ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Стадії створення АС. Формування вимог до АС
       

   

  Банківська справа

  Міністерство освіти РФ.

  Іркутський Державний Технічний Університет.

  Кафедра АС.

  Звіт з лабораторної роботи № 1 по курсу
  «Проектування автоматизованих систем обробки інформації та

  управління ».

  Стадії створення АС. Формування вимог до АС.

  Виконав студент

  гр. АСУ-99-1

  Срібний Д.В.

  Проверила проф.

  Л. М. Міхно

  Іркутськ 2003

  Зміст.

  1. Організація обстеження об'єкта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  1.1 Мета обстеження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  1.2 Склад виконавців ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  1.3 Програма обстеження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  1.4 Методи проведення обстеження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

  1.5 Джерела інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
  2. Загальна характеристика об'єкта обстеження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
  3. Обстеження організаційної структури ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .5
  4. Обстеження функціональної структури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
  5. Обстеження інформаційних потоків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
  6. Обстеження методів управління ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
  7. Обстеження комплексу технічних засобів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
  8. Аналіз результатів обстеження. Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
  9. Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

  1.Організація обстеження об'єкта.

  1. Мета обстеження.
  Вивчення процесу кредитування Транскредитбанка в умовах існуючоїавтоматизованої системи управління, виявлення недоліків іособливостей. На основі результатів обстеження, розробити і запропонуватиконцепцію удосконалення АСУ, яка усунула б існуючінедоліки і підвищила ефективність процесу кредитування.

  1.2.Состав виконавців.
  Для обстеження процесу кредитування буде потрібно наступна групафахівців (табл.1 .).

  Таблиця1.
  | № п/п | П.І.Б. | Посада | Спеціальність |
  | 1. | Зуєв Д.А. | Керівник групи | Інженер-програміст |
  | 2. | Білоус В.С. | Провідний спеціаліст | Інженер-програміст |
  | 3. | Литвинця В.А. | Введущій кредитний інспектор | Економіст |
  | 4. | Срібний Д.В. | Системний адміністратор | Інженер-системотехнік |

  1.3.Программа обстеження.
  Склад програми обстеження представлений в табл.2.

  Таблиця 2.
  | № | Найменування | Терміни | Виконавець |
  | | | Початку | закінчення | |
  | 1 | Ознайомлення з об'єктом обстеження | 1 | 2 | Срібний Д.В. |
  | 2 | Обстеження й аналіз організаційної | 2 | 4 | Срібний Д.В. |
  | | Структури | | | |
  | 3 | Обстеження й аналіз функціональної | 5 | 7 | Литвинця В.А |
  | | Структури | | | |
  | 4 | Обстеження й аналіз інформаційних | 8 | 9 | Литвинця В.А. |
  | | Потоків | | | |
  | 5 | Обстеження і аналіз фінансових | 10 | 11 | Зуєв Д.А. |
  | | Потоків | | | |
  | 6 | Обстеження й аналіз методів | 12 | 14 | Білоус В.С. |
  | | Управління, планування, регулювання | | | |
  | | Та ін | | | |
  | 7 | Обстеження комплексу технічних | 14 | 15 | Білоус В.С. |
  | | Засобів | | | |
  | 8 | Узагальнення результатів обстеження | 15 | 17 | Срібний Д.В. |

  1.4.Методи проведення обстеження.
  При обстеженні процесу кредитування використовувалися наступні методи:
  . Метод опитування;
  . Вивчення документів;
  . Анкетування;
  . Хронометраж;


  1.5.Істочнікі інформації.
  Джерелами інформації в ході обстеження служили:
  . Фахівці;
  . Нормативні документи;
  . Інші джерела інформації.
  1. Загальна характеристика об'єкта обстеження.

  Закрите акціонерне товариство "Комерційний банк розвиткупідприємницької діяльності "Транскредитбанка працює на ринкубанківських послуг з 28 листопада 1991 року.

  Розмір сплаченого та зареєстрованого Статутного капіталу ЗАТ «КБ
  «Транскредитбанка» станом на 01.07.02 р. склав 2 552 590 000 (Двамільярда п'ятсот п'ятьдесят два мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч) рублів.

  Транскредитбанка має ліцензії на здійснення всіх видів банківських тадеяких інших фінансових операцій. Він також є уповноваженимбанком ряду російських державних структур і учасником національних іміжнародних фінансових об'єднань.

  Активні операції Транскредитбанка являють собою операції зрозміщення залучених і власних коштів банку з метою отриманнядоходу. Серед активних операцій найбільша частка належить операціям завидачі позик та інвестицій.

  Позичальниками позик виступають юридичні і фізичні особи. Транскредитбанканадає кредити позичальникам на цілі, передбачені їх статутом дляздійснення поточної та інвестиційної діяльності. У Транскредитбанкафізичним особам надається один вид кредитування - на невідкладніпотреби.

  Пріоритетом при формуванні кредитного портфеля користуються позичальники,що мають у банку розрахункові та поточні рахунки. Надані банком кредитигрунтуються на обліку необхідних потреб позичальників в коштах,наявності достатніх гарантій для своєчасного їх повернення. Банкнадає кредити в межах власних коштів, забезпечуючизбалансованість розміщуються і залучених ресурсів за термінами та обсягами.

  2. Обстеження організаційної структури.
  В результаті обстеження організаційної структури виходять наступнісхеми управління банком як на рівні структурних підрозділів (рис.1),так і на рівні посадових осіб (рис 2).

  Рис.1 Схема управління банком на рівні структурних підрозділів.

  Рис.2 Схема управління банком на рівні посадових осіб.
  3. Обстеження функціональної структури.
  Обстеження функціональної схеми проводиться на основі схемиорганізаційної структури. Інформація про перелік функцій і задач управління,про час, що витрачається працівниками на виконання функцій і завданьуправління, про технічні засоби, що використовуються при вирішенні завдань, атакож посадові інструкції наведено в таблиці 3.

  Таблиця 3.
  | Найменування | Функція | Завдання управління | Технічні |
  | є посади | управління | | кошти, |
  | | | | Використовуються при |
  | | | | Вирішенні завдань |
  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | Провідний | Облік, | Контроль за користування грошових | ПК, принтер, |
  | кредитний | контроль, | ресурсів для кредитування. | засоби локальної |
  | інспектор | аналіз, | Отримання від позичальників заявок. | обчислювальної мережі. |
  | | Регулювання | Оформлення договорів і графіка | |
  | | Є, прийняття | виплати платежів, заповнення та | |
  | | Рішення | фіксація документів. При видачі | |
  | | | Кредиту юридичним особам | |
  | | | Вивчає господарську | |
  | | | Діяльність позичальника, його | |
  | | | Фінансове становище, | |
  | | | Економічну ефективність, | |
  | | | Техніко-економічне | |
  | | | Обгрунтування кредиту. | |
  | | | Здійснення комплексного | |
  | | | Аналізу кредитоспроможності | |
  | | | Позичальника, оцінка його фінансової | |
  | | | Стійкості, з метою | |
  | | | Повернення кредиту. Стежить за | |
  | | | Цільовим використанням кредиту. | |
  | | | Застосовує штрафні санкції в | |
  | | | Вигляді підвищеної процентної | |
  | | | Ставки і неустойки. | |

  | Старший | Облік, аналіз, | Контроль за користування | ПК, принтер, |
  | кредитний | контроль | грошових ресурсів для | кошти ЛОМ. |
  | інспектор | | кредитування. Отримання від | |
  | | | Позичальників заявок. Оформлення | |
  | | | Договорів та графіка виплати | |
  | | | Платежів, заповнення та | |
  | | | Фіксація документів. При | |
  | | | Видачу кредиту юридичною | |
  | | | Особам вивчає господарську | |
  | | | Діяльність позичальника, його | |
  | | | Фінансове становище, | |
  | | | Економічну ефективність, | |
  | | | Техніко-економічне | |
  | | | Обгрунтування кредиту. | |
  | | | Здійснення комплексного | |
  | | | Аналізу кредитоспроможності | |
  | | | Позичальника, оцінка його | |
  | | | Фінансової стійкості, в | |
  | | | Метою повернення кредиту. | |
  | | | Стежить за цільовим | |
  | | | Використанням кредиту. | |
  | | | Застосовує штрафні санкції в | |
  | | | Вигляді підвищеної процентної | |
  | | | Ставки і неустойки. | |
  | Юрисконсульт | Контроль | Контроль оформлення | ПК, принтер, |
  | | | Документів і договорів по | кошти ЛОМ. |
  | | | Видачі позики | |
  | Бухгалтер | Облік | Здійснення розрахунків по | ПК, принтер, |
  | | | Позиками фізичних осіб за | кошти ЛВС |
  | | | Програмі «Кредити», | |
  | | | Виписує ремарку до каси на | |
  | | | Погашення позик і відсотків. | |
  | | | Щодня розносить по позиковим | |
  | | | Рахунками видачу та погашення позик | |
  | | | На підставі квитанцій ф.31, | |
  | | | Видаткових ордерів | |
  | | | Ф.54, платіжних доручень | |
  | | | Клієнтів. | |
  | Контролер-кас | Облік | Ведення аналітичного обліку | |
  | сир | | за кредитними рахунками, вивірка | |
  | | | З даними балансу та даними | |
  | | | Кредитного інспектора. Робота | |
  | | | З клієнтами з оформлення | |
  | | | Документів по позиках, за | |
  | | | Погашення% раніше виданих | |
  | | | Позик. | |

  5. Обстеження інформаційних потоків.
  Інформаційні потоки в процесі кредитування представлені у вигляді узагальнених потоків інформації (рис.3) і фінансових потоків (рис. 4).

  Рис.3. Модель узагальнених потоків інформації.

  Ріс.4.Фінансовие потоки в "Транскредитбанка".

  6. Обстеження методів управління.
  При видачі позички позичальнику проводиться комплексний аналіз його кредитоспроможності.
  Оцінка кредитоспроможності позичальника проводиться для визначення групиризику, до якої належить позичальник, з метою забезпечення поверненнякредиту. Ця оцінка необхідна для рішення про видачу кредиту, так щоб банкне поніс збитки, а отримав прибуток.

  Якщо позичальником виступає фізична особа, то його платоспроможністьвизначається на підставі довідки з місця роботи про доходи і розміріутриманні, а також дані анкети. При розрахунку платоспроможності з доходувіднімаються всі обов'язкові платежі, зазначені в довідці та анкети
  (прибутковий податок, внески, аліменти, компенсація збитку, погашеннязаборгованості та сплата відсотків за іншими кредитами, сума зобов'язань понаданим поруками, виплат на погашення вартостікупують у розстрочку товарів та ін.) Для цієї мети кожнезобов'язання по акредитуючій дорученням приймається в розмірі 50%середньомісячного платежу за відповідним основним зобов'язанням.
  Платоспроможність позичальника визначається за формулою.

  Р = Др * К * Т
  ДР - середньомісячний доход за 6 місяців за вирахуванням всіх обов'язкових платежів.
  К - коефіцієнт в залежності від величини ДР:
  К = 0.3 при ДР в еквіваленті до 500 дол США;
  К = 0.4 при ДР в еквіваленті від 501 до 1000 дол США;
  К = 0.5 при ДР в еквіваленті від 1001 до 2000 дол США;
  К = 0.6 при ДР в еквіваленті понад 2000 дол США;
  Т - термін кредитування (у місяцях).

  Для визначення платоспроможності позичальника - підприємця замістьдовідки з місця роботи використовується декларація про доходи, засвідченаподатковою інспекцією.

  Якщо в процесі аналізу платоспроможності позичальника виявляютьсяоб'єктивні передумови не збереження рівня доходів протягомпередбачуваного терміну кредиту (при нестійкості положенні організації, вякій працює позичальник, наявність в сумі доходу разових негарантованихвиплат), величина доходу корегується в меншу сторону.
  Якщо позичальником виступає юридична особа, то для визначення йогокредитоспроможності проводяться кількісний (оцінка фінансового стану)і якісний аналіз ризиків, що необхідно для виявлення можливості,розміру та умов надання кредиту.

  Кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника. Оцінка фінансовогостану позичальника здійснюється з урахуванням тенденцій зміни йогофінансового стану та факторів, що впливають на ці зміни. Для цьогонеобхідно проаналізувати динаміку оціночних показників, структурустатей фінансової політики підприємства.

  При розрахунку показників (коефіцієнтів) використовується принципобережності, тобто перерахунок статей активу балансу в сторону на підставіекспертної оцінки.

  При оцінці фінансового стану позичальника використовується три групиоціночних показників:
  > Коефіцієнти ліквідності,
  > Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів,
  > Показники оборотності та рентабельності.

  Коефіцієнт ліквідності характеризують забезпеченості підприємстваоборотними коштами для ведення господарської діяльності тасвоєчасного погашення термінових зобов'язань.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 характеризує здатність домоментального погашення боргових зобов'язань і визначається як відношеннягрошових коштів і високо ліквідних короткострокових цінних папери найбільш донайбільш термінових зобов'язань підприємства у вигляді короткострокових кредитівбанку, короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей (підсумокрозділу V1 балансу за мінусом рядків 640 - «доходи майбутніх періодів», 650 -
  «Фонди споживання», 660 - «резерви майбутніх витрат і платежів»).

  К1 =

  Під високо ліквідними короткостроковими паперами в даному випадку розуміютьсятільки державні цінні папери та цінні папери Ощадбанку РФ. Привідсутності відповідної інформації рядок 253 при розрахунку невраховуються.

  Проміжний коефіцієнт покриття К2 характеризує здатністьпідприємства оперативно визволити з господарського обороту грошовікошти і погасити боргові зобов'язання. К2 визначається як відношення:

  К2 =
  або

  К2 =

  Для розрахунку цього коефіцієнта проводиться оцінка статей «короткостроковіфінансові вкладення »і« дебіторська заборгованість »(платежі по якійочікуються протягом 12 місяців після звітної дати). Зазначені статтізменшуються на суму фінансових вкладень у корпоративні неліквідніпаперу і неплатоспроможні підприємства і суму безнадійної дебіторськоїзаборгованості відповідно.

  Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття) К3є узагальнюючим показником підприємства, при розрахунку якого вчисельнику знаходяться всі оборотні активи, у тому числі і матеріальні (підсумокрозділу 11 балансу):

  К3 =

  Для розрахунку К3 заздалегідь коректуються вже названі групи статейбалансу, а також «дебіторська заборгованість» (платежі по якій очікуютьсябільш ніж через 12 місяців), «запаси» та інші оборотні активи на сумувідповідно безнадійної дебіторської заборгованості, неліквідних іважкореалізоване запасів і витрати і дебетового сальдо за рахунком «доходівмайбутніх періодів ».
  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів К4 характеризуєфінансову стійкість підприємства і визначається як співвідношення коштів
  (підсумок розділу 1V балансу за вирахуванням збитків) до всієї суми зобов'язань позалучених позикових коштів (підсумок розділів V і V1 балансу, за вирахуваннямрядків 640 - «доходи майбутніх періодів», 650 - «фонди споживання», 660 -
  «Резерви майбутніх витрат і платежів»).

  К4 =

  Показники оборотності та рентабельності. Оборотність різнихелементів оборотних активів і кредиторської заборгованості розраховується вДнями виходячи з обсягу денних продажів (одноденної виручки від реалізації).
  Обсяг денних продажів розраховується діленням виручки від реалізації на числоднів в періоді (90,180, 270 і 360). Середні (за період) величини оборотнихактивів і кредиторської заборгованості розраховуються як половинні сумивеличин на початкову та кінцеву дати періоду і повних величин напроміжні дати, поділені на число доданків, зменшене на 1.


  Оборотність оборотних коштів =

  Оборотність запасів =

  Аналогічно при необхідності можна було розрахувати показники іншихелементів оборотних активів (готової продукції, незавершеноговиробництва, сировини і матеріалів) та кредиторської заборгованості.

  Показники рентабельності визначаються у відсотках або частках.
  Рентабельність продукції (або рентабельності продажів) К5 дорівнює:

  або К5 =

  Рентабельність вкладень у підприємство дорівнює:

  або


  Основними оціночними показниками є коефіцієнти К1, К2, К3, К4,
  К5. Інші показники оборотності і рентабельності використовуються длязагальної характеристики і розглядаються як додаткові до перших п'яти.
  На підставі результатів розрахунків п'яти коефіцієнтів позичальникові надаєтьсяпевна категорія. Категорія по кожному показнику визначаються шляхомпорівняння отриманих значень із встановленими. Далі визначається сумабалів за цими показниками відповідно до їх вагами (див. табл. № 5).
  Достатні значення показників:
  К1 = 0,1; К2 = 0,8; К3 = 2,0; К4 = 1 - для всіх позичальників, крім підприємствторгівлі, 0,6-для підприємств торгівлі; К5 = 0,15.
  Показники в залежності від їх фактичних значень діляться накатегорії.

  | Коефіцієнти | 1-а категорія | 2-а категорія | 3-а категорія |
  | К1 | 0,2 і вище | 0,15 - 0,2 | Менш 0,15 |
  | К2 | 0,8 і вище | 0,5 - 0,8 | Менш 0,5 |
  | К3 | 2,0 і вище | 1,0 - 2,0 | Менш 1,0 |
  | К4 (крім торгівлі) | 1,0 і вище | 0,7 - 1,0 | Менш 0,7 |
  | К4 (для торгівлі) | 0,6 і вище | 0,4 - 0,6 | Менш 0,4 |
  | К5 | 0,15 і вище | Менш 0,15 | нерентабельний |

  Розрахунок зумми балів.

  Таблиця 5.

  | Показник | Фактичне | Категорія | Вага | Розрахунок суми |
  | | | | Показника | Балів |
  | | Значення | | | |
  | К1 | | | 0,11 | |
  | К2 | | | 0,05 | |
  | К3 | | | 0,42 | |
  | К4 | | | 0,21 | |
  | К5 | | | 0,21 | |
  | РАЗОМ | | | | |

  Формула розрахунку суми балів S має вигляд:

  S = 0,11 * категорія К1 0,05 * категорія К2 +0,42 * категорія К3 +
  0,21 * категорія К4 0,21 * категорія К5.

  Дана формула поряд з іншими показниками використовується длявизначення рейтингу позичальника. Для інших показників третьої групи
  (оборотність і рентабельність) не встановлюються оптимальні абокритичні значення через велику їх залежності від специфіки підприємства,галузевої належності та інших конкретних умов. Оцінка результатіврозрахунків цих показників заснована головним чином на порівнянні їх значеньв динаміці.

  7. Обстеження комплексу технічних засобів.
  Для роботи використовуються наступні засоби обчислювальної техніки:
  Персональні ЕОМ Pentium 366 12 шт.

  Pentium 800 шт.
  Сервер Pentium 2000 1шт.
  Принтер Лазерний 7 шт.

  Струменевий 1шт.
  Факс 2шт.
  Модем 2 шт.
  Концентратор 1 шт.
  Для зв'язку з центральним управлінням системи Транскредитбанка здійснюється за допомогою мережі Х.25. Для зв'язку з відділеннями використовується електронна пошта. Всередині ж банку використовується мережа архітектури Ethernet (топологія-зірка). Схема локальної мережі представлено на рис. 6.

  Рис.6. Схема локальної обчислювальної мережі.

  8. Аналіз результатів обстеження. Висновки.
  В результаті обстеження процесу кредитування Транскредитбанка прийшли до наступного висновку. В умовах існуючої АСУ Транскредитбанка обмежує свої відділення в наданні різних видів кредиту. Так для фізичних осіб надається лише один вид, у той час як у практиці інших банків використовується цілий перелік. Обмежена робота з цінними паперами також, не дає можливості видачі кредиту під заставу цінних паперів.
  Це є основним недоліком, що впливає на ефективність роботи
  Транскредитбанка.
  Для усунення цієї проблеми потрібно опрацювати нову модель кредитування, яка могла б усунути недолік і розширити спектр послуг кредитування, а відповідно і збільшити кількість клієнтів
  Транскредитбанка.
  В якості такої моделі можна використовувати "Франклін & Грант". Так як
  "Франклін & Грант" володіє унікальною методикою, у тому числі придатноюдля ринків, що розвиваються, що дозволяє відповісти на питання емітента такредитора за відсутності достатньої кількості статистичних даних продіяльності компанії. Основою для розрахунку ризику платоспроможності служитьбалансовий звіт компанії. Балансовий звіт дає можливість оцінитикоефіцієнт ліквідності компанії. Ліквідність являє собою відношеннявартості оборотних активів компанії і її суми короткострокових боргів.
  Очевидно, ліквідність залежить від різних зовнішніх параметрів - курсувалют, цін на енергоносії, стану фондового ринку і т.д. Моделюючиможливі сценарії еволюції цих параметрів, можна оцінити ймовірністьтого, що ліквідність компанії не опуститься нижче певного рівня допланованому моменту погашення боргових зобов'язань. Розробленафахівцями "Франклін & Грант" технологія має назву SaR (Solvency at
  Risk) і застосовується для складання кредитних рейтингів емітентів.

  Згідно з цією технологією відповідь на питання, - чи не єнадмірним ризиком придбати облігації даної компанії?
  Виходить за такою схемою:


  9. Література.
  1. СТП ІрГТУ 05-99. Оформлення курсових і дипломних робіт, РІО ІрГТУ,

  1999р.
  2. ГОСТ.34.601-90 «Автоматизовані системи. Стадії створення ».
  3. Міхно Л.М. «Інформаційні технології».

  -----------------------

  Інструкції, накази < p> Звітні документи

  Оперативна частина

  Юридична служба

  Бухгалтерія

  Юридична служба

  Оперативна частина

  Сервер комп'ютерної служби

  Бухгалтерія

  Кредитний відділ

  Кредитний відділ

  Бухгалтерія

  Оперативна частина

  Юридична служба

  Каса

  Економіст


  Адміністрація

  Кредитний відділ

  Сервер в Іркутську

  Локальна мережа

  Комп'ютерна служба

  Заступник директора з економічних та фінансових питань

  Контролер-кассир

  Юристконсульт

  Інженер-програміст

  Завідувач оперчасті

  Бухгалтер1, 2, 3

  Економіст

  Провідний бухгалтер

  Старший бухгалтер

  Головний бухгалтер

  Старший кредитний інспектор

  Провідний кредитний інспектор

  Директор

  клієнти

  "Транскредитбанка"


  Зар. плата та пов'язані з ним виплати

  "Держава"

  Податки, платежі

  кредити

  Обов'язковий резерв

  Збитки і доходи пов'язані з інфляцією

  Проценти, винагороди й комісійні - сплачені

  Фіз. особа

  Доходи від обміну валют

  Грошові кошти

  співробітники

  Центральний Банк Р.Ф.

  < br>Звіти

  Проценти, винагороди й комісійні - отримані

  Д

  Договору, накладні

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !