ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Про військову службу в РФ
       

   

  Військова кафедра

  Рязанський державний технологічний коледж

  Реферат

  на тему: «Про військову службу в РФ»

  з дисципліни: «Основи військової служби»

  Виконав:

  студент групи № 211-К

  Мішин О.Ю.

  Перевірив викладач:

  Невзоров В.В.

  Рязань 2003р.

  Зміст:


  | 1. Початок, термін і закінчення військової служби за | 3 |
  | призову ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | |
  | 2. Який день є останнім днем військової | 4 |
  | служби? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | |
  | 3. Що не зараховується до строку військової служби? ... ... ... ... ... ... | 5 |
  | 4. Які умови для направлення військовослужбовців за | 5 |
  | призову для участі в бойових діях? ... ... ... ... .... ... ... ... | |
  | 5. Хто підлягає призову на військову службу? ... ... ... ... ... ... ... ... | 6 |
  | 6. Хто звільнений від призову на військову службу? ... ... ... ... ... | 6 |
  | 7. Хто має право на відстрочку від призову? ... ... ... ... ... ... ... ... | 7 |
  | 8. Період первісної постановки громадян на | 10 |
  | військовий облік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | 9. Обов'язки громадян по військовому обліку ... ... ... ... ... ... ... ... ..... | 10 |
  | 10. Строки призову громадян на військову службу ... ... ... ... ... ... ... .. | 12 |
  | 11. Що передбачає військовий обов'язок? ... ... ... ... ... ... ... | 12 |
  | Список Літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... | 13 |

  Початок, термін і закінчення військової служби за призовом.

  Початком військової служби вважається:а) для громадян, призваних на військову службу, не перебували в запасі, - день вибуття з військового комісаріату суб'єкта

  Російської Федерації до місця проходження військової служби;

  б) для громадян, покликаних на військову службу з числа закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки
  (спеціальностями) недержавні освітні установи вищогопрофесійної освіти та зарахованих у запас з присвоєннямвійськового звання офіцера, - день вибуття до місця проходження військової служби,зазначений у приписі військового комісаріату;в) для громадян, призваних на військову службу безпосередньо післязакінчення державних, муніципальних або мають державнуакредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями)недержавних освітніх установ вищої професійноїосвіти, яким присвоєно військове звання офіцера, - день вибуття ввідпустку, яка надається військовим комісаріатом після закінчення зазначенихосвітніх установ;г) для громадян, що надійшли на військову службу за контрактом, - деньнабрання чинності контракту;

  д) для громадян, що надійшли у військово-навчальні заклади і не проходиливійськову службу або пройшли військову службу раніше, день зарахування дозазначені навчальні заклади.

  Термін військової служби встановлено:а) для солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу запризову, - 24 місяці;б) для солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу зазаклику і закінчили державні, муніципальні або маютьдержавну акредитацію за відповідними напрямами підготовки
  (спеціальностями) недержавні освітні установи вищогопрофесійної освіти, - 12 місяців;в) для офіцерів, що проходять військову службу за призовом, - 24 місяці;

  Термін військової служби обчислюється з дня початку військової служби.

  Термін військової служби закінчується:а) для військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, - увідповідне число останнього місяця строку військової служби за призовом;б) для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, - увідповідні місяць і число останнього року строку контракту або ввідповідне число останнього місяця строку контракту, якщо контракт бувукладений на термін до одного року.

  У випадках, коли закінчення терміну військової служби припадає на місяць,в якому немає відповідного числа, зазначений термін закінчується в останнійдень цього місяця.

  Який день є останнім днем військової служби?

  Днем закінчення військової служби вважається день виключеннявійськовослужбовця зі списків особового складу військової частини, а також військовіфакультети (кафедри) при освітніх установах вищоїпрофесійної освіти) у зв'язку зі звільненням з військової служби,загибеллю, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.

  Військовослужбовець повинен бути виключений зі списків особового складувійськової частини в день закінчення терміну його військової служби (звільненийдостроково - не пізніше закінчення терміну військової служби), крім випадків,установлених Федеральним законом і цим Положенням.

  День виключення зі списків особового складу військової частини є длявійськовослужбовця останнім днем військової служби.

  Що не зараховується до строку військової служби?

  В термін військової служби не зараховується:

  1. час перебування військовослужбовця в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;

  2. час відбування арешту засуджених військовослужбовців;

  3. час відбування дисциплінарного стягнення у вигляді арешту;

  4. час самовільного залишення військової частини або місця військової служби тривалістю понад 10 діб незалежно від причин залишення.

  Які умови для направлення військовослужбовців за призовом для участі в бойових діях?

  Військовослужбовці, що проходять військову службу за призовом, можуть бутинаправлені (у тому числі в складі підрозділу, військової частини,з'єднання) для виконання завдань в умовах збройних конфліктів (дляучасті в бойових діях) після проходження ними військової служби протягомне менше шести місяців і після підготовки з військово-обліковимиспеціальностями ".

  Хто підлягає призову на військову службу?

  Заклику на військову службу підлягають:

  1) громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, складаються абозобов'язані перебувати на військовому обліку і не перебувають у запасі;

  2) громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, які закінчилидержавні, муніципальні або мають державну акредитацію завідповідних спеціальностей, недержавні освітніустанов вищої професійної освіти і зараховані в запас зприсвоєнням військового звання офіцера.

  Хто звільнений від призову на військову службу?

  1. Від призову на військову службу звільняються громадяни: а) визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби застаном здоров'я; б) що проходять або пройшли військову службу в Російській Федерації; в) проходять або пройшли альтернативну цивільну службу; г) пройшли військову службу в іншій державі;

  2. Право на звільнення від призову на військову службу мають громадяни: а) що мають передбачену державною системою атестації вченийступінь кандидата наук або доктора наук; б) є синами (рідними братами): військовослужбовців, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням нимиобов'язків військової служби, та громадян, що проходили військові збори, які загинули
  (померлих) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в періодпроходження військових зборів; громадян, які померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) абозахворювання, одержаних у зв'язку з виконанням ними обов'язків військовоїслужби, після звільнення з військової служби або після закінчення військовихзборів

  3. Не підлягають призову на військову службу громадяни: а) які відбувають покарання у вигляді обов'язкових робіт, виправнихробіт, обмеження волі, арешту або позбавлення волі; б) що мають незнятої або непогашену судимість за вчиненнязлочину; в) щодо яких ведеться дізнання або попереднє слідствоабо кримінальна справа щодо яких передано до суду.

  Хто має право на відстрочку від призову?

  1. Відстрочка від призову на військову службу надається громадянам: а) визнаним у встановленому цим Законом порядкутимчасово не придатними до військової служби за станом здоров'я, - на строк до 1 --го року; б) зайняті постійним доглядом за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом,рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, якщо відсутніінші особи, зобов'язані за законом містити зазначених громадян, а також приумови, що останні не знаходяться на повному державному забезпеченні тапотребують за станом здоров'я відповідно до висновку органудержавної служби медико-соціальної експертизи за місцем проживаннягромадян, призиваються на військову службу, постійного стороннього догляду
  (допомоги, нагляд) або є інвалідами першої або другої групи,досягли пенсійного віку по старості або не досягли віку 18 років; в) які мають дитину, виховується без матері; г) які мають двох і більше дітей; д) які мають дитину віком до трьох років; е) мати (батько) яких крім них має двох і більше дітей віком довосьми років або інваліда з дитинства і виховує їх без чоловіка (дружини); ж) що надійшли на роботу за фахом безпосередньо після закінченняосвітніх установ вищої професійної освіти наумовах повного робочого дня у державні організації, перелікяких визначається Кабінетом Міністрів України, - на час цієїроботи; з) закінчили державні, муніципальні або маютьдержавну акредитацію з відповідних спеціальностейнедержавні освітні установи вищої професійноїосвіти і які проходять службу в органах внутрішніх справ, установах іорганах кримінально - виконавчої системи, федеральних органах податковоїполіції та митних органах Російської Федерації, а також навчаються уосвітніх установах зазначених органів або закінчили даніосвітні установи та отримали спеціальні звання, - на часслужби в цих органах

  2. Право на отримання відстрочки від призову на військову службу мають такожгромадяни: а) що навчаються за очною формою навчання в державних, муніципальнихабо що мають державну акредитацію з відповідних спеціальностейнедержавних освітніх установах початкового професійного,середньої професійної або вищої професійної освіти, - начас навчання.

  Право на вказану відстрочку від призову на військову службунадається не більше двох разів (для отримання професійногоосвіти даного і більш високого рівня в будь-яких двох з вказаних типівосвітніх установ).

  Громадяни мають право на відстрочку для здобуття професійноїосвіти в разі повторного надходження в освітні установипрофесійної освіти даного рівня, а також у випадкаходноразового використання академічної відпустки або одноразового перекладув інший освітній заклад професійної освіти даногорівня, якщо раніше зазначена відстрочка їм надавалася не більше одногорази; б) одержують фундаментальну наукову, професійну освіту за очноюформі навчання у державних, муніципальних або мають державнуакредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями)недержавних освітніх установах вищої професійноїосвіти та наукових установах, що мають ліцензії на веденняосвітньої діяльності за освітніми програмами післявузівськоїпрофесійної освіти, - на час навчання та захистукваліфікаційної роботи; в) мають вищу педагогічну освіту і постійно працюють напедагогічних посадах у державних, муніципальних або маютьдержавну акредитацію за відповідними напрямами підготовки
  (спеціальностями) недержавних сільських освітніх установах, --на час цієї роботи; г) постійно працюють лікарями у сільській місцевості, - на час цієїроботи; д) яким це право дано на підставі указів Президента Російської
  Федерації.

  3. На громадян, зарахованих у запас з присвоєнням військового званняофіцера, поширюється відстрочка від призову на військову службу запідставах, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "ж" і "з" пункту 1 іпідпунктами "б", "в", "г" і "д" пункту 2 цієї статті.

  Період первісної постановки громадян на військовий облік.

  1. Первісна постановка на військовий облік громадян чоловічої статіздійснюється в період з 1 січня по 31 березня в рік досягнення нимивіку 17 років комісією з постановки громадян на військовий облік,створюваної в районі, місті без районного поділу чи іншому рівному їммуніципальному утворенні.

  2. Первісна постановка на військовий облік громадян жіночої статіпісля отримання ними військово-облікової спеціальності, а також осіб, що одержалигромадянство Російської Федерації, здійснюється військовим комісаріатом впротягом усього календарного року.

  Обов'язки громадян по військовому обліку.

  1. З метою забезпечення військового обліку зобов'язані:

  - перебувати на військовому обліку за місцем проживання у військовомукомісаріаті, в населеному пункті, де немає військових комісаріатів, - уорганах місцевого самоврядування, а громадяни, що мають військові званняофіцерів і перебувають у запасі Служби зовнішньої розвідки Російської
  Федерації та органів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, --в зазначених органах;

  - з'явитися у встановлений час і місце за викликом (порядку) у військовийкомісаріат чи інший орган, що здійснює військовий облік, за місцемпроживання або місцю тимчасового перебування;

  - при звільненні з військової служби в запас Збройних Сил Російської
  Федерації з'явитися в двотижневий термін з дня виключення їх зі списківособового складу військової частини до військового комісаріату або інший орган,здійснює військовий облік, за місцем проживання для постановки навійськовий облік;

  - повідомити у двотижневий строк до військового комісаріату або інший орган,здійснює військовий облік, за місцем проживання про зміну сімейногоположення, освіти, місця роботи або посади, місця проживання вмежах району, міста без районного поділу або іншого муніципальногоосвіти;

  - знятися з військового обліку при переїзді на нове місце проживання абомісце тимчасового перебування (на строк більше трьох місяців), а також привиїзді з Російської Федерації на термін понад шість місяців і встати навійськовий облік у двотижневий термін після прибуття на нове місце проживання,місце тимчасового перебування або повернення в Російську Федерацію;

  - дбайливо зберігати військовий квиток (тимчасове посвідчення, виданезамість військового квитка), а також посвідчення громадянина, що підлягаєпризову на військову службу. У випадку втрати зазначених документів удвотижневий термін звернутися до військового комісаріату або інший орган,здійснює військовий облік, за місцем проживання для вирішення питання проотриманні документів замість втрачених.

  2. Громадяни, які підлягають призову на військову службу, які виїжджають у періодпроведення призову на термін більше трьох місяців з місця проживання, повинніособисто повідомити про це до військового комісаріату або інший орган, що здійснюєвійськовий облік, за місцем проживання.

  3. Громадяни виконують й інші обов'язки, встановлені Положенням провійськовому обліку.

  Строки призову громадян на військову службу.

  1. Призов на військову службу громадян, які не перебувають у запасі,здійснюється два рази на рік з 1 квітня по 30 червня і з 1 жовтня по 31грудня на підставі указів Президента Російської Федерації за наступнимивинятками: а) громадяни, що проживають в окремих районах Крайньої Півночі, перелікяких визначається Генеральним штабом Збройних Сил Російської
  Федерації, призиваються на військову службу з 1 травня по 30 червня; б) громадяни, що проживають у сільській місцевості та безпосередньо зайнятіна посівних і збиральних роботах, призиваються на військову службу з 15 жовтняпо 31 грудня; в) громадяни, які є педагогічними працівниками освітніхустанов, призиваються на військову службу з 1 травня по 30 червня.

  2. Призов на військову службу громадян, зарахованих у запас з присвоєннямвійськового звання офіцера, здійснюється у строки, що встановлюються
  Президентом Російської Федерації.

  Що передбачає військовий обов'язок?

  Військовий обов'язок громадян України передбачає:

  - військовий облік;

  - обов'язкову підготовку до військової служби;

  - призов на військову службу;

  - проходження військової служби за призовом;

  - перебування в запасі;

  - призов на військові збори і проходження військових зборів у період перебування в запасі.

  Список літератури:

  1. Закон Російської Федерації від 11 лютого 1993р. (Про військовий обов'язок і військову службу (зі змінами та доповненнями від 6 березня

  1998 року.

  2. Положення про порядок проходження військової служби з іЗміна на 26 червня 2000 року (Указ Президента Російської Федерації від 16 вересня

  1999 року № 1237).

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status