ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Про банківські кредити та їх ліквідності
       

   

  Банківська справа
  ВСТУП

  У цих умовах, у зв'язку з переходом до ринку і децентра-
  лізація економіки підвищуються ризики комерційних банків. Ризик по-
  вишается у зв'язку з розукрупнення кредитних установ і їх комп-
  мерціалізаціей.
  Теорія ризиків розроблена на основі світовій банківській прак-
  тики і в стартовий період може бути прийнята за основу. Найбільш
  складним представляється освоєння прийомів управління ризиками -
  приватними ризиками і загальним ризиком банку. Тому основними направ-
  леніямі розробки теми "Кредитні ризики" обрані: методи оцінки
  кредитоспроможності клієнтів комерційних банків на основі фінан-
  сових коефіцієнтів, шляхом аналізу грошового потоку та менеджменту
  підприємства, розробка методики складання картотеки кредітос-
  пособності та аналізу кредитного портфеля, розробка форми техні-
  ко-економічного обгрунтування з урахуванням усіх чинників кредитного
  ризику.
  Об'єктом дослідження були великі і середні акціонерні
  підприємства, підприємства малого бізнесу, спільні підприємства
  різних комерційних банків.

  СВІТОВА БАНКІВСЬКА ПРАКТИКА ОЦІНКИ КРЕДІ-
  Тоспроможність КЛІЄНТА НА ОСНОВІ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ.

  Кредитоспроможність позичальника означає здатність юридичної
  або фізичної особи повністю і в строк розрахуватися за своїми
  борговими зобов'язаннями. У нашій банківській практиці до кредитної
  реформи 1930-1932 рр.. кредитоспроможність трактувалася як прису-
  ний особі вміння, тобто бажання, поєднане з можливістю оправ-
  дати її довіру, справно виконувати прийнятий на себе обов'язок,
  своєчасно погасити видане обязательство.1)
  Кредитоспроможність клієнта у світовій банківській практиці є при-
  лялась і є одним з основних об'єктів оцінки при визначенні
  нии доцільності і форм кредитних відносин. Здатність до
  повернення боргу зв'язується з моральними якостями клієнта, його
  мистецтвом і родом занять, ступенем вкладення капіталу в нерухомість-
  моє майно, можливістю заробити кошти для погашення
  позики та інших зобов'язань у ході процесу виробництва і обра-
  домлення.
  Ще наприкінці XIX ст. Н.Х. Бунге в роботі "Теорія кредиту" при-
  водить висловлювання французького банкіра Ло: "Надаючи довіру,
  ми звертаємо увагу на їх (клієнтів) чесність - вона переконує
  нас у тому, що ми не будемо обмануті; на їхнє мистецтво - воно дає
  нам надію, що вони не помилитись в розрахунках; на їхній рід занять
  - Цим визначається надія на відсоток, який ми очікуємо ".
  Слід також відзначити, що якщо Н.Х. Бунге пов'язував креди-
  тоспроможність з найбільшою нерухомістю капіталу і вважав га-
  рантьє повернення боргу вкладення коштів у нерухомість, то багато
  економісти дотримувалися іншої позиції. В якості основи креди-
  тоспроможність вони розглядали здатність позичальника заробити
  кошти для погашення позики в ході нормального кругообігу фон-
  дов. Наприклад, В.П. Косинський підкреслював: "Кредитоспроможність з-
  змінюється тими умовами, які гарантують, що капітал буде
  відтворений, а не загине ". Я несовсем згодна з позицією
  Н.Х. Бунге, оскільки для того, щоб погасити кредит і відсотки
  по ньому капітал повинен бути вкладений в основному в ліквідні активи,
  що приносять дохід (такі, як бистрореалізуемий товар, цінні бу-
  маги першокласних емітентів). Якщо ж капітал буде вкладений у
  нерухомість, то в екстремальних умовах підприємство не зможе
  швидко вивільнити кошти для погашення своїх зобов'язань. Хо-
  тя якщо продавати нерухомість протягом більшого періоду време-
  ні, то можна отримати більшу суму. Нерухомість можна слід придбати
  тать в умовах сильної інфляції, тому що це гарантуватиме
  капітал від знецінення. У цих же умовах для забезпечення зведення-
  рату позички доцільно використовувати заставу, в тому числі і іпоте-
  ку.
  Тому, на нашу думку кредитоспроможність позичальника основи-
  ється на моральні якості клієнта і його здатності програвання
  вести авансовані кошти для погашення боргу.
  При оцінці фінансової стійкості клієнта використовується тер-
  хв платоспроможності. Кредитоспроможність позичальника на відміну від
  його платоспроможності не фіксує неплатежі за минулий період
  або на будь-яку дату, а прогнозує його платоспроможність на
  найближчу перспективу. Оцінюється вона на основі системи показу-
  телей, які відображають розміщення і джерела обігових коштів,
  результати господарсько-фінансової діяльності позичальника. Вибір
  показників залежить від типу економіки, ступеня розвитку ринкових
  відносин, особливостей побудови балансу та інших форм звіт-
  ності клієнтів, їхніх галузевих особливостей, форми власності.
  Наприклад, Болгарський Народний банк (Центральний Банк Болгарії)
  вимірює платоспроможність в днях обороту простроченого боргу.
  У нашій країні за системи централізованого планового управ-
  ління економікою банк при оцінці фінансової стійкості клієнта,
  при поділі на "добре" і "погано" працюють, тобто при визна-
  леніі їх кредитоспроможності, керувався в основному показу-
  телямі виконанню плану, з огляду на одночасно і характер размеще-
  ня оборотних коштів. На жаль, критерій фінансової стійкості-
  с-клієнта поступався місцем критерієм нродохозяйственной необхід-
  мости підтримки даного виду виробничої діяльності,
  коли вирішувалося питання про можливість і режимі кредитування. У усло-
  віях ринкової економіки на перше місце висувається кредітоспо-
  можності клієнта.
  Банки з розвиненою ринковою економікою застосовують складну систе-
  му великої кількості показників для оцінки кредитоспроможності
  клієнтів. Ця система діфференціірована залежно від характе-
  ра позичальника (фірма, приватна особа, вид діяльності), а також мо-
  жет грунтуватися як на сальдових, так і оборотних показниках
  звітності клієнта. Так, Світовий банк використовує наступну систе-
  му фінансових коефіцієнтів, що складається з п'яти груп:
  I. Коефіцієнти ліквідності.
  Показують здатність фірми відповідати за своїми короткостроковими
  зобов'язаннями.

  1. Коефіцієнт Поточні активи
      поточної = ???????????????????????? ;
      ліквідності (%). Поточні пасиви
      (Покриття). (зобов'язання).

  Поточні активи = Готівкові гроші + дебітори-нетто (дебітори -
  резерв на покриття ненадійних боргів) + запаси + інші активи.
  Зобов `язання = Короткострокові кредити + розрахунки з оплати +
  витрати на довгостроковий кредит у поточному році + інші поточні
  пасиви.

      Готівка + ліквідні цінні
  2. Коефіцієнт папери + рахунки до одержання
      "швидкої" (дебітори).
      ліквідності (%).= ???????????????????????????????.< br />      Поточні пасиви (зобов'язання)

  II. Коефіцієнти ефективності або активності (показники
  оборотності).
  Показують, наскільки ефективно фірма використовує свої активи
  для генерування продажів.

    Чисті рахунку до отримання
  1. Рахунки до одержання (дебітори - нетто).
      (дебітори) у днях = ????????????????????? ;
      оборота.Однодневние продажу
  (або чисті продажі/365 дн.)

  Чисті продажі = Виручка в частині трудових витрат, сировина, топ-
  ливо, частина непрямих витрат.

      Запаси (середня величина).
  2.а) Запаси в днях = ??????????????????????????? ;
  обороту. Витрати по проданої
    продукції/365 днів.

    Витрати по проданої
     б) Оборот запасовпродукціі/365 днів.
  раз = ????????????????????????? ;
  Запаси (середня величина).

    Об'єм продажів (виторг від
  3. Оборотність реалізації).
      основних засобів. = ?????????????????????????? ;
    Чисті основні засоби
     (нетто).

  4. Оборотність Об'єм продажів
      активів. = ???????????????? .
      Активи

  III. Коефіцієнти фінансового левеража.
  Показують здатність фірми відповідати як за короткостроковими,
  так і за довгостроковими зобов'язаннями.

  1. ЗадолженностьЗадолженность всього
      до активів = ???????????????????????;< br />     (LEV),% Активи всього


  2. Заборгованість Заборгованість всього
      до капіталу = ??????????????????????????;< br />     (DE),% Капітал акціонерної фірми


  3. Заборгованість Заборгованість всього
      до оборотних = ???????????????????????????????? ;
      активів Матеріальні оборотні кошти


  Матеріальні оборотні кошти = Акціонерний капрітал - Гуд-
  вілл.
  Гудвіл = Різниця між ціною купівлі та реальною ціною компа-
  панії.
  IV. Операційні коефіцієнти або коефіцієнти прибутковості.
  Показують ефективність роботи фірми за допомогою відносини
  обсягів продажів і прибутків до обсягу продажів, активів і власне-
  му капіталу.
  а) Показники, що характеризують норму прибутковості.


  1. Загальна Валовий прибуток
      рентабельність = ??????????????????????????? ;
       (%). Чисті продажі

  Чисті продажі = Об'єм продажів - витрати на продані товари
  - Знос основних засобів.


  2. Чистий операційний Чистий операційний прибуток
      рентабельність,% = ???????????????????????????;< br />    Чисті продажі

  Чистий операційний прибуток = Валовий прибуток - адміністра-
  тивні та інші загальні витрати - відсотки + (-) інші доходи і
  витрати - податки.

  Чистий прибуток (після сплати
  3. Рентабельність податків).
      чистого прибутку,% = ?????????????????????????? .
  Чисті продажі.

  б) Норма прибутку на активи.


  1. Прибуток кЧістая прибуток
      активів,% = ????????????????;< br />     Активи


  2. Прибуток кЧістая прибуток
      чистому = ??????????????????? ;
      капіталу,% Чистий капітал фірми
      (акціонерний капітал).


  3. Прибуток до
      обичномуЧістая прибуток
      акціонерному = ???????????????????? .
      капіталу,% Сума звичайних акцій
     фірми.

      V. "Ринкові" коефіцієнти.
  Чи відбиває ринкову фінансову оцінку капіталу фірми.

     Чистий прибуток, що розподіляється
  1. Дохід жодних дивіденд за звичайними акціями
      акцію .= ??????????????????????????????? ;
     Середня кількість простих акцій


  2. Дивідендний Річний дивіденд на 1 акцію.
      дохід. = ??????????????????????????????;< Br /> Середня ринкова ціна 1 акції.


  3. Виплати кНалічний дивіденд на 1 акцію.
      резерву. = ??????????????????????????????;< Br />     Дивіденди на 1 акцію.


  4. Відношення ціни Ринкова ціна 1 акції.
      до доходу на 1 = ?????????????????????? ;
      акцію.Доход на акцію.


  5. Відношення ринкової Ринкова ціна 1 акції.
      та облікової ціни = ?????????????????????? .
      акції. Оцінка акції в обліку
    компанії.

  Можна виділити ще однієї групи коефіцієнтів. Це коеффіціен-
  ти обслуговування боргу. До них відноситься коефіцієнт покриття про-
  центів.
    Прибуток до сплати відсотків
  1. Покриття процентові податків.
       (раз) .= ??????????????????????????;< br /> Відсотки.

  Викладена система коефіцієнтів модифікується в різних
  країнах, використовується різний набір фінансових коефіцієнтів, раз-
  личать методики розрахунку різних коефіцієнтів, використовуються
  різні терміни при позначенні коефіцієнтів. Різниця пов'язано
  також до класифікації активів за ступенем ліквідності. Найбільш
  широко прийнята така система класифікації ліквідних активів.
  Наприклад, Американськими комерційними банками виділяються сле-
  дмуть групи ліквідних активів.
  1) Короткострокові цінні папери федерального уряду,
  такі, наприклад, як казначейські векселі, зазвичай вважаються висо-
  коліквіднимі, оскільки ринкові ціни цих паперів лише незначну-
  тельго міняються з дня на день, а також тому, що вони можуть
  бути без праці продані на фінансових ринках, причому витрати з-
  вершенія угоди будуть дуже невеликі. Однак, на відміну від де-
  Нег, ці активи не є абсолютно ліквідними.
  2) Акції і довгострокові облігації, випущені в обіг
  приватними корпорації, мають меншу ліквідність, ніж краткос-
  рочние цінні папери федерального уряду. Ціни цих акти-
  вов значно сильніше змінюються з часом, і плата,
  що стягується за здійснення операцій з такими паперами, кілька
  вище. Такі активи мають проміжним і середнім рівнем
  ліквідності.
  3) Нерухомість (наприклад, будинок, ферма, магазин) надзвичайно
  неліквідні. Ринкові ціни на нерухомість дуже мінливі і їх
  важко передбачити до здійснення операції. Пошуки покупця будинку
  або земельної ділянки найчастіше займають багато місяців, а витратиш-
  ки на вчинення правочину (гонорари брокерів, реклама, плата за
  юридичне оформлення) можуть бути досить великі.
  Хоча досконала ліквідність грошей робить їх ідеальним засоб-
  твом накопичення протягом коротких періодів часу. грошам
  властивий той недолік, що власнику грошових активів часто при-
  ходітся жертвувати тим доходом, який міг бути отриманий при ис-
  користуванні менш ліквідного активу. Готівкові гроші, поміщені
  на деякі види банківських рахунків, не приносять власнику ні-
  якого процентного дохода.В періоди швидкої інфляції гроші як
  засіб нагромадження втрачають свою привабливість не дивлячись на їх
  високу ліквідність. Якщо на карбованець можна буде купити все менше
  кількість товарів, то люди захочуть зберігати вартість у грошовій
  формі під час дуже коротких періодів часу.
  Федеральні резервні банки використовують наступну класифікації
  цію ліквідних активів:

  Ліквідні активи 1 класу:
  1. Готівкові гроші
  2. Трансакційні депозити
  в тому числі:
  - Вклади до запитання
  - Інші чекові депозити
  Ліквідні активи 2 класу:
  1. Взаємні фонди грошового ринку
  2. Депозитні рахунки грошового ринку
  3. Ощадні вклади
  4. Строкові вклади
  5. Одноденні угоди про зворотний викуп
  6. Одноденні позики в євродоларах та інше
  Ліквідні активи 3 класу:
  1. Нерухомість.

  Трансакційні депозити - це такі депозити, кошти з ко-
  торих можуть бути переведені іншим особам у вигляді платежів за сдел-
  кам, які здійснюються за допомогою чеків або електронних грошових пе-
  реводов.
  Вклади до запитання - це вклади, що не приносять відсотка.
  але дозволяють їх власникам користуватися чеками та електронними
  переказами.
  Інші чекові депозити відрізняються від вкладів до востребова-
  ня тим, що приносять відсоток.
  Взаємні фонди грошового ринку - незалежні фінансові пос-
  реднікі, які продають гроші для покупки короткострокових цінних
  паперів з фіксованим відсотком. Майже весь прибуток від цих цінних
  паперів (за винятком невеликої плати за послуги) переходить до володів-
  ЦАМ титулів власності. Оскільки купуються цінні папери
  мають дуже стійку номінальну вартість, фонди можуть гаран-
  тіровать, що вартість одного титулу власності буде посто-
  янной (і рівної 1 долару). Взаємні фонди грошового ринку пре-
  доставляють їх акціонерам обмежені можливості для полбзованія
  чеками та електронними переказами, але на практиці ці фонди горазо-
  до рідше використовуються для здійснення платежів, ніж звичайні тран-
  сакціонние депозити.
  Депозитні рахунки грошового ринку - спеціальні внески в депо-
  зітних інститути, подібні з взаємними фондами грошового ринку.
  Ощадні вклади - що приносять відсоток вклади у депозит-
  них інститутах, кошти з яких можуть бути изьяты без штрафу
  в будь-який момент; ці внески не надають їх власникам прав на
  користування чеками. Поява в останні роки спеціальних бан-
  ківських автоматів, що дозволяють мати цілодобовий доступ до де-
  депозитними коштами, вміщених на ощадні вклади, підвищило
  ліквідність цих активів.
  Строкові вклади - що приносять відсоток вклади в депозитних інс-
  титут, кошти з яких можуть бути изьяты без штрафу тільки
  після закінчення встановленого в договорі періоду. На практиці,
  штрафи за передчасне вилучення вкладу не дуже великі, що де-
  гавкає ці вклади майже такими ж ліквідними, як ощадні.
  Одноденні угоди про зворотний викуп - короткострокові
  ліквідні активи, які надають собою договори про згоду фірми
  чи приватної особи придбати у фінансової установи цінні папери,
  з тим, щоб перепродати їх назад на наступний же день по заробітній платі й
  неї обмовиенной ціною.
  Одноденні позики в євродоларах - короткострокові ліквідні
  активи, аналогічні угодам про зворотний викуп, що служать для
  операцій з доларовими фондами, що знаходяться на балансах депозит-
  них інститутів поза США.
  Оцінка кредитоспроможності клієнтів французькими комерційними
  банками включає три блоки: 3)
  1) оцінка підприємства та аналіз його балансу, а також іншої
  звітності;
  2) оцінка кредитоспроможності клієнтів на основі методик, при-
  нятих окремими комерційними банками;
  3) використання для оцінки кредитоспроможності даних карто-
  теки Банку Франції.
  При оцінці підприємства банк цікавиться наступними питання-
  ми:
  - Характер діяльності підприємства і тривалість його функ-
  ціонірованія;
  - Фактори виробництва:
  а) трудові ресурси в розрізі керівників, управлінців і
  персоналу (освіта, компетентність, вік керівника, на-
  відмінність у нього наступників, частота пересування управлінців по ра-
  бочім місцях, структура персоналу, показники простою, спів-
  ня оплати праці і доданої вартості);
  б) виробничі ресурси (співвідношення амортизації і амор-
  тізіруемих засобів, рівень інвестицій);
  в) фінансові ресурси;
  г) економічне середовище (на якій стадії життєвого циклу на-
  ходітся випускається продукція, чи є підприємство монополь-
  вим виробником, умови конкуренції, стадія розвитку ринку
  основної продукції підприємства, комерційна політика фірми, сте-
  пень освоєння прийомів і методів маркетингу).
  Баланс комерційного банку включає статті активу, статті
  пасиву і рахунок результатів діяльності. В активі балансу при
  аналізі виділяються три складові частини: імобілізовані активи
  (основні фонди), оборотні засоби (запаси, дебітори, інші) і
  готівка (каса, гроші на рахунку в банку, цінні буму-
  ги). Пасив балансу поділяється на постійні ресурси, кредиторську
  заборгованість і готівку (овердрафт, врахування векселів).
  На підставі рахунка результатів діяльності визначаються наступних
  щие показники:
  табл.1
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />      ? Показник? Метод визначення?
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />      ? Виручка від реаліазаціі.??
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />      ? Валовий комерційний? Виручка від реалізації мінус?
       ? дохід чи комерційна? вартість придбаних товарно-?
       ? маржа (ВД). ? матеріальних цінностей і готових?
       ?? виробів. ?
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />      ? Додана вартість? ВД мінус експлуатаційні витр-?
       ? (ДС). ? ди (адміністративні, на субпод-?
       ?? рядчіков). ?
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />      ? Валовий експлуатаційними? ДС мінус витрати на зарплату,?
       ? ний дохід (ЗЕД). ? мінус витрати на зарплату, мінус?
       ?? оплата відпусток. ?
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />      ? Валовий експлуатаційними? ЗЕД мінус сплата відсотків за?
       ? ний результат (ВЕР). ? кредит плюс дохід від вкладення?
       ?? коштів в інші підприємства і?
       ?? мінус відрахування до фонду ризику. ?
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />      ? Прибуток, який може? ВЕР мінус прибуток, розподіляє-?
       ? бути використана для? травня між працівниками підприєм-?
       ? самофінансування (СФ)? нальний мінус податки на прибуток. ?
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />      ? Чистий прибуток (П). ? СФ плюс або мінус випадкові до-?
       ?? ходи (витрати) мінус амортизат-?
       ?? ція нерухомості.?
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />
  Баланс та інші форми звітності використовуються, по-перше, для
  оцінки співвідношення сальдових показників і, по-друге, для розр-
  та коефіцієнтів кредитоспроможності на основі оборотних показників
  лей (аналіз грошового потоку підприємства). Предметом аналізу є при-
  ляють такі пропорції, як співвідношення довгострокової задолженнос-
  ти і власних коштів, співвідношення стабільних власних ре-
  сурсів і суми активів, динаміка витрат і збитків у порівнянні з
  темпами зростання виробництва і т.д. Дані звітності фірми зіставле-
  тавляются з даними зведеного балансу, який складається на ос-
  нове балансів однорідних підприємств. Одним з основних напрям-
  ний аналізу даних балансу є визначення банківського рис-
  ка.
  Показники стану готівки оцінюються з урахуванням
  рівня розвитку підприємства, його рентабельності і якості піт-
  ребності в обігових коштах. Останнє вивчається на основі по-
  казателей швидкості обігу залишків сировини і готової продукції на
  складі, а також термінів розрахунку з постачальниками.
  Як один з варіантів приватної методики оцінки креди-
  тоспосбності клієнта комерційним банком можна навести методику
  банку Credit Lione. Ця методика побудована на оборотних даних
  клієнта, що містяться в рахунку результатів. Методика
  собою систему оцінки, побудовану на п'яти коефіцієнтах:

     ЗЕД
  К1 = ??????? ;
     ДС

  Цей коефіцієнт характеризує співвідношення Валового експлуа-
  таціонного доходу та доданої вартості. З таблиці 1 видно,
  ЗЕД та ДС розрізняються на величину трудових витрат. К1 показує
  яка частина знову створеної вартості використана на внутрішні
  потреби підприємства (на оплату праці в різних формах). Чим біль-
  Шая частина ДС використовується для внутрішніх потреб, "проїдається"
  підприємством, тим менше залишається коштів для подальшого роз-
  ку підприємства.

    Фінансові витрати
  К2 = ???????????????????? ;
       ДС

  Даний коефіцієнт показує, яка частина новоствореної
  вартості використана для покриття фінансових витрат (проце-
  тов і податків).

    Капіталовкладення за рік
  К3 = ????????????????????????? ;
  ДС

  К3 відображає, яка частина ДС використана для технічного пе-
  ревооруженія підприємства.

    Довгострокові зобов'язання
  К4 = ??????????????????????????? ;
     ДС

  К4 показує, протягом якого терміну можуть бути погашені
  довгострокові боргові зобов'язання за рахунок доданої стоімос-
  ти. Тому цей коефіцієнт використовується для оцінки правомернос-
  ти термінів довгострокових позик клієнтам.

    Чисте сальдо готівки
  К5 = ??????????????????????????? .
      Оборот

  К5 характеризує походження залишку коштів на розрахунковому
  рахунку.
  Для нашої практики можна використовувати коефіцієнти К1, К2 і
  К5.

  Кожен з показників оцінюється в межах чотирьох балів,
  визначається загальний підсумок в балах. До цього підсумку додаються літератур-
  ри А, Б, С і Д в залежності від достатності власного капі-
  тала. Достатність власного капіталу оцінюється на основі
  співвідношення власного капіталу та доданої вартості. Норма
  зазначеного співвідношення - 20%. Сума балів і літер визначають
  рівень кредитоспроможності клієнта.
  Враховуються також і дані картотеки Банку Франції. Ця кар-
  тотека має чотири розділи. У першому підприємства поділяються на
  10 груп залежно від розміру активу балансу. Кожній групі
  присвоюється певна буква, літер (від А до К). Другий раз-
  справ є розділом кредитної котирування, що виражає довіру,
  яке може бути допущено щодо підприємств. Ця Котир-
  ка осановивается на вивченні фінансової ситуації і рентабельнос-
  ти, а також на оцінці керівників, власників капіталів і
  підприємств, з якими клієнт має тісні комерційні зв'язки.
  Кредитна котирування довгих підприємства на 7 груп, які присвоюються-
  вають шифри від 0 до 6.
  Третій розділ класифікує підприємства за їх платоспроможний-
  ності. Банк Франції фіксує всі випадки неплатежів і в залежність для
  мости від цього поділяє клієнтів комерційних банків на тир
  групи, яким присвоюються шифри 7,8 або 9. Шифр 7 означає
  пунктуальність у платежах, відсутність реальних труднощів у де-
  ніжних засобах на протязі року. Шифр 8 да у тимчасових зат-
  рудненіях, пов'язаних з наявністю грошових коштів, які не ста-
  вят під серйозну загрозу платоспроможність підприємства. Шифр 9
  означає, що платоспроможність підприємства сильно скомпрометі-
  ваний.
  Четвертий розділ картотеки ділить всіх клієнтів на дві групи:
  підприємства, векселі та цінні папери яких можуть бути переобліковані-
  ни чи ні в Банку Франції (підпис підприємства визнається Банком
  Франції, або визнання підпису відкладено до розгляду далекої-
  шей звітності).
  Методики оцінки кредитоспроможності клієнта диференційовані
  залежно від характеру клієнта (його галузевої належності,
  форм власності), різні для фірм та приватних осіб. Наприклад,
  у Франції оцінка кредитоспроможності при видачі споживчого
  кредиту відрізняється від підходу до вивчення кредитоспроможності
  підприємств, викладеного вище.
  Таким чином, для країн з розвиненою ринковою економікою ха-
  рактерни складні і диференційовані по клієнтам і банкам мето-
  дики оцінки кредитоспроможності клієнтів. Ця диференціація соче-
  шається з єдиним принциповим підходом до оцінки кредітоспособ-
  ності, який регулюється Центральним банком. Методики визна-
  лення кредитоспроможності можуть грунтуватися як на сальдових, так
  і на оборотних показниках звітності; враховуються особливості
  побудови звітності підприємств.


       СПОСОБИ оцінки кредитного портфеля У СВІТОВІЙ
     БАНКІВСЬКОЇ ПРАКТИЦІ.

  Система аналізу кредитного портфеля включає такі еле-
  менти:
  1. Оцінка якості кредитів, що становлять кредитний портфель.
  2. Визначення структури портфеля на основі якості кредитів
  і оцінка цієї структури на основі вивчення її динаміки.
  3. Визначення достатньої величини резервів для покриття
  збитків за позиками на основі структури кредитного портфеля.
  У світовій банківській практиці застосовуються різні системи
  оцінки якості кредитів.
  Розглянемо номерну систему.
  ?????????????????????????????????????????????????? ???????< br /> ? Рей-? Класифікація? Ознаки?
  ? тінг? ? ?
  ?????????????????????????????????????????????????? ???????< br /> ? 0? Неклассіфіціро-? Оцінка кредиту незавершена або?
  ? ? ванні позики. ? потрібна переоцінка якості?
  ? ? ? позики.?
  ?????????????????????????????????????????????????? ???????< br /> ? 1? Кредити високого? Першокласний позичальник за рівнем?
  ? ? якості (Прайм)? кредитоспроможності. Повне та в?
  ? ? ? термін погашення боргу в минулому. ?
  ? ? ? Потужний грошовий потік. Первоклас-?
  ? ? ? ний заставу. Привабливі для?
  ? ? ? банку характеристики позики, тобто ?
  ? ? ? мета, термін та порядок погашення?
  ? ? ? позики.?
  ?????????????????????????????????????????????????? ???????< br /> ? 2? Кредити високого? Хороший рівень кредітоспособнос-?
  ? ? якості. ? ти, наприклад, не нижче 2 класу. ?
  ? ? ? Достатній для погашення позики?
  ? ? ? приплив коштів. Гарна кредитна?
  ? ? ? передісторія. Солідний заставу.?
  ? ? ? Привабливі для банку характе-?
  ? ? ? теристик позики. ?
  ?????????????????????????????????????????????????? ???????< br /> ? 3? Задовільний-? Прийнятне фінансове становище?
  ? ? ний. ? клієнта (не нижче 3 класу). Хо-?
  ? ? ? рошее погашення боргу за минулий період?
  ? ? ? (рідкісна нетривала прос-?
  ? ? ? рочки банку). Достатній заставу. ?
  ? ? ? Характеристики позики: револьвер-?
  ? ? ? ний кредит (у якого відсутня?
  ? ? ? графік погашення по частинах і весь?
  ? ? ? борг погашається одразу) або возоб-?
  ? ? ? новляемий кредит (кредит в обо-?
  ? ? ? ротні засобу, що наданих?
  ? ? ? тавляется в межах кредитної?
  ? ? ? лінії у міру потреби в ССУ-?
  ? ? ? де; в міру скорочення боргу і?
  ? ? ? вивільненні кредитної лінії ви-?
  ? ? ? дача позики поновлюється). ?
  ?????????????????????????????????????????????????? ???????< br /> ? 4? Граничний.? Нестійка кредітоспосбность?
  ? ? ? клієнта в минулі періоди, недос-?
  ? ? ? таточний заставу. Позика видана під?
  ? ? ? гарантію. Необхідний постійний?
  ? ? ? контроль. ?
  ?????????????????????????????????????????????????? ???????< br /> ? 5? Якість кредиту? Повернення позики сумнівно. ?
  ? ? гірше граничного? Потрібно додаткове угоді-?
  ? ? ? ня про порядок погашення боргу. ?
  ?????????????????????????????????????????????????? ???????< br /> ? 6? Втрати.? Основний борг і відсотки не?
  ? ? ? погашаються. ?
  ?????????????????????????????????????????????????? ???????< br /> Крім номерний системи оцінки кредитного портфеля існує
  ще й бальна система:

  ?????????????????????????????????????????????????? ??????< br /> ? Критерії якості позики? Бали?
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????< br /> ? А. Призначення та сума боргу. ??
  ? 1. Призначення розумно і сума повністю? 20?
  ? виправдана.??
  ? 2. Призначення сумнівне, сума прийнятна? 15?
  ? 3. Призначення непереконливо, сума пробле-? 8?
  ? матичного.??
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????< br /> ? В. Фінансове становище позичальника. ??
  ? 1. Дуже сильно поточне і колишнє фінансове? 40?
  ? становище. Сильний і стабільний приплив??
  ? коштів. (1 клас ).??< br /> ? 2. Гарне фінансове становище. Сильний? 30?
  ? приплив коштів. (2 клас). ??
  ???
  ? ......................................... ??
  ? 5. Позичальник недавно багато втратив, приплив? 4?
  ? коштів слабкий. (некредитоспроможних ).??< br /> ?????????????????????????????????????????????????? ??????< br /> ? С. Застава.??
  ? 1. Чи не потрібна застава або надається обшир-? 30?
  ? ний грошову заставу.??
  ? 2. Значний ліквідний заставу. ? 25?
  ? 3. Достатня застава прийнятної ліквідності. ? 15?
  ? 4. Достатній заставу, але обмеженою? 12?
  ? ліквідності. ??
  ? 5. Недостатня застава невисокої якості. ? 8?
  ? 6. Немає прийнятного застави. ? 2?
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????< br /> ? D. Термін та схема погашення позики. ??
  ? 1. Короткостроковий самоліквідується кредит,? 30?
  ? хороший вторинний джерело погашення.??
  ? 2. Середньостроковий кредит з погашенням боргу? 25?
  ? частинами протягом терміну позики, потужний??
  ? приплив коштів.??
  ? 3. Середньостроковий кредит, одноразове пога-? 20?
  ? шеніе в кінці терміну, середній приплив??
  ? коштів.??
  ? 4. Довгострокова позика, погашається частинами,? 12?
  ? невпевненість у притоці засобів, достатній-??
  ? них для погашення боргу.??
  ? 5. Довгостроковий кредит, вторинних джерел? 5?
  ? погашення немає. ??
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????< br /> ? Е. Кредитна інформація на позичальника. ??
  ? 1. Чудові відносини в минулому з позику-? 25?
  ? щіком. ??
  ? 2. Гарні кредитні відгуки з надійних? 20?
  ? джерел. ??
  ? 3. Обмежені відгуки, але немає негативної? 15?
  ? інформації. ??
  ? 4. Ні відгуків. ? 9?
  ? 5. Несприятливі відгуки. ? 0?
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????< br /> ? F. Взаємовідносини з позичальником. ??
  ? 1. Існують постійні вигідні відносини. ? 10?
  ? 2. Існують посередні відносини або? 4?
  ? ніяких. ??
  ? 3. Банк несе втрати на відносинах з заемщі-? 2?
  ? ком. ??
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????< br /> ? G. Ціна кредиту.??
  ? 1. Вище звичайної для кредиту даної якості.? 8?
  ? 2. У відповідності з якістю кредиту. ? 5?
  ? 3. Нижче звичайної для даної якості кредиту.? 0?
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????< br /> Рейтинг якості кредитів на основі балів:

  1. Найкращі 163-140
  2. Висока якість 139-118
  3. Задовільні 117-85
  4. Граничний 84-65
  5. Гірше предельного64 і нижче.

  Система бальної оцінки дозволяє визначити структуру кре-
  дітного портфеля за звітний період і порівняти її з попередніми
  періодами і на основі цього виявити позитивний або негативного
  вий тренд.
  Позитивний тренд - зростання питомої ваги найкращих кредитів
  і кредитів високої якості.
  Негативний тренд - зростання частки кредитів граничного рівня і
  гірше граничного.


  Оцінка кредитоспроможності ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

  У період переходу до ринкової економіки вибір показників кре-
  дітоспособності повинен враховувати світову банківську практику,
  розглянуту в? 3 розділу I, а також сформовану структуру обо-
  ротних засобів та їх джерел, особливості затвердженої по стра-
  НЕ звітності, що почався процес впровадження в господарське життя
  різних форм власності. Крім того, система показників на
  стартовому періоді не повинна бути складною, з тим щоб не збільшувати
  вать трудомісткість банківських операцій.
  При цьому під ліквідними коштами пропонується розуміти лик-
  видні активи трьох класів.

      Класифікація оборотних активів
     табл. 1
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />      ? Клас? Структура?
       ? ліквідності? ?
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />      ? 1. Грошові? Кошти на розрахунковому та інших рахунках в?
       ? кошти.? банку, готівка в касі, акції, за кото-?
       ? ? рим була виплата дивідендів хоча б за один?
       ? ? рік, векселя першокласних векселедавців. ?
       ? ? ?
       ? ? ?
       ? 2. Легкоре-? Товари відвантажені, термін оплати яких не?
       ? алізуемие? наступив; інші дебітори короткострокового?
       ? вимоги.? характеру; тимчасова фінансова допомога?
       ? ? підприємствам своєї системи короткострокового?
       ? ? характеру; заборгованість робітників і служачи-?
       ? ? щих по позичках короткострокового характеру. ?
       ? ? ?
       ? 3. Легкоре-? Окремі види запасів товарно-матеріальних?
       ? алізуемие? цінностей, що користуються попитом на ринку,?
       ? запаси то-? реалізація яких не призведе до збою в?
       ? Варна-мате-? процесі виробництва (готова продукція і?
       ? тивнотериторіального? товари; запаси, що перевищують потреби?
       ? цінностей. ? виробництва; товарно-матеріальних ценнос-?
       ? ? тей, призначені для бартерних угод).?
       ? ? ?
       ?????????????????????????????????????????????????? ????????< br />
  У підручнику "Банківська справа" для оцінки кредитоспроможності
  підприємств пропонується використовувати три показники, розраховуючи-
  ваних на основі середніх сальдових даних балансів за минулий рік:
  коефіцієнт ліквідності, козффіціент покриття і показник забезпе-
  печінки власними коштами. Коефіцієнт ліквідності перед-
  призначений для оцінки спроможності позичальника оперативно визволити
  з господарського обороту кошти і погасити боргові
  зобов'язання. 1)

    Ліквідні кошти
  Кл = ?????????????????????????????????????? .
    Короткострокові боргові зобов'язання

  Коефіцієнт покриття використовується для оцінки межі кредито-
  вання даного клієнта. Якщо коефіцієнт покриття менше 1, варто
  припинити видачу позичок або зажадати гарантію.

  Ліквідні кошти + Залишок запасів усіх
  I і II класу матеріальних цінностей
      по балансу
  Кпок. = ??????????????????????????????????????????????? .
    Короткострокові боргові зобов'язання


  Показник забезпеченості власними коштами включений у
  число основних показників кредитоспроможності в зв'язку з історико-
  но склалася проблемою заниженою нормативів власних
  оборотних коштів. Хоча нормативи скасовані, проблема з позиції
  гарантії повернення позичок залишається. Чим більше розмір власних
  коштів, тим вище спроможність клієнта вчасно розрахуватися по сво-
  їм борговими зобов'язаннями:

      Фактична наявність власних
      оборотних коштів по балансу
      ПСС = ???????????????????????????????????????? .
    Загальний розмір оборотних коштів у запасах,
    витратах, розрахунках і в грошовій формі

  В даний час, значну частину клієнтів більшості
  комерційних банків складають підприємства малого бізнесу. При
  оцінці їх креди
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status