ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Статус військовослужбовців
       

   

  Військова кафедра

  ЗАКОН

  "Про СТАТУС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ"


  Прийнятий Державною Думою 6 березня 1998

  Схвалений Радою Федерації 12 березня 1998


  Цей Закон відповідно до Конституції Російської Федерації
  визначає права, свободи, обов'язки та відповідальність військовослужбовців, а також основи державної політики в галузі правового і соціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.


  Розділ 1. Загальні положення

  Розділ 2. ПРАВА ТА СВОБОДИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ГРОМАДЯН, звільнених з військової
  СЛУЖБИ, ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

  Розділ 3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ


  ГЛАВА I.

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  Стаття 1. Статус військовослужбовців.


  1. Статус військовослужбовців є сукупність прав, свобод, гарантованих державою, а також обов'язків та відповідальності військовослужбовців, встановлених цим Законом, федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами
  Російської Федерації.


  2. Військовослужбовці володіють правами і свободами людини і громадянина з деякими обмеженнями, встановленими цим Законом, федеральними конституційними законами і федеральними законами.


  На військовослужбовців покладаються обов'язки по підготовці до збройного захисту та збройна захист Російської Федерації, які пов'язані з необхідністю беззаперечного виконання поставлених завдань в будь-яких умовах, у тому числі з ризиком для життя. У зв'язку з особливим характером обов'язків, покладених на військовослужбовців, їм надаються пільги, гарантії і компенсації.


  Особливості статусу військовослужбовців, що проходять військову службу у воєнний час, у період мобілізації, під час виконання обов'язків військової служби в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах, регулюються федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.


  3. Військовослужбовцям видаються документи, що засвідчують їх особу та громадянство, а також документи, що засвідчують особу і правове становище військовослужбовців.


  Порядок видачі військовослужбовцям зазначених документів та фінансування заходів, пов'язаних з їх видачею, визначається Урядом
  Російської Федерації.


  4. Військовослужбовці мають право на зберігання, носіння, застосування та використання зброї в порядку, який визначається федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами
  Російської Федерації.


  5. Органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації (далі - органи державної влади), органи місцевого самоврядування та організації мають право встановлювати в межах своїх повноважень додаткові пільги, гарантії і компенсації військовослужбовцям, громадянам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей .


  Стаття 2. Громадяни, які мають статус військовослужбовців.


  1. Військовослужбовці проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом відповідно до федерального закону про військовий обов'язок і військову службу. До військовослужбовців належать:

  офіцери, прапорщики і мічмани, курсанти військових освітніх установ професійної освіти, сержанти і старшини, солдати і матроси, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом);

  офіцери, призвані на військову службу відповідно до указу Президента
  Російської Федерації;

  сержанти, старшини, солдати і матроси, які проходять військову службу за призовом, курсанти військових освітніх установ професійної освіти до укладання з ними контракту (далі - військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом).


  Офіцери, призвані на військову службу відповідно до указу Президента
  Російської Федерації, за своїм правовим положенням прирівнюються до офіцерам, які проходять військову службу за контрактом, якщо інше не передбачено федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами
  Російської Федерації.


  Умови контракту про проходження військової служби визначаються федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.


  2. Громадяни набувають статусу військовослужбовців з початком військової служби і втрачають його з закінченням військової служби.


  На громадян, призваних на військові збори, статус військовослужбовців поширюється у випадках і порядку, що передбачені цим
  Федеральним законом , федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.


  3. За громадянами, що проходили військову службу у військових частинах
  Збройних Сил Союзу РСР, інших військових формуваннях Союзу РСР та держав - учасників Співдружності незалежних держав до прийняття зазначених військових формувань під юрисдикцію Російської Федерації і які перейшли на військову службу у війська або інші військові формування, організації інших держав, що раніше входили до складу Союзу РСР, зберігаються пільги, гарантії і компенсації, передбачені цим
  Федеральним законом, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами України, за умови укладення та ратифікації в установленому порядку відповідних міжнародних договорів України
  Федерації.


  4. Статус військовослужбовців, що проходять військову службу на територіях держав, не зазначених у пункті 3 цієї статті, а також військовослужбовців, направлених у збройні сили зазначених держав у порядку військового співробітництва, визначається відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації.

  < br> 5. Пільги, гарантії і компенсації в частині та порядку, які передбачені цим Законом, федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації
  , встановлюються:

  . військовослужбовцям і членам їх сімей;

  . громадянам, звільненим з військової служби в Збройних Силах Російської

  Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах,

  Об'єднаних збройних силах держав - учасників Співдружності незалежних держав, і членам їх сімей;

  . громадянам, звільненим з військової служби в Збройних Силах Союзу РСР, прикордонних, внутрішніх та залізничних військах, військах цивільної оборони, органах і військах державної безпеки, інших військових формуваннях Союзу РСР, та членам їх сімей.


  До членів сімей військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, на яких поширюються зазначені пільги, гарантії і компенсації, якщо інше не передбачено цим Законом, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами України, відносяться:

  . дружина (чоловік);

  . неповнолітні діти;

  . діти старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними віку 18 років;

  . діти віком до 23 років, що навчаються в освітніх установах за очною формою навчання;

  . особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців.


  6. Військовослужбовцям і громадянам, звільненим з військової служби, ветеранам
  Великої Вітчизняної війни та ветеранів бойових дій на територіях інших держав, ветеранам військової служби, а також ветеранам, що виконував обов'язки військової служби в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах, федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації
  встановлюються додаткові пільги, гарантії і компенсації.


  7. Правові та соціальні гарантії неповнолітнім громадянам, які навчаються в освітніх закладах середньої (повної) загальної освіти, додаткові освітні програми яких мають на меті військову підготовку, регулюються федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.


  8. За військовослужбовцями, захопленими в полон або в якості заручників, а також інтернованих у нейтральних країнах, зберігається статус військовослужбовців. Органи державної влади і військове командування зобов'язані вживати заходів щодо звільнення зазначених військовослужбовців відповідно до норм міжнародного права.


  За зазначеними військовослужбовцями зберігаються грошове забезпечення, матеріальне та інші види забезпечення, які виплачуються (видаються) чоловіків і іншим членам сімей військовослужбовців, які проживають разом з ними, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до повного з'ясування обставин захоплення в полон або в якості заручників, інтернування військовослужбовців або їх звільнення.


  9. Військовослужбовці, громадяни, звільнені з військової служби, та членів їхніх сімей, що мають право на пільги, гарантії і компенсації відповідно до цього
  Законом, користуються пільгами, гарантіями і компенсаціями, встановленими для громадян федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації
  , законами та іншими нормативно-правовими актами суб'єктів
  Російської Федерації, а також нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. Якщо зазначені особи одночасно мають право на отримання однієї і тієї ж пільги, гарантії і компенсації з кількох підстав, то їм надаються за їх вибором пільга, гарантія і компенсація по одній підставі, за винятком випадків, окремо передбачених федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.


  Стаття 3. Гарантії правового і соціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.


  1. Для військовослужбовців цим Законом встановлюється єдина система правового і соціального захисту, а також матеріального та інших видів забезпечення з урахуванням займаних військових посад, присвоєних військових звань, загальної тривалості військової служби, в тому числі і в пільговому обчисленні, виконуваних завдань, умов та порядку проходження ними військової служби.


  2. Правовий захист військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей є функцією держави і передбачає закріплення в законах і інших нормативних правових актах прав, пільг, гарантій і компенсацій зазначених осіб та інших заходів їх соціального захисту, а також правовий механізм їх реалізації .


  3. Соціальний захист військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей є функцією держави і передбачає:

  реалізацію їх прав, пільг, гарантій та компенсацій органами державної влади, органами військового управління та органами місцевого самоврядування;

  вдосконалення механізмів та інститутів соціального захисту зазначених осіб;

  охорону їх життя і здоров'я, а також інші заходи, спрямовані на створення умов життя і діяльності, що відповідають характеру військової служби та її ролі в суспільстві .


  4. Реалізація заходів правового і соціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей покладається на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, федеральні суди загальної юрисдикції, правоохоронні органи в межах їх повноважень, а також є обов'язком командирів (начальників) ( далі - командири).
  Реалізації прав військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей відповідно до федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації
  можуть також сприяти громадські об'єднання.


  5. Ніхто не має права обмежувати військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у правах і свободах, гарантованих
  Конституцією України та цим Законом.
  Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій, а також командири, винні у невиконанні обов'язків щодо реалізації прав військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, несуть відповідальність відповідно до федеральних законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації
  .

  < br> При здійсненні призову на військову службу, укладенні з військовослужбовцями контракту про проходження військової служби, а також при звільненні військовослужбовців з військової служби держава гарантує виконання зобов'язань, передбачених цим Законом, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.


  6. Контроль за виконанням цього Закону здійснюється органами державної влади, правоохоронними органами та органами військового управління.


  Нагляд за виконанням цього Закону здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.


  Стаття 4. Правові основи статусу військовослужбовців.


  1. Правовими основами статусу військовослужбовців є Конституція
  Російської Федерації, федеральні конституційні закони, справжній
  Федеральний закон, закони та інші нормативні правові акти
  Російської Федерації, а також норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації.


  2. Правові та соціальні гарантії військовослужбовцям, включаючи заходи їх правового захисту, а також матеріального та інших видів забезпечення, передбачені цим Законом, не можуть бути скасовані або знижені федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації
  інакше як шляхом внесення змін і доповнень в даний
  Федеральний закон.

  Розділ II.

  прав і свобод військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та
  ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ


  Стаття 5. Захист свободи, честі та гідності військовослужбовців.


  1. Військовослужбовці перебувають під захистом держави. Ніхто не має права втручатися в службову діяльність військовослужбовців, за винятком осіб, уповноважених на те федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також Статутом внутрішньої служби Збройних Сил Російської Федерації,
  Дисциплінарного статуту Збройних Сил Російської Федерації, Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил Російської Федерації (далі
  - та іншим центральним).


  2. Образа військовослужбовців, насильство і загроза застосування насильства, посягання на їх життя, здоров'я, честь, гідність, житло, майно, а також інші дії (бездіяльність), що порушують і обмежують їхні права в зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, тягнуть за собою відповідальність згідно з федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.


  3. Військовослужбовці можуть бути затримані або заарештовані, у тому числі як дисциплінарне стягнення з утриманням на гауптвахті, тільки на підставах та в порядку, які передбачені федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації та іншим центральним.

  < br> Про затримання військовослужбовців поза розташуванням військової частини, в якій вони проходять військову службу, негайно сповіщаються органи військового управління та органи військової прокуратури.


  Стаття 6. Право на свободу пересування і вибір місця проживання.


  1. Право на свободу пересування реалізується військовослужбовцями з урахуванням необхідності підтримки ними бойової готовності військових частин та забезпечення своєчасності прибуття до місця військової служби.


  Правила пересування військовослужбовців у розташуванні військової частини, їх виїзду за межі гарнізону, на території якого вони проходять військову службу, визначаються та іншим центральним. Порядок виїзду військовослужбовців за межі території Російської Федерації визначається федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.


  2. Військовослужбовці, що проходять військову службу за контрактом, мають право на зміну місця військової служби, в тому числі на переведення в іншу місцевість, відповідно до укладених ними контрактів, з урахуванням умов проходження військової служби, стану здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей (на підставі висновку військово-лікарської ко?? іссіі) та на інших підставах, що встановлюються Положенням про порядок проходження військової служби.


  3. Військовослужбовці, що проходять військову службу за контрактом, при звільненні з військової служби мають право на вибір постійного місця проживання в будь-якому населеному пункті України або в іншій державі відповідно до федеральних законів, іншими нормативними правовими актами
  Російської Федерації та міжнародними договорами Російської Федерації .


  Стаття 7. Свобода слова. Право на участь у зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуванні.


  1. Військовослужбовці, реалізуючи право на свободу слова, вираження своїх поглядів та переконань, доступ до отримання та розповсюдження інформації, не мають права розголошувати державну і військову таємницю, обговорювати та критикувати накази командира.


  2. Військовослужбовці мають право у вільний від виконання обов'язків військової служби час мирно, без зброї брати участь у зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуванні, що проводяться поза територією військової частини.


  3. Участь військовослужбовців у страйках, а так само інше припинення виконання обов'язків військової служби як засіб врегулювання питань, пов'язаних з проходженням військової служби, забороняються.


  Стаття 8. Свобода совісті та віросповідання.


  1. Військовослужбовці у вільний від військової служби час мають право брати участь у богослужіннях та релігійних церемоніях як приватні особи.


  2. Військовослужбовці не мають права відмовлятися від виконання обов'язків військової служби за мотивами ставлення до релігії і використовувати свої службові повноваження для пропаганди того чи іншого ставлення до релігії.


  3. Релігійна символіка, релігійна література та предмети культу використовуються військовослужбовцями індивідуально.


  4. Держава не несе обов'язків щодо задоволення потреб військовослужбовців, пов'язаних з їхніми релігійними переконаннями й необхідністю відправлення релігійних обрядів.


  5. Створення релігійних об'єднань у військовій частині не допускається.
  Релігійні обряди на території військової частини можуть відправлятися на прохання військовослужбовців за рахунок їх власних коштів з дозволу командира.


  Стаття 9. Право на участь в управлінні справами держави і громадськими об'єднаннями.


  1. Військовослужбовці відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації та нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування мають право обирати і бути обраними до органів державної влади та органи місцевого самоврядування, брати участь у референдумі, а також в інших формах здійснення місцевого самоврядування.


  Особливості правового становища військовослужбовців, обраних до органів державної влади та органи місцевого самоврядування, визначаються федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації
  .


  2 . Військовослужбовці можуть полягати у громадських, у тому числі релігійних, об'єднаннях, не переслідують політичні цілі, і брати участь у їх діяльності, не перебуваючи при виконанні обов'язків військової служби.


  Створення і діяльність професійних спілок військовослужбовців федеральне законом.


  Стаття 10. Право на працю.


  1. Право на працю реалізується військовослужбовцями шляхом проходження ними військової служби.


  2. Держава гарантує військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом:

  . призначення на вищі військові посади з урахуванням умов укладеного ними контракту відповідно до отриманої кваліфікації, досягнутими у службовій діяльності результатами і на конкурсній основі;

  . підвищення кваліфікації з урахуванням інтересів військової служби та їх власного вибору;

  . збільшення кількості пільг, гарантій і розмірів компенсацій відповідно до отриманої кваліфікацією і з терміном військової служби, який розраховується з урахуванням загальної тривалості військової служби в календарному обчисленні (далі - загальна тривалість військової служби) або загальної тривалості військової служби у пільговому обчисленні. Порядок обчислення загальної тривалості військової служби, а також загальної тривалості військової служби у пільговому обчисленні визначається Кабінетом Міністрів

  Федерації.


  Характер службової діяльності і переміщення по службі військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, визначаються їх кваліфікацією та службовою необхідністю.


  3. Час перебування громадян на військову службу за контрактом зараховується до їх загального трудового стажу, включається до стажу державної служби державного службовця і в стаж роботи за спеціальністю з розрахунку один день військової служби за один день роботи, а час перебування громадян на військовій службі за призовом (у тому числі офіцерів, призваних на військову службу відповідно до указу Президента Російської Федерації) - один день військової служби за два дні роботи.


  Час проходження військової служби військовослужбовцями на військових посадах, пов'язаних з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я, зараховується до спеціального трудового стажу при встановленні пенсії по старості в зв'язку з особливими умовами праці або пенсії за вислугу років, якщо зазначені посади включені у відповідні переліки, затверджені Урядом
  Російської Федерації.

  < br> 4. Подружжю військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, в загальний трудовий стаж, необхідний для встановлення пенсії, зараховуються весь період проживання з дружинами до 1992 року незалежно від місць дислокації військових частин, з 1992 року - в місцевостях, де вони не могли працювати за фахом у зв'язку з відсутністю можливості працевлаштування і були визнані в установленому порядку безробітними, а також період, коли подружжя військовослужбовців були змушені не працювати за станом здоров'я дітей, пов'язаному з умовами проживання за місцем військової служби подружжя, якщо за висновком закладу охорони здоров'я їх діти потребували стороннього догляду. Зазначені періоди не переривають трудовий стаж, необхідний для одержання допомоги по соціальному страхуванню. У зазначені періоди дружинам військовослужбовців, якщо вони втратили право на допомогу з безробіття, виплачується щомісячну допомогу в порядку і розмірах, які визначаються Урядом
  Російської Федерації.


  5. Військовослужбовцям, які проходять військову службу в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, у тому числі віддалених, або за межами території Російської Федерації, а також на військових посадах, пов'язаних з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я , федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації
  встановлюються додаткові пільги, гарантії і компенсації.


  Переліки вказаних районів і місцевостей затверджуються Урядом
  Російської Федерації, а переліки зазначених військових посад визначаються
  Міністерством оборони Російської Федерації (іншим федеральним органом виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба).


  6. Подружжя військовослужбовців за інших рівних умов мають переважне право на вступ на роботу в державні організації, військові частини і на залишення на роботі в державних організаціях, військових частинах при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки з відривом від виробництва з виплатою в період навчання середньої заробітної плати.


  7. Військовослужбовці не має права:

  . займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком педагогічної, наукової та іншої творчої діяльності, якщо вона не перешкоджає виконанню обов'язків військової служби;

  . займатися підприємницькою діяльністю особисто або через довірених осіб, в тому числі брати участь в управлінні комерційними організаціями, за винятком випадків, коли безпосередня участь в управлінні зазначеними організаціями входить у посадові обов'язки військовослужбовця, а також сприяти фізичним і юридичним особам у здійсненні підприємницької діяльності, використовуючи своє службове становище;

  . використовувати в цілях, не пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби, фінансові кошти та майно військової частини, а також інше державне майно, за винятком випадків використання зазначеного майна за встановлену плату, відповідно до федеральних законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;

  . отримувати гонорари за публікації та виступи, пов'язані з виконанням обов'язків військової служби;

  . отримувати від фізичних та юридичних осіб винагороди (подарунки, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат та інші винагороди), пов'язані з виконанням обов'язків військової служби, за винятком цінних подарунків (у тому числі іменних) і грошових сум, якими військовослужбовці нагороджуються в порядку заохочення відповідно до іншим центральним;

  . приймати без дозволу Президента України нагороди іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій;

  . виїжджати в службові відрядження за кордон за рахунок фізичних та юридичних осіб, за винятком службових відряджень, що здійснюються відповідно до міжнародних договорів Російської

  Федерації або на взаємній основі за домовленістю органів державної влади з відповідними органами державної влади іноземних держав або міжнародними організаціями;

  . використовувати службове становище в інтересах політичних партій і громадських, у тому числі релігійних, об'єднань, а також для пропаганди ставлення до них.


  8. Залучення військовослужбовців до виконання робіт, не обумовлених виконанням обов'язків військової служби, допускається у випадках, встановлених федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами
  Російської Федерації. При цьому на військовослужбовців поширюються правові норми, передбачені для інших громадян, які виконують зазначені роботи.


  9. Військовослужбовці-жінки та військовослужбовці, що виховують дітей без батька
  (матері), користуються пільгами, гарантіями і компенсаціями відповідно до федеральних законів і іншими нормативними правовими актами про охорону сім'ї, материнства і дитинства.


  Стаття 11. Службове час і право на відпочинок.


  1. Загальна тривалість щотижневого службового часу військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, за винятком випадків, зазначених у пункті 3 цієї статті, не повинна перевищувати нормальну тривалість щотижневого робочого часу, встановлену федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської
  Федерації. Залучення зазначених військовослужбовців до виконання обов'язків військової служби понад встановлену тривалість щотижневого службового часу в інших випадках компенсується відпочинком відповідної тривалості в інші дні тижня. При неможливості надання зазначеної компенсації час виконання обов'язків військової служби понад встановлену тривалість щотижневого службового часу підсумовується і надається військовослужбовцям у вигляді додаткових діб відпочинку, які можуть бути приєднані за бажанням зазначених військовослужбовців до основної відпустки. Порядок обліку службового часу та надання додаткових діб відпочинку визначається Положенням про порядок проходження військової служби.


  2. Тривалість службового часу військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, визначається розпорядком дня військової частини у відповідності до вимог та іншим центральним. При цьому зазначеним військовослужбовцям щоденно, за винятком випадків, що визначаються та іншим центральним, надається не менше восьми годин для сну і двох годин для особистих потреб.


  3. Бойове чергування (бойова служба), навчання, походи кораблів та інші заходи, перелік яких визначається міністром оборони Російської
  Федерації (керівником іншого державного органу виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба), проводяться при необхідності без обмеження загальної тривалості щотижневого службового часу. Порядок і умови надання відпочинку, компенсуючого військовослужбовцям участь у зазначених заходах, визначаються Положенням про порядок проходження військової служби.


  4. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у військових освітніх установах професійної освіти та навчальних військових частинах, надається не менше однієї доби відпочинку тижні.
  Іншим військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, надається не менше однієї доби відпочинку на тижні, але не менше шести діб відпочинку на місяць.


  Дні відпочинку надаються військовослужбовцям у вихідні та святкові дні, а при залученні їх у ці дні до виконання обов'язків військової служби відпочинок надається в інші дні тижня.


  5. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, щорічно надається основна відпустка. Тривалість основної відпустки встановлюється: військовослужбовцям, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні складає менше 10 років, - 30 діб;

  . військовослужбовцям, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні складає 10 років і більше, - 35 діб;

  . військовослужбовцям, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні складає 15 років і більше, - 40 діб;

  . військовослужбовцям, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні складає 20 років і більше, - 45 діб.


  Тривалість основної відпустки військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, у рік вступу на військову службу за контрактом і в рік звільнення з військової служби обчислюється в порядку, який визначається
  Положенням про порядок проходження військової служби.


  Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом в районах Крайньої
  Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях; з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, у тому числі віддалених, а також на військових посадах, виконання обов'язків військової служби на яких пов'язане з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, тривалість основної відпустки збільшується на термін до 15 діб або надаються додаткові добу відпочинку відповідно до норм, що встановлюються Положенням про порядок проходження військової служби.
  При цьому загальна тривалість основної відпустки з урахуванням додаткових діб відпочинку не може перевищувати 60 діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду до місця використання відпустки і назад.


  Вказане збільшення основної відпустки виробляється і військовослужбовцям - ветеранам бойових дій на територіях інших держав, але додаткова відпустка без збереження грошового забезпечення строком до трьох тижнів на рік їм не надається.


  На прохання військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, основна відпустка може бути надана їм частинами.


  Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, надається одна основна відпустка наступної тривалості: < p>. на військових посадах, для яких штатом передбачені військові звання солдатів і матросів, - 20 діб;

  . на військових посадах, для яких штатом передбачені військові звання сержантів і старшин, - 30 діб.


  Тривалість основної відпустки військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, може бути збільшена або скорочена у вигляді заохочення або покарання на строк до п'яти діб в порядку, який визначається іншим центральним.


  Військовослужбовцям, що закінчили військове освітній заклад професійної освіти, основна відпустка надається після закінчення вказаного освітнього закладу.


  Тривалість основної відпустки військовослужбовців збільшується на кількість діб, необхідний для проїзду до місця використання відпустки і назад, але не менше однієї доби в один кінець. Якщо основний отпУСК військовослужбовцям наданий частинами, то час, необхідний для проїзду до місця використання відпустки і назад, надається один раз.


  6. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, надаються навчальні відпустки для підготовки до вступних іспитів та складання вступних іспитів до ад'юнктури і військову докторантуру, а також для складання вступних іспитів при вступі в освітні установи професійної освіти та іспитів у період навчання в них в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.


  7. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, а також курсантам військових освітніх установ професійної освіти до укладання з ними контракту в період навчання у вказаних освітніх установах надаються канікулярні відпустки під час перерв у навчальних заняттях на строки, які визначаються цим Законом та Положенням про порядок проходження військової служби.


  8. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, що є здобувачами вчених ступенів кандидата або доктора наук, надаються творчі відпустки в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.


  9. Військовослужбовцям на підставі висновку військово-лікарської комісії надаються відпустки через хворобу.


  10. Відпустка за особистими обставинами на строк до 10 діб надається військовослужбовцю у випадках:

  . тяжкого стану здоров'я або смерті (загибелі) близького родича військовослужбовця (чоловіка, батька (матері), батька (матері) подружжя, сина (дочки), рідного брата (рідної сестри) або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець; < p>. пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім'ю або близького родича військовослужбовця;

  . в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідно, - за рішенням командира військової частини.


  Тривалість відпустки за особистими обставинами, що надається військовослужбовцю відповідно до цього пункту, збільшується на кількість діб, необхідну для проїзду наземним (водним, повітряним) транспортом до місця використання відпустки і назад.


  Військовослужбовцям , загальна тривалість військової служби яких становить
  20 років і більше, в один рік з трьох років до досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі або в рік звільнення з військової служби за станом здоров'я або в зв'язку з організаційно-штатними заходами, крім основної відпустки, за їх бажанням надається відпустка за особистими обставинами тривалістю 30 діб. Зазначений відпустка надається також військовослужбовцям, які проходять відповідно до федеральних законів військову службу після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі і не використав вказаний відпустку раніше. Даний відпустка надається один раз за період військової служби.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status