ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кредит і його використання в розвитку народного господарства
       

   

  Банківська справа
  ПЛАН.
  1 Сутність кредиту.
  1.1 Визначення кредиту, позикового капіталу і його джерела.
  1.2 Позиковий відсоток і норма відсотка.
  1.3 Особливості визначення кредиту в сучасних умовах.
  2 Форми кредиту.
  2.1 Комерційний кредит.
  2.2 Банківський кредит.
  2.3 Споживчий кредит.
  2.4 Лізинг.
  2.5 Овердрафт.
  2.6 Державний кредит.
  2.7 Міжнародний кредит.
  3 Необхідність і роль кредиту в умовах товарно грошових відносинах.
  3.1 Кредитні гроші та кредит.
  3.2 Кредит у сучасному грошовому обігу.
  3.3 Кредит як фактор прискорення обігу грошових коштів.
  3.4 перерозподільна функція кредиту.
  3.5 Економія витрат обігу.
  3.6 Фактор часу.
  4 кредитне регулювання.
  4.1 Кредит як засіб державного регулювання вання економіки.
  4.2 Рефінансування комерційних банків:
  -переоблік векселів;
  -операції на відкритому ринку.
  4.3 Політика обов'язкових резервів.
  4.4 Політика кількісних кредитних обмежень.

  У своїй роботі я звернулася до теми "Кредит та його
  використання в розвитку народного господарства "неслучайно.Кредт
  відноситься до числа найважливіших категорій економічної науки.
  вивченню присвячені твори класиків марксизму, багато-
  чисельні роботи радянських і зарубіжних економістов.Однако ця
  тема не вивчена цілком, має потребу в додатковій доработ-
  ке, оскільки кредитні відносини в сучасних умовах
  досягли найбільшого розвитку. "В даний час мова вже
  йде не про постійне збільшення обсягів грошових капіталів,
  що надаються в позику, але і про розширення суб'єктів кредитних
  відносин, а також зростаючому різноманітті самих операцій ".
  Говорячи про цю тему, не можна не згадати ті проблеми, з
  якими стикається наша економіка на перехідному періоді від
  тотального регулювання до ринкового механізму функціонірова-
  ня, що вимагає більш радикальних перетворень в грошово-
  но-кредитній сфері. За словами Виборнова, в даний час
  "назріла необхідність в повну міру ііспользовать економі-
  етичні важелі, притаманні кредитній сфері, розробити і реалі-
  заклику принципово нові підходи до управління грошовим обра-
  щеніем країни ".
  Найбільш характерні риси кредитної сфери - перенасичений-
  ня обороту платіжних засобів, втрата кредитом свого призна-
  вання. На початку 1987 року кредитні вкладення банків досягли
  максимальної величини, склавши 593,2 млрд рублів, але до 1991
  році загальний обсяг кредиту народному господарству і населенню сік-
  ратілся в порівнянні з початком 1985 року на 28%. Відбулися з-
  трансформаційних змін у структурі кредитних вкладень за останні роки. Частка
  кредитів, наданих на заповнення недоліків бюджетних
  ресурсів, збільшилася з 16,4 до 34,7%, а питома вага креди-
  тов, що надаються народному господарству, знизився з 51,7 до
  35,2%.
  Всі ці факти говорять про те, що необхідно приділяти біль-
  ШОЕ увагу проблемі кредиту, так як економічний стан
  країни значною мірою залежить від стану кредитно-де-
  ніжною системи. Тому необхідно враховувати досвід, накопичений
  розвиненими країнами в цій сфері. Необхідно проводити рефому
  всієї кредитної системи, спрямовану на створення кредитних уч-
  нов на акціонерній основі, розвиток в нашій стане нових
  форм кредитів, таких як споживчий, комерційний, різні
  форми оренди, зокрема лізинг. Це прискорить розвиток еконо-
  міки нашої країни, зробить її більш ефективною.
  Все це змусило мене звернутися до даної теми і
  розглянути питання сутності кредиту, його форми, проблеми кре-
  Діта в сучасному грошовому обігу, його роль у дер-
  дарчим регулювання економіки.

  СУТНІСТЬ КРЕДИТУ

  Зазвичай в радянській економічній літературі кредитом на-
  викликають рух позичкового (тобто грошового) капіталу, надавати пріоритет
  ляемого в позику на умовах повернення за плату у вигляді про-
  цента. Це визначення засноване на висловлювання К. Маркса про ха-
  рактер позикового капіталу, що він "лише відчужується під усло-
  Вієм ", що він" не продається, а лише віддається в позику ". Взагалі
  кредит буквально означає "розпорядження визначеною сумою
  грошей на протязі відомого терміну, тобто ті, у кого є надлишок
  грошових коштів, можуть їх давати в кредит тим, хто відчуває
  нестачу або має потребу в додаткових сумах ".
  В даний час кредит має величезне значеніе.Он реша-
  ет проблеми, що стоять перед всією економічною системою. Так
  за допомогою кредиту можна перебороти труднощі, пов'язані з
  тим, що на одній ділянці вивільняються тимчасово вільні
  грошові кошти, а на інших виникає потреба в них.
  Кредит акумулює вивільнилися, капітал, тим самим, обслу-
  жива приплив капіталу, що забезпечує нормальний програвання
  вальних процес. Також кредит прискорює процес грошового
  обігу, забезпечує виконання цілого ряду відносин:
  страхових, інвестиційних, грає велику роль у регулюванні
  ринкових відносин.
  Джерелом позичкового капіталу служать, по-перше, вивільняє
  дається з кругообігу кошти: кошти, предназ-
  начення для відновлення основного капіталу (тобто амортизат-
  ційних фонд); частина оборотного капіталу, що вивільняються в де-
  ніжною формі в зв'язку з розбіжністю часу продажу товарів і
  купівлі сировини, палива, матеріалів. Капітал, временносвободний
  в період між надходженням коштів від реалізації то-
  варів та виплатою заробітної плати.
  Іншим джерелом позичкового капіталу виступають грошові
  дохід і накопичення особистого сектора. Потрібно відзначити, що починають
  ва з 50-60 років нашого століття в наявності тенденція посилення
  залучення грошових заощаджень працюючих і службовців. Цьому
  сприяли, в першу чергу, поліпшення соціально-еконо-
  тичного становища розвинених країн; зміни в структурі піт-
  ребленія.
  В якості третього джерела позичкового капіталу виступають
  грошові нагромадження держави, розміри яких визначаються
  масштабами державної власності і часткою валового на-
  нальні продукту.
  Таким чином, можна зробити висновок, що тимчасово вільні
  грошові кошти, що виникають на основі кругообігу промисло-
  ленного і торгового капіталу, грошові накопичення особистого сек-
  тора і держави утворюють джерела позичкового капіталу.
  Ціною позичкового капіталу є процент. На відміну від
  ціни звичайних товарів і послуг, що представляють собою грошове
  вираз вартості, відсоток є оплатою споживчої
  вартості позикового капітала.Істочніком відсотка є до-
  хід, отриманий від використання кредиту.
  Більш точну картину, що відображає вартість кредиту, дає
  норма відсотка, або процентна ставка. Нормою відсотка називаючи-
  ють відношення річного доходу, отриманого на позиковий капітал,
  до суми наданого кредиту, помноженої на 100. Норма
  відсотка залежить від прибутку, який ділиться на відсоток і
  підприємницький дохід. Відсоток не може бути більше норми
  прибутку, так як ціна позичкового капіталу не виражає його стои-
  мости, її зміни не керуються законом вартості.
  Норма відсотка залежить від співвідношення попиту та запропоновано-
  ня, які визначаються багатьма факторами:
  -масштабами виробництва;
  -розмірами грошових нагромаджень і заощаджень всього суспільства;
  -співвідношенням між розмірами кредитів, що надаються
    державою, і його заборгованістю;
  -темпами інфляції: при посиленні інфляції процентні став-
    ки зростають;
  -циклічними коливаннями виробництва;
  -його сезонними умовами;
  -ринкової кон'юнктури і ринковими коливаннями;
  -державним регулюванням процентних ставок;
  -міжнародними чинниками, а саме: неврівноваженістю
    платіжних балансів, коливаннями валютних курсів, валютними
    кризами, рухом капіталів, війною процентних ставок
    (наприклад, у 80-х роках).
  У зв'язку з вищесказаним можна зробити висновок, що зміна
  норми відсотка пов'язане з ринковим механізмом, а також залежить
  від державного регулювання.
  Позичковий відсоток виконує дві функції: перерозподіл
  частини прибутку підприємств або доходів особистого сектора і регу-
  воджується виробництва шляхом раціонального розміщення позичкових
  капіталів.
  Цікава динаміка кредиту в період циклічних колеба-
  ний. Позиковий капітал обслуговує переважно кругообіг функ-
  ціонірующего капіталу, закономірності його руху обумовлені
  циклічними коливаннями виробництва. У період пожвавлення про-
  промислово підйому збільшення обсягу позикового капіталу відстає
  від розширення виробництва і товарообігу, попит на позичковий
  капітал і норма відсотка зростають. Під час криз скор-
  щення виробництва і надлишок дійсного капіталу сполучення-
  ється з гострою нестачею позичкового капіталу і різким підвищенням
  норми відсотка. У період депресії, коли частина виробник-
  ного капіталу приймає грошову форму, накопичення позичкового
  капіталу випереджає нагромадження дійсного, знижується серед
  прибуток і норма відсотка.
  Необхідно відзначити, що в цей час дана вище
  визначення кредиту не завжди підходить до нього, тому що Маркс
  не міг передбачити всіх змін, що відбуваються в кредитній
  сфері за наступний період, зокрема - появи нових
  форм кредитів, розширення складу учасників, що здійснюють опе-
  рації на відкритому ринку. Так, наприклад, позика, що отримується ра-
  бочім або службовцем у банку, не може бути визначена як кре-
  дит з названих вище позицій, так само як і купівля приватним чи-
  обличчям автомобіля з погашенням заборгованості по споживчому
  кредиту протягом двох-трьох років, протягом яких покупці-
  тель є позичальником.
  Особливе місце займає в сучасних умовах комерційний
  кредит-поставки товарів однією компанією іншої на умовах
  відстрочки платежу, а також лізинг - оренда підприємством машин,
  обладнання, транспорту з погашенням заборгованості протягом
  декількох років. Ці форми теж важко визначити з точки зре-
  ня руху позикового капіталу.
  З наведених вище прикладів можна зробити висновок, що саме
  поняття "кредит" змінюється, воно не може вже розкритися преж-
  ним визначенням як форма переміщення позичкового капіталу від
  кредитора до позичальника. У сучасних умовах кредитною угодою
  можна назвати будь-яку економічну або фінансову операцію,
  що приводить до виникнення заборгованості одного з учасників.
  Погашення заборгованості здійснюється боржником у грошовій фор-
  ме одноразово або в розстрочку, причому в загальну суму платі-
  жа, крім боргу, включається надбавка у вигляді відсотка.

  ФОРМИ КРЕДИТУ

  Кредит виступає в двох головних формах: комерційного і
  банківського, що розрізняються за складом учасників, об'єктивним
  та позик, динамікою, величиною відсотка і сфери функціонування.
  Комерційним кредитом називають кредит, наданий
  одним функціонуючим підприємцем іншому у вигляді продажу
  товарів з відстроченням платежу. Комерційний кредит оформляється
  векселем, його об'єктом є товарний капітал. Він обслуговуватиме-
  кість кругообіг промислового капіталу, рух товарів з
  сфери виробництва в сферу споживання. Особливістю комерційних
  чеського кредиту є те, що позичковий капітал тут злилися з
  промисловим. Мета комерційного кредиту - прискорити реалізацію
  товарів і одержання прибутку. Розміри цього кредиту обмежені
  величиною резервних кредитів промислових і торгових капіта-
  лов. Передача цих капіталів можлива тільки в напрямках,
  визначених умовою угоди: від підприємця, на підприєм-
  критті якого виробляють засоби виробництва, до підприємцям-
  телям, на підприємствах якого вони споживаються, або від
  підприємця, яка виробляє товари, до торгових фірм, реа-
  лізующіх їх.
  У період демонополістіческого капіталізму комерційний
  кредит був основою кредитної системи, забезпечуючи неперервним-
  ривность процесу відтворення і реалізації товарів. В
  даний час фірми активно використовують цю форму реалізації
  своєї продукції - продаж з відстрочкою платежу, що говорить про
  обмеженості платоспроможності дрібних і середніх фірм, про
  зростанні вартості товарів, про кредитні обмеження. Відстрочку
  платежу використовують не тільки дрібні, а й великі фірми,
  виступаючи і як кредитори, і як позичальники.
  Потрібно відзначити, що комерційний кредит має обмежений-
  ные можливості, тому що його можна одержати не у всякого кре-
  дітодателя, а лише у того, хто виробляє сам товар. Він огра-
  нічен по розмірах (тимчасовим вільним капіталом), має крат-
  косрочний характер, а позичальник часто потребує в довгостроковому
  кредиті.
  Обмеженість комерційного кредиту долається бан-
  ський. Банківський кредит надається грошовим капіталом,
  банками та іншими кредитно-фінансовими установами підприємцями-
  мателям та іншим позичальникам у вигляді грошової позики. Об'єктом
  банківського кредиту виступає грошовий капітал, відокремилися
  від промислового. Угода позички тут відділена від актів куп-
  Чи-породажі. Позичальником може бути фірма, держава, особистий
  сектор, а кредитором - кредитно-фінансові установи. Метою
  кредитора є одержання доходу у вигляді відсотка. Кредити-
  датель надає позичковий капітал позичальнику на умовах
  зворотності, терміновості і сплати відсотка.
  Як було відзначено вище, банківський кредит переборює
  кордони комерційного кредиту, так як він не обмежений направ-
  ленням, термінами і сумами кредитних угод. Сфера його вико-
  тання ширше: комерційний кредит обслуговує лише обіг
  товарів, банківський кредит - і нагромадження капіталу, перетворюючи
  в капітал частину грошових доходів і заощаджень усіх прошарків про-
  вин.
  Заміна комерційного векселя банківським робить кредит бо-
  леї еластичним, розширює її масштаби, підвищує забезпечений-
  ність. Банки гарантують кредитоспроможність позичальників.
  Динаміка банківського і комерційного кредиту різна.
  Обсяг комерційного кредиту збільшується із зростанням вироб-
  ництва і товарообігу і скорочується з їх зменшенням. Пред-
  ложении і попит на нього зростає в періоди промислового
  підйому і зменшується під час криз. Під впливом криз
  виробництво та реалізація товару скорочується, а попит на бан-
  ський кредит для сплати боргів зростає. У період оживля-
  ня та підйому збільшується попит на банківські позики. Т.ч.
  можна побачити подвійність банківського кредиту: з одного сто-
  ку він виступає як позика кредиту, коли позичальник використовує
  його для збільшення обсягу функціонуючого капіталу, з іншого
  боку - у вигляді позики грошей - платіжних засобів, необхідних
  для погашення боргових зобов'язань.
  З розвитком товарно-грошових відносин з'являються нові
  форми кредиту, які сприяють ще більшого прискорення про-
  рощення капіталу, що передають кредиту нові функції, тим самим
  збільшуючи його значення. Однією з нових форм є потреби-
  Тельського кредит, який надається у формі комерційного
  кредиту (продаж товарів з відстроченням платежу) і банківського
  (позики напотребітельскіе цілі). Його об'єктом зазвичай є
  товари тривалого користування (меблі, холодильники, автомати-
  шини та ін), різні послуги. При цьому банки відразу виплачуючи-
  ють магазинах готівку за продані товари (або послуги),
  а покупець поступово погашає позику в банку. Максимальний
  термін споживчого кредиту три роки. Споживчий кредит
  має двояку функцію: з одного боку, зі збільшенням товароо-
  Борота зростає обсяг кредиту, оскільки попит на товари порож-
  дає попит на кредити, з іншого боку, зростання кредитування
  населення посилює платоспроможний попит. Потрібно відзначити,
  що споживчий кредит став невід'ємною част?? ю сучасно-
  го суспільства.
  У наступний час велике значення має лізінг.Лізінг -
  довгострокова оренда машин, устаткування, транспортних засобів,
  споруд виробничого призначення з погашенням Заборго-
  ності протягом декількох років. Використання лізингу має
  свої переваги, оскільки "при цій формі співробітництва
  для перебудови виробництва на базі сучасної технології і
  випуску продукції, що відповідає самим суворим вимогам ринку,
  не потрібно споконвічних володінь великих коштів. Всі витрати
  на даному етапі покривають лізингові компанії. "Лізинг не є при-
  ляется банківською операцією у вузькому сенсі слова. Він відноситься
  до близької до банківської форми фінансування, яка може
  здійснюватися торгово-промисловими підприємствами як Побочий-
  ва операція. Але в першу чергу "це компетенція спеціально
  створених лізингових товариств ".
  При одержання об'єкта в користування лізингоотримувач
  приймає на себе обов'язки, пов'язані з правом влас-
  ності (технічне обслуговування, ризик випадкової загибелі та
  т.д.), хоча лізігодатель продовжує залишатися власником об'єк-
  єкта лізингової угоди. При цьому загибель або неможливість
  використання об'єкта лізингової угоди не звільняє лізин-
  гополучателя від обов'язку погашення боргу. Необхідно отме-
  тить, що на відміну від оренди, при лізинговій операції лізингу-
  одержувач виплачує не щомісячну плату за право корис-
  ня об'єктом, а повну суму амортизаційних відрахувань. За
  оцінці західних економістів, у розвинених капіталістичних
  країнах за коштами лізингу покривається (залежно від
  ступеня поширення цих операцій) від 6 до 20% щорічних
  потреб у засобах для інвестицій в основні фонди.
  Останнім часом одержали широке поширення ВПО-
  течні кредит і овердрафт. Іпотечний кредит - це довгострокові
  позики під заставу нерухомості (землі, виробничих і житлових
  будівель). Основним його джерелом служить емісія іпотечних про-
  Лігація корпораціями та банками. Овердрафт, що надається
  приватним особам, які мають право платежу чеками в суму пре-
  вишающіх залишок на рахунках. Овердрафт допускається у відомих
  межах, наприклад, у суму місячного окладу на суму не більше
  15 днів. Протягом установленого строку клієнт зобов'язаний погасити
  виникла заборгованість, після чого він одержує право на новий
  кредит у вигляді овердрафту.
  В даний час величезне значення для нормального функ-
  ціонірованія всієї економічної системи в цілому мають дер-
  дарчий та міжнародні кредит. Державним кредитом
  називають сукупність кредитних відносин, у яких позичальником
  або кредитором виступають держава, місцеві органи влади з
  відношенню до громадян та юридичним особам. Государсвенний кре-
  дит виражає відносини в грошовій формі між державою з
  одного боку, і фізичними або юридичними особами з іншого,
  частіше за все з банками, страховими компаніями і підприємця-
  ми. Кредит буде державним у тому випадку, коли в якості-
  ве учасника позичкової угоди виступають центральний правітельст-
  під або місцеві органи влади. У цьому сенсі його можна порівняти
  з іншими формами кредиту, у першу чергу з банківським, де
  обов'язковим учасником позичкової угоди є банк.
  За твердженням В. С. Волинського не можна змішувати такі по-
  нятія, як приватний і державний кредит. Він виділяє сле-
  дмуть відмінності між цими формами кредиту. По-перше, "дер-
  дарчий кредит відрізняється від приватного учасниками угоди ".
  Держава звичайно виступає в якості позичальника, а кредітода-
  телямі - різні установи, підприємства і приватні особи.
  По-друге, "позичальник і кредитори у сфері державного кре-
  Діта можуть мінятися місцями ". По-третє, тому що позичкова сдел-
  ка супроводжується покупкою облігацій та казначейських векселів,
  які мають свій ринковий курс, продаються на ринку цінних
  паперів, то "державний кредит являє собою не просто
  форму руху позичкового капіталу, а базується на поєднанні
  позикового та фіктивного капіталу ". У той же час схожість даних
  форм кредиту пов'язано з тим, що вони мають єдине джерело про-
  разованія.
  У сфері державного кредиту центральне правітельст-
  во, а також місцеві органи влади традиційно виступають в ка-
  честве позичальників, залучаючи кошти для покриття
  бюджетних дефіцитів. Головною формою залучення грошових
  коштів є випуск облігацій державної позики і
  інших видів цінних паперів. Облігація являє собою орга-
  будівництві емітента, який повинен згодом відшкодувати вла-
  ділкові цінного папера суму основного боргу і відсотка. Во-
  ділки вільних грошових коштів, купуючи облігації, виступу-
  ють фактичними кредиторами держави. На відміну від бан-
  ковського кредиту, кредиторами виступають не тільки банки, а й
  страхові компанії, підприємства і приватні ліца.Нужно отме-
  тить, що половина активних операцій страхових компаній розви-
  тих країн приходиться на покупку цінних бумаг.Такім чином
  можна зробити висновок, що державний кредит відрізняється від
  приватного за формою надання грошових коштів і за учас-
  никам угоди.
  В даний час держава стала виступати як
  кредитора, надавати кредитну допомогу тим галузям, у розвитку
  яких зацікавлене національне господарство в целом.Фінансі-
  вання житлового будівництва, створення інфраструктурою-
  ри, експортного виробництва здійснюється в багатьох країнах
  на пільгових умовах із широким використанням залучених
  средств.Прічіни активної участі держави як кредитора
  різні: небажання приватного капіталу розвивати галузі інф-
  раструктури через відсутність або нестачу високою при-
  Чи, надання допомоги національним експертам у боротьбі з іноземних-
  нимі конкурентами на міжнародному ринке.Волинскій зазначає-
  ет, що "поєднання кредитора і позичальника в особі сучасного
  держави може розглядатися як нове явище в кредит-
  но-фінансовій сфері ".
  Рух капіталу в сфері міжнародних економічних від-
  носіння, пов'язане з наданням валютних і товарних
  ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати проце-
  тов, називають міжнародним кредітом.В якості кредиторів і
  позичальників виступають банки, підприємства, держави, міжна-
  Цінні та регіональні організації.
  Форми міжнародного кредиту можна клоссіфіціровать по
  головними ознаками, що характеризує окремі сторони кредитних
  відносин.
  По термінах міжнародні кредити підрозділяються на крат-
  косрочние - до 1 року, середньострокові - від 1 року до 5 років і
  довгострокові - понад 5 років.
  За призначенням поділяють кредити комерційні, не-
  посередньо пов'язані із зовнішньою торгівлею та послугами; фі-
  нансових, які використовуються на інші цілі, включаючи погашення заборгованості по виплаті заробітної
  боргованості, купівлю цінних паперів, інвестиції; проміжні, перед-
  призначені для змішаних форм вивозу капіталів, товарів і
  послуг.
  Міжнародний кредит виконує такі функції:
  -перерозподіл позичкових капіталів між країнами
    з метою забезпечення безперервного процесу відтворення
    для досягнення максимального прибутку;
  -економії витрат обігу в сфері міжнародних розр-
    тов внаслідок розвитку безготівкових платежів;
  -прискорення концентрації і централізації капіталу.
  Також міжнародний кредит, розсовуючи кордону індивідуальні
  ного накопичення, сприяє створенню нових фірм.То Тобто можна
  зробити висновок, що міжнародний кредит виконує ті ж функції, що
  та інші форми кредиту, тільки в міжнародному аспекті.

  НЕОБХІДНІСТЬ І РОЛЬ КРЕДИТУ В УМОВАХ
  Товарно-грошові відносини.

  Кредит і грошова сфера перебувають у нерозривній
  едінстве.С появою кредитних грошей ця взваімосвязь стала
  особливо тесной.Історіческі кредитні гроші безпосередньо
  розвиваються з функції засобів платежу, а їх основою служить ме-
  металевий обращеніе.В той же час було б неправильно РАСК-
  прориву економічний зміст грошей за аналогією з металев-
  тичними деньгамі.Ето пов'язано з тим, що самі гроші стали
  складати основу платіжно-розрахункового механізма.По своєму спів-
  підтримання кредитні гроші є "боргове зобов'язання"; по
  своєю природою кредитні гроші є зобов'язанням
  "доставити відоме кількість загального еквівалента". слідів-
  вательно, кредитні гроші беруть на себе функції загального ек-
  вівалента.Так як процес звернення має властивість постійної
  відтворюваності, то передача кредитних зобов'язань стано-
  вітся основою платіжних отношеній.Такім чином, кредитні
  гроші - це паперові знаки вартості, що виникли замість золота
  на основі кредиту.
  Простежимо на прикладі сучасного механізму грошової
  емісії взаємозв'язок кредиту і грошових средств.Как відомо,
  сучасний грошовий обіг являє собою сукупність
  грошей, які виступають у готівковій та безготівковій формах.К перший
  виду відносяться банківські квитки, гроші центрального банку і
  розмінна монета, до другого - грошові кошти, що знаходяться на
  поточних рахунках, термінових і ощадних вкладах, комерційних і
  інших кредитних учрежденіях.По обсягу готівку значи-
  тельно поступається грошовим коштам, що знаходяться на банковскіч
  рахунках: банкноти і розмінна монета в сучасних умовах
  становлять лише близько 10% всіх грошових средств.То є однією
  грошової одиниці в готівковій формі відповідає дев'ять одиниць
  грошей у безготівковій форме.Прі цьому спостерігається тенденція
  поступового зниження частки готівкових грошей.
  В даний час розрахунки між приватними особами, підприєм-
  тіямі та установами проводяться перш за все з використанням-
  ем чеків і кредитних карток, застосування яких передбачає
  рух грошей у безготівковій формі.
  Між двома видами грошей існує прямий зв'язок: з одно-
  го виду гроші легко можуть переходити в інший і наоборот.Сле-
  дует проте відзначити, що гроші, що знаходяться на строкових і
  ощадних вкладах у банках, сильніше отлічаються від наявності-
  ді, ніж кошти на поточних рахунках: вони майже не бере участі-
  ють в розрахунках, не можуть бути перетворені на банкноти за першою
  вимогу вкладника, виконують функцію накопичення. Тому
  дана частина грошової маси носить назву "квазігрошей", тобто
  подібності грошей.
  В даний час банківський кредит став у звичайних усло-
  віях одою з головних причин зростання грошової маси в розвинених
  странах.Чем швидше зростає обсяг виданого кредиту у країнах-
  не, тим швидше зростає грошова масса.Западние еконо-
  мист розглядають банківський кредит як найважливіший еквівалент
  грошової маси і соостветственно джерело її роста.Ето докази-
  вають такі дані таблиці 1.

  Дані таблиці дозволяють зробити ряд висновків:
  - Відбувається постійне зростання обсягу внутрішнього кредиту і
  грошової маси;
  - Більш високими темпами збільшується обсяг кредиту в Італії;
  -зростання кредиту і грошової маси розрізняється в розглядає-
  екпортувати країнах, але в країнах, де кредит збільшується більш
  високими темпами, спостерігається найбільш швидке зростання де-
  ніжною маси.
  Отже, надання банківського кредиту є головним
  джерелом і, за висловом західних економістів, "еквівалентом"
  грошової масси.Профессор паризького інституту західних дослі-
  джень Ж.-А.Давід писав, що "в ході кредитування економіки
  банки модернізують свої вимоги до позичальників, тим самим ство-
  дають гроші проти вимоги ". При цьому неважливо, чи видають вони
  позику підприємствам, державі або приватним особам.
  Серед каналів емісії грошей деякі економісти називають
  випуск банкнот, але з цим можна погодитися лише з деякими
  оговоркамі.Во-перше, готівку в даний час займали-
  мают невелику питому вагу в загальній сумі грошової маси в
  розвинених странах.Во-друге, змінився сам механізм емісії на-
  особистих денег.Зарплату у готівковій формі в даний час напів-
  ють від 1% до 5% зайнятих в господарстві.
  Відому роль у зміну грошової маси в країні грає
  рух іноземних капіталов.Напрімер, інтенсивний приплив
  короткострокових капіталів у країну може призвести не тільки до
  активізації платіжного балансу, а й викликати збільшення грошово-
  ної маси, що є однією з причин інфляційного процесу.
  Порівняємо зміна виданих кредитів і грошової маси з
  індексом споживчих цін.
  На основі цих даних можна зробити висновок, що зміна
  індексу цін відбувається на тлі відповідної зміни кре-
  Діта та грошової масси.В країні з більш високими темпами інфля-
  ції - Італії - ця залежність проглядається чіткіше, ніж
  в країнах з більш низькими темпами інфляції (США і ФРН).
  З цього можна зробити висновок, що кредит у сучасному грошовому
  зверненні грає величезну роль, безготівкові гроші все більш
  витісняють налічние.Іменно на кредиті засновано функціонування
  економіки розвинених країн та їх грошовий обіг, Саме він є при-
  ляется фактором прискорення обігу грошових коштів; перераспре-
  ділячи їх у народному хозяйстве.Отметім, що "раніше механізм
  кредитного обігу відбивав в основному короткочасні теку-
  щие коливання товарної маси і, власне кажучи, не надавав обрат-
  ного впливу на її дінаміку.В даний час пристосування
  ня грошового обігу до загальних умов товарообігу спостеріга-
  дається в середньостроковій і довгостроковій перспективі.
  Як вже було зазначено, кредит виконує перерозподілить-
  тільну функцію в хозяйстве.Прі його допомогою вільні грошові
  капітали і доходи підприємств, особистого сектора, держави ак-
  кумулюються, тим самим відбувається перетворення цих грошових
  коштів у позиковий капітал.Через різні кредито-фінансові
  інститути, через весь кредитний механізм в цілому позиковий капі-
  тал перерозподіляється на основі повернення між різними
  галузями господарства, направляється в ті сфери, де відчувається нех-
  ватка вільних грошових средств.Тем самим компенсується не-
  достаток капіталу в одній галузі, забезпечується більш ефекти-
  активне використання грошових коштів, відбувається прискорення їх
  обороту, що забезпечує велику прібиль.Нужно відзначити, що
  кредит спрямовується в першу чергу в ті сфери, які
  забезпечують отримання більшого прибутку або яким віддається
  перевагу у відповідності із загальнонаціональними програмами
  розвитку економікі.Кредіт сприяє "вирівнювання галузевих
  норм прибутку в середню, підвищенню маси прибутку, що забезпечувала-
  ет регулювання виробничих пропорцій і керування
  сукупним грошовим капіталом в інтересах усього суспільства в це-
  лом ".
  Кредит виконує функцію економії витрат обігу
  за допомогою впливу на структуру грошової маси, платіжного
  обігу, швидкості обігу денег.С виникненням кредиту поя-
  вилися найпростіші форми кредитних грошей: боргові обязательст-
  ва, векселі, чеки. Кредит сприяє поступовому заміщенню
  повноцінних грошей кредитними, а потім витіснення золота з про-
  ращенія.Современний кредит також виконує функції економії
  витрат обігу, сприяючи розвитку різноманітних засобів
  використання банківських рахунків та вкладів, депозитних сертифікова-
  катів, кредитних карток і різних рахунків типу НАУ, АТС, ви-
  тиснення готівкового платіжного обігу безготівковим, прискоренню
  руху грошових потоків.
  Величезне значення в економіці має фактор времені.Еконо-
  мія часу обігу капіталу збільшує час його вироб-
  дітельного функціонування, забезпечує розширення вироб-
  ництва і зростання прібилі.Благодаря кредитного механізму відбувалося
  дит більш швидкий процесконцентрації капіталу і його центру-
  лізації, що також призводить до збільшення прибутку і до зменшено-
  нію витрат обігу.

  КРЕДИТ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

  Кредит у сучасних умовах є об'єктом активного
  державного регулірованія.Вообще, грошовим кредитним регу-
  воджується називають сукупність заходів держави, рег-
  ламентірующіх діяльність грошово-кредитної системи, показників
  Чи грошового обігу та кредиту, ринки позичкових капіталів, поря-
  док безготівкових розрахунків з метою впливу на еконо-
  ку.Центральний банк головний, але не єдиний орган регулює-
  ванія.Существует цілий комплекс регулюючих органов.Осущест-
  вляя кредитне регулювання, держава переслідує наступні
  мети: впливаючи на кредитну діяльність комерційних банків
  і направляючи регулювання на розширення або скорочення креди-
  тування економіки, воно, таким чином, досягає стабільного раз-
  витія внутрішньої економіки, зміцнення грошового обігу, під-
  держки національних експертів на зовнішньому ринке.Такім обра-
  зом, вплив на кредит дозволяє досягти більш глибоких
  стратегічних завдань розвитку всього господарства в целом.Напрі-
  заходів, нестача у підприємств вільних грошових коштів зат-
  рудняет здійснення комерційних справ, внутрішніх інвести-
  цій і т.д. З іншого боку, надмірна грошова маса має
  свої недоліки: знецінення грошей, як наслідок, зниження жиз-
  ненного рівня населення, погіршення валютного становища в стра-
  не.Соответственно в першому випадку грошово-кредитна політика
  повинна бути спрямована на розширення кредитної діяльності
  банків, а в другому випадку - на її скорочення, переходу до полі-
  тику "дорогих грошей". Потрібно зазначити, що за допомогою кредитного
  регулювання держава прагне пом'якшити економічні
  кризи, стримати зростання інфляції, з метою підтримання кон'юктури
  держава використовує кредит для стимулювання капіталовло-
  жений в різні галузі народного хозяйства.Кредітная полі-
  тика здійснюється непрямими і прямими методами віз-
  действія.Разлічіе між ними полягає в тому, що центральний
  банк або надає опосередкований вплив через ліквідність
  кредитних установ, або встановлює ліміти кредитування
  економіки (тобто кількісні обмеження кредиту).

  ФОРМИ КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  Вище мною були визначені завдання державного регульоров-
  вання, було розглянуто дві форми впливу на кредит - пряма
  і непряма. Розглянемо більш докладно форми кредитного регу-
  воджується.
    Рефінансування комерційних банків.
  Термін "рефінансування" означає отримання грошових
  коштів кредитними установами від центрального банка.Цент-
  ральний банк може видавати кредити комерційним банкам різних-
  ми путямі.Наіболее типовий випадок - переоблік векселів, н
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status