ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Умови надання міжнародного банківського кредиту
       

   

  Валютні відносини

  МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

  казахська державна АКАДЕМІЯ ім. Турар Рискулова

  Кафедра «МБ і МВФО»

  Курсова робота на тему:

  «Умови надання міжнародного банківського кредиту».

  Виконала :

  Студентка гр. МВФО-3

  Мазуренко Віталія

  Проверила:

  Бертаева К. Ж.

  Алмати 2001

  Зміст :

  Введення .---------------------------------------- ---------------------------< br>--------------------- 3
  Глава 1. Характеристика міжнародного банківського кредиту .-------------- 4

  1. Види міжнародного банківського кредиту .--------------------------

  4

  2. Валютно-фінансові та платіжні умови банківського кредиту .--------

  -------------------------- -----------------------------------------

  6

  3. Кредитні механізми Міжнародного Валютного Фонду та умови його кредитування .---------------------------------------- --------- 12
  Глава 2. Міжнародний банківський кредит у Казахстані .------------------- 18

  2.1 Діяльність групи Світового Банку в Казахстані .--------- - 18

  2.2 Про заборгованість Республіки Казахстан за іноземними кредитами .-----

  ------------------- -------------------------------------------------- -

  - 23
  Висновок .------------------------------------------------ -----------------< br>------------------ 27
  Список літератури .----------------------------------------------- -----------< br>-------------- 28

  Введення.

  Міжнародний кредит традиційно відігравав роль фактора, що головнимчином обслуговував зовнішньоторговельні зв'язки між окремими країнами.
  Міжнародний кредит являє собою надання валютних і товарнихресурсів підприємствам і фінансовим інститутам однієї країни підприємствам,фінансовим інститутам і уряду іншої країни на умовахзворотності, терміновості і платності. Кредиторами і позичальниками єпредставники різних країн. Джерелом фінансування товарного кредиту іпереведення валютних ресурсів у цьому випадку завжди був національний риноккапіталів. Зараз, крім національних ринків капіталу, найважливішимджерелом кредитних ресурсів став власне міжнародний риноккапіталів, що не має безпосередньо будь-якій національнійприналежності.
  У сучасних умовах загострення конкуренції в міжнародній торгівлікожна держава прагне створити умови для підвищенняконкурентоспроможності вітчизняних експортерів. З цією метою державав багатьох країнах з розвиненою ринковою економікою здійснює операції зрефінансування угод промислових компаній і банків, залучених доекспортне кредитування. Відбувається це в різноманітних формах. В однихкраїнах створені спеціальні державні і напівдержавні
  (змішані за участю приватного капіталу) банківські інститутизовнішньоторговельного кредитування, в інші - банківські консорціуми, передякими стає завдання створення сприятливих умов рефінансуваннякредитних операцій комерційних банків в центральному банку.
  Величезну роль у сфері міжнародного кредиту відіграють міжнародні тарегіональні фінансово-кредитні інститути: Міжнародний Валютний Фонд,
  Міжнародний банк Реконструкції та Розвитку, Європейський банк Реконструкціїта Розвитку та ін Всі ці банки істотну частину своїх ліквідних ресурсівформують на ринках капіталу: як на міжнародному, так і на національних.
  Деяка ж частина відраховується з бюджетів країн-членів банків. Активніоперації банків розвитку реалізуються як кредити різним, перш за всекраїнам, що розвиваються.
  Предметом даної роботи є міжнародний банківський кредит як одназ видів міжнародного кредиту, а саме умови наданнябанківського кредиту.
  Глава 1. Характеристика міжнародного банківського кредиту.

  Банківське кредитування експортних та імпортних операцій можездійснюватися у формі позик під заставу товарів, товарних документів,векселів, а також обліку тратт.
  Слід сказати, що в міжнародній торгівлі банківський кредит маєпереваги перед фірмовим, оскільки його одержувач має можливістьвільніше використовувати кошти на купівлю товарів, звільняє його віднеобхідності звертатися за кредитом до фірм-постачальників, робити зостанніми розрахунки за товари готівкою за рахунок банківського кредиту. Приватнібанки можуть надавати експортні кредити на 10-15 років за ставками нижчеринкових завдяки залученню державних коштів і використаннягарантій.

  1.1 Види міжнародного банківського кредиту.

  Банківські кредити надаються банками, банкірським будинками, іншимикредитними установами.
  Експортний кредит - видається банком країни-експортера банку країни -імпортера для кредитування поставок машин, устаткування і т. д. Якправило, вони видаються в грошовій формі та мають «зв'язаний» характер, такяк позичальник зобов'язаний використати позичку винятково для закупівлі товарів україні-кредиторові.
  На відміну від експортного кредиту, фінансовий кредит дозволяє закуповуватитовари на будь-якому ринку, і отже, на найбільш вигідних умовах.
  Часто він не пов'язаний з товарними поставками і може призначатися,наприклад, для поповнення авуарів в іноземній валюті, підтримки валютногокурсу або погашення зовнішньої заборгованості.
  Акцептний кредит зазвичай видається великими банками у формі акцептутратти. Сутність його полягає в тому, що експортер домовляється зімпортером про платіж за товар шляхом акцепту банком виставлених експортеромтрат. Акцепт повинен бути простим, нічим не обумовленим, але може бутиобмежений частиною вексельної суми (згідно однаковому вексельногозаконом, прийнятим Женевської вексельної конвенції 1930р.). Англійськевексельне право допускає акцепт загальний і обмежений. Головним боржникомє акцептант, у випадку неплатежу власник векселя має правопред'явити прямий позов проти акцептанта. Векселі, акцептовані банками,є інструментом при наданні міжбанківських кредитів, а церозширює можливості кредитування зовнішньої торгівлі.
  Акцептно-рамбурсного кредит заснований на поєднанні акцепту векселів експортерабанком третьої країни і переведення (рамбурсуванню) суми векселя імпортеромбанку-акцептанта. Цей вид кредиту найбільш забезпечений, коли він пов'язаний ззовнішньоторговельними операціями і застосовується в розрахунках між експортером іімпортером. При цьому використовуються акредитив і переказний вексель. Умовиакцептно-рамбурсного кредиту (ліміт, термін кредиту, процентна ставка,порядок оформлення, використання, погашення) визначаються на основіпопередньої міжбанківської домовленості. Якщо цей кредит не пов'язаний зтоварними поставками, він набуває суто фінансовий характер.
  Брокерський кредит є проміжною формою між фірмовим ібанківським кредитом. Подібно до комерційного кредиту, він має відношення дотоварними угодами і водночас до банківського кредиту, оскільки брокеризвичайно є позичальниками банків.
  Банки надають довгострокові кредити за компенсаційними угодами,заснованим на взаємних поставках товарів на рівну вартість. Такі кредитизавжди носять цільовий характер і служать для імпортера засобом ув'язкиплатежів за що купуються машини і обладнання і виручки від зустрічнихпоставок товарів на експорт у компенсацію відповідних витрат.
  Новою формою міжнародного кредитування стало так зване спільнефінансування кількома кредитними установами великих проектів,переважно в галузях інфраструктури. Розрізняють дві форми спільногофінансування:
  . Паралельне фінансування, за якого проект поділяється на частини, кредитуються різними кредиторами в межах установленої для них квоти;
  . Співфінансування, при якому позики надаються усіма кредиторами в ході виконання проекту.
  Сучасною формою міжнародного довгострокового фінансування єпроектне фінансування - різновид банківського кредитуванняінвестиційних проектів, при якому кредитор бере на себе частково абоповністю ризики, пов'язані з їх реалізацією. Погашення кредиту відбуваєтьсявиключно або в основному за рахунок доходів від реалізації проекту.

  1.2 Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту.

  В умови міжнародного кредиту входять наступні поняття: валюта кредиту івалюта платежу, сума, термін, умови використання та погашення, вартість,вид забезпечення, методи страхування ризиків.
  Валюта кредиту і валюта платежу. Валюта кредиту - це валюта, встановленапри наданні кредиту учасниками кредитної угоди. На її вибірвпливає ряд факторів, таких як ступінь її стабільності, рівень процентноїставки, практика міжнародних розрахунків, рівень інфляції і т.д. Валютоюміжнародних кредитів можуть бути національні одиниці, євровалюти,міжнародні рахункові валютні одиниці. Валюта платежу - валюта, в якійвідбувається погашення кредиту, вона може не збігатися з валютою кредиту. Утаких випадках можуть мати місце «м'які позики» - позики, надані ввалюті кредитора, погашаються національною валютою позичальника.
  Сума кредиту - частина позичкового капіталу, надана в товарній абогрошовій формі позичальникові. Обов'язково фіксується в комерційному контракті.
  Сума банківського кредиту (кредитна лінія) визначається кредитноюугодою або шляхом обміну телексам. Зазвичай кредит надається ввигляді часток (траншів), які розрізняються за своїми умовами.
  Термін міжнародного кредиту - важливий засіб конкурентної боротьби насвітових ринках. Він залежить від ряду факторів: цільового призначення кредиту,співвідношення попиту та пропозиції аналогічних кредитів, розміру контракту,національного законодавства, традиційної практики кредитування,міждержавних угод. Для визначення ефективності кредитурозрізняють повний і середній термін.
  Повний термін обчислюється від моменту початку використання кредиту до йогоостаточного погашення. Включає період використання наданогокредиту, пільговий (граціонного) період, тобто відстрочення погашеннявикористаного кредиту, і період погашення, коли здійснюється виплатаосновного боргу та відсотків. Формула розрахунку повного терміну кредиту:

  Сп = Пі + ЛП + Пп,де Сп - повний термін кредиту,

  Пі - період використання,

  ЛП - пільговий період,

  Пп - період погашення.
  Повний термін не показує, протягом якого періоду вся сума кредитуперебувала в розпорядженні позичальника. Тому для порівняння ефективностікредитів з різними умовами використовується середній термін, що показує, врозрахунку на який період у середньому припадає вся сума позики. Середній термінкредиту включає повністю пільговий період і половину терміну використання тапогашення кредиту.
  При рівномірному використанні та погашенні середній термін кредиту обчислюєтьсяза такою формулою:

  РСР = 1/2Пі + ЛП + 1/2Пп,де РСР - середній термін кредиту,

  Пі - період використання,

  ЛП - пільговий період,

  Пп - період погашення.

  За умовами погашення розрізняють кредити:

  . З рівномірним погашенням рівними частками протягом узгодженого терміну;

  . З нерівномірним погашенням залежно від зафіксованого в угоді принципу і графіка;

  . З одноразовим погашенням всієї суми відразу;

  . Ануїтетні (рівні річні внески основної суми позики і відсотків).
  Відповідно до міжнародної практики експортного кредитування критеріємдля розрахунку початку погашення кредиту вважається дата завершення виконанняекспортером відповідних зобов'язань за комерційним контрактом.
  Вартість кредиту. Елементи вартості кредиту поділяються на договірні іприховані. У договірні, тобто обумовлені угодою умови, включаютьсяосновні і додаткові. Основні елементи вартості кредиту - це суми,які боржник безпосередньо виплачує кредитору, включаючи відсотки,витрати на оформлення застави комісії. Додаткові елементи включаютьсуми, які виплачуються позичальником третім особам. Понад основного відсотка банкстягує спеціальну (в залежності від суми та строку кредиту) іодноразову (незалежно від терміну та розміру позики) комісію. За середньо-тадовгострокових кредитів беруться комісії за зобов'язання надати позикуі за резервування коштів (0,2 - 0,75% річних). При проведенні кредитнихоперацій банківським консорціумом позичальник сплачує одноразовукомісію за управління банку-менеджеру (до 0,5% суми кредиту), запереговори, а також іншим банкам за участь.
  Існують такі види комісій:

  - комісія за переговори

  - комісія за участь

  - комісія за управління

  - агентська комісія

  - комісія за зобов'язання надати в розпорядження позичальника необхідні кошти (винагорода кредитора за резервування коштів).
  Хоча процентні ставки з міжнародного кредиту не формуються на базівідсотків за внутрішнім кредитом, в кінцевому рахунку ціна міжнародногокредиту базується на відсоткових ставках країн-ведучих кредиторів (США,
  Японії, Німеччини). В силу величезної кількості чинників, що впливають напозиковий відсоток, утворюється розрив між національними рівнями ставок.
  Основні фактори, що визначають розмір процентної ставки, такі:

  - валютно-фінансова, економічне та політичне становище в країні позичальника

  - характер проектних ризиків

  - джерела кредитів

  - міжнародні угоди про регулювання вартості кредитів

  - вид процентної ставки

  - наявність конкурентних пропозицій

  - термін кредиту

  - темп інфляції

  - зв'язаність або непов'язаності кредиту з комерційними операціями

  - стан світового і національного ринку позичкових капіталів

  - статус, комерційна репутація і фінансовий становище позичальника

  (кредитора)

  - якість забезпечення кредиту

  - наявність страхового покриття (гарантії) по кредиту

  - наявність твердих ( безумовних) зобов'язань позичальника використовувати кредит в заздалегідь узгоджені терміни

  - момент укладання кредитної угоди по відношенню до комерційного контракту

  - сума контракту

  - валюта кредиту та валюта платежу

  - динаміка валютного курсу.
  Періодичний безпрецедентне зростання відсотка і амплітуди його коливаньбуває викликаний нестабільністю економіки, посиленням інфляції, коливаннямивалютного курсу, «війною процентних ставок», що відображає конкурентну боротьбуна світовому ринку
  У 70-х роках, поряд з фіксованими, з'явилися плаваючі процентніставки, які змінюються залежно від рівня ринкової ставки. Частинатерміну кредиту, що надається за плаваючою ставкою, протягом якого (3 -
  6 місяців) ставка фіксується на незмінному рівні, називається процентнимперіодом.
  Реальною процентною ставкою називається номінальна ставка за винятком темпуінфляції за певний період. Якщо темп знецінення грошей перевищуєвеличину номінальної ставки, то реальна процентна ставка перетворюється нанегативну. Вирівнювання національних процентних ставок відбувається нетільки в результаті руху між країнами короткострокових капіталів, а й взалежно від динаміки валютних курсів. Зазвичай, чим вище курс валюти, тимнижчий відсоток за вкладами у цій євровалюти.
  За єврокредитах практикуються міжнародні процентні ставки. ЛІБОР
  (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) звичайно на 1/8 пункту вищеставки за вкладами і на Ѕ пункту нижче відсотки за кредитами кінцевомупозичальникові.
  Приховані елементи вартості кредиту включають інші витрати, пов'язані зотриманням та використанням кредиту і не згадані в угоді. Сюдивходять: завищені ціни товарів за фірмовим кредитами; примусовідепозити в установленому розмірі від позики; вимогу страхування кредиту впевної страхової компанії, пов'язаної з банком; завищення банкомкомісії з інкасації товарних документів і т. д. Пільгові умовидеяких міжнародних кредитів поєднуються з кабальними прихованимивитратами, які дорого обходяться позичальнику.
  При зіставленні умов надання різних кредитів використовуєтьсятакий показник, як грант-елемент (пільговий елемент, субсидії). Вінпоказує, який обсяг платежів в рахунок погашення кредиту позичальник економитьв результаті отримання кредиту на більш пільгових умовах, ніж ринкові. Заприватним міжнародним кредитами грант-елемент набагато нижче (3,2-4,5%), ніжз офіційної допомоги розвитку (76,2-80 %).

  Простий елемент субсидії розраховується за такою формулою:

  Ес =% р -% ф,

  де Ес - елемент субсидії;

  % р - ринкова процентна ставка;

  % ф - фактична субсидована процентна ставка.
  Зважений елемент субсидії обчислюється за формулою:

  Ес.в. = (Ск * ТСР * Ес)/100,

  де Ес.в. - Зважений?? лемент субсидії;

  Ск - сума кредиту;

  ТСР - середній термін кредиту;

  Ес - елемент субсидії (різниця між ринковою і фактичноїпроцентними ставками).

  Важливою характеристикою міжнародного кредиту є також йогозабезпечення.
  Існують наступні види фінансово-товарного забезпечення кредитів:

  - виставлення платіжної контргарантії засновника (вищестоящої організації) позичальника

  - зобов'язання надавати визначені договором товари при настанні гарантійного терміну

  - заставу товарно-матеріальних цінностей, коштів на рахунках та ін теперішніх та майбутніх активів клієнта, у тому числі сплачених за рахунок кредиту банку

  - довгострокові і гарантовані поставки сировини за фіксованими цінами

  - запорука прав за договорами оренди з інофірмами - орендарями нерухомості

  (інвестиційних товарів)

  - гнучка структура платежів у погашення кредиту

  - додаткові кредити (кредитні лінії) типу «стенд-бай»,

  «контіндженсі»

  - кредитування поставок у складі консорціуму з «Рамбурс» на головного контактора

  - отримання рефінансування за рахунок кредитів банку-постачальника у розмірі

  100% кредиту, наданого банком клієнту

  - надання клієнтом банку права здійснення платежів по виставленої їм контргарантії з блокованого рахунку з відображенням по валютних надходженнях засновників (вищестоящих організацій) у зменшення експортного виторгу

  - солідарні контргарантії підприємств - виробників експортної продукції

  - контргарантії (спільні гарантії) першокласних банків і фірм-учасників інвестиційних проектів

  - платіжна гарантія уряду або уповноваженого урядом органу

  - збільшення у вартості контракту частки авансових та ін готівкових платежів

  - система спеціальних резервних та ін рахунків

  - незалежна оцінка проекту , висновок про становище на ринках збуту, податкова експертиза

  - право кредитора на довгострокове примусове погашення кредиту, його переуступка та ін
  Види юридичного забезпечення кредиту:

  - думка юриста

  - експортні та імпортні ліцензії

  - ліцензія на надання кредиту

  - гарантія «належного поведінки », покриття політичних ризиків та ін

  - обов'язкове страхування з переуступкою страхових полісів банку-кредитору (гаранту)

  - тимчасове (до погашення кредиту) звільнення позичальника від обов'язкових платежів

  - рекомендаційні і «комфортні» листи, угоди про наміри тощо

  - юридична експертиза техніко-економічного обгрунтування інвестиційного проекту, договору та ін установчих документів
  При визначенні валютно-фінансових умов міжнародного кредиту кредиторвиходить з кредитоспроможності (здатність позичальника отримати кредит), іплатоспроможності (здатність позичальника вчасно і повністюрозраховуватися за своїми зобов'язаннями. Виходячи з цього, однією з умовміжнародного кредиту є захист від кредитних, валютних ризиків і ін.

  Страхування та гарантування міжнародних кредитів здійснюютьспеціальні організації (державні або напівдержавні, а такожприватні). Державне страхування поширене на найбільшризиковані операції, що максимально звільняє приватнихпідприємців від ризиків.

  1.3 Кредитні механізми Міжнародного Валютного Фонду.

  Міжнародний Валютний Фонд (International Monetary Fund, IMF) був заснованийна міжнародній валютно-фінансовій конференції ООН (1-22 липня 1944р.) в
  Бреттон-Вудс (США, штат Нью-Гемпшир). МВФ призначений для регулюваннявалютно-кредитних відносин держав-членів і надання їм фінансовоїдопомоги при валютних ускладненнях, що викликаються дефіцитом платіжного балансу,шляхом надання коротко-і середньострокових кредитів в іноземній валюті.
  Фонд є спеціалізованою установою ООН і служить інституційноїосновою світової валютної системи.
  Джерелами наданих Фондом кредитів є грошові кошти ввигляді валют країн-членів і СДР, що формуються як за передплатою, так імобілізуються за допомогою позик, що знаходяться на Рахунку загальних ресурсів (General
  Resources Account). Оскільки в МВФ звертаються головним чином країни знеконвертованими валютами, Фонд надає валютні кредити як би підзаставу відповідних сум неконвертованих національних валют, на якінемає попиту з боку інших країн, і вони залишаються на рахунку загальних ресурсів.
  Після закінчення встановленого періоду країна-член зобов'язана зробити зворотнуоперацію - викупити свою національну валюту у Фонду, повернувши йому кошти внаціональній валюті або СДР. Зазвичай ця операція, що означає на практиціпогашення раніше отриманого кредиту, повинна бути здійснена протягомстроку від 3 ј до 5 років з дня покупки валюти. Крім того, діє умова,за яким країна-позичальник зобов'язана достроково проводити викуп своєїзайвої для Фонду валюти у міру поліпшення свого платіжного балансу ізбільшення валютних резервів.
  За надання кредиту МВФ стягує разовий комісійний збір в розмірі
  0,5% від суми угоди і певну плату (відсоток), яка базується наринкових котируваннях.
  Залежно від цільової спрямованості та умов кредитування Фондвикористовує різні кредитні механізми (Facilities). В рамках кожного зтаких механізмів встановлюються ліміти, що обмежують суму видаванихкредитів щодо квоти країни у Фонді. Кредитні механізми можнарозділити на наступні чотири категорії:

  - звичайний механізм

  - спеціальні компенсаційні механізми

  - надзвичайна допомогу

  - механізми допомоги країнам з низьким рівнем доходів.
  Звичайні механізми включають:

  - механізм резервних часткою

  - механізм кредитних часткою

  - угоди про резервні кредити

  - механізм розширеного фінансування

  - механізм додаткового фінансування.
  Механізм резервних часткою (Reserve Tranche) припускає, що купуєтьсякраїною перша порція іноземної валюти в розмірі до 25% квоти (резервначастка) визначається як перевищення величини квоти даної країни в МВФ надсумою запасу національної валюти, що знаходиться в розпорядженні Фонду. Якщо
  Фонд використовує частину внесеної національної валюти країни длянадання коштів іншим країнам, то обсяг резервної часткивідповідно збільшується. Сума позик, наданих країною-членом
  Фонду в рамках додаткових кредитних угод, формують її кредитнупозицію. Резервна частка і кредитна позиція становлять її резервну позиціюу Фонді. У межах резервної позиції країни можуть отримувати кошти у МВФавтоматично, на першу вимогу. Використання резервної позиціїрозглядається не як кредитної операції, а як вилучення країноюіноземної валюти, внесеної нею до Фонду в рахунок передплати. Отже, відкраїни не потрібно сплата комісійних та відсоткових платежів іповернення отриманих валютних коштів.
  Механізм кредитної частки (Credit Tranche Policy) - найважливіший каналвикористання загальних ресурсів Фонду. Кошти в іноземній валюті,складові 100% величини квоти, які можуть бути придбані країною -членом зверх резервної частки, діляться на 4 кредитні частки - транші (Credit
  Tranches), що утворюють щоразу по 25% квоти. Країна, що вдаються довитрачання своїх кредитних часткою у Фонді, може при цьому використовуватиповністю або частково і резервну частку, а може і зберегти її. Цеозначає, що гранична сума іноземної валюти, яку країна можепридбати у МВФ, складає 125% розміру її квоти. Використання першимкредитної частки може бути здійснене як в формі прямої купівлііноземної валюти, так і шляхом укладення з Фондом угоди про резервнийкредиті. Такі угоди стали практикуватися з 1952р. Наступні покупкикраїною іноземної валюти розглядаються як використання верхніхкредитних часток (Upper Credit Tranches). У цьому випадку МВФ висуваєвимогу про проведення країною політики, яка створювала б упевненістьв реальній можливості подолання труднощів з платіжним балансом впротягом розумного періоду часу.
  Угоди про резервні кредити (Stand-by Arrangements), або угоди пророзширених кредитах (Extended Arrangements) припускають, що країнаотримує гарантію того, що вона зможе автоматично отримувати іноземнувалюту до суми, про яку досягнута домовленість, у будь-який час, впротягом терміну дії угоди при дотриманні його умов. У сучаснихумовах головним призначенням кредитів «стенд-бай» є кредитуваннямакроекономічних стабілізаційних програм, що здійснюються країнами -членами. Кредити можуть надаватися на термін 12-24 міс. Покупкиіноземної валюти, здійснені на основі угоди «стенд-бай», повиннібути погашені протягом дворічного періоду. Практика показує, що обсягкоштів, що виділяються за такими угодами, як правило, перевищує суму їхфактичного використання. Після закінчення угоди не використанакраїною сума кредиту повертається Фонду.
  Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) --передбачає кредитування на основі середньострокових програм розширеногофінансування на період до трьох років з метою подолання труднощів,пов'язаних з платіжним балансом. Придбання іноземної валюти у Фонду | | | | |
  | Механізм | основна процентна | 4 Ѕ - | 4 Ѕ - | два рази |
  | розширеного | ставка плюс надбавка | 10 | 7 | на рік |
  | фінансування | | | | |
  | Механізм | основна ставка | 3 ј - | 2 ј - | покварта |
  | компенсаційного | | 5 | 7 | льно |
  | фінансування | | | | |
  | Надзвичайна допомога | основна ставка | 3 ј - | - | покварта |
  | | | 5 | | льно |
  | Додатковий | основна ставка плюс | 2-2 | 1-1 | Два рази |
  | резервний механізм | 300-500 базисних | 1/2 | 1/2 | в рік |
  | | Пунктів | | | |
  | Надзвичайні | основна ставка плюс | 2-2 | 1-1 | Два рази |
  | кредитні лінії | 15-350 базисних | 1/2 | 1/2 | в рік |
  | | Пунктів | | | |


  Примітка.
  Основна процентна ставка за кредит МВФ - 0,5%.
  Комісійні - 25 базисних пунктів на суми, що складають до 100% квоти, 10базисних пунктів на суми, що перевищують 100% квоти.
  Глава 2. Міжнародний банківський кредит в Казахстані.

  2.1 Діяльність групи Світового банку в Казахстані.

  Група Світового банку (СБ) - спеціалізована установа ООН, до складуякого входять: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР),
  Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансовакорпорація (МФК) та Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій
  (БАГІ). Світовий банк - це найбільший у світі інвестиційний інститут,завдання якого орієнтовані на боротьбу з бідністю і відсталістю,стимулювання економічного зростання і ринкових відносин у що розвиваютьсядержавах і країнах з перехідною економікою.
  Міжнародний банк реконструкції та розвитку - головний інститут групи,заснований у липні 1944р. в рамках Бреттон-Вудських угод, розпочав своюдіяльність з липня 1946р. Діяльність МБРР будується в рамках наступнихпрограм: боротьба з бідністю та економічне управління; соціальнерозвиток та екологія; фінанси, приватний сектор, інфраструктура; розвитоклюдського потенціалу.
  Оскільки переважна частина ресурсів МБРР мобілізується на світовомуфінансовому ринку шляхом емісії облігацій, вартість його кредитіввизначається кон'юнктурою цього ринку. Умови кредитуванняпереглядаються два рази на рік. Отримання прибутку не є основниммотивом діяльності МБРР. Однак він незмінно зводить свій баланс зприбутком. Спред зазвичай встановлюється в розмірі 0,25-0,5%. Для багатьохкраїн це значно нижче, ніж по банківських кредитах. На відміну відкомерційних банків МБРР встановлює спред незалежно відплатоспроможності позичальника. Кредити надаються на термін від 12 до 20років, пільговий період - 3-5 років, що перевищує терміни банківських та експортнихкредитів.
  Казахстан став членом Міжнародного банку реконструкції та розвитку в липні
  1992 року. З тих пір МБРР надав Казахстану 21 позику на загальну суму
  1819 млн дол США. З них вже витрачено 1219 млн дол США. Група
  Світового банку є одним з найбільших джерел зовнішньогофінансування в Казахстані.
  На додаток до прямого кредитування, МБРР сприяв залученню з -фінансування та паралельного фінансування в розмірі 175 млн. дол СШАз інших джерел у той же самий період. Разом з тим чотири зустрічі
  Консульт

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !