принципову можливість виникнення органічних тіл в природі ... шляхом зародження їх з неорганічних речовин.

  Таким чином, система біологічного пізнання в кінці XVIII ст. підійшла до рубежу, який вимагав переходу на якісно новий рівень організації коштів пізнання в зв'язку з проблемами ембріогенезу і створення природної системи. Лейтмотивом нового етапу розвитку біології стала ідея еволюції.

  2.3. Від концепцій трансформації видів до ідеї еволюції.

  Починаючи з середини XVIII ст. концепції трансформізму набули широкого поширення. Їх було безліч, і розрізнялися вони уявленнями про те, які таксони і яким чином можуть зазнавати якісні перетворення. Найбільш поширеною була точка зору, згідно з якою види залишаються незмінними, а різновиди можуть змінюватися. Що стояв на цій точці зору К. Лінней писав: "Вид, рід завжди є справою природи, різновид - найчастіше справа культури; класичний порядок - справа природи та мистецтва разом ". Поряд з такою точкою зору існувала й інша, допускала трансформацію самих видів (Ж. Бюффон). Допущення мінливості видів в обмежених межах під впливом зовнішніх умов, гібридизації та ін. характерно для цілого ряду трансформістов XVIII ст. У деяких трансформістскіх концепціях навіть допускалася можливість різких перетворень одних організмів в інші, взаємних перетворень будь-яких таксонів. Трансформізм - це напівемпіричні позиція, побудована на основі узагальнення великої кількості фактів, які свідчили про наявність глибинних взаємозв'язків між видами, родами і іншими таксонами. Але сутність цих глибинних взаємозв'язків поки ще не була зрозуміла. "Вихід" на пізнання такий сутності і означав перехід від трансформізму до еволюціонізму.

  Щоб перейти від уявлення про трансформації видів до ідеї еволюції, історичного розвитку видів, було необхідно, по-перше, "звернути" процес освіти видів в історію, побачити созідающе-конструктивну роль фактора часу в історичному розвитку організмів, по-друге, виробити уявлення про можливості породження якісно нового в такому історичному розвитку. Перехід від трансформізму до еволюціонізму в біології відбувся на зламі XVIII-XIX ст.

  Соціокультурні передумови ідеї біологічної еволюції складалися на основі відображення радикальних перетворень соціально-економічного базису суспільства, зростання динамізму економічних і політичних сторін життя, бурхливих революційних потрясінь XVII-XVIII ст., перш за все Англійської до Французької революцій, культурного прогресу, під впливом розвитку філософії та природознавства (космології, геології та ін.) Що стосується власне біологічного матеріалу, то тут особливу роль зіграла необхідність осмислення природи "сходи істот ", тобто способу послідовно розташованих безперервно ускладнюються органічних форм (Ш. Бонні).

  Важливим був і світоглядний аспект проблеми історизму живого: куди заведе дослідження історії живого - в глиб матеріальних, природних процесів або в сферу духовно-божественного? Багато ідеалістично налаштовані натуралісти пов'язували перспективи біологічного пізнання саме з орієнтацією на внематеріальние фактори. Так, у 1836 р. К.М. Бер писав що "Всяке буття є не що інше, як продовження створення, і всі природні науки - тільки довге пояснення єдиного слова:

  так буде! " 'Матеріалістична конструктивна лінія в цьому питанні на рубежі XVIII-XIX ст. була виражена деїзмом, який, як відомо, для матеріаліста є не більш як зручний і простий спосіб позбутися релігії. Деїзм дозволяв матеріалістично вирішувати питання про природу факторів, що забезпечують розвиток органічних форм, пояснити їх прогресивне історичне сходження.

  Великий внесок в проведення матеріалізму під оболонкою деїзму в методологію біологічного пізнання вніс ж.б. Ламарк. Він вважав абсолютно різними два процесу: витвір і виробництво. Творіння нового - це божественний акт, виробництво - природний закономірний процес породження природою нових форм. "Творити може тільки Бог, - стверджував Ламарк, - тоді як природа може тільки виробляти. Ми повинні допустити, що для своїх творінь божество не потрібен час, тим часом як природа може діяти тільки в межах певного часу "і" створювати всі доступні нашим спостереженням тіла, і робити все що відбуваються в них зміни, видозміни, навіть руйнування і відновлення ". Природні форми не містять в собі нічого, що пов'язувало б їх з божественною субстанцією, і тому їх пізнання має орієнтуватися виключно лише на матеріальні причини. Не випадково, що саме Ламарк був одним з тих перших натуралістів, які перевели ідею еволюції органічного світу на рівень теорії еволюції. У Німеччині на початку XIX ст. переконаним прихильником уявлення про еволюцію живої природи з безформної матерії виступав Г.Р. Тревіранус.

  Ідея розвитку виступила тим конструктивно-організаційним початком, який орієнтувало накопичення емпіричних і теоретико-методологічних передумов теорії еволюції. У ході конкретизації цієї ідеї був побудований ряд важливих теоретичних гіпотез, що розвивали різні принципи, підходи до теорії еволюції. До самих значних і відносно завершеним гіпотез слід віднести: ламаркізм, катастрофізм і уніформізм.

  2.4. Дарвінівська революція.

  І ламаркізм, і катастрофізм, і уніформізм - гіпотези, які були необхідними ланками в ланцюгу розвитку передумов теорії природного відбору, проміжними формами конкретизації ідеї еволюції. Ці гіпотези значно відрізняються між собою і своїми цільовими орієнтаціями, і ступенем розробленості. Так, катастрофізм і уніформізм орієнтувалися переважно на геологічну проблематику, і для них характерна відсутність розгорнутих уявлень про фактори еволюції органічного світу.

  Труднощі створення теорії еволюції були пов'язані з багатьма чинниками. Перш за все, з пануванням серед біологів уявлення про те, що сутність органічних форм незмінна і внепріродна і як така може бути змінена тільки Богом. Крім того, не дожились об'єктивні критерії процесу і результату біологічного дослідження. Так, не було ясності, яким чином треба будувати наукову аргументацію і що є її вирішальним підставою. Доказом часто вважали небудь наочні демонстрації (як казав Ч. Лайєль: "Покажіть мені породу собак з абсолютно новим органом, і тоді я повірю в еволюцію "), або абстрактно-умоглядні міркування натурфілософські порядку. Чи не ясний був характер взаємозв'язку теорії і досвіду. Довгий час, аж до началa XX ст., багато біологи виходили з того, що одного факту, несумісного з теорією, достатньо для її спростування.

  Був нерозвинений і понятійний апарат біології. Це проявлялося, по-перше, у недіфференцірованності змісту багатьох понять. Наприклад, ототожнювалися реальність і незмінність видів - змінність видів вважалася рівнозначної тому, що вид реально не існує, а є результат класифікує діяльності мислення вченого. По-друге, погано осягали діалектичні взаємозв'язку, наприклад взаємозв'язок видоутворення і вимирання. Так, Ламарк виходив з того, що видоутворення не потребує вимирання, а визначається тільки пристосовністю і передачею набутих змін у спадщину. А ті, хто звертав увагу на вимирання (наприклад, уніформіст), вважали, що вимирання несумісне з природним утворенням видів і припускали участь в цьому процесі творця. Отже, було необхідно виробляти нові поняття та вистави, нові закономірності, що відображають діалектичний характер відносини організму та середовища.

  Емпіричні передумови еволюційної теорії обумовлювалися всім ходом розвитку палеонтології, ембріології, порівняльної анатомії, систематики, фізіології, біогеографії інших наук у другій половині XVIII - першій половині XIX ст. Своє концентроване вираження вони знаходять насамперед у систематиці рослинного і тваринного світів, оскільки тільки "завдяки класифікації різноманітність органічного світу стає доступним для вивчення іншими біологічними дисциплінами. Без неї значення більшої частини результатів, отриманих в інших галузях біології, залишався б неясним "'.

  Велике значення для затвердження теорії розвитку мала ідея єдності рослинного і тваринного світів. Змістом цієї ідеї було уявлення про те, що єдність органічного світу повинна мати своє морфологічне вираження, проявлятися в певному структурному подобі організмів. Було розроблено теорія, відповідно до якої утворення клітин є універсальним принципом розвитку будь-якого (і рослинного і тваринного) організму; клітина -- невід'ємна елементарна основа будь-якого організму.

  Чарльз Дарвін у створенні своєї еволюційної теорії спирався на колосальний емпіричний матеріал, зібраний як його попередниками, так і їм самим у час подорожей, перш за все кругосвітньої подорожі на кораблі "Бігль". Основні емпіричні узагальнення, які наштовхують на ідею еволюції органічних форм, Дарвін привів у роботі "Походження видів" (1859). Дарвін був з юних років знайомий з еволюційними уявленнями, неодноразово стикався з високими оцінками еволюційних ідей. У своїй творчості він спирався на подання (яка сформувалася в надрах уніформізм) про повну пізнаванності закономірностей розвитку природи, можливості їх пояснення на основі доступних для спостереження сил, факторів, процесів. Дарвіну завжди були притаманні антікреаціоністскіе і антітелеологіческіе погляди; він негативно ставився до антропоцентризму і був націлений на розгляд походження людини як частини, ланки єдиного еволюційного процесу. Певну конструктивну роль у виробленні принципів селекційної теорії еволюції відіграло твердження (сформульоване Т.Р. Мальтусом) про те, що є потенційна можливість розмноження особин кожного виду в геометричній прогресії.

  Свою теорію Дарвін будує на надання принципового значення таким давно відомим до нього фактами, як спадковість і мінливість. Від них відштовхувався і Ламарк, безпосередньо пов'язуючи ці два поняття поданням про пристосуванні. Пристосувальна мінливість передається у спадщину і призводить до утворення нових видів - така основна ідея Ламарка. Дарвін розумів, що безпосередньо зв'язувати спадковість, мінливість і пристосовність не можна. У ланцюг спадковість - мінливість Дарвін вводив два допомогою ланки.

  Перше ланка пов'язане з поняттям "боротьба за існування", що відображає той факт, що кожен вид виробляє більше особин, ніж їх виживає до дорослого стану; середня кількість дорослих особин знаходиться приблизно на одному рівні, кожна особина протягом своєї життєдіяльності вступає в безліч відносин з біотичних і абіотичних факторів середовища (відносини між організмами в популяції, між популяціями в біогеоценозах, з абіотичних факторів середовища та ін). Дарвін розмежовує два види мінливості - певна і невизначена.

  Певна мінливість (в сучасній термінології - адаптивна модифікація) -- здатність всіх особин одного й того ж виду в певних умовах зовнішнього середовища однаковим чином реагувати на ці умови (клімат, їжу та ін.) За сучасними уявленнями адаптивні модифікації не успадковуються і тому не можуть постачати матеріал для органічної еволюції. (Дарвін припускав, що певна мінливість в окремих виняткових випадках може такий матеріал поставляти.)

  Невизначена мінливість (в сучасній термінології - мутація) припускає існування зміні в організмі, які відбуваються в самих різних напрямках. Невизначена мінливість на відміну від певної носить спадковий характер, і незначна відмінності в першому поколінні посилюються в наступних. Невизначена мінливість теж пов'язана зі змінами навколишнього середовища, але вже не безпосередньо, що характерно для адаптивних модифікацій, а опосередковано. Дарвін підкреслював, що вирішальну роль в еволюції відіграють саме невизначені зміни. Невизначена мінливість пов'язана зазвичай із шкідливими і нейтральними мутаціями, але можливі і такі мутації, які в певних умовах виявляються перспективними, сприяють органічному прогресу. Дарвін не ставив питання про конкретну природі невизначеної мінливості. У цьому проявилася його інтуїція геніального дослідника, який усвідомлює, що ще не прийшов час для розуміння цього феномену.

  Друге посередництві ланка, що відрізняє теорію еволюції Дарвіна від ламаркізма, складається в уявленні про природний добір як механізм, який дозволяє вибраковувати непотрібні форми та утворювати нові види. Успіхи селекційної практики (головною стороною якої є збереження особин з корисними, з точки зору людини, властивостями, посилення цих властивостей з покоління в покоління, яке здійснювалося в процесі ведеться людиною штучного відбору) стали тією головною емпіричної базою, яка призвела до появи теорії Дарвіна. Прямих доказів природного добору у Дарвіна не було; висновок про існування природного добору він робив за аналогією з відбором штучним. Теза про природний добір є провідним принципом дарвінівської теорії, який дозволяє розмежувати дарвіністскіе і недарвіністскіе трактування еволюційного процесу. У ньому відбивається одинз фундаментальних рис живого-діалектика взаємодії органічної системи і середовища.

  Таким чином, дарвінівська теорії еволюції спирається на наступні принципи:

  • боротьби за існування;

  • спадковості і мінливості;

  • природного відбору.

  Ці принципи є наріжним підставою наукової біології.

  Е. Геккель називав Дарвіна "Ньютоном органічного мірзи". Символічно, що в Вестмінстерському абатстві Дарвін похований поруч з І. Ньютоном. У цьому зближенні імен двох великих вчених є великий сенс. Як Ньютон завершив праці своїх попередників створенням першої фундаментальної фізичної теорії -- класичної механіки, так Ч. Дарвін довів до завершення процес пошуку способів конкретизації ідеї еволюції, створив першу фундаментальну теорію в біології - теорію природного відбору і заклав основи наукового пізнання історичного аспекту органічних систем.

  2.5. Біологія другої половини ХIXв.: На шляху до наукової революції.

  2.5.2. Затвердження теорії еволюції Ч. Дарвіна

  Потрібно певний час, щоб нова теорія остаточно утвердилася в науці. Процес затвердження теорії є процес перетворення передумов теорії в її невід'ємні компоненти, логічно виведені з підстав теорії. При цьому змінюється безліч різних понять, уявлень, припущень, гіпотез і інших засобів пізнавальної діяльності, ціннісних та методологічних компонентів пізнання.

  Еволюційна теорія Ч. Дарвіна - складний синтез самих різних біологічних знань, у тому числі досвіду практичної селекції. Тому процес затвердження теорії торкався найрізноманітніші галузі біологічної науки і носив складний, часом драматичний характер, протікав у напруженій боротьбі різних думок, поглядів, шкіл, світоглядів, тенденцій і т. д. Проти теорії природного добору ополчилися не лише прихильники креаціоністських поглядів і антіеволюціоністи, а й натуралісти, висуває й обгрунтовує інші еволюційні концепції, побудовані на інших, ніж дарвінівська теорія, принципах, - неоламаркізм (К. В. Негелі тощо), мутаціонізм (С. І. Коржинського з його ідеєю гетерогенезіса, тобто стрибкоподібного виникнення нових видів, і ін), неокатастрофізм (Е. Зюсс тощо), телеологічного концепції різного роду (Р. Келлікер з ідеєю автогенетіческого "прагнення до прогресу"; А. Віганд, визнавав існування ідеальної "освітньої сили" еволюційного процесу, яка, на його думку, вже вичерпалася і тому еволюція припинилася, і ін). Більш того, у самому дарвінівської вченні виділилися щодо самостійні напрями, кожне з яких по-своєму розуміло, доповнювало і вдосконалювало погляди Ч. Дарвіна. Будучи необхідним логічним ланкою в розвитку дарвінізму, така диференціація об'єктивно спричиняла за собою ослаблення табору дарвіністом, зниження гостроти полемічної їхніх виступів.

  Всі це призвело до того, що картина розвитку біології в другій полови

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !