ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облікова політика підприємства
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  План роботи:


  1. Поняття, формування та оформлення облікової політики.
  2. Вибір способів ведення бухгалтерського обліку.

  2.1. Облік основних засобів

  - Поділ засобів праці

  - Амортизація основних засобів.

  - Облік амортизації для цілей оподаткування.

  - Облік витрат на ремонт основних засобів.

  2.2 Облік виробничих запасів.

  - Облік зносу МШП.

  - Амортизація нематеріальних активів.

  - Облік заготовляння та придбання матеріалів.

  - Методи оцінки запасів.

  2.3. Розподіл накладних витрат.

  2.4. Облік готової продукції та її випуску.

  2.5. Облік і звітність операцій з реалізації продукції.

  2.6. Порядок створення резервів.

  2.7. Облік курсових валютних різниць.

  2.8. Методи розподілу прибутку.
  3.Право документообігу і технологія обробки облікової інформації.
  4.Порядок контролю за господарськими операціями.

  Поняття, формування та оформлення облікової політики.

  Згідно з переходом нашої економіки на нові формиекономічних відносин, а також існування різних формвласності, виникла необхідність переходу бухгалтерського обліку наміжнародні стандарти. Від жорсткої регламентації облікового процесу збоку держави в минулому в даний час перейшли до розумногопоєднанню державного регулювання та самостійності організацій упостановки бухгалтерського обліку. Сутність нових підходів до постановкибухгалтерського обліку полягає в тому, що на основі встановленихдержавою загальних правил бухгалтерського обліку підприємства самостійнорозробляють форми і методи ведення обліку.

  Це в свою чергу вимагає розробки облікової політикипідприємства. Облікова політика підприємства - це сукупність конкретнихформ і методів бухгалтерського обліку, заснованих на загальноприйнятих принципах іособливостей підприємства. Тобто облікова політика відображає технологіюведення бухгалтерського обліку на підприємстві або дає відповідь на питання: «Яквести бухгалтерський облік? »

  У Положенні по бухгалтерському обліку (ПБО« Облікова політикапідприємства »1/98) роз'яснюється, що відноситься до способів веденнябухгалтерського обліку наступні методи, прийоми і способи:

  . Методи угруповання та оцінки:
  - Фактори господарської діяльності.
  - Погашення вартості активів.

  . Прийоми організації
  - Документообіг.
  - Інвентаризація.

  . Способи застосування
  - Рахунків бухгалтерського обліку.
  - Системи облікових регістрів.
  - Обробка даних.

  Крім облікової політики на підприємстві розробляється податковаполітика, наявність якої не визначено нормативними документами, алепрактично вона потрібна кожному підприємству.

  Облікова політика складається на початку року і діє протягомусього року. Підприємство не має права змінювати облікову політику. У разігострої необхідності потрібен дозвіл Мінфіну.

  Облікова політика передбачає отримання інформації, відкритої длязовнішніх користувачів. Відкритість досягається шляхом достовірного відображенняїї у фінансовій звітності підприємства.

  Що таке облікова політика.

  Бухгалтерський облік, з точки зору системи, відрізняється від будь-якихтехнічних систем наявністю великої законодавчої бази. Бухгалтерськийоблік - це не тільки врахування конкретних фінансових і матеріальних показниківдіяльності підприємства, а облік, регламентований законами, положеннямита інструкцій.

  Облікова політика на різних підприємствах обов'язково буде відрізнятися,вона дає можливість вибору конкретних способів оцінки, калькуляції,складу та порядку ведення рахунків, форми бухгалтерського обліку та ін. Все цев цілому складає ступінь свободи організації у формуванні обліковоїполітики.

  З іншого боку, неприпустимо, щоб деякі фактори враховувалися ірозумілися по-різному на підприємстві і податковими органами в різні моментичасу. Наприклад, неприпустима ситуація, коли підприємство в одному місяціведе облік із застосуванням одних рахунків, а в наступному - інших. УЗалежно від прийняття в облікову політику підприємства того чи іншогоспособу оцінки засобів, нарахування зносу і т.д. по-різному формуєтьсясобівартість, відображаються операції.

  Отже, облікова політика - необхідний інструмент регулюваннябухгалтерського обліку на конкретному підприємстві.

  Основні нормативні документи.

  1. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика підприємства»

  ПБУ 1/98. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 09 грудня 1998 року №

  60Н.

  2. Положення з бухгалтерського обліку «Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво» ПБУ 2/94. Затверджено наказом Мінфіну

  РФ від 20 грудня 1994 року № 167.

  3. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБО 4/99).

  4. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5/98. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 15 червня 1998 року № 25Н.

  5. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних коштів» ПБУ

  6/97. Затверджено наказом Мінфіну РФ № 65н від 03 вересня 1997 року.

  6. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина I і II.

  Хто вибирає і обгрунтовує облікову політику.

  Облікова політика має бути розроблена на кожному самостійномупідприємстві незалежно від форми власності. Вид діяльності та формавласності підприємства істотно впливає на положення облікової політики.

  Облікова політика підприємства вибирається і обгрунтовуєтьсяекономічними, юридичними та бухгалтерськими службами підприємства ізатверджується керівником, вона повинна бути оформлена відповідниморганізаційно-розпорядчим документом підприємства і затвердженанаказом чи розпорядженням по підприємству (додаток № 1).

  Способи ведення бухгалтерського обліку, обрані підприємством приформування облікової політики, застосовуються з 1 січня року, наступного зароком видання відповідного організаційно-розпорядчого документа
  (наказу на облікову політику). Вони застосовуються всіма структурнимипідрозділами організації (включаючи виділені на окремий баланс)незалежно від місця їх розташування.

  Всі способи ведення бухгалтерського обліку підлягають розкриттю упояснювальній записці, що входить до складу річного звіту. Наданапротягом звітного року бухгалтерська звітність може не міститиінформацію про облікову політику, якщо у останньої не відбулися зміни зчасу складання попередньої річної бухгалтерської звітності.

  Основні допущення при розробці облікової політики.

  Положенням по облікову політику встановлені наступні припущення --майнової відокремленості організації, безперервності діяльності,послідовності застосування облікової політики та тимчасової визначеностіфактів господарської діяльності.
  . Допущення майнової відокремленості означає, що майно і зобов'язання організації існують відокремлено від майна і зобов'язань власника. Для нашої країни в період становлення ринкової економіки це припущення видається особливо важливим, тому що в багатьох організаціях їх майно знаходиться в особистому користуванні засновників, учасників або працівників.
  . Допущення безперервності діяльності організації означає, що вона буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому й у неї відсутній намір ліквідації або істотного скорочення діяльності. Це не означає, що підприємство не може бути створено на конкретний термін. Відповідно до статті 61 Цивільного кодексу РФ підприємство може бути створене на конкретний строк або для досягнення будь-якої цілі.
  . Допущення послідовності застосування облікової політики означає, що обрана організацією облікова політика застосовується послідовно від одного звітного року до іншого.
  . Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності означає, що вони відображаються в бухгалтерському обліку та звітності того періоду, в якому здійснені, незалежно від фактичного часу надходження або виплати коштів, пов'язаних з цими фактами.

  Наприклад, нарахована заробітна плата відноситься на витрати виробництва або обігу того періоду, в якому вона нарахована, незалежно від фактичного часу виплати нарахованої суми працівникам.

  формується організацією облікова політика повинна відповідативимогам повноти, обачності, пріоритету змісту перед формою,несуперечності та раціональності.
  . Вимога повноти означає необхідність відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності.
  . Вимога обачності означає більшу готовність до обліку втрат

  (витрат) та пасиву, чим можливих доходів і активів (не допускаючи прихованих резервів).
  . Вимога пріоритету змісту перед формою означає, що у бухгалтерському обліку факти господарської діяльності повинні відображатися виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічного змісту фактів і умов господарювання. Наприклад, сам по собі факт видачі керівником організації великих сум позик не є незаконним.

  Однак, якщо видача цих сум здійснюється у період нестійкого фінансового стану організації, особливо при затримці виплат нарахованої оплати праці з-за відсутності грошових коштів , то дану господарську операцію слід визнати неправомірною.
  . Вимога несуперечності обумовлює необхідність тотожності даних аналітичного обліку обігом і залишком по синтетичним рахунку на

  1-е число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного й аналітичного обліку.
  . Вимога раціональності означає необхідність раціонального і економічного ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності і величини організації.

  Вибір способів ведення бухгалтерського обліку.

  Поділ засобів праці.

  Основні засоби - частина майна, що використовується в якості засобівпраці при виробництві продукції, виконання робіт або надання послуг, абодля управління організації протягом періоду, що перевищує 12 місяців абозвичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців. Не належать доосновних засобів і враховуються організацією в складі коштів в оборотіпредмети, що використовуються протягом періоду менше 12 місяців незалежно від їхвартості, предмети вартістю на дату придбання не більше сторазовоговстановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці за одиницюнезалежно від терміну їх корисного використання та інші предмети,встановлюються організацією виходячи з правил положень з бухгалтерськогообліку;

  Таким чином, до основних засобів відносяться будівлі, споруди,робочі та силові машини й устаткування, вимірювальні та регулюючіприлади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби,інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя,робочий, продуктивну і племінну худобу, багаторічні насадження та іншіосновні засоби.

  До основних засобів належать також капітальні вкладення на коріннеполіпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи)і в орендовані об'єкти основних засобів.

  Капітальні вкладення в багаторічні насадження, докорінне поліпшенняземель включаються до складу основних засобів щорічно в сумі витрат,що відносяться до прийнятих в експлуатацію площам, незалежно від закінченнявсього комплексу робіт.

  У складі основних засобів враховуються що перебувають у власностіорганізації земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра іінші природні ресурси). Усі матеріальні цінності якщо їх вартістьбільше 100 мінімальних місячних оплат праці (МОП).

  Залежно від віднесення засобів до основних або оборотних їхнадходження відображають по-різному.
  Приклад 1. Підприємство набуває локальну комп'ютерну мережу з 5комп'ютерів. Укладає договір з постачальником на постачання комплексу і йогопідключення. Вартість одного комп'ютера менше 100 МОП, а вартістьбезпосередньо мережі більше 100 МОП.
  Проводки при цьому такі:


  | Господарська операція | Дебет | Кредит |
  | Отримання обладнання | 08 | 60 |
  | Облік ПДВ | 19 | 60 |
  | Оплата постачальнику | 60 | 51 |
  | Зарахований ПДВ після оплати | 68 | 19 |
  | Введення в експлуатацію | 01 | 08 |
  | Нарахування зносу | 20 | 02 |

  Приклад 2. Підприємство набуває п'ять недорогих комп'ютерів по одному, такяк кожна коштує менше 100 МОП, то кожен комп'ютер може бути оформленийяк МШП. При цьому проведення наступні:

  | Господарська операція | Дебет | Кредит |
  | Отримання обладнання | 12 | 60 |
  | Облік ПДВ | 19 | 60 |
  | Оплата постачальнику | 60 | 51 |
  | Зарахований ПДВ після оплати | 68 | 19 |
  | Введення в експлуатацію | | |
  | (нарахування зносу) | 20 | 13 |

  У даному випадку (якщо вартість МШП менше 5 розмірів МОП) можна булоб останню проводку зробити без використання рах. 13, а записати Дт-20 -
  Кт-12. Рахунок 13 в даному випадку використовується для організації обліку МШП, такяк МШП може експлуатуватися кілька років, і якщо закрити рах. 12, тозасіб вже на відображається в обліку.
  ПБО «Облік основних засобів» 6/97 поширюється тільки на зновупридбані об'єкти основних засобів.
  Строк корисного використання об'єктів основних засобів визначається самимпідприємством при постановці об'єкту на бухгалтерський облік (якщо термін невстановлений в технічних умовах або в централізованому порядку). При цьомувраховується інтенсивність використання, умови роботи та інші параметри.

  Амортизація основних засобів.

  Вартість основних засобів організації погашається шляхом нарахуваннязносу (амортизованою вартістю) та списання на витрати. Накопиченийвартісної знос відображається в обліку окремо.

  Амортизація об'єктів основних засобів здійснюється одним із наступнихспособів нарахування амортизаційних нарахувань: лінійний спосіб

  Наприклад, придбаний об'єкт вартістю 100 тис. руб., і нормаамортизаційних відрахувань 20% у рік, отже, термін використаннястановить 5 років. Щороку амортизаційні відрахування складуть 20 тис.руб. У цьому випадку сума нарахованої амортизації кожен місяць будеоднакова. спосіб зменшуваного залишку при цьому річна сума нарахуванняамортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної вартостіоб'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з термінукорисного використання цього об'єкта. Суть застосовуваного способу полягає вте, що частка амортизаційних відрахувань, що відносяться на собівартістьпродукції, зменшуватиметься з кожним наступним роком експлуатаціїзазначеного об'єкта.

  Наприклад, придбаний об'єкт первісною вартістю 100 тис. руб. істроком корисного використання 5 років.

  Амортизаційні відрахування нараховуються виходячи з нормиамортизаційних відрахувань 20%:
  . У перший рік використання об'єкта - від початкової вартості 100 тис. руб., Що становить 20 тис. руб.;
  . У другій рік експлуатації - від залишкової вартості, тобто від 80 тис. руб., Що становить 16 тис. руб.;
  . У третій рік - від залишкової вартості об'єкта в сумі 80 тис. руб. з урахуванням нарахованої амортизації за другий рік використання об'єкта, тобто від 64 тис. руб., що складає 12,8 тис. руб., і так далі спосіб списання вартості по сумі чисел років строку корисноговикористання. Це спосіб, при якому в попередній рік нараховуєтьсяамортизації більше, ніж в наступний. Коефіцієнти обчислюються наступнимспосіб: припустимо, К - кількість років амортизації, тоді сума чисел від 1 до Кбуде знаменником коефіцієнту, а чисельником буде К-i, де в перший рікбуде дорівнює 0, у другій 1 і так далі, в останній К-i рік буде дорівнює К-
  1.

  У таблиці № 1 наведено приклад нарахування амортизації таким способомпри початковій вартості об'єкта 120 тис. руб. і строк амортизації 10 років.
  Нижче побудована діаграма, на якій по осі Х відкладаються роки, а він осі
  У - нарахована амортизація.

  Таблиця № 1


  | Нараховано | | | | |
  | ня | | | | |
  | амортизат | | | | |
  | родної асоціації за | | | | |
  | методу | | | | |
  | суми | | | | |
  | чисел | | | | |
  | років | | | | |
  | терміну | | | | |
  | корисно | | | | |
  | го | | | | |
  | использ | | | | |
  | ованія. | | | | |
  | | | | | |
  | | Рік амор | Залишкова |% | Сума |
  | | | | Амортизації | |
  | | Тізаціі | вартість | від | амортизації |
  | | | | Залишкової | |
  | | | | Вартості. | |
  | | 1 | 120,00 | 18,18% | 21,82 |
  | | 2 | 98,18 | 16,36% | 19,64 |
  | | 3 | 78,55 | 14,55% | 17,45 |
  | | 4 | 61,09 | 12,73% | 15,27 |
  | | 5 | 45,82 | 10,91% | 13,09 |
  | | 6 | 32,73 | 9,09% | 10,91 |
  | | 7 | 21,82 | 7,27% | 8,73 |
  | | 8 | 13,09 | 5,45% | 6,55 |
  | | 9 | 6,55 | 3,64% | 4,36 |
  | | 10 | 2,18 | 1,82% | +2,18 |
  | Сума | 55 | | 100,00% | 120 |

  спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції
  (робіт). При даному способі нарахування амортизаційних відрахуваньпровадиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) узвітному періоді й співвідношення первісної вартості об'єкта основнихкоштів і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисноговикористання об'єкта основних засобів.

  Застосування одного зі способів по групі однорідних об'єктів основнихкоштів здійснюється протягом усього його строку корисного використання.

  Протягом терміну корисного використання об'єкта основних засобівнарахування амортизаційних відрахувань не зупиняється, крім випадківїх знаходження на реконструкції і модернізації за рішенням керівникаорганізації та основних засобів, переведеним за рішенням керівникаорганізації на консервацію на строк більше трьох місяців.

  Протягом звітного року амортизаційні відрахування по об'єктахосновних засобів нараховуються щомісячно незалежно від застосовуваного способунарахування в розмірі 1/12 річної суми.

  У сезонних виробництвах річна сума амортизаційних відрахувань поосновних засобів нараховується рівномірно протягом періоду роботиорганізації у звітному році.

  Облік амортизації для цілей оподаткування.

  Як враховувати амортизацію для оподаткування, вказується в двохдокументах:
  1. У Положенні по бухгалтерському обліку про склад витрат, що включаються в собівартість продукції сказано: «У собівартість продукції включаються: амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів за нормами, затвердженими в установленому порядку.

  Для цілей оподаткування суми амортизаційних відрахувань ,нарахованих прискореним методом у порядку, встановленому законодавством
  Російської Федерації, у разі нецільового використання в собівартістьпродукції (робіт, послуг) не включаються ».

  Тобто можна включити в собівартість амортизацію, нараховануприскореним способом (у разі її цільового використання).
  2. В Указі Президента «Про основні напрями податкової реформи»

  (додаток №) пропонується для цілей оподаткування «замінити з 1 січня 1998 року діє порядок амортизації таких правил:

  1) майно, що підлягає амортизації, об'єднується в наступні чотири категорії:

  . будівлі, споруди та їх структурні компоненти;
  . легковий автотранспорт, легкий вантажний автотранспорт, конторське обладнання та меблі, комп'ютерна техніка, інформаційні системи та системи обробки даних;
  . технологічне, енергетичне, транспортне та інше устаткування і матеріальні активи, не включені в першу і другу категорії;
  . нематеріальні активи;

  2) річні норми амортизації складають:
  . для першої категорії - 5 відсотків, для другої категорії - 25 відсотків, для третьої категорії - 15 відсотків для всіх платників податків, за винятком суб'єктів малого підприємництва та підприємців, стосовно яких річні норми амортизації збільшуються і складають відповідно для першої категорії - 6 відсотків, для другої категорії -

  30 відсотків, для третьої категорії - 18 відсотків.

  3) розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться шляхом множення сумарної вартості майна, віднесеного до відповідної амортизаційної категорії, на зазначену вище норму амортизації , за винятком майна, віднесених до першої і четвертої категорії, щодо якого розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться для кожної одиниці майна окремо ».

  Тобто в цьому документі пропонується всі основні засобизгрупувати в 4 групи і враховувати амортизацію лінійним чином повідповідним коефіцієнтами.

  Отже, можна констатувати, що питання про оподаткуванняамортизаційних відрахувань дуже заплутаний.

  Облік витрат на ремонт основних засобів.

  Підприємство має обрати спосіб списання на собівартість витрат наремонт основних засобів, що здійснюється з періодичністю більше року.

  Можливі наступні варіанти обліку в залежності від термінів віднесеннявитрат на собівартість:

  1. У поточному періоді.

  Фактичні витрати на ремонт відносяться на собівартість в тому звітномуперіоді, в якому ці витрати мали місце. Тобто складаються проводкиза дебетом рахунків обліку витрат на виробництво (20, 21, 23 та ін) абовитрат обігу (44) і кредиту рахунків 10 «Матеріали». Цей спосіб облікувитрат на ремонт звичайно використовується малими підприємствами.

  2. У майбутньому періоді.

  Витрати на ремонт накопичуються за дебетом рахунка 31 «Витрати майбутніхперіодів », а потім списуються з кредиту рахунка 31 в дебет рахунків облікувитрат на виробництво. Зазвичай витрати списуються рівномірно, та незаборонено продумати та обгрунтувати інший спосіб списання витрат. Спосібзастосовується при непередбачених великих ремонтах.

  3. У минулому періоді.

  Формується ремонтний фонд (для цього використовується рахунок 89 «Резервимайбутніх витрат і платежів »), який створюється за рахунок відрахуваньвиходячи з балансової вартості основних засобів та передбачуваної вартостіремонту. За рахунок цього фонду списуються надалі витрати на ремонт.
  Освіта ремонтного фонду використовується на великих підприємствах.

  Облік виробничих запасів.

  Облік зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів.

  Підприємство самостійно вибирає спосіб нарахування зносу
  (амортизації) малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), переданиху виробництво або експлуатацію.

  Амортизація нараховується одним із таких способів, виходячи зфактичної собівартості предмета:

  . Лінійний спосіб;

  . Пропорційно обсягу продукції (робіт), виробленої (виконуваної) з використанням амортизується об'єкта;

  . Процентний спосіб, виходячи з обраної ставки списання, - 100% або

  50% вартості.

  Розглянемо один із способів (процентний) більш докладно. Існуютьдва варіанти:
  . При передачі МШП зі складу в експлуатацію знос може нараховуватися у їхній повній сумі, тобто 100% вартості МПБ;
  . При передачі МШП зі складу в експлуатацію знос може нараховуватися у розмірі 50% їх вартості, решта 50% нараховуються при їх списання.

  Якщо списані МШП можуть бути використані за залишковою вартістю, то з другої частини зносу ця вартість вираховується .

  При другому варіанті собівартість продукції більш рівномірнорозподіляється у звітних періодах. Але цей спосіб більш трудомісткий в обліку.
  Якщо слідувати вимогу раціональності бухгалтерського обліку, тодоцільно використовувати перший спосіб нарахування зносу МШП.

  Слід врахувати, що незалежно від обраного способу привартості одиниці МШП менше однієї п'ятої мінімальної місячної оплати праці
  (однієї двадцятої межі віднесення засобів до засобів в обороті) такіпредмети списуються в міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію.

  Наведемо приклад, у якому продаж відбувається після передачі вексплуатацію. Приклад умовний, для простоти вважається, що придбання іпродаж сталися в один обліковий період. У таблиці № 2 розглядаєтьсясписання на собівартість при передачі у виробництво у розмірі 100%вартості. У таблиці № 3 розглядається списання на собівартість запередачу у виробництво у розмірі 50% вартості.

  Таблиця № 2

  | № | містив | Рахунки |
  | | Чі | |
  | п | операцій | 12 | 19 | 20 | 46 | 51 | 60 | 62 | 68 | 80 |
  | п | | | | | | | | | | |
  | | | Д-| до-| д-| до-| д-| до-| д-| до-| д-| до-| д-| до-| д-| до-| д-| до - | д-| до-|
  | | | Т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т |
  | 1 | Оплата | | | | | | | | | | 30 | 30 | | | | | | | |
  | | МШП | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
  | 2 | Отримання | 25 | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
  | | Є МШП | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
  | 3 | Облік і | | | 50 | 50 | | | | | | | | 50 | | | 50 | | | |
  | | Залік | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | 4 | Передача | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | У | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Виробництв | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Ство, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Списання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | На | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Реалізац | | 25 | | | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | |
  | | Ію | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
  | 5 | Продаж | | 25 | | | | | 25 | 32 | 32 | | | | 32 | 32 | | | | |
  | | МШП | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
  | 6 | Виділення | | | | | | | 53 | | | | | | | | | 53 | | |
  | | Є ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | 7 | Відновити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Тичних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Себестоі | | 25 | | | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | |
  | | Мости | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
  | 8 | Прибуток | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | 17 |
  | | Разом: | 25 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 50 | 53 | 0 | 17 |
  | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
  | | Сальдо: | | | | | | 0 | | | 20 | | | | 0 | | | 3 | | 17 |

  Таблиця № 3

  | № | Зміст | Рахунки |
  | п | операцій | 12 | 19 | 20 | 46 | 51 | 60 | 62 | 68 | 80 |
  | п | | | | | | | | | | |
  | | | Д-| до-| д-| до-| д-| до-| д-| до-| д-| до-| д-| до-| д-| до-| д-| до - | д-| до-|
  | | | Т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т |
  | 1 | Оплата МШП | | | | | | | | | | 30 | 30 | | | | | | | |
  | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
  | 2 | Отримання | 25 | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
  | | МШП | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
  | 3 | Облік і | | | 50 | 50 | | | | | | | | 50 | | | 50 | | | |
  | | Залік ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | 4 | Передача у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Виробництв | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Во, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Списання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | На | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Реалізацію | | 12 | | | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
  | | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
  | 5 | Продаж | | 25 | | | | | 25 | 32 | 32 | | | | 32 | 32 | | | | |
  | | МШП | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
  | 6 | Виділення | | | | | | | 53 | | | | | | | | | 53 | | |
  | | ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | 7 | Відновлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Ение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Собівартість | | 12 | | | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
  | | Сті | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
  | 8 | Прибуток | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | 17 |
  | | Разом: | | | | | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | | | 32 | 32 | 50 | 53 | 0 | 17 |
  | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
  | | Сальдо: | | | | | | 0 | | | 20 | | | | 0 | | | 3 | | 17 |
  | | У таблиці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Простоти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Не | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Використанням | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | Лся рах 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | "Знос | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | МШП "| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

  Амортизація нематеріальних активів.

  До нематеріальних активів (ПБО про бухгалтерський облік та звітності №
  34н від 29.07.98), використовуваних у господарській діяльності протягомперіоду, що перевищує 12 місяців, і приносить дохід, належать права,виникають:
  . з авторських і інших договорів на твори науки, літератури, мистецтва та об'єкти суміжних прав, на програми для ЕОМ, бази даних та інше;
  . з патентів на винаходи, промислові зразки, колекційні досягнення, з свідоцтв на корисні моделі, товарні знаки і знаки обслуговування або ліцензійних договорів на їх використання;
  . з прав на "ноу - хау" та ін

  Крім того, до нематеріальних активів можуть відноситися організаційнівитрати (витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи, визнані ввідповідно до установчих документів внеском учасників (засновників)до статутного (складеного) капітал), а також ділова репутація організації.

  Вартість об'єктів нематеріальних активів погашається шляхомнарахування амортизації протягом встановленого терміну їх корисноговикористання. За амортизируемим об'єктах підприємство самостійновизначає строки корисного використання. При цьому істотну роль граєвид об'єкта нематеріального активу. Для ліцензій, патентів і їм подібнихактивів можна встановити терміни використання, виходячи з строків їх дії.
  Для прав використання, наприклад, програмних продуктів, можна встановитистроки використання в залежності від очікуваного часу моральногостаріння.

  По об'єктах, по яких проводиться погашення вартості,амортизаційні відрахування визначаються одним із таких способів: лінійний спосіб виходячи з норм, обчислених організацією на основістроку їх корисного використання; спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт,послуг).

  За нематеріальних активів, з яких неможливо визначити термінкорисного використання, норми амортизаційних відрахувань встановлюються врозрахунку на десять лет (але не більше строку діяльності організації).

  Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється незалежновід результатів діяльності організації в звітному періоді.

  У положенні по облікову політику підприємства доцільно навестисписок всіх об'єктів нематеріальних активів із зазначенням термінів їх корисноговикористання і виділенням об'єктів, за якими буде нараховуватися знос.

  Залежно від віднесення до тієї чи іншої групи нематеріальнихактивів амортизація відображається по-різному. При цьому знос може бутинараховано за кредитом рахунку 05 «Знос нематеріальних активів», а також списанобезпосередньо з рахунку 04 «Нематеріальні активи», наприклад, різницюміж аукціонної і залишковою вартістю майна. Крім того, існуєдеякі види нематеріальних активів, вартість яких не переноситься навитрати обігу (до них відносяться товарні знаки, знаки обслуговування,організаційні витрати, права користування квартирами). Джереламисписання цих активів є прибуток, що залишається в розпорядженніпідприємства.

  Облік заготовляння та придбання матеріалів.

  Відповідно до Інструкції із застосування плану рахунків «Матеріаливраховуються на рахунку 10 «Матеріали» по фактичній собівартості їхпридбання (заготовляння) або за обліковими цінами.

  Фактична собівартість придбання (заготовляння) матеріалівскладається з вартості за цінами придбання (заготовляння) та витратіз заготівлі та доставці цих цінностей на підприємство. Перелік витрат,що включаються до складу витрат із заготівлі та доставці матеріалів напідприємство, регулюється відповідними нормативними актами.

  При обліку матеріалів за обліковими цінами (планова собівартістьпридбання (заготовляння), середні покупні ціни та ін) різниця міжвартістю цінностей за цими цінами та фактичною собівартістюпридбання (заготовляння) цінностей відображається на рахунку 16 «Відхилення увартості матеріалів ».

  Облікові ціни застосовуються на підприємствах з великою кількістюматеріалів, широкою номенклатурою.

  Підприємство може вибрати один з двох варіантів обліку:

  1. Без використання рахунків 15 «Заготівельні і придбання матеріалів» і 16 «Відхилення у вартості матеріалів».

  2. З використанням їх.

  Перший варіант використовується, як правило, при обліку матеріалів пофактичної собівартості, але може використовуватися і для обліку за обліковимицінами.

  При виборі першого варіанта запису на рахунках мають вигляд, показаний утаблиці № 4.

  Таблиця № 4

  Проведення без використання рахунків 15 і 16.

  | Оприбуткування | Д-т рах. 10 | К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками та |
  | придбаних | «Матеріали» | замовниками »|
  | матеріалів. | (без ПДВ). | К-т рах. 20 «Основне виробництво» |
  | Відображається в | | К-т рах. 23 «Допоміжне виробництво» |
  | обліку за | | К-т рах. 71 «Розрахунки з підзвітними особами» |
  | фактичної | | К-т рах. 76 «Розрахунки з різними дебіторами та |
  | вартості. | | Кредиторами »і т.п. в залежності від того, |
  | | | Звідки надійшли ті чи інші цінності, і від |
  | | | Характеру витрат із заготівлі та доставці |
  | | | Матеріалів на підприємство. |

  Другий варіант використовується для обліку матеріалів за обліковими цінами.

  При виборі другого варіанту на підставі документів, що надійшлиробляться записи, показані в таблиці № 5.

  Таблиця № 5

  Проведення з використанням рахунків 15 і 16.

  | Надходження | Д-т рах. 15 | К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками та |
  | витратних | «Заготівельні | замовниками» |
  | документів на | та придбання | К-т рах. 20 «Основне виробництво» |
  | матеріали | матеріалів »| К-т рах. 23 «Допоміжне виробництво» |
  | | | К-т рах. 71 «Розрахунки з підзвітними особами» |
  | | | К-т рах. 76 «Розрахунки з різними дебіторами та |
  | | | Кредиторами »і т.п. в залежності від того, |
  | | | Звідки надійшли ті чи інші цінності, і від |
  | | | Характеру витрат із заготівлі та доставці |
  | | | Матеріалів на підприємство. |
  | Оприбуткування | Д-т рах. 10 | К-т рах. 15 «Заготівельні і придбання |
  | фактично | «Матеріали» | матеріалів »|
  | надійшли | | |
  | матеріалів по | | |
  | обліковими цінами | | |
  | В кінці місяця | Д-т рах. 16 | К-т рах. 15 «Заготівельні і придбання |
  | виявилась | «Відхилення в | матеріалів» або К-т рах. 16 |
  | залишок на рахунку | собівартості | |
  | 15 списується в | матеріалів »| |
  | Д-т рахунку 16 | та Д-т рах. 15 | |
  | Якщо | Д-т рах. 20 | К-т рах 16 |
  | собівартість | | |
  | матеріалів нижче | | |
  | облікової ціни, то | | |
  | складається | | |
  | проводка сторно | | |
  | Якщо | Д-т рах. 20 | К-т рах. 16 |
  | собівартість | | |
  | матеріалів вище | | |
  | облікової ціни, то | | |
  | складається | | |
  | звичайна проводка | | |

  Облікові ціни застосовуються з метою упорядкування обліку транспортно -заготівельних витрат, а також коли при великому наявність матеріалів їхважко розмежувати і віднести за належністю на конкретний вид.

  Метод оцінки запасів.

  Для того щоб визначити фактичну собівартість продукції (робіт,послуг), необхідно вміти оцінити матеріальні ресурси, зпісиваемие ввиробництво.

  У Положенні про бухгалтерський облік та звітності зафіксовано:
  «Визначення фактичної собівартості матеріальних ресурсів, що списуються ввиробництво, дозволяється проводити одним з наступних методів оцінкизапасів:

  . За середньої собівартості;

  . За собівартістю перших за часом закупівель (ФІФО);

  . За собівартістю останніх за часом закупівель (ЛІФО )».

  Крім цих трьох методів існує четвертий, самий детальний, засобівартості одиниці списаного ресурсу.

  Метод оцінки по середній вартості є найпоширенішим іпростим. Правильно цей метод називається «середньозваженими». Наприклад,придбали 2 одиниці товару за ціною 10 руб., і 8 одиниць по 12 руб. Середняціна дорівнює (10 +12): 2 = 11 руб. Середньозважена ціна дорівнює (2 х 10 + 8 х 12)
  : 10 = 11,6 руб. Помилка становить 5,5%. Середня та середньозваженавартості збігаються лише за рівної кількості різних за ціною товарів.

  Суть методу ФІФО (перший прибув, перший відбув) полягає в тому, щоматеріальні запаси списуються у виробництво в тій же послідовності,в якій вони купувалися.

  Суть методу ЛІФО (останнім прибув, перший відбув) полягає в тому,що матеріальні запаси списуються у виробництво в зворотнійпослідовності щодо тієї, в якій вони купувалися.

  Метод списання витрат по собівартості одиниці ресурсу найточніший,але самий трудомісткий. При повному комп'ютерному обліку він стає найбільшреальним.

  Розглянемо приклад, що дозволяє побачити використання цих чотирьохметодів оцінки запасів. У прикладі купується і продається один і той жетовар, собівартість проданого товару дорівнює його купівельної вартості.

  Проводиться три покупки. Перша (1 - позначення в таблиці № 6) --кількість - 10 (припустимо штук) за ціною 8 умовних одиниць, другий (2) - 18штук за ціною 10 і третій (3) - 50 штук по 12.

  Продаж здійснюється двома партіями 20 і 30 штук за ціною 15 і 20умовних одиниць відповідно.

  При першому методі - середньозваженої собівартості - обчислюєтьсясередньозважена ціна купівлі, яка множиться на кількість проданоготовару - 50 штук, фактична собівартість буде дорівнює 551 умовноїодиниці.

  При обліку за методом ФІФО продали, природно, ті ж 50 штук товару,але 10 з першої партії покупок, 18 - з другої та інші 22 штуки продализ третьої партії.

  Результати представлені в таблиці № 6, що показує порівняння цихчотирьох методів розрахунку собівартості. У цьому умовному прикладі найбільшуприбуток отриманий при обліку собівартості за методом ФІФО - 376 умовниходиниць.

  Таблиця № 6

  Приклад оцінки запасів різними методами


  | | | | Не залежить | Не залежить | |
  | Операції | | Показ | Пок | | | від | Про | | від | Іто | Прибувши |
  | ия | | тель | КПК | | | номери | даж | | номери | го | ль |
  | | | | А | | | | а | | | | |
  | | | | Покупк | | | покупк | | |
  | | | | І | | | і | | |
  | Купили | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | | | |
  | одна | | | | | | | | | | | |
  | і той | | Кількість | 10 | 18 | 50 | | | | | 78 | |
  | ж | | | | | | | | | | | |
  | товар | | | | | | | | | | | |
  | | | Ціна | 8 | 10 | 12 | | | | | | |
  | | | Стоїмо-| 80 | 180 | 600 | | | | | 860 | |
  | | | Сть | | | | | | | | | |
  | Продав | | Кількість | | | | | 20 | 30 | | 50 | |
  | і в

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !