ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Золота Булла 1356 .
       

   

  Держава і право

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  Далекосхідного державного університету

  ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

  Кафедра теорії та історії держави і права

  Золота Булла 1356 р.

  Курсова робота з історії держави і права

  1 семестр студента 1 курсу заочного факультету юридичного інституту ДСДУ

  Симановича С.А. < p> Науковий керівник к. Ю.Н, доцент

  Іванов А.М.

  Владивосток

  2004

  2

  План


  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  Глава 1. Зміст «Золотий Булли» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6

  Глава 2. Історичні оцінки «Золотий Булли» ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9

  Глава 3. Значення «Золотий Булли» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13

  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14

  3

  Введення

  Вивчення «Золотий Булли» дає можливість при свіжому поглядівиявити якісь нові деталі, можливість по-новому їх витлумачити, абож розглянути давно введений в науковий обіг документ під новим кутомзору.

  Зробити це представляється можливим і необхідним, тому що проблемисоціально-політичної еволюції німецьких територій в 13-15 ст.продовжують залишатися вивченими недостатньо, а також постановка питанняпро історично-прогресивних аспектах «Золотий Булли» продовжують залишатисяактуальними в строго науковому і пізнавальному плані.

  «Золотий буллою» називався імперський закон, що регулював обраннянімецьких королів і майбутніх імператорів, права курфюрстів. Обговорення таприйняття цього закону проходило в Нюрнберзі (1355 - 1356) і в Метце
  (грудень 1356 - січень 1357). Закон, який проголосили, спочатку немав власної назви. Воно з'явилося пізніше, і джерело йогопоходження пов'язаний з підвішеними до нього золотий друку.

  Про значення цього свідчить наявність понад 60 латинськихрукописів; збереглося більше 40 перекладів на німецьку мову. Було видано 3латинських і 6 німецьких інкунабул. Більшість примірників збереглося.

  Звернемо увагу на оцінку ролі і значення «Золотий Булли» в процесівивчення соціально - політичного розвитку німецьких територій,залежали від багатьох факторів.

  Й. В. Гете згадує, що Йоганн Даніель Оленшлагер, що працював надкоментарями до буллі, говорив про «цінності і велике значення» цьогодокумента. Гете відтворює реакцію Оленшлагера, коли було процитовано
  Пролог булли: «Будь-яке держава, яка роздирається зсередини, загине,оскільки його князі стали посібниками розбійників. Розумна людина,посміхаючись, хитає головою і промовляє: Що ж це були

  4 за часів, коли імператор на імперському зборах міг відкрито висловитикнязям подібне? »[1]

  Гете цитував латинський оригінал булли:« Будь-яке держава,роздирається зсередини, загине ... ». Однак даний вирок не належитьукладачам документа. Це цитованому місце з Євангелія від Луки:
  «Усяке царство, що розділилося в собі, спустошиться, і дім, що розділивсясам в собі, впаде ».

  Трохи інакше трактувалася булла на початку XIX століття. «Г. Гейне внарисі про Людвіга Берні розповідає про бажання свого друга поглянути надокумент. Потім він називає його негідним пергаментом, на якомунаписано про розпродаж імперії і робить висновок: Ні, не будемо дивитися цежалюгідний контракт, який вбив Німеччину ». [2]

  Булла усунула вплив папи в обранні королів, вона це питанняпросто обійшла мовчанням. Це пояснюється тим, що «Золота Булла» булавидана саме в період, коли Франція зазнавала поразки в Столітньої війні.
  Містам забороняла прийом громадян ззовні в своє середовище.

  Головним чином зміст булли стосувалося обрання римських королів, атакож прав курфюрстів. У ній перераховуються всі головні виборці, обранняімператора вирішується більшістю. «Проте вже« Швабське зерцало »вказувало, що більшість голосів серед курфюрстів вирішує вибірімператора ». [3]

  У хронологічних виписках Маркса цей акт називається« основнимзаконом німецького багатовладдя ». [4] Якщо і можна так говорити про« Золотий
  Булле », то лише остільки, оскільки в сформульованої в ній ідеїсуверенітету курфюрстів вона і для інших князів Імперії ставала моделлюїх територіальних князівств.

  5

  Звернемо увагу на існування різноманітних оцінок Золотий булли внаукових дослідженнях, публіцистичній та художній літературі. (Див.додається список використаної літератури).

  Формально «Золота Булла» мала силу закону до кінця існування
  Священної Римської імперії німецької нації, тобто до 1806 р.

  Російською мовою публікувалася лише частина тексту (Див.: Хрестоматіяпам'ятників з історії феодальної держави і права країн Європи/Підред. В. І. Корецького. М., 1961. С.413-428).

  6

  Зміст Золотий Булли

  Золота Булла починається словами звернення до Господа - віршованимпрологом, як заведено в середні століття, потім формулюється мета документа.
  Він створений для того, щоб не дозволити німецькому народові направити своїстопи, «де править Ерінії, панує Алекто і судить Мегера». Всі ціжахливі істоти, що вважалися в античній міфології збудниками помсти,розбрату і божевілля, у документі зазначені - Антична Римська імперія,ніколи не йшли зі свідомості середньовічної Західної Європи, продовжуючижиття своє - духовну, політичну, культурну.

  Далі йде перелік розділів, що відносяться до тієї частині Булли,яка була прийнята в Нюрбенге. Основна частина документа складається з 31глави 6 - присвячені питанням, пов'язаним з обранням римського короля,який має стати імператором, 4 - спробам встановити феодальнийпорядок, а 21 - князі-виборцям, їх привілеїв.

  У Золотій Булле юридично закріплювалася практика виборності королів в
  Німеччині. Вперше в офіційному документі було сформульовано складу тих, хтойого обирає - сім курфюрстів. Закріплювався склад: архієпископи Майнца,
  Кельна і Тріра, Король Чехії, Рейнський фальцграф, герцог Саксонії імаркграф Брандербург. «Вибори проводилися у Франкфурті названоїколегією в особі самих правителів або їх послів після складання присяги.
  Термін виборчої процедури був строго обмежений 30 днями. Виборивироблялися без пауз ». [5] Якщо через 30 днів курфюрсти не вибралиімператора, то «вони повинні були перейти на харчування лише хлібом та водою, іжодним чином не виїжджати з міста, поки не буде обраний новий правительхристиянського народу ». [6]

  Був закріплений принцип виборності - більшість курфюрстів, тобто групаз чотирьох чоловік. Були відзначені можливі обставини,

  7які можуть перешкодити, і передбачено, щоб виборів нічого не завадило.
  Карл прагнув, очевидно, передбачити будь-які дрібниці, які могли бускладнити процедуру обрання. Наприклад, голос неявівшегося або запізнивсяне враховувався. Були дані зобов'язання до всіх князів підтримуватикурфюрстів, що прямують на вибори. Навіть якщо це був їхній особистий ворог, вонибули зобов'язані дати курфюрстам супровід і охорону для участі у виборах.
  Чітко встановлюється, хто з князів є курфюрстами.

  Карл IV зміг не тільки домогтися недопущення своїх сильних ворогів усклад колегії, він і забезпечив привілейоване місце для чеськогокороля.

  У Золотій Булле сказано з усією певністю, що після голосівтрьох архієпископів слід чергу чеського короля, «який серед світськихкурфюрстів володіє першістю завдяки величі королівського сану, праваі заслугах ». [7] Завдяки зусиллям Карла колегія курфюрстів оформилася вскладі, який не змінювався протягом ряду сторіч.

  Тільки що обраний імператор повинен був підтвердити до всіх князів --виборцям «всіх їх прав, привілеїв та грамот, вольностей, пожалувань,старовинних звичаїв, а також почесних санів і всього, що вони від імперіїотримали і що мали аж до дня виборів ». [8]

  Більш того,« Золота Булла »передбачала перетворення колегіїкурфюрстів в постійно діючий орган государстенного управління танамічала щорічний з'їзд князів-виборців (гл.12). Це погано дотримувалася.
  Але ж нам важлива історія юридичної думки, історія політичних ідей,тому що вона впливає на свідомість і на реальну політичну думку.

  Таким чином, Золота Булла імператора Карла IV відбила в собіпротилежні тенденції одночасно. Імператора обирали лише сім

  8людина в державі. Але - його обирали, влада не передаваласядинастичним шляхом, як це було в Англії та Франції. Закріплювався сампринцип виборності. Факт, який важко переоцінити.

  9

  Історична оцінка Золотий Булли

  У священної римської імперії німецької нації імператор обиравсяфеодалами. Спочатку не існувало певного порядку його обрання. Увиборах брали участь всі знатні князі. До кінця XII століття виділилисякурфюрсти (князі - виборці). Імператора обирали зазвичай триархієпископа - Майнцський, Кельнський, Трірської і 3-4 світських князя. Гостраборотьба точилася навколо права голосу чеського короля, йому відмовляли обирати,тому що він не німець ( «Саксонське зерцало»). Боротьба між князями завплив на виборах ускладнювалася боротьбою папської курії за панування в
  Німеччині. Папи стали присвоювати собі право висловлювати схвалення абонесхвалення вибраного імператору. Вони також претендує на право усуватиімператорів шляхом відлучення від церкви.

  В результаті інтриг папства, ворогували з німецьким імператором
  Людвігом IV, частина курфюрстів обрала 11 липня 1346 імператором Німеччини
  Карла IV, також він був повновладним королем Чехії.

  У 1355 Карл скликає Нюрнберзький сейм, «щоб порадитися длязагальної користі про мир і поході в країні. На підставі постанови цьогосейму Карл IV видав «Золоту Буллу» для того, щоб не було розбрату міжсім'ю князями - виборцями Священної імперії, якими вона повиннаосвячується, як сім'ю сяючими світильниками, щоб протидіятимайбутнім небезпекам суперечок і розбіжностей між князями-виборцями ». [9]
  Але серед істориків оцінки Булли істотно різні.

  Традиційно вважалося, що Карл хотів зміцнити владу чеського монархау власному королівстві. Деякі навіть стверджують, що імператор здопомогою цього документа передбачав «зламати силу чеського дворянства іперетворити Чехію в держава сучасного типу ... »[10].

  10

  З іншого боку, Золоту Буллу розглядають як поступку, зробленуімператором князям - виборцям.

  Згідно з іншим думку, «Карл їхав на імперські зборів в Нюрнбергзовсім не для того, щоб обсипати там курфюрстів милостями і привілеями,але натиск князів був такий сильний, що компроміс, досягнутий нарешті врезультаті важких переговорів, був явно вигідніше князям, ніжімператору ». [11]

  Головне питання, навколо якого ведуться дискусії, - хто саме,імператор або ж князі, відіграли ключову роль у створенні остаточноговаріанту Булли? - Потребує з'ясування. Джерела не дозволяють стверджувати що -щось визначене. У посланні Карла в Мец від 26 листопада говориться, «щоімператор прибув в Нюрнберг для проведення урочистої курії, скликанійзаради блага держави і благоденства підданих, щоб обговорити з іншимиучасниками зборів все, що стосується загального спокою, і об'єднанимизусиллями закласти основи майбутнього світу ». [12]

  Деякі історики побачили тут виклад програми імператора, тобтоголовні пункти тексту Булли. А так як текст, який відомий нам сильновідрізняється, то в наявності натиск курфюрстів, який змусив Карла внестизміни. Але немає ніякої впевненості в тому, що тут вказані всі завдання,які ставив перед собою Карл, адже лише за цієї умови можнасудити на чию користь склалися переговори.

  11

  Значення Золотий Булли

  Відомо, що в середні століття не знали писаного загальногозаконодавства. Юридичне положення інститутів і персон визначалосяправом на індивідуальні привілеї. В цілому до XII століття були відсутнізакони по влаштуванню Імперії. До того ж, якщо і були спроби їхстворення, то епізодично. Так, можна назвати «Союз з духовнимикнязями »(1220 р.), або ж« Licet juris »(1338 р.).

  16 липня 1338 У Рензі були прийняті постанови, затверджені потім
  8 серпня у Франкфурті: «Імператорський гідність і влада визнавалисязаконними з того самого дня ..., як будь-хто обирався за старовинним звичаємімператором або королем імперськими виборцями одноголосно або більшої їхчастиною, він одразу ж на підставі одного лише цього обрання повиненрахуватися і називатися королем або римським імператором, і йому повиннінадавати покору всі піддані імперії ..., і він не потребуєсхвалення, затвердження, підтримки або дозволу папи, або апостольськогопрестолу, або будь-кого іншого ... Кожен, хто буде неслухняний прийнятомупостанови, повинен буде переслідуватися і каратися як образити
  «Величність». [13]

  Карл IV отримавши імператорську корону, робить крок до систематизаціїзаконів держави, з переглядом вже наявного. Зміцнивши своє становище,він прагнув враховувати реальне співвідношення сил в Імперії. Кодифікаціяподібного ролу, будь вона проведена в життя, неминуче зміцнила буправління державою зсередини. Якщо аналізувати буллу з цієї точкизору, то можна побачити в ній конституційне зміст. Вона по-новомунамагалася зв'язати принцип «домашнього панування» правлячої династії зповноваженнями курфюрстів. Новизна полягала і в тому, що і королівськавлада, і князі-виборці покликані виступити в якості партнерів.

  12

  Історичне значення «Золотий булли» полягає не в тому, що вонастала новим конституційним правом. Булла класифікувала вжедіяло право, перш за все звичайне, який сформувався на основітрадиції обрання королів, різних правових випадків і пожалувань.
  Створюється враження, що більшість голів документа не було призначенедля класифікації. Відсутній остаточна редакція, зв'язок міжокремими главами.

  Історично значимою була мета, перш за все політична, коливиникло питання про прийняття цього документа. Звичайні права отримали в буллі НЕпросте законодавче затвердження. Вони вносилися імператором дляобговорення з метою зміцнити імперське законодавство, зберегти єдність
  Імперії, внутрішній світ, суверенітет, заборонити чвари та їх згубнінаслідки для держави.

  13

  Висновок

  Часи правління Карла IV важливі для Німеччини головним чином, томущо він випустив постанову, яка після довгих обговорень в Нюрнберзібуло остаточно оформлено, і отримало назву «Золота Булла». Згідно
  Золотий Булле зафіксована нею форма правління може бути названаодночасно монархічної (виборна монархія) і олігархічної (фактичне правління семи курфюрстів).

  «Не слід забувати, що ця Булла до самого кінця Німецької імперіїстановила основний закон її організації, її ладу, а тому поклала підбагатьох відношеннях кінець свавіллю ». [14]

  « Золота Булла »узаконювала і розширювала також« права територіальноговерховенства в межах князівств. Правда, вона поширювала їх тільки накурфюршества, але надані їм привілеї надали потім зворотневплив на претензії інших князів. «Золота Булла» встановиланеподільність курфюршеств, передавала курфюрстам права на рудники, на карбуваннямонети, на повну вищу юрисдикцію над їх підданими ». [15]

  Згідно з« Золотий Булле », курфюршества розглядалися якнапівнезалежні держави у складі імперії, які об'єдналися тим, щобули підданими короля і імператора, і позбавлені лише правасамостійно вести війни і укладати мир з іноземними державами.

  Таким чином «Золота Булла» «закріпила олігархію великих князів
  Німеччини, яка вже склалася задовго до цього акту »[16], і політичнуроздробленість країни.

  14

  Список використаної літератури:

  1. Декреталії «Venerabilem» Іннонтія III на користь Оттона IV; Резолюція в

  Рензі щодо обрання короля; Закон Людвіга Баварського про обрання імператора (серпень 1338, Франкфурт); Фрагменти з

  « Захисника миру »Марсилій Падуанського (1324)// Хрестоматия пам'яток з історії феодальної держави і права країн Європи/Под ред.

  В. І. Корецького. М., 1961.

  2. Документи з історії політичної боротьби на імперських зборах

  (рейхстагу) у Німеччині в кінці XIV ст. Публікація, вступна стаття і коментарі М. А. Бойцова// Середні віки. 1986. Вип.49

  3. Батир К.І. Загальна історія держави і права. - М., 1995

  4. Бібліографія з загальної історії держави і права (1918-1978). -

  М., 1979

  5. Бойцов М.А. Золота Булла 1356 і королівська влада в Німеччині під

  II половині XIV ст.// Середні віки. - М., 1989. - Вип.52

  6. Галанза П.М. Феодальна держава і право Німеччини. - М., 1963

  7. Гете И.В. Зібрання творів: У 10 Т. М., 1976. Т.3

  8. Графський В.Г Всеобщая история права і держави. - М., 2003

  9. Егер О. Всесвітня історія. У 4 т. Т.2. Середні віки. - М., 1999
  10. Історія середніх віків. Бібліографічний покажчик літератури, виданої в СРСР. Т.1, 1918-1957. Под ред. Симона К.Р.
  11. Колесницький Н.Ф. Про виникнення німецького рейхстагу// Середні віки.

  1993. Вип.56
  12. Леонтьевский А.В. Хрестоматія з історії Німеччини XIV ст. Р-н/Д, 2001
  13. Неусихін А.І. Проблеми європейського феодалізму. М., 1974

  15
  14. Збірник документів по загальній історії держави і права. Сост. К.Е.

  ліванців. - Л., 1977
  15. Хрестоматія пам'ятників феодальної держави і права країн Європи. -

  М., 1961. Под ред. Корецького В.М.

  -----------------------< br>[1] Гете И.В. Зібрання творів: У 10 Т. М., 1976. Т.3. С.132
  [2] Цит. по: Леонтьевский А.В. Хрестоматія з історії Німеччини XIV століття. Р -н/Д, 2001. С.185
  [3] Галанза П.М. Феодальна держава і право Німеччини. - М., 1963 С. 20
  [4] Там же
  [5] Графський В.Г Всеобщая история права і держави. - М., 2003. - С.301-
  302.
  [6] Збірник документів по загальній історії держави і права. Сост. К.Е.
  Ліванців. - Л., 1977
  [7] Загальна історія держави і права. Ред. К. І. Батир. - М., 1999.
  [8] Збірник документів по загальній історії держави і права. Сост. К.Е.
  Ліванців. - Л., 1977
  [9] Хрестоматія пам'ятників феодальної держави і права країн Європи .-
  М., 1961 Під ред.КорецкогоВ.М.
  [10] Цит. по: Бойцов М.А. див. № 9
  [11] Бойцов М.А. Золота Булла 1356 і королівська влада в Німеччині під
  II половині XIV ст.// Середні віки. - М, 1989. - Вип.52. С.25-46
  [12] Цит. по: Бойцов М.А. див. № 9
  [13] Цит. по: Леонтьевский А.В. Хрестоматія з історії Німеччини XIV. Р --н/Д, 2001. С.193
  [14] Егер О. Всесвітня історія. В 4т. Т.2 Середні століття. - М., 1999. С. 478 -
  479
  [15] Неусихін А.І. Проблеми європейського феодалізму. М., 1974. С. 135
  [16] Галанза П.М. Феодальна держава і право Німеччини. - М., 1963 С. 21


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status