ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Методи впливу в інформаційно-виховної роботи
       

   

  Військова кафедра
  ВСТУП

  У вирішенні актуальних завдань військово-соціального управління і виховання особового складу частин і з'єднань поряд з процесами збору, обробки і передачі інформації особлива роль у системі інформаційного забезпечення належить інформаційному впливу на психіку і поведінку військовослужбовців.
  Науково доведеним є положення про те, що поведінка військовослужбовців у будь-якій обстановці обумовлено взаємодією інформаційних зв'язків між їх духовним світом і зовнішнім середовищем.
  Інформаційні процеси лежать в основі найважливіших функцій психіки воїнів - сприйняття навколишньої дійсності, мислення, пам'яті, роботи апаратів емоцій і почуттів. З психічної переробкою інформації пов'язаний механізм оцінки та передбачення (прогнозу), яким володіє кожна людина. Причому це відбувається на рівні свідомості (аналіз, синтез), підсвідомості (стереотипи, навички) і надсвідомості (інтуїція, передчуття). Іншими словами, зміст і спрямованість інформаційних процесів, що відповідають системі домінуючих потреб особистості, виступають своєрідними регуляторами її поведінки.
  Існує безліч різних методів у тій чи іншій сфері діяльності. Деяка сукупність методів, що застосовується в певній послідовності і призначена для реалізації мети дослідження або виконання будь-якої іншої роботи являє собою методику. У ній розрізняються організаційні процедури і технічні прийоми, спрямовані на ефективну реалізацію того чи іншого методу. У практиці інформаційно-аналітичної роботи, наприклад, виділяють групи методів збору і обробки, аналізу і оцінки соціальної інформації. А в процесі виховання особового складу широко застосовуються різні методи і методики проведення інформаційно-виховної роботи та іншого роду інформаційних заходів. Для досягнення ж метою інформаційно-виховної роботи доцільно використовувати деякі методи інших наук. Зокрема психологічні методи впливу.
  Таким чином на підставі вищезазначеного метою даної роботи ставиться:
  Розкрити поняття іформаціонно-виховної роботи та конкретні методи психологічного впливу, в її процесі.

  Досягнення мети бачиться у вирішенні таких завдань:
  - Висвітлити поняття інформаційно-виховної роботи, призначення завдання і структуру;
  - Розкрити форми інформаційно-виховної роботи;
  - Розглянути методи психологічного впливу в практиці інформаційно-виховної роботи.
  ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

  Інформаційно-виховна робота - це найважливіший напрям виховної роботи, особливий вид діяльності командирів (начальників), посадових осіб органів виховної роботи з формування в особового складу Збройних сил Російської Федерації високого морального духу, військово-професійних навичок та вмінь розвитку морально-психологічних і бойових якостей за допомогою інформації.
  Інформаційно-виховна робота є однією з форм прояву єдності навчання і виховання особового складу. У ній органічно поєднуються цілі, завдання, а також взаємопов'язані форми і методи процесу навчання та виховання військовослужбовців.
  Основними цілями інформаційної роботи в Збройних силах є:
  * Формування громадян-патріотів, готових до захисту Вітчизни;
  * Розвиток духовного обличчя військовослужбовців, вироблення переконань системи виховної роботи.
  Інформаційно-виховна робота в мирний час покликана вирішувати такі завдання:
  * Формування в особового складу наукового світогляду, системи моральних якостей, норм, принципів і переконань воїнів, розвиток моральних мотивів свідомого і сумлінного виконання військового обов'язку;
  * Озброєння всіх категорій особового складу знаннями і розумінням суті, змісту, характеру, типів і причин сучасних війн, особливостей і способів ведення сучасних бойових дій, застосування новітніх озброєнь і бойової техніки;
  * Вивчення з особовим складом військово-політичної обстановки в світі, і суміжних регіонах, внутрішньополітичної обстановки в країні, а також оперативне роз'яснення та проведення у військах державної політики в галузі забезпечення безпеки і збройного захисту країни па основі Конституції, чинних законів та іншим центральним; < br /> * Виховання патріотизму, почуття обов'язку та особистої відповідальності за
  безпеку країни, готовності до самопожертви в ім'я її захисту;
  * Виховання воїнів на героїчних традиціях минулого і сьогодення, вироблення таких якостей, як честь, доблесть, мужність, дружба, військове товариство;
  * Виховання поваги до законів, вимогам статутів і командирів у дусі високої ретельності і дисциплінованості.
  У воєнний час завдання інформаційно-виховної роботи набувають більш конкретний характер, у них посилюється політична складова, зростає роль мобілізації на шалений професійне виконання бойових завдань.
  Система інформаційно-виховної роботи постійно розвивається і вдосконалюється. Основними формами, активно використовуються командуванням в діяльності з виховання особового складу частин (кораблів), є:
  * Суспільно-державна підготовка;
  * Інформації з особовим складом;
  * Єдині дні інформування;
  * Інші колективні форми інформаційно-виховної роботи:
  загальні збори, тематичні вечори і ранки, диспути, вечори питань та відповідей, відвідування тематичних виставок і т.д.
  * Доведення інформації через засоби масової інформації та наочної агітації.

   Організація інформаційно-виховної роботи.
  Основними документами, що визначають організацію та проведення інформування у Збройних Силах, є Статут внутрішньої служби ЗС РФ, накази Міністра оборони РФ 1993 р. № 250 "Про організацію суспільно-державної підготовки особового складу Збройних Сил Російської Федерації", 1995 р. № 235 "Про вдосконалення системи виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації ", Концепція виховання особового складу Збройних Сил Російської Федерації, Концепція військово-патріотичного виховання молоді, вказівки та методичні рекомендації начальника Головного управління виховної роботи Збройних Ся РФ.
  Інформаційно-виховна робота з військовослужбовцями усіх категорій, цивільним персоналом, членами сімей військовослужбовців ЗС РФ вбирає в себе всі напрямки виховання особового складу: державно-патріотичний, військове, моральне, правове, естетичне, фізичне та інші і здійснюється постійно в ході планових занять в системі суспільно-державної, командирської, методичної та інших видів підготовки, бойового чергування, виконання бойових (навчально-бойових) завдань, несення вартової і внутрішньої служб, повсякденної діяльності частин (кораблів).
  В даний час інформаційна система військової частини (корабля,) складається з кількох рівнів:
  1-ий рівень - засоби масової інформації (телебачення, радіо, газети, журнали);
  2-й рівень - спеціальні служби (прес-центри, органи виховної роботи, психологічної боротьби та ін);
  3-й рівень - командування, офіцери виховних структур частини (корабля), з'єднання;
  4-й рівень - несистемні (випадкові) джерела (офіцери органів військового управління, керівники територіальних органів управління, громадських організацій і рухів та ін.)
  Головний зміст 1 рівня складають значущі події у світі, країні, республіці, місті. Порядок подання інформації відповідає загальноприйнятій порядку. Особливість сприйняття інформації цього рівня в тому, що частина її засвоюється суб'єктом самостійно, частина повідомляється командирами, офіцерами органів виховної роботи, частина відбивається в стінній друку, частина передається на міжособистісному рівні. Як показують спостереження, близько 60% засвоєної інформації, що надходить з комунікацій першого рівня, виходять суб'єктом самостійно, 20% доводяться командирами та офіцерами органів виховної роботи.
  Другий рівень представлений у вигляді спеціальних узагальнених повідомлень, висновків за підсумками обробки інформації першого рівня, спеціальних військових, суспільно-політичних друкованих та усних матеріалів (прес-релізи, контент-аналізи ...). Їх зміст несе на собі інформаційно-пізнавальну або агітаційно-призовну навантаження у військовому, громадсько-політичному спектрі. Особливість сприйняття інформації цього рівня в тому, що вона засвоюється суб'єктом самостійно не більше 15%, решта ж повідомляється командирами та офіцерами органів виховної роботи.
  Інформація третього рівня існує більш ніж на 90% у вигляді усних повідомлень від суб'єкта до об'єкта управління. У змістовному плані вона носить роз'яснювально-агітаційний характер. Особливість даного рівня полягає в тому, що практично вся інформація повідомляється суб'єктом управління. Саме на цьому рівні найактивніша зв'язок між суб'єктом і об'єктом управління.
  На четвертому рівні пізнавальні усні повідомлення, як правило, керуючого ефекту не мають, а якщо мають, то дуже короткочасний. Особливість цієї інформації полягає в тому, що вона носить нерегулярний і несистемний характер.
  В інформаційно-виховної роботи розрізняють 2 способи отримання інформації:
  * Первинний;
  * Вторинний.
  На первинному (фактологічному) рівні військовослужбовець отримує інформацію із загальнодоступних джерел радіо, телебачення та почати видань. Її внутрішній керуючий елемент однаковий для всіх людей, і реакція на нього військовослужбовців, об'єднаних єдиними цілями і завданнями, практично однакова.
  Носіями вторинної інформації, яка містить аналіз, синтез, узагальнення, можуть бути елементи (фахівці) різних сфер загальної системи інформування:
  Перша сфера - загальнодержавна (керівники, прес-центри).
  Друга сфера - загальнонаукова (наукові працівники).
  Третя сфера - інформаційно-популярна (оглядачі, коментатори, кореспонденти).
  Четверта сфера - контактна (лектори, керівники військових колективів, офіцери органів виховної роботи).
  П'ята сфера - внутрішня - оціночно-психологічна.
  Всі п'ять сфер кожна по-своєму впливають на військовослужбовців. Причому перші три не піддаються регулювання з боку командування та органів військового управління, а можуть лише бути враховані в ході формування четвертої сфери. Отже, основний елемент керування формується в четвертій інформаційній сфері.
  П'ята сфера - внутрішньоколективні, після отримання інформації набуває оціночно-психологічний стан, який згодом перетворюється на колективну поведінкову реакцію особистостей і сприяє виробленню усередненого стереотипу поведінки. Не можна не враховувати, що п'ята сфера точно також впливає на будь-яку інформацію у вигляді чуток, вигадок і т.д.
  Організація і проведення інформаційно-виховної роботи з військовослужбовцями та цивільним персоналом грунтується на наступних принципах:
  * Підпорядкованість інформаційно-виховної роботи інтересам підтримання бойової готовності військ, безумовного виконання поставлених перед з'єднаннями і частинами бойових, навчальних завдань;
  * Спрямованість інформаційно-виховної роботи на стійкий морально-психологічний стан військовослужбовців;
  * Пріоритетність у змісті інформаційно-виховної роботи державної політики, в першу чергу в галузі оборони і безпеки;
  * Облік в організацію, зміст і методику інформаційно-
  виховної роботи реальної суспільно-політичної ситуації у світі, країні, регіоні дислокації з'єднань і частин (кораблів);
  * Оперативність і достовірність інформації.
  Відповідальність за стан інформаційно-виховної роботи в полку (на кораблі) несе заступник командира з виховної роботи частини і офіцер з суспільно-державної підготовки п інформування.

  Методи інформаційно-виховної роботи.

  Головною особливістю методів інформаційно-виховної роботи є те, що вони роблять виховний вплив в основному за допомогою словесної інформації. У зв'язку з цим необхідно відзначити деякі фактори, що допомагають правильно зрозуміти і оцінити інформаційно-виховну роботу в частині (на кораблі).
  По-перше, методи інформаційно-виховної роботи необхідно розглядати насамперед, як різновид методів соціально-комунікативної діяльності органів військового управління та виховної роботи у військах.
  По-друге, оскільки методи інформаційно-виховної роботи засновані на використанні соціальної інформації переважно у мовній формі і, отже, зводяться до технологій словесного впливу на свідомість і поведінку військовослужбовців, то в їх реалізації важливо враховувати особливості мови різних категорій військовослужбовців.
  По-третє, у мовному впливі як особливому способі і формі передачі соціальної інформації виділяють змістовну і формальну сторону.


  характеристики
  Мовний вплив


  Змістовна сторона
  Формальна сторона


  Інформативність - кількість нової,
  корисної інформації, цінність відомостей, фактів у промові
  Виразність - виразність і ясність
  вимови, правильна інтонація і наголоси,
  образність виразів


  Зрозумілість - відповідність смислового
   утримання рівня знань, розвитку,
   інтересам і мовних
  можливостям аудиторії
  Доступність - однозначність, конкретність
  і чіткість уживаних слів,
  лаконічність фраз

  Облік зазначених у таблиці характеристик в поєднанні з гарним знанням предмету є основною умовою ефективності мовного впливу на особовий склад. З цього випливає, що культура мови військових кадрів повинна служити показником їх професійної підготовки та інформаційної культури в цілому. Вона дає можливість вміло користуватися великим арсеналом методів інформаційно-виховної роботи з особистим досвідом, які в сукупності дають відповідь на питання - як краще, яким чином за допомогою соціальної інформації вирішувати актуальні завдання патріотичного виховання?
  З метою систематизації методів доцільно дати загальну класифікацію, що вказує на їх ієрархічність. Дана класифікація носить, ілюстративний, відносний характер і не є вичерпним. (Див. таблицю № 2).
  Таблиця № 2.
  Групи методів
  Основні види методів
  Деякі різновиди методів
  Організаційні
  методи передачі
  інформації
  Ілюстративні методи,
  проблемні методи
  Демонстрація, показ,
   порівняння, аналогія, аналіз
  Методи усній передачі
   інформації
  Монологовие методи,
  діалогові методи
  Розповідь, виступ, бесіда,
  дискусія
  Методи впливу на
   світогляд
  Метод переконання
  Повідомлення, виклад,
  доказ, наочність
  Методи спонукання до
  діям
  Метод пропаганди, метод
  агітації
  Звернення, заклик
  Загальноосвітні
  методи
  Метод навчання, метод
  освіти
  Опис, роз'яснення
  Серед методів викладу інформації найбільш поширеними є:
  * Пояснювально-ілюстративний;
  * Проблемний.
  Пояснювально-ілюстративний метод (нерідко його називають описовим) являє собою такий спосіб викладу інформації (матеріалу), в ході якого особлива увага приділяється розкриття сутності об'єктів, явищ і процесів, їх структури (змісту), причинно-наслідкових зв'язків між їх компонентами і умовами існування . При цьому виклад матеріалу будується за певним сценарієм, підкоряється законам логіки, супроводжується роз'ясненнями, показом і демонстрацією. Іншими словами, основна мета полягає тут в передачі повідомленні військовослужбовцям деякої суми готових знань, або попо інформації, розрахованої на розширення світогляду, кругозору.
  На підтвердження сказаного наводяться переконливі аргументи і факти, які ілюструють головні ідеї, думки, положення розглянутої проблеми. Головна особливість?? того методу полягає і активізації репродуктивного мислення особового складу, який характеризується спогляданням, пасивністю і слабо вираженим творчістю.
  Безумовно, даний метод незамінний, коли мова йде про вивчення накопичених історичних, психолого-педагогічних та інших знань, керівних документів, досвід військової служби, армійських і флотських традицій.
  Проблемний метод в інформаційно-виховної роботи використовується і метою активізації пізнавальної діяльності особового складу. Практично цей метод реалізується за допомогою створення і вирішення в ході проведення інформування 2-3 проблемних ситуацій, тобто постановкою теоретичних або практичних завдань, що потребують свого вирішення за відсутності готових відповідей. Структурно проблемна ситуація включає в себе:
  * Прийоми створення проблемної ситуації;
  * Виявлення і формування проблеми;
  * Припущення, гіпотези;
  * Доказ або спростування;
  * Пошук варіантів відповідей;
  * Висновки та рішення.
  Оволодіння офіцерами проблемним методом викладу становить важливу межу їх професійної компетентності в інформаційно-виховної роботи.
  Підводячи підсумок першого питання необхідно зробити наступні висновки:
  - Інформаційно-виховна робота - це найважливіший напрям виховної роботи, особливий вид діяльності командирів (начальників), посадових осіб органів виховної роботи з формування в особового складу Збройних сил Російської Федерації високого морального духу, військово-професійних навичок та вмінь розвитку морально-психологічних і бойових якостей за допомогою інформації.
  - Система інформаційно-виховної роботи постійно розвивається і вдосконалюється.
  - Головною особливістю методів інформаційно-виховної роботи є те, що вони роблять виховний вплив в основному за допомогою словесної інформації.   
  МЕТОДИ ВПЛИВУ У ПРАКТИЦІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ.

  Базовими методами впливу, які можна застосовувати в практиці інформаційно-виховної роботи, є переконання і навіювання.

  1. Специфіка застосування переконання
  Переконання - це метод впливу на свідомість людей, звернений до їх власного критичного сприйняття.
  Використовуючи метод переконання, психологи виходять з того, що воно орієнтоване на інтелектуально-пізнавальну сферу людської психіки. Його суть у тому, щоб за допомогою логічних аргументів спочатку добитися від людини внутрішнього згоди з певними висновками, а потім на цій основі сформувати і закріпити нові установки (або трансформувати старі), що відповідають поставленої мети.
  Переконуючи, необхідно дотримуватися певних правил:
  - Логіка переконання повинна бути доступною інтелекту військовослужбовців;
  - Переконувати треба доказово, спираючись на факти, відомі військовослужбовцям;
  - Крім конкретних фактів і прикладів (без них не можна переконати тих, кому не вистачає широти кругозору, розвиненого абстрактного мислення), інформація повинна містити й узагальнені положення (ідеї, принципи);
  - Переконують інформація повинна виглядати максимально правдоподібною;
  - Повідомляються факти і загальні положення повинні бути такими, щоб викликати емоційну реакцію об'єкта.
  Критерієм результативності переконливого впливу є переконання. Це глибока впевненість в істинності засвоєних ідей, уявлень, понять, образів. Вона дозволяє приймати однозначні рішення та здійснювати їх без вагань, займати тверду позицію в оцінках тих чи інших фактів і явищ. Завдяки переконаності формуються установки військовослужбовців, що визначають їхню поведінку як в мирний, так і воєнний час.
  Важлива характеристика переконаності - її глибина. Вона прямо пов'язана з попереднім вихованням людей, їх поінформованістю, життєвим досвідом, здатністю аналізувати явища навколишньої дійсності. Глибока впевненість характеризується великою стійкістю. Досвід психологів свідчить, що переконує вплив доцільно здійснювати в наступних випадках:
  1. Тоді, коли об'єкт впливу в змозі сприйняти отриману інформацію. Наприклад на заняттях з ОГП, і при інформуванні особового складу, нездатними сприймати інформацію можуть бути люди повернулися з навчань, різних видів чергування тощо
  2. Якщо об'єкт психологічно здатний погодитися з які йому нав'язує думкою. Тому так само важливі правильний вибір об'єкта психологічного впливу і зміст переконливого впливу. Тут необхідно для кожної групи військовослужбовців підбирати властиву їм специфіку інформаційного матеріалу.
  3. Якщо об'єкт здатний зіставляти різні точки зору, аналізувати систему аргументації. Іншими словами, які переконують вплив ефективним лише за тієї умови, що його об'єкт в змозі зрозуміти і оцінити те, що йому подається.
  4. Якщо логіка мислення суб'єкта впливу, що використовується ним аргументація близька особливостям мислення об'єкта. Звідси - важливість врахування національно-психологічних особливостей військовослужбовців, всього комплексу соціальних, національно-релігійних, культурних факторів, які впливають на сприйняття їм змісту інформаційного матеріалу.
  5. Якщо є час переконувати. Для того, щоб переконати людей в чем-то, як правило, потрібен час. Можна припустити, що одноразові спроби в цьому випадку є малоефективними. Зміни у сфері раціонального мислення людей відбуваються лише після зіставлення і обмірковування фактів, що передбачає значні тимчасові витрати. Крім цього, різноманітне зміст переконливого впливу вимагають багаторазового підтвердження різними аргументами і фактами, що також «розтягує» процес.

  Структура переконливого впливу
  Переконують вплив звичайно включає:
  - Вплив джерела інформації;
  - Вплив змісту інформації;
  - Вплив ситуації інформування.
  Вплив джерела інформації. Ефективність переконання в певній мірі залежить від того, як люди, які його сприймають, відносяться до джерела інформації.
  У ході проведення занять з ОГП та інших інформаційно-виховних форм, джерелами інформації можуть виступати:
  а) уряд і командування збройних сил країни;
  б) особи, авторитетні для військовослужбовців;
  в) органи виховних структур.
  Уряд і військове командування використовуються в якості джерел інформації тоді, коли треба повідомити урядові заяви, ультиматуми або іншу важливу офіційну інформацію.
  Практика показує, що вплив таких джерел інформації ефективно в тому випадку, якщо інформаційно-пропагандистські матеріали доставляються вчасно. Авторитетними джерелами інформації можуть виступати різні люди. Наприклад, церковні ієрархи, популярні журналісти, і т.д.
  Ще більший ефект дають звернення високопоставлених офіцерів.
  Вплив змісту інформації.
   По-перше, вплив змісту інформації багато в чому залежить від того, наскільки воно доказово і переконливо.
  Доказовість грунтується на логічності, правдоподібності і несуперечності викладеного матеріалу. Інакше кажучи, важливо не тільки те, що повідомляється, а й те, яким чином це робиться.
  Переконливість залежить у великій мірі від обліку притаманних військовослужбовцям установок, переконань, інтересів, потреб, його способу мислення, національно-психологічних особливостей. Таким чином, щоб домогтися переконливості, потрібно враховувати значну кількість чинників, знати особовий склад, мати постійну повну, об'єктивну інформацію про військовослужбовців.
  Має значення навіть тембр голосу. А так же зовнішній вигляд. Вплив переконливого впливу багато в чому залежить і від того, як підібрана, побудована і подана його аргументація.
  Переконання у жодному разі не може зводитися до простого викладу тієї інформації, в дійсності якої прагнуть переконати військовослужбовців, і до подальшого приведення доводів на її підтвердження, як того вимагають правила формальної логіки. Існує набагато більше способів переконувати людей.
  Можна виділити три основні категорії аргументів для переконання:
  1. Справжні факти. Інформація, що міститься в тексті повідомлення незаперечна інформація настроює людей на оцінку всього тексту (в тому числі його рекомендацій) як правильного.
  2. Аргументи, що дають свого роду «психологічне задоволення», оскільки вони апелюють до позитивних очікувань.
  3. Аргументи, що апелюють до негативних очікувань.
  Все це в сукупності призводить до формування мотиваційної бази поведінки військовослужбовців, морально-психологічних якостей необхідних для вирішення поставлених завдань, а так само повсякденній діяльності військ.
   Механізм переконання реалізується за допомогою передачі повідомлення від суб'єкта об'єкту. Повідомлення може бути одностороннім і двостороннім.
   «Односторонній повідомлення» - це текст, який містить аргументи тільки джерела інформації. Такі повідомлення більш ефективні тоді, коли об'єкт психологічного впливу не відчуває ворожих почуттів по відношенню до джерела інформації і, до того ж, відрізняється низьким рівнем освіти. Об'єкт в цьому випадку здатний відносно легко прийняти точку зору джерела інформації. «Односторонній повідомлення» можна також використовувати для переконливого впливу на военнслужащіх, що мають різний освітній рівень.
  "Двосторонній повідомлення" містить аргументи як джерела інформації, так і контраргументи, які належить викрити. Така побудова тексту служить спонукальним мотивом до активної розумової діяльності військовослужбовців, в результаті чого відбувається перегляд раніше склалися у нього суджень.
  «Двостороннє повідомлення» орієнтована переважно на людей з високим рівнем освіти, які відчувають потребу в зіставленні різних поглядів, точок зору, думок, оцінок. «Двостороннє повідомлення» актуально при необхідності формування нової мотиваційної бази на зміну старої (наприклад, при переході строковиків на службу за контрактом, або при надходженні на службу офіцерів-випускників військових кафедр, «двухгодічніков»).
  Разом з тим, недостатньо продумане використання «двосторонніх повідомлень» іноді дає результати, зворотні завданням психологічного впливу.
  Порядок розташування аргументів теж має значення. Зокрема, доцільно мати в своєму розпорядженні інформацію, безпосередньо орієнтовану на зміну установки ( «сильні аргументи»), перед будь-який інший, не пов'язаної з вирішенням цього завдання. У більшості випадків найбільш дієвим вважають розташування «сильних аргументів» в середині тексту повідомлення (так звана «пірамідальна модель» впливу).
  Вплив ситуації інформування.
  Під ситуацією інформування психологи розуміють ті умови, в яких воно здійснюється, а також характер реакції об'єкта на зміст повідомлення. Зазвичай ситуацію інформування з метою переконання поділяють на індивідуальну і масову.
  Індивідуальна ситуація складається тоді, коли вплив вдається здійснити на якусь конкретну аудиторію, з урахуванням її психологічних характеристик.
  В індивідуальній ситуації впливу з метою переконання легше визначити прийнятний стиль подачі інформації, легше вибудувати аргументацію, легше підібрати необхідну лексику і т.д. Тому ефективність впливу в цьому випадку значно вище, ніж у масовій ситуації.
  Масова ситуація має місце тоді, коли інформування з метою переконання здійснюється одночасно на численну різнорідну аудиторію. У цьому випадку забезпечити належну адресність впливу дуже складно.
  Здійснення переконливого впливу
  Вимоги до організації переконливого впливу.
   Для отримання максимального ефекту переконують вплив в процесі проведення занять з ОГП та інформування повинна відповідати певним вимогам:
  1. Бути правильно зорієнтованим і плановим. Переконують вплив треба проводити відповідно до цілей ОГП та інформаційно-виховної роботи в цілому, на основі ретельно продуманих планів.
  2. Бути спрямованим на конкретний об'єкт. Переконують вплив має готуватися і здійснюватися на певні групи військовослужбовців, з урахуванням їх найважливіших індивідуальних, соціальних, релігійних, національних і культурних характеристик.
  3. Бути орієнтованим переважно на інтелектуально-пізнавальну сферу психіки військовослужбовця. Переконують вплив має будуватися шляхом логічного викладу матеріалу, переконливої аргументації, з опорою на достовірні факти.
  4. Бути спрямованим на ініціювання певної поведінки. Кінцевою метою переконливого впливу є провокування такої поведінки, яка відповідає цілям формування особи військовослужбовця.
  Досвід психологічного впливу показує, що основними принципами здійснення переконливого впливу повинні бути:
  1. Принцип повторення. Багаторазове повторення повідомлення дає такий ефект, який неможливо отримати при одноразовому впливі. Завдяки повторення в процесі як ОГП так і інших форм інформування, вдається збільшити кількість людей, що сприйняли і засвоїли що міститься в ньому інформацію. Однак повторення не повинно бути стереотипним, пропагандистська теза необхідно підкріплювати різними аргументами.
  Але повторення не дає ефекту при відсутності достатнього інтересу до адресата повідомлення міститься в ньому інформації. Воно також виявляється безрезультатним, якщо повідомляються ідеї викликають різкий протест через їх розбіжності з установками населення і військ.
   2. Принцип досягнення первинність впливу. Якщо об'єкт отримав якесь важливе повідомлення, то в його свідомості виникає готовність до сприйняття подальшої, більш детальної інформації, яка підтверджує перше враження.
  3. Принцип забезпечення довіри до джерел інформації.
  Даний принцип зводиться до наступних чотирьох положень:
  1. Якщо немає серйозних причин приховувати факти або подавати тільки під строго певним кутом зору, то їх слід адекватно повідомляти аудиторії.
  2. Крім міркувань військової таємниці, серйозними причинами приховування або перекручування фактів може бути лише припущення, що аудиторія їм не повірить.
  3. Кожного разу, коли аудиторія розуміє, що пропагандист бреше, опускає важливі деталі або додає їх довільно, відбувається серйозне ослаблення впливу пропаганди.
   4. З цієї причини пропаганда ніколи не повинна оперувати явно фальсифікованими даними, які можуть бути викриті аудиторією.

  Інформування з метою переконання передбачає, крім іншого, «підштовхування» військовослужбовців до більш «широкого» погляду на його найближчі та подальші перспективи. Треба, щоб він зрештою обрав такий шлях, який був би вигідний особисто йому і в той же час відповідав цілям інформаційно-виховної роботи.
  Намагаючись переконати в чомусь аудиторію, неможливо досягти позитивного результату, якщо в зверненні до неї відчувається явне неповагу.
  Своєрідність використання навіювання в практиці інформаційно-виховної роботи.
  Навіювання - це метод психологічного впливу на свідомість особи чи групи людей, заснований на некритичному (і часто неусвідомленому) сприйнятті інформації.
  При навіювання спочатку відбувається сприйняття інформації, яка містить готові висновки, а потім на її основі формуються мотиви і установки певної поведінки. У процесі навіювання інтелектуальна (аналітико-синтезує) активність свідомості або відсутня, або вона значно ослаблена, а сприйняття інформації, настроїв, почуттів, шаблонів поведінки базується на механізмах зараження і наслідування.
  Основні характеристики навіювання
  Фахівці виходять з того, що навіювання повинні бути притаманні наступні характеристики:
  1. Цілеспрямованість і плановість. Вселяє вплив здійснюється на основі конкретних цілей і завдань, що відповідає планам і тим умовам, в яких вони проводяться.
  2. Конкретність об'єкта навіювання. Вселяє вплив ефективно відносно строго определенних військовослужбовців, з обов'язковим урахуванням їх найважливіших соціально-психологічних, національних та інших особливостей.
  3. Некритичне сприйняття інформації об'єктом навіювання. Вселяє вплив передбачає дуже низький рівень критичності і свідомості об'єкта. На відміну від переконання, навіювання грунтується не на логіці і розум людини, а на його здатності сприймати слова іншої особи як належне, як інструкцію до дії. Тому воно не потребує ні в системі логічних доказів, ні в активної розумової діяльності.
  4. Визначеність ініційованого поведінки. Кінцевою метою навіювання є провокування певних реакцій, певних вчинків військовослужбовців.
  Ефективність навіювального впливу зазвичай залежить від:
  а) здібностей суб'єкта до навіювання, пов'язаних з такими його якостями як:
   - Інтелект і винахідливість;
  - Воля і впевненість у собі;
  - Кругозір і компетентність;
  - Доброзичливість до об'єкта;
  - Власна переконаність в тому, що нав'язується.
  б) змісту навіювання, що залежить від:
  - Характеру вселяється інформації;
  - Її місця в інформаційному потоці (якщо вселяється інформація розташована на його початку, то сприйнятливість до навіювання умовно можна оцінити в 50%, у середині - у 30%, наприкінці - у 70%).
  в) сугестивності об'єкту дії, пов'язаної зі ставленням об'єкта до суб'єкта. Об'єкт навіювання завжди вивчає суб'єкт (так, як правило військовослужбовець завжди оцінює офіцера який проводить заняття, так само як і всіх командирів).
  Тактичні принципи використання навіювання зводяться до наступного:
  1) треба використовувати такі способи та прийоми навіювання, які здатні викликати специфічний інтерес конкретних груп військовослужбовців;
  2) треба використовувати такі способи та прийоми навіювання, які здатні нейтралізувати небажані ідеї і настрої у більшості представників цих груп;
  3) треба використовувати такі способи та прийоми навіювання, які не будуть відхилятися до тих пір, поки не досягнута мета ОГП та інформаційно-виховної роботи в цілому.
  Характеристика видів навіювання.
  Навіювання можна класифікувати по різних підставах:
  - За способом навіювального впливу;
  - За коштами впливу;
  - По інтервалу часу між впливом і у відповідь реакцією;
  - За тривалістю ефекту впливу;
  - За змістом впливу.
  1. За способом впливу навіювання буває відкритим або закритим. Відкрите (пряме) навіювання - це навіювання з конкретною, чітко визначеною метою. Наприклад, закликають військовослужбовців до вчинення певних дій та недопущення вчинення негативних дій. Відкрите навіювання відрізняється прямий спрямованістю на конкретний об'єкт впливу.
  Закрите (непряме) навіювання характеризується замаскірованностью мети, або вона не має прямої спрямованості на того, хто є справжнім об'єктом впливу.
  2. По засобах впливу навіювання може бути контактним або дистантних.
  До
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status