ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Топогеодезичні забезпечення бою
       

   

  Військова кафедра

  МІНЕСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

  ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  КАФЕДРА "ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ"

  Курсова робота

  ТЕМА "Топогеодезичні ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЮ "

  ВИКОНАВ: Армаш Г.Ю.

  ПЕРЕВІРИТИ: Скрипник?. ?.

  Одеса 2003

  Завдання топогеодезичної забезпечення

  Топогеодезичні забезпечення - один із видів бойового забезпечення військ.
  Воно являє собою комплекс заходів з підготовки та доведення довійськ топогеодезичних даних, необхідних для вивчення та оцінкимісцевості, орієнтування на ній, ефективного застосування зброї та бойовоїтехніки та управління військами.
  До основних топогеодезичним даними відносяться відомості про характер івластивості місцевості, координати пунктів державної-і спеціальнихгеодезичних мереж. Ці дані доводяться до військ у вигляді топографічних таспеціальних карт, фотодокументів, каталогів (списків) координатгеодезичних пунктів.
  Топогеодезичні забезпечення організують штаби на основі рішеннякомандира на бій і розпорядження по топогеодезичному забезпеченнявищестоящого штабу. Здійснюють топогеодезичні забезпечення частини іпідрозділи топографічної служби Збройних Сил СРСР, а в з'єднаннях,частинах і підрозділах, де їх немає, - командири і штаби силами самихз'єднань, частин і підрозділів. Топогеодезичні прив'язку своїх бойовихкоштів на позиціях здійснюють топогеодезичні підрозділи видів
  Збройних Сил і родів військ на основі отриманих від частин іпідрозділів топографічної служби необхідних вихідних даних.
  Основним завданням топогеодезичної забезпечення бою є забезпеченнявійськ топографічних карт і планів міст, вихідними астрономо -геодезичними даними, спеціальними картами та фотодокументи місцевості.
  Топографічні карти є найважливішим джерелом інформації промісцевості і одним з основних документів управління військами, тому забезпе -безпечення ними військ є головним завданням топогеодезичної забезпечення.
  Для забезпечення бойової підготовки і бойових дії військ завчасностворюються і доводяться до військ топографічні карти масштабів 1:50 000, 1г 100000, 1:200 000, 1:500 000 і 1:1000000.
  Топографічні карти масштабів 1:50000 та 1:100000 призначаються длядокладного вивчення місцевості та. оцінили тактичних властивостей приплануванні бою, організації взаємодії та управління військами,орієнтуванні на місцевості і цілевказівок, топогеодезичної прив'язкиелементів бойових порядків військ, для визначення координат об'єктів (цілей)супротивника, виконання вимірювань і розрахунків при проектуванні військово -інженерних споруд і інженерному устаткуванні місцевості.

  При необхідності більш докладного вивчення місцевості, а також для виконання більш точних вимірювань і розрахунків на окремі райони і рубежі
  (ділянки десантування і форсування водних перешкод, будівництва інженерних споруд і т. д) створюються карти масштабу I: 25 000.

  Топографічна карта масштабу 1: 200 000 використовується для вивчення та оцінки місцевості, при плануванні бойових дій військ та заходів щодо їх забезпечення, для управління військами, а також як дорожня карта.

  Топографічні карти масштабів 1: 500 000 і 1: 1 000 000 служать для вивчення загального характеру місцевості та оцінки її впливу на бойові дії військ.

  Плани міст призначаються для детального вивчення великих і найбільш важливих населених пунктів і прилеглих до них місцевості при плануванні та організації бою, а також для орієнтування, цілевказування і управління топогеодезичної прив'язки елементів бойових порядків військ та визначення координат цілей (об'єктів) при веденні бою у місті та на підступах до нього .
  Вони створюються в масштабах 1:10000 і 1:25 000.

  Основними вимогами до топографічних картах є вірогідність і геометрична точність.

  Достовірність карти - правильність відомостей, зображених на картіна певний час. Вона досягається періодичним оновленням абооперативними виправленням карт.

  Геометрична точність карти-ступінь відповідності місця розташуванняточок на карті їх розташування на місцевості. Середні помилки в плановомуположенні на картах-зображень, предметів і контурів щодонайближчих позначень геодезичних пунктів та ліній прямокутної
  (кілометрової) сітки не перевищують 0,5 мм, а на картах гірських, високогірнихі пустельних районів - 0,75 мм. Точність вимірювання відстані
  (визначення прямокутних координат) залежить від помилки вимірюваньвикористовуваного приладу, помилки через деформацію паперу і інших факторів,
  Середня похибка вимірювання прямолінійних відрізків за допомогою циркуля -вимірювача і поперечного масштабу з урахуванням інших факторів становить
  0,5-0,6 мм в масштабі карти

  Забезпечення військ топографічними картами включає виготовлення та оновлення топографічних карт, створення необхідної їх запасу, своєчасне доведення карт до військ при підготовці бою і дообеспеченіе картами в ході бою.

  Кожен командир, офіцер штабу, а в мотострілкових і танкових частинах і підрозділах - командир екіпажу повинні мати карти тих масштабів, які найкращим чином забезпечують вирішення поставлених перед ними бойових завдань. Вищі командири і штаби крім призначених їм карт забезпечуються також картами тих масштабів, які потрібні підлеглим їм командирам і штабам Це необхідно для узгодженого та надійного управління військами з однієї і тієї ж (за масштабом і року видання) карті.

  Вихідні астрономо-геодезичні дані є основою для топогеодезичної. прив'язки позицій, постів, пунктів.
  Під вихідної геодезичної основою для топогеодезичної прив'язки елементівбойових порядків військ розуміється мережа закріплених на місцевостігеодезичних пунктів (точок), координати і дирекційного кути напрямківяких визначені з необхідною для військ точністю, В залежності відвимог військ до точності та термінів топогеодезічеcкой прив'язки елементівбойових порядків в якості вихідної геодезичної основи можуть бутивикористані пункти державної і спеціальних геодезичних мереж, атакож місцеві предмети (контурні точки), координати яких визначаютьсяпо великомасштабних картах або фотограмметричних методами, адирекційний кути (азимути) напрямків - інструментально.
  Вихідна геодезична основа створюється топографічної службизавчасно, а також при підготовці й у ході бойових дій. Астрономічно -гео-дезіческіе дані при цьому доводяться до штабів і військ у вигляді каталогів
  (списків) координат геодезичних пунктів, карток і різних спеціальнихкарт. Терміни створення вихідної геодезичної основи і порядок доведення доштабів і військ астрономо-геодезичних даних повинні забезпечуватисвоєчасну топогеодезичні прив'язку і готовність ракетних військ іартилерії до відкриття вогню.
  Топогеодезнческая прив'язка полягає в передачі координат від пунктів
  (точок) вихідної геодезичної основи до стартових (вогневих) позиційракетних (артилерійських) частин і підрозділів, позицій радіолокаційнихстанцій і постів радіотехнічних підрозділі, а також у орієнтованих:ракет, знаряддя, радіотехнічних систем в заданому напрямку. Закоординатами позицій і цілісний обчислюються вихідні геодезичні дані дляпуску (стрільби): відстані від пускових установок (знарядь) до цілей,дирекційний кути напрямів з позицій на цілі і перевищення між ними.
  Спеціальні карти і фотодокументи призначаються для інформації штабів івійськ про сучасний стан місцевості, її зміни в районі бойовихдій, а також про інших спеціальних даних, необхідних дляпланування, організації та виконання поставлених бойових завдань. Обсягдодаткових відомостей, що наносяться на спеціальні карти і фотодокументи,залежить від вимог військ до топогеодезичним даними.
  Основними спеціальними картами та фотодокументи є карти,змін місцевості (оперативно виправлені карти), карти ділянок річок,карти геодезичних даних, аерофотосьемкі з координатної сіткою,фотосхеми, фотоплани і фотокарти.
  Для забезпечення військ, що діють в особливих умовах (гірська місцевість,пустелі, північні райони та ін), за вказівкою відповідного штабу можутьвиготовлятися і інші, спеціальні карти і фотодокументи з інформацією промісцевості.
  Карти змін місцевості (оперативно виправлені карти) призначаютьсядля доведення до військ інформації про зміни місцевості на найбільшважливі в тактичному відношенні райони і рубежі, райони ядерних вибухів ізони затоплення. Вони виготовляються шляхом впечаткі цих змін у типажнівідбитки карт, що перебувають на постачанні військ.
  Карти ділянок річок призначаються для детального вивчення водних перешкоді прилеглої до них місцевості в смузі шириною 5-8 км від кожного берегарічки і використовуються при організації та здійсненні форсування воднихперешкод військами На них відображаються докладні дані про режим річки іпідступах до неї ширина, глибина, швидкість течії і грунт дна річки,крутизна і грунт берегів, гідротехнічні споруди та можливі змінирежиму річки після їх руйнування Як правило, та Електричні карти виготовляються вмасштабі 1 25000 або 1 50000


  Карти геодезичних даних служать для прив'язки елементів бойових порядківвійськ Вони дозволяють підвищити точність і скоротити терміни прив'язки попорівняно з прив'язкою по топографічної карти Такі карти створюютьсязвичайно в масштабі 1 100000
  Точність спеціальних карт і фотодокументів повинна відповідати їхпризначенням та масштабом. Середні похибки нанесення на карту новихоб'єктів і змінених елементів місцевості щодо найближчихзбереглися контурів, як правило, не перевищують 1 мм, а для передгірних,гірських і високогірних районів і піщаних пустель - 1,5 мм. Граничніпохибки не перевищують подвійного значення середніх похибок.
  Аерофотознімки з координатної сіткою, фотоплани і фотокарти забезпечуютьвизначення координат контурних точок - із середніми квадратичнихпохибками 15 і 30 м відповідно за фотодокументах масштабу зобра-бов 1:25000 --й-1: 50000.

  Топогеодезичні забезпечення підрозділів у наступі, оборони і на марші
  Зміст і конкретні заходи по то-погеодезіческому забезпеченнябою залежать від його виду (наступ, оборона), положення підрозділів,ширини і глибини бойових завдань, підготовленості смуги бойових, дій утопогеодезичному відношенні, фізико-географічних умовах району бойовихдій, наявності часу, сил та засобів для виконання заходів.
  Вид бою, ширина і глибина бойових завдань визначають розміри смугимісцевості, на яку створюється запас топографічних карт і каталогівкоординат геодезичних пунктів, а також види, зміст і масштабиспеціальних карт і фотодокументів. Наявність топографічних карт і каталогівкоординат геодезичних пунктів на смугу бойових дій визначаєможливість забезпечення підрозділів цими даними при підготовці й у ходібою, а також необхідність виконання додаткових топогеодезичнихробіт.
  Фізико-географічні умови району (гірська місцевість, ліс, пустеля,північні райони) впливають на зміст і організацію топогеодезичноїзабезпечення, а саме на порядок забезпечення топографічними картамикомандирів підрозділів і екіпажів, організацію виконаннятопогеодезичних робіт, утримання спеціальних карт і фотодокументів
  Наявність часу, сил і засобів визначає обсяг і черговість виконаннязаходів щодо топогео-дезіческому забезпечення бою.
  Метою топогеодезичної забезпечення бою є створення умовкомандирам підрозділі і штабам для вивчення та оцінки характеру та властивостеймісцевості при підготовці а веденні бою, щоб сприяти більшефективного використання ними зброї та бойової техніки.
  Забезпечення підрозділів топографічними картами при підготовці й уході наступального бою включає перевірку і приведення створеного запасу карт а відповідністьз бойовим завданням, забезпечення картами при підготовці ооя всіх командирівпідрозділів і екіпажів, дообеспеченіе картами в ході бою.
  Забезпечення підрозділів вихідними геодезичними даними при підготовціі в ході наступального бою включає створення запасу каталогів координатгеодезичних пунктів і спеціальних карт, що містять геодезичні дані;забезпечення (до-забезпечення) вихідними геодезичними даними; контрользабезпеченості.
  Розміри району, на який створюється запас каталогів координатгеодезичних пунктів і спеціальних карт, що містять вихідні геодезичнідані, визначаються глибиною бойових завдань, а також умовами обстановки,що впливають на своєчасність доставки цих документів
  Каталоги координат геодезичних пунктів, карти геодезичних даних,вимірювальні фотодокументи командири і штаби отримують одночасно зтопографічними картами.
  При підготовці оборонного бою підрозділу забезпечуютьсякаталогами координат геодезичних пунктів, картами геодезичних даних,вимірювальними фотодокументи та іншими топогеодезії-ними даними таксамо, як і при підготовці наступального бою. У першу чергу вони видаютьсяартилерійським, розвідувальним та інженерним підрозділам.
  В оборонному бою смуга місцевості на яку здійснюєтьсязабезпечення картами, кілька розширюється у бік своїх військ Цедозволяє командирам і штабам детально вивчати місцевість з метоювикористання її особливостей, які впливають на вибір позицій оборони,побудова системи вогню, пристрій загороджень, організаціювзаємодії, вибір маршрутів для маневру підрозділами і підвезенняматеріальних засобів
  При визначенні глибини смуги забезпечення картами в бік противникавиходять з характеру бойового завдання в оборонному бою. При цьому запаскарт повинен забезпечувати організацію та ведення активних обороннихдій, розвідки, стрільби артилерії на граничні дальності, а при бла -гопріятних умовах результату оборонного бою - організацію і веденнянаступу.
  Деякі види спеціальних карт можуть виготовлятися силами підрозділів:карти (схеми) орієнтирів, розвідувальні схеми, схеми маршрутів, карти
  (схеми) умов спостереження.
  Забезпечення. топографічними картами маршу підрозділи включаєперевірку і приведення створеного, запасу карт у відповідність із завданняммаршу і подальшої бойовим завданням підрозділу; забезпечення картами:посадових осіб при підготовці маршу; дообеспеченіе картами; контрользабезпеченості картами.
  Карти в підрозділ, кожному офіцеру видаються завчасно (допочатку маршу). Це дає їм можливість попередньо вивчити маршрут іприлеглу місцевість.

  Так, командир підрозділу при з'ясуванні отриманого завдання на марш іоцінки обстановки крім звичайних питань вивчає по карті маршрутруху, його довжина і прохідність, умови здійснення маршу,рубежі і час ймовірної зустрічі з противником або дії, до яких вінповинен бути готовий, місця і час привалів, а також місця, час і порядокзаправки техніки, прийому їжі особовим складом і поповненнязапасів матеріальних засобів, які витрачаються в ході маршу; оцінюємаршові можливості підлеглих і доданих підрозділів; визначаєдопустимі швидкості руху по ділянках маршруту і розраховує часруху по кожному з них; оцінює характер місцевості в районі денного
  (нічного) відпочинку; визначає обсяг інженерного обладнання району івиконує інші необхідні розрахунки, а також визначає порядокспостереження та підтримки зв'язку під час маршу.

  Довжину маршруту вимірюють по карті циркулем або курвіметром. Чим меншерозчин ніжок (крок) циркуля, тим точніше будуть виміряні звивисті лінії.
  Як правило, розчин ніжок циркуля береться рівним 5 мм або 1 см. Принаявності достатньої кількості орієнтирів маршрут розбивається наоднакові ділянки довжиною 5 або 10 км. У обмірювану довжину маршруту вводять
  (додають) поправку дальності згідно з табл.

  Таблиця
  | Характеристики | Середнє значення поправки дальності (у%) для |
  | місцевості та | карт масштабу |
  | доріг | |
  | | 1:50000 | 1:100000 | 1:200000 |
  | Рівнинна, доріг | 0 | 0 | 5 |
  | і прямолінійні | | | |
  | Горбкувата, доріг | 5 | 10 | 15 |
  | і звивисті | | | |
  | Гірська, дороги | 15 | 20 | 25 |
  | сильно | | | |
  | іззвілістие | | | |


  Наприклад, якщо маршрут вимірюється по карті масштабу 1:200000 (місцевістьгірська, дороги звивисті), то відстані за маршрутом, виміряні на карті,необхідно збільшити на 25%.
  На карті відзначають усі точки, що обмежують кожну ділянку, підписуютьбіля них відстані у вигляді наростаючого підсумку, починаючи від початковогопункту, тобто 10, 20, 30, 40 і т. д., а в кінцевій точці вказуютьпротяжність всього маршруту. При недоліку орієнтирів відстані відвихідного пункту підписують у кожного орієнтира.

  Забезпечення підрозділів вихідними геодезичними даними при підготовціі в ході маршу включає створення необхідного запасу каталогів координатгеодезичних пунктів і спеціальних карт, що містять геодезичні дані,забезпечення (до-забезпечення) вихідними геодезичними даними та контрользабезпеченості.
  Запас каталогів (списків) координат геодезичних пунктів і спеціальнихкарт, що містять вихідні геодезичні дані, визначається завданням маршу,глибиною подальшої завдання батальйону, а також умовами обстановки,що впливають на своєчасність доставки цих документів зі складів.
  Забезпечення підрозділів спеціальними картами та фотодокументи припідготовці маршу здійснюється перш за все на райони денного (нічного)відпочинку, а також на ділянки місцевості, найбільш важливі в тактичномувідношенні. Спеціальні карти і фотодокументи при цьому використовуються длябільш детального вивчення місцевості та отримання додаткової інформації проїї об'єктах.

  Особливості топогеодезичної забезпечення підрозділі при діях у місті, горах, лісі, пустелі, північних районах і взимку


  Ведення бойових дій в місті, горах, лісі, пустелі , північних районах,а також взимку має свої особливості, які суттєво впливають на змісттопогеодезичної забезпечення
  На Організацію та ведення бою в місті істотний вплив роблятьплоща і конфігурація міської території, особливості місцевості в межахміста і на підступах до нього, характер планування, щільність забудови інаявність підземних споруд
  Топогеодезичні забезпечення бою у місті полягає насамперед узабезпеченні командирів і штабів великомасштабними топографічними картамита планами міст
  На великомасштабних топографічних картах виділяються магістральні таголовні вулиці, основні вулиці та проїзди, що відображають характер планування ізабудови, об'єкти, важливі в економічному відношенні або мають значенняорієнтирів (промислові підприємства, споруди баштового типу, церкви,пам'ятники); зовнішня структура квар талова, система забудови, притаманна тійабо іншої частини міста; зовнішній контур міста
  Щільно забудовані квартали (частини кварталів) з переважанням (більше 50%)в них огнестойьнх будов (кам'яних, цегляних, залізобетонних) навеликомасштабних топографічних картах зображуються фонової забарвленнямпомаранчевого кольору, а з переважанням неогнестойкіх будівель (дерев'яних) --жовтого кольору На тлі забарвлення помаранчевого або жовтого кольору показуються якцькування все виокрем ляющие будівлі До щільно застроечним кварталах при цьомувідносять квартали (частини кварталів), в яких відстані між будівлямияк правило, не перевищують 50 м
  Плани міст призначаються для детального вивчення міст і підходівдо них, орієнтування, виконання точних вимірювань і розрахунків На них, як іна великомасштабних топографічних картах, відображаються важливі об'єкти таорієнтири в місті і його околицях, гідрографія і гідротехнічніспоруди; залізниці споруди при них;-магістральні вулиці,інші вулиці і Застрою ка кварталів, промислові, і соціально-культурніоб'єкти; шосейні та грунтові дороги; рельєф; рослинний покрив ігрунти.
  З метою більш повного і швидкого вивчення пла-ну а також для забезпечення,точного цілевказання до кожного плану міста складаються довідка та перелікназв, вулиць, підписаних на плані, і важливих об'єктів.
  У якості вихідних геодезичних даних артилерійські підрозділизабезпечуються каталогами координат геодезичних пунктів, спискамикоординат пунктів спеціальних геодезичних мереж, великомасштабнимитопографічних карт і планів міст.
  Карти змін місцевості (оперативно виправлені карти) на містамістять додаткові характеристики, необхідні командирам і штабам приорганізації бою. У першу чергу на них відображаються знову забудованічастині міста, а також окремі будови на околицях, що мають значенняорієнтирів
  При відсутності планів міст підрозділи можуть забезпечуватисяфотосхемамі і фотопланів, на яких відображаються зруйновані квартали ізавали на вулицях, основні магістралі, важливі промислові іадміністративні будівлі і споруди, вузли зв'язку, вокзали, станції та лініїметро, газопроводи, споруди з водопостачання, електро станції і важливіорієнтири
  Забезпечення військ топографічними картами при діях у горахздійснюється не на всю смугу наступу, а за напрямками, доступнимдля ведення бою Запас топографічних карт створюється на більшу, ніжзазвичай, глибину Це пов'язано з тим, що підрозділи дістають бойове завданняна більшу, ніж у звичайних умовах, глибину, а дії обхідних,розвідувальних та інших загонів або окремих груп охоплюють великірайони На місцевість між напрямками (на малодоступні ділянки)створюється менший запас карт, ніж на основні доступні напрямки
  Пункти державної геодезичної мережі рас покладаються зазвичай навершинах гір, а спеціальні пункти геодезичних мереж визначаються ізакріплюються в поблизу доріг (в районі можливого розміщення стройовихпорядків артилерійських підрозділів.

  Середні помилки у визначенні висот точок, написаний на карті масштабу 1
  : 50000, відносно найближчих точок висотної знімальної мережі для гірської: івисокогірній місцевості становлять 5 і 10 м, а на карті масштабу 1:
  100000-10 і 20 м. При визначенні висот вогневих позицій по горизонталямпомилки будуть мати більше значення, а тому буде потрібно інструментальневизначення висот пунктів спеціальних геодезичних мереж і вогневих позиційвід геодезичних пунктів.
  Вихідні геодезичні дані для наступального бою готуються першвсього на ділянки вздовж доріг, доступні напрямки та інші можливімаршрути руху артилерійських підрозділів. Тому всі пунктигеодезичної мережі, що є на напрямках наступу, підлягаютьобстеження і при необхідності відновлення. У районах з рідкісноюгеодезичної мережею для отримання координат точок найчастіше використовуютьсякарти геодезичних даних і вимірювальні фотодокументи, а оріентірниенапрямки визначаються гіротеодолітом або гіробуссолью.
  Забезпечення спеціальними картами та фотодокументи здійснюється головнимчином з метою інформації підрозділів про особливості окремихелементів місцевості (доріг, водних перешкод, мостів та переправ,проходів і перевалів і т. д.). Може виконуватися впечатка в тиражнівідбитки карт даних повітряного і топографічної розвідки про прохідностідоріг, стан мостів та переправ, проходів і перевалів, про ділянки,схильних до зсувів грунту в період дощів, та інших даних. Велике значенняможуть мати карти з даними про захисні і маскуючих властивості місцевості,про зміни режиму річок, озер, про можливості руху бойової технікиуздовж річок, по долинах та ущелинах.

  Для забезпечення оборонного бою на спеціальних картах більшдокладно відображаються поля невидимості, приховані підступи до перевалів інаселеним пунктам, підготовленим до оборони, умови нагляду з бокупротивника. Вид, зміст масштаб в кількості спеціальних карт іфотодокументів залежать від бойових завдань в конкретній обстановці.

  При забезпеченні бою в лісі командири і штаби забезпечуютьсятопографічними картами в кількості, необхідній для виконанняконкретно поставленого бойового завдання При оцінці лісистій місцевості по картінеобхідно враховувати, що на топографічних, картах, ліси (висота-дерев
  4 м і більше) відображаються, фонової зафарбовування з позначенням контуру приплощі 10 мм2 і більше в масштабі карти в лісистій місцевості та 4 мм2 ібільше в малолесістой місцевості. Окремі ділянки лісу з меншою площею,використовуються як орієнтири, зображуються умовним знаком окремих гаїв, аінші ділянки лісу - знаком невеликих площ лісу, не виявляються вмасштабі карти.
  Поляни відображаються на картах, як правило, якщо їх площа в масштабікартки становить 10мм2 і більше. Поляни з меншою площею, але використовуваніяк орієнтири, також відображаються на карті.
  Зображення заболочених ділянок у лісових масивах контуром на карті невиділяються, межі заболочених ділянок позначаються відповіднимрозташуванням штрихів умовного знака болота.

  На картах можуть зображуватися хвойні, листяні та змішані ліси. Вонивідображаються своїми умовними знаками і, крім того, написамипереважаючих порід. Поруч зі знаком породи лісу надписуєхарактеристика древостоя, в якій вказується середня висота дерев (вметрах), середня товщина стовбурів на рівні грудей людини (в сотих часткахметри) і середня відстань між деревами (у метрах).
  На картах відображаються всі лісові просіки шириною більше 1,5 м. Просікименшої ширини відображаються, якщо вони є єдиними орієнтирамиабо необхідні для поділу лісових кварталів. Для полегшенняорієнтування в лісі на картах підписуються номера лісових кварталів.
  Вихідна геодезична основа створюється, як правило, на маршрутах,руху-артилерійських підрозділі - уздовж доріг і просік.

  Для доведення до командирів і штабів інформації, відсутньої натопографічних картах-(прохідність ділянки лісу, його захисні властивості іт. д.), можуть створюватися спеціальні карти і фотодокументи --аерофотознімки, фотосхеми, фотоплани.
  При бойових діях в пустелі запас топографічних карт унаступальному бою створюється на напрями дій підрозділів, наопорні пункти і райони оборони противника і підходи до них. На іншірайони, де можуть діяти лише розвідувальні групи, рухливізагони загородження та інженерні підрозділи, створюється менший запаскарт, ніж для головного напрямку. Глибина смуги місцевості в біксвоїх військ для створення запасу карт така ж, як і в звичайних умовах. Убік супротивника запас карт створюється на велику глибину
  У зв'язку з тим що наступ у пустелі ведеться в основному уздовжнаявних доріг і доступних напрямків, забезпечення геодезичної основоюартилерійських підрозділів здійснюється, як правило, на маршрути їхпересування Барханний піски, переміщаючись, МОЖУТЬ засипати або оголятицентри геодезичних пунктів, тому особлива увага приділяєтьсяобстеження та відновлення зовнішніх знаків і центрів пунктів
  При прив'язці вогневих позиції від пунктів державної та спеціальнихгеодезичних мереж за допомогою топопрівязчіка слід враховувати, щоточність його роботи в цих районах невисока з за пробуксовування коліс в піску
  Для топогеодезичної прив'язки бойових порядків артилерії широкозастосовуються аерофотознімки з координатної сіткою, за якими можна впізнатиконтурів більше, ніж по топографічних картах. Для орієнтуванняартилерії та радіотехнічних засобів застосовуються гіроскопічні іастрономічні способи
  Для забезпечення дій підрозділів у пустелі використовуються наступніспеціальні карти карти орієнтирів, на яких відображаються наявні іспеціально виставлені на місцевості орієнтири; карти джерелводопостачання з характеристиками хімічного складу води та її запасів,карти прохідності з відображенням грунтів (для оцінки радіаційноїобстановки) та ін Крем того, підрозділи можуть забезпечуватися різнимифото-документами і аерофотознімки, фотосхемамі, фотопланів.

  Для забезпечення дій підрозділів у північних районах створюєтьсязапас топографічних карт з урахуванням бойових завдань і напрямків дії підрозділень. "На важкодоступні райони між напрямками дійпідрозділів готується менший запас карток.

  Забезпечення геодезичної основою здійснюється, як правило, уздовждоріг і доступних напрямків. Топогеодезичні прив'язка вогневих позицій впівнічних районах, що характеризується малою кількістю контурів і глибокимсніговим покривом, вимагає високої спеціальної підготовки і фізичноївитривалості. Використання гіроскопічних приладів для визначенняоріентірних напрямків у цих умовах ускладнюється тим, що притемпературі нижче -40 ° С прилади не забезпечують необхідну точність (потрібніспеціальні намети з обігрівом) Відшукання геодезичних пунктівважко не тільки глибоким сніговим покривом, а й впливом полярноїночі, туманами, частими снігопадами З за великих змін магнітноговідмінювання необхідно мати дані про райони магнітних аномалій дляорієнтування за допомогою артилерійської Бусолі
  Додаткові дані про місцевість, необхідні підрозділам придії в цих районах, можуть відображатися на спеціальних картах іфотодокументах Це перш за все дані про глибину снігового покриву тапромерзанні грунту; про зимові дорогах, колонних шляхах і переправах; простан крижаного покриву річок (ділянок слабкого льоду, торосів, ополонок);про ділянки затоплення заплави річки при підйомі рівня води (під час повені абов результаті руйнування гідротехнічних споруді), про незамерзаючих іслабозамерзающіх ділянках боліт Ці дані відображаються на топографічнихабо бланкових картах, або можуть бути представлені у вигляді фотодокументів іописів Аерофотознімки зимового ландшафту полегшують не тількиорієнтування на місцевості, але і прив'язку елементів бойового порядку.
  Для доведення до командирів і штабів інформації, відсутньої натопографічних картах-(прохідність ділянки лісу, його захисні властивостіі т. д.), можуть створюватися спеціальні карти і фотодокументи --аерофотознімки, фотосхеми, фотоплани.
  При бойових діях в пустелі запас топографічних карт унаступальному бою створюється на напрями дій підрозділів, наопорні пункти 'і райони оборони противника і підходи до них. На іншірайони, де можуть діяти лише розвідувальні групи, рухливізагони загородження та інженерні підрозділи, створюється менший запаскарт, ніж для головного напрямку. Глибина смуги місцевості в біксвоїх військ для створення запасу карт така ж, як і в звичайних умовах. Убік супротивника запас карт створюється на велику глибину
  У зв'язку з тим що наступ у пустелі ведеться в основному уздовжнаявних доріг і доступних напрямків, забезпечення геодезичної основоюартилерійських підрозділів здійснюється, як правило, на маршрути їхпересування Барханний піски, переміщаючись, можуть засипати або оголятицентри геодезичних пунктів, тому особлива увага приділяєтьсяобстеження та відновлення зовнішніх знаків і центрів пунктів
  При прив'язці вогневих позиції від пунктів державної та спеціальнихгеодезичних мереж за допомогою топопрівязчіка слід враховувати, щоточність його роботи в цих районах невисока через пробуксовування коліс в піску
  Для топогеодезичної прив'язки бойових порядків артилерії широкозастосовуються аерофотознімки з координатної сіткою, за якими можна впізнатиконтурів більше, ніж по топографічних картах. Для орієнтуванняартилерії та радіотехнічних засобів застосовуються гіроскопічні іастрономічні способи
  Для забезпечення дій підрозділів у пустелі використовуються наступніспеціальні карти: карти орієнтирів, на яких відображаються наявні іспеціально виставлені на місцевості орієнтири; карти джерелводопостачання з характеристиками хімічного складу води та її запасів, карти прохідності з відображенням грунтів (для оцінки радіаційної!обстановки) та ін Крім того, підрозділи можуть обеспечйваться різнимифотодокументи: - аерофотознімки,-фотосхемамі, фотопланів.
  Для забезпечення дій підрозділів у північних районах створюється запастопографічних карт з урахуванням бойових завдань і напрямків діїпідрозділів. На важкодоступні райони між напрямками дійпідрозділів готується менший запас карток.
  Забезпечення геодезичної основою здійснюється, як правило, уздовждоріг і доступних напрямків. Топогеодезичні прив'язка вогневих позицій впівнічних районах, що характеризується малою кількістю контурів і гли?? окімсніговим покривом, вимагає високої спеціальної підготовки і фізичноївитривалості. Використання гіроскопічних приладів для визначенняоріентірних напрямків у цих умовах ускладнюється тим, що притемпературі нижче -40 ° С прилади не забезпечують необхіднішим точність (потрібніспеціальні намети з обігрівом) Відшукання геодезичних пунктівважко не тільки глибоким сніговим покривом, а й впливом полярноїночі, туманами, частими снігопадами З за великих змін магнbтноговідмінювання необхідно мати дані про райони магнітних аномалій Дляорієнтування за допомогою артилерійської Бусолі
  Додаткові дані про місцевість, необхідні підрозділам придії в цих районах, можуть відображатися на спеціальних картах і фото -документах Це перш за все дані про глибину снігового покриву і промерзаннігрунту; про зимові дорогах, колонних шляхах і переправах; про стан крижаногопокриву річок (ділянок слабкого льоду, торосів, ополонок); про ділянкизатоплення заплави річки при підйомі рівня води (під час повені або в результатіруйнування гідротехнічних споруді); про незамерзаючих і слабозамерзающіхділянках боліт. Ці дані відображаються на топографічних та бланковихкартах, або можуть бути представлені у вигляді фотодокументів і описі
  Аерофотознімки зимового ландшафту полегшують не тільки орієнтування намісцевості, але і прив'язку елементів бойового порядку, На дільниці форсуванняводних перешкод, проходи ди через болота, позиційні райони артилерійськихпідрозділів, великі населені пункти і вузли оборони виготовляютьсяаерофотознімки з координатної сіткою, фотосхеми і фотоплани.
  Для забезпечення артилерійських підрозділів виготовляються картагеодезичних даних, на яких контурні точки даються частіше, ніж назвичайні райони, і, як правило, поблизу доріг або нових до лонних шляхів Нацих же картах можуть відображатися і умови прохідності для гусеничних іколісних машин, незамерзаючі ділянки річок, озер і боліт, а також вершинипагорбів і гір, які можуть служити орієнтирами! (з характеристикоюдальності видимості з них)
  Взимку снігом закриваються багато хто добре помітні влітку орієнтири грунтовідороги, невеликі річки, струмки, яри помоіни, канави, низькоросларослинність, заболочені ділянки місцевості. У результаті орієнтуванняподраазделеній значно ускладнюється, що вимагає створення спеціальнихкарт та фотодокументів з додатковими даними про місцевість,характеризують зимові умови прохідності та орієнтування.

  Топогеодезичні Прив'язка елементів бойових порядках військ

  Призначення топогеодезичної підготовки і топогеодезичної прив'язки
  Топогеодезичні підготовка стрілянини - комплекс заходів, що проводятьсяз метою отримання топогеодезичних даних (координат і висот позицій,цілей, пунктів і постів розвідки, а також дирекційний кутів оріентірнихнапрямків), необхідних для забезпечення пусків ракет, стрільбиартилерії, а також роботи засобів артилерійської розвідки. Вона включаєствор

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status