ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фінансово-кредитне управління розвитком оборонного комплексу Росії
       

   

  Військова кафедра

  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  прим. №

  На правах рукопису

  Астахов Андрій Андрійович

  УДК [623.002,8:338.245.8]: 339.13

  ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УПРАВЛІННЯ

  РОЗВИТКОМ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСУ

  РОСІЇ

  20.01.07 - Військова економіка

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

  Науковіконсультанти:

  Член -кореспондент РАН докторісторичних наук професор
  А. А. Кокошин

  Член -кореспондент АВН докторекономічних наук СНС
  В. В. Бандурна

  Москва - 1995
  ЗМІСТ стор

  ВСТУП
  .................................................. ..........................< br>.......... 4

  1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСУ

  РОСІЇ В НОВИХ ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ

  УМОВАХ
  .................................................. ..........................< br>........ 15

  1.1. Аналіз підсумків науково - виробничої діяльності оборонного комплексу в 1993-1995рр.
  ......................................... 16

  1.2. Аналіз основних проблем конверсії оборонної промисловості в умовах проведення жорсткої фінансово-кредитної політики
  .................................................. ......................< br>55

  1.3. Аналіз відповідності існуючої системи управління конверсією ОК нових економічних і політичних умов .. 69

  ВИСНОВКИ
  .................................................. ..........................< br>............ 86

  2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ

  УПРАВЛІННЯ Конверсія оборонної КОМПЛЕКСУ 90

  2.1. Основні цілі та завдання розвитку системи управління конверсією оборонного комплексу
  .................................................. 90

  2.2. Структура системи управління конверсією оборонного комплексу та основні функції її суб'єктів
  ................................ 102

  2.3. Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування системи управління конверсією ....................< br>111

  2.4. Федеральна цільова програма конверсії оборонної промисловості на 1995-1997 роки як основа вдосконалення системи управління конверсією в умовах політики фінансової стабілізації
  .................................................. ..........................< br>...... 119

  ВИСНОВКИ
  .................................................. ..........................< br>............. 128

  3. КОНЦЕПЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО УПРАВЛІННЯ

  РОЗВИТКОМ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСУ ...................... 132

  3.1. Фінансово-кредитні методи управління розвитком оборонного комплексу
  .................................................. ................... 133

  3.2. Пропозиції щодо вдосконалення податкової політики в оборонномукомплексі ................................................. ..................< br>.... 136

  3.3. Пропозиції щодо вдосконалення кредитної політики в оборонномукомплексі ................................................. ..................< br>.... 151

  3.4. Пропозиції щодо вдосконалення політики фінансування створення і закупівель
  ОВТ ................................................. ..................< br>156

  3.5. Пропозиції щодо вибору позабюджетних джерел фінансування розвитку оборонного комплексу ..........................< br> 168

  ВИСНОВКИ ... .................................................. ............< br>.......................... 180

  4. КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  РОЗВИТКОМ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСУ. ................ 185

  4.1. Державне управління конверсією - основа збереження науково-виробничого потенціалу оборонного комплексу .... 185

  4.2. Організаційні та інституційні перетворення в оборонномукомплексі ................................................. ..................< br>.... 196

  4.2.1. Фінансово - промисловігрупи ...................................... 200

  4.2.2. Розвиток підприємництва та державна підтримка малого бізнесу
  .................................................. ..........................< br>..... 206

  4.3. Підвищення ролі державного управління регіональної та зовнішньоекономічною діяльністю конверсіруемих підприємств
  .................................................. ..........................< br>.......... 217

  ВИСНОВКИ
  .................................................. ..........................< br>............ 225

  ВИСНОВОК
  .................................................. ..........................< br>.... 228

  Посібник/За ред ....................... 233

  ДОДАТОК 1. Аналіз зарубіжного досвіду функціонування

  ФПГ ...................................... ..............................< br>................................ 242

  ДОДАТОК 2. Показники фінансування оборонного комплексу Росії
  .................................................. ..........................< br>. 252

  ВСТУП

  Комплекс оборонних галузей промисловості завжди був інтегрований внародне господарство країни. Економіка оборонних галузей промисловості,незважаючи на деякі пільгові умови функціонування, єорганічною складовою частиною економіки країни, виконуючи три основнімакроекономічні функції/25, 27, 29, 34, 47, 49 /: економічне забезпечення оборонної безпеки, забезпечення прискорення науково-технічного прогресу, забезпечення товарного ринку технічно складної промисловоїпродукцією цивільного призначення.

  Тому в дисертації розглянуто умови функціонування оборонногокомплексу (ОК) у рамках тих подій, які відбувалися у попередні роки і які в основному позначилися на результатах його діяльності всучасний період.

  Як відомо, важливим етапом, який зумовив роботу галузей ОК в період
  1989-1990 рр.., Є конверсія військового виробництва та перекладівекономіки країни на ринкові відносини.

  Початковим імпульсом для здійснення конверсії військового виробництвабуло оголошене в кінці 1988 р. в ООН рішення про одностороннє скороченнявійськового бюджету СРСР на 14,5%, закупівель ОВТ - на 19,5%, чисельності ЗС на
  500 тис. людей. Масштаби і глибина конверсії встановлені були Указом
  Президії ВР СРСР від 21.03.1989г, що визначив скорочення витрат наоборонний комплекс протягом 1989-1990 рр.. Що відбувалися в цей період в
  СРСР процеси конверсії були відображенням цих рішень/80, 81 /.

  Загальна логіка що відбувалися в той час в ОК процесів була така. Урезультаті кроків щодо скорочення військових витрат і замовлень на виробництво
  ОВТ відбувається вивільнення виробничих потужностей і основнихфондів, інших матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Таким чином,створюються передумови до перемикання ресурсів ОК на мирні цілі,освоєння цивільної продукції та істотного нарощування її виробництва.

  Зазначені процеси відповідно до традиційними підходамипланової економіки були відображені у завданнях Державного плануекономічного і соціального розвитку СРСР на 1990 р. і Державноїпрограми конверсії оборонної промисловості до 1995 р.

  Хронологічно конверсія ОК збіглася з процесами переходу народногогосподарства країни до ринкової економіки. Це не випадково.

  По-перше, кроки щодо однобічного скорочення ОВТ стали важливимпроявом нового мислення у військово-політичній сфері, у напрямкурозрядки міжнародної напруженості та зменшення конфронтації військовихблоків.

  По-друге, конверсія ОК розглядалася як одна з небагатьохреальних джерел ресурсів для стоять перед країною соціально -економічних проблем.

  Однак при плануванні конверсії необхідно було врахувативітчизняний і зарубіжний досвід у цій галузі, виявити переваги танедоліки різних варіантів конверсії, реалізувати перший і уникнутидруге. Зараз можна з упевненістю сказати, що це зроблено не було.
  Звідси і виникають всі проблеми і біди сучасної конверсії/3, 4, 6,
  56, 77, 91 /.

  Як вже говорилося, конверсія в ОК збіглася у часі з початкомпереходу економіки країни до ринку, а також розпадом СРСР. Ряд колишніхорганів державного управління, пов'язаних з плануванням ізабезпеченням конверсії і виконанням оборонного замовлення, виявилисяліквідованими. Від методів адміністративно-командного управління сталипереходити до економічних, не підкріпленим конкретним механізмом їхреалізації.

  Система перспективного планування конверсії і розвитку ОВТ пересталафункціонувати. Крім цього, дестабілізація фінансово-кредитної сфери вумовах переходу до ринкових відносин різко погіршила становище обороннихпідприємств, особливо конверсіруемих. Специфічні особливості й особливестановище підприємств ОК не повною мірою знайшли відображення взаконодавчих актах Верховної Ради РФ, документах Уряду РФ іуказах Президента РФ, що здійснюють концепцію переходу до ринковоїекономіці.

  Характерними особливостями роботи законодавчих органівдержавного управління з підготовки та введення в діюосновоположних актів щодо перетворення системи економічних відносин україні були постійне запізнювання, відсутність системності в досягненнімети, розрив за термінами введення, суперечливість, неузгодженість. Цеможе бути віднесено до законодавчих та нормативних актів про підприємства іпідприємницької діяльності, про власність, про податкову систему, проконверсії, про акціонерні товариства і т.д.

  Процес суверенізації колишніх союзних республік привів до розпадусформованих коопераційних зв'язків, що істотно звузив науково -виробничу базу створення ОВТ і конверсії, поставило під загрозу зривубагато програм озброєння і конверсії.

  Період 1992-93 рр.. для оборонних підприємств, як і для економікикраїни в цілому, характеризується початком реальних економічних реформ,виражаються в урядовій політиці лібералізації економіки,стабілізації фінансів і грошової системи, приватизації та розвиткупідприємництва, структурної перебудови економіки.

  Однак значна частина заходів щодо лібералізації і стабілізації,здійснена в перші місяці 1992 року, не була достатньопослідовною і зваженою.

  Жорсткість стабілізаційних заходів сприяла виникненнюкризи взаємних неплатежів.

  У 1993-1995рр. продовжувався подальший спад виробництва.
  Лібералізація стимулювала підприємства до збільшення своїх доходів за рахунокзростання цін. Інфляція призвела до пригнічення стимулів виробництва інакопичення, до дезорієнтації підприємств.

  Підсумовуючи сказане, можна коротко сформулювати основні фактори,вплинули на особливості роботи оборонних галузей промисловості вперіод 1991-1995рр.:

  В області політико-правового середовища: курс на роззброєння і конверсію військового виробництва; курс на перехід до ринкової економіки; процеси активного законотворчості, не повною мірою враховуютьспецифічні особливості підприємств оборонного комплексу; криза виконавчої влади; ліквідація системи централізованого планування;

  В області економічного середовища: різке скорочення асигнувань на ОВТ; загальний спад виробництва; розпад господарських зв'язків; непослідовні заходи з реформування цінового, податкового ікредитного механізмів; інфляція.

  В області соціального середовища: падіння рівня життя працівників ОК; диференціація доходів; проблеми зайнятості.

  Таким чином, ситуація, що з урахуванням цих факторів система фінансово -кредитного управління розвитком оборонного комплексу практичноперестала задовольняти нових економічних і політичних умов,характеризує входження російської економіки в якісно новий етапрозвитку.

  Оборонний комплекс Росії - це цілісна організаційно -економічна система галузей, промислових і наукових підприємств іорганізацій, призначена для виконання досліджень, розробок,виробництва і поставок ОВТ. Вона являє собою найбільш якіснийкомпонент економіки народного господарства країни.

  Тут зосереджений великий науково-технічний потенціал, що дає 40%всіх наукових і конструкторських розробок, висококваліфіковані кадриробітників, інженерів і вчених.

  Для Росії більш раціональне в сучасних умовах використаннятакого потенціалу - це, з одного боку, найбільший шанс перебудови імодернізації народного господарства, один з вирішальних факторів успішногоподолання що стоять перед країною економічних і соціальних проблем, зіншого боку - гарантія забезпечення її національної безпеки.

  Масштаби військового і цивільного виробництва в Росії, труднощіфінансово-економічного забезпечення, недосконалість організації тауправління конверсією породжують ряд проблем, вирішення яких дозволитьпідвищити ефективність суспільного виробництва.

  Метою дисертації є вирішення наукової проблеми розробкитеоретичних і методологічних основ вдосконалення фінансово -кредитного управління розвитком оборонного комплексу Росії в умовахринкових перетворень.

  У відповідності з поставленою метою в дисертації вирішуються наступнізавдання: комплексний аналіз стану і проблем розвитку оборонного комплексу
  Росії в умовах проведення жорсткої фінансово-кредитної політики; аналіз відповідності існуючої системи управління конверсієюоборонного комплексу нових економічних і політичних умов; розробка методологічних засад розвитку системи управлінняконверсією військового виробництва з урахуванням комерціалізації створення ОВТ; розробка концепції фінансово-кредитного управління розвиткомоборонного комплексу з урахуванням специфічних особливостей виробництва
  ОВТ; розробка пропозицій з удосконалення податкової та кредитноїполітики в оборонному комплексі; розробка пропозицій щодо вдосконалення політики фінансуваннястворення та закупівель ОВТ; розробка пропозицій з вибору позабюджетних джерелфінансування конверсії оборонного комплексу Росії; розробка концепції державного управління конверсієюоборонного комплексу на етапі реалізації політики фінансової стабілізації; розробка пропозицій щодо вдосконалення державногоуправління розвитком оборонного комплексу на основі організаційних таінституційних перетворень; розробка пропозицій щодо підвищення ролі державного управліннярегіональної та зовнішньоекономічною діяльністю конверсіруемихпідприємств.

  М е т о д и і с с л е д о в а н і я.

  Методи дослідження, застосовувані в дисертації, грунтуються наметодології військово-економічного та фінансового аналізу, включаютьсистемний аналіз і синтез, методи дослідження операцій.

  Н а у ч н а н о в и з н а р о б о т и.

  У дисертації на основі системного підходу :

  1. Запропоновано комплексне вирішення основних методологічних,економічних, організаційних та інших проблем вдосконалення фінансово -кредитного управління розвитком оборонного комплексу Росії в умовахпереходу до ринкових відносин.

  2. Виконано комплексний аналіз стану існуючої системиуправління конверсією та її відповідності новим економічним і політичнимумов.

  3. Сформульовано методологічні основи вдосконалення системиуправління конверсією оборонного комплексу на етапі реалізації політикифінансової стабілізації.

  4. Запропоновано критерії та показники, розроблено методичний підхід дооцінці ефективності функціонування системи управління конверсієюоборонного комплексу.

  5. Розроблена та запропонована концепція фінансово-кредитногоуправління розвитком оборонного комплексу, що дозволяє в умовахпроведення жорсткої фінансової політики забезпечити: збереження науково-виробничого та кадрового потенціалуоборонного комплексу; формування складу і структури науково-виробничої бази військовоївиробництва, адекватної складаються ринковим умовам; максимально ефективне використання науково-технічного тавиробничого потенціалу оборонних підприємств в інтересах створенняринкового середовища, підвищення ефективності функціонування оборонних підприємств за рахунокстворення сильного мотиваційного механізму економічної діяльності; оцінку впливу економічних методів державного управління напроцес розвитку оборонного комплексу на макро-і мікрорівні та їхефективного використання для стабілізації та подальшого зростання російськоїекономіки.

  6. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення податкової та кредитноїполітики в оборонному комплексі, фінансування створення і закупівель ОВТ, атакож рекомендації з вибору позабюджетних джерел фінансуванняконверсійних програм.

  7. Розроблена та запропонована концепція державного управліннярозвитком оборонного комплексу, що включає пропозиції щодо вдосконаленняорганізаційних та інституційних перетворень в ньому, а також підвищеннюролі держави в регіональній та зовнішньоекономічної діяльностіконверсіруемих підприємств.

  П р а к т и ч е с к а я ц е н н о с т ь.

  На основі розроблених та запропонованих автором концептуальних іметодологічних підходів під його керівництвом і за безпосередньоюучасті створений методологічний апарат, який дає дослідникамнауково-методичний інструмент для вирішення найбільш важливих і актуальнихпроблем управління розвитком оборонного комплексу Росії в умовахпроведення жорсткої фінансово-кредитної політики.

  Р е а л і з а ц і я р е з у л ь т а т о в.

  Результати досліджень, виконані під керівництвом ібезпосередній участі автора, використовувалися при розробці:

  Федерального закону РФ "Про поставки продукції для федеральнихдержавних потреб "; постанови Уряду Російської Федерації" Про реалізацію
  Федерального закону "Про поставки продукції для федеральних державнихпотреб ";

  Федерального закону РФ" Про державне оборонне замовлення ";

  Федерального закону РФ" Про фінансово - промислові групи "; проекту Федерального закону" Про військових витратах ";

  Указу Президента РФ "Про стабілізацію економічного становищапідприємств та організацій оборонної промисловості та заходи щодо забезпеченнявиконання державного оборонного замовлення "від 6 листопада 1993р. № 1850;

  Указу Президента РФ" Про надання Уряду Російської
  Федерації в 1994 році кредитів на конверсійні та інвестиційні програми "від 10 серпня 1994 року. № 1679;

  Указу Президента РФ "Про відкриття окремих поточних рахунків з облікукоштів федерального бюджету, які надаються на зворотній і платнійоснові для фінансування конверсійних та інвестиційних програм "від 7вересень 1995р. № 902;

  Федеральної цільової програми конверсії оборонної промисловості на
  1995-1997 роки, затвердженої постановою Уряду РФ від 26 грудня
  1995р. № 1274; при підготовці постанов та розпоряджень Уряду РФ попитань конверсійних процесів в оборонному комплексі та фінансовогомеханізму їх реалізації, зокрема, постанов Уряду РФ:

  "Про заходи щодо стабілізації економічного становища підприємств іорганізацій оборонного комплексу "від 19 грудня 1994р. № 1399;

  " Про Федеральному фонді розвитку електронної техніки "від 12 січня 1995р.
  № 31;

  "Про федеральних науково-виробничих центрах" від 9 жовтня 1995р. №
  983;

  "Про державний фонд конверсії" від 16 грудня 1995р. № 1239; розпоряджень щодо надання інвестиційного податкового кредитуконверсіруемим підприємствам Нижегородської області від 1 квітня
  1994р. № 426-р, від 5 січня 1995р. № 2, Свердловської області від 20лютий 1995р. № 243-р; при розробці Положення про надання кредитів підприємствам,що здійснюють конверсію військового виробництва, затвердженого Головою
  Уряду РФ в 1993р. і успішно функціонувати протягом 1993 -
  1995р.

  А п р о б а ц і я р о б о т и.

  Основні положення дисертаційної роботи доповідалися назасіданнях:

  Експертної Ради при Уряді РФ;

  Міжвідомчої урядової робочої комісії з розглядуконверсійних програм для надання цільових кредитів, у якій авторє заступником Голови;

  Оперативної комісії Уряду РФ щодо вдосконалення платежів ірозрахунків;

  Комісії Уряду РФ з оперативних питань; на 5 науково-технічних конференціях, в тому числі на 3міжнародних.

  П у б л и к а ц і ї.

  Автором опубліковано понад 20 наукових праць, в тому числі найбільшзначущих за темою дисертації 16 і три монографії.

  Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновки і двохдодатків. Загальний обсяг машинописного тексту складає 257аркушів.

  Автор вважає своїм приємним обов'язком висловити подяку науковимконсультантам Члену-кореспонденту РАН, дин проф. Кокошин А.А. і ден
  Бандурна В.В., Заслуженому діячеві науки РФ, ден проф. Викулово С.Ф., ден проф. Кулічкову Е.Н., ден проф. Павлової Л.П., ден проф. Артюхова
  В.І., ден проф. Королеву В.Д., кен чистової В.Е. , А також співробітникам іколегам, без участі яких важко було б отримати і перевірити багатотеоретичні, методологічні та практичні результати.

  1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСУ

  РОСІЇ В НОВИХ ПОЛІТИЧНИХ І

  ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

  Починаючи з 1989р., Оборонний комплекс СРСР, а потім і Росії знаходитьсяв стані перманентної трансформації, яку започаткували відомірішення про роззброєння, скорочення армії, військових витрат і виробництваозброєння і військової техніки.

  деформована і монополізована структура виробництва з украйвисоким ступенем мілітаризації відноситься до витоків глибокої економічноїі соціально-політичної кризи командної економіки СРСР. На думкубагатьох аналітиків, багаторічне нарощування військових витрат, що єпрямим неефективним, рівнозначних втрат для народного господарства, вирахуваннямз національного доходу, звужувало можливості розширеного відтворення,породжувало структурні диспропорції в економіці і створювало соціальніантагонізми.

  Однак така однобічне трактування, підтримувана декларованимтезою про всемірне скорочення військових витрат і антимілітаристськахарактер нашої економіки, значною мірою зумовлена нерозвиненими втеоретичному аспекті розробками проблем воєнної економіки, і зокремаїї основної ланки - сфери виробництва продукції військового призначення --оборонної промисловості.

  Це диктує й відповідні погляди на конверсію військово -промислового комплексу, як швидкий і радикальний процес адекватноїзаміни військового виробництва на цивільне і на базі цього здійсненняструктурної перебудови економіки в інтересах усього народного господарства.

  Разом з тим, світова практика показує, що широкомасштабнаконверсія найбільш потужного і технічно передового сектора економіки --вельми складний, дорогий і потенційно вибухонебезпечний у соціально -економічному плані процес, що вимагає чіткого визначення цілей та шляхів їхреалізації, чіткої системи державного управління, регулювання таконтролю за його здійсненням.

  Не підкріплена наукового опрацювання, законодавчим та матеріально -фінансовим забезпеченням конверсія перетворює високопродуктивні галузіу відстаючі, а їхні підприємства неплатоспроможні, позбавлені прибутківпроведеної політикою, але найголовніше породжує загрозу не тількиобороноздатності країни, а й всьому промисловому і технічномупотенціалу.

  Конверсія оборонного комплексу Росії безпрецедентна і за масштабами,і за характером проведення. Що протікає в умовах політичних іекономічних реформ, повної зміни господарського механізму та структурноїперебудови всієї економіки, вона відбилася глибокою кризою оборонногокомплексу країни, що породила цілу низку проблем.

  Необхідний пошук шляхів не просто збереження та виживання оборонногокомплексу в умовах становлення ринкових відносин, але і його подальшогояк ніколи гостро.

  Для цього важливо проаналізувати та адекватно оцінити економічнуситуацію, що склалася в оборонному комплексі.

  1.1. Аналіз підсумків науково-виробничої діяльності оборонного комплексу в 1991-1995 роках

  Коротка характеристика оборонного комплексу Росії

  Об'єктивні історичні процеси сформували нову економічнупростір в області розробки і виробництва озброєння та військовоїтехніки. Оборонний комплекс СРСР перестав існувати як єдине ціле.

  На території Росії залишилося 67% оборонних промислових підприємстві 74% наукових організацій оборонного комплексу СРСР. При цьому річнийобсяг виробництва Росії від загального по СРСР становив по військової продукції
  80%, обсяг НДДКР з оборонної тематики - 90%; вартість основних фондівпромислових підприємств - 73%, НДІ та КБ - 88%; чисельність працюючих наоборонних підприємствах - 72%, в НДІ і КБ - 85%/4 /.

  Таким чином, основна частка військово-промислового потенціалу СРСРзалишилася в Російській Федерації.

  Важлива і структура оборонного комплексу Росії в галузевому розрізі,оскільки галузевий розріз багато в чому визначає потенційніможливості і терміни можливої "конверсіруемості" підприємств і організацій,що входять в комплекс.

  У Російській Федерації зосереджено близько 87% усього науково -виробничого потенціалу авіаційної промисловості колишнього СРСР івипускалося близько 82% галузевої продукції. На її території розташовано
  124 промислових підприємства, 103 розробляють організації, на якихпрацювало в 1991 році відповідно 990,9 і 325,8 тис. осіб. Серед них --провідні авіабудівні заводи і дослідно-конструкторські бюро, найбільшінауково-дослідні центри, які виконують розробки в областіавіаційного матеріалознавства, двигунів, конструкцій та обладнання. З
  18 літакобудівних підприємств тут перебувають 14, з 6 підприємств,виробляють вертольоти, - 5/21 /.

  Російські підприємства та об'єднання випускали більше 78% всієїавіаційної та ракетної техніки колишнього СРСР, у тому числі 92,3% літаківвинищувальної авіації і 97,5% важких літаків, майже 88% авіаційнихдвигунів, 79% агрегатів, 91,7% продукції авіаційного приладобудування.

  В області розробки і виробництва боєприпасів і спецхімії з 30 НДІі КБ галузі та їхніх філій, 27 знаходяться на території Російської Федераціїі лише 3 за її межами. При цьому на частку останніх припадає трохи більше
  0,001% від загального обсягу НДДКР з розробки ОВТ. За обсягом боєприпасноїпродукції заводи Росії займали 93,4%, України - 5,9%, Таджикистану -
  0,7%, Казахстану - 0,02%. Причому тільки російський потенціал дозволяввиробляти комплектні боєприпаси. При можливий розривміждержавних зв'язків жодна з республік, окрім України, незабезпечує повний цикл випуску боєприпасів.

  За галузі "промисловість озброєнь" з наявних в СРСР 145підприємств на території Росії розташовано 57 промислових підприємств і
  54 НДІ і КБ. Практично 91% усієї виробленої галуззю номенклатури ОВТ
  (включаючи бронетанкову техніку, артилерійське озброєння та стрілецька,патрони) припадає на Росію.

  У радіопромисловості Росії залишилося 159 промислових підприємств з
  269 і 129 наукових організацій з 171, що знаходилися в галузі до поділуна незалежні держави. Найбільшу частку у випуску цієї продукціїоборонного призначення, крім Росії, мали Україна - 15,2% і Білорусь -
  5,9%, а частка інших республік склала всього лише 8,5%. За обсягом НДДКР військової тематики на частку Росії припадало 81,7%/21 /.

  Росія після утворення СНД зберегла переважну частину науково -технічного потенціалу суднобудування: 68% промислових і 71% наукових іконструкторських організацій з відповідними виробничими площами;
  68,5% основних виробничих фондів у виробництві і 83% - в науці; 66%чисельності персоналу виробничих і 74% - наукових організацій. У тойВодночас відоме занепокоєння викликає мінно-торпедного і тральніозброєння, оскільки його виробництво сконцентроване в Казахстані. Натериторії Росії відсутні заводи, які могли б без істотноїреконструкції та значних капітальних вкладень здійснювати випуск всійноменклатури торпед, мін, тралів, шукачів та приладів управління.

  Особливості продукції галузі військової техніки зв'язку, її значнанаукоємність визначили дислокацію підприємств, НДІ і КБ в центральнихрайонах Європейської частини країни, переважно у великих промисловихцентрах. На території Росії розміщено 82 підприємства (70,1%) і 70 НДІ і
  КБ (61,4%) цієї галузі. На Росію за даними на 01.01.92г. доводилося:
  68% обсягу виробництва оборонної продукції та 89% обсягу НДДКР оборонноїтематики; 60% чисельності працюючих у промисловості і 75% - в науці.

  Неординарна ситуація склалася в електронній промисловості у зв'язкуз утворенням СНД. Якщо в цілому Росія має у своєму розпорядженні переважаючою науково -технічною базою (понад 83% НДДКР), що дозволяє забезпечити розробкувиробів електронної техніки (ІЕТ) в повному асортименті (у тому числі і дляпотреб цивільного виробництва), то в області виробництва окремихпозицій номенклатури ІЕТ (наприклад, інтегральних схем) наявнівиробничі потужності на території Росії можуть забезпечити тільки 40 -
  50% потреб для виробництва ОВТ. У зв'язку з цим електроннапромисловість потрапила в найбільш складне становище, зумовила різкийспад виробництва цієї продукції в наступні роки.

  Розробка і виробництво бойових ракетних комплексів і комплексівкосмічного озброєння зосереджені на території Росії та України.
  Основний обсяг робіт зі створення ракетно-космічної техніки припадає напідприємства Росії. Кінцевими продуктами підприємств, розташованих натериторії Росії, є розробка та виробництво комплексів ВМФ,космічних засобів озброєння (за винятком космічних апаратіврадіотехнічної розвідки), ракет-носіїв середнього і важкого класів,стартових комплексів, технічних позицій. Тут розташовано 35промислових підприємств (78%) і 42 НДІ і КБ (81%)/21 /.

  Таким чином, на території Росії оборонний комплекс з точкизору потенційних можливостей дозволяв забезпечувати виконаннядержавних завдань з розробки та виробництва ОВТ і був представлений унайбільш завершеному вигляді.

  Політико-економічний розпад колишнього Союзу, що супроводжувавсярозривом господарських зв'язків, до певної міри порушивфункціонування оборонного комплексу Росії як єдиного цілого, з'явивсядодатковим чинником зниження його ефективності як у військовому, так і вцивільному виробництвах.

  Оборонні галузі ніколи не відзначалися високими кількіснимипоказниками в масштабах промисловості в цілому. Так, у 1991 році на їхчастку припадало 13-14% виробництва всієї промисловості і приблизно стількиж промислово-виробничих фондів.

  У той же час за своїми якісними параметрами (кваліфікованікадри, високотехнологічна виробнича і наукова база, якісніматеріальні ресурси) оборонний комплекс на 2-3 порядки перевершувавпотенціал громадянського машинобудування. Діяв же порядокціноутворення різко занижував вартісні обсяги випуску озброєнь івійськової техніки. За даними Інституту економіки та прогнозування НТП АН РФ,в кінцевої продукції машинобудування (сумарно оборонного комплексу іцивільного машинобудування) питома вага інвестиційного обладнаннястановив 50%, озброєнь і військової техніки - 31%, товарів народногоспоживання 19%. Але з урахуванням паритетів долар/рубль (розрахованих за видамикінцевої продукції машинобудування з урахуванням відмінностей в технічному рівні іякості вітчизняної техніки і зарубіжних аналогів), питома вагаінвестиційного обладнання знижується до 32%, товарів народногоспоживання - до 5-6%, а частка озброєнь і військової техніки досягає 62-63відсотків/21 /.

  Такий рівень мілітаризації економіки, що створює продукцію, що несприяє задоволенню попиту населення на товари і послуги танародного господарства на засоби виробництва і в той же час гарантуєвиробникам ринок збуту, ресурси і доходи, не відповідав ні новимполітичним завданням держави, ні його економічним потребам.

  коопераційні зв'язки (включаючи міждержавні) між підприємствамиколишніх республік повинні були також будуватися заново на основі новихпринципів з урахуванням об'єктивних процесів, що супроводжують структурнуперебудову оборонного комплексу.

  Істотне скорочення числа підприємств, зайнятих військовими замовленнями,і формування ядра оборонних підприємств і організацій, на яких примінімальних бюджетних витрат на фінансування оборонного замовлення, будезабезпечуватися розробка та виробництво озброєнь і військової техніки,що визначають рівень безпеки держави, диктують і інші підходи доскладу і організаційній структурі оборонного комплексу.

  Збережена від колишнього Союзу структура комплексу на першому етапіекономічних перетворень, в період вироблення системи управлінняконверсією та визначення пріоритетних напрямків військового виробництва,можливо і була виправдана.

  Однак концентрація військового виробництва на обмеженому коліпідприємств, повне звільнення від оборонного замовлення та мобілізаційнихпотужностей значного числа підприємств, що характеризують процесзавершення структурної перебудови, припускають нові рамки сучасногооборонного комплексу, обмежуються державними науково -виробничими центрами, казенними заводами, що працюють наспецифічного замовника, покупця і споживача в особі держави іувібрала кращі науковий потенціал і високоорганізованим технологічнубазу сьогоднішнього оборонного комплексу.

  Конверсія?? бороною комплексу і відповідна система їїуправління з найбільшою ймовірністю дадуть успішний результат в умовахфункціонування підприємств, чуйних на вимоги ринку, що регулюєзайнятість, попит і канали реалізації цивільної продукції, ікеруються нової ділової стратегією.

  Аналіз загальної економічної ситуації і виробничої діяльності

  Діяльність підприємств оборонного комплексу Росії в 1992-94гг.складалася під впливом загальних факторів, що визначають перетворення векономіці країни, і специфічних факторів, притаманних особливостям військовоговиробництва.

  змінило геополітичний становище Росії зробило певнийвплив на її економіку. Розділ майна колишніх союзних республік спричинивдля Росії втрату ряду найважливіших морських портів, верфей, перевалочних баз,аеропортів, комунікацій, транспортних засобів і т.п. Як вже вказувалося,було втрачено ряд спеціалізованих підприємств, у тому числі монополістів повиробництва окремих видів озброєння, а також джерела деякихсировинних ресурсів.

  Однак основною причиною вкрай складного економічного становищапідприємств та організацій оборонного комплексу безперечно є різкескорочення оборонної програми. У 1992 році видатки держави на закупівліозброєння і військової техніки були скорочені в порівнянні з 1991 роком на 68відсотків. Це спричинило за собою зняття військових замовлень безпопереднього повідомлення при відсутності організаційної, матеріальної тафінансової бази для адекватної заміни цивільної продукцією.

  Загальновідомо, що лібералізація економіки та заходи щодо фінансовоїстабілізації зазвичай супроводжуються падінням виробництва. Однак важливовідзначити, що в 1992 році п'яту частину загального спаду російського виробництва
  (11-12% протягом року) була викликана згортанням випуску військовоїпродукції та супроводжуючими його процесами.

  Великі складнощі конверсійних процесів та втрата ринків збуту і вмежах Росії, і в країнах СНД, поставили для багатьох підприємств наперший план питання виживання, відсунувши стратегічні проблеми.

  В результаті при загальному спаді виробництва промислової продукції в
  Росії в 1992 році в порівнянні з 1991р. в 8,4%, в оборонних галузяхпромисловості він склав 19,5%, у тому числі військової - 45-50%/70 /.

  Ці негативні тенденції в наступні роки фактично придбалистійкий характер.

  У 1994 році в порівнянні з 1991 роком державне оборонне замовленняпідприємств оборонного комплексу скоротився за різними оцінками від 5 до 7разів. До кінця 1994 року тільки половина з них була зайнята виконаннямоборонного замовлення, причому з різним рівнем використаннявиробничих потужностей. Інші підприємства несли тягар абоутримання мобілізаційних потужностей, не знятих в установленому порядку,або підтримки виробничих потужностей військових виробництв на увазіповної невизначеності з перспективою їх подальшого використання.

  У 1992 - 1994 роках спостерігається стійке Змен

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status