ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Топографічні карти і читання їх
       

   

  Військова кафедра

  УРАЛЬСЬКОЇ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ПРАПОРА

  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. А. М. ГОРЬКОГО

  ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА

  Тактична підготовка

  | "ЗАТВЕРДЖУЮ" | |
  | НАЧАЛЬНИК ВІЙСЬКОВОЇ КАФЕДРИ | |
  | ПОЛКОВНИК ДРОБОТ | |
  |"_____" _____________________2001г. | |

  ПЛАН

  проведення занять з тактичної підготовки


  | ТЕМА: 20. | топографічні карти і читання їх. |

  | | Обговорено на засіданні циклу |
  | |"______"______________ 2001р. |
  | | Протокол № ____ |

  м. Єкатеринбург

  2001р.

  I. ПЛАН (послідовність) ВИВЧЕННЯ Теми Тема: 20.
  Топографічних карт і ЧИТАННЯ ЇХ.

  Навчальні та виховні цілі:
  1. Вивчити зі студентами класифікацію і номенклатуру карт.
  2. Дати практику студентам у читання карт.
  3. Виховувати у студентів здатність швидко читати карту.

  ЧАС: 2 години
  МІСЦЕ: клас
  МЕТОД: розповідь, практична робота.

  Навчально-матеріальне забезпечення:

  Література: Підручник "Військова топографія"

  Довідник офіцера з військової топографії < p> Наочні посібники:

  Топографічні карти різного масштабу.

  Схеми, малюнки.

  НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ЧАСУ:

  | № | Навчальні питання | Час | Прим. |


  5
  80

  1. Вступна частина:
  2. Основна частина:
  1. Сутність картографічного зображення місцевості та її основні властивості. Визначення понять: топографічна карта і план, рівень поверхні, еліпсойд, геодезична основа топографічних карт. Топографічні карти зарубіжних країн.
  2. Разграфка і номенклатура топографічних карт. Визначення номенклатури суміжних аркушів, складання заявки на карти по збірній таблиці на район майбутніх дій підрозділу.
  3. Види умовних знаків, кольорове оформлення карт, пояснювальні підписи та цифрові позначення. Класифікація і зображення на картах гідрографічної мережі, населених пунктів, об'єктів соціально-культурного призначення, дорожньої мережі, грунтово-рослинного покриву та інших топографічних елементів місцевості.

  4. Вивчення і оцінка елементів місцевості по карті, визначення їх якісних і кількісних показників

  3. Заключна частина

  5

  Методичні вказівки

  Заняття проводити зі взводом студентів у класі. В ході занять використовувати "Полілюкс", які можна показати схем і малюнків, а також діапроектор і діафільм. На занятті прищеплювати навички студентам у читанні топографічних карт і оцінки місцевості по карті.

  Вступна частина
  1. Прийняти доповідь чергового по взводу.

  2. Перевірити наявність студентів на занятті.

  3. Контрольними питаннями перевірити знання студентів.

  4. Оголосити тему і навчальні цілі заняття.

  I-й навчальний питання.

  СУТНІСТЬ картографічних зображень
  МІСЦЕВОСТІ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ Топографічна карта

  І ПЛАН, рівень поверхні, ЕЛІПСОІД, ГЕОДЕЗИЧНА ОСНОВА

  топографічні карти.

  Топографічна карта УКРАЇНІ

  Оголосити запит і розповісти, що для того, щоб повноцінно іправильно використовувати карти в якості вимірювальних документів,необхідно добре усвідомити їх геометричну сутність та математичніпринципи їх побудови.

  Геометрія картографічного зображення пов'язана з поданням профігурі Землі - її геометричній формі та розмірах.

  Географічне положення точок на земній поверхні визначається, якВідомо, що їх координатами. Тому математична задача побудовикартографічного зображення полягає в тому, щоб спроектувати ізобразити кулясту поверхню Землі на площину (карту), сувородотримуючись при цьому однозначна відповідність між координатами точок наземної поверхні і координатами їх зображення на карті.

  Таке проектування пов'язане з необхідністю віднесення результатівпольових геодезичних вимірювань при їх обчислювальної обробці івідображення на карті до певної, добре вивченої в геометричномувідношенні, поверхні, що найбільш близько підходить за своєю формою дореальної фігури Землі.

  Під фігурою Землі розуміють математичну фігуру, обмеженуповерхнею середнього рівня світового океану в його спокійному стані,подумки продовжену під поверхнею всіх континентів. Ця уявнаповерхню перпендикулярна у всіх точках до напрямок стрімкої лінії
  (напрямку сили тяжіння) називається головним рівної поверхнею, афігура Землі, утворена її - геойдом.

  Геойд (еліпсойд), як показали дослідження, іменує всюди опуклу,але оссіметрічную, складну і неправильну в геометричному відношенні фігуру,яка, однак, мало відрізняється від еліпсойда обертання, тобто правильногогеометричного тіла, утвореного обертанням еліпса навколо його малої осі.
  Тому при геодезичних вимірюваннях і складання карт фігуру Земляприймає за такий еліпсойд.

  На картах цю поверхню представляє сітка географічних координат
  (меридіани й паралелі). Така сітка на картах називається картографічноїсіткою.

  При складанні карти спочатку наносять картографічну сітку, а потімза матеріалами топогеодезичної зйомки місцевості наносять рельєф і місцевіпредмети.

  Таким чином, нанесення на карту ізобрааенія земної поверхніявляє собою процес подвійного проектування включає одночасноперехід від дійсних контурів зображуваних об'єктів до їхгоризонтальним положенням на поверхні земної еліпсоіда, тобтопроектування фізичному поверхні Землі на еліпсойд по нормалей
  (перпендикуляра) до його поверхні, і зображення на площині, тобто накарті цих горизонтальних положень у заданому масштабі та за певнимидля даної карти математичним правилами. математично визначений спосіб побудови на площинікартографічної сітки того чи іншого виду, на основі якої на картізображує поверхню Землі, називається картографічної проекцією.

  КАРТКА (географічна) - це зображення земної поверхні,побудоване на площині за певним математичним правилами.
  Величезне значення і різноманіття застосування обумовлені замечательнимяособливостями картографічного зображення.

  Найважливіші з цих особливостей:

  -масштабність - строга відповідність картографічного зображенняна ній об'єктів - їх координати, територіальні розміри та розміщення;

  -наочність і виразність картографічного зображення,які дозволяють швидко та однозначно сприймати смислові значення кожногойого елемента. Це досягається застосуванням на картах чіткої науковорозробленої системи картографічного, кольорового і буквено-цифровогопозначення зображуваних об'єктів;

  -цілеспрямованість змісту і смислова ємність зображення,засновані на раціональному доборі, узагальненні та системному показі найбільшістотних рис і об'єктів картографічної території.

  Карти топографічні - загальногеографічні карти масштабу 1:1000000включно. Вони відображають якнайповніше елементи і деталі місцевості,що впливають на бойові дії військ і є основними джерелами інформаціїпро місцевість і основою багатьох бойових документів і спеціальних карт.

  План (топографічний) - зображення на папері ортогональної проекціїневеликої ділянки місцевості. Плани складаються зазвичай у великих масштабу;місцеві предмети на них характеризуються як правило, більш детально, ніж накартах.

  МАСШТАБ карти - відношення довжини лінії на карті або іншомугеографічному документі до довжини відповідної лінії на місцевості.
  Топографічні карти зарубіжних країн. Топографічні карти різнихдержав далеко неоднакові по проекція і масштабами, а також за своїмзмісту й оформлення. Однак принцип побудови картографічногокреслення місцевості та графічне зображення місцевості та її елементів подібніі тому мова у топографічних карт певною мірою можна вважатиміжнародним. Однак треба враховувати, що масштаби закордонних карток можутьскладатися в дюймах, милях і т.д. Рельєф місцевості на більшостітопографічних карт зарубіжних держав зображується також як і у нас.
  Майже всі держави застосовують такі ж кольори для оформлення карт як і унас. Значне ускладнення може викликати тільки написи на іноземнихмовами.

  2-й навчальний питання рАЗГрАФКА та номенклатури топографічних карт. опЕДЕЛЕНІЕ

  НОМЕНКЛАТУпИ СУМІЖНИХ ЛИСТІВ, СКЛАДАННЯ заявка на картку

  ПО ЗБІРНОЇ ТАБЛИЦІ НА РАЙОН майбутніх Дії підрозділів

  Оголосити навчальний питання і розповісти, що система поділу карти навідокремлені листи називається разграфкой карти, а система позначення аркушів
  - Їх номенклатурою. Викладач на різних картах показує разграфкуі номенклатуру карти.

  Кожен лист топокарти має рамку у вигляді трапеції, верхня і нижнябоку якому є паралелями, а бічні меридіанами (Викладачпоказує на одному аркуші карти, а студенти, використовуючи навчальні карти,вивчають).

  Завдяки географічній сітці, покладеної в основу поділу карти налисти визначається місце розташування на земній кулі будь-якої ділянки місцевості,зображеному на даному аркуші карти. Крім того збіг сторін рамки змеридіанами і паралелями визначає їх розташування по відношенню досторонам горизонту; верхня сторона листа карти - північ, нижня - південь,інші сторони горизонту відповідно. (показує на аркушах карти).

  Щоб легко і швидко знаходити потрібні аркуші карти того чи іншогомасштабу і району, кожному листу за певним правилом присвоюєтьсясвоє цифрове і буквене позначення - номенклатура (на аркуші картирізного масштабу показати).

  В основу складання номенклатури аркушів карт покладено лист картимасштабу 1:1000000. Такий лист картки має 6 ° по довготі і 4 ° по широті.
  Номенклатура аркуша карти М 1:1000000 складається з вказівки рада і колони.
  Рахунок ряду позначається великими літерами латинського алфавіту починаючи зперший і ведеться від екватора до полюсів. Викладач на схемі підручника
  "Військова топографія" показує і розповідає, потім дає завданнястудентам визначити номенклатуру району (листа) м. Єкатеринбурга та інмісць.

  Колони листів позначаються арабськими цифрами від I до ХХХХХХ і рахунокведеться від Гринвіцького меридіана з Засідка на Схід.

  Потім викладач розповідає і показує систему поділу листакарти масштабу 1:1000000 на листи М 1:500000, М 1:200000.

  Одному аркуша карти масштабу 1:1900.000 відповідає 4 аркуша картимасштабу 1:500000 і позначається 0-4I-А або Б, В, Г. Рахунок ведеться від Азліва направо і зверху вниз до Г.

  Для отримання листів карти М 1:200000 аркуш карти 1:1000000 розділений на
  36 листів і позначається римськими цифрами від Х до ХХХУI, тобто аркуш картимасштабу 1:200000 матиме номенклатуру 0-4I-XХI і т.д.

  Для отримання карти 1:1000000 лист М 1: 1000000 ділиться на 144 листалиста і позначається справа наліво і зверху вниз арабськими цифрами від I до
  144. Номенклатура карти М 1:10000 буде 0-41-1 і т.д.

  Таким чином здійснюється разграфка аркуша карти масштабу 1:100000.
  Далі разграфка карт здійснюється таким чином: лист карти
  М1: 1000000 розділяється на 4 аркуша карти масштабу 1:50000 і позначаєтьсявеликими літерами від А до Г зліва направо і зверху вниз. Таким чином,номенклатура аркуша карти масштабу 1:50000 буде 0-41-109-А або Б, В, Г.

  У такому ж порядку отримують карту М 1:25000 на основі поділу листакарти М 1:50000, при цьому позначення здійснюється малими літерами а, б,в, г, і буде 0-41-110-В-г.

  Потім викладач розповідає і показує студентам порядоквизначення номенклатури суміжних аркушів карти.

  Кожен аркуш карти має свою номенклатуру і для більш зручного підборукарти з декількох листів досить мати один список картки та іншівизначити по ньому. Для цього на кожному аркуші карти на рамці з 4 сторінпідписана номенклатура сусіднього листа.

  Викладач дає завдання студентам для визначення суміжних аркушівкарти для чого використовує навчальний комплект і різні масштаби. Виставляєоцінки.

  Для більш швидкого підбору і визначення номенклатури листів карти намайбутній район бойових дій існують збірні таблиці. ЗбірніВони дають собою дрібномасштабні карти або схеми, розділенімеридіанами і паралелями на клітини, що відповідають листів карти М
  1:100000. Такі збірні таблиці зазвичай зберігаються; в секретної частини полку.

  Закінчивши відпрацювання питання викладач переходить до наступного.

  3-й навчальний питання

  ВИДИ УМОВНИХ ЗНАКІВ, Кольорові ОФОРМЛЕННЯ КАРТ, пояснювальні ПІДПИСИ
  ЦІФРОВОЕОТОБРАЖЕНІЕ. КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗОБРАЖЕННЯ НА КАРТІ Гідрографічне

  МЕРЕЖІ, НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,

  ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ, грунтово-рослинного покриву та інших Топографічна

  ЕЛЕМЕНТІВ МІСЦЕВОСТІ .

  Оголосити навчальний питання і розповісти, що для позначення на картахрізних об'єктів та елементів місцевості розроблена систематопографічних умовних знаків.

  Умовні знаки за їх призначенням і властивостей поділяються нанаступні три види: масштабні, внемасштабние і пояснювальні.

  Масштабними або контурними умовними знаками позначаються об'єкти,виражаються в масштабі карти, тобто такі, розміри яких (довжину, ширину,площа) можна виміряти по карті.

  Кожен такий знак складається з контуру, тобто планового обрисизображуваного об'єкта і заповнює пояснювального позначення у виглядіфонової забарвлення, колірної штрихування або сітки однакових по своєму малюнкузначків, що вказують рід, різновид об'єкта.

  Контури об'єктів показуються на картах пунктиром, якщо вони неспівпадають з іншими лініями місцевості, які позначаються умовнимизнаками.

  Внемасштабнимі або точковими умовними знаками зображаютьсямалорозмірні об'єкти (колодязі, споруди баштового типу, що окремо стоятьдерева і т.д.), не виражаються в масштабі карти і тому їх можнаподати на неї лише у вигляді крапки.

  Фігурний малюнок такого знака включає як би головну точку,показує точне місце розташування цього об'єкта на місцевості і означає,що це за предмет. Така головна точка наноситься:

  - у знаків симетричної форми (коло, квадрат, прямокутник,зірочка) - в центрі фігури;

  - у знаків, що мають форму фігури з широкою основою - в центріоснови;

  - у знаків, що мають підставу у вигляді кута - у вершині кута;

  - у знаків, які являють собою поєднання декількох фігур у центрінижньої фігури.

  Цими головними точками треба користуватися при проведенні точнихвимірювань по карті.

  До внемасштабним знакам також відносяться лінійні предмети типу доріг,струмків і т.д., які мають тільки довжину в масштабі, а ширину зобразити вмасштабі неможливо. Положення таких об'єктів на місцевості відповідаєпоздовжньої осі знака на карті.

  Внемасштабние умовні знаки самі по собі не вказують розмірівпредметів або займаної площі, тому не можна вимірювати по карті доНаприклад ширину мосту.
  Пояснювальні умовні знаки застосовуються для додаткової характеристикиоб'єкта та демонстрації їх різновиди. Наприклад: умовний знак хвойного аболистяного лісу всередині контуру знака показує переважну породудерев і т.д.

  Кольорове оформлення карт. Карти для кращої читання друкуються вфарбах. Завдяки цьому зображення місцевості розчленовується як би наокремі елементи, кожний з яких чітко виділяється своїм кольором.

  Кольори фарб на картах стандартні і в якійсь мірі відповідаютьдійсної забарвленням зображуваних предметів: лісу, саду, чагарники дозарості виділяється на картах зелений кольорів; водні об'єкти, а такожболота, солончаки - синім; елементи рельєфу і деякі різновидигрунту (піски, галечник, кам'янисті породи) - коричневим, автостради ішосейні дороги - помаранчевим, а грунтові поліпшені дороги - жовтимкольором; інші елементи змісту карт друкуються чорним кольором.

  Пояснювальні написи і цифрові позначення. На картах застосовуютьсяповні й скорочені підписи. Повністю підписуються власнінайменування населених пунктів, річок, гір, і окремих урочищ. Шрифтипідписів назв населених пунктів і річок одночасно служать і умовнимпозначенням, тому що своїми розмірами і накресленням вони доповнюютьхарактеристику цих об'єктів.

  Скорочені підпису, які супроводжують деякі умовні знаки, пояснюютьвластивості зображуваних об'єктів, повідомляючи про них дані, які неможливовідобразити графічно. Так у умовних знаків промислових підприємств ідеяких об'єктів вони вказують рід об'єкта або виробництва. Наприклад,маш. - МашинобудівнЄльня завод, вдкч - водокачка і т.д.

  скороченими підписами пояснюється також характер і деяких іншихоб'єктів, що не розрізняються по умовному знаку, але виділяються за своїмзначенням. Наприклад: шк. - Школа, ГСП. - Госпіталь.

  Цифрами вказується деякі числові характеристики об'єктів,наприклад: кількість дворів у сільських населених пунктах, позначки висот інайбільш характерних елементів рельєфу.

  В ході пояснення викладач на навчальних картах показує різніумовні знаки і одночасно дає завдання студентам у тренуваннівизначення умовних знаків.

  4-й навчальний питання

  ВИВЧЕННЯ І ОЦІНКА МІСЦЕВОСТІ ПО КАРТІ, ВИЗНАЧЕННЯ їх кількісні

  якісних характеристик.

  Оголосити навчальний питання і розповісти, що читати карту це означаєправильно й повно сприймати символіку її умовних знаків, швидко ібезпомилково розпізнавати по них тип і різновид зображуваних об'єктів,їх характерні властивості. Поряд з цим процес читання карти включає такожглазомірним сприйняття просторових відносин між розглядаються наній об'єктами. Існує кілька правил читання карти.
  1. Виборче відношення до змісту карти: читати не все підряд, а вибірково, фіксуючи увагу на тих ділянках і елементах змісту карти, які мають відношення до вирішення завдання.
  2. Сукупна читання умовних знаків: умовні знаки досліджуваних об'єктів слід розглядати не ізольовано, а у взаємному зв'язку з зображенням рельєфу та ін елементами місцевості, визначаючи тим самим спільне вплив всіх цих об'єктів на виконання завдання, стосовно якої вивчається місцевість.
  3. Запам'ятовування прочитаного: читання карти має супроводжуватися осмисленням прочитаного та попередньо розглянутого на ній зображення місцевості, особливо тих об'єктів, які є предметом вивчення і пізнання в натурі при виконанні бойового завдання.

  Закінчивши розповідь, викладач приступає до тренування студентів учитанні карти для чого задає кілька умовних знаків і заслуховує відповідістудентів.

  Потім приступає до відпрацювання нормативу № 3. Читання карти.
  Спочатку доводить умови виконання нормативу: прочитати 10 вказаних накарті місцевих предметів і форм рельєфу.
  Оцінка:

  "відмінно" - 9 знаків

  "добре" - 8 знаків

  "задовільно" - 7 знаків.
  Час відводиться на виконання нормативу:
  За умови, якщо 10 знаків буде названо правильно:
  "Дуже добре" 2 хв. 20 сек.
  "Добре" 2 хв. 30 сек.
  "Задовільно" 3 хв.

  За виконання нормативу виставляє оцінки.

  ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
  1. Нагадати тему і навчальні цілі заняття.
  2. Оголосити оцінки.
  3. Дати завдання на самопідготовку: вивчити умовні знаки.
  4. Відповісти на запитання.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status