ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розрахунок середньої прибутковості, прогнозування витрат на залучені та розміщені кошти, моделювання оптимального залучення та розміщення коштів
       

   

  Валютні відносини
  Розрахунок середньої прибутковості, прогнозування витрат на залучені та розміщені кошти, моделювання оптимального залучення та розміщення коштів.

  Основною метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. У ситуації зі створенням або функціонуванням будь-якого фінансового суб'єкта виникає проблема його прибутковості, якщо його прибутковість нижче середньої банківської процентної ставки або відсутній зовсім, то його існування безглуздо з точки зору отримання прибутку. У фінансових інститутах, таких як банки, інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми і т.д. основними моментами є прибуток від розміщених коштів і витрати у вигляді виплат за залученими коштами. Найбільш яскравим серед фінансових інститутів є банки тому вони, зазвичай, здійснюють повний спектр послуг: робота з валютою, цінними паперами та багато чого іншого, крім того вони містять в собі одночасно обидва моменти: залучення та розміщення грошових коштів.
  Банк - це організація, створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення, платності і терміновості.
  Основне призначення банку - посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців. Поряд з банками переміщення грошових коштів на ринках здійснюють і інші фінансові та кредитно-фінансові установи: інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми і т.д. Але банки як суб'єкти фінансового ринку мають дві суттєві ознаки, що відрізняють їх від всіх інших суб'єктів.
  По-перше, для банків характерний подвійний обмін борговими зобов'язаннями: вони розміщують свої власні боргові зобов'язання (депозити, ощадні сертифікати тощо), а мобілізовані таким чином кошти розміщують в боргові зобов'язання та цінні папери, випущені іншими. Це відрізняє банки від фінансових брокерів і дилерів, які не випускають своїх власних боргових зобов'язань.
  По-друге, банки відрізняє прийняття на себе безумовних зобов'язань з фіксованою сумою боргу перед юридичними і фізичними особами. Цим банки відрізняються від різних інвестиційних фондів, які всі ризики, пов'язані зі зміною вартості її активів і пасивів, розподіляє серед своїх акціонерів.
  Найважливішим завданням комерційних банків є отримання прибутку. Для цієї мети банки використовують різні можливості, у тому числі - розширення кредитних операцій, збільшення обсягу послуг, що надаються населенню. Разом з тим дуже важливо для кожного банку підтримання ліквідності, під якою звичайно розуміється здатність банку вчасно і повністю погашати свої зобов'язання перед клієнтурою, іншими банками і т.д.
  Поєднання прагнень - до збільшення прибутку і підтримання ліквідності - повинно служити важливим орієнтиром у діяльності банків. Однак у дійсності не завжди послідовно дотримується.
  Для більшої обгрунтованості прийняття управлінських рішень щодо залучення та розміщення грошових коштів пропонується розглянути загальну методику розрахунку основних показників діяльності банку і їх прогнозування. Основні показники випливають з основного призначення банку - залучення та розміщення грошових коштів. Для залучених коштів - середня процентна ставка за залученими коштами, для розміщених - дохідність активних операцій (розраховується у відсотках).
  Природно, що для розрахунку показників необхідна наявність інформації, що накопичується за період. У банківській справі сьогодні це не становить труднощів тому всі банки мають автоматизовані системи із забезпечення операційного дня банку і накопичують інформацію з моменту створення банку (системи). Таким чином з наявністю даних для обробки труднощів не існує.
  У банківській системі основними активними операціями є позики, але для більшої наочності візьмемо валютний відділ, в якому крім позик з'являються ще обмінні операції. Таким чином будемо вважати, що дохідність активних операцій складається з двох показників:
  1. Прибутковість по обмінних операціях
  2. Прибутковість позик за вирахуванням прострочених (із суми наданих позик віднімаються прострочені для розрахунку реального відсотка за позиками)
  Таблиця 1
  Прибутковість активних операцій (у відсотках річних)
  Показники
  Методика розрахунку
  по місяцях
  місячні
  за позиками за вирахуванням прострочених
  ((Доходи за позиками/СР Залишки по кредитах підприємств за відрахуванням прострочених) * 100 * 12
  по обмінних операціях
  ((доходи (філії + головний/СР Залишки в касі) * 100 * 12В свою чергу середня процентна ставка по залучених ресурсів складається з трьох показників:
  1. Ставка за вкладами громадян (звичайно найнижча і найбільш приваблива для банків)
  2. Ставка за векселями і депозитами підприємств
  3. Ставка по депозитах банків (в нормальній економіці ці ресурси найбільш дорогі)

  Таблиця 2
  Середня відсотках ставка по залучених ресурсів
  Статті
  Метод розрахунку
  по місяцях
  місячні
  за вкладами громадян
  (Витрати по особистих рахунків/СР Залишки за вкладами) * 100 * 12
  за векселями і депозитами підприємств
  (Витрати по депозитах підприємств/СР Залишки на рахунках) * 100 * 12
  по депозитах банків
  (Витрати по МБК/СР Залишки за депозитами банків) * 100 * 12
   
  Для більш точного визначення процентної ставки за залученими ресурсів і прибутковості активних операцій необхідно розрахувати консолідовані показники, тобто безпосередньо обчислити значення без розгляду їх у розрізі джерел. Розрахунок консолідованих показників проводиться за формулами середнього зваженого, тобто з урахуванням ваг показників.
  Формула зваженого середнього
   
  p1a1 + p2a2 +........+ pnan
  AT = (1)
  p1 + p2 +........+ pn
   
  Аt - консолідований показник
  а1, аn - усереднені дані по залучених (розміщених) засобам
  p1, pn - процентні ставки по залучених (розміщених) засобам
   
  Отримавши консолідовані показники ми, елементарним вирахуванням середньої відсоткової ставки за залученими ресурсів з прибутковості визначаємо відсоток доходу фінансового суб'єкта (у даному випадку банку) з суми залучених коштів.
  Однак існують витрати, які пов'язані із залученням або розподілом безпосередньо і не впливають на процентну ставку. Однак такі витрати зі збільшенням сум залучених (розміщених) коштів теж збільшуються. Наприклад, для залучення більшої кількості вкладів громадян необхідно збільшити витрати на маркетингові дослідження, рекламу, відкрити нові відділення та інші, причому ці витрати на одиницю залучених коштів мають тенденцію збільшуються. Таким чином корисність кожної наступної одиниці залучених коштів зменшується. Ці витрати можна порахувати для всіх обсягів залучених (розміщених) коштів до поточного значення включно. Але визначити їх на великі обсяги коштів можна або оцінками експертів, або побудувавши емпіричну формулу залежності витрат від обсягу залучених (розміщених) коштів.
  Для побудови емпіричної формули необхідна наявність даних залежності витрат від обсягу коштів.
  Знаходження емпіричної формули методом найменших квадратів.
  Припустимо, що є певна залежність:


  У такій постановці задача досить невизначена; необхідно вказати вузький клас функцій.
  Таблиця 4
  Найпростіші необхідні умови для наявності емпіричних залежностей.
  Вирішивши систему рівнянь (1), будемо мати значення коефіцієнтів а0, а1, а2., І знайдемо шуканий поліном:
  y = a0 + a1x + a2x2, де а0, а1, а2 - відомі коефіцієнти.

  Після знаходження емпіричної формули можна визначити значення у для будь-якого х. Знайшовши формули залежності витрат від обсягу коштів легко спрогнозувати їх значення в майбутні періоди.
  Припустимо, що витрати збільшуються з лінійної залежності, тоді
  Z = x * yср, де (4)
  x - обсяг залучених (розподілених) коштів
  yср - середнє значення витрат на одиницю x
  Z - витрати для обсягу x залучених коштів.
  Тому що значення обсягів залучених (розподілених) коштів на майбутні періоди на невідомо, то висловимо, для зручності прогнозування, середнє значення через зростання витрат.
  Середнє значення витрат на одиницю знаходиться за формулою:
  yср = (y1-yn)/2, де y1 = b, yn = b + ab (x-1) (5)
  y1 - витрати на першу одиницю залучених (розподілених) коштів
  yn - витрати на останню одиницю залучених (розподілених) коштів
  b - витрати на першу одиницю залучених (розподілених) коштів
  a - збільшення витрат
  x - обсяг залучених (розміщених) коштів
  Підставивши маємо наступну формулу:
  , тоді (6)
  (7)
  Тепер можна розрахувати дохід від залучення (розміщення) x обсягу коштів.
  D1 = xS-Z, де (8)
  S - різниця між прибутковістю активних операцій і ставкою за залученими коштами
  D1 - дохід від залучення x одиниць грошових коштів, за вирахуванням витрат.
  Підставивши формулу 7 отримуємо:
  (9)
  тоді перша похідна по x:
  (10)
  Прирівняє D | 1 = 0, і знайдемо обсяг залучених коштів, при якому D максимально:
  (11)
  Залишається підставити у формулу значення витрат, зростання витрат і різницю між прибутковістю і ставкою за залученими ресурсів і можна знайти x, при якому дохід фінансового суб'єкта буде максимальний, і до якого необхідно прагнути. Проте дані формули враховують тільки витрати на залучення коштів, але існують також витрати на розміщення коштів, припустимо, що вони теж розподіляються лінійно, але мають інші значення a і b, росту і витрат на першу одиницю відповідно. Тоді:
  D2 = xS-Z1-Z2, де (12)
  Z1 - витрати на залучення коштів
  Z2 - витрати на розміщення коштів
  Підставивши 7 отримуємо:
  , Де (13)
  b1 - витрати на першу одиницю залучених коштів
  a1 - зростання витрат залучення коштів
  b2 - витрати на першу одиницю розподілених коштів
  a2 - зростання витрат розподілу коштів
  (14)
  (15)
  За формулою 15 можна обчислити оптимальне значення x, за формулою 13 можна знайти максимальне значення доходу при обсязі залучених коштів x.
  Таким чином формули 12-15 відображають адекватну модель фінансового суб'єкта, що має один вид залучених ресурсів і один вид розподілених засобів, якщо витрати на залучення та розміщення коштів змінюються лінійно.
  Розглянемо оптимальний розподіл розміщених коштів між двома проектами, за наявності у кредитної установи суми x, припускаючи що вона цілком може бути використана на кожен проект окремо.
  D3 = LP1 + (x-L) P2-Z1-Z2, де (16)
  D3 - дохід від кредитування
  P1 - дохідність 1 проекту (для зручності розрахунків проект з більшою прибутковістю)
  P2 - прибутковість 2 проекту
  L - сума на 1 проект
  (x-L) - сума на 2 проект
  Z1 - витрати на 1 проект при сумі L
  Z2 - витрати на 2 проект при сумі (xL)
  Підставимо у формулу 16 значення Z1 і Z2:
  (17)
  Перетворивши отримуємо:
  (18)
  Тоді перша похідна по L формули 18:
  (19)
  Якщо D | 3 = 0 отримуємо:
  (20)
  За формулою 20 можна розрахувати оптимальне значення L - кошти на 1 проект, кошти на 2 проект відповідно рівні - (xL). При такому розподілі коштів між проектами дохід буде максимальним. Аналогічно можна розрахувати розподіл сум коштів між джерелами коштів, що залучаються якщо відома необхідна для розміщення сума.
  Фінансові інститути, які займаються перерозподілом коштів, тобто поєднують залучення та розподіл коштів для розрахунку оптимального обсягу ресурсів можуть використовувати формули 13, 15, в яких змодельований процес перерозподілу коштів для структури з одним джерелом залучених коштів (наприклад: вклади населення) та одним видом клієнтів з розміщення позик (наприклад: фізичні особи).
  Інші суб'єкти фінансового ринку, які вирішують завдання щодо розподілу коштів між 2 проектами (залучення або розміщення не має значення) якщо відома сума коштів, можуть використовувати формули 18,20 в яких змодельований процес залучення (розміщення) коштів з 2 джерел. Дані формули дають можливість визначити точку максимального доходу від вкладення коштів у різні проекти.
  Також наявні моделі можна використовувати для вирішення задачі привабливості інвестицій з урахуванням ліквідності, якщо витрати на інвестування приблизно рівні в обох варіантах, але існують питання по оптимальному співвідношенню ліквідність/рентабельність, то отримавши методом експертних оцінок залежність зменшення (збільшення) ліквідності від обсягу наданого кредиту в той чи інший проект можна прорахувати оптимальне співвідношення, підставивши замість зміни витрат зміна ліквідності.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !