ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  держбудівництва
       

   

  Держава і право


  | | | | |
  | 1.Понятіе ГС і МС. | 2. Основні | 3. Зв'язок ГС і МС с | |
  | Поняття рассм.в 2-х | елементи | галузями права | |
  | аспектах: як | змісту ГС и | Укр. 1) прав.норми | |
  | галузь | МС. Це: сис-ма | закр. | |
  | д-воведенія, наука | органів гос.власті | регулір.отн-а, з | |
  | і уч.курс. Поняття | і МС, принципи її | кот.складиваются | |
  | не віддільна від | будови; ф-ції, | організація і | |
  | поняття гос-во. Воно | т.е.направленія | деят-ть органів | |
  | відображає наявність | деят-ти органів | гос.вл і | |
  | опр.сфери в стр-ре | влади та МС, | МС.2) прийняття | |
  | д-ви, і тим самим | керівництво | правових актів | |
  | у загальному процесі ГС. | гос-ним, госп. | явл.для органів | |
  | Такий сферою | соц-культ-м | гос.власті і МС | |
  | явл.організація, | будівництвом; | засобом | |
  | деят-ть і розвиток | внутрішньоорганізаційні | керівництва, | |
  | органів госювласті і | ве будова | рішенням стоять | |
  | местн.самоупр, | органів гос.влі | перед ними завдань в | |
  | рад усіх | МС, відносини | галузі гос-го, | |
  | рівнів. Тільки ГС | структ.подразделен | госп., Соц-к-го | |
  | вивчає поради в | ий у | будівництва. | |
  | цілому, у всіх | внутр.організаціі; | Особливо тісно | |
  | проявах. ГС - | організац.форми і | пов'язано з ГС | |
  | це орг-я й деят-ть | методи | констітуц.і | |
  | всієї систе-ми рад, | взаємовідносин | адмін.правом. | |
  | забезпечують з | органів гос.вл.і | Конст-прав.норми | |
  | допомогою соотв.форм і | МС с | закр.сіс-му, | |
  | методів реалізацію | общ.організаціямі, | організацію та | |
  | їх ф-цій і задач по | формами | форми деят-ти | |
  | керівництву гос-ним, | непосредств.демокр | органів гос.вл.і | |
  | госп. | атіі. | МС. Вони | |
  | соц-культ.строітельс | | явл.правовим | |
  | твом та розвитку | | фундаментом ГС, | |
  | самоупр.начал на | | визначають | |
  | основі | | утримання ф-цій | |
  | постоянн.прівлеченія | | органів гос.вл.і | |
  | громадян до | | МС, вимоги до | |
  | самоврядуванню Держ. | | їх орг-ції та | |
  | общ.деламі. | | Деят-ти. Норми | |
  | | | Адмін.права | |
  | | | Опред.стр-ру і | |
  | | | Орг-цію роботи | |
  | | | Ісп.органов | |
  | | | Гос.вл-ти, | |
  | | | Прав.положеніе і | |
  | | | Ф-ції | |
  | | | Гос.аппарата. | |
  | | | Зв'язок з фін.правом | |
  | | | Вираж.в | |
  | | | Опред.конкр.полном | |
  | | | Очій органів | |
  | | | Гос.вл.і МС в | |
  | | | Даній галузі - | |
  | | | Напр.регламент, | |
  | | | Порядок | |
  | | | Підготовки, | |
  | | | Прийняття бюджету. | |
  | | | | |
  | 4. Конст.основи ГС і | 5. Поняття та | 6. Історія науки | 7. Співвідношення |
  | МС. Конституція | предмет науки і ГС | ГС і МС. На поч | науки ГС і МС с |
  | явл.основним | МС. Наука ГС і МС | період становлення | др.наукамі. Наука |
  | джерелом | - це сукупність | гос.стр-ва в СРСР | ГС і МС |
  | укр.законодат-ва, | наукових ідей, | осн.началамі для | явл.составной |
  | основним з-ном | поглядів, | формування науки | частиною сис-ми |
  | д-ви. На | уявлень про | ГС і МС були | суспільних наук. |
  | конст.уровне | організації та | роботи Леніна, | Використовуючи дані |
  | закріплено положення | деят-ти органів | програмні | цих наук, |
  | про розподіл | гос.власті і МС, | документи і | результатами своїх |
  | гос.власті в Укр.на | спрямована на | директиви КПРС. В | досліджень вона |
  | законодавчої., исп, суд. | вивчення | передвоєнний і | сприяє їх |
  | Органи зак., | Організаційних | початку | розвитку в таких |
  | исп., суд.власті | відносин в | послевоенн.періода | питаннях як |
  | явл.незавіс-ми та | деят-ти цих | на стан науки | народний |
  | осущ.своі повноваження | органів. Предметом | ГС отріц.сказалась | суверенітет, форми |
  | у усановленних | її дослідження | обстановка культу | залучення |
  | конституцією | явл.вознікновеніе, | особистості, | громадян до |
  | межах і в соотв.с | становлення і | призвела | управління д-вою |
  | з-ми Укр. Параметри | розвиток орг-ії і | формалізм і | і здійсненням |
  | цих повноважень | деят-ти рад та | догматизм в | самоврядування. |
  | виписані в | їх органів, | аналізі проблем | Наука ГС і МС |
  | соотв.разделах | депутатів у | науки, звуження | тісно пов'язана з |
  | конституції. Так | взаємодії з | тематики | наукою гос.права, |
  | едінств.орнаном | разл.формамі | досліджень. | вивчає дію |
  | законодат.вл.явл. | демократії. | Сов.строіт-во | держ.-правових норм |
  | парламету, повноваження | | розглядався | та інститутів, |
  | кот.закр.в разд 4 | | тільки як орг-ція | також з |
  | К-ції. Разд.5 - | | Рад. З'явилася | др.наукамі. Теорія |
  | президент У. Розд .6 | | тенденція | д-ви і права |
  | - Органи ісп.вл.і | | заперечення | явл.общетеорітіч.і |
  | кабмін. К-ція | | самост.существован | методологічної |
  | Укр.прізнает і | | ия науки ГС, було | наукою - нею |
  | гарантує місцеве | | припинено | вивчаються функції |
  | самоупр., що | | викладання цієї | і суть д-ви, |
  | виражається в | | науки у вузах. В | самоупр-а. Зв'язок з |
  | надання | | 70-80 | екон.теоріей - |
  | терріт.громадам та їх | | гг.слож.сітуація | утримання ф-йій й |
  | органам - місцевим | | застою в практиці | компетенції |
  | радам - | | гос.органов | органів гос.вл і |
  | владно-управлінські | | заглиблювався розрив | МС у сфері ек-ки, |
  | їх повноважень. | | Між | критерії |
  | | | Законодат.регуліро | ефективності їх |
  | | | Ристанням орг-ії і | деят-ти. |
  | | | Деят-ти органів | Соціологія, |
  | | | Гос.власті і | звертаючись до |
  | | | Практикою їх | особливостей |
  | | | Функціонування. | індівід.і |
  | | | Розпад СРСР, | групового |
  | | | Незалежність | поведінки людей, |
  | | | України, прийняття | допомагає |
  | | | Конституції У.далі | гос.стр-ву |
  | | | Поштовх розвитку | дослідити зв'язок |
  | | | Демократії, | органів гос.вл.і |
  | | | Вирішальним змін | местн.самоупр-я с |
  | | | В організації та | разл.соц групами, |
  | | | Деят-ти органів | реальне |
  | | | Гос.вл і МС. | представництво |
  | | | | Їх інтересів, |
  | | | | Соціологія |
  | | | | Предост.данние о |
  | | | | Мотивації |
  | | | | Поведінки |
  | | | | Депутатів, |
  | | | | Должн.ліц |
  | | | | Гос.аппарата, |
  | | | | Враховуючи |
  | | | | Псіхологіч.аспекти |
  | | | | Орг-ції праці. |
  | | | | |
  | 8. Система, | 9. Завдання та | 10. Поняття та | 31. Вироблення |
  | методологічні | знасеніе науки ГС | система навчального | рішень органів |
  | основи і джерела | і МС. Завдання: | курсу ГС і МС. ГС | влади та МС. |
  | науки ГС і МС. | осущ.сістемних | і МС як навчальний | Здійснюючи |
  | Сис-ма науки ГС, | наукових | курс це | керівництво всіма |
  | вивчає | досліджень та | опред.совокупность | галузями |
  | організ.стр-ру | аналітичних | знань про | гос., госп., |
  | органів гос.власті і | розробок, | організаційних (в | соц.-культ |
  | МС, орг-цію їх | спрямованих на | т.ч.і | будівництва |
  | роботи, її форми, | поглиблення | державно-пра | органи гос.власті |
  | методи багато в чому | демократії в | вових) | і МС беруть |
  | визначаються си-мій | деят-ти органів | общ.отношеніях, | рішення; |
  | гос.права. перш | гос.вл.і МС, | що складаються в | забезпечують і |
  | усього система науки | розвиток | процесі орг-ії і | контролюють їх |
  | Гс | самоупр-а, | деят-ти органів | виконання. Закони |
  | включає: 1) поняття, | підвищення | гос.власті і МС в | і др.норматівние |
  | предмет | ефективності | зв'язку з низкою форм | акти явл.главнимі |
  | ГС; 2) система, | керівництва | залучення | правовими важелями |
  | порядок | органами гос.вл.і | громадян до | керівництва |
  | формування, | МС, гос.деламі, | управління д-вою | органами |
  | осн.прінціпи деят-ти | економікою, | та здійснення | гос.власті і МС |
  | органів влади і | комплексним | самоврядування, а | справами д-ви. |
  | МС.Істочнікі: | розвитком | саме про предмет | Поряд з |
  | конституція, акти | територій, а | науки гос.стр-ва та | норм.актамі |
  | вищих і | також розробка | местн.самоупр-а. | Верх.Ради і |
  | местн.органов | проблем | | місцевих рад |
  | гос.вл-ти й | рай.орг-ції | | прін.бюджети, |
  | управління, праці | органів гос.власті | | програми экон.и |
  | вчених-правознавців. | і МС, що поєднують | | соц.-культ.развіті |
  | Наука Гсіспользует | законодавство, | | я, що визначають |
  | конкр.методи | управління та | | напрямки роботи |
  | досліджень: | контроль, прийняття | | органів |
  | 1) системний - | рішень з їх | | управління. Свої |
  | розгляд сис-ми | виконанням, | | акти органи |
  | гос.органов, | впровадження в їх | | гос.власті і МС |
  | єдності їх | деят-ть | | приймають у |
  | осн.організац.форм | сучасних | | межах |
  | деят-ти; 2) историческ | методів управління | | встановлених для |
  | ий - простежування | і досягнень | | них повноважень і в |
  | зародження і | НТП.Значеніе: | | передбаченому |
  | тенденцій розвитку | вивчення ГС дає | | законом порядку. |
  | органів гос.вл.і | кадрам знання в | | Як правило кожен |
  | МС; 3) метод | області | | орган гос.власті |
  | нормативно-логічно | організаційної | | чи місцевого |
  | го аналізу - | роботи, уміння | | самоупр-я |
  | вплив | вибирати | | формує свої |
  | прав.норм на деят-ть | прав.форми і | | робочі органи для |
  | органів гос.власті та | методи для вирішення | | забезпечення |
  | МС, виходячи з | конкр.задач в | | підготовки та |
  | потреб | соотв.с | | прийняття рішень |
  | практики; 4) соціологи | требованіемі | | (напр.постоянние |
  | етичні дослідження | закону. | | Комісії). Стадії |
  | - | Використання | | прийняття рішень: |
  | ісслед.соц.-психолог | наукових досягнень | | підготовка |
  | іческіх сторін | має велике | | рішення, його |
  | деят-ти депутатів, | значення для | | обгрунтування; |
  | должн.ліц | вдосконалення | | прийняття |
  | ісп.органов; 5) порівняй | орг-ції і деят-ти | | рішення (колегіальн |
  | тільних - | органів гос.власті | | о або одноосібно); |
  | сооьтношеніе | і МС. Органи | | доведення рішення |
  | гос.орг-ції заруб | гос.вл.і МС часто | | до виконавців |
  | країн; 6) метод | звертаються до | | (офіц.опубліковані |
  | моделювання - | рекомендацій | | є, розповсюдження |
  | одержання інф-ції про | учених, | | через засоби |
  | ефективності | досягнень науки | | масс.інф-ії). |
  | деят-ти органів | ГС і др.наук при | | |
  | гос.власті і МС, | прийняття рішень | | |
  | прогнозування | правового | | |
  | нових форм їх | регулювання, | | |
  | орг-ції і деят-ти. | своєї орг-ії і | | |
  | | Деят-ти. | | |
  | | | | |
  | 32. Організація і | 33.Коордінація в | 34. Інформаційне | 35.Організація |
  | контроль виконання | діяльності | забезпечення | роботи з кадрами |
  | рішень органів | органів гос.вл.і | деят-ти органів | апарату органів |
  | гос.вл.і МС. | МС. Координація | гос.вл.і | гос.вл.і МС. |
  | Контроль, перевірка | деят-ти органів | МС.Еффектівня | Важливою |
  | виконання рішень | гос.вл-ти і МС | деят-ть органів | якісною |
  | органів гос.власті та | забезпечує | гос.вл.і МС | стороною орг-ії |
  | МС явл.однім з | ефективність їх | неможлива без | роботи органів |
  | главн.вопросов | деят-ти; вироблення | чіткої системи | гос.власті і МС |
  | орг-ції їх деят-ти. | обгрунтованих і | інформ.обеспеченія | явл.стіль роботи |
  | Мета перевірки | конкретних |, кот.должна | співробітників їх |
  | виконання - | рішень, чітка | допомогти правильно | апарата, |
  | отримання | орг-ція та контроль | оцінювати | кот.характерізует |
  | результатів, | виконання, | стан справ, | образ дій, |
  | передбачених у | раціон.іспользован | характер | особисте їх |
  | рішенні. Вона | ие раб.времені, | майбутніх завдань, | поведінка при |
  | покликана виявляти і | визначеність | приймати | виконання своїх |
  | усувати причини, що | функцій і відповідь-ть | оптім.решенія. | зобов-тей та |
  | породжують | кожного працівника. | отримання | здійсненні |
  | порушення | Координація | необх.інф-ції | прав. Стиль |
  | законності. Перевірка | деят-ти органів | юрід.основивается | поведінки під |
  | виконання повинна | гос.вл. і МС можна | на праві органів | чому |
  | носити | розглядати за | гос.власті і МС на | визначається |
  | систематичний | двома напрямками: | отримання від | соц.-псіх.особенно |
  | характер. Виконання | 1) в організації | підлеглих | ня особистості, |
  | рішень повинно | роботи самих | органів та | освітою, |
  | перевірятися не | органів (чітка | непокору | досвідом. Головними |
  | тільки за звітними | розподіл прав | підприємств та | вимогами, |
  | документів, але і за | та зобов їй між | орг-цій відомостей | пред'являються до |
  | реальними результатами | разл.подразделенія | про їхню роботу, | кадрів апарату |
  | на практиці. | ми, співробітниками | права депутата на | органів гос.власті |
  | | Апарата, | витребування | і МС явл.: 1) |
  | | Встановлення | інф-ії для осущ-я | демократизм |
  | | Суворої | депутатської | (збереження зв'язку |
  | | Підпорядкованості та | деят-ти. | с народом, |
  | | Відповідь-ти | Передумовою | використання |
  | | Працівників, | високою | критики, як |
  | | Розстановка кадрів | продуктивності | кошти |
  | | З урахуванням їх | праці в апараті | виховання |
  | | Компетентності та | органів гос.власті | кадрів); 2) |
  | | Досвіду, поєднання | і МС | гумманізм (визнання |
  | | Моральних і | явл.іспользованіе | є людини, її |
  | | Матер.стімулов для | у їх деят-ти ЕОМ, | прав і свобод |
  | | Підвищення | створення | вищою цінністю в |
  | | Продуктивності | вич.центров, | суспільстві); 3) |
  | | Їхньої праці, | кот.обеспеч.еффект | творчий |
  | | Впровадження засобів |. Зберігання та пошук | початок (стимулювання |
  | | Вич.технікі; 2) у | інф-ії, | ня |
  | | Деят-ти органів з | необхідної для | самостійності, |
  | | Керівництву госп., | Прийняття | ініціативи, |
  | | Соц.-культ.строіте | оптім.решенія. | відповідь-ти); 4) |
  | | Льством | | професіоналізм та |
  | | (Закріплення в | | діловитість (|
  | | Правових актах | | компетентність, |
  | | Завдань та | | конкретність |
  | | Компетенції | | заходів та |
  | | Кожного органу, | | прийнятих |
  | | Встановлення їх | | рішень, вибір |
  | | Прав.статуса в | | реальних коштів |
  | | Законодавстві, | | для їх |
  | | Актах вищих | | здійснення). |
  | | Органів | | Підвищення |
  | | Гос.власті.) | | Ефективності |
  | | | | Роботи апарату |
  | | | | Органів гос.власті |
  | | | | І МС, всіх його |
  | | | | Співробітників |
  | | | | Явл.необходіим |
  | | | | Умовою |
  | | | | Вдосконалення |
  | | | | Державності. |
  | | | | З метою підвищення |
  | | | | Рівня ділової та |
  | | | | Проф.подготовкі в |
  | | | | Апараті повинна |
  | | | | Діяти |
  | | | | Система підвищення |
  | | | | Кваліфікації |
  | | | | Кадрів. |
  | | | | |
  | 36. Організаційне | 37.Регламент | 95. Виконавчі | 39.Сессія - |
  | будова | Верх.Ради. Порядок | комітети | головна форма |
  | ВРУ.Конст.состав ВР | деят-ти ВРУ, її | местн.советов.Іспо | деят-ти ВРУ. На |
  | - 450 деп., | Органів і | лнітельним органом | сесії зобов'язані |
  | кот.ізб.путем | должн.ліц, крім | місцевої ради | бути присутніми всі |
  | таємного голос.на | положень | явл.ісп.комітети, | деп-ти, на ній |
  | 4года. У соотв.с | конституції, в | кот.созд.соотв.сов | реалізуються всі |
  | Конст.У. ВРУ | теп.час | етом на термін його | принципи |
  | ізбір.із свого | визначається | повноважень. | оганізаціі і |
  | складу голови | Регламентом ВРУ. | Коліч.состав | деят-ти |
  | ВРУ, першого заступника і | Він має силу | ісп.к-та | предст.органов |
  | заступника голови | закону і | опред.советом, | влади, тільки на |
  | ВРУ та відкликає їх. | устан.порядок | персональний | сесії прінім.з-ни |
  | Голова веде | скликання та | складу утв-ся | і постанови; |
  | засідання, | проведення сесій | радою з | на ній реш-ся |
  | організ.подгоовку і | ВРУ, її засідань, | пропозицією | найважливіші питання |
  | розглянути-е запитань на | формування ВР | голови | житті країни |
  | засідання, | органів влади, | ради. Ісп.к-т | (КУ). Конст.Укр.опр |
  | підписує акти, | визначає | созд.в складі | од. коло питань, |
  | прийняті ВРУ, | законодавчу | голови | кот.опред-ся |
  | організ.работу | процедуру, порядок | соотв.совета, його | викл-но з-нами У.; |
  | апарату ВР. ВРУ | осущ.контрольной | заступники з питань | тільки на сесії |
  | затверджує перелік | деят-ти. Значення | деят-ти | реалізується |
  | комітетів ВР, | регламенту ВРУ | ісп.органов | найважливіший засіб |
  | обирає їх | сущ.возрастает в | ради, | контролю з |
  | голів. | організації | управляещего | боку деп .- |
  | Комітети | деят-ти | справами (секретар) | деп.запроса. |
  | осущ.законопроектн.р | парламенту, | ісполн.комітета, | |
  | аботу, гоовят і | зобов'язуючи депутатів | керівників | |
  | предваріт.рассм.вопр | більш чітко та | відділів, | |
  | оси, віднесені до | виважено | управлінь, | |
  | повноважень ВРУ. ВР | визначати як | др.ісп.органов | |
  | у межах своїх | організація-ті | ради. Ісп.к-ти | |
  | повноважень може | основи деят-ти | явл.подотчетн.і | |
  | створювати | парламенту, так і | подконтрольн.совет | |
  | врем.спец.комісіі | парлам.процедури. | у, а з питань | |
  | (для підготовки і | Тому ст.82 | осущ.полномочія | |
  | предваріт.рассм-я | конституції | органів ісп.власті | |
  | питань) і | предусм.прінятіе | - також | |
  | врем.следств.комісіі | з-ну про регламент | підконтрольними | |
  | (для | Врадій, кот.прізван | соотв.органам | |
  | провед.расследованія | врегулювати як | ісп.власті. У його | |
  | з питань, | внутрішньопарламентських | склад не можуть | |
  | предст.общій | є відносини, так і | входити депутати | |
  | інтерес) якщо за цей | відносини Врадій с | соотв.совета. | |
  | проголосувало не | президентом, | Повноваження | |
  | менше 13 деп-ів. | урядом і | ісп.к-та | |
  | Нар.деп-ти можуть | др.органамі | местн.совета: | |
  | об'єднуватися в | гос.власті | предваріт.рассмотр | |
  | деп.группи і | |-е проектів | |
  | фракції, з умовою, | | місцевих програм | |
  | що в кажд.входят не | | соц.-экон.и | |
  | менш 14чел. Апарат | | культ.развітія, | |
  | ВРУ - обслуговує | | місцевого бюджету, | |
  | ВРУ, комітети, | | координує | |
  | комісії, деп-ів, | | деят-ть відділів, | |
  | созд.условія для | | управлінь та | |
  | нормальної роботи - | | др.іс??. органів | |
  | інформаційне, | | ради, | |
  | матер.-техніч.обслуж | | підприємств, | |
  | Івана. | | Орг-цій, | |
  | | | Належать до | |
  | | | Комунальній | |
  | | | Соб-ти, | |
  | | | Рассматр.отчети про | |
  | | | Їх роботі. | |
  | | | | |
  | 91.Порядок | 61. | 62. Правові акти | 63.Аппарат |
  | підготовки та | Організаційні | президента. Для | презідента.Презіде |
  | проведення сесії | форми і методи | забезпечення | нт не може |
  | местн.советов. | роботи Президента | виконання своїх | працювати без |
  | Сесія явл.главной | У. Робота | повноважень | соотв.організаціон |
  | організаційної | президента осущ.в | През.наделяется | ного, наукового, |
  | формою роботи | опред.формах і | правом видавати | правового та |
  | местн.советов. | опред.методамі. | укази і | др.обеспеченія і |
  | Сесія сост.із | Формами | розпорядження, | обслуговування. Ці |
  | пленарн.заседаній і | явл.ізданіе | кот.явл.обязат.для | завдання покладені |
  | засідань | прав.актов | виконання на всій | на його |
  | пост.комісій. | (указів, | терр.У.Еті акти | адміністрацію і |
  | Пленарн.заседанія | розпоряджень), | повинні созд.на | апарат. Служби, |
  | созив.соотв.террітор | кот.устан.соотв.пр | основі КУ і | кот.определяют |
  |. ізб.комісіей через | Авіла поведінки | законів У, | аналітичне |
  | місяць після обрання | або направлені на | відповідати їм, | напрямок |
  | ради у правомочному | рішення | спрямовуватися на їх | деят-ти апарату: |
  | складі. Її | конкр.дела, а | виконання. У свою | юр.управленіе, |
  | відкриває і веде | також інші | чергу укази | упр-е за |
  | голова | організаційні | През-та | вопр.ек-ки, упр.по |
  | терр.ізб.комісіі. | дії (| явл.прав.базой | вопр.терр-ії, |
  | Чергові сесії | засідання, | видання актів | упр.по |
  | созив.председателем | наради, | органами | вопр.внеш.полі-|
  | местн.советов по | організація роботи | ісп.власті. В | тики, відділ |
  | необхідності або за | усередині апарату). | соотв.с | підготовки та |
  | вимогу 1/3 | У соотв.с | конст.Укр.ряд | обраб.проектов |
  | дпутатов не рідше 1 | конституцією | актів Президента | указів і |
  | рази на рік. Сесія | П.создает для | (напр.прізнаніе | розпоряджень ПУ, |
  | явл.правомочной, | здійснення | іностр.гос-в, | відділ зі зв'язків з |
  | якщо в ній бере участь | своїх повноважень | призначення членів | місцевими радами. |
  | більше половини | консультативні та | КабМина) | Функціональні |
  | загального складу | інші | стан.обязательнимі | підрозділи: |
  | депутатів. | дополн.органи і | при скріплення | загальний відділ, відділ |
  | Пропозиції щодо | служби. Своїми | підписом Прем'єра | нагород, по |
  | питань на | указами | і міністра, | вопр.гр-ва, |
  | розгляд ради | П.утверждает | відповідального за | помилування, листів |
  | вносяться | Положення про | акт та його | і прийому гр-дан, |
  | головуючим | зазначених органах | виконання. | орг.технікі і |
  |, Пост.комісіямі, | та їх склад. Форми | | комп'ютеризації, |
  | головою місцевої | роботи Президента | | кадрів, |
  | гос.адм-ції, що | визначають | | секретаріат АПУ, |
  | депутатом, | соотв.методи, | | пресслужби. |
  | виконкомом ради, | т.е.способи і | | Апарат |
  | загальними зборами | прийоми виконання | | предост.през-ту |
  | громадян. Порядок | рішень. Спільними | | консультативну |
  | скликання сесії, | методами | | допомога, |
  | порядок розгляду | явл.убежденіе і | | опрацьовує |
  | питань | примус. | | Варіанти рішень |
  | опред.регламентом | Різновидом їх | | глави д-ви, |
  | ради. Протоколи | явл.адміністратівн | | прогнозує |
  | сесій, прийняті | ий (пряме | | можливі політ., |
  | рішення | вплив на | | соц.-економічні |
  | підписуються | об'єкт управління | |, міжнародні |
  | головуючим | шляхом встановлення | | наслідки їх |
  |. Сесії проводяться | його прав та | | прийняття. |
  | гласно, у випадку | обяз-тей) і | | |
  | необх.по рішенням | економічний (| | |
  | ради можуть | створення умов, | | |
  | пров.закритие | при кот.об'ект | | |
  | пленарні засідання. | управління | | |
  | | Зацікавлений | | |
  | | Виконати | | |
  | | Рішення); | | |
  | | Планування, | | |
  | | Підбір та | | |
  | | Виховання кадрів, | | |
  | | Координацій, | | |
  | | Прогнозування, | | |
  | | Контроль. | | |
  | | | | |
  | | | | |
  | 64.Адміністрація | 70.Акти Кабінету | 69.Порядок | 68.Організаціонние |
  | президента. | Міністров.Каб.Мін (| підготовки і | форми і методи |
  | Організація роботи і | КМ) діє на | проведення | роботи Каб.Міна. |
  | завдання | основі К-ції, | засідань | Форми: 1) головна |
  | Адміністрації | з-нів, указів | КабМіна.ПУ після | ф-ма - засідання - |
  | през-та закр.в Указі | пр-ту, у зв'язку з | всуп.в посаду | созив.премьером, |
  | пр-та «про АП» і | ніж йому | через 10 днів | або з ініціативи |
  | положенням про АП. | предост.право | змінюється склад | не менше 1/5 |
  | АП явл.постоянно | видавати прав.акти | КМ. Засідання | членів КМ, |
  | діючим органом, | з питань | созив.прем'ером, | правомочні, якщо |
  | кот.созд.през-том, | ісп.деят-ти, не | як правило | присутності не менше |
  | її склад: голова, | вход.в компетенцію | тижні, але по | 2/3, можуть бути |
  | перший помічник П, | През-та і ВРУ, | загальним правилом | розширені с |
  | 1-й заст, заст-ли, | кот.явл.обязат.к | періодичність | залучити-му вчених, |
  | помічники, | виконання на всій | провед.заседаній | спец-ов, |
  | радники, | терр.Укр.Постановл | опр-ся прем'єром з | м.б.виезднимі; |
  | научн.консультанти і | еніямі оформляються | урахуванням | 2) персональна |
  | референти ПУ, | найбільш важливі | предлож.др.членов | деят-ть самого |
  | пост.представітель | рішення, що мають | КМ. | прем'єра - він |
  | ПУ в ВРУ, | індівід.хар-р, | Засед.созив.премье | направляє її, |
  | пост.представітель в | нормативний хар-р. | ром також за | координує, |
  | Конст.суде. Завдання: | рішення щодо | ініціативи през-та | контр.деят-ть |
  | організ., прав, | питань | У, або не менше | міністрів, |
  | інф.-аналітіч.обеспе | оформляються в | 1/5 членів КМ. | керівників |
  | чення роботи ПУ, | формі | Засідання | др.органов, входить |
  | забезпечення | розпоряджень. Акти | явл.правомочнимі, | з уявленнями |
  | взаємодії ПП з | КМ підписуються | якщо на них | до пр-ту про створ., |
  | ВРУ, органами МСУ, | прем'єром, | прісутств.не менш | реорганізований., Ліквідціі |
  | об'єднаннями | набирають | 2/3 (всього не | міністерств і |
  | гр-дан; організація | дію з моменту | більш як 25) членів | др.орг.ісп.вл., він |
  | підготовки проектів, | їх підписання, | КМ. Утв-ють | вступає в отн-я с |
  | указів та | якщо інше не | перелік осіб, | прав-ми др.стран, |
  | розпоряджень, | предусм.в цих | кот.імеют право | подпіс.междунар.до |
  | проектів законів, | актах. КМ | пост.участв.в | говірки, |
  | кот.вносятся | осущ.контроль за | засед.КМ з правом | прімен.мери |
  | през-те в порядку | виконанням | совещат.голоса. | дісціплін.ответ-ти |
  | законодавчих-й | прийнятих рішень | Тепер немає | до членів КМ; 3) |
  | ініціативи; орг-я | безпосередньо | президії КМ. | деят-ть апарату та |
  | протокольних | або через | Порядок денний | персон.деят-ть |
  | заходів; | підлеглих йому | засідання КМ | міністрів - |
  | матеріально-техніч.о | органи.Акти повинні | утв-ся прем'єром з | міністри |
  | беспеченіе роботи | бути зарегістр.в | урахуванням побажань | обеспеч.разработку |
  | ПУ. | мін'юсті. | др.членов КМ. | і |
  | | | Засед.могут бути | реаліз.гос.політік |
  | | | Розширені з | і у доручених їм |
  | | | Запрошенням | сферах |
  | | | Нар.деп-тів, | гос.політікі, |
  | | | Учених, | готують вопр.на |
  | | | Спец-тов ... Засідання | рассм.заседанія. |
  | | | Можуть бути | МЕТОДИ: |
  | | | Виїзними. | організаційні - |
  | | | | Контроль, |
  | | | | Напрямок, |
  | | | | Коорд., |
  | | | | Заслуш.отчетов |
  | | | | Рук-лей |
  | | | | Міністерств, обмін |
  | | | | Досвідом, взаімод.с |
  | | | | Адм.през-та, |
  | | | | Взаімод.с |
  | | | | Конст.Судом, СБУ, |
  | | | | В. Суд; правові - |
  | | | | Прийняття |
  | | | | Постанов |
  | | | | (Носять нормативний |
  | | | | Хар-р) і |
  | | | | Розпоряджень |
  | | | | (Індівід.хар-р), |
  | | | | Доручення, |
  | | | | Вказівки. |
  | | | | |
  | 65.Совет | 92.Організація | 93.Постоянние | 94. Повноваження, |
  | нац.безопасності при | роботи депутатів | комісії місцевих | форми і методи |
  | ПУ. З-н «Про Раду | местн.советов. | советов.Пост.коміс | роботи постійних |
  | національної безпеки | Депутат | ії явл.органамі | комісій місцевих |
  | і оборони | местн.совета | м.советов, | рад. |
  | України »Рада | пріобр.своі | кот.ізб.із числа | Пост.комісіі по |
  | національної | повноваження у | його депутатів для | поруч.совета або |
  | безпеки і оборони | рез.ізбранія його в | вивчення, | своєю ініціативою |
  | України відповідно | рада на основі | предваріт.рассмотр | предваріт.рассматр |
  | до Конституції | загального, рівного і | ения і підготовки | івают проекти |
  | України є | прям.ізб.права при | питань, | програм |
  | координаційним | тайн.голосованіі. | осущ.контроля за | соц.-экон.и |
  | органом з питань | Депутат м.совета | виконанням | культ.развітія, |
  | національної безпеки | осущ.своі повному-я | рішень ради, її | звіти про |
  | і оборони при | за | виконкому. | виконання |
  | Президентові | сумісництвом | Пост.комісіі | програм та |
  | Україні.Функціямі | зі своєю | хат-ся радою на | бюджету, розробити |
  | Ради національної | служ.деят-тьма. При | термін його | Проет рішень |
  | безпеки і оборони | цьому він не може | повноважень у | ради, виступають |
  | України є: 1) | бути головою | складі | на сесіях з |
  | внесення пропозицій | гос.адм-ції, його | голови та | доповідями. |
  | Президентові України | заступником, | членів комісії. | Пост.к-ті |
  | щодо реалізації | суддею, | Перелік, | предваріт.рассматр |
  | засад внутрішньої і | прокурором. | функц.направленнос |. кандидатури осіб, |
  | зовнішньої політики | Депутат м.совета | ть, порядок | пропонованих |
  | у сфері | має право | орг-ції роботи | радою для |
  | національної безпеки | обирати і бути | комісій опр-ся | обрання, |
  | і оборони; 2) | ізбр.в органи | регламентом | призначення. Для |
  | координація та | ради, пропонувати | соотв.совета і | осущ.своіх |
  | здійснення контролю | питання, проекти | положенням про | повноважень |
  | за діяльністю | рішень к | пост.коміссіі, | пост.комісіі |
  | органів виконавчої | розгляду | затвердженим | вправі вимагати |
  | влади у сфері | ради, | радою. | від керівників |
  | національної безпеки | брати участь у | | органів, пр., |
  | і оборони у мирний | дебатах, | | орг.предост.необх. |
  | час; 3) координація | звертатися з | | матеріалів і |
  | та здійснення | запитами. Депутат | | документів. Орг-я |
  | контролю за | м.совета зобов'язаний | | роботи |
  | діяльністю органів | брати участь у | | пост.комісіі |
  | виконавчої влади у | роботі ради, | | осущ.председателем |
  | сфері національної | пост.коміссій, в | |, кот.созив.і |
  | безпеки і оборони в | складі кот.он | | веде засідання |
  | умовах воєнного або | знаходиться, | | комісії, |
  | надзвичайного стану | сприяти | | організовує роботу |
  | та при виникненні | виконання їх | | по реалізації |
  | кризових ситуацій, | рішень, виконувати | | висновків і |
  | що загрожують | доручення ради та | | рекомендацій |
  | національній безпеці | його органів. | | Комісії. Засідання |
  | Україні.СКЛАД І | Депутат м.совета | | пост.ком-ії |
  | СТРУКТУРА: Головою | поддерж.связі з | | созив.по |
  | Ради національної | виборцями його | | необхдімості і |
  | безпеки і оборони | округу, | | явл.правомочнимі |
  | України є Президент | звітує перед | | якщо |
  | України. У разі | ними. Виборці | | прісутсв.более |
  | дострокового | можуть давати | | половини загального |
  | припинення | накази своїм | | складу. За |
  | повноважень ПУ | депутатам і | | рез-татамі вивчення |
  | виконання | відкликати їх. | | Та розгляду |
  | обов'язків Голови | Гарантії: ніхто не | | питань |
  | Ради національної | має право | | пост.комісія |
  | безпеки і оборони | ограніч.полномочія | | прін.виводи і |
  | України на період до |, на час сесії | | рекомендації, |
  | обрання і вступу | і для | | кот.явл.обязат.для |
  | на пост нового | осущ.плномочій він | | розгляду |
  | Президента України | освоб.от | | органами, |
  | покладається на | служеб.обязанносте | | підприємствами, |
  | Прем'єр-міністра | й, рада, її | | орг-ями. Методи - |
  | Україні.Персональній | органи зобов'язані | | правові (прийняття |
  | склад Ради | обесп.необх.услові | | рішень), |
  | національної безпеки | я для осущ.его | | економ-ие (самоокуп |
  | і оборони України | повноважень, рада | | аемость, |
  | формує Президент | предост.депутату | | самофінансування |
  | Україні.До складу | необх.інформаціонн | |), |
  | Ради національної |. І юрід.помощь, | | організація-е (органи |
  | безпеки і оборони | гарантір.защіта від | | з.планірованіе, |
  | України за посадою | звільнення, | | контроль, перевірка |
  | входять | беспл.проезд на | | виполн.решеній, |
  | Прем'єр-міністр | терріт.соотв.совет | | координація, |
  | України, Міністр | а. | | Інф.обеспеченіе), |
  | оборони | | | соц-нопсіхологічес |
  | України, Голова | | | Електричні (убежд., |
  | Служби безпеки | | | примушуючи., |
  | України, Міністр | | | стимулюй-е). |
  | внутрішніх справ | | | |
  | України, Міністр | | | |
  | закордонних справ | | | |
  | Україні.Членамі Ради | | | |
  | національної безпеки | | | |
  | і оборони України | | | |
  | можуть бути | | | |
  | керівники інших | | | |
  | центральних органів | | | |
  | виконавчої | | | |
  | владі.Секретар Ради | | | |
  | національної | | | |
  | безпеки і | | | |
  | оборони України | | | |
  | призначається на | | | |
  | посаду та | | | |
  | звільняється з | | | |
  | посади Президентом | | | |
  | України і | | | |
  | безпосередньо йому | | | |
  | підпорядковується | | | |
  | Секретар Ради | | | |
  | національної | | | |
  | безпеки і | | | |
  | оборони України | | | |
  | забезпечує | | | |
  | організацію роботи і | | | |
  | виконання рішень | | | |
  | Ради національної | | | |
  | безпеки і оборони | | | |
  | Україні.Секретар | | | |
  | Ради національної | | | |
  | безпеки і оборони | | | |
  | України має | | | |
  | заступників, які за | | | |
  | його поданням | | | |
  | призначаються на | | | |
  | посаду та | | | |
  | звільняються з | | | |
  | посади Президентом | | | |
  | Україні.Поточне | | | |
  | інформаційно-аналіті | | | |
  | чне та організаційне | | | |
  | забезпечення | | | |
  | діяльності Ради | | | |
  | національної безпеки | | | |
  | і оборони України | | | |
  | здійснює її апарат, | | | |
  | який | | | |
  | підпорядковується | | | |
  | Секретареві Ради | | | |
  | національної безпеки | | | |
  | і оборони України. | | | |
  | Функції, структура | | | |
  | та штатна | | | |
  | чисельність | | | |
  | апарату Ради | | | |
  | національної | | | |
  | безпеки і оборони | | | |
  | України визначаються | | | |
  | Президентом України. | | | |
  | Оснвною | | | |
  | організаційною | | | |
  | формою діяльності | | | |
  | Ради національної | | | |
  | безпеки і оборони | | | |
  | України є її | | | |
  | засідання.Може брати | | | |
  | участь Голова | | | |
  | Верховної Ради | | | |
  | України. голови | | | |
  | комітетів, інші | | | |
  | народні депутати | | | |
  | України, | | | |
  | керівнікіцентральніх | | | |
  | органів виконавчої | | | |
  | влади та інші | | | |
  | особи, які не є | | | |
  | членами Ради | | | |
  | національної безпеки | | | |
  | і оборони | | | |
  | Україні.Рішення Ради | | | |
  | національної | | | |
  | безпеки і | | | |
  | оборони України | | | |
  | приймаються не менш | | | |
  | як двома третинами | | | |
  | голосів її членів. | | | |
  | Голова Верховної | | | |
  | Ради України може | | | |
  | висловлювати думку | | | |
  | щодо прийнятих | | | |
  | рішень, яка | | | |
  | протоколюється. | | | |
  | Прийняті рішення | | | |
  | вводяться в дію | | | |
  | указами Президента | | | |
  | України. Для | | | |
  | опрацювання і | | | |
  | комплексного | | | |
  | вирішення | | | |
  | проблемміжгалузевого | | | |
  | характеру, | | | |
  | забезпечення | | | |
  | науково-аналітичного | | | |
  | тапрогнозного | | | |
  | супроводження | | | |
  | діяльності Ради | | | |
  | національної | | | |
  | безпеки і оборони | | | |
  | України за її | | | |
  | рішенням в рамках | | | |
  | коштів, | | | |
  | передбачених | | | |
  | Державним бюджетом | | | |
  | України, можуть | | | |
  | утворюватися | | | |
  | тимчасові міжвідомчі | | | |
  | комісії, робочі та | | | |
  | консультативні | | | |
  | органи | | | |
  | | | | |
  | | | 96. Форми і методи | |
  | | | Роботи | |
  | | | Ісполніт.комітетов | |
  | | | Местн.советов. | |
  | | | Осн.формой роботи | |
  | | | Ісп.комітетов | |
  | | | М.совета явл.его | |
  | | | Засідання, | |
  | | | Кот.созив.соотв.гл | |
  | | | Авой м.совета або | |
  | | | Його заступником по | |
  | | | Питань деят-ти | |
  | | | Ісп.органов ради | |
  | | | За необхідності, | |
  | | | Не рідше 1р.в міс. | |
  | | | Засідання | |
  | | | Ісп.комітета | |
  | | | Явл.правомочнимі | |
  | | | При участі в них | |
  | | | Більше половини від | |
  | | | Загального складу | |
  | | | Ісп.комітета. | |
  | | | Ісп.комітет обл. | |
  | | | Рай.совета | |
  | | | Осущ.організац., | |
  | | | Правове, інф-е, | |
  | | | Аналітичне, | |
  | | | Матер.-техніч.обес | |
  | | | Безпечення деят-ти | |
  | | | Ради, її | |
  | | | Органів, | |
  | | | Депутатів, | |
  | | | Сприяє осущ-ю | |
  | | | Соотв.советов | |
  | | | Взаємодії з | |
  | | | Терріт.громадамі, | |
  | | | Місцевими органами | |
  | | | Ісп.власті, | |
  | | | Органами | |
  | | | Местн.самоуправлен | |
  | | | Ия. | |
  | | 74. Компетенція | | |
  | | МестГосАдмін | | 66. Порядок |
  | | (З-н МГА ст.13) | | освіти і |
  | | 1. Забезпечення | | будівлі Кабінету |
  | | Зак-ти охорони прав | | мін. 6.окт.99года |
  | | Свобод і задо-х | | ВРУ прийняла новий |
  | | Інтересів гр-н 2. | | Закон про КМ. |
  | | Соц-економ | | Згідно з ним |
  | | Розвиток соотв-х | | чисельність не |
  | | Територій 3. | | Більш 25человек. |
  | | Бюджету, фінансів | | На членів КМ не |
  | | Та облік 4. | | Распр.з-н о |
  | | Управ-ня | | гос.служащіх. |
  | | Майном | | През.не пізніше 10 |
  | | Приватизацією та | | днів після |
  | | Підприємцями-вом 5. | | Вступл.в |
  | | Промисловості | | должн.обязан |
  | | С/г, | | внести на |
  | | Будівництва, | | рассмотр.в ВРУ |
  | | Транспорту та зв'язку | | канд -ру на пост |
  | | 6. Науки культури, | | прем'єра. Після |
  | | Охара здоров'я, | | отримання |
  | | Фізкультури та | | згоди (більше |
  | | Спорту. 7. | | Половини від складу |
  | | Викорис-ті землі, | | ВРУ) |
  | | Природних | | назнач.премьер. В |
  | | Ресурсів, охорона | | соотв.с КУ КМ |
  | | Навколишнього середовища | | відповідальність |
  | | 8. Зовнішньоекономічну я | | перед през.У, |
  | | Деят-ть 9. | | Підконтрольний і |
  | | Оборонна робота і | | підзвітний ВРУ. В |
  | | Мобілізаційна | | склад КМ входять |
  | | Підготовка 10. Соц | | прем'єр-міністр, |
  | | Забезпечення | | першого |
  | | Зайнятості | | віце-прем'єр-мініс |
  | | Населення, праці, | | тр, 3 |
  | | І зар плати. | | Віце-прем'єр-мініс |
  | | | | Тра, міністри. |
  | | | | Персональний |
  | | | | Складу КМ |
  | | | | Призначається |
  | | | | Президентом за |
  | | | | Поданням |
  | | | | Прем'єра. Прем'єр |
  | | | | Входить з |
  | | | | Поданням до |
  | | | | Президентові про |
  | | | | Створення, |
  | | | | Реорганізації та |
  | | | | Ліквідації |
  | | | | Міністерств, |
  | | | | Др.центральних |
  | | | | Органів |
  | | | | Ісп.власті. |
  | | | | |
  | | | 67. Повноваження | |
  | | | Ісолнітельних | |
  | | | Органів | |
  | | | Местн.самоупр-а. | |
  | | | Виконавчим | |
  | | | Органом місцевого | |
  | | | Ради | |
  | | | Явл.ісп.комітети, | |
  | | | Кот.созд.соотв.сов | |
  | | | Етом на термін його | |
  | | | Повноважень. | |
  | | | Коліч.состав | |
  | | | Ісп.к-та | |
  | | | Опред.советом, | |
  | | | Персональний | |
  | | | Складу утв-ся | |
  | | | Радою з | |
  | | | Пропозицією | |
  | | | Голови | |
  | | | Ради. Ісп.к-т | |
  | | | Созд.в складі | |
  | | | Голови | |
  | | | Соотв.совета, його | |
  | | | Заступники з питань | |
  | | | Деят-ти | |
  | | | Ісп.органов | |
  | | | Ради, | |
  | | | Управляещего | |
  | | | Справами (секретар) | |
  | | | Ісполн.комітета, | |
  | | | Керівників | |
  | | | Відділів, | |
  | | | Управлінь, | |
  | | | Др.ісп.органов | |
  | | | Ради. Ісп.к-ти | |
  | | | Явл.подотчетн.і | |
  | | | Подконтрольн.совет | |
  | | | У, а з питань | |
  | | | Осущ.полномочія | |
  | | | Органів ісп.власті | |
  | | | - Також | |
  | | | Підконтрольними | |
  | | | Соотв.органам | |
  | | | Ісп.власті. У його | |
  | | | Склад не можуть | |
  | | | Входити депутати | |
  | | | Соотв.совета. | |
  | | | Повноваження | |
  | | | Ісп.к-та | |
  | | | Местн.совета: | |
  | | | Предваріт.рассмотр | |
  | | |-Е проектів | |
  | | | Місцевих програм | |
  | | | Соц.-экон.и | |
  | | | Культ.развітія, | |
  | | | Місцевого бюджету, | |
  | | | Координує | |
  | | | Деят-ть відділів, | |
  | | | Управлінь та | |
  | | | Др.ісп.органов | |
  | | | Ради, | |
  | | | Підприємств, | |
  | | | Орг-цій, | |
  | | | Належать до | |
  | | | Комунальній | |
  | | | Соб-ти, | |
  | | | Рассматр.отчети про | |
  | | | Їх роботі. | |
  | Ні - 38,40. |

  | | | | |
  | 11.Задача і значення | 12. Загальна система | 14. Місце і роль | 15. Правова |
  | уч курсу ГС | органів Держ влади | органів Держ влади | основа деят-ти |
  | ГС - єдина система | та МСУ Орган | та МСУ в общ-ве і | органів Держ влади |
  | знань про ради | д-ви - | д-ві. (Конст 86) | та МСУ |
  | комплексно | установа, | Депутатський запит | Законодавство - |
  | охоплює всі | утворене в | - вимога | акти вищих |
  | боку їх організ-й | встановленому | нар-го депутата, | органів влади |
  | и деят-ти з політ | порядку виконан-е від | заявляється на | закріплюють завдання |
  | ек-кою соц-й | імені д-ви його | сесії ВР к | і компетенцію |
  | психологічний-й і

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status