ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Цивільне право
       

   

  Цивільне право і процес
  Зміст


  1.Задача 1
  2.Задача 2
  3.Задача 3
  4.Спісок використаної літератури


  Завдання 1.

  За договором від 30.05.95 р. та 5.06.95 р. № № 90196 та 908 Мытищинский комерційний банк передав ВАТ «Страхове товариство газової промисловості« Союзгаз »два прості векселі, а АТ перерахувало на рахунок банку їх вартість. Договір визначив відповідальність векселедавця у вигляді сплати пені за затримку прийнятих зобов'язань за розрахунками. АТ звернулося до Арбітражного суду Московської області з позовом про стягнення з банку енної суми, у тому числі грошової суми по двох векселях, вексельний відсоток, пені і відсоток за користування чужими грошовими коштами на підставі ст. 395 ГК РФ.


  1.Що таке вексель?
  При безготівковому грошовому обігу реальні грошові знаки як засіб платежу між суб'єктами відповідних відносин відсутні, а використовуються своєрідні символи, тобто цифрові записи про що звертається грошовій масі.
  Один з різновидів безготівкового грошового обігу - це розрахунки за допомогою векселів.
  Суть векселя полягає в тому, що один суб'єкт, що має заборгованість перед іншим суб'єктом (векселедавець), видає йому вексель як зобов'язання сплатити у визначений термін необхідну суму. Особа, яка отримала вексель (векселедержатель), має право погасити своє грошове зобов'язання перед третьою особою шляхом пред'явлення йому отриманого від першої особи векселя.
  Цей ланцюжок може бути продовжена. У кінцевому рахунку особа, яка має вексель, має право пред'явити його векселедавця з вимогою сплатити зазначену у векселі суму. За відсутності потрібної суми пред'явник векселя має право претендувати на відповідне майно векселедавця, яке стало гарантією векселя1.
  Конкретно ж вексель можна визначити як цінний папір, що засвідчує нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) або іншого вказаного у векселі платника (переказний вексель) виплатити по настанні передбаченого векселем терміну визначену суму власнику векселя (векселедержателю) 2.


  2. Який порядок погашення векселів?
  Порядок погашення (оплати) векселів встановлений у главі VI Постанови ЦВК СРСР і РНК СРСР «Про введення в дію Положення про переказний і простий вексель» від 7 серпня 1937 р.3, в якому зокрема вказується, що (постатейно):
  38. Держательпереводного векселя строком на визначений день або в стільки-товременіотсоставленіяіліот пред'явлення повинен пред'явити переказний вексель до платежу або в день, коли він повинен бути оплачений, або в одініздвухследующіхрабочіх днів.
  39. Плательщікможетпріоплатепереводного векселя вимагати, щоб він був вручений йому векселедержателем з розпискою в отриманні платежу.
  Векселедержатель неможетотказатьсяот прийняття часткового
  платежу.
  У случаечастічногоплатежаплательщікможетпотребовать
  відмітки про такий платіж на векселі і видачі йому в цьому розписки.
  40. Векселедержатель не може бути примушений прийняти платіж за переказним векселем до настання строку.
  Платник, який платить до настання строку, робить це за свій страх і ризик.
  Той, ктоуплатітвсрок, свободенот зобов'язання, якщо тільки з його боку не було обману або грубої неосторожності.Он обязанпроверять правильність послідовного ряду індоссаментов4, але не підписи індоссантов5.
  41. Есліпереводнийвексельвипісанввалюте, не має обігу в місці платежу, то суммаегоможетбитьуплачена в местнойвалютепо курсом на день настання строку платежа.Еслі боржник прострочив платіж, товекселедержательможетпосвоему усмотреніюпотребовать, чтобисуммапереводноговекселябила виплачена в місцевій валюті за курсом або на день настання терміну платежу, або на день платежу.
  Курс іноземної валютиопределяетсясогласнообикновеніям, чинним вместеплатежа.Однаковекселедержательможет обумовити, що підлягає платежу сума буде нарахована за курсом, визначеним у векселі.
  42. У разі непред'явлення переказного векселякплатежув термін, указаннийвстатье 38, кожний боржник має право внести суму векселя в депозит компетентному органу влади за рахунок, ризик і страх векселедержателя.

  Такий порядок погашення векселів.


  3.Почему борг за цінним папером гаситься грошовими коштами?
  За змістом втілених у них прав цінні папери поділяються на грошові, товарні та цінні папери, що дають право на участь в управлінні акціонерним товариством. Грошові цінні папери надають їх власникам право на отримання певної грошової суми. Прикладом такого цінного паперу і може слугувати вексель, виходячи з його визначення про якого вже згадувалося вище. Отже борг з даного цінного паперу гаситиметься грошовими коштами.


  4.Решіте завдання.
  Основним правовим актом, який регламентує вексельний обіг на території РФ, є в даний час Федеральний закон про переказний і простий вексель, затверджений 11 березня 1997 Виходячи зі статті 48 Постанови ЦВК СРСР і РНК СРСР «Про введення в дію Положення про переказний і простий вексель »від 7 серпня 1937 р., на який прямо посилається Закон про переказний і простий вексель від 11 березня 1997 р., векселедержательможеттребовать від того, до кого він пред'являє позов:
  1) суму переказного векселя, не акцептованим або не сплачену, з відсотками, якщо вони були обумовлені;
  2) відсотки, в розмірі шести від дня строку платежу;
  3) витрати по протесту, іздержкіпопосилкеізвещенія, а також інші витрати;
  4) пеню, в розмірі трьох відсотків, від дня строку платежу.
  У статті 3 Закону про переказний і простий вексель від 11 березня 1997 також вказується, що вотношеніівекселя, виставленногокоплатеі підлягає оплаті на території Російської Федерації, відсотки і пеня, зазначені в статтях 48 і 49 Положення про переказний і простий вексель, виплачіваютсявразмере облікової ставки, встановленої Центральним банком Російської Федерації за правилами, встановленими статтею 395 Цивільного кодексу Російської Федерації, яка, зокрема, встановлює:
  1. Запользованіечужіміденежнимі засобами внаслідок їх
  неправомірного утримання, ухилення від їх повернення, іншої прострочення
  в їхній сплаті або безпідставного отримання або заощадження за рахунок
  іншої особи подлежатуплатепроцентинасуммуетіхсредств.
  Размерпроцентовопределяетсясуществующейвместе проживання
  кредитора, а якщо кредитором є юридична особа, разом
  егонахожденіяучетнойставкойбанковскогопроцентанадень
  виконання грошового зобов'язання або його соответствующейчасті.
  Прівзисканіідолгавсудебном порядку суд може задовольнити
  требованіекредітора, ісходяізучетнойставкібанковского
  процентана день пред'явлення позову або на день винесення рішення.
  Ці правила застосовуються, якщо інший розмір процентів не встановлений
  законом або договором.
  2. Есліубиткі, завдані кредиторові неправомірним
  користуванням його коштами, перевищують суму процентів,
  належну йому наоснованііпункта1настоящейстатьі, він
  вправетребоватьотдолжнікавозмещеніяубитковвчасті,
  перевищує цю суму.
  3. Відсотки за користування чужими коштами справляються по день
  сплати суми цих коштів кредитору, якщо законом, іншими правовими
  актам договором не встановлено для нарахування відсотків більше
  короткий термін.
  Виходячи з вищевказаних законів і положень рішення завдання буде полягати в наступному:
  Арбітражний суд повинен задовольнити позов акціонерного товариства про стягнення грошової суми по двох векселях, вексельний відсоток, щоправда, із застереженням, що вона була вказана в договорі, пені, відсоток за користування чужими коштами, а також всі витрати, пов'язані з цією справою. < br />
  Завдання 2.

  У нотаріальну контору м. Москви звернувся А. А. Смирнов з проханням посвідчити передоручення на підставі наявної у нього довіреності на автомобіль ВАЗ-21093. Нотаріус, перевіривши доручення, сказав, що Смирнов може зробити передоручення, тому що в його доручення є таке право. Проте залишити це право нотаріус не може, оскільки це право Смирновим вже використано. Смірнов звернувся до адвоката.

  1.Ваша консультація як адвоката?
  За загальним правилом представник особисто здійснює ті дії, на які він уповноважений. Видати довіреність від імені представляемогодругомуліцу-здійснити передоручення, він може лішьв двухслучаях: 1) якщо уповноважений на це він представляє, т.е.право передоручення передбачено в дорученні або дозволено вінойформе (наприклад, впісьме, втелеграмме); 2) якщо здійснення передоручення необхідно в силу обставини, що склалися длязащітиінтересов акредитуючої і не є можливість отримати його згоди (наприклад, при введенні на відповідній території військового положення) (п. 1 Ст. 187 ГК РФ). Вчинення передоручення Смирновим здійснюється у відповідності з випадком першим.
  У результаті передоручення склад представницьких відносин змінюється - представником стає іншу особу. Оскільки при цьому зачіпаються інтереси видав довіреність, на Смирнова покладається обов'язок сповістити його про зроблений передоручення і повідомити всю необхідну інформацію про особу, якій передані повноваження (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, рівень професійних знань та ін.) Уведомленіео передоручення і сведеніяо лічностіновогопредставітеля повинні бути спрямовані довірителю без зволікання, як тільки з'явиться така можливість. У разі вчинення передоручення з порушенням цих правил на Смирнова буде покладатися ответственностьза дії особи, якій він передав свої повноваження.
  Довіреність в порядку передоручення похідна від первісної, а тому повинна відповідати їй за змістом і не може перевищувати строку її дії. Правомочності можуть передовіряти в повному обсязі або частково, на весь термін дії первісної дорученням або на його часть.Прі цьому подальший передоверіенедопускается, якщо тільки це прямо не дозволено первісної довіреністю. Отже нотаріус може залишити право подальшого передоручення якщо це прямо вказано в дорученні. Якщо таке право у довіреності не обмовляється, то подальше передоручення дійсно не допускається.


  Завдання 3.

  Артюхов звернувся до суду з вимогою про відновлення прав на втрачений цінний папір. Суд відмовив йому в прийомі заяви, аргументуючи це тим, що ніяка інша особа, крім законних власників не може скористатися правами, що випливають з іменного цінного паперу і тому немає необхідності відновлювати право за нею в судовому порядку. Слід звернутися до емітента, який видав цей документ з вимогою про видачу документа.

  1. Які способи і порядок захисту свого суб'єктивного цивільного права використав Артюхов?
  Зазвичай з будь-якого з приводів, що утискають наші громадянські права, ми звертаємося до суду, будь то оспорювання заповіту, захист честі та гідності або, як у нашому випадку, вимога про відновлення прав за цінним папером, хоча багато хто з ущемлення прав можна вирішити іншим способом. Так ось Артюхов навпростець вирушив до суду і, отже, порядок захисту був обраний найліпший, тобто без попереднього звернення до інших інстанцій. Не будемо уточнювати, чи було це зроблено в силу незнання Артюхова законодавства або з інших причин, але факт налицо. Так само він обрав суд як спосіб захисту свого права, хоча повинен був це зробити знову ж через інші інстанції.

  2. Які способи і порядок захисту свого суб'єктивного цивільного права йому запропоновано використовувати?
  Після звернення до суду Артюхов дізнався, що порядок і способи захисту свого права дещо інші. Йому було запропоновано спочатку звернутися до емітенту6, тобто в організацію, що видала цінний папір, щоб той відновив права власника, що випливають з володіння іменними цінними бумагамі7, тому що суди, відповідно до статті 148 Цивільного кодексу РФ, лише розглядають справи про відновлення по втрачених цінних паперів на пред'явника і ордерних цінних паперів.

  3. Як довго триватиме суд?
  Відповідно до цивільного та цивільним процесуальним законодавством суд вчинив абсолютно вірно.
  4. Які способи і порядок захисту свого суб'єктивного цивільного права повинен був використовувати Артюхов, якби йому було відомо особа, утримує у себе належні йому іменні цінні папери?
  Для з'ясування способів і порядку захисту захисту цивільного права необхідно звернутися до статті 12 Цивільного кодексу РФ, в якій, зокрема, говориться, що, наприклад, длязащіти права власності (іншого вещногоправа) возможновоспользоваться позовом визнання права власності, віндикаційний або негаторний позовом до суду. У нашому випадку звичайно ж необхідно скористатися віндикаційний позовом, а значить звернутися до статті 301 і, залежно від ситуації, ще до статті 302 ЦК.
  Зі статті 301 випливає, що власник може витребувати своє майно з чужого незаконного володіння (віндикація). Стаття зберігає колишнє розуміння віндикації як способу защітиправасобственності. Це позов невладеющего власника до владеющемунесобственніку обістребованіііндівідуально-определенногоімущества ізегонезаконного володіння. Позивач по данномуделудолжендоказать, що майно належить йому на праві власності що в представленому випадку зробити досить легко: емітент веде реєстрацію іменних цінних паперів і вносить всі зміни в свій реестр8. Звернення за доказами до емітента розставить все на свої місця.
  Тому що в питанні не уточнено спосіб придбання особою, незаконно утримує їх, то варто згадати і статтю 302, яка регулює відносини, якщо необхідно витребувати майно від добросовісного набувача. У статті, зокрема, говориться:
  1) есліімуществовозмезднопріобретено у особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), тособственніквправе істребоватьетоімуществоотпріобретателявслучае, коли імуществоутерянособственнікомілі особою, якій майно було передано власником у володіння, або викрадено у того чи іншого, або вибуло з їх володіння іншим шляхом поза їх волею.
  2) Якщо майно набуто безоплатно від особи, яка не імелоправаегоотчуждать, собственніквправеістребовать майно в усіх випадках.
  Текст статті обмежує витребування власником своегоімуществаізчужого незаконного володіння. Введеніетакіхограніченійсвязанос необхідністю забезпечити преімущественнуюзащітуінтересовдругогоучастнікаторгового обороту - добросовісного набувача.
  Закон охороняє лише інтереси добросовісного набувача. Останній повинен довести, що він не знав і не міг знати, що майно набувається в особи, яка не має права його відчужувати, і вважав, що законно получілімуществов свою собственность.Налічіев действіяхпріобретателяумисла і навіть грубої необережності виключає можливість захисту його інтересів.
  Есліпріобретатель сумлінний, то власник має право істребоватьу нього майно тільки тоді, коли воно вибуло з володіння власника або особи, которомуонобилопередано собственнікомвовладеніе, помімоіхволі (загублено, викрадено ит.п.).
  З вищесказаного і повинні будуватися висновки щодо вирішення даної справи в запропонованій ситуації.

  Список використаної літератури:

  1. Цивільне право. Частина I. Учебник/Под. ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергєєва, М., 1996.
  2. Загальна теорія права. Учебник/Под. ред. А. С. Піголкіна. М., 1996.
  3. Фінансове право. Учебник/Под. ред. Н. И. Химичева. М., 1995.

  Нормативний матеріал:

  1.Гражданскій кодекс РФ.
  2.Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік (у ред. Постанови Уряду РФ від 03.03.93 № 4601-1).
  3.Постанова від 2 жовтня 1997 р. № 27 «Про затвердження положення про ведення реєстру власників іменних цінних паперів».
  4.Ухвала ЦВК СРСР і РНК СРСР «Про введення в дію Положення про переказний і простий вексель» від 7 серпня 1937
  5.Федеральний закон «Про переказний і простий вексель» від 11 березня 1997
  6.Федеральний закон «Про ринок цінних паперів» від 22 квітня 1996 р.

  1 Фінансове право. Підручник. Під. ред. Н. И. Химичева. М., 1995. С. 446.
  2 Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік (у ред. Постанови Правитьельства РФ від 03.03.93 N 4601-1)// Електронна енциклопедія Російського права (Федеральний випуск), № 38, квітень 1999 р.

  3 Див: «Федеральний закон про переказний і простий вексель» від 11 березня 1997
  4 передавальних написів.
  5 Особи, що зробили передавальний напис.
  6 Емітент - юрідіческоеліцоілі органи виконавчої влади чи органиместногосамоуправленія, несущіеотсвоегоімені обязательствапередвладельцаміценнихбумагпо здійсненню прав, закріплених ними. (Федеральний закон «Про ринок цінних паперів» от22 квітня 1996 Ст. 2).
  7 Іменні емісійні цінні папери - цінні папери, інформація власників яких повинна бути доступна емітенту в формі реєстру владельцевценних паперів, перехід прав на які і здійснення закрепленнихіміправтребуютобязательнойідентіфікаціі
  власника. (Федеральний закон «Про ринок цінних паперів» от22 квітня 1996 Ст. 2).

  8 Постанова від 2 жовтня 1997 р. N 27 «Про затвердження положення про ведення реєстру власників іменних цінних паперів».       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status