ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини
       

   

  Валютні відносини
  В В Е Д Е Н Н Я
  Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини - складова частина й одна з найбільш складних сфер ринкового господарства. У них фокусуються проблеми національної та світової економіки, розвиток яких сіторіческі йде паралельно і тісно переплітаючись. У міру інтернаціоналізації господарських зв'язків збільшуються міжнародні потоки товарів, послуг і особливо капіталів і кредитів.
  Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини - складова частина й одна з найбільш складних сфер ринкового господарства. У них фокусуються проблеми національної та світової економіки, розвиток яких сіторіческі йде паралельно і тісно переплітаючись. У міру інтернаціоналізації господарських зв'язків збільшуються міжнародні потоки товарів, послуг і особливо капіталів і кредитів. Великий вплив на міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини роблять провідні промислово розвинені країни (ОСОБЛИВО>), які виступають як партнери-суперники. Останні десятиліття відзначені активізацією країн, що розвиваються в цій сфері.
  Під впливом нових факторів функціонування міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин ускладнилося і характеризується частими ізмененіямі.Поетому вивчення світового досвіду представляє великий інтерес для складається Росії та інших країн СНД ринкової економікі.Постепенная інтеграція України у світове співтовариство, вступ до Междунородний валютний фонд (МВФ) і групу Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) вимагають знання загальноприйнятого цивілізованого кодексу поведінки на світових ринках валют, кредитів, цінних паперів, золота.
  У курсі "Міжнародні валютні та кредитно-фінансові відносини" вивчаються економічні категорії, закономірності розвитку, основні принципи і форми організацій цих відносин.
  Застосування методу системного підходу до вивчення даного курсу визначає наступні його завдання:
  1) розгляд міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин як до сукупності економічних відносин, що мають прямий і зворотний зв'язок із суспільним відтворенням;
  2) дослідження структури і принципів організації сучасної світової валютної системи, світових фінансових центрів, міжнародних розрахункових, валютних і кредитно-валютних операцій;
  3) аналіз взаємодії структурних елементів валютно-кредитних і фінансових відносин на національному та міжнародному рівні.
  У зв'язку з цим наукова основа даного курсу базуються на двох методолгіческіх принципах:
  аналізі понять, категорій і елементів міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин;
  синтезі, т.е.рассмотреніе закономірності і тенденцій їх розвитку в сучасних умовах.
  Велику увагу приділено двом регуляторам міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин-ринкового і державному.
  Курс заснований на пріоритеті логічного викладу перед історичним описом становлення і розвитку міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин при дотриманні їх едінства.Прі цьому простежується історична спадкоємність економічних категорій, структурних принципів світової валютної і кредитної систем, традицій в організації міжнародних валютних, кредитно-фінансових і розрахункових операцій.
  При викладі світового досвіду велику увагу приділено практичним аспектом функіонірованія світового валютного ринку, ринку позикових капіталів, цінних паперів, золота, евроринка.Рассматріваются традиційні і новітні методи банківського обслуговування зовнішньоекономічної деятельності.Ізучаются елементи національної і світової валютної системи, функціональні форми світових грошей, фактори, що впливають на валютний курс.Аналізіруются основні етапи розвитку світової валютної системи, структурні принципи Ямайської та Європейської валютних счістем.Дана характеристика платіжного балансу, його структури, методів погашення сальдо та регулювання основних статей.Освещаются форми валютної політики, світовий досвід застосування валютних обмежень і переходу конвертованою валюті.
  Розглядаються валютно-фінансові та платіжні умови внешекономіческіх угод і міжнародних кредитів, поняття і форми міжнародних розрахунків і міжнародного кредіта.Обобщен світовий досвід регулювання міжнародних кредитних відносин і зовнішнього долга.Большое увагу приділено світовому ринку позичкових капіталів, валютному ринку, ринків євровалют, золоту, цінним паперів, а так само комп'ютерних технологій в цій сфере.Проаналізіровани сучасні методи страхування валютних і кредитних рісков.Обобшена діяльність провідних міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій.
  Спеціальний розділ присвячений міжнародним валютно-кредитних і фінансових відносин Россіі.Дана характеристика валютної системи, валютного ринку, валютної політики, платіжного балансу страни.Рассмотрени особливості міжнародного кредитування і припливу іноземних інвестицій до Росії, проблеми вільних економічних зон і спільних предпріятій.Особое увагу приділено проблемі врегулювання зовнішнього боргу Росії і її вимог по відношенню до розвиваються, і партнерам по СНГ.Рассмотрени проблеми участі Росії та др.старан СНД в міжнародних фінансових інститутах.
  МІЖНАРОДНЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИВАЮТЬСЯ КРАЇН
  Особливості міжнародного кредитування країн, що розвиваються.
  По-перше, значну частину іноземних ресурсів ці країни отримують у формі пільгових кредитів і безповоротних субсидій. Відбір країн, які можуть претендувати на пільгові кредити та субсидії, здійснюється переважно в залежності від рівня економічного розвитку. Найбільшими пільгами користується категорія найменш розвинених країн, і, навпаки, кредитування динамічно розвиваються нових індустріальних країн за своїми умовами в набагато меншому ступені відрізняється від кредитування західних позичальників. Проте пільгові кредити їм також надаються виходячи з політичних та військово-стратегічних мотивів.
  По-друге, немає універсальної системи міжнародного кредитування різнорідних держав, що розвиваються. Для кожної країни формується механізм міжнародного кредитування в залежності від рівня її розвитку, економічної кон'юнктури (особливо платоспроможності), відносин з провідними країнами-донорами та міжнародними валютно-кредитними і фінансовими інститутами, репутації на світовому ринку позичкових капіталів і т.п.
  По-третє, сучасна світова кредитна система адаптована до специфічних умов країн, що розвиваються, інтегровані у світове хозяйство.Ето відноситься не тільки до офіційного (двосторонньому і багатосторонньому) кредитування та субсидування, але і кредитами приватних банків.
  По-четверте, основну масу кредитів і субсидій, що розвиваються, отримують безпосередньо від промислово розвинених країн, міжнародних валютно-кредитних і фінансових інститутів, де головними донорами є розвинені держави, а також на світовому ринку позичкових капіталів. Тому міжнародне кредитування країн, що розвиваються зводиться переважно до відносин між центром і периферією світового господарства. Лише невелика частина міжнародних кредитів і субсидій надається в рамках взаємної співпраці країн, що розвиваються. Деякий розвиток отримали також кредитні відносини країн, що розвиваються з державами, які входили раніше в РЕВ (Ради Економічної Взаємодопомоги.)
  1.Основні ФОРМИ КРЕДИТУВАННЯ країн, що розвиваються.
  Форми кредитування країн, що розвиваються в основному визначаються схемою, прийнятої Комітетом сприяння розвитку країн, що входять до ОЕСР. КСР координує кредитну політику провідних країн-донорів та кредиторів у відношенні країн, що розвиваються. Це організація здійснює збір і публікацію статистичних даних з міжнародного кредитування країн, що розвиваються.
  Класифікація кредитів та субсидій країнам, що розвиваються.
  I. Офіційне фінансування розвитку (ОФР).
  1.Офіціальная допомога розвитку (ОДР), у тому числі двостороння та багатостороння.
  2.Прочее ОФР, у тому числі двосторонню і багатосторонню.
  II.Експортние кредити.
  III.Частние кредити та субсидії.
  1.Международное банківське кредитування.
  2.Еміссія цінних паперів.
  3.Безвозмездние субсидії неурядових організацій.
  Разом приплив ресурсів (I + II + II).
  На початку 90-х років 4/5 припливу ресурсів припадали на офіційне кредитування і фінансування і лише 1/5 на приватні джерела. Офіційне фінансування і кредитування приблизно на 1/2 складалося з кредитів і на 1/2 з субсидій, які надаються переважно по двостороннім каналам. Офіційні двосторонні потоки перевищували багатосторонні більш ніж удвічі.
  2.ОФІЦІАЛЬНОЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ на двосторонній основі.
  На початку 90-х років на ОФР на двосторонній основі припадало близько 1/2 позичкового капіталу та субсидій, що надійшли в країни, що розвиваються. ОФР включає два види кредитування та субсидування: ОПР та інше ОФР. Основна відмінність між ними полягає в умовах надання ресурсів. Якщо умови кредиту (термін, пільговий період, рівень відсотка) відповідають встановленим нормам пільгового кредитування, то він ставиться до ОПР, якщо ні, то до іншого ОФР. До ОПР зараховані і всі безповоротні субсидії. Усереднені умови кредитів в рамках ОПР такі: термін кредиту 25 - 30 років, пільговий період - близько 10 років, вартість кредити, пов'язані з іншого ОФР, жорсткіше, але зазвичай більш ніж вигідні кредити, отримані країною, що розвивається на світовому ринку позичкових капіталів.
  Зазвичай на ОПР припадає більше 4/5 коштів, що виділяються країнами-донорами по лінії ОФР. У всіх країнах - великих кредиторів - функціонують відповідні інститути, що спеціалізуються на політиці ОПР. Кошти на ці цілі виділяються з бюджету і суворо контролюються парламентами країн-донорів. Кредити, як правило мають зв'язаний характер, тобто прив'язані до поставок заздалегідь певних товарів. Це жорстко обмежує рамки використання кредиту, звужує маневреність країни-одержувача. Ціни на товари, що поставляються в рамках ОПР, нерідко завищуються. Більша частина ресурсів, виділених в рахунок ОПР, прив'язана до фінансування конкретних об'єктів. Це метод передбачає жорсткий контроль з боку донора за використанням коштів, що не влаштовує рецепіентов. Останні прагнуть до збільшення програмної допомоги, яка дає можливість більш гнучко застосовувати ресурси. Однак економічно це не завжди виправдано, оскільки послаблення контролю з боку донорів нерідко призводить до неефективного використання ресурсів країнами, що розвиваються.
  ОФР і тим більше ОПР - особливий кредитно-фінансовий механізм, який застосовується в даний час тільки відносно країн, що розвиваються. Системи пільгових кредитів і безповоротних субсидій використовувалися також для кредитування та фінансування відновлення післявоєнної Європи. Але тоді вони мали обмежені цілі та строки. У відношенні країн, що розвиваються ОФР покликане сприяти вирішенню однієї з глобальних проблем - ліквідації відсталості. Вперше стратегічні цілі ОПР були проголошені в 1949 р. у промові тодішнього президента США Г. Трумена (четвертий пункт його зовнішньополітичної програми). У той час США були єдиною країною, яка могла покласти на себе обов'язок надання пільгових кредитів та субсидій країнам, що розвиваються. Спочатку при проведенні політики ОПР до уваги бралися насамперед політичні та військово-стратегічні принципи. Однак поступово стратегія ОПР зміщувалася у бік впливу на глибинні процеси соціально-економічного розвитку країн - отримувачів допомоги. Якщо спочатку надання пільгових кредитів та субсидій ув'язувалося переважно до цілей підвищення норми накопичення і прискорення економічного зростання, а соціальні аспекти при цьому ігнорувалися, то з середини 70-х років стратегія різко змінюється. При виділення пільгових кредитів і субсидій у розрахунок приймається можливість задоволення так званих основних потреб, тобто потреба в їжі, воді, житлі, медичному обслуговуванні, освіті.
  Стратегічними цілями визначається розподіл ОПР з кредитування галузей і видів діяльності. Традиційно значна частина пільгових кредитів та субсидій направляється на кредитування будівництва інфраструктурних об'єктів (транспорт, зв'язок, енергетика). Обумовлено це тим, що розвинути ці низькорентабельні галузі може лише держава. Крім того, при підвищенні цін на нафту багато, що розвиваються, були змушені прийняти дорогі програми розвитку енергетики.
  Хоча інфраструктура залишається основною сферою фінансування і кредитування в рамках ОПР, все-таки акцент зміщується у бік вирішення соціальних проблем. До середини 80-х років асигнування на освіту, охорону здоров'я, інші соціальні та управлінські потреби кілька перевищили витрати, пов'язані з пільговим кредитуванням інфраструктури. Зросли також кредити і субсидії сільському господарству, оскільки основні осередки бідності сконцентровані в сільській місцевості. Що стосується промисловості, то вона завжди займала скромне місце в ОПР (близько 5% загальної суми). Це відповідає стратегічній лінії ОПР, що полягає в тому, що кредитування промисловості має здійснюватися за рахунок коштів, мобілізованих на світовому ринку капіталів, оскільки використання пільгових коштів може негативно вплинути на ефективність промислового Виробництво.
  Важлива роль належить продовольчої допомоги, яка зазвичай направляється в найбільш потребують країни, де складається вибухонебезпечна соціально-політична обстановка. У 50 - 60-і роки продовольчу допомогу отримували в основному країни Південної Азії. Проте в даний час деякі закуповують продовольство на звичайних ринкових умовах. Продовольча допомога нині виявляється переважно країнам Африки.
  Уперше програму продовольчої допомоги була проголошена в 1954 р., коли в США був прийнятий закон про розвиток торгівлі сельскохзяйственнимі надлишками та допомоги. Прийняття цього закону було обумовлено не тільки продовольчими труднощами країн, що розвиваються, а й величезними надлишками зерна в США. Щоб скоротити ці запаси, американський уряд стало купувати товари за рахунок бюджету і збувати їх у країнах, що розвиваються в кредит з оплатою в місцевій валюті. Ці кошти переводилися на еквівалентні рахунки, з яких виділялися кредити і субсидії в місцевій валюті. Довгий час США були по суті єдиним донором програм продовольчої допомоги. Однак у міру вичерпання сільськогосподарських надлишків і швидкого розвитку сільського господарства інших західних країнах, кількість держав-донорів перевищила 25, і частка США знизилася приблизно до 1/3 на початку 90-х років.
  У першій половині 50-х років практично вся допомога надійшла із трьох держав - США, Франції, Англії. В даний час її потоки значно диференційовані по країнам-донорам. У наданні допомоги країнам, що розвиваються беруть участь усі промислово розвинені країни. США залишаються провідним донором, але їх частка знизилася з 1/2 в 50-х роках до менше 1/5 на початку 90-х років. Франція зберігає за собою роль одного з основних донорів, але її кредитно-фінансові відносини в цій сфері концентруються на групі африканських країн, що входять в зону франка. Різко ослабли позиції Великобританії, оскільки вона втратила минулі тісні зв'язки зі своїми колишніми колоніями, а стерлінговане зона розпалася. Одночасно на авансцену як провідних донорів висунулися Японія і ФРН.
  Країни-донори надають пільгові кредити й субсидії за рахунок бюджетних коштів. Зазвичай на ці цілі направляється від 1% до 3% бюджетних витрат. Однак оскільки бюджетні системи країн-донорів значно різняться, то за цим показником не можна порівняти зусилля окремих країн-донорів, спрямовані на надання допомоги. Для подібних зіставлень використовується показник ОПР/ВНП. У ряді міжнародних документів зафіксовано, що країни-донори виділяти на надання допомоги кошти в розмірі 0,7% ВНП. Однак у більшості провідних донорів (США, Японії, ФРН, Великобританії) цей показник коливається в середньому в межах 0,25 - 0,35%. Тільки Франція, що підтримує особливі валютні та кредитно-фінансові відносини в зоні франка, виділяє на надання допомоги більше 0,7% ВНП. Найбільші зусилля з надання помощі країнам, що розвиваються демонструють, керуючись гуманними міркуваннями, Швеція, Норвегія, Даннія. Вони направляють на ці цілі до 1% ВНП. В цілому збільшення ресурсів, що виділяються на ОПР, відбувається приблизно такими ж темпами, як і зростання ВНП. Внаслідок цього частка ОПР у ВНП країн ОЕСР знаходиться на устройчівом рівні, складаючи близько 0,35%. Динаміка цього показника зазвичай мало залежить від економічної кон'юнктури країни-донора. Більш істотне значення має зовнішня, у тому числі економічна, кредитно-фінансова політика відносно> в цілому і окремих країн.
  Спочатку ОПР надавалася переважно країнах Далекого Сходу, Південно-Східної та Південної Азії. У відношенні одних країн економічний ефект виявився невисоким. Але інші країни, включаючи Південну Корею і Тайвань, спираючись на великі пільгові позики та субсидії, зуміли домогтися соціально-економічного прогресу. Досягнувши певного рівня розвитку, країна, що колись отримувала великі кошти в рамках ОПР, практично перестає користуватися цим джерелом і перемикається на запозичення коштів у міжнародних валютно-кредитних і фінансових інститутах на ринку позикових капіталів. Отримання допомоги в істотних розмірах може відновитися у кризовій ситуації. Як приклад можна послатися на деякі латиноамериканські країни.
  Як позичальники, що розвиваються, поділяються на три групи. До першої, найбільш численної, групи відноситься приблизно 60 країн, у яких державні кредити і субсидії становлять не менше 2/3 загальної суми отриманих зовнішніх ресурсів. Переважно це країни з низьким рівнем економічного розвитку. До другої групи входить близько 30 середньо-розвинених країн, які привертають не менш 2/3 грошових ресурсів на ринкових умовах. До проміжної групи належать країни, які досить широко вдаються до кредитів світового ринку позичкових капіталів, але разом з тим їм вдається з тих чи інших причин отримувати також пільгові кредити. Склад цієї групи, на відміну від перших двох, нестійкий, тому що поступово деякі з цих країн переходять до другої групи.
  Оскільки основним критерієм при розподілі ОПР є рівень економічного розвитку країни-одержувача, то найбільші кошти в розрахунку на душу населення отримують країни Африки на південь від Сахари. На них припадає близько 1/10 населення країн, що розвиваються і приблизно 1/3 загальної суми ОПР. Однак, наприклад, Ізраїль отримує більше 1/20 пільгових кредитів і субсидій, хоча його населення складає лише 0,1% населення країн, що розвиваються. Це свідчить про те, що критерії розподілу ОПР по країнам-одержувачам залежать не тільки від економічних, але й політичні чинники.
  Таким чином, двостороння ОПР - специфічний фінансово-кредитний механізм перерозподілу ресурсів у світовому масштабі, що склався в після-воєнний період і цементуючий відносини між центром і периферією світового господарства. Це фінансування не пов'язане зі станом світового ринку позичкових капіталів, оскільки кошти надходять з державних бюджетів. При виділенні їх уряди і парламенти руководствются переважно не комерційними, а соціально-економічними, політичними та військово-стратегічними міркуваннями. Однак вони реалізується в рамках загальної стратегії Заходу, яка розробляється Комітетом сприяння розвитку при ОЕСР. Принципи розподілу ОПР є об'єктом протиріч між країнами-донорами та одержувачами (реципієнтами). ОПР надає не однозначне, але в цілому позитивний вплив на соціально-економічні процеси в країнах, що розвиваються, сприяючи подоланню економічної відсталості і пом'якшення гострих кризових ситуацій.
  3.ОФІЦІАЛЬНОЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ НОГОСТОРОННЕЙ.
  На частку ОФР на багатосторонній основі на початку 90-х років припадало близько 1/4 позичкового капіталу та субсидій, що надійшли в країни, що розвиваються. Вони були отримані від групи МБРР, регіональних банків розвитку, МВФ, з різних багатосторонніх фондів (в рамках ООН, ЄС і т.д.)
  Важливу роль у ОФР на багатосторонній основі грає група МБРР, яка з 60-х років кредитує тільки країни, що розвиваються, виступаючи як посередник між ними і світовим ринком позичкових капіталів. МБРР, користуючись високою репутацією, розміщує свої цінні папери на світовому фінансовому ринку, виплачуючи приблизно по 7% річних, і стягує по своїх кредитах 7,5 - 8,5%, тобто менше, ніж приватні міжнародні банки. Але для найбідніших країн, що розвиваються такі кредити дороги, і вони не здійснюють запозичення у МБРР. Основне завдання МБРР - кредитування конкретних об'єктів (зазвичай інфраструктури), які ретельно відбираються і проходять серйозну експертизу. При цьому МБРР бере на себе тільки витрати в конвертованих валютах, а витрати в місцевій валюті несе кредитуються країна. З 1980 р. МБРР почав надавати кредити на структурну адаптацію під програми економічних реформ, спрямовані на стимулювання приватного підприємництва, ринкових відносин, адаптації до світового господарства. Ці зміни в багатьох країнах, що розвиваються протікають болісно й не завжди успішно.
  Стратегія Міжнародної асоціації розвитку - МАР (1960 р., філії МБРР) визначається тими ж принципами, що і Банку, з поправкою на те, що вона кредитує тільки країни з низькими доходами (менше 650 дол на душу населення) на пільгових умовах. Діяльність МАР дозволила МБРР розширити коло пов'язаних з ним країн та здійснювати контроль за пільговими з ним країн та здійснювати контроль за пільговими багатостороннім кредитуванням.
  Міжнародна фінансова корпорація - МФК (1956 р. сприяє припливу приватних інвестицій переважно в найменш розвинуті країни іншим МАР надають кредити тільки на основі міжурядової або під гарантію уряду. МФК здійснює інвестиції в приватний сектор, вкладений нею джерел щонайменше п'ять доларів. Роль МФК значно посилилася з середини 80-х років у зв'язку з розширенням приватизації в країнах, що розвиваються та підключенням до цього процесу МБРР.
  Функція третій філії МБРР - Багатостороннього інвестиційно-гарантійного агентства (блимає) полягає в наданні інвесторам гарантій проти некомерційного ризику. МІГ сприяє правітелствам країн, що розвиваються в реалізації інвестиційної політики, виступає в якості ініціатора діалогу з питань закордонних інвестицій.
  Країни, що розвиваються отримують кредити також у регіональних банках розвитку - Міжамериканський банк розвитку, Африканському банку розвитку та Азіатському банку розвитку. Ці банки приділяють особливу увагу регіональній співпраці, здійснюючи першочергове кредитування регіональних об'єктів; вони розробляють стратегію розвитку з урахуванням регіональної специфіки і дають країнам, що розвиваються відповідні рекомендації.
  МВФ видає кредити (терміном до 3 - 5 років) на покриття дефіцитів платіжних балансів. Спочатку Фонд кредитував переважно західні країни. У середині 70-х років промислово розвинені держави отримували від нього приблизно розмірно однакові суми, а з 80-х років МВФ переключився майже цілком на кредитування останніх. Цей поворот у значній мірі обумовлений тим, що отримання кредитів Фонду в основному пов'язано з прийняттям певних зобов'язань в області макроекономічної політики. Тому західні країни вважають за краще запозичувати ресурси на покриття дефіциту платіжного балансу на світовому ринку позичкових капіталів. Жодна інша міжнародна організація не зазнала настільки різкої критики з боку країн, що розвиваються, як МВФ. Фонд надає сильний вплив на соціально-економічні процеси в цих регіонах, особливо в умовах боргової кризи. Проте без активного втручання Фонду в боргову кризу наслідки його для країн, що розвиваються та світової кредитної системи були б набагато більш серйозними.
  4.ОФІЦІАЛЬНАЯ допомоги розвитку країн, що не входять до ОЕСР.
  Серед них переважно дві групи країн - держави колишньої соціалістичної співдружності і країни ОПЕК - надавали ОПР. Максимальних розмірів ця допомога досягла в середині 80-х років, склавши близько 1/5 загальної суми. Причому ці обидві групи країн надавали приблизно однакову ОПР. У наступні роки в зв'язку з економічними і політичними перетвореннями в колишніх соціалістичних країнах і падінням цін на нафту ці потоки ресурсів в країни, що розвиваються значно зменшилися. На долю СРСР припадало від 3/4 до 2/5 ОПР соціалістичних країн. СРСР став виступати а як донор і кредитора країн, що розвиваються з середини 60-х років, підірвавши монополію Заходу в цій області. Причому Радянський Союз надавав сприяння у розвитку базових галузей промисловості. Однак, оскільки при наданні ОПР політичні міркування часто брали гору над економічними, ефективність ряду об'єктів була низька. Кредити та особливо ОПР Радянського Союзу концентрувалися на порівняно обмеженому колі країн, що розвиваються, які проголосили соціалістичний шлях розвитку (Монголія, Куба, В'єтнам). Значна частина ресурсів в ці країни надходила з СРСР також через механізм занижених імпортних (або завищених експортних) цін.
  Росія є правонаступницею СРСР у сфері міжнародних кредитно-фінансових відносин з країнами, що розвиваються. Ці відносини, звільнившись від ідеологічних і політичних нашарувань, придбали діловий характер. Однак вимушена втрата позицій Росії в сфері кредитно-фінансових відносин з країнами, що розвиваються має для неї негативні наслідки. Вона веде до ослаблення економічних позицій в цих регіонах. Особливо це стосується ринків, де реалізувалася значна частка експортованих машин та устаткування.
  Нафтовидобувні країни, головним чином арабські, значно увелічелі кредити і субсидії іншим країнам, що розвиваються в середині 70-х років. Це було обумовлено різким підвищенням цін на нафту і появою нафту і появою нафтодоларів. Велика частина нафтодоларів була спрямована на світовий ринок позичкових капіталів, але водночас зросли масштаби арабської ОПР. Ця допомога сконцентрована в основному на сусідніх арабських державах. Надання її найчастіше визначається не стільки економічними, скільки військово-політичними чинниками. ОПР арабських країн, що володіють надлишковим капіталом, досягла в середині 80-х років 1,8% їх ВНП, тобто в п'ять разів вище, ніж у промислово розвинених країн. Ці кошти виділяються в незв'язаної форми мають у своєму розпорядженні грошовими коштами і не мають товарів, які вони хотіли б продавати на зовнішніх ринках. Переважна частина коштів виділяється на двосторонній основі. Разом з тим функціонує велика кількість фондів, банків, через які ресурси ресурси перерозподіляються на багатосторонній багатосторонній основі (Арабо-африканський міжнародний банк, Арабський фонд економічного і соціального розвитку, Ісламський банк розвитку і т.д.).
  Кредиторами інших країн, що розвиваються є також Республіка Корея, Ірак, Індія, Китай і деякі інші держави. Однак виділяються ними ресурси невеликі, складаючи приблизно 1% загальної суми ОПР.
  Світовий ринок позичкових капіталів і країни, що розвиваються. Країни, що розвиваються беруть участь в операціях світового ринку позичкових капіталів, запозичуючи експортні кредити, банківські позики, крім того, вони розміщують свої цінні папери на світовому фінансовому ринку. До 70-х років основним каналом, який зв'язував ці держави зі світовим ринком позичкових капіталів, були експортні кредити. Експортні кредити, що надаються експортером імпортеру, виділяються в особливий вид кредитування, який не належить ні до офіційного, ні до приватного. Ці <змішані>> кредити формуються за рахунок приватних і державних коштів. Оскільки експортні кредити, як правило, пов'язані з постачаннями машин та устаткування і мають середньостроковий характер, то вони не можуть бути надані експортером. Тому джерелом експортного кредиту служать кредити банків або державних фондів або паралельно ті й другіе.Участіе банків у ескспортних кредитах визначає залежність їх умов від тенденцій на світовому ринку позичкових капіталов.Но участь держави в експортних кредитах дозволяє пом'якшувати їхні умови, використовуючи ці кредити як засіб завоювання ринків збуту.
  Щоб уникнути кредитної війни, провідні країни-кредитори уклали джентльменську угоду (консенсус) про допустимих межах пільгового кредітованія.В відповідності з тенденціями на світовому ринку позичкових капіталів кожні півроку встановлюються нижня межа процентної ставки, максимальний термін кредиту і максимальний пільговий період.Страни-одержувачі розділені на три групи-з низькими, середніми і високими доходамі.Наіболее пільгові умови надаються країнам з низькими доходами, найжорсткіші-країнам з високими доходами Проте ухилення від узгодження правил не є рідкістю. Але стабілізуюча роль даного джентльменської угоди безсумнівна.
  Об'єм екпортно кредитів безпосередньо пов'язаний з інвестиційною активністю країн-кредиторів.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !