ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Ядерна загроза зі Східної Європи
       

   

  Військова кафедра

  _ Еw ЯДЕРНА ЗАГРОЗА З СХІДНОЇ ЄВРОПИ

  У середині XX-го століття цивілізація збагатилася новимявищем людство вступило в епоху науково-технічноїреволюціі.Ее попередниця, промислова революція, родо -начальницею якої була Європа, за 300 років свого розвиткузмінила спосіб життя людей, перетворила людське про -суспільством з аграрного до індустріального.

  У міру настання НТР кожне індустріальне про -суспільством, незалежно від того, чи є воно капіталістичнимабо соціалістичною, стало все більш енергійно вирішувати од -ні й ті ж завдання масового виробництва продукції якцивільного, так і військового призначення та пошуку ринків їхзбуту.

  Освоєння досягнень науки і техніки внесло коріннийпереворот у розвиток продуктивних сил суспільства, сталоякісно перетворювати його соціально-економічний іполітичний вигляд.

  Як же протікав цей процес у 50-80-і роки? Якіуроки минулого ми повинні винести, щоб надалі не по -вторять старих помилок?

  У післявоєнні роки західні і східноєвропейськідержави розділило гостре ідеологічне проти -борство. Перші відстоювали індивідуалізм, приватнувласність, політичну і економічну свободу, ра -венство можливостей, особистий успіх і інші ценності.В ли -це соціалістичної системи вони бачили загрозу цим цін -ності, загрозу людству. І природно направляли своїзусилля на зміцнення антикомуністичних і антісоціа -лістіческіх сил.

  У свою чергу східноєвропейські держави воснову свого розвитку поклали класовий підхід до сфериполітики, економіки та ідеології, колективну відпові -ність за долю соціалістичної системи.

  Суттєві розбіжності у світогляді, прагненнявідстояти свої цінності призвели до того, що вчорашні союз -ники стали основними супротивниками.

  Імперський задум, монополія на ядерну зброю підтане -кивали вашингтонських політиків прискорити "затвердження" сво-
  _

  - 2 --його панування в міре.Когда ж колишній СРСР в 1949 р. нару -шив цю монополію, то відразу ж, у 1950 р., був визначений
  "головним ворогом" США.

  Не відставали від США і західноєвропейські государства.В
  50-х роках вони не тільки проголосили стратегію "стримає -вання "," відкидання "соціалізму, а й стали проводити по -літіку економічної блокади соціалістичних стран.Террі -торію РЕВ вони розглядали як ворожу територію.

  Чим же був викликаний такий зовнішньополітичний курс?
  По-перше, несумісність ідеологічних підходів до раз -витію общества.Во-друге, бажання не допустити в дер -дарства вільного підприємництва, у що розвиваютьсякраїни породжену Сталіним командно-адміністративнусистему, яка стала головною в східноєвропейськомусвіті і затвердила в ньому насильство і свавілля над людиною.

  Їх неприязнь до соціалізму, антирадянська, антікомму -ністіческая налаштованість стали активно підкріплюватися ат -рібутамі "холодної війни" і гонкою вооруженій.Детіщем НТРстало атомну зброю.

  При цьому американці робили ставку на економічний ітехнологічна перевага, яке повинно було забез -чити їм перемогу в гонці вооруженій.Оні розгорнули масовевиробництво ядерних зарядів і засобів їх доставки до місцязастосування, оточивши держави, що входять в систему соціа -лізм, військовими базами.

  У цих умовах, щоб захистити свою країну, інші со -соціалістичного держави, вчені колишнього СРСР у 50-ті рокистворюють і освоюють термоядерна зброя, стратегічнийбомбардувальник далекої дії Ту-16, міжконтинентальнібомбардувальники М-4 і Ту-95, балістичні межконтінен -Тальне і середньої дальності ракети.В жовтні 1957 року в
  СРСР був запущений перший у світі штучний супутник Зем -Чи, а в квітні 1961 р.-перший у світі космічний корабель,пілотований Юрієм Гагаріним.

  _

  - 3 -

  Поява бойових ракет представило Радянському Союзу
  (СНД) можливість за дуже короткий час вражати різноманіт -ные об'єкти, розташовані практично на необмеженійудаленіі.Однако цього здалося замало і використовуючищо існувала в країні атмосферу таємності, з метою ук -репленія впливу країни на міжнародній арені, Хрущов упублічних виступах в 15-20 разів завищив радянський ядер -вий потенціал, що призвело до нового стрибка гонки озброєнь -ний, якої американці надали тривалий і постійновипереджаюче нас характер.В початку 70-х років ми досягли зними зразкового рівноваги, після якого виникла ситуа -ція взаємного знищення.

  Особливо збільшувалася міжнародна напруженість тог -так, коли порушувалися економічні і політичні інте -реси США (у 1973-1974 роках. і 1979-1980 рр.., коли світ пот -ряслі два потужних енергетичних кризи), а також після не -виправданого втручання СРСР у внутрішні справи Угорщини
  (1956 р.), Чехословаччині (1968 р.) та Афганістану (1979 р.).
  При цьому основними заручниками гонки стали країни Західної
  Європи, територія яких все більш насищалося ядернимзброєю, в тому числі в 1979 р. американськими ракетами пер -вого удару.

  Гонка озброєнь, ініційована США і підтримана
  СРСР, стала одним з імпульсів до розколу Європи, форми -вання структур військового протівостоянія.Семнадцать роківпісля закінчення другої світової війни світ був намежі третього, але вже війни термоядерной.Прічіной цьогопослужили 42 ракети з ядерними боєголовками і 40 тис. з -радянським військовослужбовців, які восени 1962 р. були таємнорозміщені на Кубі.

  1 січня 1959 на Кубі сталася Народна революція,яку вороже зустріли влади США, і, побоюючись роз -ространенія соціалізму, намагалися її задушіть.Руководство
  СРСР ухвалило рішення допомогти своєї ядерної міццю, але Промовляй -ло про це тільки після приведення ракет у бойову готов -ність. Коли американці дізналися про те, що вони перебувають підприцілом радянських ракет, розміщених всього в 90 милях від
  США, вибухнув Карибський крізіс.Мір був на грані, і лишевзяті зобов'язання СРСР вивезти з Куби ракети, а
  _

  - 4 -
  США зняти блокаду і не вторгатися на острів, привели 28 ок -тября 1962 до мирного вирішення проблеми.Ставшая реаль -ністю відлига була підкріплена підписанням у 1963 г.СССРі США Договору про обмеження випробувань ядерної ору -жія, через дев'ять років-Договору з обмеження стратегічнихчеських озброєнь (ОСВ-1), у 1979 р.-по ОСВ-2.Но останнійдоговір не був ратифікований американською стороною, при -ної для цього послужив введення Радянським Союзом військ в Афган -ністан.

  Американці, отримавши привід, заклали у військову доктринуна 80-ті роки - "пряме протиборство" між США і СРСР.

  Наповнюючи доктрину практичним змістом, США сталирізко нарощувати стратегічний ядерний потенціал наземно -го, космічного та підводного базірованія.1 жовтня 1983вони затвердили 40 тис.целей, які підлягали знищеннюна території СРСР у ході третього світової війни, почали їїрепетицію.

  Нагнітання напруженості викликало протидію першза все в Західній Европе.Многіе країни стали пропонуватисвої проекти європейської оборонної стратегії, які булизведені в західноєвропейську хартію принципів "без -ки "і в 1986 р. затверджені Европарламентом.Базой ев -ропейской концепції безпеки стали франко-англійськеядерне співробітництво, франко-німецьке співробітництво вобласті звичайних озброєнь і співпрацю між трьомакраїнами в галузі космоса.Кроме цього, ще в 1966 р. полі -тику американців відкинула Франція.Она вийшла з військової ор -ганізації НАТО, а президент країни де Голль відвідав Москву.

  Незабаром Франція, Великобританія, Італія і ФРН уклалиряд вигідних контрактів з соціалістичними країнами, різкоактивізували торгівлю. До 1976 р. в порівнянні з 1955 р.взаємний товарообіг країн - членів РЕВ і Європейськогоспільноти виріс більш ніж у 20 разів.

  Основними партнерами Радянського Союзу стали провідні за -падноевропейскіе держави і Японія.Общій об'єм торгівлі
  СРСР з розвинутими країнами зріс з 4,7млрд.руб. в 1970 р. до 15,8 млрд.руб. в 1975 р. в 1980 г.онстановив 15 млрд.руб.

  Більш незалежно повела себе Федеративна Республіка
  _

  - 5 -
  Німеччині, коли уряд в 1969 р. очолив председа -тель соціал-демократичної партії Німеччини Віллі Брандт,вона після багаторазових переговорів з СРСР різко змінила
  "східну політику" і направила її на нормалізацію відно -шеній з соціалістичними державами Европи.В 1970-1973рр.. ФРН уклала Договори з СРСР, Польщею, НДР і Чехослова -кіей, в яких сторони відмовилися від усіх територіальнихпретензій і заявили про відсутність у них наміри при -гать у відношенні один до одного до сили або загрози.

  Укладення Договорів стало новим кроком у європейському тасвітовому развітіі.Оно стимулювало скликання загальноєвропейського
  Наради з безпеки і співробітництва в Европе.Егозаключний акт підписали у Гельсінкі 1 серпня 1975року керівники 33 держав Європи, а також США і Кана -ди, яка підвела остаточну риску під другої світовоївійною і поклало в основу взаємовідносин між дер -державами принцип мирного співіснування.

  Завдяки цьому вдалося запобігти небезпечну тенденціюгонки озброєнь, розпочати процес скорочення вооруженія.Оп -ределенную роль зіграв у цьому питанні колишній СРСР, в част -ності М. С. Горбачов.

  Науково-технічна революція ставить перед собою воп -рос: з якою метою будуть використовуватися її плоди.Напрімер,лазерна техніка може використовуватися при лікуванні важкихзахворювань і служити зброєю "зоряних війн". Слідчий -але використання досягнень науки і техніки можуть нести нетільки блага, а й небезпеку для людства.

  Розглянемо наслідки використання результатів ІТПу військових целях.Прімерное рівновагу, що існує більше 20років, між СРСР і США, ОВД і НАТО постійно супроводжуєтьсязбільшенням нової технікі.Дальнейшее продовження гонки по -збройні, поширення її на космос може підняти ядер -вий паритет до таких меж, коли він перестане бутифактором військово-політичного стримування і посилить загрозувиникнення войни.Гонка озброєнь - дорогепредпріятіе.Амеріканци, зробивши висновок про те, що військовівитрати для них будуть менш безболісними, ніж для спів -радянської економіки, почали свідомо втягувати СРСР у гон -ку вооруженій.США і їх союзники мали і мають значи -тельно бо-
  _

  - 6 --леї потужним економічним і технологічним потенціалом.Унас же військовий, а не економічний паритет став фактичноїметою ще за Сталіна.

  Гонка озброєнь відволікає величезні людські і фінансового -ві ресурси, які можна використовувати в мирних целях.КПриміром, у США в 1940 р. у військовому виробництві було зайнято
  340 тис. чоловік, в 1985 р.-вже 3 млн.275 тис.человек.Есліза першу післявоєнну третину століття військові витратикраїн-членів НАТО досягли 1,8 млрд. доларів, то наблизить -тельно стільки ж витратили за 80-і роки одні лише
  США. Загалом на військове виробництво припадає понад
  20-30% держбюджету учасників НАТО.В СНД виробництвом по -енной продукції зайнято близько 400 підприємств оборонногокомплексу та 100 цивільних ведомств.По даними, впершеопублікованими в 1989 р., частка військових витрат СРСР дорівнюєприблизно 15,6% державного бюджета.Прі цьому часткавитрат на закупівлю нових озброєнь і техніки у СНД зна -ве вище, ніж у США (відповідно 42% і 28%). Всьогож за 40 повоєнних років гонка озброєнь обійшлася чоло -вечеству в 7 трильйонів доларів, а загальна чисельність заня -тих у військовій сфері склала понад 70 млн. осіб і дополовини інженерів і вчених світу.

  Військово-промисловий комплекс став джерелом прибутковоїексплуатації трудящих. "Радянський ВПК живе своїми інте -ресамі, мало рахуючись з інтересами країни, витрачаючи величезніные кошти на зброю та армію, "-відзначав академік Г. Арбатов.
  Не відстає від нього і американський ВПК.В кінці 70-х років у
  164 з 169 військово-промислових компаній США норма прибуткусклала 50-200%, у трьох-більше 500%, у чотирьох-понад того ів однієї -2000%. Військові витрати стали однією з головнихпроблем у здійсненні соціальних проблем.Оні несуть з со -бій злидні, створюють тиск на ринок робочої сили, прирікають наматеріальні нестатки самі знедолені шари общества.Аме -риканська економісти підрахували: кожен мільярд долла -рів, що виділяється на військові цілі, призводить до втрати 14тис. робочих місць в промисловості і 30 тис. - у дер -дарчих учрежденіях.Благодаря цьому десятки мільйонівлюдей на Заході, в СНД і в східноєвропейських державахвиявилися безработнимі.Кроме того, ВПК постійно забирає
  _

  - 7 --собі кращі інженерно-технічні і робочі кадри, тим са -мим збіднюючи цивільні галузі господарства.

  Погоня за новими видами зброї змушувала державивеличезну частку коштів, що виділяються на розвиток науки, направ -лять на здійснення НДДКР військово-космічного і сопутст -ють характеру (кольорова металургія, радіопріборострое -ние, авіаційна промисловість для військової авіації і т.д.).

  Розвиток і діяльність ВПК негативно впливаєна навколишнє середовище і здоров'я человека.С однієї сторо -ни, випробування, наприклад, ядерної зброї в Семіпала -тінске, Неваді, на Північному полюсі і т.д. створило реальнузагрозу всьому міру.Хіросіма, Нагасакі і Чорнобиль тому підтем -вержденіе.С іншого боку - непомірні витрати на оборонузвужують виділення коштів на охорону навколишнього середовища, кото -раю і без того страждає від недосконалості технологій, вар -варської ставлення до природи і просто екологічного неве -мужність і політиків, і військових, і проізводітелей.Рассмотрімодин з прімеров.Козлодуйская атомна електростанція, зна -дящаяся в 120 кілометрах від Софії і єдина в Болг -ріі.В червні 1990 року Козлодуйскую АЕС відвідала сама при -дірчівая комісія з усіх, які тут коли-небудь бували, іїї висновки потрясают.В своєму 144-сторінковому звіті групазахідних інспекторів, спрямованих Міжнародним агентствомз атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні, охарактеризувала відбутися у -яніе АЕС як "неприйнятну" і попередила, що було б
  "нерозсудливо" продовжувати експлуатацію чотирьох блоків зшесті.Опасенія ці були не безпідставні: протягом десятиднів у липні 1991 року були зареєстровані три витоку ра -ДІАЦ і один раз спалахнула пожежа.

  У Козлодуї знаходяться чотири з 24 радянських водно-по -дяних реакторів старого зразка, що діють в країнах
  Східної Європи та СНД; по вісім працюють в Чехо-Словаччиніі СНД, чотири - в Венгріі.Еще чотири таких реактора експлуатації нашої -атіровалісь до об'єднання Німеччини на території колишньої
  ГДР.Оні були зупинені за рішенням Бонна, тому що невідповідали прийнятим на Заході нормативам безпеки.

  Безперервно зростає кількість людей, які вважають, що ці реак -тори можуть вийти з ладу в будь-якій момент.К цим нада -реження варто прислухатися, так як виходять вони від лю-
  _

  - 8 --дей, компетентних у цих вопросах.Главний серед них - МАГА-
  ТЕ, авторитетний орган, створений ООН для нагляду заатомними електростанціями усього світу, а також Міжнароднийконсультативний комітет з ядерної енергетики - неза -мый "клуб" вчених-атомників, урядових чиновників ікерівників енергопостачання через 24 стран.Даже Московськийміжнародний клуб енергетиків - незалежна асоціаціяекспертів - закликає розпочати "невідкладним і радикалів -вим заходам "з обстеження, ремонту, а при необхід -мости і зупинки застарілих реакторів. "З часом, якщозалишити їх працювати як і раніше, ми можемо зіткнутися зтак званим розплавленням активної зони реактора, "-пре -достерегает Вольфганг Кромп, член австрійської ко -місії, що обстежив чотири реактори на чехословацької АЕСв Богуніце, всього в 55 км від кордону з Австріей.Расплавле -ня настає, коли процес згоряння ядерного палива вактивній зоні реактора виходить з-під контролю, і радіоактивних -тивні частки викидаються в грунт і атмосфе -ру - що, власне, і сталося в Чорнобилі.

  У своїй доповіді, опублікованій у грудні 1990 року, цякомісія спрогнозувала ймовірність аварії в Богуніце
  -прогноз ужасающій.В ясну погоду в зоні атомної станціїпри невеликому вітрі зі сходу і дощ над територією
  Австрії розплавлення палива в реакторі призвело б до силь -ному зараження місцевості площею 750 кв. км на північ від Відняв лічені часи.Уровень радіоактивного зараження виявивсяб таким, що потрібна була б негайна евакуація насе -ленія.Обеспокоенное австрійський уряд зажадалозупинити два найстарших реактора АЕС в Богуніце, а Канцлер
  Франц Враніцкій навіть запропонував Чехо-Словаччині компенсую -вати втрати в електроенергії, від чого остання відмовилася.

  Коли ці водно-водяні енергетичних?? кі реактори
  (ВВЕР-440) старої серії були спроектовані в СРСР в нача -ле 60-х років, вони вважалися набагато безпечніше установокчорнобильського типу з графітовим замедлітелем.Во-пер -перше, вони були меншими, і тому містили менше ура -на.Во-друге, ядерна реакція легше піддавалася уповільненняі регулірованію.Кроме того, в охолоджуючої контурі цих ре -акторів містилося більше води, ніж в реакторах з графито-
  _

  - 9 --вим сповільнювачем, що створює додатковий захист відрасплавленія.Однако, на відміну від західних зразків, ні одинз радянських реакторів не був оснащений товстостінні желе -зобетонним ковпаком для ізоляції радіоактивного матеріалувід навколишнього середовища у випадку серйозної витоку або розплав -лення ядерного палива. Проект Козлодуйской АЕС взагалі нерозрахований на будь-які коливання грунта.По сейсмічноїактивності цей район Дунайської рівнини оцінюється за
  6-бальною шкале.В 1977 році, коли трапився землетруссилою 5-6 балів, на Козлодуйской АЕС ледь не луснули глав -ные трубопроводи охолодження і не викинули масу радіоак -тивного пара.С квітня 1987 року в Козлодуї сталося більшетридцяти пожеж-в одному лише 1990 їх було двенад -цать.Такіе пожежі небезпечні, оскільки пожежні загороджений -ня, ізолюючі один відсік станції від іншого, відсутні.
  Вимикачі на розподільних щитах зразка 60-х го -дів, механічні, а не електронні, як на сучасних за -падних станціях.Електронние вимикачі повинні працювати врежимі автоматичного контролю, перевіряючи самі себе черезкожні кілька секунд, у тих же, що встановлені в Козлодуїхтось з операторів повинен перевіряти кожен вимикачвручну - а вже в наступну хвилину той може вийти зстроя.Ета допотопна радянська техніка робить всю електричнимчний систему залежною від помилки оператора.Напрімер, на
  Грейсфальдской АЕС в колишній НДР інженерам доводилося вре -обелівську запихати між контактами реле порожні сигаретніпачки, щоб обладнання продовжувало работать.Другой круп -ний конструктивний недолік цих установок полягає вте, що всі системи безпеки проектувальники зібрали водин канал, замість того, щоб змонтувати системи управ -ня та захисту автономно, як це робиться на західних
  АЕС.Случісь в одному з приміщень пожежа, затоплення або лю -бая несправність, відразу виявляться виведеними з ладусистеми безпеки навколо оболонки реакторів, де вониособливо существенни.Так, в Грейсфальд в 1975 році черезпожежі в приміщенні РУ (распредустройство) відключилося всенапруга, і всі 12 насосів охолодження одного з реакторівпаралізовани.Температура опинилися в активній зоні хімічні -ра початку расті.Но розплавлення в активній зоні вдалосяізбежать.Только після того як східно-німецькі опера -тори поставили до відома уряд ФРН у січні
  1990 р., під кінець року було зупинено останній з чотирьохреакторів станції.

  На Козлодуйской АЕС інспектори МАГАТЕ виявили, щоблочні щити управління в чотирьох реакторів не оснащенізасобами ізоляції "від зовнішніх впливів", зокремавитоків радіації і пожаров.У 1-го і 2-го блоків не булопультів аварійного управління, а на 3-м і 4-му блоках вонизнаходилися так близько від блочних щитів управління, що вразі аварії виявилися б бесполезнимі.В проекті корпусівреакторів також були серйозні недоработкі.Во-перше, всистемі головного охолоджуючого контуру і сполучних ме -левих трубопроводів діаметром 500 мм, що йдуть від ак -ефективної зони реактора.Спеціальная хімічно очищена водациркуляційної петлі знаходиться під колосальним тиском -їм, залишаючись в рідкому стані і не перетворюючись на пар.Со -радянським фахівці так спроектували контур, що він можевитримати тільки невелику тріщину-до 32 мм, а не полумет -ра, як на західних установках. "Якщо в трубопроводі слу -чітся великий вибух,-зазначає начальник відділу оцінкиядерної безпеки МАГАТЕ Фрідріх Ніхауз,-імовірніше за все -го, почнеться плавлення активної зони ". По-друге, корпусу недосить просторі: потік нейтронів, що виникає в актив -ної зоні, безперервно бомбардує їх сталеві внутрішністінки, від чого ті втрачають міцність і робляться тендітні -мі.Опасность полягає в тому, що корпус з тендітними стінка -ми може лопнути, особливо під час швидкого охлажденія.Ааварія такого роду може протягом декількох хвилин при -вести до розплавлення палива в реакторе.Крупние прорахунки,закладені в проекті, не вичерпують всіх проблем Козло -дуя.Как констатує доповідь МАГАТЕ, "на протязі тривалогочасу як на всіх державних рівнях, так і на рів -не керівництва АЕС насаджувався підхід, при якому всі усі -лия зосереджувалися на нарощуванні виробництва електро -енергії на шкоду ядерної безпеки ". У результаті у персоналунемає достатньої професійної підготовки, люди перев -дружини роботою та вражаючою безтурботні. Працівники піддав -ють себе впливу підвищених доз радіації, нехтуютьосновними правилами експлуатації і поведінки в аварійнійобстановці. Існуюча схема дій на випадок чрезви -чайної ситуації, на думку МАГАТЕ, "неефективна". "Прининішнього стану станції неможливо забезпечити управ -ня системами безпеки та аварійними системами у випадкусерйозної аварії ". Раніше болгар примушували в усьому пола -гаться на рекомендацією радянських фахівців, що допомагалиїм управляти реакторами. Однак на початку 1991 року з -радянським співробітники покинули Козлодуй через розбіжності поприводу заробітної плати, забравши із собою свій досвід, а такожсекрети експлуатації АЕС. "Цілий ряд параметрів станції
  Радянський Союз ретельно приховує, - пояснює Моріс Ро -зен, директор МАГАТЕ з ядерної безпеки. - Ми подоз -Реваєм, що багато даних такого роду взагалі відсутні.
  Деякі від них просто неможливо отримати ".

  На відміну від Болгарії та колишньої НДР, Чехо-Словаччинамала власну ядерну промисловість. Там могли про -вірячи вузли радянського виробництва, а в окремих випадкахі повертати їх на доопрацювання. "Але радянська сторона вкрайнеохоче погоджувалася брати їх назад, - згадує Ірі Бер -нанек, колишній головний інспектор країни з ядерної без -ки. - Бувало, наприклад, місяцями вести перего -злодії, перш ніж вони визнавали дефекти в колінчатих сою -діненіях, що призначалися для трубопроводів охолоджуючогоконтуру реактора ".

  Однак у чехословаків в порівнянні з їхніми сусідами гіршейдуть справи з похованням відпрацьованого ядерного палив -ва. За багато кілометрів видно вісім охолоджувальних веж
  Богуніцкой АЕС, що піднімаються над всією округою. Обходячистанцію, інженер-хімік Іван Смьешко вказав на присадкуватесіро-коричневе будівлю. "Там глибоко під землею знаходятьсяодягнені в бетон басейни, а в них - найбільше сховищевідпрацьованого ядерного палива у всій Східній Європі ",
  - Зауважив от.

  Спочатку ці колодязі призначалися, щоб дер -жати двох-трирічний запас відпрацьованого палива, першніж відправити його в СРСР, де його безкоштовно ховали.
  Але тепер за ввезення відходів Радянський Союз вимагає твердувалюту - близько тисячі доларів за кілограм. До цих пірні один з колишніх союзників не висловив бажання платити, іпо всій Східній Європі подібні колодязі для зберігання від -ходів швидко заповнюються.

  - У Богуніце були великі витоку радіоактивного цезіюі плутонію в річку Дудваг, що протікає поблизу, - го -ворити федеральний міністр охорони окружающей1 середовища Че -хо-Словаччині Йожеф Ваврушек. Мабуть, ще більшу небезпекутаїть загроза землетрусу, оскільки АЕС проектували зрозрахунку лише на 6-7 балів сейсмічності. Район же навколостанції класифікується по 7-8-бальною шкалою. Якщо встінці бункера з'явиться значна тріщина, ядерні від -ходи можуть потрапити в річку, а через неї навіть отруїти Дунай.

  Чи можна що-небудь зробити з цими небезпечними со -радянським реакторами? Реконструювати блоки, щоб при -вести їх у відповідність до західних стандартів, неце -доцільність, оскільки це обійдеться майже в таку ж сум -му, як і спорудження нової АЕС. Але чехословаки склалидля своєї станції детальний список намічуваних поліпшеньз 81 пункту - куди не увійшов, щоправда, монтаж захисних кол -паків (кожен вартістю близько півмільярда доларів).
  Вже почали зміцнювати реактори для захисту від землетрусів,обіцяють, наскільки можливо, розділити системи без -ки і приступити до перепідготовці персоналу. Однак
  Ніхауз з МАГАТЕ сумнівається, що ці заходи будуть ефек -ни. "Неможливо компенсувати основні проектні дефектишляхом удосконалення експлуатаційних характеристик ",
  - Застерігає він.

  Східноєвропейський країнам вибирати не доводиться.
  Як зауважив Леопольд Вайль, "вони не можуть зупинити реакціютори, навіть якщо б захотіли: адже тоді просто почнетьсяголод ". У чехо-Словаччині АЕС дають 27 відсотків всієї елект -роенергіі. У Болгарії - 40 відсотків припадає на частку
  Козлодуйской АЕС. Та ж дилема стоїть і в Угорщині, дедобру половину електрики виробляє одна-єдина
  АЕС в місті Пакш.

  Чи є інший шлях? По-перше, можна заощадити ог -Ромнів кількість енергії, упорядкувавши її споживання.
  Раніше електростаціі працювали на державних дотаціях,і дешевизна електроенергії мала у своєму розпорядженні до величезнихбезглуздим її витрат. Так, у Чехо-Словаччині на вироб -ництво тих же виробів йшло вдвічі більше енергії, ніжна Заході. А ці величезні, неутеплені панельні будинки --характерна риса житлового будівництва соцкраїн? Опалити -ня такої будівлі протягом 30 років стоїть деколивдесятеро більше, ніж його споруда. Якщо поставити тер -мостати, лічильники споживання тепла та гарячої води, а так -ж теплоізоляцію, витрата енергії різко скоротиться. Вистачає -ва Європа може розвивати і використання додатковихджерел, наприклад енергію води та вітру.

  А як щодо будівництва нових ядерних установок?
  Нові реактори виявили готовність поставляти країнам
  Східної Європи такі фірми, як "Вестінгауз" (США), "Сі -Менс "(ФРН)," Фраматом "(Франція). Але у цих країн немає та -кого кількості твердої валюти, щоб платити по два мил -ліарда доларів за кожен новий реактор. Натомість не -які країни пропонують як оплату поставляти вмайбутньому частина електроенергії. Уряд Чехо-Словаччинипідписало договір, згідно з яким в обмін на установкуобладнання та систем контролю фірми "Сіменс" на новій АЕСпотужністю 1760 мегават, що споруджується в Моховіце, гер -Манске підприємство "Байерверк" буде отримувати електр -нергію.

  Ще один камінь спотикання - протести громадськостіності. Приблизно 40 відсотків населення Чехо-Словаччини і
  Угорщини проти будівництва АЕС; в Болгарії супротивниківбільше половини. За два останні роки протести населенняприпинити будівництво нових реакторів у Темелін на півдні
  Чехо-Словаччини і поблизу Белене в Болгарії.

  Ясно одне: вирішити всі ці проблеми ніяк не вдасться,якщо Захід не зробить термінової допомоги капіталовкладеннями іконсультаціями експертів. Європейське Співтовариство та
  Агентство з ядерної енергії Організації економічногоспівробітництва та розвитку запросили фахівців-атомщі -ков зі східноєвропейських країн брати участь в здійснюва -емом зараз проект з безпеки реакторних корпусів ітрубопроводів. Німецьке міністерство охорони навколишньогосередовища провело в Чехо-Словаччині семінар з загальних проблем
  АЕС в Грейфсвальді і Богуніце. Французьке агентство затомної енергії погодився допомогти в модернізації хімічні -рів на території Чехо-Словаччини, а національна елект -рослужба направила своїх інженерів на роботу в Козлодуй. Увересні 1990 року для поліпшення ядерної безпеки в
  Болгарії був організований спеціальний європейський консорція -розум.

  Поки Захід не пропонував великої фінансової допомоги, алеположення може змінитися. Стривожені висновками доповіді
  МАГАТЕ з Козлодуйской АЕС, Європейське Співтовариство виділи -ло Болгарії 11 мільйонів екю; кошти підуть на поліпшенняексплуатації, перепідготовку персоналу та підвищення того,що в ядерній енергетиці прийнято називати "культурою без -ки ".

  Тим часом страшна загроза ще однієї ядерної ка -тастрофи як і раніше не зникає з європейського горизонту.
  У Софії, у штаб-квартирі болгарської групи із захисту навко -лишнього середовища "Екогласность", Лучезар Тошева сказав мені: "Векономіці Болгарії становище катастрофічне. Без допомогиз боку Заходу ми не зможемо зупинити небезпечні козла -дуйскіе реактори, як би нам цього хотілося ".

  Це пристрасне застереження повинно бути почутетими, хто приймає політичні рішення - як на Заході,так і на Сході.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status