ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Проведення в Башкирії буржуазних реформ 2-ї половини 19 століття
       

   

  Держава і право

  БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСАМИ

  ІНСТИТУТ ПРАВА

  Контрольна робота по курсу

  "Історія держави і права Республіки Башкортостан"

  Проведення в Башкирії буржуазних реформ 2-ї половини 19 століття.

  1 курс заочного відділення (екстернат)

  Перевірив: викладач Іскужін Т.С.

  УФА, 2000

  Проведення в Башкирії буржуазних реформ 2-ї половини 19 століття.

  ПЛАН


  1. Кризова ситуація 2-ї половини 19 століття.
  2. Положення "Про башкира" від 14.05.1863 року. Указ "Про передачу башкирів з військового в цивільне відомство" від 2.07.1865 р.
  3. Проведення земської реформи в Башкирії в 1864 р. і її особливості.
  4. Особливості проведенні судової реформи 1864 р. в краї.
  5. Проведення контрреформ 1894 - 1900 роки.

  1. Кризова ситуація 2-ї половини 19 століття.

  У першій половині 19 століття сформувалися соціально-політичніпередумови для перетворень в Росії. Кріпацтво стримувалорозвиток ринку і селянського підприємництва. Поміщицькі господарствавключалися в ринковий обіг; ті, хто не міг пристосуватися до новихекономічних умов, втрачали свої землі, які потрапляли в заклад. Під загрозоюреволюційної ситуації в Росії царський уряд змушений бувзробити певні кроки, що отримали назву буржуазних реформ.

  19 лютого 1861 імператор Олександр II затвердив рядзаконодавчих актів щодо конкретних положень селянської реформи. Булиприйняті центральне і місцеве положення, у яких регламентувалисяпорядок і умови звільнення селян і передачі їм земельних наділів. Їхголовними ідеями були: селяни отримували особисту свободу, і до укладеннявикупної угоди з поміщиком земля переходила в їх особисте користування.

  Отримавши особисту свободу, селяни в інтересах справного платежуповинностей наділялися землею в особисте користування. Основою цієї угодистало добровільну угоду селянина і землевласника, при йоговідсутності - наділення землею здійснювалося на основі місцевих положень.

  Користуючись поміщицького землею на умовах постійного володіння,селяни платили йому оброк і несли панщину. При бажанні вони могли викупитисвою садибу, польові угіддя могли бути викуплені тільки за згодою зпоміщиком.

  Наділення землею здійснювалось за добровільною згодоюпоміщика і селянина: перший не міг давати земельний наділ менше нижньоїнорми, встановленої місцевим положенням, другий не міг вимагати наділубільше максимальної норми, передбаченої в тому ж положенні.

  Душевой наділ складався з садиби і орної землі, пасовищ іпусток. Землею наділялися тільки особи чоловічої статі.

  Власність на землю зберігалася поміщиком аж до здійсненнявикупної угоди, селяни на цей період були тільки користувачами і
  "Тимчасовозобов'язаними". У цей перехідний період селяни звільнялися відособистої залежності, що для них скасовували натуральні податки, знижувалися нормапанщини і грошового оброку.

  Статті Загального положення підкреслювали, що селянин отримує правонабувати у власність нерухомі та рухомі майна (а такожвідчужувати та розпоряджатися ними) на загальних підставах і на основі громадянськихузаконений.

  Також у цей час в Росії йшла реформа місцевого самоврядування.
  Дореформений система місцевого самоврядування відображала переважноінтереси дворянсько-поміщицького класу. Що переважає в її діяльностіпринципи бюрократизму і централізму не враховували реальних потреб місцевогонаселення, промисловості і торгового обороту. Картина посилюваласянерозчленованість адміністративних, судових та господарських правочинів,покладалися на місцеву адміністрацію. Проведення селянської реформивимагало невідкладної перебудови системи місцевого самоврядування. У ходіцієї реформи уряд намагався створити необхідні умови длязбереження влади в руках дворян-поміщиків, і всі дискусії оберталисянавколо цієї проблеми.

  1 січня 1864 було затверджено Положення про губернські і повітовіземських установах. На них покладалося: завідування капіталами,майном і грошима земства; утримання земських будівель і шляхівповідомлення; заходів щодо забезпечення "народного продовольства", заходи щодоблагодійності, взаємне земське страхування майна; піклування пророзвиток місцевої торгівлі і промисловості; санітарні заходи, участь угосподарських відносинах у галузі охорони здоров'я та освіти.

  Законом передбачалось створення трьох виборчих курій:

  - курія повітових землевласників, що складалася переважно здворян-поміщиків, для участі в якій був потрібний високий майновийценз. Повітові землевласники з меншим цензом брали участь у виборах черезуповноважених;

  - міська курія, учасники якої повинні були мати у своєму розпорядженнікупецьким свідченням або підприємством певного розміру;

  - сільська курія, в якій не був встановлений майновий ценз,але введена система триступеневий виборів: селяни, які зібралися наволосний сход, посилали своїх виборців на збори, яке обиралоземських гласних.

  Апарат Селяни з розпорядчих органів - губернських іповітових земських зборів і виконавчих органів - повітових губернськихземських управ (до структури останніх входили постійні канцелярії,поділені на відділи). Свої господарські завдання земства вирішували накошти, що їх збирають з населення у вигляді спеціального податку.

  На чолі зборів управ стояли виборні голови, які крімтого. Що керували діяльністю земських установ, головуваливід їх імені в місцевих урядових установах (присутність поселянських справах). Головами земських зборів були ватажкидворянства.

  Земське збори і земська управа (виконавчий орган, що складавсяз голови і двох членів) обирались на три роки. Губернське земськезбори обиралося членами повітових зборів. Голова повітової управизатверджувався на посаді губернатором, голова губернської управи --міністром внутрішніх справ.

  Поряд з земської реформою йшла реформа і міська. 16 липня 1870року було затверджено Міське положення, що закріпляло систему органівміського громадського управління: міське виборчі збори іміської Думи з міською управою - виконавчим органом. Думу іуправління очолювало одну особу - міська голова, що затверджується у своїйпосаді губернатором або міністром внутрішніх справ.

  Усі міські виборці у відповідності з майновим (податним)цензом поділялись на три групи, кожна з яких обирала третину гласних вміську Думу. У виборах брали участь особи, які досягли 25-річного віку,володіють нерухомим майном, промисловими чи торговельними підприємствами,займаються кустарними промислами або дрібною торгівлею, що представляютьвідношенні станом.

  Дума і управа обирались на чотири роки, половина управи повиннабула оновлюватися кожні два роки. Міський голова міг призупинитирішення управи. Розбіжності Думи і управи вирішував губернатор.

  У компетенцію міської думи входили питання: про призначення виборнихпосадових осіб, встановлення міських зборів, складання недоїмок,встановлення правил про завідуванні міським майном, про придбанняміської нерухомості, про позики. На користь міста Дума могла встановлюватинаступні збори: з нерухомості (оціночний збір), з документів на правоторгівлі і промисловості, трактирів, заїжджих дворів і їстівних крамниць,візницький промислу, приватних коней і екіпажів, квартир і житлових приміщень,собак, аукціонів. [1]

  Одночасно з селянською реформою, земської та міської реформамив 2-й половині 19 століття в Росії створилися передумови для проведеннясудової, поліцейської та військової реформ.

  Структуру досудової системи складали різноманітні історичносформовані органи, які робили її складною і заплутаною. Існували суди длядворян, міщан, селян, спеціальні комерційні, совісні, межові таінші суди. Судові функції виконували і адміністративні органи --губернські правління, органи поліції та ін Розгляд справ у всіхсудових інстанціях відбувалося при закритих дверях. На діяльність судусильний тиск чинили різні адміністративні органи, веденняслідства і виконання вироку надавались органам поліції, які,крім того, що брали на себе і судові функції по "маловажним" справах.
  Діловодство могло тягнутися роками. У судовому процесі панувалиінквізиторській початок і теорія формальних доказів.

  У листопаді 1864 були затверджені і вступили в силу основні актисудової реформи: Установи судових установлень, Статут кримінальногосудочинства, Статут про покарання, що накладаються світовими суддями.

  Створювалися дві судові системи: місцеві і загальні суди. До місцевихналежали волосні суди, мирові судді і з'їзди мирових суддів, до загальних --окружні суди, створюються для декількох повітів, судові (по цивільнихі кримінальних справах) палати, поширювали свою діяльність на кількагуберній або областей; касаційні (по цивільних і кримінальних справах)департаменти Сенату. Влада цих судів розповсюджувалась на всі сфери, крімтих, де діяла юрисдикція духовних, військових, комерційних,селянських і інородческіх судів.

  Нові принципи цивільного процесу закріплював Статут цивільногосудочинства 1864 року. Позов подавався світовій судді в письмовій абоусній формі, відповідач викликався до суду повісткою. У судовомурозгляді сторони обмінювалися словесними показаннями, могли бутипредставлені письмові та речові докази. Сторони мали правозалучати в процес адвокатів. Висновок за результатами судовогозмагання робив прокурор. Суд виносив рішення, оформлене у виглядірезолюції. Допускалися касаційний або апеляційний перегляд справи. Післязакінчення строків, встановлених для перегляду, позивачу видававсявиконавчий лист, голова суду призначав судового пристава,призводило до виконання рішення про стягнення. Кримінальний процесрегламентувався Статутом кримінального судочинства і поділявся настадії: попереднє розслідування (дізнання і попереднєнаслідок) і власне сам судовий процес (судове слідство, дебатисторін, висновок голови суду, вердикт за участю присяжнихзасідателів).

  В основу перетворень судової реформи 1864 року було покладенопринцип поділу влади: судова влада відокремлювалася від законодавчої,виконавчої, адміністративної. У законі зазначалося рівність усіх передзаконом.

  У 1862 році міська і повітова поліція були об'єднані в єдинуполіцейську систему зі складною "ієрархічної сходами", яка розпочалася зурядника і пристава і на повітовому рівні очолювана справником. Заселянської реформи поліцейського нагляду сконцентрували у своїх руках всюреальну репресивну владу в Центрі і на місцях.

  Реформи торкнулися і сферу тюремну, де були скасовані тілесніпокарання для жінок, додаткові тілесні покарання, клеймування,обмежувалося застосування різку. В армії скасовувалися шпіцрутени, а в 1885році і застосування різку.

  У системі внутрішніх справ основну роль стали грати департаментиполіції і спільних справ, головні управлен6ія у справах преси та тюремний іземської відділи.

  У 1865 році "Тимчасові правила про друк" значно пом'якшувалицензуру.

  1 січня 1874 був затверджений "Статут про військову повинність",вводиться для всього чоловічого населення. Особи, що досягли 21 рокупризивалися на службу за жеребом. Хто не потрапив в постійні військазараховувалися в ополчення. Загальний термін служби в сухопутних військахвстановлювався 15 років (з них дійсна служба становила 6 років іслужба в запасі - 9 років). Під флоті відповідно 7 років і 3 роки. У кожномувійськовому окрузі засновувався військово-окружний суд.

  Перераховані реформи 2-ї половини 19 століття природно торкнулися і
  Башкирію. Але в Башкирії в цих реформах були свої відмінності.

  2. Положення "Про башкира" від 14.05.1863 року. Указ "Про передачу башкирів з військового в цивільне відомство" від 2.07.1865 р.

  У 19 столітті "територія Башкирії входила до Оренбурзьку, Пермську,
  Вятську і Саратовської губернії. В Оренбурзькій губернії - це
  Бугульмінсько, Мензелінскій, Бірськ, Троїцький, Уфімський, Белебеєвський,
  Стерлітамакський, Оренбурзький, Бузулуцький, Бугуруслановскій, Челябінський і
  Верхньоуральськ повіти; в Пермської - Осінський, Пермський, Красноуфімську,
  І шляхів сполучення; у Вятській - Елабужскій і Сарапульськийсполучення; в Саратовській - Вольський, Хволинскій і Хотинський повіти "[2].

  З 1798 башкири були перетворені у військово-козацьке стан.
  Башкортостан розділений на 11 башкирських і 5 мішарскіх кантонів. Одночаснобуло утворено 5 кантонів оренбурзьких і 2 кантону уральських козаків. Приперекладі башкирів у військово-козацьке стан були вміло використаніособливості їх життя та побуту. Царський уряд відзначала більшусхильність башкирів до военнолй службі і вміло цим користувалася. Кантонасистема не залишалася незмінною. Відбувалося об'єднання башкирів і мішарейв рамках одного війська. Але незмінним залишалося, що башкири ставилися довійськово-козачого стану. Ця кантону система проіснувала до 1865року і наклала свої відбитки на проведення реформ 2-ї половини 19 століття в
  Башкирії.

  Після приєднання казахських земель до Росії в 40 - 50-х роках 19століття Башкирія втратила своє окраїнне положення, перетворившись на одну звнутрішніх областей. Тим самим відпала необхідність широкого залученнябашкирів до прикордонній службі. Тому уряд вирішив поступово і почастинам перевести їх в податкові стан. У 1848 році Башкирія-мішарскоевійсько було розділене на дві частини: перша з населенням в 200 тисяч душбула обкладена замість військової служби грошовим збором, другий, що складається з
  101 тисячі душ, продовжувала нести військову службу. Військова служба стосуваласятільки чотирьох прілінейних башкирських кантонів. Подальший крок по шляхузвернення башкирів в податкові стан був зроблений в 1855 році, коли до військабули приєднані тептярі і бобилі. Башкирської військо було розподілено по -новому на кантони, яких тепер стало 28.

  Після скасування кріпосного права царський уряд Росіїприступив до обговорення питання про скасування кантонів системи управлінняу башкирів, мішарей, тептярей, і переведення їх у цивільне стан. 14 травня
  1863 Олександр II затвердив "Положення про башкира", в якомуговорилося: "інородці, відомі під назвою башкирів, Мещеряков, тептярейі бобилів, які мають загальне найменування Башкирського війська, отримуютьцивільний пристрій, як вільні обивателі, на підставах в цьому
  Положенні певних "[3]. Переклад у цивільне стан торкнувся башкиріві їхніх військових пріпущенніков, що проживають в Оренбурзької, Пермської, Самарськоїі Вятської губерніях. Положення 14 травня 1863 надавало башкирам іпріпущеннікам всі права, які були визначені реформою 1961 дляселян: входити в договірні відносини, набувати у власністьрухоме і нерухоме майно, відкривати й утримувати торговельні заклади,займатися ремеслами, переходити в інші стани, відлучатися з місцьпроживання і т. ін Складалося сільське і волость, схоже зселянським "самоврядуванням" російського населення.

  Згідно положення від 14 травня, кантон система управління булазбережена з деякими змінами. Це було необхідно для поступовогозлиття башкирів і пріпущенніков з іншим селянським населенням губернії.
  Число кантонів поступово скорочувалася з 28 до 11. Їх кордони наблизилися доповітовому поділу. Опції кантони начальників тепер обмежувалисяправами та обов'язками світових посередників. Після реалізації Положення пробашкира кантоні управління підлягало остаточного скасування.

  Положення від 14 травня не внесло в життя башкирів і пріпущенніков особливихзмін. Воно узаконило переклад місцевого населення із військового угромадянський стан, який послідовно здійснювався урядомв передреформний десятиліття. За башкирами і пріпущеннікамі "неслужащіх"кантонів були закріплені грошові повинності замість військової служби, а такожземські, мирські та інші платежі, які вони вносили нарівні з іншимиподатним станами. Населення ж службовців кантонів продовжувало нестиколишню військову службу. Закон був зустрінутий населенням губернії зсхваливеніем, проте виникли побоювання, пов'язані з перетвореннями, якіможуть піти безпосередньо за його введенням.

  Незабаром після введення закону почали поширюватися чутки про те,що уряд збирається позбавити башкирів їх вотчинної землі і наділити їхяк колишніх кріпаків, зарахувати башкирів та їх пріпущенніков вдержавні селяни, брати з них ректрут і хрестити мусульман. Такіж чутки ходили і в російських селищах. У деяких місцях священики почализакликати місцеве населення прийняти християнство, погрожуючи в іншомувипадку зверненням до державних селян і насильницьким виселенням з
  Башкирії. Мешканці деяких сіл Белебеївському і Бугурусланський повітівпочали готуватися до переселення на річку Ішим в Сибір з метою зарахуванняїх у тамтешнє козацтво.

  Переклад в цивільний стан викликав велике побоювання вотчинниківі пріпущенніков за їхні землі і свободу. Скасування військово-козачогостану, оподаткування населення грошовими повинностями замість службирозглядалися як перетворення в державних селян. Особливеневдоволення башкирів і пріпущенніков викликало обкладення повинностямизвільнених у відставку і тих, хто раніше не платив їх (люди похилого віку, діти, хворіі т.д.). Глуха невдоволення відчувалося і серед колишніх кантониначальників. Незадоволено було і місцеве духовенство, значення якого різковпало через відсторонення його від вирішення побутових і дрібних судових справ.

  Позбавлення військово-феодальної верхівки колишньої влади не означалоліквідації експлуататорської прошарку серед башкирів і пріпущенніков. Пристворення сільського та волосного управління колишні начальники знову зайнялипанівне становище. Як і раніше рядове населення було віддано насвавілля та розграбування можновладців осіб. Нові посадові особи булипомічені у хабарництві та інші зловживання.

  Не задовольняло і стан діловодства в башкирських ітатарських волостях. У Росії ділове листування повинна була вестися наросійською мовою. Вона ж велася на тюркській говіркою через нерозуміння багатьмастаршинами російської. Нерідко на допомогу російським писарям приймалися свої --башкирські. Також, мало було російських шкіл.

  Незважаючи на великі труднощі в реалізації Положення від 14 травня 1863року, уряд вважав підсумки його втілення в життязадовільними і порушило питання про остаточну передачу башкирів іпріпущенніков у цивільне відомство.

  Таким чином, Положення про башкира від 14 травня 1863 сталопочатком скасування кантонів системи управління на території краю і сталоскладовою частиною селянської реформи 1861 року.

  2 липня 1865 був прийнятий закон "Про передачу управління башкирамиз військового в цивільне відомство ", згідно з яким остаточноскасовувалося кантоні управління. В кінці 1865 і початку 1866 башкириі пріпущеннікі перейшли в Завідування загальних губернських і повітових присутностів селянських справах і світових посередників. Були звільнені віднатуральної служби та обкладені грошовими повинностями жителі "службовців"
  (Оренбурзького і Верхньоуральськ) кантонів. Припинило свою діяльністьзагальне управління башкирами.

  У законах 1863 і 1865 залишилися поза увагою питанняземлеустрою вотчинників і пріпущенніков. Наділення місцевого населенняземлею уряд пов'язувало з наступною експропріацією башкирськихугідь. Відчуження вотчинних земель повинно було зміцнити дворянськеземлеволодіння в краї.

  3. Проведення земської реформи в Башкирії в 1864 р. і її особливості.

  Скасування кріпосного права в Башкирії викликала необхідність іншихперетворень, у тому числі і в галузі місцевого самоврядування. Уфимськедворянство вже 19 грудня 1863 на губернських зборах ухвалиликлопотатися перед урядом про якнайшвидше відкриття земськихустанов на території краю. Але сама земська реформа 1864 року протікалана території краю зі своїми особливостями. Точніше взагалі ніяких змінв краю не було незважаючи на велике листування губернських начальників зурядом. У цьому листуванні були прохання якомога швидше відкритиземства на території Башкирії. На їхню думку, земства повинні булизвільнити адміністрацію від обтяжливих для неї господарських справ.

  Але лише через 10 років 14 травня 1874 Державна Рада Росіїпостановив: "Найвища затверджене 1-го січня 1864 положення проземських установах поширити на Уфимську губернію "[4]. А проведенняземської реформи на території Оренбурзького краю відкладався ще наневизначений час.

  У Уфімської губернії земські установи були введені 25 лютого 1875року. Вони складалися з розпорядчих органів - губернських та повітовихземських зборів і виконавчих - повітових та губернських земських управ.
  Згідно з "Положенням від 1 січня 1864", вибори у них проводилися натрьох виборчих куріях: землевласників (земельний ценз в Уфімськійгубернії встановлювався від 200 до 350 десятин), міських виборців
  (особи, які мають купецькі свідоцтва, промислові та торговельніпідприємства з річним оборотом не менше 6 тис. руб.), і сільського товариства.
  Вибір на земства від сільського товариства був багатоступінчастим. Спочаткусільський сход висував представників на волосний схід, а ті, у своючергу, обирали встановлене число земських гласних. Такабагатоступенева система дозволяла проводити в земства найзаможнішихі бажаних адміністрації селян.

  Компетенція земств Уфімської губернії обмежувалася господарськимипитаннями місцевого значення: будівництво та утримання в справномустані мостових, доріг, мостів, переправ, земських шкіл, лікарень, притулківі т.д. На обов'язки земств лежала також етапної-арестанская повинність навнутрішніх дорогах губернії, постачання підвід для роз'їздів цивільних іполіцейських посадових осіб. Таке широке трактування функцій земствапояснюється тим, що уряд намагався перекласти ряд обов'язків задміністрації на органи місцевого самоврядування.

  Для ведення господарських справ і утримання власних установземствам надавалися права за призначенням, розкладці, збору тавитрачання місцевих податків - земських зборів. Ними обкладалися документи,що дають право на торгівлю, міська нерухомість, лісу, землі. Найбільшзначною в губернському земському зборі була частка з земель та лісів. У 1880році вона становила 82,5%, а в 1890 році - 65,5% від загальної суми земськихподатків.

  Земства надавалися права щодо витрачання зібраних нимиподатків. Витрати поділялись на обов'язкові, які вносилися вщорічні земські кошторису, і необов'язкові - внесення яких у кошторисузалежало від розсуду земських зборів. З обов'язкових витрат самимизначними були витрати по дорожньої провини. З необов'язкових --витрати на освіту, охорону здоров'я.

  Багато сільські школи в губернії були зобов'язані своїм існуваннямземству. З 746 початкових шкіл, що діяли на території краю наприкінці 19столітті 25% належало міністерству освіти, 42% - земству, 33% --церковному відомству.

  Земства виділяли гроші і на будівництво лікарень і лікарень,обслуговуючий їх персонал. З 48 лікарень, що діяли в губернії в тойчас, 22 належали земству.

  Також земство сприяло розширенню шляхів сполучення в краї,будівництва мостів, дамб.

  4. Особливості проведення судової реформи 1864 р. в краї.

  У Центральній Росії судова реформа почалася в 1864 році. Але вонарівність всіх перед законом.

  Після дуже довгого листування між адміністрацією краю іурядом видано указ Олександра II Сенату, що пропонує "вдругій половині 1887 приступити до Запровадженню світових судових установленьокремо від загальних у губерніях Уфімської, Оренбурзької та Астраханської "[5]. УВідповідно до нього територія Уфімської губернії ділилася на 6 світовихокругів. Кожний округ складався з кількох мирових судових дільниць:
  Оренбурзький, Уфімський, Бірськ, Златоустівський, Белебеєвський - з 6-ти,
  Стерлітамакський - з 4-х, Мензелінскій - з 5-ти. У деяких ділянкахкрім дільничного, почесного мирових суддів були також додаткові.

  Вибори мирових суддів в Уфімській губернії проводилися на повітовихземських зборах, після чого вони затверджувалися на посаді Сенатом.
  Підсудності мирових суддів підлягали малозначні громадянські ікримінальні справи. Судові розслідування проводилися 2 рази на тиждень.

  Апеляційною інстанцією з перегляду вироків дільничних суддівбув з'їзд світового округу. У Уфімської губернії він вперше відкрився 28Січень 1879. На чотирьох з'їздах Уфімського світового округу, що перебувалиу квітні - жовтні 1879 року за скаргами дільничних суддів було розглянуто
  85 справ. З них 32 справи було вирішено на користь обвинувачених, 7 відкладено, 46вироків - без змін. Таким чином, вироки світових суддів незавжди були остаточними.

  Освіта інституту мирових суддів було лише частковоїреалізацією судової реформи. Тому громадськість Башкирії в 80-х рокахзвернулася до уряду з проханням прискорити процес її завершення. Указ
  "Про введення судової реформи в повному обсязі в Уфімській і Оренбурзькоїгуберніях "з'явився 9 березня 1892. Він скасував Уфимську і Оренбурзькіпалати кримінального і цивільного суду, а замість них ввів три окружних судув Оренбурзі, Уфі і Троїцьку, які є судами першої інстанції у кримінальнихта цивільним судам, що перевищували підсудність мирових суддів. Окружні суди
  Башкирії складалися з голови, його товариша, членів суду, двохсекретарів, їхніх помічників і судових приставів. Справи підсудних в окружнихсудах вирішувалися без присяжних засідателів, інститут яких в Башкирії буввведений тільки у 1898 році. Присяжні могли бути особи, які володіютьнерухомим майном, оціненим від 500 до 2000 руб., або річним доходомвід 400 до 1000 руб., земельним наділом не менше 100 десятин, а також купці
  1 і 2 гільдій.

  Ще однією особливістю проведення судової реформи в Башкирії сталанепослідовність уряду. Вона полягала в тому, що в краї булавведена Судова палата. Стосовно до Уфімської губернії її рольвиконувала Казанська судова палата, а до Оренбурзької - Саратовська палата.
  У кожній з них вводилася посаду товариша прокурора по башкирським справах.

  Також особливістю реформи стало збереження волосних судів длябашкирів. Склад суду обирався щороку на волосному сході в кількості 4 -
  15 чергових суддів. У його компетенцію входило розгляд суперечок і позовівміж башкирами, що належать в одній волості, з ціною позову до 100 крб.
  Волосний суд міг засуджувати винних до громадських робіт до 6 днів,грошового штрафу до 3 руб., тілесного покарання до 20 ударів. Вибірпокарання надавався на розсуд самого суду. Вироки волосногосуду вважалися остаточними і не підлягали оскарженню.

  Судова реформа почала проводитися в Башкирії набагато пізніше, ніж в
  Центральної Росії. Її реалізація затяглася на багато років, і в процесіїї були допущені серйозні відступу від загальних положень судових статутів.
  Введення судочинства на Руссо мовою ускладнювало можливість неросійськихнародів краю відстоювати свої інтереси. Їхнє ставлення посилювалася тим, щопо відношенню до них зберігалося тілесне покарання.

  Однак при всіх своїх відступи від буржуазних принципів судовареформа була значним кроком вперед. Вона ввела такі судові установиі порядки, які обмежували сваволю, і забезпечували мінімумзаконності, необхідний для буржуазного розвитку краю.

  5. Проведення контрреформ 80 - 90-і роки 19 століття.

  У 1880-і роки 19 століття уряд Росії різко обмежилопроведення буржуазних реформ. Ліберальний період у розвитку російськоїдержавності закінчувався. Почалася епоха контрреформ. Так післязамаху на імператора Олександра II, який був прихильником реформ,посилився урядову наступ на судову систему, породженуреформою. У 1881 році було прийнято спеціальне "Положення про заходи доогорожі державного порядку і громадського спокою ", якеузаконило вже раніше застосовувалися на практиці розходження з положеннямиреформ. Так із судів стали справи про подержавні злочини і передаватися на розгляд Особливоїприсутності Сенату Росії за участю станових представників. У 1874 р. зведення загальних судів вилучено справи про "протизаконних громадах" та участі вних. Згідно з положенням 1881 міністру внутрішніх справ і генерал -губернатору надавалося право передавати ряд справ на розглядвійськових судів для вирішення за законами воєнного часу. Військові судирозглядали справи у найкоротші терміни з мінімальними гарантіями правобвинувачених, примовляючи до найбільш суворим покаранням. А з 1887 року судунадавалося право закривати двері засідань, оголошуючи ті, хто слухає справи
  "Делікатним", "конфіденційним" або "секретним".

  У 1889 році вступило в дію Положення про земських дільничнихначальників, що зруйнував роздільність судової та адміністративної влади.
  У повітах замість мирових суддів вводився інститут земських начальників,наділених широкими адміністративно-судовими правами у відносиниселянського населення. Вони здійснювали нагляд над сільськими та волоснимиорганами самоврядування, керували поліцією, наглядали за діяльністюволосних судів. Так у звіті Уфімського Губернатора Логвинова Миколи
  Христофоровича про діяльність установ, утворених за законом
  12.07.1889 (за 1895 - 1896 рр..) Говориться, що "Белебеєвський повітовийпредводитель дворянства повідомляє, що земські начальники виправдали себе, їхдіяльність успішна. "Тепер уже всі галузі сільського побуту порушеніними ... Зараз волосні і сільські посадові особи перебувають під невсипущимконтролем земського начальника і відразу ж за недогляди по службі караютьсяі виганяють зі служби ... "[6]. Як цензу для волосного начальникавстановлювалися: вища освіта або заняття протягом декількох роківпосади мирового посередника, мирового судді, високий майновий ценз ізвання спадкового дворянина. Сословний принцип добору кадрів проявивсятут з усією відвертістю.

  Також про контрреформ царського уряду, спрямованих наподальше посилення позиції дворянства, говорить і зіставлення данихроків про склад голосних в повітових земських зборах. Так у 1891 році з 179повітових земських гласних представників першого виборчого зборів 100чоловік або 55,8%, друге 21 або 11,7%, третій 58 осіб або 32,4%
  (порівняно до 1890 див на стор 19 даної роботи). Таким чиномспостерігається значне збільшення в повітовому земському зборахпредставництва від дворян і буржуазії і помітне скороченняпредставництва від сільських громад.

  Склад голосних в земських установах Уфімської губернії визначавсяне тільки соціальної контрреформою, але й національною політикоюуряду. Їх 38 голосних першою Уфімського губернського зібрання бувлише один представник корінної національності - башкирів Ш. С. Байтеряков. Прозакономірності такого становища свідчить і той факт, що з 6повітових земських управ за 1875 - 1914 року лише двічі на чолі Белебеївськомуі один раз Златоустівській перебували представники корінної національності.

  Паралельно з земськими начальниками в повіті діяли повітовіокружні суди, члени яких розглядали справи, вилучені у мирових суддів,але не перейшли до земським начальникам. У містах замість мирових суддівз'явилися міські судді, що призначаються міністром юстиції. Другий інстанцієюдля цих судів став повітовий з'їзд, що складається з члена повітового окружногосудів, одного-двох міських суддів і кількох земських начальників. З'їздочолював предводитель повітового дворянства. Таким чином, більшістьмісць в цих органах складалося за державними посадовими особами.

  Земства Уфімської губернії з самого початку були поставлені підконтроль губернатора. Він міг виключити з числа голосних неугодну йомукандидатуру і визнати недійсними постанови земських зборів.
  Земства не мали виконавчої влади. Навіть для стягнення недоїмок поземським зборам вони були змушені звертатися за допомогою до губернатора іполіції.

  Адміністративне втручання в судочинство спричинило за собоювідхід від одного з найважливіших принципів судової реформи - гласності суду.
  Нагадаємо, що в 1887 році п?? овозглашено право суду розглядати справи призакритих дверях, а в 1891 році різко звузилася гласність цивільногосудочинства.

  Таким чином, провівши 60 - 80-х роках 19 століття буржуазні реформина території всієї Росії і Башкирії зокрема, царський урядзавдало в 80 - 90-х роках удар майже по всіх знову виникли інститутам.

  Список використаної літератури

  1. І. А. Ісаєв. Історія держави і права Росії. М. Юристъ, 1998г.сс267 - 283.

  2. Маліков М.К. Проблеми реалізації суверенітету РБ. Изд-е Башкирська.
  Ун-та. 1999. Т 1, с. 24.

  3. Ф.А. Ішкулов. Т.С. Іскужін. Історія держави і права
  Башкортостану. -Уфа: Кітап, 1996р.

  4. під ред. І. Г. Акманова. Історія Башкортостану частина1 з найдавнішихчасів до 1917 р.: Башк. Ун-т, Уфа, 1991 р.
  -----------------------

  [1] И. А. Ісаєв. Історія держави і права Росії. М. Юристъ, 1998г.сс267 - 283.

  [2] Маліков М.К. Проблеми реалізації суверенітету РБ. Изд-е Башкирська.
  Ун-та. 1999. Т 1, с. 24.

  [3] Ф.А. Ішкулов. Т.С. Іскужін. Історія держави і права
  Башкортостану. -Уфа: Кітап, 1996р.
  [4] під ред. І. Г. Акманова. Історія Башкортостану частина1 з найдавніших часівдо 1917 р.: Башк.Ун-т, Уфа, 1991р., С.252

  [5] Див там же. С.257.

  [6] Ф.А. Ішкулов. Т.С. Іскужін. Історія держави і права
  Башкортостану. -Уфа: Кітап, 1996р.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status