ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Бінарні опціони в Україні
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Vape Україна
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   

  НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ: ТИПОВІ ПОМИЛКИ

  Технологія підготовки рефератів надається і в загальному вигляді, і досить детально в багатьох джерелах; але, незважаючи на це, кількість робіт низької якості не зменшується.

  Визначимо типові помилки, яких допускаються при написанні рефератів:

  • Автор не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію або плагіат.
  • Автор, щоб не бути звинуваченим у плагіаті, скористався іншомовним джерелом, і подав його автоматичний переклад. У результаті не співпадають рід прикметника та іменника у словосполученні, частина слів не відповідає змісту. Наприклад, «питание туриста» перекладається як «живлення туриста», хоча вірно – «харчування», оскільки живлення відбувається лише у рослин.
  • Самостійність роботи обмежується тим, що автор кожен абзац тексту взяв з іншого джерела. В такому разі спостерігаються смислові повтори, різний стиль написання.
  • Термінологічна недбалість: частина термінів трактуються неоднозначно. Автор, не заглиблюючись у деталі, подає як однорідну інформацію, де одні й ті ж поняття мають різне смислове навантаження.
  • Дуже поверхово прописана актуальність: зовсім не простежується проблема, якій присвячена робота.
  • Зміст роботи не відповідає заявленій темі, не розкриває її.
  • У роботі відсутня логіка викладення матеріалу, подаються куски інформації, не пов’язані між собою.
  • Вступ, основна частина та висновки реферату не співвідносяться між собою (списані з різних джерел).
  • Кінцевий результат (висновок) не відповідає темі роботи.
  • У висновках відсутнє узагальнення, просто перераховується, що зроблено.
  • У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал.
  • Представлений список використаних джерел не відповідає темі роботи.
  • Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту.
  • Обсяг та оформлення роботи не відповідає вимогам.
  • Робота написана від першої особи однини: « я зробив / зробила».
  • Робота виконана неохайно, зі значною кількістю граматичних та стилістичних помилок.
  • На титульному листі невірно вказано назву навчальної дисципліни, прізвище викладача, навіть, самого автора.
  Порядок вступления в наследство в Украине

   

       
  При оформлении наследства в Украине, наследнику необходимо знать о следующих понятиях:
  - место открытия наследства
  - открытие наследственного дела
  - принятие или отказ от наследства
  - выдача свидетельства о праве на наследство
       
  МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ Навчально-методичний посібник

   

       
  Навчально-методичний посібник має на меті надати допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Туризмознавство (туристична діяльність)» напряму підготовки «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» при вивченні дисципліни «Маркетинг в туризмі». Навчально-методичний посібник містить основні теми дисципліни та практичні завдання, виконання яких дозволяє більш ефективно засвоювати теоретичний матеріал і набути навички з організації маркетингової діяльності на туристичному підприємстві.
       
  Керівництво з оформлення реферату

   

       
  Реферат (від латинського refero - повідомляю) - короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічної доповіді змісту наукової праці (праць), літератури по темі.
  Це самостійна науково-дослідницька робота студента, де розкривається суть досліджуваної студентом проблеми, виклад матеріалу носить проблемно-тематичний характер, показуються різні точки зору, а також власні погляди на проблему.

  Зміст реферату повинен бути логічним. Обсяг реферату коливається від 5 до 15 машинописних сторінок.

  Перш ніж вибрати тему реферату, визначте свій інтерес, над якою проблемою Ви хотіли б попрацювати, більш глибоко вивчити, і сформулюйте тему. Перед початком роботи над рефератом слід намітити невеликий план і підібрати літературу. Перш за все, скористайтеся літературою, рекомендованою навчальною програмою, а потім розширте список джерел, не забудьте використовувати реферативні та спеціальні журнали, де Ви знайдете новітню наукову інформацію.
  Структурі та оформлення реферату:

  1. Титульний лист.
  2. План-зміст.
  3. Введення.
  Дається постановка питання, пояснюється вибір теми, її актуальність і значимість, вказуються мета і завдання реферату, дається характеристика використаної літератури.
  4. Основна частина.
  Складається з декількох розділів. Кожний розділ основної частини розкриває окрему проблему або одну з її сторін і логічно є продовженням попереднього.
  5. Висновок. Підбивають підсумки або дається узагальнений висновок по темі реферату, даються рекомендації.
  6. Бібліографія (див. Додаток 5).

  При розробці реферата використовуються не менше ніж 8-10 різних джерел. Допускається включення таблиць, графіків, схем.

  Реферат видається, як правило, у друкованому вигляді на одній стороні листа формату А4; повинні бути передбачені поля: ліве поле - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє - 25 мм.

  При роботі з літературою та оформленні реферату бажано дотримуватися рекомендацій, викладених нижче для підготовки курсової роботи.

  Критерії оцінки реферату.

  При оцінці Вашої праці викладача цікавить:

  * Відповідність темі;
  * Глибина опрацювання матеріалу;
  * Правильність і повнота використання джерел;
  * Оформлення реферату.

  На розсуд викладача реферати можуть бути заслухані й обговорені на семінарах, а також може бути використано індивідуальна співбесіда викладача зі студентом.
       
  Українські реферати

   

       
  Вітаємо усіх, хто потрапив на наш рефератний сайт, метою якого є представлення якісної інформації для навчання у навчальних закладах усіх рівнів. Наша база містить багато контрольних робіт, курсових та дипломних проектів.
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status