ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Роль і значення інформаційно-виховної роботи для формування морально-психологічної стійкості військовослужбовців
       

   

  Військова кафедра
  1 Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... ... ... 3
  2 Питання 1 Сутність і значення інформаційно-виховної роботи, види, форми, методи, сили та засоби ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

  3 Питання 2 Практичне застосування інформаційно-виховної роботи для формування морально-психологічної стійкості (на прикладі діяльності Сухопутних військ). ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 19

  4 Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31

  5 Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
  ВСТУП
  Історичний досвід і сучасна військова практика переконливо свідчать про залежність рівня бойової вишколу і бойової готовності військ, організованості та дисципліни, перемог і поразок на полі бою від цілого ряду соціально-політичних, економічних, військово-технічних та морально-психологічних факторів. Великий вплив на бойову готовність військ надають зброя і бойова техніка. Чим вони досконаліше, чим вище їх перевагу над технікою і зброєю супротивника, тим більше шансів на досягнення перемоги на полі бою.
  Однак, як би не була велика роль технічної оснащеності військ, навіть сама досконала техніка і гарне зброя не можуть самі по собі забезпечити бойову готовність частин і підрозділів, їх здатність відбити напад ворога і розгромити його. Техніка і зброя приводяться в рух і управляються людиною. Отже, висока бойова готовність військ у величезній мірі залежить від людей, що володіють цією технікою і застосовують її як в мирних умовах, так і в бою, тобто від людського фактору, від морально-психологічної гарту, бойовий вишколу та фізичної витривалості воїнів.
    Основу морально-психологічної стійкості становить морально-психологічний фактор, через який, в кінцевому рахунку, виявляються і інші фактори, такі як бойова виучка і професійну майстерність, фізичне загартування і витривалість, дисциплінованість і організованість, що роблять величезний вплив на бойову готовність військ, поведінку людини в бою, готовність воїнів переносити випробування війни і добиватися перемоги над супротивником. Поряд з матеріальними та іншими факторами морально-психологічний фактор визначає бойову готовність Збройних Сил, здатність протистояти негативному впливу супротивника на свідомість, почуття і волю особового складу і своєчасно відновлювати боєздатність військ.
  Таким чином, об'єктом даної роботи є інформаційно-виховна робота як фактор морально-психологічної стійкості військ, а предметом роль і значення інформаційно-виховної роботи для формування морально-психологічної стійкості частин і підрозділів.
  На підставі вищесказаного метою даної роботи ставиться:
  Розкрити роль і значення інформаційно-виховної роботи для формування морально-психологічної стійкості військовослужбовців.
  Досягнення даної мети бачиться у вирішенні таких завдань:
   - Розкрити сутність і значення, види інформаційно-виховної роботи.
  - Розкрити види, форми, методи, сили та засоби інформаційно-виховної роботи.
  - Показати конкретний приклад інформаційно-виховної роботи.

  ПИТАННЯ I. Сутність і значення морально-психологічного забезпечення військ.

  Морально-психологічний фактор - найважливіша і невід'ємне доданок бойової готовності та боєздатності Збройних Сил, могутності держави. Зміст морально-психологічного фактору визначається сукупністю політичних, моральних, правових, історичних, філософських, релігійних та інших знань, ідей, поглядів, почуттів; силою і спрямованістю волі; ставленням людини до цілей та характеру війни.
  Вся службово-бойова діяльність у Збройних Силах є суворе випробування моральних, фізичних і психічних можливостей військовослужбовців. В умовах сучасної міжнародної, військово-політичної, морально-психологічної та інформаційної обстановки, зростання фізичних і психологічних навантажень на особовий склад, загострення інформаційно-психологічного протиборства успішне виконання Збройними Силами завдань із забезпечення військової безпеки Російської Федерації багато в чому буде визначатися ступенем мобілізованності та спрямованості моральних і психологічних можливостей людей, урахуванням закономірностей функціонування людської психіки. Інакше кажучи, рівнем морально-психологічного стану людей, що дозволяє успішно виконувати службово-бойові завдання.
  Морально-психологічний фактор відіграє велику роль у ході бойових дій. Його стан визначає морально-психологічну готовність і здатність особового складу діяти в умовах високого динамізму, маневреності, швидкоплинність, просторового розмаху бойових дій, граничного напруження сил сторін і масових втрат. Він забезпечує психологічну стійкість військ при застосуванні противником зброї масового ураження, допомагає витримати величезні морально-психологічні навантаження, зберегти ясність думки, тверду волю і боєздатність.
  «Сучасні методики прогнозування та підрахунку психогенних втрат показують, що вони можуть становити в ході бойових дій із застосуванням звичайних засобів ураження до 50%, а у разі застосування (погрози застосування) зброї масового знищення - до 70-75% від загального обсягу фізичних втрат» 1. Від стану морального духу багато в чому залежать величина психогенних втрат, терміни відновлення морально-психологічної дієздатності особового складу. Ось чому дуже важливо при організації бою враховувати, що масові, безперервно зростаючі фізичні втрати, зараження місцевості, пожежі, порушення системи управління та життєзабезпечення, гострий дефіцит медичної допомоги, а також інші фактори можуть надати деморалізуючий вплив на особовий склад, позбавити його здатності думати, розуміти, керувати собою.
  Морально-психологічний стан військ.
   «Морально-психологічний стан особового складу - це обумовлене впливом соціальних, матеріально-технічних і природних факторів і обставин щодо стійкий стан мобілізованності і налаштованості моралі і психіки військовослужбовців, психології військових підрозділів і частин на вирішення бойових і службових завдань, ступінь психологічної готовності та здатності особистого складу виконувати ці завдання ».
  Формується морально-психологічний стан обумовлює ступінь впевненості особового складу в справедливості виконуваних завдань, у правильності політики, що проводиться військово-політичним керівництвом держави, що дозволяє успішно вирішувати бойові та службові завдання, поступати відповідно до вимог військової присяги і військових статутів, федеральних і інших законів , наказів командирів і начальників. «Морально-психологічний стан військ визначається: глибоким усвідомленням військовослужбовцями цілей війни; духовно-моральної готовністю до виконання бойових завдань і твердою волею до перемоги; психологічною стійкістю; високим професіоналізмом і фізичною підготовленістю; ефективністю системи управління, вірою в своїх командирів (начальників); постійної і цілеспрямованою роботою з вироблення і нарощування морально-бойових якостей; своєчасним і всебічним матеріально-побутовим забезпеченням військ, задоволенням потреб і запитів військовослужбовців; якісною організацією відновлення боєздатності військ, включаючи психологічну реабілітацію та відновлення духовних сил »2.
  Основні зусилля державних органів, командирів, штабів, виховних та інших структур військового управління при вирішенні завдань формування та підтримки у військах високого морально-психологічного стану направляються: на вироблення та реалізацію державної політики щодо підвищення престижу військової служби, її соціальну значущість і роль у зміцненні російської державності; виховання особового складу на вітчизняних історичних, військових традиціях; всебічну підтримку героїко-патріотичної складової в культурі та мистецтві; формування і послідовне здійснення державних заходів з підтримки і нарощування морального духу військ; зміцнення єдиноначальності, організованості, правопорядку і військової дисципліни; вдосконалення морального і матеріального стимулювання професійного росту військовослужбовців, активності, ініціативи, сумлінного виконання ними обов'язків військової служби; забезпечення професійної адаптації, психологічної та соціальної реабілітації військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей. Об'єктивною основою морально-психологічного стану військ складають що склалися в державі соціально-політичні, економічні відносини. Чим досконаліше державний устрій, стабільніше соціально-політичні і економічні відносин у суспільстві, тим більше у державних органів, вищого військового керівництва, офіцерських кадрів армії та флоту можливостей для створення ефективної системи підтримки у військах високого морального духу і психологічної стійкості особового складу в мирний і воєнний час.
  Важливу методологічну та практичну функції в підтримці в армії та на флоті високого морального духу виконують склалися в державі правові відносини. Їх значення визначається специфічними особливостями морально-психологічного стану військ, перш за все такими, як необхідність неухильно виконувати вимоги військової присяги, детальна регламентація моральних правил поведінки військовослужбовців, висока відповідальність за виконання військового обов'язку, строгість і невідворотність покарання за порушення духовно-моральних норм і т. д.
  Закріплюючи за допомогою правових норм обов'язкові правила військової дисципліни, держава регулює поведінку і діяльність військовослужбовців, забезпечує в армії та на флоті необхідний порядок, визначає засоби підтримання військової дисципліни та попередження її порушень.
  «Слід також мати на увазі, що морально-психологічний стан військ регулюється не тільки правовими, а й духовно-етичними нормами поведінки, особистими переконаннями військовослужбовців, розумінням необхідності виконання покладених на них обов'язків в інтересах всього суспільства, усвідомленням особистої відповідальності за безпеку своєї Батьківщини» .3
  «Виховання у військовослужбовців патріотичної свідомості, вірності військовому обов'язку, військової присяги, готовності до захисту Вітчизни, високої духовності та загальної культури, інших духовно-моральних і бойових якостей є одним з основних напрямків діяльності військових кадрів по зміцненню морально-психологічного стану особового складу армії і флоту ».4
  З метою формування у молодих людей духовно-моральних якостей захисника Вітчизни багато що має робитися ще до призову на дійсну службу. На жаль, ці можливості не завжди використовуються належним чином для виховання у населення, особливо у молоді, усвідомленого розуміння необхідності та корисності ратної праці. Є чимало фактів, коли зусилля державних і незалежних засобів масової інформації, освітніх установ, творів літератури і мистецтва направляються не на виховання гідних захисників Вітчизни, а на пропаганду ідей пацифізму, на формування в суспільстві негативного ставлення до Збройних Сил до військової служби, виконання військового обов'язку . Цим завдається величезної шкоди справі зміцнення оборони країни.
  ВИДИ, ФОРМИ, МЕТОДИ, СИЛИ І ЗАСОБИ
  Морально-психологічні ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК
  Успішне вирішення завдань морально-психологічного забезпечення у мирний і воєнний час, в значній мірі залежить від вмілого застосування командирами, штабами, виховними структурами, іншими органами військового управління і посадовими особами різних видів, форм, методів, сил і засобів впливу на свідомість і поведінку воїнів з метою формування у них духовно-моральних, бойових та психологічних якостей, необхідних для виконання завдань підготовки і ведення бойових дій.
  Історичний досвід свідчить, що види, форми, методи, сили та засоби морально-психологічного забезпечення не є незмінними. Вони змінюються залежно від конкретних історичних, соціально-політичних, військово-технічних умов, цілей і завдань підготовки військ.
  Сутність, значення та основні форми інформаційно-виховної роботи.
  Провідну роль у системі морально-психологічного забезпечення в мирних умовах і в бойовій обстановці відіграє інформаційно-виховна робота. Інформаційно-виховна робота - це система цілеспрямованих, узгоджених заходів, здійснюваних у повсякденному і бойової діяльності військ державним і військовим керівництвом країни, командирами, виховними та іншими органами військового управління та посадовими особами Збройних Сил, військовими засобами масової інформації.
  Головне завдання інформаційно-виховної роботи полягає у формуванні в особового складу системи моральних якостей, норм, принципів і переконань, у розвитку моральних мотивів свідомого і сумлінного виконання військового обов'язку у мирний час і в бою.
   «У воєнний час в інформаційно-виховної роботи зростає роль морально-політичних аспектів, пов'язаних з мобілізацією особового складу на розгром ворога. Основна увага зосереджується на роз'ясненні військово-політичної обстановки, причин, цілей, характеру розв'язаної війни, викриття її справжніх винуватців, обгрунтуванні необхідності збройного захисту Вітчизни, формування у воїнів переконаності в справедливості справи, за яку вони б'ються з ворогом »5.
  Основними формами інформаційно-виховної роботи є: суспільно-державна підготовка офіцерів, прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів і старшин, цивільного персоналу Збройних Сил; різні форми інформування особового складу (військово-політичне, правове, технічне, медичне та інші види інформування).
  Крім того, в інтересах інформаційно-виховної роботи можуть активно використовуватися: науково-практичні та науково-теоретичні конференції; прослуховування і перегляд інформаційних радіо-і телепередач, відео-та аудіоматеріалів; тематичні вечори і зборів військовослужбовців; пряме звернення командування до особового складу; зустрічі особового складу з командуванням, ветеранами війни і праці, державними діячами; виступу перед особовим складом досвідчених воїнів, які раніше брали участь у бойових діях; робота офіцерів виховних органів у бойових порядках; лекції та доповіді, групові та індивідуальні бесіди, різноманітні форми друку, наочної агітації і ін
  Громадсько-державна підготовка - основна форма інформаційно-виховної роботи в мирний час, найважливіший засіб формування в особового складу наукового світогляду, озброєння знаннями в галузі суспільних наук, роз'яснення основ державної та військової політики і національної безпеки, призначення Збройних Сил, виховання у воїнів високих духовно -моральних і бойових якостей, норм і правил поведінки в різних ситуаціях під час виконання завдань захисту Вітчизни.
  Громадсько-державна підготовка проводиться відповідно до розкладу занять з навчально-бойової та гуманітарної підготовки військовослужбовців, на основі установок, планів і програм Головного управління виховної роботи Збройних Сил РФ.
  «Найбільш поширеною формою інформаційно-виховної роботи в мирний і воєнний час є інформування особового складу, спрямоване на своєчасне надання воїнам вкрай необхідних для успішної повсякденної навчальної та бойової діяльності відомостей соціально-політичного, бойового, військово-технічного та побутового характеру» .6
  Залежно від часу, термінів і частоти наданої інформації інформування буває плановим і оперативним (за фактом події), а в залежності від змісту повідомлюваних відомостей - військово-політичним, бойовим, військово-технічним, правовим, медичним та ін
  У процесі військово-політичного інформування першорядну увагу приділяється висвітленню військово-політичної обстановки в світі і СОПР?? Єльня з Росією державах, доведення до особового складу відомостей про соціально-політичної та психологічної ситуації в нашій країні, в районі бойових дій, місця дислокації військ, а також на території супротивника.
  Військово-технічне інформування направлено на підвищення рівня військово-технічних знань і бойової виучки особового складу і містить відомості про нові види озброєння, його тактичних і технічні характеристики, способи та досвід їх бойового застосування. Значне місце відводиться інформування особового складу про озброєння і бойової техніки супротивника.
  Правове інформування включає в себе заходи, спрямовані на роз'яснивши воїнам правових норм військової діяльності, законодавчих та інших нормативних актів, що стосуються прав, обов'язків і відповідальності військовослужбовців при виконанні військового обов'язку.
  Медичне інформування передбачає повідомлення особовому складу відомостей про санітарно-епідеміологічної обстановки в місцях дислокації і в районі бойових дій, озброєння воїнів знаннями, вміннями та навичками збереження здоров'я, медичного забезпечення та надання першої допомоги пораненим і хворим в бойовій обстановці.
  Прийнято розрізняти два види інформування: а) "зверху-вниз" і б) "знизу-вгору". Інформування "зверху-вниз" здійснюється вищестоящими командирами, штабами, виховними структурами та іншими органами військового управління з метою надання підлеглому особовому складу підрозділів і частин відомостей та інформації, спрямованих на формування у воїнів правильних уявлень про внутрішню і "зовнішній політиці держави, цілі і завдання війни, характер майбутніх бойових дій, тобто даних, що спонукають до ефективного виконання поставлених бойових завдань.
   «До роботи з інформування особового складу залучаються командири, офіцери штабів і виховних органів. У ряді місць створюються позаштатні групи оперативного інформування, до складу яких включаються найбільш підготовлені та досвідчені офіцери частин і з'єднань. З інформаторами проводяться інструктивні заняття, на яких офіцери озброюються прийомами і методами інформаційної роботи ».7
  З метою інформування вищого командування про стан справ у частинах використовуються різні форми усної та письмової інформації, а також особисте спілкування командирів і офіцерів-вихователів з воїнами, їх участь у виконанні навчальних і бойових завдань. Крім того, в інтересах інформування використовуються письмові доповіді командирів і офіцерів-вихователів, їх участь у роботі різних нарад, зборів бойового активу та ін
  Джерелом постійної інформації "знизу-вверх" є донесення з частин, в яких викладаються хід бойових дій, зміст, форми і методи виховної роботи, наводяться приклади мужності та відваги воїнів, відомості про бойові втрати, визначаються заходи щодо зміцнення морального духу військ.
  «Не завжди в якості основного джерела інформації про стан справ у частинах, виконання бойових завдань і політико-моральний стан військ використовувалося особисту участь командирів, офіцерів-вихователів у бойових діях» .8
  Військовий досвід переконливо свідчить, що добре поставлена інформація - важлива складова частина технології управління. Вона дає позитивний ефект тоді, коли є оперативною, правдивою, злободенною, всебічної, систематичної, відповідає на всі питання, необхідні для оцінки морально-психологічного стану та прийняття заходів щодо його зміцнення. При організації інформування дуже важливо вміло використовувати різноманітні джерела і способи отримання відомостей про морально-психологічний стан і військову дисципліну особового складу, бойовий вишкіл, результати навчальної та бойової діяльності. Вирішальну роль відіграють безпосереднє вивчення командирами, штабами, офіцерами виховних органів стану справ у частинах і підрозділах, участь у виконанні навчальних і бойових завдань, постійне спілкування з усіма категоріями особового складу.
  Методи інформаційно-виховної роботи.
   Інформаційно-виховна робота має в своєму розпорядженні багатий арсенал методів впливу на свідомість і поведінку воїнів в мирних умовах і в бойовій обстановці. Основним методом інформаційно-виховної роботи є переконання - вплив словом і ділом на свідомість і поведінку воїнів з метою формування духовно-моральних і бойових якостей воїна-громадянина, захисника Вітчизни.
  Переконувати - значить, спираючись на дані науки, логічні висновки достовірні факти і практичний досвід, впливати на свідомість і поведінку воїнів з метою формування глибокої впевненості в правильності державної політики, справедливості завдань Збройних Сил, що вирішуються в мирний час і в бойовій обстановці, вимог військової присяги і статутів, наказів командирів і начальників. У процесі переконання політичні, моральні, правові ідеї і норми, вимоги військового обов'язку перетворюються в особисті переконання, в систему мотивів поведінки, керівництво до дії при виконанні навчальних, службових і бойових завдань. "Найголовніша дорога людського виховання, - писав К. Д. Ушинський, - є переконання, а на переконання можна тільки діяти переконанням" .9
  Успіх переконання досягається пристрастю, емоційністю вихователя, його здатність за допомогою слова, жестів, справи та інших способів впливу на свідомість і поведінку воїнів добитися від них певних дій. Важливе значення у досягненні ефективного переконання мають чарівність командира, офіцера-вихователя, їх вміння розташувати до себе людей, домогтися взаєморозуміння, завоювати довіру підлеглих доброзичливим, товариським ставленням, повагою та турботою про них.
  Першорядне місце в системі методів інформаційно-виховної роботи, особливо в бойовій обстановці, належить особистому прикладу командира, начальника, офіцера-вихователя.
  Заохочення - ефективний засіб виховання. Воно завжди має бути доцільним, своєчасним і гласним, відповідати ступеню заслуг воїна, застосовуватися за досягнутий результат, за виявлену старанність, працьовитість, ініціативу і творчість, за мужність і героїзм в бою. Важливо, щоб командири і начальники при застосуванні різних заохочень поєднували матеріальні і моральні види стимулювання діяльності окремих воїнів і військових колективів, і вміло обгрунтовували мотиви заохочення військовослужбовців.
  У практиці виховної роботи може застосовуватися метод критики дій і вчинків воїнів і військових колективів. Суть цього методу полягає в постійному аналізі командирами та начальниками діяльності кожного військовослужбовця, виявлення в ній недоліків і прорахунків, відкритому і обгрунтованому висловленні суджень про помилки та недоліки в роботі особового складу в мирних умовах і в бойовій обстановці,, про причини, що їх породжують, і шляхи їх усунення.
  Метод критики дій і вчинків воїнів сприяє утвердженню в частині, підрозділі атмосфери нетерпимості до недоліків, сприяє формуванню громадської думки, засуджує їх, високої відповідальності за виконання військового обов'язку, наказів командирів і начальників.
  Допоміжним методом виховання є примус, що застосовується до окремих військовослужбовцям, чиї дії і вчинки суперечать вимогам статутів і наказів командирів і начальників. Суть методу примусу полягає в застосуванні по відношенню до воїна, який порушив закон і військові статути, таких прийомів і способів впливу, які в кінцевому підсумку змусили б його чесно і сумлінно виконати покладені на нього обов'язки.
  Командири, офіцери-вихователі повинні виходити з того, що примус, різні покарання необхідно застосовувати в крайніх випадках. В арсеналі формування у воїнів високих морально-політичних, бойових та психологічних якостей захисника Вітчизни, з попередження негативних явищ є чимало Інших методів і прийомів впливу на їх свідомість і поведінку. Необхідно вміло поєднувати примус з переконанням, роз'ясненням воїну його провини, тяжкості провини, наданням йому допомогу в усуненні.
  Сили і засоби інформаційно-виховної роботи.
  Важливу роль у загальній системі морально-психологічного забезпечення, поряд з формами та методами грають різні сили і засоби інформаційно-виховної роботи. У сучасних умовах основними силами, що залучаються до організації та проведення інформаційно-виховної роботи в мирний і воєнний час, є; командири всіх ступенів, штаби, органи виховної роботи, юридичні органи Збройних Сил, інших органів військового управління та посадових осіб; військові та цивільні культурно -освітні установи; федеральні та військові установи масової інформації; різні інформаційно-методичні центри, інформаційні пункти, позаштатні групи інформування та ін Важливі функції у структурі сил інформаційно-виховної роботи виконують заступники командирів з виховної роботи та інші офіцери-вихователі частин і підрозділів.
  У сучасних умовах провідну роль у системі засобів інформаційно-виховної роботи відіграють засоби масової інформації: система державного теле-і радіомовлення, центральна, місцева і військова печатка, технічні засоби виховання та інформації, стаціонарні та рухомі поліграфічні засоби.
  Як в мирних умовах, так і в бойовій зупинці одним з основних засобів впливу на особовий склад є центральна, місцева і військова печатка. Незважаючи на підсилюється конкуренцію з боку радіо і телебачення, друк як і раніше, є найважливішим джерелом інформування особового складу, зміцнення морального духу, формування психологічної стійкості військ. Потреба особового складу в отриманні різної інформації з газет, журналів та інших періодичних видань, як і раніше, залишається високою за умови її оперативності, правдивості та об'єктивності.
  Виходячи зі змісту вищесказаного, можна зробити наступні висновки:
  - Морально-психологічний стан особового складу - це обумовлене впливом соціальних, матеріально-технічних і природних факторів і обставин щодо стійкий стан мобілізованності і налаштованості моралі і психіки військовослужбовців, психології військових підрозділів і частин на вирішення бойових і службових завдань.
  - В даний час є проблеми з реалізацією функцій з формування морально-психологічної стійкості військ, пов'язано це з проблемами комплектування армії офіцерськими кадрами.
  - Основними формами інформаційно-виховної роботи є: суспільно-державна підготовка офіцерів, прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів і старшин, цивільного персоналу Збройних Сил; різні форми інформування особового складу (військово-політичне, правове, технічне, медичне та інші види інформування).
  - Найбільш поширеною формою інформаційно-виховної роботи в мирний і воєнний час є інформування особового складу
  - Інформаційно-виховна робота має в своєму розпорядженні багатий арсенал методів впливу на свідомість і поведінку воїнів в мирних умовах і в бойовій обстановці.
  Питання 2 Практичне застосування інформаційно-виховної роботи для формування морально-психологічної стійкості (на прикладі діяльності Сухопутних військ).
  Під повсякденною діяльністю Сухопутних військ розуміється цілеспрямований процес підтримки постійної бойової, мобілізаційної та морально-психологічної готовності органів управління об'єднань, з'єднань, частин і підрозділів до вирішення поставлених перед ними завдань у мирний час і в бойовій обстановке10.
  Повсякденна діяльність Сухопутних військ у мирний час включає навчально-бойову (бойову підготовку), службову (службу військ) та господарську діяльність. Крім того, за рішенням органів державної влади, Сухопутні війська в мирний час можуть залучатися до проведення спеціальних операцій: виконання миротворчих завдань у різних регіонах земної кулі, сприяння внутрішнім військам у локалізації соціально-політичних та міжнаціональних конфліктів на своїй території, проведення контртерористичних операцій, надання допомоги населенню у ліквідації наслідків стихійних лих, виконання завдань в умовах надзвичайного стану та ін
  У воєнний час основу повсякденної діяльності Сухопутних військ складають бойові дії. Провідна роль в загальній структурі повсякденній діяльності Сухопутних військ у мирний час належить бойової підготовки - системі заходів з навчання та військового виховання особового складу, злагодження підрозділів, частин і з'єднань для ведення бойових дій і виконання інших завдань відповідно до їх призначенням.
  Морально-психологічна стійкість у бойовій підготовці.
  Основними видами бойової підготовки Сухопутних військ є тактична, вогнева, технічна, стройова і фізична подготовка11. Всі вони пред'являють винятково високі вимоги до духовно-моральних, психологічних і фізичних якостей особового складу і вимагають добре організованого і змістовного морально-психологічного забезпечення. Разом з тим у кожному з основних видів бойової підготовки Сухопутних військ за умови гарної організації закладені величезні можливості для формування у воїнів високих морально-політичних якостей, психологічної стійкості, здатності стійко переносити всі тяготи і позбавлення військової служби, сміливо і рішуче діяти в бою. < br /> Одночасно відбувається формування особистості бійця, його морально-психологічних якостей, виробляється психологічна стійкість.
  У процесі формування морально-психологічної стійкості враховується, що вплив вогневої підготовки на психіку воїна тим сильніше, чим повніше на навчальних заняттях моделюється обстановка бою, бойових дій військ в цілому. Це досягається як ускладненням умов тренувань і занять, так і роз'яснювальною роботою, мобілізуючою свідомість воїнів на успішне виконання вогневої задачі.
  Не менш важливо в підготовці військ використовувати аналіз і розбір результатів стрільб, пусків ракет. Цю роботу потрібно проводити так, щоб у воїнів, невдало виконали вправу, не виникало відчуття невпевненості в своїх силах, а, навпаки, з'являлося прагнення до виправлення виявлених помилок шляхом більш глибокого вивчення зброї та інтенсивних тренувань.
  Великими можливостями для формування у воїнів моральної переваги над супротивником і високої психологічної стійкості мають заняття з технічної підготовки. Добре організовані заняття на бойовій техніці викликають у солдатів обгрунтовану віру в її надійність, можливість використання в бою, формують почуття впевненості у перемозі. Техніка вимагає грамотного Догляду та обслуговування і тим самим розвиває у воїнів прагнення до організованого виконання своїх обов'язків, своєчасного проведення регламентних і ремонтних робіт.
  Велике гартуючу вплив на воїнів надає робота на бойовій техніці при здійсненні тривалих і напружених маршів в різних умовах місцевості, погоди і видно, через природні та штучні перешкоди, зони зараження, пожеж, руйнувань, на плаву і під водою.
  Великий вплив на морально-психічний стан воїна роблять стройова і фізична підготовка. У процесі стройової підготовки у воїнів виробляється така важлива якість, як вміння розуміти і чітко виконувати команди командира, формуються навички узгоджених дій у складі підрозділи, що розвиваються витривалість, координація рухів, відточуються і отримують подальший розвиток дисциплінованість і зібраність, прагнення в будь-якій обстановці бути підтягнутим і охайним. Під час фізичної підготовки військовослужбовці зміцнюють не лише фізичне здоров'я, але й нервову систему, що визначає вольове поводження людини.
  Вінцем бойової підготовки є тактична підготовка, яка зосереджує в собі всі інші види підготовки військ. У ході тактичної підготовки, на ротних, батальйонних і дивізійних навчаннях вирішуються завдання всебічної комплексной підготовки воїнів, підрозділів і частин. На навчаннях закріплюються і вдосконалюються якості, необхідні воїну для сучасного бою. Одночасно командири, штаби, офіцери виховних структур набувають досвід організації і проведення морально-психологічного забезпечення у складній і напруженій обстановці сучасного бою.
  Морально-психологічне забезпечення спеціальних операцій
  Важливе місце в роботі командирів, штабів, виховних органів Сухопутних військ приділяється інформаційно-виховної роботи у спеціальних операціях. Сухопутні війська за рішенням політичного керівництва країни можуть залучатися до виконання миротворчих завдань за кордоном Російської Федерації (на території іноземних держав). Особливості євр у миротворчій діяльності обумовлюються характером стоїть завдання (припинення збройного конфлікту, розведення ворогуючих сторін, проведення гуманітарних операцій тощо), особливостями політичного та військового керівництва миротворчим контингентом, військово-політичною ситуацією на території іноземної держави, ставленням місцевого населення до наших військам та іншими обставинами.
  Основними завданнями євр в миротворчих операціях є: інформування та роз'яснення особовому складу державної політики в галузі оборони і безпеки України; досягнення морально-психологічної переваги над силами протиборчих сторін у складній, різко змінюється обстановці; забезпечення психологічної стійкості особового складу та зниження психогенних втрат; підтримка організованості та військової дисципліни в підрозділах; надійний захист особового складу від інформаційно-психологічного впливу ворогуючих сторін.
  При виконанні завдань євр у миротворчих операцій першорядну увагу звертається на всебічну духовно-моральну, психологічну та професійну підготовку особового складу до виконання миротворчих функцій; запобігання випадків можливого втягування миротворчого контингенту в конфлікт між ворогуючими сторонами; підтримання морально-психологічного стану особового складу в умовах перебування на території іноземної держави, відриву від Батьківщини, звичних умов життя; дотримання суворого нейтралітету, недопущення односторонніх симпатій та подвійного стандарту при прийнятті рішень на відповідні дії.
  Вкрай важливо враховувати і вміло долати обмежені можливості у веденні інформаційно-психологічного протиборства та культурно-дозвільної роботи з особовим складом, що знаходяться далеко від Батьківщини.
  За рішенням вищих державних органів Сухопутні війська можуть залучатися до сприяння військам МВС, ФСБ, ФПС, МНС та іншим у проведенні операцій з локалізації соціально-політичних та міжнаціональних, у тому числі озброєних конфліктів на своїй території.
  Євр в операціях з локалізації та припинення конфліктів являє собою комплекс узгоджених
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status