ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розрахунки в системі "клієнт-банк" та шляхи їх удосконалення
       

   

  Банківська справа

  Міністерство освіти та науки України

  Київський національний торговельно-економічний університет

  Кафедра банківської справи

  Дипломна робота

  на тему

  "Розрахунки в системі" клієнт-банк "та шляхи

  підвищення їх ефективності"

  (на матеріалах АКІБ "УкрСиббанк")

  Студента 5-го курсу,
  2 групи, факультетубанківської справи,денної форми навчання,спеціальність 7.050105 Рібенка Олексія
  "Банківська справа" Вікторовича
  Науковий керівник: Сушко Наталіяк.е.н., доцент
  Мар'янівна
  Консультант: Гагарінавикладач
  Світлана Андріївна

  Київ 2002

  ЗМІСТ

  Стор.
  Вступ
  .................................................. ..........................< br>................... ... .... ....
  Розділ 1 Теоретичні підходи дослідження розрахунків в системі "клієнт-банк "............................ ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  1. Загальна характеристика розрахункових операцій комерційного банку та місце в них системи "клієнт-банк" ... ...........

  2. Етапи розвитку та принципи роботи системи "клієнт-банк". ... .......

  3. Огляд світової та національної законодавчих баз, що регламентують сферу електронного документообігу ... ... ... ... ... ....< br>Розділ 2 Дослідження діючої системи аналізу проведення операцій по системі "клієнт -банк "................................. ... ... ...
  2.1 Особливості методики здійснення аналізу проведення операцій по системі "клієнт -банк "............................................. ... .. ......

  2. Аналіз динаміки розвитку системи "клієнт-банк" у Київській філії АКІБ
  "УкрСиббанк "............................................... .................< br>........

  3. Структурний аналіз системи "клієнт-банк" у Київській філії АКІБ
  "УкрСиббанк "............................................... .................< br>.........< br>Розділ 3 Вдосконалення діючої системи розрахунків в системі

  "клієнт-банк" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  1. Вдосконалення організаційної системи електронних розрахунків ....

  2. Вдосконалення діючої системи "клієнт-банк" на основі впровадження інтернет -банкінгу ................................................. ...........< br>Розділ 4
  4.1. Огляд системи "клієнт-банк" у КФ АКІБ "УкрСиббанк". ... ... ... ... ....
  4.2. Розробка комплексу задач "Аналіз ефективності використання системи" клієнт -банк "................................................ .......................< br>..... ...
  Висновки ................................................. ................. ... ...
  ... ... ..........................< Br>Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ......................................< br >Додатки ... ... ... ... ............................................. ....................< br>..............................

  ВСТУП

  Сучасний банківський ринок на Україні набирає все більше ознакцивілізованого ринку високорозвинутих країн Західної Європи та США.
  Відійшли в минуле намагання банків швидко розбагатіти за рахунок миттєвихспекулятивних операцій на валютному ринку, коли курс на валюти змінювавсяпо декілька разів за один день. Потрібно відзначити вирішальну роль упереході до європейських стандартів ведення банківської справи
  Національного банку України. Так, розумними та зваженим діями вдалосястабілізувати валютний курс української гривні, шляхом законодавчогообмеження операцій банків з валютою. При цьому такі обмеження не внеслисуттєвих проблем для компаній, що займаються міжнародними розрахунками. Докерівництва банками почали приходити висококваліфіковані кадри, багато зяких пройшли стажування за кордоном. Велика кількість вищих учбовихзакладів України перекваліфікувалісь і почали надавати послуги по навчаннюбанківських співробітників, що теж дало змогу розширити набіркваліфікованих кадрів.

  В операціях українських банків все частіше застосовуються новітнібанківські технології. На сьогоднішній день клієнтів банків вже не дивуютьелектронні картки, банкомати і т.д.

  Особливе місце в розвитку електронних банківських технологій посідаєсистема "клієнт-банк". Швидко увірвавшись до світової банківської системи,дана технологія з'являється на українському ринку на початку 90-х років іпо цей день залишається найпоширенішою системою віддаленого доступуклієнтів до своїх банківських рахунків.

  Розрахунки через систему "клієнт-банк" будуть предметом дослідженняданої дипломної роботи. На початку нового тисячоліття ця тема знову набираєособливої актуальності, адже на світовому ринку відбувається постійнезрушення акцентів торгівлі і все більше угод та розрахунків здійснюєтьсячерез комп'ютерні мережі та всесвітню мережу Інтернет зокрема. Комп'ютернімережі привнесли значні полегшення в розрахунках та значно їх прискорили.
  При використанні системи "клієнт-банк" створюється, певною мірою, своєріднакомп'ютерна мережа, що об'єднує клієнтську частину та банківську. Обмінінформацією через таку мережу дозволяє здійснювати контроль клієнта засвоїми банківськими рахунками, проводити платежі з них отримувати випискитощо. Захист інформації забезпечують сучасні методи кріптографії.

  Ціллю даної роботи є визначення можливих шляхів переводу якомогабільшої кількості клієнтів та банківських платежів на роботу черезавтоматизовану систему "клієнт-банк", заради зменшення навантаження наопераціоністів банку, а отже і зменшення собівартості даної послуги банку.
  Для цього потрібно встановити перспективи вдосконалення діючої системи
  "Клієнт-банк" під потреби якомога більшого кола клієнтів банку.

  Завданням роботи є вивчення можливості впровадження абсолютно новогопрограмного продукту, що дозволить не лише зменшити витрати на утриманнясистеми, але й забезпечить клієнтів повним спектром послуг, що вониотримували від діючої системи "клієнт-банк", а можливо й розширить переліктаких послуг. Також необхідно розглянути стан законодавчої бази в Україні,що регулює питання електронного документообігу, визначити бар'єрні моменти,що гальмують розвиток системи та запропонувати вдосконалення на основідосвіду зарубіжних країн чи власних правових розробок.

  Об'єктом дослідження дипломної роботи стане Київська філія
  Акціонерного комерційного іноваційного банку "УкрСиббанк", що маєвідповідний програмний комплекс "клієнт-банк". Обсяги операцій черезсистему дозволяють зробити глибокий аналіз, доконало дослідити процес тазапропонувати перспективні напрямки вдосконалення.

  Матеріали для написання даної роботи біли відібрані, виходячи іззавдань та мети роботи. Це, насамперед звіт про роботу системи "клієнт -банк "у КФ АКІБ" УкрСиббанк ", фінансова звітність, що відображає доходи відрозрахункового обслуговування клієнтів. А також наукові статті, законодавчіакти України та інших країн.

  Щодо структури дипломної роботи, то вона складається з чотирьохрозділів. Перший розділ присвячений теоретичним засадам банківськихрозрахунків в системі "клієнт-банк". В ньому поетапно будуть розглянутізагальні характеристики розрахункових операцій банків, адже розрахункичерез систему "клієнт-банк" є їх складовою частиною. Розкриємо детальносуть, види розрахункових операцій, сучасний стан банківських послуг, щостосуються розрахункових операцій. Іншим підрозділом буде висвітлено рольрозрахунків в системі "клієнт-банк" у загальному обсязі розрахунковихоперацій, ми простежімо історичний шлях розвитку систем віддаленого доступудо банківських рахунків та визначимо складові та функції системи "клієнт -банк ". На завершення теоретичного огляду у третьому підрозділі будеосвітлено законодавчу базу України та іноземних держав, що регламентуютьпроведення електронного документообігу, на засадах якого будується роботасистеми "клієнт-банк".

  У другому розділі ми проаналізуємо складові системи розрахунків
  "Клієнт-банк". Визначивши особливості методики аналізу у першомупідрозділі, розглянемо динаміку приросту клієнтів КФ АКІБ "УкрСиббанк"вцілому та тих, що використовують систему "клієнт-банк" зокрема за період зсічня 2001року по лютий 2002 року включно. Проміжним підсумком такогодослідження стане кореляційно-регресійний аналіз залежності приростудоходів від системи "клієнт-банк" від приросту загальної кількостіклієнтів. Такий розрахунок дозволить зробити прогноз динаміки приростудоходів від використання клієнтами системи "клієнт-банк" на майбутнійперіод. Дослідження структури операцій в системі "клієнт-банк" надастьможливість виявити прихильників системи за ознакою організаційної формипідприємства. Дозволить розкрити ефективність використання системи, черезпоказники співвідношення кількості документів, що проходять через систему
  "Клієнт-банк" у загальній кількості розрахункових документів банку, а отжей ступінь зменшення навантаження на операційний персонал банку завдякивпровадженню автоматизації. Також ми прослідкуємо за часткою доходів, щоотримується банком внаслідок використання системи "клієнт-банк" у загальнійсумі доходів.

  У третьому розділі нами буде запропоновано шляхи вдосконаленнясистеми. Це як зовнішнє вдосконалення по відношенню до банку - державнерегулювання, так і проведення реорганізацій всередині банку. До зовнішніхфакторів віднесено можливість вдосконалення державного регулюванняелектронних розрахунків, як через створення законодавчої бази, так і зарахунок утворення нових державних органів. У банку ж шляхи вдосконаленняможуть пролягати двома шляхами: через впровадження абсолютно новихтехнологій або ж через зміни у діючій системі. Перспективи таких напрямківбуде розглянуто у другому підрозділі.

  Шляхи автоматизації управлінської звітності, що стосуєтьсявикористання системи "клієнт-банк" висвітлено у четвертому розділі. Церозробка комплексу задач та їх практичне вирішення через написання макросу,що може бути застосований у банку.

  Наостанок, підсумовуючи, розглянутий матеріал та проведений аналіз мивикладемо висновки, щодо перспектив розвитку даного продукту набанківському ринку України та в КФ АКІБ "УкрСиббанк" зокрема.

  РОЗДІЛ 1

  Теоретичний підхід ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ "КЛІЄНТ-БАНК"


  1.1 . Загальна характеристика розрахункових операцій комерційного банку та місце в них системи "клієнт-банк".

  Розрахункове обслуговування є однією із сфер в якій банк надає своїпослуги з найдавніших часів. Розрахункове обслуговування клієнтів є однієюз трьох базових операцій банків, які класифікують їх як особливі фінансовіустанови, що називаються банками. Розрахункові операції полягають узабезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно зїхніми розпорядженнями. Ці операції посідають особливе місце в банківськійдіяльності та економічній системі в цілому через те, що вони забезпечуютьуспішне та ефективне функціонування економіки та перебіг економічнихпроцесів як на мікро-так і на макрорівнях.

  Розрахункове обслуговування тісно пов'язане з усіма іншимибанківськими операціями. Будь-яка операція як активна, так і пасивна, так інадання інших послуг, обов'язково супроводжується здійсненням платежу.

  За своїм характером ці операції є послугами і за них банки стягуютьплату з клієнтів у вигляді комісійної винагороди. Одержання таких доходівобходиться банкам відносно дешево і без значних ризиків для їх фінансовогостану. Тому зростання обсягів розрахункових операцій є надійним і вигіднимспособом збільшення доходів і підвищення рентабельності банківськоїдіяльності.

  Для клієнтів банків розрахункові операції забезпечують одержаннягрошового еквіваленту за реалізовану продукцію або надані послуги, оплатунеобхідних ресурсів, виплату заробітної плати працівникам, оплату іншихзобов'язань, накопичення та використання заощаджень тощо. Тому чим швидшета надійніше банки здійснюватимуть розрахункове обслуговування своїхклієнтів, тим кращі умови створюватимуться в останніх для відтворювальногопроцесу, зміцнення платіжної дисципліни, оздоровлення фінансового стану.
  Визначальне місце у забезпеченні оперативності та надійності проведенняплатежів посідавє система "клієнт-банк". Засоби електронної доставкиплатіжних доручень дозволяють скоротити до мінімуму процес пересилкидокументу та його обробку операціоністом банку перед відправленням нанаступні стадії проведення операцій.

  Важлива роль своєчасного здійснення грошових платежів у забезпеченніфункціонування економіки кожної країни обумовлює необхідність створенняспеціальних платіжних систем, спроможних надати всім економічним агентам
  (фізичним та юридичним особам) можливість виконати свої платіжнізобов'язання, включаючи можливість оперативно виконувати завданнядотримання платіжної дисципліни.

  Відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в
  Україні "платіжна система - це платіжна організація, члени платіжноїсистеми та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенніпереказу грошей. Проведення переказу грошей є обов'язковою функцією, що маєвиконувати платіжна система. Внутрішньодержавна платіжна система - платіжнасистема, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює своюдіяльність і забезпечує проведення переказу грошей виключно в межах
  України, а міжнародна платіжна система - це платіжна система, в якійплатіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яказдійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечуєпроведення переказу грошей з однієї країни в іншу.

  Встановлення в межах платіжної системи для всіх її учасниківвизначених законом норм та правил ставить їх у рівні умови і захищаєінтереси кожного. Тому створення високоефективної, дієвої та надійноїплатіжної системи є одним із ключових економічних завдань держави. Насьогодняшній день у світовому масштабі найбільшої популярності набираютьелектронні платіжні системи, що дозволяють оперативно проводити розрахунки,а отже й прискорювати економічний розвиток компаній, держави, та економікивцілому. Система "клієнт-банк" є засобом обміну інформацією в електроннійплатіжній системі країни, виконуючи функцію постачальника платіжнихдокументів в електронному вигляді від клієнта банку до самої установибанку, а також зворотній зв'язок з доставкою інформативних тапідтверджуючих матеріалів. Принцип побудови електронної платіжної системипоказано на Рис. 1.1.1.

  Використання електронних засобів доставки інформації

  В т.р. використання системи "клієнт-банк"

  Використання паперових засобів доставки інформації

  Рис. 1.1.1. Типова схема побудови платіжної системи країни

  Особливе місце в платіжних системах посідають банки. Вони не тількиберуть участь у них як звичайні платники та одержувачі коштів, а й якпосередники в платежах, покликані якнайшвидше, в режимі реального часудоставити грошові кошти від платника до одержувача. Цю свою роль уплатіжній системі банки виконують через сукупність розрахункових операцій,які, по суті, є ключовим елементом платіжної системи, і забезпечуютьфункціонування всього грошового обороту.

  В організації розрахункових операцій можна виділити три етапи:
  . підготовка організаційних, технічних та технологічних передумов для здійснення платежу;
  . підготування та передача інформації щодо платежу;
  . переказування чи передавання грошей - сам платіж.

  На першому етапі здійснюються такі дії, як відкриття в банках рахунківдля учасників платіжної системи, створення систем зв'язку, приймання,оброблення, обліку та передавання інформації, емісія платіжних карток тощо.
  Система "клієнт-банк" приймає участь у розрахункових операціях банку вже нацьому етапі шляхом створення систем зв'язку, механізмів оброблення тапередавання інформації.

  На другому етапі виконується підготовка, забезпечення захисту, таперевірка на справжність інформації, що передається банку, необхідної дляздійснення платежу на певних носіях, за допомогою певних інструментів.
  Електронні документи є складовою частиною інформації, що передається банкудля виконання певних операцій. Система "клієнт-банк" допомагає формуватиплатіжні документи, виходячи з визначених правил побудови, шіфруєінформацію задля захисту від злочинних дій третіх осіб та за допомогоювбудованої поштової програми переправляє документи до банку.

  На третьому етапі здійснюється переказування грошей з рахункуплатника на рахунок одержувача, приймання-видання готівки з рахунківклієнтів чи залік взаємної заборгованості.

  Розрахункові операції банки здійснюють з урахуванням загальнихпринципів, на яких базується організація платіжних систем:
  . економічні агенти (юридичні чи фізичні особи) - власники грошових коштів мають право вибору форми платежу (безготівково чи готівкою) в межах дію?? ого законодавства та право вибору банку, в якому вони зберігають кошти і через який здійснюватимуть розрахунки, обираючи також і засоби доставки платежу до банку (паперовий носій чи електронний);
  . зберігання коштів у банку та їх переказування здійснюється на банківські рахунки, які відкриваються клієнтам на їх прохання при згоді банку. Кожна особа має право відкрити декілька рахунків у різних банках. Доступ до кожного з клієнтських рахунків може бути здійснений за допомогою системи

  "клієнт-банк";
  . переказ коштів чи видача готівки здійснюється банком за розпорядженням власника в порядку визначеної їм черговості та в межах залишку коштів на рахунку, з застосуванням рукописного підпису розпорядження чи електронного цифрового підпису;
  . форма переказування банком коштів по рахунку клієнта визначається самим клієнтом відповідно до форми безготівкових розрахунків, передбаченої в його господарському договорі з контрагентом, при невтручанні банку в договірні відносини між ними. Банк може лише пропонувати шляхи якомога кращого та оперативного виконання розрахунків;
  . строк переказування банком коштів з рахунку визначається клієнтом відповідно до порядку його розрахунків з контрагентом, передбаченого в контракті. Безготівкові платежі між господарськими агентами будуються на принципі строковості і можуть бути достроковими, строковими і простроченими. Стосовно господарської операції, яка оплачується, платіж може бути: авансовий (попереднім), компенсаційним (робиться відразу після здійснення господарської операції), відстроченім (здійснюється через певний строк після операції);
  . відносини між банком і клієнтом у процесі розрахункового обслуговування будуються на засадах партнерства і взаємної вигоди і здійснюються на підставі договору. Візнавання електронного підпису одне одним здійснюється на основі підписання окремого договору.

  Дані принципи організації грошових розрахунків обумовленізакономірностями функціонування ринку і найповніше проявляються в країнах зрозвинутою економікою, а в країнах з перехідними економіками ці принципилише поступово утверджуються.

  Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121 -
  III від 07.12.2000р., Розрахункові банківські операції - це рух грошей набанківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або врезультаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності наактиви.

  Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" № 2346 -
  III від 05.04.2001 дає таке визначення розрахункового обслуговування --послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору,укладеного між ними, які пов'язані із переказом грошей з рахунка або нарахунок цього клієнта, а також здійсненням інших операцій, передбаченихдоговорами.

  У свою чергу Національний банк України в Постанові "Про затвердження
  Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті "
  № 135 від 29.03.2001 дає наступне формулювання: розрахункове обслуговування
  - Надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг,які пов'язані з переказом коштів з рахунку та на рахунок цього клієнта, атакож здійсненням інших операцій, передбачених договором.

  Ці три визначення залишають місце, з точки зору законодавчого поля, навпровадження системи "клієнт-банк". Вони вказують на те, що банківськкіпослуги надаються на основі договірних засад, якими може бути передбачено івикористання "клієнт-банку".

  Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт,зроблених послуг, інших боргових зобов'язань є однієї з головних передумові ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб'єктаокремо. Тому в усіх країнах багато уваги приділяється організації грошовихрозрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, у центріяких знаходяться банки як спеціалізовані грошово-кредитні установи.

  У залежності від форми використовуваних коштів усі розрахункипідрозділяються на дві сфери: розрахунки готівкою - що обслуговуєтьсязаконними грошовими знаками держави; безготівкових розрахунків - щообслуговується платіжними засобами. Сфера безготівкових розрахунківорганізаційно підрозділяється на міжбанківські розрахунки, що обслуговуютьвідношення між банками, і на міжгосподарські розрахунки між клієнтамибанків.

  Важливе місце в розрахункових операціях посідають платіжні інструменти
  - Певні носії інформації, що слугують банкам правовою підставою дляздійснення грошових переказів на рахунки (платіжне доручення, платіжнавимога, вексель, платіжні картки тощо).

  У сучасній практиці розрахунків застосовуються документи різногопризначення. Усі їх можна згрупувати наступним чином: розрахункові,платіжні, комерційні.
  1. Розрахунковими звичайно називають складені по установленій формі документи, що подають у банк юридичні особи з дорученням (або з вимогою) перерахувати з їхніх рахунків (або зарахувати на їхні рахунки) визначену суму грошей. Такими документами в Україні є:

  . платіжне доручення,

  . платіжна вимога,

  . платіжне вимога-доручення,

  . розрахунковий чек,

  . Акредитивна заява.
  2. Платіжними називають складені по установленій формі і передані однією особою іншій документів з зобов'язанням (або наказом третій особі) сплатити визначену суму грошей пред'явнику документа. Типовим платіжним документом у наших умовах є вексель.
  3. Комерційними прийнято називати документи, у яких дається характеристика відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг і який супроводжує їхнє переміщення від постачальника до покупця (платнику). До комерційних документів відносять рахунки-фактури, товарно-транспортні документи, сертифікати якості і походження, страхові поліси та ін. Звичайно на основі комерційних документів визначаються сума і правомірність платежів, що робляться за допомогою розрахункових і платіжних документів.

  Рис. 1.1.2. Документальна сфера застосування системи "клієнт-банк"

  З рис. 1.1.2. видно, що система "клієнт-банк" охоплює невеликийсегмент документів, що використовуються при розрахунках - лише платіжнідоручення. Однак, статистичні дослідження визнають, що саме платіжнідоручення забезпечують більше 90% руху грошових коштів у платіжній системі.
  Близько 70% цього руху забезпечують системи "клієнт-банк" комерційнихбанків. Зважаючи на такі цифри можна відмітити велику роль системи "клієнт -банк "у розрахункових операціях банку.

  Розрахункові і платіжні документи в національній валюті, що подаютьсяклієнтами в банк на паперових носіях, строго уніфіковані, мають єдину длявсієї країни стандартну форму та установлений набір реквізитів. Дообов'язкових реквізитів усіх розрахункових документів відносяться:
  . найменування документа;
  . номер документа;
  . число, місяць, рік його складення;
  . найменування платника й одержувача коштів, їхні ідентифікаційні коди відповідно до єдиного державного реєстру підприємств і організацій

  України, номера їхніх рахунків у відділеннях банку;
  . найменування банків платника й одержувача коштів, їхнє місцезнаходження і номер МФО;
  . сума платежу цифрами і прописом;
  . призначення платежу: найменування товару, посилання на документ, на підставі якого здійснюється операція (договір, рахунок, товарно-транспортна накладна і т.д.) із указівкою його номера і дати.
  . підпис відповідальних осіб платника і відбиток печатки, що проставляється на першому екземплярі документа незалежно від способу виготовлення розрахункового документа (у разі використання системи "клієнт-банк" даний реквізит замінюється електронним цифровим підписом;
  . сума податку на додану вартість або запис «без податку на додану вартість ».

  Ці реквізити повинні бути присутні на платіжних документах незалежновід форми їхнього подання: чи то паперова, чи електронна. У тому випадку,якщо хоча б один із перерахованих вище реквізитів (якщо вони передбаченіформою документа) не заповнений або заповнений неправильно, банк не приймаєтакий документ до виконання.

  Банк платника приймає і виконує документи від клієнтів протягомопераційного дня, час якого регламентується режимом роботи банку.

  На всіх паперових розрахункових документах банк в обов'язковомупорядку в правому нижньому куту проставляє дату надходження та виконанняцих розрахункових документів.

  Програмне забезпечення «Операційний день - RS-bank», дозволяє в режиміреального часу відслідковувати безготівкове надходження коштів на рахункиклієнтів і з обліком цих надходжень проводити платежі клієнтів.

  Банк одержувача зобов'язаний зараховувати гроші на рахунки клієнтів НЕпізніше наступного робочого дня після одержання інформації з розрахунковоїпалати. Користувачі системи "клієнт-банк" мають змогу практично в режиміреального часу спостерігати за надходженнями на свої рахунки за допомогоюпередачі електронних виписок з банку по рахунку клієнта, інші ж клієнтитакої змоги не мають і, як правило дізнаються про нові надходженнянаступного робочого дня після формування паперової виписки по рахунку.

  1.2. Етапи розвитку та принципи роботи системи "клієнт-банк".

  З розвитком сучасного ринку комп'ютерних технологій, банки не моглизалишатись осторонь останніх наукових проривів цієї галузі, що відкриваливеличезні перспективи розширення своєї діяльності, діяльності клієнта,прискорення та спрощення розрахунків. Одним з перших видів банківськихоперацій, яких торкнулась банківська автоматизація - є розрахунковіоперації.

  Саме система "клієнт-банк", разом з міжбанківськими електроннимирозрахунками, швидким кроком увійшла до низки автоматизованих банківськихпроцесів. Більше того, таких значних темпів розповсюдження не очікувалинавіть у самих оптимістичних прогнозах.

  Хоча система "клієнт-банк" забезпечує рух лише невеликого коларозрахункових операцій - а саме рух розрахункових документів - вже сьогоднів Україні, при використовуванні системи лише третиною клієнтів, рух коштівчерез термінали "клієнт-банку" складає близько 70% загального оборотукоштів через банківську систему.

  Внаслідок цього на поточний момент особлива увага приділяєтьсязапровадженню систем «клієнт-банк» на базі сучасних технологій.

  Для більш детального охоплення розглядуваної теми, пропонуємо вдатисьдо історії виникнення та розвитку систем віддаленого користуваннярахунками, що беруть свій початок з широким впровадженням в банківськудіяльність персональних комп'ютерів та комп'ютерних мереж.

  Як і більшість нових банківських продуктів системи "клієнт-банк"беруть свій початок із Західної Європи та Сполучених Штатів Америки - країнз найрозвінутішімі економіками та технологіями. І першими кроками булозапровадження даних систем серед приватних клієнтів.

  1. Однією з перших у цьому плані була американська система телефонноїоплати рахунків (Telephone bill paying), впроваджена позикових-ощаднимибанками США.

  Для телефонної оплати рахунків клієнт банку користувався спеціальнимапаратом, з'єднаним з банківським комп'ютером, через який він мігоплачувати рахунки за товари, електроенергію, медичні послуги тощо.
  Спочатку, набравши спеціальний номер, клієнт підключався до банківськогокомп'ютера, а пізніше натисканням клавіш відводить номер свого рахунку,персональний ідентифікаційний номер, кодовий номер одержувача грошей і сумуплатежу. Якщо поточний рахунок одержувача знаходився в тому ж банку, віннегайно кредітувався, якщо ні - одержувачу надсилався чек.

  Платіж телефоном - одна з найдешевших послуг у системі автоматизованихплатежів. Однак, як і в інших випадках, система скуповується лише тоді,якщо в ній діє багато учасників. Ця форма не отримала широкого поширеннячерез інертність споживачів і торговельніків, які не бажають змінюватиіснуючі форми розрахунків.

  2. Надалі більш широкого застосування знайшло банківськеобслуговування вдома, або «домашній банк» (Home banking). Йдеться прокомплекс послуг щодо надання клієнтам банків фінансової інформації, а такожздійснення за їх ініціативою різних банківських транзакцій з передаванняінформації телефонними каналами або через двосторонню систему кабельноготелевізійного зв'язку.

  В ідеальному варіанті ця форма послуг передбачала наявність у клієнтаперсонального комп'ютера, за допомогою якого він міг передавати банкурозпорядження про оплату рахунків, у будь-який час викликати на екранінформацію про стан свого банківського рахунку з переліком усіх кредитовихта дебетових проводок, здійснювати миттєве переміщення коштів на рахункиконтрагентів, давати банку інструкції про автоматичне виконання майбутніхплатежів тощо.

  Подібна система була дуже зручна для клієнта та різко знижувалибанківські витрати.

  Спочатку процедура розрахунків здійснювалась за усною згодою таоформлялася письмово після отримання платежу; потім вдалося її частковоавтоматизувати, застосувавши клавіатуру, але до появи відеографії цей виддіяльності вимагав великої кількості персоналу.

  3. Відеотекс - це система передачі зорової інформації телефонноюмережею та її прочитання на екрані спеціального термінала або телевізора,підключеного належним чином.

  В європейських країнах ця система була розроблена управліннямизв'язку, які мають монопольне право на всі види зв'язку. У США її розробилиі впровадили телефонні компанії - виробники обладнання і самі банки.

  «Домашній банк» міг функціонувати у пасивному (консультативному) або удіалоговому режимі. У консультативному режимі ця система дозволяла тількичитати інформацію. Для цього могла використовуватись радіотрансляційна аботелефонна мережа чи кабельний зв'язок. У діалоговому режимі воназабезпечувала обмін розпорядженнями і запитами між абонентами та центромзв'язку. З цією метою можна було використовувати телефонний або кабельнийзв'язок. «Домашній банк», що працював в діалоговому режимі, в основномупропонував абоненту інформаційні послуги, тобто клієнт міг отримати довідкупро стан свого рахунку, про останні трансакції, про вартість портфеляцінних паперів. Через «домашній банк» можна було замовити чекову книжку, тавиконувати всі класичні банківські операції після ідентифікації клієнта іперевірки його секретного коду за допомогою картки з мікропроцесором, длячого потрібно було встановити вдома читаючий прилад для карток. Одночасно здистанційною оплатою набувала поширення практика дистанційної купівлі,тобто купівлі за допомогою замовлення телефоном чи кабельним зв'язком.

  Зрозуміло, що експлуатація «домашнього банку» в діалоговому режимівимагала попереднього встановлення зв'язку з банком і, як правило, внесенняабонентної плати. Але для надання інших послуг можна було простокористуватися відеографічнім зв'язком. «Домашні банки» зайняли важливемісце як реальний засіб зв'язку між населенням та фінансовими установами іяк матеріальний засіб платежу, частково вступивши в конкуренцію з системоюдистанційної оплати.

  найширшого розповсюдження набули «домашні банки» у Франції. Це булопов'язано з масовим розповсюдженням відеографічніх терміналів міністерствазв'язку. Вони надали банкам ідеальну можливість для розвитку системибанківських послуг удома. Більшість банків надавало такі послуги. Привпровадженні системи дистанційної оплати спочатку навіть використовувалисьодночасно картки з магнітною доріжкою або з мікропроцесором, однакдостатній рівень надійності забезпечують тільки картки з мікропроцесором.

  Поштова адміністрація Німеччини також запропонувала своїм клієнтампослуги через систему відеотекс. Однак, попри всі зусилля банків, у
  Німеччині населення менш схильне до прийняття системи «домашніх банків»,ніж у Франції.

  4. У Великобританії існувало кілька мереж «домашніх банків», яківикористовували одночасно телефонний зв'язок і відеозв'язок. Привикористанні телефону до звичайного телефонного апарата під'єднуютьспеціальну клавіатуру для надання тих самих послуг, що і за допомогоюдисплея.

  Американські банки проводили серію експериментів з метою популяризації
  Home Banking. У США, з причини великої децентралізації, не існувалонаціональної мережі відеотекса, ряд банків створили свої власні служби
  «Домашніх банків». У всіх цих системах користувачі (приватні особи абопідприємства) вносили абонентну плату, а також, крім оплати телефоннихпереговорів, звичайно, повинні булта сплатити комісійні за трансакцію, якувиконують на їх прохання. Для банку - це джерело доходів, але це також дужеважливе джерело доходів для підприємств або відділень зв'язку, оскількитривалість телефонного зв'язку в таких випадках, як правило, істотнозбільшується за рахунок часу побудови таблиць або малюнків, безпосереднякористь від яких не завжди очевидна.

  Певні надії покладалися на інформаційну систему відеотекс, яка повиннабула надавати споживачам великий обсяг рекламної та довідкової інформаціїканалами телевізійного зв'язку. Ці ж канали планувалось використовувати дляпередачі фінансової інформації. Звідси ще одна назва домашнього фінансовогообслуговування - «Bank-Video». Більшість банків прагнули підключити дофінансового обслуговування вдома дрібних підприємців, які через домашнікомп'ютери могли б оформляти доручення і погашення позик, переказуватикошти для оплати за товари тощо.

  За оцінкою «Ваnk оf Аmегіса», потенційні можливості персональногообслуговування вдома дуже великі. Підраховано, що середній американецьробить 30 безготівкових перерахувань на місяць, 20 з яких оплачуютьсячеком, а 10 - кредитними картками. Приблизно 10 мільярдів таких платежівможе бути проведено системою «Ваnk-vidео». Але ентузіазм споживачів щодофінансового обслуговування вдома був невеликий. Причини незначногорозповсюдження цієї форми розрахунків мають психологічний та економічнийхарактер: усталені звички, відносно велика вартість транзакцій (12-15доларів за місяць), побоювання нав'язування банками непотрібних послугтощо.

  5. Серед роздрібних електронних систем найбільш успішними булибанківські автомати, які робили можливим цілодобове здійснення транзакцій ізвільняюлі клієнтів від втрат часу на поїздки до банку й очікування в черзідо касира. Інші форми не отримали масової підтримки користувачів і незмогли суттєво зруйнувати платіжні стереотипи, що склалися. Тим не менш,операційні переваги автоматизованих систем обслуговування банківськихклієнтів, їх вплив на підвищення ефективності і продуктивності настількисуттєві, що майбутнє, без сумніву, - за ними.

  В нашій країні найбільшого поширення набули системи "клієнт-банк", щовикористовуються корпоративними клієнтами для доступу до свого рахунку,контролю над ним. Вони широко використовуються заради можливостітермінового переказу коштів зі свого рахунку, не відходячи від свогоробочого місця, тим самим швидко реагуючи на ринкову ситуацію та отримуючидодатковий дохід.

  Такі системи почали з'являтись на Україні ще в 90-х роках і постійнозмінюються з розвитком нових технологій, широким застосуваннямавтоматизації в банківській діяльності та на підприємствах. З плином часуці системи стають доступними все більшому колу клієнтів, адже широкезалучення користувачів системи знижує собівартість на одного користувача, аотже й ціни на даний вид послуг. Чи не рідко, в основному в процесі рекламнихкомпаній, банки пропонують даний продукт безкоштовно, наряду з іншимирозрахунковими операціями, як-то

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !