ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Забезпечення роботи с / г підприємства в умовах радіоактивного зараження
       

   

  Військова кафедра

  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ із землеустрою

  Кафедра землевпорядкування та земельного кадастру

  Забезпечення стійкості роботи с/г підприємства "Дружба" в умовах радіоактивного зараження

  Виконав: ст . 30 ГК. Горської А.А.

  Перевірив: Лапшин Г.І.

  Москва 1997

  Зміст


  Зміст 2


  ВСТУП 3


  ДІЯ РАДІОАКТИВНИХ Заражати РЕЧОВИН НА ЛЮДЕЙ, С/Г ТВАРИН І
  Рослинного 4

  Особливості зараження місцевості при аваріях на АЕС. 5
  Вплив зовнішнього гамма-опромінення на людей і тварин. 5
  Променева хвороба у людей. 6
  Променева хвороба у тварин. 7
  Зовнішній вплив бета-частинок на людей і тварин. 8
  Внутрішнє ураження людей і тварин РВ. 8
  Дія продуктів вибуху на рослини. 10

  ХАРАКТЕРИСТИКА С/Г ПІДПРИЄМСТВА "ДРУЖБА" 12


  Визначення режиму радіаційного захисту персоналу центральної садибипідприємства "Дружба" 15


  Оцінка стійкості роботи господарства "Дружба" в умовах радіоактивногозараження 17

  Методика роботи підприємства: 17
  Типові рекомендації щодо захисту тварин в умовах пасовищного утримання,перегону і транспортування 20

  ВИСНОВОК 22

  Заходи щодо підвищення стійкості роботи об'єкта. 22

  Список використаної літератури: 23

  ВСТУП

  Організація і забезпечення захисту населення від сучасних засобівпоразки і наслідків аварій, катастроф та стихійних лих - головназавдання цивільної оборони. Люди, як відомо, складають найвищуцінність нашого соціалістичного суспільства, і забезпечення їх безпеки --найважливіша мета всіх оборонних заходів. Забезпечення захисту населення відсучасних засобів нападу досягається проведенням цілого комплексузаходів, спрямованих на максимальне ослаблення результатівдії зброї масового знищення, і створенням сприятливих умовдля проживання та діяльності населення, функціонування об'єктів і силцивільної оборони при виконанні завдань. До таких заходів належать:забезпечення всього населення захисними спорудами та засобамиіндивідуального захисту; загальне обов'язкове навчання населення способамзахисту від зброї масового ураження і дій з ліквідації наслідківнападу противника, аварій, катастроф та стихійних лих;розосередження робітників, службовців і евакуація населення з великих місті зон можливого затоплення; забезпечення життєдіяльності евакуйованогонаселення; проведення протиепідемічних, санітарно-гігієнічних,спеціальних профілактичних та інших медичних заходів. В інтересахзахисту населення організовуються і проводяться такі заходи, як розвідка,сповіщення про повітряну небезпеку, про радіоактивне, хімічне,бактеріологічному зараженні і катастрофічне затоплення, а також рядзаходів, що відносяться до інших груп завдань.

  Важлива група завдань ГО - забезпечення сталого функціонуваннянародного господарства в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

  Стала робота об'єктів агропромислового комплексу дає можливістьзабезпечити населення і Збройні Сили країни достатньою кількістюосновних продуктів харчування, а промисловість-сировиною.

  Підвищення стійкості роботи об'єктів агропромислового комплексудосягається попереднім проведенням комплексу організаційних,інженерно-технічних, агротехнічних, зооветеринарних та іншихзаходів, спрямованих на максимальне зниження результатів впливузброї масового ураження на об'єкти, сільськогосподарських тварин ірослини, а також створення умов для швидкої ліквідації наслідківнападу супротивника і забезпечення виробництва доброякісноїсільськогосподарською продукцією.

  Першорядне значення у підвищенні стійкості роботи об'єктаагропромислового комплексу має організація надійного захисту людей,тварин, продуктів тваринництва, рослин і продуктів рослинництва відвпливу сучасних засобів нападу противника, а також забезпеченнясталого управління службами і силами ЦО об'єкта і організацію робіт зліквідації наслідків нападу противника і відновлення нормальноївиробничої діяльності об'єкта.

  ДІЯ РАДІОАКТИВНИХ Заражати РЕЧОВИН НА ЛЮДЕЙ, С/Г ТВАРИН І

  рослинного

  Основним джерелом іонізуючого випромінювання є продукти ядерноговибуху, що випадають із радіоактивної хмари. Вони являють собою сумішбезлічі ізотопів різних хімічних елементів, які утворилися впроцесі поділу ядерного заряду і радіоактивного розпаду цих ізотопів.
  При поділі ядер урану-235 і плутонію-239 утворюється близько 200 ізотопів 36різних елементів середньої частини таблиці Менделєєва. З безлічірадіонуклідів найбільш небезпечними є ізотопи йоду, цезію, стронцію.

  Радіоактивне зараження, як і проникаюча радіація, не завдаєпошкодження будівель, споруд, техніки, а вражає живі організми,які, поглинаючи енергію радіоактивних випромінювань, отримують дозу опромінення
  (Д), що вимірюється, як зазначалося вище, в рентгенах (Р).

  Зараження місцевості радіоактивними речовинами характеризується потужністюдози, що вимірюється в рентгенах на годину (Р/год). Потужність дози, яка вимірюється. Нависоті 1 м від поверхні землі (великого зараженого об'єкта), називаютьрівнем радіації.

  Рівень радіації показує дозу опромінення, яку може отриматиживий організм в одиницю часу на зараженій місцевості. В умовахвоєнного часу місцевість вважається зараженої при рівні радіації 0,5 Р/годі вище.

  Ступінь зараження радіоактивними речовинами поверхні окремихоб'єктів в польових умовах вимірюють в одиницях рівнів радіації по гамма -випромінюванню в мілірентгенах на годину (мР/год) або мікрорентгенах на годину (мкР/год).

  Характерною особливістю радіоактивного зараження є постійнощо відбувається спад рівня радіації внаслідок розпаду радіонуклідів. Зачас, кратне 7, рівень радіації знижується в 10 разів.

  Так, якщо через 1 год після вибуху рівень прийняти за вихідний, то через
  7 год він знизиться в 10 разів, через 49 год (близько 2 діб) в 100 разів, а через 14доби в 1000 разів у порівнянні з початковим.

  Таким чином, чим пізніше вироблено вимірювання рівня радіації, тимнижче показання приладу. Тому щоб порівнювати зараженість різнихділянок, вимірювання рівня радіації на них потрібно проводити в один і той жечас після вибуху або дані, отримані в різний час, «приводити» дооднаковим часу, наприклад до 1 години після вибуху. Цей рівень радіаціїназивається «еталонним».

  що знаходяться на зараженій місцевості люди, тварини, рослинипіддаються як зовнішнього гамма-опромінення, так і поверхневому зараженнюякі осіли на одяг, шкіру, шерсть, стебла, листя радіоактивнимиречовинами, що вражає дія яких в основному обумовлено наявністю вних бета-випромінювачів. Крім того, разом із зараженим повітрям і їжею вонипотрапляють всередину організму людини і тварин, викликаючи внутрішнєзараження.

  Особливості зараження місцевості при аваріях на АЕС.

  Небезпечним джерелом зараження можуть бути атомні електростанції, наяких сталися аварії. Аварійні ситуації створюються при порушеннях втехнологічних системах очищення, коли відбувається викид продуктівядерного розподілу (ПЯД) з газами або скидання з водою у водойми та річки, а такожпри руйнуванні активної зони реактора-тепловому вибуху, що приводить донадходженню в зовнішнє середовище великої кількості ПЯД. Так, в результатіаварії на Чорнобильській АЕС радіоактивні речовини поширилися, викликавшизараження ряду областей України, Білорусі та кількох районів Брянськоїобласті. Підвищений гамма-фон був зареєстрований в Скандинавських та іншихкраїнах Європи.

  Зараження місцевості мало деякі особливості в порівнянні ззараженням після ядерного вибуху. Так. зниження рівня радіації проходилоповільніше, ніж на сліді ядерного вибуху. Це пояснюється, з одного боку,багаторазово повторюються викидами із зруйнованого реактора, з іншого -іншим ізотопним складом сліду Чорнобильської АЕС (зокрема, меншимчислом ізотопів взагалі і короткоживучих в особливості, наявність яких іобумовлює швидкий спад рівня радіації по закономірності, зазначеної нас. 34. Другою особливістю сліду аварійного викиду АЕС з'явиласянерівномірність випадінь ПЯД на місцевості, їх плямистий (мозаїчний)характер. Найбільша кількість радіоактивних ізотопів осіло в низинних ізаплавних місцях, часом віддалених на десятки і сотні кілометрів від АЕС.
  Пагорби, бідні рослинністю, які не мали чагарників і лісів, булибільш «чистими». Освіті плям сприяла порівняно невеликависота викиду, переважання в ньому дрібнодисперсного аерозолю, більшсхильної до впливу вертикальних переміщень повітряних потоків
  (конвенції, інверсії), часта зміна напрямку і швидкості вітру.
  Третьою особливістю було те, що розподіл і перенесення РВ відбувалися ватмосфері в основному в приземному шарі, тоді як при ядерному вибуху частинарадіоактивних речовин потрапляє в тропосферу і стратосферу і випадає у виглядіглобальних опадів.

  Вплив зовнішнього гамма-опромінення на людей і тварин.

  Зовнішнє гамма-опромінення викликає у людей і тварин такий же ефект,як і проникаюча радіація. Різниця лише в тому, що дозу проникаючоїрадіації живий організм отримує протягом декількох секунд, а дозазовнішнього опромінення накопичується протягом усього часу перебування назараженій території.

  Накопичення дози гамма-опромінення в організмі відбувається нерівномірно.
  Більша її частина накопичується в перші години і дні після випадіннярадіонуклідів, коли рівень радіації найбільш високий. У першу добунакопичується 50% сумарної дози до повного розпаду РВ, за чотири доби -
  60%. Тому особливо важливо забезпечити захист від радіації в перший четвердоби після вибуху.

  Доза, отримана живим організмом протягом 4 діб підряд (в будь-якомурозподіл по днях), називається одноразової.

  При тривалому опроміненні в організмі поряд з процесами поразкивідбуваються і процеси відновлення. У зв'язку з цим сумарна дозаопромінення, що викликає один і той же ефект, при триваломубагаторазовому опроміненні вища, ніж при одноразовому. Дози, непризводять до втрати працездатності при одноразовому і багаторазовомуопроміненні, наступні, Р: одноразова (протягом 4 діб) - 50;багаторазова: протягом 10-30 діб - 100, 3-х місяців - 200, протягомроку - 300.

  Для сільськогосподарських тварин дозою, не приводить до зниженняпродуктивності і працездатності, вважається 100 Р.
  | 1. Одноразової дози | | |
  | зовнішнього | | |
  | гамма-випромінювання для | | |
  | викликають променеву | | |
  | хвороба у людини і | | |
  | тварин | | |
  | Ступінь тяжкості | Доза, Р | |
  | променевої | | |
  | хвороби | люди | тварини |
  | Легка | 100-200 | 150-250 |
  | Середня | 200-400 | 250-400 |
  | Важка | 400-600 | 400-750 |
  | Вкрай важка | Понад 600 | Понад 750 |

  Перевищення зазначеної дози викликає захворювання променевою хворобою.
  Променева хвороба, викликана гамма-опроміненням на зараженій місцевості, як івикликана проникаючою радіацією в районі ядерного вибуху, що протікає, якправило, в гострій формі і залежно від дози (табл. 1) може бути різноюступеня тяжкості: легкого, середнього, важкою і вкрай важкою.

  Перебіг гострої променевої хвороби підрозділяється на чотири періоди. Першийперіод починається відразу після опромінення і триває від кількох годиндо 2-3 діб. При цьому спостерігаються пригнічений стан, блювання, відсутністьапетиту, почервоніння слизових оболонок. Другий період (прихований або"благополуччя") триває в залежності від отриманої дозиопромінення від 3 до 14 діб. У цей час зовнішні ознаки хвороби зникають іуражені не відрізняються від здорових, хоча патологічні зміни вкровотворних органах прогресують. У третій період (розпал променевоїхвороби) розвиваються всі типові ознаки хвороби. У четвертому періоді
  (дозволу) настає або одужання, або загибель ураженої людиниабо тварини.

  Променева хвороба у людей.

  Променева хвороба легкого ступеня характеризується нездужанням, загальноюслабкістю, головним болем, невеликим зниженням лейкоцитів у крові. Всіуражені одужують без лікування.

  Променева хвороба середнього ступеня виявляється в більш важкомунездужання, розлад функцій нервової системи, блювоти. Кількістьлейкоцитів знижується більш ніж наполовину. При відсутності ускладнень людиодужують за кілька місяців. При ускладненнях може наступитизагибель до 20% уражених.

  При променевої хвороби тяжкого ступеня відзначаються важкий загальний стан,сильні головні болі, блювота, пронос, крововиливи в слизові оболонки ішкіру, іноді втрата свідомості. Кількість лейкоцитів і еритроцитів упериферичної крові різко знижується, з'являються ускладнення. Без лікуваннясмертельні випадки спостерігаються у 50% випадків.
  | 2. Вихід | | | | | | | | | |
  | людей з | | | | | | | | | |
  | ладу при | | | | | | | | | |
  | зовнішньому | | | | | | | | | |
  | опроміненні. | | | | | | | | | |
  |% | | | | | | | | | |
  | Сумарна | Рад | | | | Сумарна | Радіан | | | |
  | доза | ІАЦ | | | | доза | ціон | | | |
  | радіації, | іон | | | | радіації, | ті | | | |
  | Р | ные | | | | | потер | | | |
  | | Піт | | | | | та за | | | |
  | | Ери | | | | | час | | | |
  | | За | | | | | облуччя | | | |
  | | Вре | | | | | ения, | | | |
  | | Ма | | | | | добу | | | |
  | | Обл | | | | | | | | |
  | | Вчених | | | | | | | | |
  | | Ня | | | | | | | | |
  | |, | | | | | | | | |
  | | Добу | | | | | | | | |
  | | 4 | 10 | 20 | 30 | Р | 4 | 10 | 20 | 30 |
  | 100 | - | - | - | - | 275 | 95 | 80 | 65 | 50 |
  | 125 | 5 | 2 | - | - | 300 | 100 | 95 | 80 | 65 |
  | 150 | 15 | 7 | 5 | - | 325 | 100 | 98 | 90 | 80 |
  | 175 | 30 | 20 | 10 | 5 | 350 | 100 | 100 | 95 | 90 |
  | 200 | 50 | 30 | 20 | 10 | 400 | 100 | 100 | 100 | 95 |
  | 225 | 70 | 50 | 35 | 25 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
  | 250 | 85 | 65 | 50 | 35 | | | | | |

  Променева хвороба вкрай важкого ступеня без лікування закінчуєтьсясмертельним наслідком в 80-100% випадків.

  У табл. 2 наведені величини доз зовнішнього опромінення.

  Променева хвороба у тварин.

  Променева хвороба легкого ступеня характеризується короткочаснимпригніченням загального стану, відмовою від корму, невеликим зменшенням числалейкоцитів.

  Променева хвороба середнього ступеня характеризується пригніченим станом,відмовою від корму, лихоманкою, короткочасними проносами. У овець до кінцятижня випадає шерсть (рис. 3). Кількість лейкоцитів знижуєтьсяна 50% і більше, на слизовій з'являються крововиливи. За відсутностіускладнень відбувається одужання протягом 2-3 місяців. Без лікуванняхвороба ускладнюється, що призводить до загибелі 10 - 15% хворих тварин.

  При променевої хвороби тяжкого ступеня спостерігаються сильне пригнічення,підвищення температури тіла, випадання волосся і вовни, різке зниженнякількості формених елементів крові, крововиливи, пронос з кров'ю,сильне виснаження. Загибель уражених без лікування досягає 60%.

  Вкрай важка ступінь хвороби протікає з тими ж ознаками, але більшбурхливо. Тварини гинуть протягом 10 - 15 днів.

  Існує видова і вікова чутливість тварин до опромінення.
  Дуже стійкі до опромінення комахи, як корисні, так і шкідливі,витримують дози в десятки тисяч рентген. Проте використання продуктівбджільництва з території, зараженій РР, буде неможливо через зборубджолами пилку і нектару з забруднених радіоактивним пилом квітів.

  При опроміненні часто повторюваними невеликими дозами гамма-променів абопри тривалому надходженні радіоактивних речовин всередину організму можливохронічний перебіг променевої хвороби.
  | 3. Зниження | | |
  | продуктивно | | |
  | сті | | |
  | тварин | | |
  | при променевої | | |
  | хвороби | | |
  | Ступінь | Зниження | Зниження маси тіла,% |
  | променевої | лактації,% | |
  | хвороби | | |
  | Легка | На 10-20 | Протягом тижня приросту |
  | | | Маси не спостерігається |
  | Середня | На 20-80 | на 5-10 |
  | Важка | На 80-95 в першу | |
  | | 3 - 5 днів, потім | |
  | | Повне | |
  | | Припинення | |
  | Вкрай | 100 | М | | | |
  | важка | | а | | | |
  | | | З | | | |
  | | | З | | | |
  | | | А | | | |
  | | | Т | | | |
  | | | Е | | | |
  | | | Л | | | |
  | | | А | | | |
  | | | У | | | |
  | | | У | | | |
  | | | И | | | |
  | | | Ж | | | |
  | | | І | | | |
  | | | У | | | |
  | | | Ш | | | |
  | | | І | | | |
  | | | Х | | | |
  | | | Ж | | | |
  | | | І | | | |
  | | | У | | | |
  | | | О | | | |
  | | | Т | | | |
  | | | Н | | | |
  | | | И | | | |
  | | | Х | | | |
  | | | У | | | |
  | | | О | | | |
  | | | З | | | |
  | | | З | | | |
  | | | Т | | | |
  | | | А | | | |
  | | | Н | | | |
  | | | А | | | |
  | | | У | | | |
  | | | Л | | | |
  | | | І | | | |
  | | | У | | | |
  | | | А | | | |
  | | | Е | | | |
  | | | Т | | | |
  | | | З | | | |
  | | | Я | | | |
  | | | Ч | | | |
  | | | Е | | | |
  | | | Р | | | |
  | | | Е | | | |
  | | | З | | | |
  | | | 1 | | | |
  | | |, | | | |
  | | | 5 | | | |
  | | | - | | | |
  | | | 2 | | | |
  | | | М | | | |
  | | | Е | | | |
  | | | З | | | |
  | | | П | | | |
  | | | О | | | |
  | | | З | | | |
  | | | Л | | | |
  | | | Е | | | |
  | | | Н | | | |
  | | | А | | | |
  | | | Ч | | | |
  | | | А | | | |
  | | | Л | | | |
  | | | А | | | |
  | | | О | | | |
  | | | Б | | | |
  | | | Л | | | |
  | | | У | | | |
  | | | Ч | | | |
  | | | Е | | | |
  | | | Н | | | |
  | | | І | | | |
  | | | Я | | | |

  Іонізуюче випромінювання в дозах, що викликають гостру променеву хворобу,негативно впливає на продуктивність тварин (табл. 3), вроджений інабутий імунітет, знижуючи опірність організму до інфекції,змінює прояв феномену алергії, спотворюючи достовірність інформації, що використовуються вклінічній практиці алергічних проб (туберкуліну-зації, маллеінізаціі іін.)

  Зовнішній вплив бета-частинок на людей і тварин.

  При зовнішньому зараженні радіоактивними речовинами спостерігаються «бета -опіки »шкірних покривів. У людей найбільш часто відзначаються ураження шкіри наруках, голові, в області шиї, попереку; у тварин-на спині, а при поїданнітрави з забрудненого пасовища-на морді. Тяжкість ураження залежить відтривалості контакту радіонуклідів з поверхнею тіла людини,тварини, з рослиною.

  Допустима ступінь радіоактивного зараження поверхні тіла людини
  20 мР/год, тварини-100 мР/год при контакті протягом доби.

  Внутрішнє ураження людей і тварин РВ.

  Воно може відбутися при попаданні всередину організму зараженої їжі такорму. Більша частина радіонуклідів проходить кишечник транзитом і виділяєтьсяз організму. При цьому вони викликають радіаційне ураження слизовоїоболонки шлунково-кишкового тракту, що призводить до порушення функційорганів травлення та зниження продуктивності тварин. Інша частинаізотопів, біологічно найбільш активних, до яких у першу чергувідносяться йод-131, стронцій-90, цезій-137, має високурадіотоксичність і майже повністю всмоктується в кишечник, розподіляючисьпо органах і тканинах організму.

  Токсичність радіонуклідів залежить від виду енергії випромінювання, періодунапіврозпаду, фізико-хімічних властивостей речовини, у складі якогорадіонуклід потрапляє в організм; типу розподілу по тканин і органів;швидкості виділення з організму. У табл. 4 дана характеристика найбільшбіологічно небезпечних ізотопів.

  Органи і тканини, в яких відбувається виборча концентраціярадіонукліда, внаслідок чого вони піддаються найбільшому опромінення іпошкодження, називаються критичними. Так, найбільша кількістьрадіоактивного йоду кон центрується в щитовидній залозі. Оскільки вперші дні після вибуху радіонукліди йоду (від йоду-128 до йоду-139)становлять 19% всієї активності виділилися при вибуху радіоактивнихречовин, то щитовидна залоза (її маса становить 0,006% усієї маси тілавеликої рогатої худоби) опромінюється в 1-10 тис. разів сильніше, ніж іншіоргани. Це призводить до її запалення, некрозу, повного припинення функції,що є причиною виснаження і загибелі організму.
  | 4. | | | | | |
  | Характерис | | | | | |
  | тика | | | | | |
  | біологічес | | | | | |
  | ки небезпечних | | | | | |
  | радіоізото | | | | | |
  | пов при їх | | | | | |
  | надходження | | | | | |
  | і в | | | | | |
  | організм | | | | | |
  | людини | | | | | |
  | | | | Резорбція, | | |
  | | | |% | | |
  | Ізотоп | Період | Вид | з | із | Критичний орган |
  | | Полурасп | випромінювань | шлунково-| легких | |
  | | Пекла | ения | кишкового | | |
  | | (Т 1/2) | | тракту | | |
  | Йод-131 | 8,06 добу | b, g | 75-100 | 75-100 | Щитовидна залоза |
  | Стронцій-9 | 28,6 | b | 10-30 | 75-50 | Кістки (червоний кістковий | |
  | 0 | року | | | | мозок) | |
  | Цезій-137 | 30 років | b, g | 75-100 | 75-100 | М'язи (все тіло) |

  | Продовження | | | | |
  | є | | | | |
  | Ізотоп | Ефективні | Активність при | Активність на аварійній сліді |
  | | Й період | вибуху боєприпасів | Чорнобильської АЕС (на 15-й |
  | | Підлозі | | день), Ки |
  | | Виведення | | |
  | | (Теффі) |% | на 1 Мт, | |
  | | | | Кі | |
  | Йод-131 | 6,9 добу | 2,9 | 1,14-108 | 1,3-106 |
  | Стронцій-9 | 18 років | 3,5 | 1,05-105 | 8,5-104 |
  | 0 | | | | |
  | Цезій-137 | 70 діб | 5,57 | 1,59-105 | 2,8-105 |

  радіоізотопи стронцію концентруються в кісткової тканини, порушуючи функціюкровотворення кісткового мозку. Цезій-137 рівномірно розподіляється вм'язової тканини і тому менш небезпечний, ніж радіоізотопи йоду і стронцію.
  Для всіх радіонуклідів критичними органами будуть кровотворна система істатеві залози. Які потрапили до організму радіоактивні ізотопи виводяться знього. Період, протягом якого з організму виводиться половинащо надійшов кількості елемента, називається біологічним періодомнапіввиведення. Спад радіоактивних ізотопів з організму прискорюється за рахунокрадіоактивного розпаду. Отже, зменшення радіонуклідів в організмівідбувається з біологічним закономірностям і за законом радіоактивногорозпаду. Фактична спад їх в організмі прийнято виражати ефективнимперіодом напіввиведення (Теффі).

  Більша частина РВ виділяється з організму з калом, менша-з сечею.
  Біологічно активні елементи виділяються з молоком (з 1 л молокавиділяється 1% надійшов за добу йоду-131, 0,6-0,9% ізотопів стронцію табарію, до 2% цезію-137). У сільськогосподарської птиці найбільшу кількістьізотопів виділяється з яйцями, при цьому в шкаралупі переважноконцентрується стронцій, у білку-цезій, у жовтку - йод.

  Дія продуктів вибуху на рослини.

  Випромінювання, що поглинається окремими рослинами, випускаєтьсярадіоактивними частками, що лежать на цю рослину, а також знаходятьсяна поверхні грунту або сусідніх рослинах. Залежно від розмірівчастинок, густоти травостою чи щільності насаджень, форми листа та характеруйого поверхні (гладка або опушена) на рослинах затримується від 8 до
  25% осідає на землю радіоактивного пилу.

  У радіаційному ураженні рослин на відміну від людей і тварин головнуроль грає бета-, а не гамма-випромінювання. Це пояснюється тим, що бета -частинки, володіючи певною масою і меншою швидкістю, сильнішепоглинаються рослинами. мають за рахунок листя дуже велику поверхнюбезпосереднього контакту з частками, перешкоджати чому практичнонеможливо.

  Вклад бета-випромінювання в загальну поглинену рослинами дозу випромінювання вперші години після випадання може в 10 разів і більше перевищувати внесок гамма -опромінення, а це значить, що доза опромінення, одержувана рослинами, в 10разів вище експозиційної дози гама-випромінювання, яка вимірюється дозиметричнимприладом.

  Радіоактивні речовини, що випадають на рослини, не тільки забруднюютьповерхню, але і всмоктуються через листя всередину (йод, цезій), аопинившись у грунті (особливо довго вони затримуються в її верхньому шарі (5-7см), починають надходити в рослини через кореневу систему. Оскільки дляцього потрібен певний час, протягом якого короткоживучі ізотопирозпадаються, то з грунту надходять живучі радіонукліди, і в першучергу стронцій-90. Ці ізотопи депонуються в листі, стеблах ізначно менше (до 2%) в зерні. Рослини найбільш чутливі доопромінення в ранні фази розвитку, коли страждають зони активного зростання, т.тобто молоді діляться клітини. Існує також видова і сортоварадіочутливість.

  Променеве ураження рослин проявляється в уповільненні росту і розвитку,зниження врожайності, зниження репродуктивності насіння. Харчове якістьврожаю також знижується. Тяжка поразка призводить до повної зупинки зростанняі загибелі рослин через кілька днів або тижнів після опромінення (табл.
  5). Ступінь радіоактивного ураження залежить в основному від величиниотриманої дози опромінення і радіочутливості рослини під часопромінення.

  | Відсотки від | |
  | дози. | Реакція на опромінення |
  | викликає | |
  | загибель рослин | |
  | 10 | Не спостерігається (вид рослини |
  | | Нормальний) |
  | 25 | Зниження зростання на 10% |
  | 34 | Зниження зростання на 50% |
  | 40 | Стерильність пилку |
  | 45 | Затримка освіти генеративних |
  | | Органів |
  | 60 | Різке пригнічення росту |
  | 75 | Загибель половини рослин |
  | 100 | Повна загибель рослин |

  радіочутливість рослин сильно залежить від фази розвитку їх учас опромінення. Посівні якості насіння найбільшою мірою знижуються приопроміненні у фазі колосіння у зернових і цвітіння у бобових.
  | 4. Дози | | | |
  | одноразового | | | |
  | гамма-опромінення | | | |
  |, Що викликають | | | |
  | загибель | | | |
  | рослин, | | | |
  | перебувають в | | | |
  | найбільш | | | |
  | радіочувствітел | | | |
  | ьних фазах | | | |
  | вегетації | | | |
  | Вид рослин | Доза | Вид рослин | Доза |
  | | Опромінений | | опромінений |
  | | Ия, Р | | ия, Р |
  | Цибуля ріпчаста | 150 | Рис | 1960 |
  | Овес | 330 | Льон | 2070 |
  | Кукурудза | 420 | Квасоля | 3600 |
  | Жито, ячмінь | 435 | Природні | 1200 |
  | | | Трави | |
  | Пшениця | 450 | Тис | 80 |
  | Горох | 460 | Модрина | 125 |
  | Бавовник | 1010 | Сосна, ялина | 100 |
  | Картопля, | 1260 | Дуб, береза | 800 |
  | капуста | | | |
  | Томати, буряк | 1340 | Клен червоний | 1000 |
  | Примітка. | | | |
  | Поглинена | | | |
  | доза в 10 разів | | | |
  | більше | | | |
  | зазначеної дози | | | |
  | гамма-опромінення | | | |
  | (в рентгенах) в | | | |
  | результаті | | | |
  | дії | | | |
  | бета-частинок. | | | |

  При випаданні радіоактивних речовин на лісові масиви продукти поділузатримуються переважно кронами дерев (40-90%), причому листянихпорід краще, ніж хвойних. Атмосферні опади і вітер переміщуютьрадіоізотопи під полог лісу. Частина їх проникає всередину деревних порід іпоширюється або рівномірно по всьому стволу (береза), абопереважно в зовнішніх шарах ствола (сосна). Значна кількістьрадіоактивних речовин в лісах буде поглинена грибами та ягодами іміститися в м'ясі диких звірів і птахів.

  ХАРАКТЕРИСТИКА С/Г ПІДПРИЄМСТВА "ДРУЖБА"

  Колгосп "Дружба" Ростовської області створено в результаті обьедененія двохколгоспів у 1952 році.

  Державним актом на право користування землею за ним булозакріплено 6321 га землі з двома населеними пунктами, які перебували вмежах його землеволодіння. На території колгоспу "Дружба" проживає 1120чоловік.

  Кількість дворів та склад населення


  | Найменування | Кількість | Усього | |
  | селищ | дворів | населення, | у тому числі |
  | | | Чол. | |
  | | | | Колгоспників | з них | працівників |
  | | | | |--------| Сфери |
  | | | | |------ Тр | соціального |
  | | | | | Удоспо-| обслу |
  | | | | | | Живания |
  | | | | | Собних | |
  | |
  | 1. Липівка 300 640 |
  | 580 540 32 |
  | 2. Йосипівка 150 480 |
  | 250 180 11 |
  | |
  | Разом 450 1120 |
  | 830 720 43 |

  Основний населений пункт-с. Липівка, який є центральноюсадибою колгоспу, тут розміщені правління колгоспу і суспільні центр,сільська рада, відділення зв'язку, клуб, лікарня, середня школа, сад-
  -ясла, магазин, лазня.

  В с. Йосипівка є контора виробничої дільниці, клуб на 100місць, школа, сад-ясла, медпункт.

  Всі населені пункти електрофікованого і радіофіковані, єтелефон, здійснюється підвезення балонного газу.

  Колгосп розташований в 5 км від районного центру та залізничної станціїм. Усово.

  У районному центрі розміщені всі організації виробничоїінфраструктури району - "Сільгосптехніка",

  "Сільгоспхімія", відділення банку, пункти Державні закупівлі с.г.продукції: зерна (елеватор), плодів і винограду (плодово-консервнийкомбінат), молока (молокозавод) і м'ясокомбінат.

  Рослинність. Деревна рослинність представлена одним невеликимділянкою лісу площею 3,4 га

  Характеристика рослинництва
  | Назва с/х | Площа під | Врожайність, | Фази розвитку |
  | культур | посівами, га | ц/га | с/г культур по |
  | | | | Станом на 1 |
  | | | | Червня |
  | озиме жито | 1085 | 20.6 | молочна |
  | | | | Стиглість |
  | ячмінь | 630 | 18.2 | кущіння |
  | кукурудза на | 98 | 30 | 3-11 лист |
  | зерно | | | |
  | горох | 240 | 19,6 | бутонізації |
  | просо | 580 | 18.3 | кущіння |
  | картопля | 65 | 118 | бутонізації |

  і трьома полезахисних лісосмуг на площі 13,09 га. Шириналісосмуг 18 м. Основними породами є акація і гледичія. Конструкціяожурная, шестірядная. Висота дерев у середньому становить 15 м.

  Травостій на пасовищах низької якості, тому що переважають злаки -полинові асоціації, а по схилах і днищ балок - злакове різнотрав'я.
  Пасовища перебувають у занедбаному стані. Продуктивність їх 35 ц поїдаємозеленої маси.

  Водопостачання. На території колгоспних селищ є 6артезіанських колодязів, розташованих в різних місцях. Вода в колодязяхм'яка і придатна для пиття. З готівкових вододжерел населені пунктиколгоспу цілком забезпечені водою для побутових виробничих потреб. ?????їх від 120 до 160 л/сек.

  Дорожня мережа. Через землекористування колгоспу з півночі на південьпроходить дорога республіканського значення, з твердим покриттям. Крімцього, через зеілепользованіе колгоспу проходять грунтові дорогигосподарського значення шириною 6 м. Ширина польових доріг 5 м.

  Спеціалізація. На рік складання прокату представлена багатьмагалузями, напрямок господарства можна визначити як скотарсько -зернове з розвиненим свинарством.

  Тваринництво. У колгоспі є тваринницькі ферми з великоюрогатої худоби, свиней.

  Поголів'я громадської худоби та птиці характеризується наступнимиданими

  Поголів'я худоби, їх жива маса на період складання проекту
  | Види і біологічних потреб | Кількість | Жива маса 1 |
  | худоби | | гол. |
  | 1. Велика рогата худоба - всього | | |
  | у т. ч. корови | 545 | Х |
  | | 350 | 400 |
  | 2. Свині-всього | | |
  | у т. ч. свиноматки основні | 1200 | Х |
  | | 60 | 100 |
  | 3. Коні-всього | | |
  | в т. ч. робітники | 132 | Х |
  | | 85 | 500 |
  | 4. Пасіка (кількість | | |
  | бджолосімей) | 200 | Х |

  Продуктивність худоби: надої на 1 корову за рік склав 2500 кг; отримано телят на 100 корів 80 голів; отримано поросят від однієї основної свиноматки 12 гол; вихід меду 1 бджолосім'ї 30 кг; воску 1 кг.

  Велика рогата худоба-Безпородний, порода свиней - велика біла.

  Виробничі процеси механізовані не повністю, багато видівробіт виконуються вручну. Ферми обладнані підвісними дорогами таводопроводом.

  Основним джерелом водопостачання в населених пунктах єколодязі. Дебіт колодязів невеликий, а влітку скорочується. В с. Потаповоє 10 шахтних колодязів, але основними джерелами водопостачанняє 2 артезиан

  Визначення режиму радіаційного захисту персоналу центральної садиби підприємства "Дружба"

  Режими радіаційного захисту розраховуються заздалегідь до появивражаючого фактора радіаційного зараження і має мету: зменшити абовиключити по можливості радіаційні втрати людей і тварин, а такожвиключити зараження матеріальних засобів. Режими радіаційного захиступередбачають обов'язкове виконання вимог щодо використаннязахисних властивостей протирадіаційних укриттів, виробничих будівель,житлових споруд, транспорту, засобів індивідуального захисту та медичноїдопомоги.

  Зміст навчальної радіаційної обстановки. За даними прогнозу
  Обласного управління у справах ГО і НС після можливого наземного ядерногоудару по обласному центру на території підприємства очікуються рівнірадіації.
  | Рівень радіації в | Час t0 в | Коефіцієнти | Тривале |
  | рентген годинах | годинах після | ослаблення | ость |
  | у | на Ц. | на | вибуху до | ПРУ | ПЗ | ЖЗ | проходження на |
  | полях | У. | фермі | моменту | | | | роботу і |
  | | | | Для вирощування | | | | назад tом |
  | | | | Радіоактив. | | | | |
  | | | | Речовин | | | | |
  | 40 | 48 | 30 | 3 | 60 | 8 | 2 | 0.5 |

  З урахуванням умовної роботи персоналу та стану їх захищеності. Роботау 1-4 зміни, тривалість до 8 годин. Сумарна доза одноразовогодопустимого опромінення до 50 Р.; тривалість роботи 4 доби.

  1) Встановлюємо попередній режим поведінки персоналу. (ПРУ) tпру = 10 год Кпру = 60 tо. м. = 0.5 ЯЖ. з = 2 tпр. з = 8 год Кпр. з = 8 tж. з. = 5 ч

  (T = 24 год

  2) розраховується коефіцієнт захищеності персоналу

  Сз == 5,75 (5,8 < p> 3) Визначаємо добові дози опромінення персоналу підприємства,що знаходиться на відкритій місцевості.

  Д = 5 · Ро · to1, 2 (1/tн0, 2 - 1/tк0, 2); [P] to = tн - початок опромінення в 1 добу tк-кінець опромінення в 1 добу

  Д1 = 5.48.21, 2 (1/30 ,2-1/270,2) = 251,1

  Д2 = 5.48 · 21,2 (1/27 0,2 - 1/510, 2) = 53,8

  Д3 = 5.48.21, 2 (1/51 0,2 - 1/750, 2 ) = 35,9

  Д4 = 5.48.21, 2 (1/75 0,2 - 1/990, 2) = 17,9

  (Д = 358 , 7

  4) Визначаємо коефіцієнт безпеки захищеності на кожну добу вокремо.

  Сбз =

  Дсуточн - знайдені (251,1; 53,8; 35,9; 17,9).

  Ддопуст = 50 Р (25 +10 +8 +7)

  С1бз = 10.0

  С2бз = 5.4

  С3бз = 4.5

  С4бз = 2.6

  Отже, режим поведінки перебування задовольняє повністю тільки для 2,
  3, 4 доби. Тому доцільно пересматреть поведінку персоналу
  Слід зменшити час перебування в житлових будинках і увелічеть часприбування впротіво радіаційних спорудах
  | | | | Час перебування в защ. спорудах, ч |
  | N діб | Сз | Сбз | ПРУ | Пр. З. | Ж. З. | О. М. |
  | 1 | 12,2 | 10,0 | 13 | 8 | 2,5 | 0,5 |
  | 2 | 5.8 | 5.4 | 10 | 8 | 5 | 1 |
  | 3 | 5.8 | 4.5 | 10 | 8 | 5 | 1 |
  | 4 | 5.8 | 2.6 | 10 | 8 | 5 | 1 |

  Отримані розрахункові дані занести до таблиці

  Аналогічні режими радіаційного захисту визначаються для персоналутваринницької та рослинницької галузей, c урахуванням використання їхумов захищеності. Режим радіаційного захисту персоналу виконує своюроль щодо забезпечення захисту за умовою:

  1. Якщо персонал буде своєчасно повідомлена про початок радіоактивногозараження.

  2. Якщо на кінець кожного дня буде здійснюватися дозиметричнийконтроль опромінення. Фактичні дози не перевищують щоденної дози.

  3. Якщо після закінчення робочого дня буде здійснюватися радіаціїоннийконтроль персоналу, про за результатами цього контролю буде проводитьсядезактівірованіе одягу, взуття персоналу і його обробки, і якщо на протязіпоточного тижня персонал буде приймати протирадіаційних апарат --йодистий калій.

  Оцінка стійкості роботи господарства "Дружба" в умовах радіоактивного зараження

  Створюється приблизна радіаційна обстановка. Визначаються дозиопромінення та радіаційні втрати.

  При другій або середнього ступеня радіаційного опромінення із загального числауражених від 5 до 15% безповоротні втрати, а ті, хто повертаються дотрудової діяльності, то тільки через 2-4 місяці лікування.

  При третього ступеня радіаційного ураження всі або частково люди,тварини, рослини піддаються випромінювання; безповоротні втрати від 20 до
  80%.

  Підприємства ліквідуються за крайньої ступені ураження (100% людейвтрачені).

  Методика роботи підприємства:

  | Показники | Для ЦУ | Для ферми | Для поля |
  | Р0, р/ч | 48 | 30 | 40 |
  | t01, 2, час | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
  | Р1, р/ч | 177.6 | 111 | 148 |
  | Підзона, Д | Б-3 | Б-1 | Б-2 |
  | Доза, р | 800-1200 | 400-600 | 600-800 |


  Визначаємо дозові підзони, в яких може опинитися територіяпідприємства.

  Р0 - виміряний рівень радіації (Р/год)

  Р1 = Р0 · t01, 2 t01, 2 = (3) 1,2 = 3.7
  Виявляються підвальні приміщення, придатні для укриття персоналу. Захистперсоналу забезпечена за умови, якщо дотримані три основні вимоги: а) якщо захисні споруди досить герметичні; б) якщо там створюються умови безперервного перебування там протягомдвох діб;в) коефіцієнти захисту підвальних приміщень:

  К3 і 50-100 разів послаблює проникаючу радіацію в сільській місцевості

  К3 = 2Н/Д

  Д - товщина шару половинного ослаблення цього матеріалу;

  Н - товщина будівельного матеріалу;

  Підвальні приміщення придатні для захисту персоналу
  | Будівельні | h, см | d, см | h/d, см | Кз | Рішення |
  | й | | | | | і реалізації |
  | матеріал | | | | | вирішенні |
  | А. підвали шкіл |
  | ж/б плити | 22,5 | 5,6 | 4 шару | 16 | Не забезпечують |
  | | | | | | Захисту від |
  | | | | | | Опромінення |
  | цегла | 25 | 8,4 | 3 шару | 8 | Посилити за рахунок |
  | РАЗОМ | | | 7 шарів | 128 | цегляної кладки |
  | Б. підвали будинків культури |
  | ж/б плити | 22,5 | 5,6 | 4 шару | 16 | Не забезпечують |
  | | | | | | Захисту від |
  | | | | | | Опромінення |
  | цегла | 25 | 8,4 | 3 шару | 8 | Посилити за рахунок |
  | РАЗОМ | | | 7 шарів | 128 | цегляної кладки |
  | В. підвали житлових будинків |
  | дерево | 25 | 21 | 1 шар | 2 | Не забезпечують |
  | | | | | | Захисту від |
  | | | | | | Опромінення |
  | земля | | | 3 шару | 8 | Провести обваловки |
  | | | | 7 шарів | 128 | землею |
  | Назва захисних | Загальна площа, | Необхідна | Кількість |
  | споруд | м2 | площа на | вкриваємося |
  | | | Одного | |
  | | | Вкривається, 1 | |
  | | | Чел/м2 | |
  | підвали шкіл | 500 | 0.5 | 1000 |
  | підвали будинків | 400 | 0.5 | 800 |
  | культури | | | |
  | підвали житлових | 300 | 0.5 | 600 |
  | будівель | | | |
  | | | | В = 2400 чоловік |


  Визначаються витрати на посилення захисної потужності підвальних приміщень.
  | Матеріяли Послуги | Кількість | Загальна вартість витрат |
  | | Вартість | |
  | цегла | 1000 шт.-1000000 руб. | 0,25 м - ширина |
  | | | 3 м - висота 0,75 м3 |
  | | | |
  | | | 1 м - довжина |
  | | | 1м3 цегли - 475 шт |
  | пісок | 7 м3-500000 руб. | |
  | цемент | 5кг-30000 руб. | |
  | Вартість з урахуванням | 1 м3 | Усього; 1305000 крб

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status