ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Тилове і технічне забезпечення
       

   

  Військова кафедра

  МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Міністерство сільського господарства і продовольства РФ

  Волгоградська Державна сільськогосподарська академія

  Військова кафедра

  Реферат на тему :

  Цілі, завдання, види та способи тилового і технічного забезпечення і їх утримання.

  Виконав Хаутіев Р.А. взвод ЕМ - 32

  Перевірив: Начальник ВК

  Муха С.С.

  Волгоград 2000

  1. Загальні положення

  Безперебійне технічне і тилове забезпечення є одним зосновних умов успішного ведення бою батальйоном (ротою).

  Командир батальйону (роти) несе відповідальність за своєчаснетехнічне і тилове забезпечення підпорядкованих підрозділів. Він зобов'язанийвживати заходів з підтримання озброєння і техніки в постійній готовностідо бойового застосування та по швидкому відновленню їх при виході з ладу,щодо забезпечення підрозділів ракетами, боєприпасами - пальним,продовольством та іншими матеріальними засобами; проявляти постійнутурботу про харчування особового складу, зборі поранених і хворих, про надання їммедичної допомоги та евакуації їх за призначенням.

  Основою організації технічного і тилового забезпечення єрішення командира батальйону (роти) на бій, його вказівки та розпорядженнястаршого командира (начальника) з цих питань.

  При організації бою командир батальйону (роти) з питань технічногоі матеріально-технічного забезпечення зазвичай вказує: час, місце і обсяг технічногообслуговування, порядок евакуації і ремонту озброєння і техніки припідготовці і в ході бою; розміри і терміни створення запасів ракет,боєприпасів, пального, продовольства, медичного майна та іншихматеріальних засобів, норми їх витрат і порядок підвозу; порядок розшуку,збору і евакуації поранених і хворих; місця розгортання підрозділівтехнічного забезпечення і тилу батальйону і порядок їх переміщення під часбою (маршу); місця, час і порядок поповнення підрозділів ракетами,боєприпасами, заправки озброєння і техніки пальним; організацію харчуванняособового складу підрозділів, порядок охорони, оборони і підтримки зв'язкуз підрозділами технічного забезпечення і тилу, а також повідомляє районирозташування підрозділів технічного забезпечення і тилу полку, місцязбірних пунктів пошкоджених машин, шляхи маневру, підвозу і евакуації.

  Технічне та тилове забезпечення командир батальйону (роти) організовуєособисто, через начальника штабу, заступників з озброєння і по тилу
  (старшого техніка роти, старшину роти), начальника медичного пунктубатальйону (санітарного інструктора роти) і командирів рот (взводів).

  У ході бою командир батальйону (роти) здійснює контроль затехнічним станом і рівня готовності озброєння і техніки, витратоюракет, боєприпасів, пального, продовольства і своєчасною доставкою їх впідрозділу; доповідає командиру полку (батальйону) або його заступникамз озброєння і по тилу про наявність і технічний стан озброєння татехніки, про забезпеченість батальйону (роти) ракетами, боєприпасами, пальнимта іншими матеріальними засобами, про наявність поранених і хворих і подаєзаявки на поповнення батальйону (роти) необхідними матеріальнимизасобами.

  У бою в батальйоні розгортаються: пункт технічного спостереження, ремонтно-евакуаційна (ремонтна)група, пункт бойового постачання, заправний і продовольчий пункти, а вобороні, крім того, і медичний пункт; в роті - пункт технічногоспостереження, а в обороні, крім того, пункт бойового постачання і медичнийпост роти. Безпосереднє охорона і оборона районів (місць) їхрозташування, захист від зброї масового ураження та високоточної зброїздійснюються, як правило, своїми силами і засобами.

  У батальйоні (роті) створюються у встановлених розмірах запаси ракет,боєприпасів, пального, продовольства та інших матеріальних засобів,які містяться і перевозяться транспортом взводу забезпечення батальйону,в бойових та інших машинах, при озброєнні і особовий склад.

  Запаси поділяються на видаткову частину і недоторканний (пального --незнижуваний) запас, що витрачається з дозволу командира полку, а ввипадку, не терпить зволікання, - з дозволу командира батальйону зподальшим доповіддю про це старшому командирові.

  У всіх випадках організується забезпечення підрозділів водою, а принеобхідності і паливом.

  Потреба батальйону (роти) у матеріальних коштах на бійвизначається з урахуванням встановленого їх витрати та зберігання запасів внеобхідних розмірах до кінця бою.

  Потреба в ракети, боєприпаси, пальне та інших матеріальнихзасобах, забезпеченість ними підрозділів і норми витрати обчислюються врозрахунково-постачальницьких одиницях (бойових комплектах, заправках пального,добових дачах, комплектах) та в інших одиницях виміру.

  Бойовим комплектом називається кількість ракет і боєприпасів,встановлене на одиницю озброєння або на бойову машину. Він обчислюється навсе штатне озброєння (бойові машини), а при значному некомплект
  (понад десять відсотків)-тільки на наявне озброєння.

  заправки пальним називається кількість пального, що вміщає впаливну систему машини (агрегату) або забезпечує встановлений запасїї ходу (час роботи). Заправка пального обчислюється на всю обліковийтехніку підрозділу.

  Добова дача - кількість продовольства, покладене за встановлениминормам для харчування однієї людини на добу. Вона обчислюється на обліковийскладу підрозділу.

  Комплект запасних частин, інструменту і приладдя до озброєння,техніці, а також речового, медичного та іншого майна складається знабору предметів за певним переліком і в установленому кількості.

  2. Технічне забезпечення

  Технічне забезпечення батальйону (роти) організується і здійснюєтьсяз метою підтримки бойової готовності та боєздатності підрозділів шляхомукомплектування їх озброєнням і технікою; забезпечення ракетами,боєприпасами всіх видів і військово-технічним майном; підтримання їх усправному стані і в постійній готовності до бойового застосування;відновлення пошкоджених (несправних) озброєння та техніки ісвоєчасного повернення їх в дію.

  Заступник командира батальйону (роти) з озброєння (старший технікроти) є безпосереднім організатором технічного забезпечення вбатальйоні (роті) і несе відповідальність за підтримання озброєння ітехніки у справному стані і в постійній готовності до бойовогозастосування, правильну їх експлуатацію та своєчасне відновлення привихід з ладу, а також за забезпечення підрозділів ракетами,боєприпасами і військово-технічним майном.

  Заступник командира батальйону (роти) з озброєння (старший технікроти) зобов'язаний: знати завдання батальйону (роти), його укомплектованістьозброєнням, технікою і їх технічний стан, забезпеченість ракетами,боєприпасами і військово-технічним майном; керувати підготовкоюозброєння і техніки до бою (маршу) та їх технічним обслуговуванням;організовувати і вести спостереження за бойовими машинами в бою, встановлюватипричини виходу їх з ладу; організовувати евакуацію, ремонт озброєння татехніки, своєчасне повернення їх до ладу і передачу що вийшли з ладумашин засобам старшого командира; підтримувати постійний зв'язок ззаступниками командирів рот з озброєння (старшими техніками рот),ремонтно-евакуа-ционной (ремонтної) групою полку (батальйону) ізаступником командира полку (батальйону) з озброєння, доповідати їм ісвого командира про кількість, місцезнаходження і технічному станітих, хто вибув з ладу озброєння та техніки і заходи, вжиті для їхвідновлення.

  Забезпечення підрозділів ракетами і боєприпасами здійснюється черезбатальйонні (ротні) пункти боєпостачання, які створюються за наказомкомандирів підрозділів і призначаються для прийому, зберігання та видачіракет і боєприпасів в підрозділи, обліку їх надходження і витрат, атакож для прийому і здачі стріляних гільз і укупорки (тари). Начальникомпункту боєпостачання в батальйоні (роті) призначається артилерійський технікбатальйону (старшина роти) або інша особа за наказом командира батальйону
  (роти).

  Ракети та боєприпаси на батальйонні пункти доставляються зі складу полку,а на ротні, - як правило, з батальйонного пункту боєпостачання.

  У бою начальник батальйонного пункту боєпостачання організовує видачу ракеті боєприпасів за наказом (наказу) командира (начальника штабу)батальйону, начальник ротного пункту - за наказом командира роти.

  Технічне обслуговування проводиться у встановлений командиромбатальйону (роти) час перед боєм (маршем) і після виконання бойового завданняі здійснюється екіпажами, розрахунками, механіками-водіями (водіями) іособовим складом підрозділу технічного забезпечення під безпосереднімкерівництвом заступника командира батальйону (роти) з озброєння (старшоготехніка роти) і командирів взводів. Технічне обслуговування включає:заправлення машин пальним; перевірку справності та готовності до застосуванняозброєння, приладів стрільби і спостереження, агрегатів, систем і механізмів,їх очищення, промивання, мастило, вивірку і регулювання, усунення дрібнихнесправностей і виконання кріпильних робіт; заряд (підзарядки)акумуляторних батарей; перевірку укомплектованості і поповнення озброєнняі техніки запасними частинами, інструментом і приладдям, засобамипідвищення прохідності та іншими табельними засобами; перевірку наявності тасправності обладнання на автомобілях, призначених для перевезенняособового складу, озброєння, техніки та майна. При необхідності учас технічного обслуговування може здійснюватися поповненнябоєкомплекту озброєння ракетами і боєприпасами.

  Спостереження за бойовими машинами піхоти (бронетранспортерами), танками вбою, встановлення причин їх зупинок, характеру пошкоджень, своєчасневжиття заходів до їх евакуації і ремонту здійснюються пунктом технічногоспостереження батальйону (роти), який очолює заступник командирабатальйону (роти) з озброєння (старший технік роти).

  Евакуація пошкоджених (несправних) озброєння та технікиздійснюється доданими евакуаційними засобами, а іноді йобладнаними для цієї мети бойовими та іншими машинами підрозділів, прице машини високої прохідності з засобами буксирування рівномірнорозподіляються по колонах. У першу чергу евакуюються ті бойові машини,яким загрожує небезпека захоплення або знищення противником, а також •озброєння та техніка, які потребують найменшого обсягу робіт. Озброєння ітехніка, які не можуть бути евакуйовані та відремонтовано власнимисилами, передаються на місці виходу їх з ладу або на шляху евакуаціїзасобам старшого командира. Пошкоджене озброєння, стріляні гільзи ітара евакуюються з підрозділів попутним транспортом.

  Поточний ремонт пошкоджених озброєння і техніки здійснюється, якправило, у місцях виходу з ладу або в найближчих укриттях силами екіпажів,розрахунків, механіків-водіїв (водіїв) та ремонтно-евакуаційними
  (ремонтними) групами. Ремонтно-евакуаційні (ремонтні) групи в першійчергу ремонтують озброєння і техніку, найбільш важливі для підтримкибоєздатності батальйону (роти), а також, які вимагають використання ресурсівробіт. Машини управління у всіх випадках ремонтуються позачергово. Якщопошкоджені машини відремонтувати на місці або в найближчому укриттінеможливо, засобами полку вони евакуюються на збірні пунктипошкоджених машин.

  Ремонт озброєння в залежності від характеру несправностей можездійснюватися безпосередньо в підрозділі або ремонтної роти полку.
  Несправні зенітні і протитанкові ракети повертаються на склад полку.

  Відремонтовані (евакуйовані) озброєння і техніка наводяться вготовність до бойового застосування і негайно повертаються до своїхпідрозділу.

  3. Тилове забезпечення

  Тилове забезпечення батальйону (роти) організується і здійснюється підвсіх видах бою і в повсякденній діяльності з метою підтримкипідрозділів в боєздатному стані і створення їм сприятливих умовдля виконання поставлених завдань.

  Безпосереднім організатором матеріально-технічного забезпечення в батальйоніє заступник командира батальйону з тилу. Він несе відповідальністьза своєчасне забезпечення підрозділів матеріальними засобами,захист, охорону і оборону тилу батальйону та керування ним.

  Заступник командира батальйону з тилу зобов'язаний: знати завдання батальйону;організувати отримання і зміст встановлених запасів матеріальнихкоштів, розгортання і роботу батальйонних пунктів бойового постачання,заправного та продовольчої; вживати заходів до своєчасного підвозу (подачі) "в підрозділизапасів матеріальних засобів; організувати приготування, доставку і видачугарячої їжі, а також підвезення і зберігання питної води і забезпечення нею,особового складу; спільно з командирами підрозділів забезпечуватизаправку техніки пальним; підтримувати постійний зв'язок з командирамипідрозділів та заступником командира полку з тилу і доповідати йому ікомандиру батальйону про забезпеченість підрозділів, розміщенні та стантилу.

  Витрачені запаси ракет, боєприпасів, пального, продовольства іінших матеріальних засобів повинні поповнюватися до встановлених норм.

  Підвіз ракет, боєприпасів, пального, продовольства та іншихматеріальних засобів в підрозділи, здійснюється за усними заявкамикомандирів рот та окремих взводів та наказу (наказу) командира
  (начальника штабу) батальйону.

  Поповнення танків, бойових машин піхоти (бронетранспортерів)боєприпасами і заправлення їх пальним в ході бою проводяться безпосередньов бойових порядках, а під час здійснення маршу - в районах привалів, денного
  (нічного) відпочинку і після прибуття в призначений район. При неможливостіпідвозу боєприпасів і пального до танків, бойових машин піхоти
  (бронетранспортерів) безпосередньо у бойові порядки транспортні засобиз боєприпасами та пальним підходять якомога ближче до них. Танки, бойовімашини піхоти (бронетранспортери) приховано по черзі підходять до місцьрозташування транспортних засобів, для поповнення боєприпасами та заправкипальним. Відповідальність за підвіз боєприпасів і пального в підрозділинесе командир взводу забезпечення, а за своєчасне поповнення боєприпасами і заправкутехніки пальним - командири підрозділів.

  Підвіз матеріальних засобів зазвичай проводиться: від роти матеріальногозабезпечення полку до батальйону - полковими транспортними засобами; відвзводу забезпечення батальйону до рота-транспортними засобами батальйону.

  В окремих випадках за вказівкою старшого командира (начальника) дляпідвозу матеріальних засобів від роти матеріального забезпечення полку допідрозділів батальйону використовуються транспортні засоби батальйону.

  Запаси продовольства містяться в транспортних засобах взводузабезпечення батальйону, а непорушний запас продовольства - в речовихмішках, бойових машинах піхоти (бронетранспортери) і танках.

  Забезпечення особового складу гарячою їжею організується черезбатальйонний продовольчий пункт, як правило, три рази на добу. Принеможливості організувати триразове харчування з дозволу командира полку
  (батальйону) особовий склад забезпечується гарячою їжею два рази на добу,при цьому частина добової норми продуктів видається в сухому вигляді.

  Приготування, доставку і видачу підрозділам гарячої їжі організовуєначальник продовольчого пункту відповідно до вказівок заступника командира батальйону з тилу (узгодженими зкомандиром або начальником штабу батальйону), який визначає, на якекількість особового складу, для яких підрозділів і до якого часуготувати їжу, порядок доставки (видачі) її підрозділам батальйону. Длядоставки їжі підрозділам від них у разі потреби виділяютьсяпіднощики.

  Приготування, видача і прийом їжі організуються, як правило, поза зонамизараження. У разі вимушеної організації харчування в зонах радіоактивногозараження приготування, видача і прийом їжі здійснюються: при рівні радіації до 1 рад/ч-у звичайному порядку; від 1 до 5 рад/ч-удезактивованих спорудах; понад 5 рад/год - у дезактивованихспорудах закритого типу.

  Для приготування їжі в зонах радіоактивного зараження використовуютьсятільки консервовані і концентровані продукти в захищеній тарі іупаковці.

  У районах, заражених отруйними речовинами, дозволяється готувати іприймати їжу тільки у спеціальних спорудах, обладнанихфільтровентіляціоннимі установками.

  У районах, заражених біологічними (бактеріальними) засобами,приготування і вживання їжі дозволяються тільки після ретельної дезинфекціїтериторії, польових кухонь і обладнання, а також повної санітарноїобробки особового складу.

  Продовольство і воду, заражені радіоактивними, отруйнимиречовинами та біологічними (бактеріальними) засобами, вживати в їжузабороняється.

  Забезпечення підрозділів водою для пиття і господарських потребпроводиться з пункту водопостачання (водозабірного пункту). Використанняводи з інших джерел забороняється. Підвіз води в підрозділиорганізовується, як правило, заступником командира батальйону з тилу-Водадля приготування їжі в зонах зараження доставляється у герметичнихємностях.

  Відпуск речового майна здійснюється виходячи з облікової чисельностіособового складу батальйону (роти) за діючими нормами. Миття особовогоскладу зазвичай проводиться один раз на тиждень із зміною комплектунатільної білизни і здійснюється в порядку, встановленому старшимкомандиром (начальником). При необхідності проводиться санітарнаобробка особового складу.

  Медичне забезпечення в батальйоні (роті) в бойовій обстановціорганізується з метою розшуку поранених і хворих на нулі бою (в осередкахураження), своєчасного надання їм першої і долікарської (фельдшерській)медичної допомоги, збору, вивезення (виносу) їх з поля бою (з вогнищураження) та підготовки до евакуації, а також з метою попередженнявиникнення та поширення в підрозділах захворювань.

  Перша медична допомога пораненим і хворим надається в порядку само -і взаємодопомоги, санітарними інструкторами рот і стрілками-санітарамивзводів на місці поранення, в найближчому укритті або на медичному постуроти, а також особовим складом підрозділів, виділених для рятувальнихробіт і лікувально-евакуаційних заходів в осередках масового ураження.
  Долікарська (фельдшерська) медична допомога пораненим і хворим надаєтьсяна медичному пункті батальйону, а перша лікарська допомога - на медичномупункті полку і на медичних пунктах батальйонів, очолюваних лікарями.

  Збір, вивезення (винесення) поранених з поля бою (з вогнищ ураження) намедичний пункт батальйону здійснюються з їх особистою зброєю іпротигазами силами і засобами медичного пункту батальйону, а принеобхідності особовим складом і транспортними засобами, додаткововиділяються командиром батальйону (роти).

  При наявності в батальйоні значної кількості поранених і хворих в першучергу евакуації підлягають тяжкопоранені і тяжкохворі. Легкопоранені, непотребують госпіталізації, після надання їм медичної допомогинаправляються у свої підрозділи.

  Література:

  Бойовий статут сухопутних військ частина II, Батальйон, рота

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status