ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Проектування відділення відновлення осей балансирів сідельних пристроїв
       

   

  Військова кафедра

  5

  -----------------------

  6

  ! "

  1 -" - - "/ -!!"-/ -!

  ! -!, +% #! "-!"

  1.1 @ 0B: 0O E0 @ 0: B5 @ 8AB8: 0> B45; 5 = 8O 2> AAB0 => 2; 5 = 8O> A59 10; 0 = A8 @> 2

  A545; L = KE CAB @> 9AB2

  -B45; 5 = 85 2> AAB0 => 2; 5 = 8O> A59 10 ; ЛИСТ

  1 ПРОЕКТУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ ВІДБУДОВИ осей
  БАЛАНСИР сідельні ПРИСТРОЇВ

  1.1 Коротка характеристика відділення відновлення осей балансирівсідельних пристроїв

  Відділення відновлення осей балансирів сідельних пристроїв призначені-ченодля відновлення деталей електролітичним осадженням металу назношені поверхні з наступною механічною обробкою.

  Обладнання розміщується відповідно до схеми технологічного процесу.
  випрями-Мітел і системи регулювання струму розміщуються безпосередньо біля ванн. Гальванічні ванни встановлюються в окремому приміщенні.
  Відділення відновлення осей балансирних підвісок ділиться на гальванічний і механ-ний пости. Гальванічний пост відгороджений від інших приміщень газонепро-Ніцан стінами. Поруч з гальванічним постом розташовується приміщення для нейтралізації, де проводиться очищення стічної води. Нейтралізовані стоки надходять на відстійник, потім очищена вода йде в каналізацію, а обез-воженний осад пропускається через вакуум для практичного застосування чи захоронення.

  1.2 Визначення трудомісткості і розподіл її за видами робіт

  Трудомісткість гальванічної операції з відновлення осі балансира сідельного пристрої автомобілів ЗІЛ-130 і КАМАЗ-5410 ТГ = 0,445 чел.-ч.

  Трудомісткість шліфувальних операцій з відновлення осі балансира сідельного пристрої автомобілів ЗІЛ-130 і КАМАЗ-5410 Тих = 0,03 чел.-ч.

  Річний обсяг робіт (Т, чел.-ч., розраховують за формулою

  (Т = Т * N, < p> (1)

  де Т (трудомісткість ремонту одиниці продукції, чел.-ч.;

  N (річна виробнича програма, шт.

  (ТГ = 0,445 * 2600 * 2 = 2314 чел.-ч.

  (Тих = 0,03 * 2600 * 2 = 156 чел.-ч.

  1.3 Розробка технологічного процесу

  Деталі у відділення відновлення подаються партіями з урахуванням технологи-чеських маршрутів зі складу деталей, що очікують ремонту, та інших виробниц-дарських ділянок. Після механічної обробки деталі надходять на Гальве-нічних пост. Потім деталі знову надходять на механічний пост для закінченні котельної обробки. Відновлені деталі подаються на комплектування.

  1.4 Розрахунок фондів часу

  Номінальний річний фонд часу робочого і устаткування Фн розраховують за формулою

  Фн = Кр * tcм (Кп * tc,

  (2)

  8

  ЛИСТ

  Число допоміжних робітників mвсп розраховують за формулою

  mвсп mсп,

  (8)

  де П1 (відсоток допоміжних робітників, П1 = 25%.

  mвсп

  Число допоміжних робітників беремо в кількості 1 людини.

  Число інженерно-технічних працівників mітр розраховують за формулою

  mітр (mсп + mвсп),

  (9)

  де П2 (відсоток інженерно-технічних працівників, П2 = 10%.

  mітр (3 +1) = 0,4

  Число інженерно-технічних працівників беремо в кількості 1 людини.

  Число службовців mсл розраховують за формулою mсл (mсп + mвсп),

  (10) де П3 (відсоток службовців, П3 = 6%. MCЛ

  Число службовців беремо в кількості 1 людини.

  Число молодшого обслуговуючого персоналу розраховують за формулою mмоп (mсп + mвсп),

  (11) де П4 (відсоток молодшого обслуговуючого персоналу, П4 = 3%. mмоп

  Число молодшого обслуговуючого персоналу беремо в кількості 1 людини.

  Таблиця 1 (Відомість розрахунку виробничих робітників

  | Наймену-| праце-| Годо-| Годо-| Річний | Число робочих | Коеф-|
  | вання ра-| ємність | | вої | фонд | | фіці-|
  | | Чел.-ч. | ша | обсяг | часу | | ент |
  | бот | | прог-| робіт | ч. | | Загруз. |
  | | | Рамі | чел.-ч. | | | |
  | | | Шт. | | | | |
  | | | | | | Розрахунок-| приня-| |
  | | | | | | Ве | тое | |
  | Гальвані-| 0,445 | 5200 | 2314 | 1761,6 | 1,3 | 2 | 0,95 |
  | | | | | | | | |
  | орієн | | | | | | | |
  | Механічним | 0,03 | 5200 | 156 | 1761,6 | 0,1 | 1 | 0,95 |
  | орієн | | | | | | | |

  1.6 Розрахунок кількості робочих місць

  Число робочих місць Хрм розраховують за формулою

  Хрм

  (12)

  7

  ЛИСТ

  де Кр (число робочих днів у році, Кр = 253;

  tсм (тривалість зміни, ч., tсм = 7,2 ч;

  Кп (число передвихідні та передсвяткових днів, Кп = 60;

  tс (час на яке скорочується зміна в передсвяткові і в поперед -

  Ходна дні, tc = 1 ч.

  Фн = 253 * 7,2 (60 * 1 = 1761,6

  Дійсний річний фонд часу роботи робочого ФДР розраховують за формулою

  ФДР = (Фн (Ко * tсм) * (р,

  (3)

  де Ко (загальне число робочих днів відпустки на рік, Ко = 30;

  (р (коефіцієнт втрат робочого часу, (р = 0,97.

  ФДР = (1761,6 (30 * 7,2) * 0,97 = 1499,2

  Дійсний річний фонд часу роботи устаткування ФДО розраховують за формулою

  ФДО = Фн * n * (о,

  (4)

  де n (кількість змін, n = 1;

  (о (коефіцієнт використання устаткування, що враховує простої устаткування в ремонтах, (о = 0,95.

  ФДО = 1761,6 * 1 * 0,95 = 1673,5

  Дійсний річний фонд часу робочого місця Фрм розраховують за формулою

  Фрм = Фн * n.

  (5)

  Фрм = 1761,6 * 1 = 1761,6

  1.5 Розрахунок кількості робочих

  явочний складу виробничих робітників mяв розраховують за формулою

  Mяв

  (6)

  1,3

  явочний складу виробничих робітників гальванічного поста 2 людини .

  явочний складу виробничих робітників механічного поста 1чоловік.

  Обліковий склад виробничих робітників mсп розраховують за формулою

  mсп

  (7)

  mспг

  mспм =

  Загальний обліковий склад виробничих робітників приймаємо 3 людини.

  д

  9

  ЛИСТ

  де m (число робітників, що одночасно працюють на одному робочому місці,

  m = 1.

  За умовами розрахунків приймаємо кількість робочих місць гальванічного поста

  Х = 2.

  За умовами розрахунків приймаємо кількість робочих місць механічного поста

  Х.

  Коефіцієнт завантаження робочого місця (рм розраховують за формулою

  (рм

  (13) де Хрм (розрахункова кількість робочих місць;

  Хрм! (прийнята кількість робочих місць.

  Таблиця 2 (Розрахунок кількості робочих місць
  | Найменування | Кількість робочих | Коефіцієнт | Кількість |
  | робіт | місць | завантаження | робочих |
  | | Розрахунковий | прийняте | | |
  | Гальванічні | 1,3 | 2 | 0,65 | 2 |
  | Механічні | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 |

  1.7 Розрахунок кількості обладнання

  Число одиниць технологічного обладнання для гальванічного осадження металів Хо розраховують за формулою < p> Хо

  (14)

  Де S (площа поверхонь виробів, що обробляються на протязі року, м2,

  S = 24,7 м2;

  So (годинна продуктивність одиниці обладнання, м2/ч,

  So = 0,33 м2/ч.

  Хо

  Згідно з розрахунку приймаємо кількість одиниць технологічного обладнання для гальванічного осадження Хо = 1.

  Число одиниць технологічного обладнання для механічної обробки
  Х розраховують за формулою

  Х

  (15)

  10

  ЛИСТ

  Х

  Згідно з розрахунку приймаємо кількість одиниць технологічного обладнання для механічної обробки Х.

  Коефіцієнт завантаження обладнання (о розраховують за формулою

  (16) де Х (прийняте число одиниць обладнання.

  (

  (

  1.8 Вибір конкретних марок обладнання

  Для гальванічного поста вибираємо:

  (гальванічні ванни (довжина дорівнює 800 мм, ширина дорівнює 400 мм);

  (установки для мийки дрібних деталей барабанного типу М-306 (довжина дорівнює
  1070 мм, ширина дорівнює 880 мм);

  (генератор АНД 1500/750 (довжина дорівнює 600 мм, ширина дорівнює 400 мм).

  Для механічного поста вибираємо:

  (круглошліфувальний верстат 3А-423 (довжина дорівнює 3070 мм, ширина дорівнює
  2400 мм); < p> (мікрометр МК-75;

  (штангенциркуль ШЦ-1-125-0, 1.

  1.9 Розрахунок виробничих площ

  Виробничу площа гальванічного поста F , м2, розраховують за формулою

  F = FобКпл,

  (17) де Fоб (площа підлоги, зайнята обладнанням, м2, Fоб = 3,9 м2; < p> КПЛ (коефіцієнт переходу від площі, зайнятої обладнанням, до пло-Щади ділянки, КПЛ = 5.

  F = 3,95 = 19,5 м2

  Виробничу площа механічного поста F, м2, розраховують за формулою

  F

  (18) де F (площа підлоги, зайнята обладнанням, м2, F = 8,268 м2;

  К ( коефіцієнт переходу від площі, зайнятої обладнанням, до пло-Щади ділянки, К = 3,5.

  11

  ЛИСТ

  F м2 < p> Площа інструментально-роздавальної комори дорівнює 1,2 м.

  Площа проміжної комори дорівнює 4,5 м.

  Площа робочої кімнати контори дорівнює 12 м.

  1.10 Розрахунок підйомно-транспортного обладнання

  Кількість підйомно-транспортного обладнання

  хГ розраховують за формулою

  хГ

  (19) де Gт (маса переробляються на протязі року вантажів, т, Gт = 9,36 т;

  К (коефіцієнт нерівномірності вантажопотоку, К = 1,2;

  Q (продуктивність візки, т/ч.

  Продуктивність візки Q, т/год, розраховують за формулою

  Q

  (20) де q (вантажопідйомність обладнання, т, q = 0, 02 т;

  ((коефіцієнт використання візки за часом, (= 0,82;

  (о (коефіцієнт використання візки, (о = 0,9; tц (час робочого циклу , мін, tц = 10 хв.

  Q т/г

  ХГ =

  Згідно рішення кількість підйомно-транспортного обладнання округляємо до цілого значення, ХГ = 1 .

  Коефіцієнт завантаження візки за часом (г розраховують за формулою

  (г =

  (21)

  (г =

  1.11 Розрахунок енергетичної частини

  Річна витрата електроенергії Wс, кВт, розраховують за формулою

  Wс = (РустФдо (оКсп,

  (22) де (Руст (сума встановлених потужностей усіх струмоприймачів, кВт;

  КСП (коефіцієнт попиту, що враховує неодночасність роботи

  Споживачів, КСП = 0,4.

  Витрата електроенергії для освітлення Wо, Вт, розраховують за формулою

  Wo = R,

  (23) де R (норма питомої витрати електроенергії, Вт/м 2, Rг = 17 Вт/м 2,

  RМ = 30 Вт/м 2;

  12

  ЛИСТ

  Т (кількість годин роботи електричного освітлення на протязі року,

  Т = 2100 год

  Wо = (1719,5 +3028,9) 2100 = 2516850 Вт

  Wс = 161673,50,10,4 +2516 , 85 = 3587,9 кВт

  1.12 Розробка технологічної планування

  Малюнок 1 (Технологічна планування відділення відновлення осей

  балансирів сідельних пристроїв

  ЛИСТ

  № Докум

  13

  ЛИСТ

  2 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ ОСІ

  БАЛАНСИР сідельні ПРИСТРОЇ

  2.1 Конструктивно-технологічна характеристика деталі

  Деталь відноситься до класу "круглі стрижні", виготовляється зі сталі
  45, з точністю по 8 квалітету (3 клас точності), піддається термічній обра - лення до отримання твердості HRC 52-62. Як технологічних баз при виготовленні використовуються центрові отвори.

  2.2 Аналіз можливих дефектів деталі

  Таблиця 3 (Можливі дефекти деталі < p>
  | Найменування | Номер | Розміри | Висновок |
  | дефекту | дефекту | | |
  | | За ТУ | | |
  | | | Номінальний | для ремонту | |
  | Знос осі по | 1 | 42-0,05 | (| плаву або |
  | діаметром | | | | Залишився |
  | Знос різьблення | 2 | (| (| Заварити |

  2.3 Вибір способу восстановлененія

  Спосіб відновлення визначений завданням: осталіваніе з наступною механічною обробкою.

  2.4 Вибір технологічних баз

  Для усунення дефекту заданого як технологічних баз приймаємо поверхні центровочное отворів, які дозволяють виробляти оброблен-ку зовнішньої поверхні в центрах з одного установа.
  Таким чином соблю-дається принцип сталості і суміщення баз. У цьому випадку похибка оброб-лення буде дорівнює нулю.

  Малюнок 2 (Базування деталі

  2.5 Вибір методів обробки

  Згідно ремонтному кресленням вал виконаний за 8 квалітету, тому призначаючи-му кінцевий перехід (чистове шліфування.

  14

  ЛИСТ

  2.6 Розробка технологічного маршруту ремонту деталі


  Таблиця 4 (Технологічний маршрут

  | Номер | Найменування | Номер | Найменування і | Обладнання |
  | дефекту | дефекту | операцій | зміст операцій | |
  | 1 | Знос осі по | 1 | Шліфування | Верстат |
  | | Діаметром | | | шліфоваль-ний |
  | | | 2 | | Набір |
  | | | | Осталіваніе | гальванічес-ких |
  | | | 3 | | ванн |
  | | | | Шліфування | Верстат |
  | | | | | Шліфоваль-ний |

  2.7 Розробка технологічних операцій

  2.7.1 Встановлення послідовності переходів

  Для операції 2 призначаємо такі переходи: перехід 1 ( знежирення; перехід 2 (промивка в гарячій воді; перехід 3 (травлення;

  перехід 4 (промивка в гарячій воді;

  перехід 5 (осталіваніе;

  перехід 6 (промивка і нейтралізація.

  Для операції 3 призначаємо такі переходи: перехід 1 (грубе шліфування; перехід 2 (чистове шліфування.

  2.7.2 Вибір моделей устаткування < p> Для операцій 1,3 вибираємо шліфувальний верстат 3А-423.

  Для операції 2 вибираємо гальванічні ванни, установки для миття деталей барабанного типу М-306, генератор АНД 1500/750.

  2.7.3 Вибір оснащення

  Для операцій 1,3 вибираємо міряльний інструмент:

  (мікрометр МК-75 з величиною відліку 0,01;

  (штангенциркуль ШЦ-1-125-0, 1.

  2.7.4 Величину шару, що наноситься АСЛ, мм, розраховують за формулою

  АСЛ = (Дном-Дізн) 2 Z 2 Сд,

  (24) де Дн ом (номінальний діаметр нової деталі, мм, Дном = 42 мм;

  Дізн (діаметр зношеної деталі, мм, Дізн = 39,7 мм;

  15

  ЛИСТ

  2Z (сумарний припуск на механічну обробку, мм, 2Z = 0,3 мм;

  Сд (величина дефектного шару при осталіваніі, мм, Сд = 0,05 мм.

  АСЛ = (42-39,7) +0,3 +20,05 = 2,7 мм

  Діаметр осталенной деталі Днапл, мм, розраховують за формулою

  Днапл = Дізн + АСЛ

  (25)

  Днапл = 39,7 +2,7 = 42,7 мм

  2.7.5 Розрахунок припусків та міжопераційного розмірів

  Ось після осталіванія підлягає шліфуванню за два переходи: чистове і грубе шліфування.

  Припуск на чистове шліфування 2Z2 = 0,1 мм.

  Припуск на грубе шліфування 2Z1, мм, розраховують за формулою

  2Z1 = Днапл-Дном-2Z2

  (26)

  2Z1 = 42,4-42-0,1 = 0,3 мм

  Таблиця 5 (Розрахунок проміжних розмірів

  | Номер | Найменування величини | Умовне | Числове |
  | перех-д | | позначений-н | значення |
  | а | | ие | величини, мм |
  | | Діаметр номінальної деталі | Дном | 42-0,05 |
  | | Діаметр осталенной деталі | Днапл | 42,4 |
  | | Загальний припуск | 2Zобщ | 0,4 |
  | 1 | Грубе шліфування поверхні з | | |
  | | Точністю 11 квалітету; | | |
  | | Припуск на діаметр при грубому | 2Z1 | 0,3 |
  | | Шліфу-вання | | |
  | | Діаметр валу після грубого шліфув-ня | | |
  | | | | |
  | | Д1 = Днапл-2Z1 | Д1 | 42,1 |
  | | Д1 = 42,4-0,3 | | |
  | 2 | чистове шліфування поверхні з | | |
  | | Точністю 8 квалітету; | | |
  | | Припуск на діаметр при чистовому | 2Z2 | 0,1 |
  | | Йшли-фованіі | | |
  | | Діаметр валу після чистового | | |
  | | Шліфув-ня | | |
  | | | | |
  | | Д2 = Д1-2Z2 | Д2 | 42 |
  | | Д2 = 42,1-0,1 | | |

  16

  ЛИСТ

  2.8 Розрахунок технічної норми часу

  Тривалість гальванічної операції Тшк, мін, розраховують за формулою

  Тшк = (То + t1) КПЗ,

  (27) де То (тривалість процесу електролітичного осадження метал-

  лов, хв; t1 (час на завантаження і вивантаження деталей, мін, t1 = 3 хв;

  КПЗ (коефіцієнт, що враховує підготовчо-заключний час, КПЗ = 1,08.

  Тривалість процесу електролітичного осадження металів
  Те, мін, розраховують за формулою

  Те =

  (28) де h (товщина шару, що наноситься покриття, мм, h = 2,7 ;

  (щільність металу покриття, г/см3, = 7,8 г/см3;

  С (електрохімічний еквівалент, г/Ач, С = 1,042 г/Ач;

  Дк (катодна щільність струму, А/дм2, Дк = 30 А/дм2;

  (вихід металу по струму,%, = 80%.

  Те = хв

  Тшк = (5,05 +3) 1,08 = 8,7 хв

  Основний машинний час при грубому шліфуванні по 11 квалітету Те, мін, розраховують за формулою

  Те = 0,00007 dL,

  (29) де d (діаметр оброблюваної поверхні, мм, d = 42,4 мм;

  L (довжина оброблюваної поверхні, мм, L = 112 мм.

  Те = 0,0000742,4112 = 0,33 хв

  Основний машинний час при чистовому шліфуванні по 8 квалітету Те, мін,

  розраховують за формулою

  Те = 0,0001 dL,

  (30) де d (діаметр оброблюваної поверхні, мм, d = 42,1 мм; < p> L (довжина оброблюваної поверхні, мм, L = 112 мм.

  Те = 0,000142,1112 = 0,47 хв

  Штучно-калькуляційні час Тшк, мін, обчислюють за формулою

  Тшк = ТоУк,

  (31) де Ук (поправочний коефіцієнт, Ук = 2,1.

  Тшк = (0,332 +0,47 ) 2,1 = 2,4 хв

  2.9 Вибір розряду робіт

  Розряд виконуваних робіт визначаємо по тарифно-кваліфікаційного довідника.

  Приймаємо: шліфувальник (3 розряду , а гальванщік (4 розряду.

  17

  ЛИСТ

  3 проектування технологічної оснастки

  3.1 Призначення та технічна характеристика круглошліфувальний верстата

  3А-423

  Круглошліфувальний верстат призначений для обробки деталей високої твердості, які не піддаються обробці ріжучим інструментом.

  Технічна характеристика: а) найбільші розміри встановленого виробу, мм:

  1) діаметр 500 мм;

  2) довжина 1600 мм; б) діаметр шліфування, мм:
  1) найменший 30 мм;
  2) найбільший 150 мм; в) швидкість гідравлічного переміщення стола, мм/хв:
  1) найбільша 7000 мм/хв;
  2) найменша 200 мм/хв; г) найбільший діаметр шліфувального кола 900 мм; д) найбільший ширина шліфувального круга 40 мм; е) кількість швидкостей шпинделя шліфувальної бабки одно 2; ж) потужність електродвигуна привода шліфувального круга дорівнює 7 кВт; з) тиск масла в гідросистемі одно 10 кг/см2; и) потужність електродвигуна гідронасос дорівнює 1,7 кВт; к) число оборотів вироби в хвилину одно 31,62 об/хв.

  3.2 Пристрій і принцип роботи

  Пристрій круглошліфувальний верстата 3А-423:

  (електродвигун шліфувальної бабки;

  (маховик підсмикуючи центру;

  (стіл; < p> (задня бабка;

  (упор реверсу столу;

  (пульт управління;

  (маховик ручного переміщення столу;

  ( станина;

  (передня бабка;

  (електродвигун приводу передній бабки;

  (шліфувальна бабка.

  Принцип роботи верстата полягає в тому , що по подовжніх напрямних передній частині станини переміщається нижній стіл, який несе на собі верх-ний поворотний стіл. Для точного регулирвання та контролю верхнього кута повороту столу служить спеціальний індикаторний прилад.
  Переміщення столів здійснюється двома способами: ручним і гідравлічним. Станина складається

  18

  ЛИСТ

  з власне станини і прикріпленою до неї тумби. На верхній площині тумби укріплена підкладна плита з поперечними направляють, за якими на роликових шинах переміщається шліфувальна бабка. Всередині тумби розта-дружин резервуар для масла. Шпиндель шліфувальної бабки приводиться в вращ-ня від окремого електродвигуна, встановленого на корпусі шліфувальної бабки, за допомогою клиноремінною передачі. Натяг клинових ременів провадиться гвинтом, які переміщують подмоторная раму разом з електродвигуном. Осьовий переміщення шпинделя шліфувальної бабки здійснюється механізмом осьового переміщення шпинделя при обертанні маховика і передачі руху гвинтовими шестернями втулці, з якою стикається ніжка індикатора. Стрілка індикатор вкаже величину осьового переміщення. Показання індика-тора "0,01 мм" відповідає переміщення шпинделя на 0,1 мм. Поперечна подача шліфувальної бабки здійснюється механізмами ручний і гідравлічн-чеський (виразний) подачі.
  Ручна поперечна подача здійснюється обертанням маховика з лімбо.

  3.3 Технічне обслуговування

  В основі технічного обслуговування верстата 3А-423 закладена планово-передбачається-предітельная система. При технічному обслуговуванні верстата перевіряється исп-рівність індикатора, електрообладнання, шліфувального круга, проводиться змащення рухомих частин і заміна масла.

  ЛИСТ

  4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ. < p> ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ щодо заходів БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ

  НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

  4.1 Розрахунок основних техніко-економічних показників

  Капітальні вкладення в будівлю КЗД розраховують за формулою

  КЗД = nст fU, де nст (кількість верстатів, зайнятих виконанням процесу, шт; f (виробнича площа, м2;

  U (вартість квадратного метра виробничої площі, руб.

  Сумарну величину капітальних вкладень До розраховують за формулою

  К = КЗД + Коб + Кпр, де Коб (вартість обладнання, руб;

  Кпр (вартість пристроїв та інструменту, руб.

  Вартість основних виробничих фондів Зі розраховують за формулою

  З = Сзд + Соб + Сі, де Сзд (вартість виробничих будівель, руб;

  Соб (вартість обладнання , руб;

  Сі (вартість інструменту, руб.

  Вартість основних виробничих будівель Сзд розраховують за формулою

  Сзд = СздуFn, де Сзду (середня питома вартість будівельно -монтажних робіт на квадратний метр виробничої площі, руб/м2;

  Fn (виробнича площа, м2.

  Вартість обладнання Соб розраховують за формулою

  Соб = СобуFn , де собу (питома вартість обладнання віднесена на квадратний метр виробничої.

  Вартість інструменту Сі розраховують за формулою

  Сі = СіуFn, де Сіу (питома вартість обладнання віднесена на квадратний метр виробничої площі, руб/м2.

  Собівартість одиниці продукції Ср розраховують за формулою

  СР = ЗЗР + СЗП + Саста + СМР + СТТ + СЕГ + Срол + Срох + Срмп, де ЗЗР (витрати на основну заробітну плату, руб;

  СЗП (витрати на додаткову заробітну плату, руб;

  Саста (вартість ремонту агрегатів, руб;

  СМР (вартість витрат на матеріал, руб;

  СТТ (вартість витрат на технічне паливо, руб;

  СЕГ (вартість витрат на енергію, руб;

  Срол, Срох, Срмп ( умовні, позавиробничі заробітні плати, руб.

  Витрати на основну заробітну плату ЗЗР, руб, розраховують за формулою

  № Докум

  ЛИСТ

  ЗЗР = Сзро + Сзрд, де Сзро (основна заробітна плата, руб;

  Сзрд (додаткова заробітна плата, руб.

  Основну заробітну плату Сзро, руб, розраховують за формулою

  Сзро = 0,01 ТСік,

  № Докум

  19

  ЛИСТ

  4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ.

  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ щодо заходів БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ

  НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

  4.1 Розрахунок основних техніко-економічних показників

  Вихідні дані: а) А (обсяг продукції, що випускається; б) Сn (вартість всього обладнання ділянки; в) Кn (капіталовкладення, що включають у себе всі витрати; г) ЕN (нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень; д) Тн (нормативний термін окупності капіталовкладень для споруджуваного ділянки, Тн = 6 років.

  Річний економічний ефект ЕГ, руб, розраховують за формулою

  ЕГ = [(С1 + Е! К1) - (С2 + Е2К2)] А < p> (32)

  Наведені витрати одиниці продукції Зпр, руб/од,

  Зпр = Сn + ЕnКn

  (33)

  Загальний коефіцієнт ефективності лінії Еф розраховують за формулою

  Еф

  (34)

  Термін окупності капіталовкладень Т, років, розраховують за формулою

  Т

  (35)

  4.2 Вимоги заходів безпеки при проведенні робіт

  Роботи повинні проводитися в спеціально призначених для цих цілей місцях (постах). Виробниче обладнання й робочі місця розміщуються з урахуванням безпеки працюючих, а також зручності виконання технологічне-ких операцій. Кожне робоче місце має бути повністю обладнане необ-ходимо засобами в залежності від виду виконуваних робіт, у тому числі засобами наочної агітації з безпеки праці. Гальванічний пост повинен бути обладнаний припливно-витяжною вентиляцією, не об'єднаної з вентиляційними системами інших приміщень. Обладнання, інструмент і пристосування, необхідні для проведення робіт, слід розміщувати таким чином, щоб виключити можливість випадкового переміщення або падіння цих предметів.

  Особовий склад допускати до робіт тільки після навчання, інструктажу і перевірки знань вимог безпеки праці.

  4.3 Вимоги виробничої санітарії, технічної естетики і протипожежної безпеки

  Підприємство забезпечується санітарно-побутовими приміщеннями:

  (гардероб;

  ЛИСТ

  (вмивальних кімнатах;

  (душова кімната;

  (кімната для сушіння робочого одягу;

  (туалет;

  (приміщення для особистої гігієни;

  (кімната для куріння;

  (пральня;

  (пункт харчування.

  Душова обладнується в залежності від санітарної характеристики виробниц-ного процесу. у вмивальних кімнаті передбачаються пристрої для миття рук спеціальною рідиною, якщо руки забруднюються трудносмиваемимі речовинами, повинна подаватися холодна і гаряча вода.
  Туалет обладнується унітазом і умивальником з розрахунку 1 унітаз на 15 осіб. Харчування робочих організується на підприємстві з числом робочих більше 300 чоловік.

  Виробнича естетика розробляє способи емоційного, естет-чеського впливу на людину у виробничій обстановці за рахунок використання - тання кольору, як фактора, форміруещего естетичне ставлення до праці. Загальновідомо, що сприятливе поєднання кольорів при обробці інтер'єрів і забарвленням технологічного обладнання сприяє підвищенню Продуктивність праці. Завдяки правильному рішенням кольорового інтер'єру можна домогтися підвищення освітленості приміщень, створення сприятливого клі-мату, улучщеніе зорового сприйняття пропорцій приміщень.

  З метою забезпечення протипожежних вимог весь особовий склад повинен добре знати вимоги пожежної безпеки, уміти поводитися з пожежним інвентарем і правильно користуватися ним у разі виникнення пожежі. Місця виконання робіт повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння та пожежним інвентарем. Вони повинні утримуватися в справному стані і розміщуватися на видних місцях. До них повинен забезпе-Чіван вільний доступ.

  У цехах обладнуються приміщення для куріння. Де паління заборонене, виве-Шива таблички "палити заборонено ".

  На підприємстві повинні бути розроблені: а) план евакуації машин, майна, особового складу при пожежі; б) інструкція регламентує дії адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу.

  5

  ЛИСТ

  ВСТУП

  Автомобільна техніка є самим численним видом військової тех-ніки, готовність якої до бойового застосування значною мірою визначаються-і успішність виконання поставленого завдання.

  Однак, якою б досконалою конструкції машина не була, в процесі експлуатації її надійність та інші властивості поступово знижуються вследст-вії зносу, корозії, втоми і старіння матеріалів, які використовуються на автомобілі і застосовуються при технічному обслуговуванні і ремонті.

  В даному курсовому проекті розробляється відділення відновлення осей балансирів сідельних пристроїв. Актуальність даної теми випливає з еконо-мічного положення нашої держави та її економічної політики: "... ... необхідно перенести центр ваги з будівництва нових підприємств на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств. "

  21

  ЛИСТ

  ВИСНОВОК

  Проведені розрахунки показали, що будівля відділення відновлення осей балансирів сідельних пристроїв є економічно доцільним, оскільки розрахункові показники техніко-економічної ефективності вище нормативних показників.

  № Докум

  22

  ЛИСТ

  Список використаних джерел

  1 БАБУСЕНКО С. М. Проектування ремонтних підприємств. (М.:

  Транспорт, 1986.

  2 ДЕХТЕРІНСКІЙ Л. В. Проектування авторемонтних підприємств. (

  М.: Транспорт, 1981.

  3 Ремонт військової автомобільної техніки. (М.: Воениздат, 1986.

  4 Безпека праці в рухомих засобах ремонту і технічного обслу -

  живания автомобільної техніки. Інструкція. (М.: Воениздат, 1991.

  5 Керівництво до курсового та дипломного проектування з ремонту ВАТ.

  Частини 1 і 2. (Рязань: РВВАІУ, 1982.

  6 Проектування засобів ремонту. Навчальний посібник до курсового та диплом-ному проектування. (Челябінськ: ЧВВАІУ, 1994.

  7 ГОСТ 2.105-95 . ЕСКД. Загальні вимоги до текстових документів. (

  Мінськ: 1995.

  8 СТП 2-97. Стандарт підприємства. Дипломні та курсові проекти. Загальні вимоги до оформлення. (ВАІ. : Рязань, 1997.

  9 Проектування стаціонарних ремонтних засобів. Керівництво по курсо-вому та дипломного проектування. (ВАФ.: Уссурійськ, 1999.

  Зміст

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

  1 Проектування відділення відновлення осей балансирів сідельних пристроїв ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

  1.1 Коротка характеристика відділення відновлення осей балансирів сідельних пристроїв ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

  1.2 Визначення трудомісткості і розподіл її за видами робіт ... ... ... .. 6

  1.3 Розробка технологічного процесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

  1.4 Розрахунок фондів часу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6

  1.5 Розрахунок кількості робітників ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

  1.6 Розрахунок кількості робочих місць ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

  1.7 Розрахунок кількості обладнання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9

  1.8 Вибір конкретних марок обладнання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10

  1.9 Розрахунок виробничих площ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

  1.10 Розрахунок підйомно - транспортного обладнання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

  1.11 Розрахунок енергетичної частини проекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

  1.12 Розробка технологічної планування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

  2 Розробка технологічного процесу ремонту осі балансира сідельного пристрою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

  2.1 Конструктивно-технологічна характеристика деталі ... ... ... ... ... ... ... 13

  2.2 Аналіз можливих дефектів деталі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13

  2.3 Вибір способу відновлення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 < p> 2.4 Вибір технологічних баз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13

  2.5 Вибір методів обробки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

  2.6 Розробка технологічного маршруту ремонту деталі ... ... ... ... ... ... ... .14

  2.7 Розробка технологічних операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14

  2.8 Розрахунок технічної норми часу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

  2.9 Вибір розряду робіт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

  3 Проектування технологічної оснастки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17

  3.1 Призначення та технічна характеристика круглошліфувальний верстата 3А-423 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17 < p> 3.2 Пристрій і принцип роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

  3.3 Технічне обслуговування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18

  4 Техніко-економічне обгрунтування проекту. Основні положення щодо заходів безпеки та охорони навколишнього природного середовища ... ... ... ... ... 19

  4.1 Розрахунок основних техніко-економічних показників ... ... ... ... ... ... ... ... 19

  4.2 Вимоги заходів безпеки при проведенні робіт ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19

  4.3 Вимоги виробничої санітарії, технічної естетики та протипожежного ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

  4

  ЛИСТ

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21

  Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

  Додаток А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

  Додаток Б ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status