ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Муніципальна служба
       

   

  Адміністративне право

  | |
  | | 3 курс | |
  | Контрольна робота |
  | | Дисципліна: Адміністративне право |
  | | ТЕМА: Муніципальна служба |
  | | ВИКОНАВЕЦЬ: |
  | | |
  | |
  | |
  | 2000р. |

  С О Д Е Р Ж А Н И Е


  Вступ 3
  Глава 1.Муніціпальная служба 5
  1.1. Поняття й завдання муніципальної служби 5
  1.2. Функції та правові джерела муніципальної служби 7
  Глава 2. Принципи муніципальної служби 9
  Глава 3. Правові основи муніципальних службовців 11
  Глава 4. Інститут муніципальної служби 12
  4.1. Поняття і структура 12
  4.2. Атестація муніципальних службовців 15
  Висновок 19

  Список використаних джерел: 20

  Введення

  Місцеве самоврядування за російським законодавством другуполовини минулого століття ділилася на дві основні форми: земське і міське.
  Найбільш загальне і важливе значення мало земське самоврядування, тому що вньому брало участь населення не тільки повітів, а й міст (міськівиборчі збори при виборах органів земського самоврядування).

  У Положенні про губернські і повітові земські установи,затвердженому указом Олександра III від 12 червня 1890 року, встановлювалося,що "посади голів та членів земських управ заміщаються з виборівпідлягають земських Зборів, яким надається обирати і більшеоднієї особи на кожну посаду. "

  При заміщенні земських посад необхідно було враховувати, щобна виборних посадах в одному і тому ж закладі не служили одночасноособи, які є першого ступеня споріднення і ступенем споріднення: в прямій лінії
  - Без обмеження, а в бічних - до третього включно. Міністрвнутрішніх справ стверджував осіб, обраних головами Губернских Управ.
  Губернатор стверджував осіб, обраних голова повітового Управ, і членівяк Губернских, так і повітових Управ.

  На виборних посадах у земському управлінні встановлювавсятрирічний термін служби. Справи про відповідальність підлеглих Управапосадових осіб, в тому числі і службовців за наймом, за злочини по службіпорушувалися за пропозиціями Губернатора або за поданнями Земських
  Зборів та Управ. Ці особи підлягали відповідальності за посадовізлочини на однакових підставах з особами, що складалися надержавній службі. Міському положенні 1892 визначало порядокформування Міської Управи та інших виконавчих органів міськоїгромадського управління.

  Ця тема є досить великою. Взагалі, правова базамуніципальної служби стає на власний правовий шлях.

  Раніше це питання ставився до державної служби, якадавала загальні поняття і регламентувала як державну службу, так імуніципальну службу. Але останнім часом все більше з'являється думок проте, що державну службу слід відмежовувати від муніципальноїслужби з багатьох питань. Це пов'язано з тим, що йде загальний розвиток всіхінститутів муніципального права.

  Зі зміною політичних, економічних, правових умов в Росіївідроджується місцеве самоврядування. І зараз, в органах місцевогосамоврядування займають посади муніципальні службовці, якіструктурно представляють особливу групу службовців.

  Глава 1. Муніципальна служба

  1.1. Поняття й завдання муніципальної служби

  Поняття "муніципальної служби" порівняно нове для нашогозаконодавства. Поняття, види, зміст муніципальної служби безпосередньопов'язані з розумінням і законодавчим встановленням місцевогосамоврядування та системи його органів.

  У роки існування СРСР про муніципальної службі не говорили. Але нарівні місцевого управління у той час працювали державні службовці,виконували специфічні функції, але не мали спеціального найменування,тобто це були "державні службовці місцевих органів державноївлади ".

  Після прийняття в 90-х роках нових законів, які встановлюють системумісцевого самоврядування, постає питання і про службовців, що працюють в органахмісцевого самоврядування, про їх правовий статус і особливостіфункціонування та проходження служби. Рішення, що приймаються органами місцевогосамоврядування нормативно-правові акти фіксують і правовий статусмуніципальних службовців.

  До переходу до організації місцевої влади на засадах самоврядуванняі становлення місцевого самоврядування, в якості самостійної формиздійснення влади народу поняття "муніципальна служба" взаконодавстві не використовувалась, бо в ньому не було необхідності:службовці місцевих органів державної влади місцевих Рад івиконавчих комітетів - були державними службовцями.
  Державний службовець і муніципальний службовець розглядалися якрівнозначні поняття. Відповідно до такого погляду муніципальний службовець - цедержавний службовець, який працює в органі місцевого самоврядування.

  Конституція Російської Федерації, прийнята в 1993 році, встановила,що органи місцевого самоврядування не входять до системи органівдержавної влади. Відповідно до Конституції Російської Федерації
  Федеральний Закон "Про основи державної служби в Російській
  Федерації "від 13 липня 1995 розмежував державну службу якпрофесійну діяльність щодо забезпечення виконання повноваженьдержавних органів (ст. 2). Державний службовець - це громадянин
  Російської Федерації, виконуючий обов'язки щодо державної посадидержавної служби за грошову винагороду, що виплачується за рахуноккоштів федерального бюджету або коштів бюджету відповідного суб'єкта
  Російської Федерації (ст. 3)
  Таким чином, муніципальна служба не входить в систему державноїслужби, не є її структурною частиною і вимагає свого правовогорегулювання.

  Основними завданнями муніципальної служби є:
  (Забезпечення поряд з державною службою прав і свобод людини і громадянина на території муніципального утворення;
  (забезпечення самостійного вирішення населенням питань місцевого значення;
  (підготовка, прийняття, виконання та контроль рішень в межах повноважень органів місцевого самоврядування;
  (захист прав і законних інтересів муніципального освіти.
  З точки зору завдань, ця служба представлена:в соціальному аспекті - це професійне здійснення за дорученнямдержави суспільно корисної діяльності особами;в політичному - як діяльність з реалізації державної політики,досягненні цілей і завдань у суспільстві та державі, тобто від їїстабільності та ефективності залежить стійкість суспільних відносин;правовому - юридична встановлення службових відносин, при реалізаціїяких і досягається практичне виконання посадових обов'язків,повноважень службовців.

  Муніципальна служба є складним соціально-правовимінститутом. Цей інститут являє собою систему правових норм,регламентують права й обов'язки, обмеження, заборони, стимулювання,відповідальність службовців, порядок виникнення і припинення службовихвідносин. У етичному аспекті - розглядає етичні засадимуніципальної служби. Якщо говорити про відмінність завдань муніципальних службовціввід завдань державних службовців, то воно полягає лише в рівні
  (федеральний, регіональний, місцеве самоврядування), тобто якісноговідмінності не існує, все спрямовано на поліпшення добробуту суспіль

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !