ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Феномен культури проф. Діяльності офіцера КДР як інструмент впливу ОГП та інформування
       

   

  Військова кафедра
  ПЛАН
                                                                                                                                                                                                                          
         Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 3
  I. Зміст і основні компоненти культури професійної діяльності офіцера КДР по ОГП та інформування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

  П. Шляхи та умови підвищення культури професійної діяльності офіцера КДР по ОГП та інформування ... ... ... ... .. ... 24
         Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 34
         Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 36
         
                                                            
  Введення
  Щоб рухатися вперед, потрібна культура.
                                                                                                                                                                                                                              М. І. Калінін
  Не випадково епіграфом до цієї роботи взяті слова М. І. Калініна про культуру. У наші дні вимоги, що пред'являються до будь-якої форми діяльності, незмінно зв'язуються з культурою. І це назад. Висока культура - необхідна умова ефективності будь-якого праці та першорядний фактор вдосконалення особистісних якостей людини.
     Російський офіцер - це не тільки військовий спеціаліст, за і перш за все керівник, вчитель, вихователь підлеглих, а також продовжувач давніх історичних традицій російського воїнства. Як у воєнний, так і в мирний час життя щогодини випробовує його на міцність, ставить в самі несподівані ситуації, залучає до складний ланцюг людських відносин, перевіряючи його переконаність у важливості військової служби, моральну стійкість, волю, принциповість і чуйність до людей. Офіцерові недостатньо мати тільки теоретичні знання, навіть великі й глибокі. Він повинен бути керівником нового типу, вдумливим філософом і соціологом, психологом і педагогом, який вміє на практиці застосовувати теоретичні знання, глибоко осмислювати життєві процеси і самостійно робити правильні висновки, вміло впливати на формування морально-психологічного клімату у військових колективах.
  Сьогодні, як ніколи, всім офіцерам, і особливо офіцерів органів виховної роботи, необхідно вміння глибоко бачити людину з усіма його перевагами і недоліками. Доброзичливість, увагу і чуйність до людей, вимогливість і турбота про них - необхідні елементи впливу на підлеглих, складова частина професійної майстерності офіцера.
  Життя вимагає, щоб офіцер вмів мислити масштабно, творчо, новаторському, узагальнювати досвід, тверезо оцінювати тенденції і перспективи розвитку подій, враховувати всі умови і з багатьох варіантів вибирати оптимальний, найбільш відповідає інтересам справи. Для цього він повинен чітко орієнтуватися в безперервно змінюються умови життя і діяльності, постійно удосконалювати навички роботи з людьми, систематично оновлювати і поповнювати знання.
  Якщо всі ці об'єктивні вимоги до сучасного офіцера представити в комплексі, то стане очевидним, що для успішної діяльності з навчання та виховання особового складу вже недостатньо одних професійних знань і досвіду. Потрібно щось більше, а саме - якісно новий етап професійного розвитку. Цей етап представляється нам як формування професійної культури офіцера, чому і присвячена надається робота. Але розглядатися буде конкретно професійна культура офіцера з суспільно-державної підготовки та інформування *. Так як ця посаду займає ключове положення в органах виховної роботи НД, важливість і необхідність її незаперечна, а робіт присвячених дослідженню її професійної культури до цих пір немає.
  В ході розкриття теми будуть використовуватися напрацювання різних вчених працювали в різний час над проблемами культури взагалі, культури праці, професійної майстерності, професіоналізму і т. п.
  Об'єкт дослідження - особистість офіцера КДР по ОГП та інформування.
  Предмет дослідження - професійна культура офіцера КДР по ОГП та інформування.
  I. Зміст і основні компоненти культури професійної діяльності офіцера КДР по ОГП та інформування.
  Останнім часом у зв'язку з проведеними в російській армії реформами, у різного роду публікаціях все частіше стали з'являтися поняття, що характеризують професійну культуру суб'єктів військової діяльності ( "професійна культура військовослужбовця", "професійна культура офіцера", "професійна культура офіцера органів виховної роботи" і т . д.), нас у даній роботі буде цікавити професійна культура офіцера з суспільно державної підготовки та інформування.
  Очевидно, що відправним, базовим поняттям, що відображають якісні характеристики професійної діяльності взагалі, є поняття "професійна культура". Це поняття відображає те спільне, що притаманне конкретних видів професійної діяльності і виступає по відношенню до них як загальне до одиничного (окремого).
  Ні професійної культури взагалі, є професійна культура науковця, лікаря, педагога, металурга, офіцера і т. д., тобто представників конкретних професій. У той же час усім їм властивий певний набір загальних якостей.
  Розгляд сутності професійної культури через призму діалектики загального, особливого, одиничного (окремого) являє собою, на наш погляд, розгортання категорії "професійна культура" шляхом переходу до більш конкретним категоріям аж до поняття, що відображає предмет даного дослідження. Зміст поняття "культура офіцера з суспільно державної підготовки та інформування", з'ясовується як логічний процес визначення її структурних компонентів з наступним розкриттям їх змісту і взаємозв'язку.
  Вже саме словосполучення "професійна культура" вказує на безпосередній зв'язок позначається цим поняттям феномена з культурою та професією. Тому розгляд проблеми професійної культури даної категорії офіцерів, як і будь-яких інших суб'єктів діяльності, передбачає з'ясування суті та взаємозв'язку, понять «культура» і «професія».
  Треба думати, що професійна культура існує, як явище загальної системи культури і може бути осмислена в обсязі більш широкого Поняття, яким виступає поняття "культура". З'ясуємо сутність культури взагалі.
  У вивченої нами літературі представлені різні підходи до трактування феномена культури. Не буде далеким від істини висновок про те, що кількість пропонованих визначень культури стільки, скільки авторів, що займаються її ісследованіем1. Ще Гегель, відзначав, що чим багатша підлягає визначенню предмет, тим більше різними виявляються даються йому дефініції.
  До завдань даної роботи не входить докладний виклад і аналіз існуючих підходів і точок зору з питань природи і сутності культури. Ми зупинимося на їх розгляді лише в тій мірі, яка обумовлена основною метою нашого дослідження.
  Незважаючи на зберігаються розбіжності у визначеннях культури і їх численність, можна виділити стійке спільне, що об'єднує більшість існуючих її трактувань. Це загальне полягає в діяльнісної інтерпретації культури. Розуміння культури не тільки на теоретичному, але і на буденно-емпіричному рівні свідомості завжди, так чи інакше, пов'язувалося з процесами трудової діяльності людини і якісною оцінкою її результатів. Та й тлумачення культури як міри і
  'Див Панін І. Г. Професійна культура офіцера кадрового органу.: Дис .... канд. філософських, наук. М, 1995.-С. 18.
  способу реалізації сутнісних сил людини у всіх видах діяльності людей не розходиться з етимологічним змістом терміна cultura. (лат.) - обробіток, обрабативаніе1. Одна з типових визначень культури в руслі концепції її діяльнісної інтерпретації запропоновано І. В. Плотнікова: "Культура - це системна якість, що відображає специфіку взаємодії суспільства і природи на певному етапі історичного розвитку і зумовлює способи і міру вираження сутнісних сил людини, реалізація яких для людини складе, в кінцевому рахунку, і сенс його життя, і самоціль всього громадського развітія2. Існують підходи, в яких стверджується, що культура включає не тільки плоди людської діяльності, але й прийоми, способи, та процедури, за допомогою яких вона осуществляется3.
  Необхідно підкреслити, що культура і діяльність виступають як діалектично пов'язані, але зовсім не тотожні поняття. Чим цілеспрямовані і соціально значуща праця особистості, тим більшу суспільну спрямованість вона набуває; чим багатша духовний зміст активності, тим вище інтелектуально-творчий рівень культури особистості. Іншими словами, культура стає надбанням людини тільки у відповідній діяльності, у процесі залучення та участі особистості у різноманітних суспільних відносинах. Сама ж діяльність стає соціально ефективніше, якісніше, наповнюється творчою ініціативою, якщо культурні потенції особистості розвинені глибоко і всебічно. Відзначимо, що розуміння культури як способу діяльності має важливе методологічне значення для вирішення поставленої у даному дослідженні завдання - з'ясування сутності професійної культури як відносно самостійного соціального явища.
  1 Див Філософський енциклопедичний словник. -М., 1983. -С 292
  2 Див Плотникова И. В. Соціально-Філософський аналіз проблеми політичної культури, автореф. дис .... канд. філософських наук. Барнаул 1994. -С 12.
  3 Див Панін І. Г. Професійна культура офіцера кадрового органу.: Дис .... канд. філософських, наук. -М., 1995.-С. 22.
             Що ж розуміється під способом діяльності? Це сукупність прийомів, методів і форм з'єднання фізичних і духовних здібностей людини з коштами праці. За допомогою способів діяльності реалізується суб'єктно-об'єктні відносини в суспільстві. У цьому плані культура характеризує процес і ступінь розкриття здібностей людини, творчих сил, духовних потенцій, всього того, що прийнято називати сутнісними силами людини.
  Загально відомо, що культурні досягнення можуть приносити не тільки користь, але і шкоди людям і людству в цілому. У нашому дослідженні ми будемо розглядати домінуюче позитивний напрямок в розвитку культури.
  Підсумовуючи сказане, як робочий можна прийняти визначення культури як системної якості розвитку людських сил і здібностей, що виражаються в сукупності всіх видів і способів перетворювальної, діяльності людини і суспільства, а також результатів цієї діяльності, що втілилися в матеріальних, і духовних цінностях, які створюються в інтересах суспільного прогресу.
  Прийняте розуміння культури має безпосереднє відношення до цілей нашого дослідження, виступаючи в якості методологічної основи для розкриття суті і змісту професійної культури. У цьому ж плані важливо зазначити, що з точки зору свого носія (суб'єкта) культура може фіксувати спосіб життєдіяльності окремого індивіда (культура особистості), соціальної групи (наприклад, корпоративна культура) або всього суспільства в цілому. Культура - явище багатолике, вона не є якимось одним "зрізом" суспільного життя, не виступає ізольованою сферою людської життєдіяльності, вона проникає в усі сфери суспільного життя, вона ніби розлита по всьому тілу соціального організму, пронизує всі види людської діяльності. Той факт, що культура реалізується у всіх сферах суспільного життя, знаходить своє вираження і в мовних формах, наприклад, "культура виробництва", "культура побуту", "політична культура" і т. п. На цій же підставі можна говорити і про професійну культурі, розуміючи під нею в самому загальному вигляді рівень досконалості діяльності суб'єкта, її якісну характеристика
  Професійна культура визначає ступінь засвоєння людиною попереднього досвіду, накопичених знань, традицій і їх втілення в практичній діяльності. У характеристиці професійної культури, в її бутті завжди присутня суб'єкт і його діяльність, включені в змістовне різноманіття соціальної практики.
  Кожному суб'єкту діяльності відповідає своя "ніша" в загальній системі соціальної практики, свій рід занять, тобто те, що прийнято називати професією. Примітно, що слово "професія", яке перейшло із західноєвропейських мов, означало: з французької (XVI в) "profession" - "посада", "рід занять"; пізніше з латинського "professio" - "декларація", "оголошення", " заяву ", потім" офіційно зазначені заняття "," посада "," спеціальність "1.
  Методологічно вихідним положенням у визначенні сутності та змісту поняття професії є розгляд її як роду трудової діяльності. Професія - нормативне явище передбачає оволодіння певними професійними знаннями, навичками й уміннями, формування певних соціально - культурних якостей.
  Професійний праця є основною формою соціального буття, особистісного самовираження та розвитку. Оволодіння ним означає одночасно включення індивіда в соціальні відносини, а професія виступає в даному випадку своєрідним видом зв'язку особистості і суспільства.
  При всьому різноманітті підходів до визначення професії, можна виділити ряд визнаних більшістю авторів істотних її
  1 Див Черних П.Я. Історико-етимологічний словник сучасної російської мови: Т. 2. - М.: Рус. яз., 1993. -С. 74.прізнаков. Таких, на думку відомого зарубіжного дослідника
  соціології праці Д. Марковича, п'ять основних характеристик. По-перше, професія являє собою відносно тривалий, а не короткочасне виконання певної діяльності. По-друге, це діяльність, що вимагає спеціальної освіти і вміння. По-третє, професійна діяльність зобов'язує до певного професійного поведінки як у рамках цих професій, так і поза ними. По-четверте, виконувана професійна діяльність призводить до формування професійного інтересу, який часто здійснюється через професійні об'єднання та приписи представникам певних професій (на основі чого й виникають професійно-моральні цінності). По-п'яте, прагнення представника однієї професії виявити особливий статус по відношенню до представників інших професій, як в сенсі організації, так і в суспільному сенсі, що призводить до ідентифікації соціального індивіда з професією, до якої він належить.
  Сукупністю названих характеристик визначає "особу" професії. Якщо якась з цих характеристик недостатньо виражена, то це свідчить про недостатню професіоналізації розглянутої деятельності1.
  Відображенням розглянутого підходу до розкриття сутності професії є, на наш погляд, її енциклопедичне визначення. Під професією розуміється "спеціалізована і інституціоналізованої діяльність соціального індивіда, що володіє комплексом необхідних теоретичних знань і практичних навичок, придбаних у результаті спеціальної підготовки, досвіду роботи"
  1 Див Маркович Д. Соціологія праці: Переклад з сербського./Общ. ред. та післямова Б. В. Князева. - М.:
  Прогрес, 1988. - С. 303.
  2 Див Велика Радянська Еднціклопедія. У 30-и т./Гол. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. - М.: Сов. енціклопеія, 1975 р. - Т.21. -С. 155.
  У ході свого розвитку професія інстітуціаналізіруется. Інституціоналізація професії являє собою складний соціальний процес і включає в себе два аспекти: 1) створення інститутів, що сприяють, організації професійної діяльності; 2) створення інститутів, що забезпечують відтворення професійної групи. Стосовно до професії офіцера з суспільно - державної підготовки та інформування, обидва аспекти присутні.
  У контексті нашої роботи проблема інституційного становлення професії має безпосередній зв'язок з питаннями генезису професійної культури. Цей зв'язок полягає в тому, що на певному етапі інституціоналізації професії формується і набуває важливість професійна культура.
  Розглянуті вище вихідні методологічні положення і підходи, необхідні для аналізу досліджуваного нами явища, дозволяють Непос?? едственно перейти до виявлення сутності та змісту професійної культури особистості як суб'єкта професійної діяльності.
  У соціально-філософської та суспільно-пізнавальної літератури, інших джерелах представлений досить широкий спектр авторських позицій, думок, точок зору на сутність і зміст професійної культури. Досить докладний аналіз наявних у вітчизняній і зарубіжній літературі підходів до трактування професійної культури здійснено, зокрема, в дисертаційної роботі П. В. Кузьміна 1. Спираючись на викладені вище методологічні положення і використовуючи роботи названих авторів, розглянемо найбільш типові трактування професійної культури для того, щоб визначити її найбільш повне і близьке до цілей нашого дослідження розуміння.
  1 Див Кузьмін П.В. Професійна культура офіцера-політпрацівника та шляхи її формування: Дис .... канд. філософських, наук. - М., 1989. - С. 26-30.
  Серед перших робіт у соціально-філософської літератури, присвяченої аналізу професійної культури конкретного фахівця можна назвати дослідження Г. Н. Соколовою 1. Розглядаючи професійну культуру як особистісний аспект культури праці, вона виділяє в ній такі основні елементи: загальну освіту, професійну підготовку у вигляді спеціальних знань, умінь і навичок, виробничий досвід, спосіб і ставлення працівника до професійної діяльності.
            Формування професійної культури Г. Н. Соколова представляє як процес отримання працівником загального та спеціального освіти (оволодіння системою знань і умінь, виховання оволодіння системою ціннісних установок і переконань), нагромадження виробничого досвіду під час трудового навчання та трудової діяльності. Запропонована автором дефініція професійної культури пов'язана з досягненнями науково-технічного і соціального прогресу: «Професійна культура працівника - це ступінь оволодіння їм досягнень науково-технічного та соціального прогресу і повнота реалізації цього досвіду в трудовій діяльності» 2.
  Є також цілий ряд робіт, автори яких широко використовують термін "професійна культура" без з'ясування її сутності, змісту і зв'язку з культурою в целом3. Автори іншої групи робіт розрізняють загальну і професійну культуру, але вважають розуміння останньої загальновідомою істіной4.
  1 Див: Соколова Г, Н. Праця і професійна культура (Досвід соціологічних досліджень). - Минск: Изд-во БГУ, 1980; Соколова Г. Н. Культура праці у соціальному розвитку робітничого класу. - Минск: Изд-во БГУ, 1984;
  2 Див Соколова Г.Н. Культура праці у соціальному розвитку робітничого класу. - Минск: Изд-во БГУ, 1984. - С. 85.
  3 Див Арутюнов С. А. Етнографічна наука і культурна динаміка. -Мінськ: изд. БГУ 1983. -С 31-34.
  4 Див Гелюта А. М. Соціальний вигляд робочого-інтелігента. -М.: Думка. 1977. та ін
          

     Розглянуті вище різні точки зору на сутність професійної культури у всіх їх відмінностях не є взаємовиключними, а, навпаки, взаємодоповнюють один одного. У кожній з них відображені ті або інші її межі в залежності від цілей дослідження і специфіки професійної діяльності. Найбільш вдале, на наш погляд, визначення професійної культури, що відбиває основні її істотні ознаки стосовно будь-якій сфері діяльності, запропоновано П. В. Кузьміним. Ми поділяємо його висновок про те, що «професійна культура - це системна якість, що характеризує рівень соціально-професійного розвитку працівників у будь-якій сфері суспільного розподілу праці, міру і спосіб реалізації їхніх сутнісних сил у процесі професійної діяльності та її результати».
  Володар професійної культури часто називають професіоналом, маючи на увазі під ним, високої кваліфікації і майстерності. Нерідко для оцінки професійної культури фахівця використовують термін "професіоналізм".
  На перший погляд, поняття "професіоналізм" і "професійна культура" можна розглядати як рівноцінні при характеристиці трудової діяльності суб'єкта, що володіє комплексом спеціальних теоретичних знань і практичних навичок. Разом з тим, між цими поняттями є суттєва різниця. На наш погляд, слід погодитися з твердженням, що поняття "професіоналізм" розкриває переважно технологічну, функціональну сторону будь-якої діяльності. Він постає як підсумок і свого роду критерій діяльності.
  Професійна культура є спосіб і одночасно оцінка діяльності. Включаючи змістовну область професіоналізму, вона
  відображає і сам процес придбання професіоналізму. Культурний компонент визначає рівень розвитку самого суб'єкта діяльності, його особистісно-ділові якості. У своїй єдності поняття "культура" і "професіоналізм" відбиває багатоаспектність і динамічність професійної культури як соціального феномена.
  Професійна культура, як і культура в цілому, знаходить свій вияв на різних структурних рівнях соціальної матерії. Використовуючи як методологічного підстави діалектику загального, особливого і одиничного, можна виділити відповідні структурні рівні професійної культури. На рівень "загального" професійна культура виступає як якісна характеристика всього суспільства в плані розвитку та реалізації соціально-професійних якостей. Рівень "особливого" характеризує ступінь розвитку та ефективність трудової діяльності певних професійних груп. На рівні "одиничного" носієм професійної культури виступає конкретна особистість як представник певної професії.
  Сутність професійної культури на особистісному рівні, як справедливо зазначає П. В. Кузьмін, виражається мірою освоєння необхідних професійних знань, навичок і вмінь, професійного досвіду, ступенем інтеграції професійних і соціальних якостей особистості; здатністю застосовувати сукупність найбільш раціональних способів, прийомів роботи в різних ситуаціях , що складаються в процесі діяльності і забезпечують її високу ефективність. У своєму реальному функціонуванні професійна культура особистості виступає, перш за все, як сукупність конкретних соціально-значущих професійних дій.
  Сутність професійної культури не виражає всього багатства її змісту. Розкриттю змістовної сторони будь-якого об'єкта сприяє вивчення його структури, що представляє сукупність його основних елементів, за наявності між ними стійких зв'язків, що забезпечує збереження його основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх ізмененіях1.
  Залежно від підстави поділу можна виділити різні структурні елементи професійної культури особистості. Так, наприклад, П. В. Кузьмін виділяє в її структурі духовну і діяльнісної-поведінкову боку. Духовна сторона, що представляє діалектичну єдність професійно-ідеологічного та психологічного компонентів, включає в себе: систему професійних знань, переконань, культуру професійного мислення, професійні потреби, почуття, вольову готовність до здійснення професійної діяльності.
  Діяльнісної-поведінкова сторона включає професійно-доцільні способи діяльності і культуру поведінки. До професійно-за доцільне способам діяльності відноситься така сукупність прийомів, методів, форм праці, відносин і вчинків, які забезпечують найбільш повне розкриття сутнісних сил особистості і високу ефективність діяльності. Культура поведінки, як структурний компонент професійної культури, є якісною характеристикою певних способів, прийомів і процедур поведінки, завдяки яким регулюються і виконуються різноманітні професійні дії.
  Будь-яка професійна діяльність здійснюється в певній системі суспільних відносин - політичних, правових, моральних, економічних, естетичних, релігійних і т. д. У зв'язку з цим, професійна культура суб'єкта діяльності не може бути поза залежністю від інших сторін його культурного розвитку, виражених у категоріях політичної, правової, моральної і т. д. культури особистості.
  1 Див Філософський енциклопедичний словник/Ред. колл. С. С. Аверинцев, і ін 2-е изд. - М.: Сов. енциклопедія, 1989. - С. 629.

  Звичайно, вплив цих сторін на професійну культуру особистості нерівнозначна. Воно визначається рядом факторів, і, перш за все конкретним характером самої професійної діяльності.
  По-перше, ми виходимо з того, що політико-правові, моральні, естетичні та інші якості особистості, детерміновані професійною діяльністю людини, у знятому, опосередкованому вигляді з необхідністю входять у зміст його професійної культури і виступають як її структурних елементів. Більш того, для деяких видів професійної діяльності ці якості виступають як власне професійні. Наприклад, рівень моральної культури офіцера КДР по ОГП та інформування визначає і стан його професійної культури. Для військовослужбовця взагалі, найважливішою професійною характеристикою є стан його військової культури і т. д.
  По-друге, за ступенем взаємодії з професійною культурою та впливу на її формування одні види культури мають безпосередній вплив, інші - більш опосередковане. Це визначається як характером самої трудової діяльності, так і станом і рівнем розвитку суспільних відносин.
  Об'єктивно існуючий факт включення людини в політичні, і правові відносини, до якої б професійної групи він ставився, яким би видом діяльності він не займався, дозволяє нам стверджувати, що до структури професійної культури будь-якого громадянина Російської Федерації в "знятому" вигляді будуть входити елементи його політичної і правової культура. Інша річ, що "питома вага" цих елементів серед інших професійних якостей буде різним, визначаючись характером самої професійної діяльності.
  Немислимо існування професійної культури особистості без професійно-моральних якостей, без певного рівня моральної культури.
  Політична, правова і моральна культури особистості в умовах сьогоднішнього російського суспільства в своїй єдності виконують роль стрижня, без якого власне професійні якості не можуть утворити стійку конструкцію.
  Розумінню моральної сили праці, її краси служить естетична культура особистості. Вона виступає важливою умовою дій у сфері професійних відносин, що характеризуються доцільністю, домірністю, гармонійністю, єдністю форми і змісту. Людина з розвиненою естетичною культурою більше схильний до творчого виконання професійних обов'язків, здатний виходити за межі готових схем, звичок, шаблонних дій.
  Важко уявити ефективну професійну діяльність людини без певного мінімуму фізичного здоров'я. Адже будь-яка праця, це витрати людського мозку, нервів, м'язів, органів почуттів і т.д. А здоров'я людини знаходиться в прямій залежності від рівня його фізичної культури. Військовий ж праця взагалі неможливо уявити без високої фізичної підготовки його суб'єктів.
  Таким чином, професійна культура особистості являє собою складне соціальне явище, структура якого визначається характером професійної: діяльності та її взаємозв'язком з усіма сторонами суспільного життя.
           З'ясування сутності професійної культури суб'єкта діяльності та її залежності від культурного вигляду має важливе методологічне значення для розкриття сутності і структури компонентів професійної культури офіцера по ОГП та інформування.
  Професійна культура, що розглядається за своїм носію на особистісному рівні, в якості "загального" в нашому випадку буде виступати у вигляді поняття "професійна культура особистості", як "особливого" -
  "професійна культура офіцера" і як "одиничного" - "професійна культура офіцера КДР з ОГП і рік". Офіцер як суб'єкт виховної діяльності має не тільки вузькопрофесійними якостями. Він також акумулює в собі загальну та військово-професійну культуру даного суспільства. Будучи специфічною частиною загальної культури, вона являє собою сукупність вироблених суспільством протягом всього свого розвитку ідейно-моральних, соціально-психологічних, організаційно-технічних та інших цінностей, пов'язаних зі сферою діяльності і забезпечують її.
  Основними носіями військово-професійної культури є офіцери. Саме офіцерський корпус є тією концентрованої силою, яка виробляє, зберігає і передає з покоління в покоління кращі національно-державні та військові традиції країни, військово-спеціальні знання та досвід.
  У професійній культурі офіцера, як у дзеркалі, відбивається військово-професійна культура суспільства, рівень засвоєння цінностей. володіння знаннями, вміннями та навичками, придбаними в процесі професійної діяльності згідно з індивідуальними особливостями особистості, її морально-психологічними властивостями та якостями. Ось деякі з них, дисциплінованість, бойове товариство, повагу бойових традицій, відданість військовому обов'язку, професійна компетентність, активно-творчий стиль мислення і діяльності, розуміння ролі НД в захисті суверенітету Росії і т. д.
  Розвиток і ускладнення військової справи супроводжувалося і супроводжується широкомасштабними процесами військового поділу праці, народженням величезного і постійно зростаючого кількості військових професій і спеціальностей. Так, якщо під час першої світової війни в збройних силах протиборчих сторін налічувалося близько 200 різних спеціальностей, в другій світовій війні - близько 600, то зараз їх - тисячі. При цьому за останні два десятиліття нових видів військового праці з'явилося значно більше, ніж за усі попередні століття.
  Кожна військова спеціальність вимагає відповідної професійної підготовки суб'єкта діяльності, свого рівня професійної культури. У зв'язку з цим, професійна культура офіцера реалізує себе в численних конкретних видових проявах, у тому числі у професійній культурі офіцера КДР по ОГП та інформування. У той же час, при всьому різноманітті конкретних військових спеціальностей, є щось спільне, що властиве всьому офіцерському складу як суб'єкта військово-професійної діяльності. Це загальне і відображається поняттям "професійна культура офіцера".
  Конкретизуючи через призму діалектики загального та особливого визначення професійної культури особистості стосовно до професійної культури офіцера, можна дати їй наступне визначення:
  професійна культура офіцера - це системна якість, що характеризує рівень соціально-професійного розвитку офіцера, міру і спосіб реалізації її сутнісних сил у процесі військово-функціональної діяльності та її результати. Саме військова діяльність, її характер і особливості формують загальні для всіх офіцерів професійні якості. При цьому поняття "професійна культура офіцера" відображає не стільки "суще", а скільки "належне". Вона визначає ідеальну модель тих професійних якостей, якими повинен володіти офіцерський склад як суб'єкт військово-професійної діяльності, як головний носій професіоналізму в Збройних Силах. Ядром же військово-професійної культури офіцера буде компетентність, до якої входить високий ступінь професійно-ділової надійності офіцера.
  1 Див Ковалевський В. Ф. Військова профессіологая: проблеми теорії і практики - М., МО СРСР, 1983. - С. 37.

  Питання дослідження професійної культури офіцера досить широко представлені в працях військових учених. У прямій постановці вона розглядалася в роботах Ковалевського В.Ф., Кузьміна В.П., Лапшова В. А., Обухова В. А. та інших авторов1.
  Професійну культуру офіцера автор не зводить тільки до наявності суто ділових, функціональних показників, а пр?? дполагает аналіз усіх сторін особистості, і, перш за все, морально-етичних якостей і високих соціальних почуттів. Як компоненти професійної культури офіцера, будемо розглядати професійні знання, навички та вміння, сформовані індивідуально-психологічні особливості, морально-естетичні властивості особистості, необхідні для успішної військово-професійної діяльності. До складу професійної культури включимо також загальну культуру офіцера і його ставлення до військової професії.
  Поряд з соціально-філософським аналізом професійної культури офіцера, в літературі досить широко представлені соціологічний, культурологічний, психолого-педагогічний і військово-технічний підходи при дослідженні її окремих сторон1.
  Зміст культури професійної діяльності офіцера КДР по ОГП та інформування буде обумовлюватися його службовою діяльністю, специфікою вирішуваних завдань. Для наочності наведемо його службову діяльність у вигляді переліку типових соціальних ролей, які належить виконувати офіцеру з ОГП та інформування. Це в першу чергу роль педагога, і не просто педагога, а роль педагога володіє сучасними методиками, широко використовує поряд з традиційними активні форми і
  1 Див Ковалевський В.Ф. Професійна культура офіцера// Військова думка. -1990. - № 6. - С. 52-61; Кузьмін В. П. Професійна культура офіцера-політпрацівника та шляхи її формування: Дис. ... канд. філос. наук. - М., 1989; Лапшов В.А. Професійна культура офіцера-культуролога і її формування в системі ВВУЗа: Дис. ... кавд. філос. наук. - М., 1996.
  методи, елементи проблемного навчання, високо інтелектуального і творчого. Роль вихователя, в повному розумінні цього слова, переважно орієнтується на особистість військовослужбовця, що враховує все зростаючий вплив на військовослужбовців соціального середовища (зовнішніх і внутрішніх об'єктивних і суб'єктивних чинників морально-психологічної атмосфери, що склалася у військових колективах групах ОГП та ін.) Роль керівника-менеджера що володіє всіма стилями управління, основним з яких буде демократичний стиль. Саме офіцерові по ОГП належить організувати і керувати проведенням суспільно-державної підготовки в частині, причому не з - під палиці і формально, а зацікавлено і з високою якістю. Роль інформаційного аналітика і консультанта.
  Серед компонентів культури професійної діяльності офіцера з ОГП та інформування слід виділити два - духовний і діяльнісної-поведінковий.
  Перший включає в себе психологічні компоненти, ідеологічні, професійні переконання, інтелігентність, ерудиція, оптимізм, мислення, гармонія почуттів, вольова готовність і ін Другий наповнений сукупністю доцільних способів діяльності, компетентністю в області діяльності системи виховної роботи існуючої у ЗС РФ, майстерністю, спрямованість до самовдосконалення, постійною опорою на наукові дані і про передовий
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status