ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Порівняльний аналіз держслужби в Росії і США
       

   

  Адміністративне право

  ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА АКАДЕМІЯ

  ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

  Курсова робота

  по адміністративному праву

  ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ

  СЛУЖБИ В РОССИИ И В США.

  Виконала студентка 3 курсу, вечірнього відділення, факультету ГіМУ, групи 34-В Кузьмина Ася Олександрівна.

  Викладач

  Завідувач кафедри Адміністративного Права

  А. А. Старовойтов

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

  2000

  Зміст.

  1. Введення.

  3
  2. Поняття державної служби.

  3
  3. Становлення державної служби Росії.

  5
  4. Сучасна россійская державна служба.

  8
  5. Історія державної служби в США.

  13
  6. Сучасний етап державної служби - цивільної служби в США.

  18
  7. Civil service і державна служба.

  19
  8. Висновок.

  22
  9. Список літератури.

  23

  1. ВСТУП.

  Спосіб організації державної служби набуває особливо важливогозначення в умовах демократії. Від цього багато в чому залежить, наскількиповно будуть сприйматися і втілюватися на практиці насущні вимогивиборців; наскільки міцною та ефективною буде зворотній зв'язок міждержавою та громадянським суспільством і в остаточному підсумку міцністьполітичного режиму. У свою чергу спосіб організації державноїслужби безпосередньо залежить від пануючих серед політиків уявлень проїї завдання, основні функції, критерії ефективності.

  Дана робота є оглядовим розглядом організаціїдержавної служби в двох демократичних країнах - Росії та США.
  Поняття державної служби. Що вкладають у нього у нас і що на
  Заході? У чому подібність і в чому відмінності, положення в сучасномудержавному управлінні, рівень правової забезпеченості - це тіпитання, відповіді на які я і спробую сформулювати в даній роботі.

  2. Поняття державної служби.

  У законодавстві та спеціальній літературі відсутнє однозначне, а отже, загальноприйняте поняття державної служби.

  Державна служба розуміється в широкому та вузькому сенсі.
  Державна служба в широкому розумінні зводиться до виконання службовцямисвоїх обов'язків у державних організаціях: в органахдержавної влади, на підприємствах, в установах, інших організаціях;у вузькому розумінні - це виконання службовцями своїх обов'язків удержавних органах. [1]

  Державна служба здійснюється на професійній основі. Цеобумовлено необхідністю безперервного, спадкоємного і компетентногоздійснення діяльності державних організацій.

  Будучи різновидом служби взагалі і володіючи всіма її ознаками (діяльність за винагороду), державна служба має рядспецифічних ознак, що визначають її якісну своєрідність.

  По-перше, це діяльність осіб, що заміщають патронатні іадміністративні державні посади.

  По-друге, змістом державної служби є забезпеченнявиконання повноважень державних органів, виконання державнихфункцій.

  По-третє, державна служба утримується за рахунок бюджетногофінансування.

  Державна служба опосередковується правом. Сукупність правовихнорм, що регламентують правовий статус державних службовців, у томучислі умови та порядок проходження державної служби, види заохоченьі відповідальності службовців, підстави припинення та інші питаннядержавної служби, утворюють правовий інститут державної служби.
  Адміністративно-правові норми, що регламентують питання державноїслужби, складають частину цього інституту.

  Адміністративне право обслуговує перш за все державнеуправління. Воно визначає адміністративно-правовий статус головним чиномдержавних службовців системи державного управління.

  Специфічна концепція державної служби в Росії покладена воснову Закону Російської Федерації від 5 липня 1995р. «Про основидержавної служби РФ »[2]. У трактуванні цього Закону під державноюслужбою розуміється професійна діяльність із забезпечення виконанняповноважень державних органів. При цьому до державної службивідноситься виконання посадових обов'язків особами, що заміщаютьдержавні посади певних категорій.

  Дані специфічні ознаки державної служби поширюються,по суті, на державний устрій будь-якої країни.

  Нам же цікаві специфіка становлення і зміни принципівдержавної служби для кожної з розглянутих нами країн.

  3. Становлення державної служби Росії.

  Державна служба в Росії має глибокі історичні корені, аїї традиції йдуть корінням в глибини часу більш ніж на тисячу років. Нашакраїна переходила від етапу до етапу поступово, від дружинної
  «Адміністрації» до дворянської, далі до государевої службі, головнимдосягненням якої, у свій час була «Табель про ранги».

  Часто дата її прийняття (24 січня 1722 р.) ототожнюється з початкомдержавної служби в Росії. «Табель» встановила три ієрархічні,як би паралельні сходів чинів для цивільної, військової та придворноїслужб, за 14 ступенів у кожній.

  Далі історія державної служби проходила безпосередньовідповідаючи історії монархічної Росії. Крапку в цій історії поставилареволюція 1917р.

  Формування після приходу більшовиків до влади в жовтні 1917р.нової державності, що отримала назву радянської і проіснувалапонад сімдесят років, призвело до корінних змін у принципах управліннякраїною і організації державної служби. Становлення жорсткоцентралізованої системи влади відбувалося на базі апарату партіїбільшовиків. Кадровий корпус держслужбовців спочатку формувався першвсього з членів РКП (б).

  Номенклатурний принцип почав складатися відразу після приходу до владибільшовиків, але в повному своєму вигляді оформився тільки до кінця 30-х років іпроіснував до кінця 80-х - півстоліття (номенклатура була скасованапостановою Секретаріату ЦК КПРС від 22 серпня 1990р.). Керівніпости могли бути зайняті тільки членами КПРС, рекомендованими на ціпосади відповідними партійними комітетами. Характерні рисиноменклатурної бюрократії: таємність, закритість, суворий відбір запринципом відданості компартії, воєнізований характер.

  Розпад СРСР і поява на його місці кількох держав,самостійних суб'єктів міжнародного права, падіння союзного центругостро поставили перед Російською Федерацією проблему забезпеченнясамостійного державного існування, завдання становлення новоїросійської державності.

  При цьому доводилося одночасно будувати нову державу, виводитиз паралічу механізми управління в умовах краху адміністративно -командної системи і шукати шляхи виходу з кризи в всеосяжногоекономіці.

  Командно-адміністративна система призвела до зростання бюрократизму,тяганини, відомчої плутанини, корупції, безвідповідальності.
  Необхідно було шукати нові шляхи рішення назрівало проблем у сферіуправління.

  Демократичні перетворення вимагали зміни владних структур.
  Нові «правила гри» вимагали нових «гравців». Але насправді, якщоторкатися питання спадкоємності номенклатури нинішньої - «демократичної»і колишньої «комуністичної», то ми побачимо цікаву картину. За данимисоціолога О. Криштановської, в 1995р. в урядових структурах 75%були вихідцями зі старої радянської номенклатури. Ці цифри ставлять підсумнів офіційний теза про демократичну революції в керівнихорганах. Але мова зараз не про це.

  4. Сучасна россійская державна служба.

  5 липня 1995 Держдума прийняла Федеральний закон «Про основидержавної служби РФ »[3]. Відповідно до Закону всі службовці розділені натри категорії: А., Б, і В. Вищі чини категорії А (президент,прем'єр, депутати, міністри) до державних службовців не належать (частина друга, П.1, ст. 2), тому що здійснюють політичні функції. Їхобслуговують чиновники з категорії Б (помічники, радники,консультанти, повноважні представники та інші), період перебування якихна посадах обмежений терміном, на який обираються або призначаються особиз категорії А. За тими, хто входить до категорії В, закріплюються як биобслуговуючі функції на постійній основі. Таким чином відроджується
  «Станова ієрархія».

  Отже: категорії Б і В утворюють державні посадидержавної служби, з поняттям якої і зв'язується службовадіяльність осіб, що заміщають такі посади. А державні посадикатегорії А, як вже говорилося, не визнаються державнимипосад державної служби, отже, діяльність осіб,займають їх, по здійсненню повноважень відповідних органів, неохоплюється поняттям державної служби.

  Подібна практика суперечить загальноприйнятим правилам цивільноїслужби в розвинених країнах Заходу (зокрема США). Там, як відомо, наслужбі у держави стоять усі - від канцелярського службовця до президента.
  Повноваження в них різні, але правила поведінки, норми моралі івідповідальність перед законом однакові.

  невіднесення посадових осіб категорії А до державних службовцівозначає, по суті, що формально їх не стосуються обмеження діяльностідержавних службовців, наведені в статті 1 Закону про держслужбу РФ підрубрикою «не в праві». Цей список містить стандартний набір заборон длячиновників:займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім педагогічної, науковоїта творчої; бути депутатом; займатися підприємництвом; полягати в управлінні комерційної фірми;

  бути повіреним третіх осіб у держоргані; використовувати в особистих цілях засоби та інформацію службового характеру;отримувати гонорари за публікації і виступи як держслужбовця;отримувати подарунки та інше винагороду навіть після виходу на пенсію; виїжджати за кордон за державний рахунок не інакше, як у відрядження; використовувати своє становище в інтересах політичних партій,релігійних та інших об'єднань і т.д.

  Якщо строго дотримуватися букви Закону про держслужбу в РФ, то можнавиявити, що закон суперечить вищої конституційній нормі: «передзаконом всі рівні ». Виходить, що всі рівні, але деякі «рівніші»?
  Привілеї правлячої еліти, закріплені в цьому законі, можна назвати суторосійським винаходом, у порівнянні з іншими демократичними країнами зподібними формами управління.

  Як уже говорилося в США президент і правляча еліта підпорядкованіконституції так само, як і всі інші службовці.

  Для порівняння, хотілося б представити кілька принципів етикиповедінки посадових осіб і службовців держапарату США, прийнятих у 1990р. [4]
  Дуже цікаво порівняння нашого «не в праві», хоча б з одним принципом,який було б корисно відтворити цілком:державна служба є «служба суспільної довіри», що вимагає відслужбовця ставити лояльність Конституції, закону і етичним принципам вищеособистих та приватних інтересів. - Цікаво чи не так?службовець держустанови не повинен вимагати або приймати будь-який подарунок абоінші види винагороди, що має грошову вартість, від будь-якої особиорганізації, що бажає отримати сприяння в тому чи іншому питанні і т.д.
  А ось це вже схоже на наші заборони, навіть за формулюванням.

  Зрозуміло, Закон про держслужбу в РФ містить також ряд позитивних норм,дійсно сприяють формуванню суспільно необхідного статусудержавної служби: введення кваліфікаційних іспитів, атестацій іконкурсів на заміщення вакантних посад, обмеження, пов'язані зстатусом державного службовця (перераховані вище). Проте в ціломувсе-таки існує поширена думка про те, що Закон, створенийелітою для себе, виходячи з нагальних інтересів та без урахування довгостроковихзавдань побудови правової держави на руїнах командно-адміністративноїсистеми, лише оформляє на папері бажання створити режим відтворення ізахисту чиновницької касти.

  Отже, ми з'ясували, що в Росії не всі державні службовці --державні службовці. Хто ж такі державні службовці в Росії?

  Відповідно до Закону про держслужбу в РФ державним службовцямє громадянин РФ, що виконує в порядку, встановленому законом,обов'язки щодо державної посади державної служби за грошовувинагорода, що виплачується за рахунок коштів федерального бюджету абокоштів бюджету відповідного суб'єкта РФ. [5]

  Особи, що займають посади в державних органах, а також надержавних підприємствах, в установах і організаціях, але нехарактеризуються вказаними ознаками, за Законом про держслужбу РФ,державними службовцями не є.

  За Законом про держслужбу РФ державного є посада в
  Федеральних органах державної влади, органах державної владисуб'єктів РФ, а також в інших державних органах, що утворюються ввідповідно до Конституції РФ, із встановленим колом обов'язків повиконанню і забезпеченню повноважень даного державного органу,грошовим утриманням і відповідальністю за виконання цих обов'язків.

  Система посад будується за ієрархічним принципом, підрозділяючисьна наступні п'ять груп: а) вищі державні посади державної служби-п'яту; б) головні державні посади державної служби --четверта; в) провідні державні посади державної служби - третя; г) старші державні посади державної служби - друге; д) молодші державні посади державної служби - першагрупа.

  застосовне до груп державних посад державної службислужбовцям присвоюються розряди і класи за результатами державногокваліфікаційного іспиту або атестації державного службовця: а) дійсний державний радник РФ 1,2 і 3 класу --державним службовцям вищих державних посад; б) державний радник РФ 1,2 і 3 класу - державнимслужбовцям головних посад; в) радник РФ 1,2 і 3 класу - державним службовцям старшихпосад; г) радник державної служби 1,2 і 3 класу, референтдержавної служби 1,2 і 3 класу - державним службовцям молодшихпосад.

  Перелік державних посад і державних посаддержавної служби дається відповідно в Реєстрі державнихпосад РФ і, що є його частиною, Реєстрі державнихпосад державної служби РФ. До останнього додається перелікспеціалізацій державних посад державної служби такваліфікаційні вимоги до осіб, їх заміщує.

  5. Історія державної служби в США.

  Історія американської державної служби помітно відрізняється відісторії цього інституту в країнах Європи і вже тим більше в Росії. Вона --дітище американської політичної системи та американського суспільства в ціломуз усією її специфікою. А як відомо, американська цивілізація склаласяв результаті досить незвичайного поєднання історико-культурних,географічних, політичних, ідеологічних факторів. Прагненнязвільнитися від преса і контролю з боку будь-якої влади, будь вонасвітська чи духовна, лежало в основі «ідеальною», позаекономічний частинимотивацій дій як перші, так і наступних поколінь колоністів.

  Принцип самоврядування «вільних людей на вільній землі» ліг воснову того устрою, який називають «великим американським експериментом».

  Американські дослідники зазвичай поділяють шлях розвитку ідеологіїдержавної служби на наступні умовні основні періоди:правління «спадкоємців і джентльменів» 1789-1829 рр..правління «людей, які пробилися власними силами» 1829-1883 рр..возобладаніе принципу «загального блага» 1883-1906 рр..панування «наукового управління» з 1906 р.

  На ранньому етапі держслужба США формувалася на основі прямихзапозичень з досвіду держслужби Великобританії, де традиційно важливимиелементами держслужби вважалося протиборство двох наріжних принципів --сили і заслуг. На американському грунті вони трансформувалися у принципиорганізації державної служби на основі «системи видобутку» (spoilssystem) і, заснованої на перевазі правління освічених, які знають,
  «?? истема заслуг »(merits system). Історія розвитку державної служби в
  США це історія протиборства цих двох принципів.
  У перший умовний період сформувалися дві основні групи державнихслужбовців.

  У першу входили вищі посадові особи, які були на виду ікористувалися значним впливом на процес прийняття рішень (членикабінету і їх провідні помічники, посли, губернатори, керівникифедеральних агентств та ін.) Вони отримали назву «політичнихпризначенців »(political executives) і становили в той час майже 25%всіх державних службовців.

  Другу групу складали співробітники державних органів середнього танижчої ланки - клерки, митники, судді та шерифи, поштові службовці таін В основному це були представники вищого середнього класу. Вони маливисокий рівень освіти та розглядали державну службу яксоціальний обов'язок. Таким чином, у ранній період держслужба США формуваласяза допомогою патронажу і складалася головним чином з «спадкоємців»суспільного статусу, власності та ін Людей, пробилися своїмисилами, у ній практично не було. Однак така організаціядержавної служби була ефективною - престиж її був високий, корупціясеред чиновників - дуже низькою.
  Початок другого періоду звичайно датують приходом у Білий дім президента Е.
  Джексона, який виграв вибори в 1828г.

  Президент Джексон спробував демократизувати держслужбу, забезпечитиприплив до неї представників усього населення країни. Однак успіх його нафедеральному рівні був досить скромним. По.-іншому було намісцевому і штатному рівнях. Скасування старої «системи заслуг» призвело добезроздільного панування «системи видобутку» з характерним періодичнимстаном хаосу в державному управлінні. «Система видобутку»сприяла корупції і зловживання влади. У результаті до другоїполовині XIX ст. в США відбулася деградація державної служби, якастала набагато менше відповідати критеріям відповідальності передгромадськістю та відображати її інтереси, ніж це було в кінці XVIII ст.
  Громадська думка все більше схилявся на користь реформи державноїслужби.
  Третій період, період возобладанія принципу «загального блага», став ключовим зточки зору становлення сучасної системи державної служби.

  Американці не пішли шляхом огульного заперечення джексонівського часуі постаралися так змінити сформовану практику, щоб не зіпсуватиголовного досягнення «системи видобутку» - регулярної зміни державнихслужбовців, що було головною гарантією проти формування у них кастовості.

  Головний наголос в реформі був зроблений на те, щоб державна службамала можливість представляти суспільство в цілому. Її відкритість залишаласяголовним пріоритетом реформаторів.

  Найважливішим підсумком громадської компанії за реформу став закон Пендлтон
  1883г.

  На думку укладачів закону Пенделтона, політичні цілі повиннівизначатися виборними народними представниками, які виробляютьпризначення на певну кількість постів, способи ж досягнення цихцілей (власне адміністративна робота) - компетентнимипрофесійними службовцями.

  Закон захистив професійні категорії держслужбовців від прямогополітичного тиску та свавілля «патронатної системи», обумовившикатегорії посад, які могли замінятись без складання кваліфікаційнихіспитів. Тим самим було законодавчо закріплене виділення в рамкахєдиної державної служби величезного загону адміністраторів, тієї частинидержавної служби, яка отримала в американській практицінайменування цивільної служби (civil service).

  Таким чином, у період, що розглядається ідеологія та практикадержавної служби в США зазнали кардинальних змін. Було раз іназавжди встановлено: щоб залишатися політично нейтральною, зазначенаслужба має певною мірою бути незалежною від президента іконгресу. Така організація державної служби стала моделлю, заякої створювалися аналогічні агентства на штатному і навіть місцевому рівні
  Реформа державної служби створила грунт для поглиблення спеціалізації тавдосконалення технології державної роботи.

  Особливістю нового етапу якраз і стало впровадження в ідеологію іпрактику державної служби принципів наукового управління. У цейперіод адміністративна робота перетворилася на респектабельну сферудіяльності і навіть наукову дисципліну.

  Доктрина наукового управління включала в себе наступні основніпринципи:раціоналізація - опора управління на розумні рішення, засновані навивченні питання;планування - прогнозування об'єктивних умов та завтраяк основа створення кожної конкретної програми;спеціалізація - використання в процесі управління тільки відповіднихматеріалів та інструментів, продуктів і фахівців;стандартизація - закріплення в практиці кращих зразків і досягнень;вимір - визначення точними кількісними методами аналізу особистоговкладу кожного службовця у вирішення завдання, ефективності його роботи такваліфікації.

  Теорія наукового управління стала основою для нової стандартизаціїпосад, їх класифікації. Зокрема, з'явився закон про класифікаціюпосад держслужбовців від 1949 р., що встановив 18 градацій посад для
  Громадянської служби.

  6. Сучасний етап держслужби - цивільної служби в США.

  Початок сучасної цивільної службі на рівні федерації булопокладено в 1883р. тим самим законом Пенделтона про який вже говорилосятрохи раніше. Цим актом скасовувалася що практикувалася раніше «системавидобутку », відповідно до якої президент, який переміг на виборах, мігповністю змінити всіх посадових осіб. Закон заснував особливий орган -
  Комісію цивільної служби, яка стала згодом незалежним відомством всистемі виконавчої влади.

  У наступні роки законодавство неодноразово змінювалося.

  Одним з останніх найбільш значних актів був Закон про реформуцивільної служби 1978р. Цим законом замість Комісії були створені вяк незалежних відомств три нових органу:
  Управління по керівництву персоналом;
  Управління особливого радника;
  Рада з охорони системи заслуг.

  Їм доручалося виконання трьох різних функцій, що виконувалися раніше
  Комісією: 1) управління набором, навчанням та просуванням службовців; 2)розслідування випадків порушення правових норм; 3) винесення рішень потаких випадків.

  Крім цього, Закон 1978 створив нову групу службовців-Службу
  Вищих Керівників (СЗР). Для СЗР встановлений особливий порядок відбору,заохочення, просування, звільнення та пенсійного забезпечення.

  Відомо, що однією з цілей адміністрації Клінтона булооновлення держапарату. Це, вчасності, відноситься і до СЗР, тому що данийінститут відіграє важливу роль у проведенні реформ.

  Прийшовши до влади в 1992р., адміністрація Клінтона зробила спробуреформувати існуючу систему державної служби,. З цією метоюбула створена комісія на чолі з віце-президентом А. Гором. Після шестимісяців роботи комісія висунула більше 100 пропозицій щодо реформидержслужби. Причому, всі рекомендації націлені на зміну системидержавної служби таким чином, щоб які працюють в ній, якможна більшою мірою відповідали не за процес, а за результат.

  7. Civil service і держслужба.

  На сьогоднішній день категорія державних службовців у США включаєяк посадових осіб та допоміжне-технічний персонал, пов'язаний зреалізацією державно-владних повноважень, так і працівників за наймом
  (у тому числі викладачів державних навчальних закладів, робочихдержавних підприємств і т.п.).

  У США державним службовцям у широкому сенсі вважається будь-яка особа,праця якого оплачується з бюджету федерації, штату або місцевого органувлади. [6] Отже, правомірно було говорити про те, що вамериканській системі влади будь-яка особа є державним службовцем,від президента до поштового службовця.

  У той же час в спеціальній літературі в ряді випадків проводитьсявідмінність між «громадянської службою», що охоплює категоріюпрофесійного незмінюваній чиновництва, і «урядовоїслужбою », під якою мається на увазі вищий шар державнихчиновників, змінює на основі «системи видобутку». Характерно, що наросійська мова всі ці терміни перекладаються, як «державна служба».

  Можна говорити про якнайшвидше співвіднесенні термінів «державнаслужба »в російській мові і« урядова служба »в США, тому що самеці поняття бачаться мені як синоніми. Громадянська служба - це особливепоняття державного устрою США.

  З огляду на те, що конституція США обійшла мовчанням питання про побудовудержавної служби на місцях, організація діяльності чиновників вуправлінському апараті штатів і місцевих органів управління сталапрерогативою влади штатів і місцевого управління.

  В результаті, з юридичної точки зору, в США не існує єдиноїдержавної служби. Вона як би розділена за адміністративно -територіальною ознакою на безліч автономних систем, що за наявностів США близько 185 тисяч адміністративно-територіальних одиниць робить їїкомпозицію досить складною. Крім того, найбільш важлива, з державно -правової точки зору, федеральна цивільна служба в свою чергускладається у свою чергу з конгломерату адміністративно-управлінськихструктур, правова основа яких збігається лише частково.

  Якщо порівняти з російським пристроєм, то в першу чергунеобхідно згадати про принцип федералізму, відповідно до якогорозрізняються:

  * федеральна державна служба, що знаходиться у веденні РФ (п.

  «т» ст. 71 Конституції РФ);

  * державна служба суб'єктів РФ , що знаходиться в їх віданні (п.

  3, ст. 2 Закону про основи держслужби в РФ).

  Порівнюючи поняття цивільної служби, ми бачимо яскраві відмінності. Підцивільної службою в США розуміють сукупність державних установ, які фінансуються бюджетом (включаючи соціальних працівників,комунальні служби і т.д.)

  У РФ працівники освіти та медицини в число державних службовцівне включені, а під держслужбою розуміється «професійна діяльність ззабезпечення виконання повноважень державних органів ».

  У цьому головна відмінність між civil service і державною службою
  РФ.

  8. Висновок.

  Існування відмінностей між організаціями державної служби в
  Росії і в США безсумнівно з багатьох причин. Деякі з них зумовленічинниками не піддаються порівнянню. Наприклад історичний періодвиникнення і розвитку служби у нас і в США. Росія - країна з віковимитрадиціями, в історії якої знайшли відображення різні періоди і формиправління і пов'язана з цим історія державної служби. США - молодедемократичну державу, безсумнівно йде за своїм ні на кого несхожому шляху. У наших країн абсолютно різні бюджетні, адміністративні,державно-правові умови, на тлі яких можна все таки зробитиспробу порівняння способів організації державної служби. Що я іпостаралася в якійсь мірі відобразити у своїй роботі.

  9. Список літератури.

  1. Закон про організацію державної служби в РФ.

  2. Д. Н. Бахрах. Адміністративне право. Підручник М. 1996р.

  2. А.П. Альохін, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов, Адміністративне право,

  Підручник, М.1999г.

  3. А.В. Пікулькін Система державного управління М. 1997р.

  4. А.В. Оболонський Державна служба, М.1999г.

  5. М.В. Баглая, Ю.І. Лейба, Л. М. Ентіна, Конституційне право зарубіжних країн, М. 2000р.

  6. В.В. Чубинський, Державне управління та державна служба за кордоном, Курс лекцій, СПб 1998р.

  Журнальні статті:

  1.А.Сілін, Державна служба в РФ і на Заході; Людина і праця № 12 1998р.

  2.Ю.К.Абрамов, Еволюція концепції держслужби в США; США № 1 1997р.

  -------------- ---------< br>[1] А.П. Альохін, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов Адміністративне право РФ.
  Підручник для ВУЗІВ, М. 1999р. Стор. 174.
  [2] Відомості Верховної РФ 1995р. № 31. Ст. 2290.
  [3] Надалі - Закон про держслужбу РФ.
  [4] 5 А.В. Оболонський Державна служба, М. 1999р., Стор 287.

  [5] А.П. Альохін, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов Адміністративне право РФ.
  Підручник для ВУЗІВ, М. 1999р. Стор. 185.
  [6] В.В. Чубинський Державне управління та державна служба закордоном, Курс лекцій, СПб 1998р. , Стор. 32.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status