ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Компенсаційна функція і її прояви у деяких поняттях та інститутах цивільного права
       

   

  Цивільне право і процес
  Введення

  Глава I. Функції та зміни в предметі цивільно-правового
  регулювання у світлі економічних реформ.


  Глава II. Збитки та неустойка як основні способи відновлення
  порушеного стану сторін.

  $ 1. Загальна оцінка способів захисту цивільних прав.

  $ 2. Збитки.

  $ 3. Неустойка.


  Глава III. Проблема компенсації моральної шкоди.


  Глава IV.Защіта честі, гідності і ділової репутації.


  Висновок

  Список використаної літератури.


  - 1 -


  В В Е Д Е Н Н Я

  Проблема функцій цивільного права в цивілістичної науці

  як і раніше залишається актуальною і в той же час спірною. Актуаль-

  ність вивчення і характеристика компенсаційної функції обуславлі-

  ється її значимістю як соціального орієнтира галузі права, оп-

  ределяющего сферу впливу відповідних норм на поведінку лю-

  дей, специфіку регулювання та захисту інтересів суб'єктів.

  Важностьісследованія зумовлюється новими еко-

  кими умовами.

  Актуальність вибору теми дослідження випливає з прийняття

  нового Цивільного кодексу 1994 року.

  Вибір поняття інституту цивільного права для освітлення

  сфери дії компенсаційної функції проведений в достатній

  мірою довільно. І все ж, як нам видається, розглядає-

  ваемие поняття й інститути мають суттєві особливості в своєму

  конкретному призначення і функції, які можна називати відбудовні

  вітельнимі (компенсаційними).

  Робота складається з вступу, чотирьох глав, висновку і спис-

  ка використаної літератури.


  - 2 -

  Глава I. Функції та зміни в предметі цивільно-
  правового регулювання у світлі економічних реформ.
    

  Розглянуті думки з функцій цивільного права, разу-

  розуміється, залежать від вихідних даних, що вкладаються цивілістам в

  поняття "функції" і відображають прикладний характер проведених дослі-

  джень.

  У науці більшість правознавців розуміє під функціями права

  основні напрямки правового впливу, зумовлені признач-

  ем права__1__. Дане визначення є прийнятним з тими крі-

  тичні зауваженнями понятійного характеру, які уточнюють місце функ-

  ції в системі інших понять права (призначення права; завдання права;

  принципи права, метод правового регулювання; основні напрям-

  ня; вплив та регулювання; функції права і держави і т.д.) __2__.

  Не вдаючись детально в аналіз різних точок зору, функ-

  ції цивільного права переважно визначити як вплив

  цивільно-правових норм на товарно-грошові та інші майнові

  відносини, на пов'язане або непов'язане з ними особисті неімуществен-

  ные відносини у певних, різних за сферою направленіях__ 3.


  Розрізняються погляди правознавців і в питанні видів функцій

  громадянського права__4__. Вважаємо, що найбільш переконливим є

  наступне наведене в літературі виділення і обгрунтування основних

  функцій цивільного права.


  ____________________< br /> 1. Див: Радько Т.Н. Основні функції соціалістичного права.Волгог-
   рад, 1970, с.22.

  2. См. подробнее: Риженков А.Я. Компенсаційна функція радянського
   цивільного права. Изд-во Саратовского Ун-та, 1983, с.8-28.

  3. Див: Риженков А.Я. Дисертація на здобуття уч.степ. докт.юр.наук.
   Свердловськ, 1991, С.155

  4. См. подробнее: Риженков А.Я. Компенсаційна функція радянського
   цивільного права. Изд. Саратов.ун-та. 19983, с.4 і слід.


  - 3 -


  Критерієм розмежування основних функцій даної галузі пра-

  ва названі способи впливу права на поведінку людей і форми реа-

  лізації права.

  Дозвіл і заборону як способи впливу права на поведінку

  ня людей складають зміст відповідно регулятивної функції

  права та функції охрани.Регулятівная функція полягає в воздейст-

  вії права на нормальні суспільні відносини за допомогою нада-

  тичних суб'єктам певних прав, функція охорони - у впливі

  права на поведінку людей шляхом встановлення заборон.

  Це найбільш загальне розподіл основних функцій права. Дальньої-

  Шая їх диференціація грунтується на виділення інших способів

  впливу права на поведінку людей. Так, що зобов'язує спосіб мож-

  дії права істотно відрізняється від дозволу і заборони і по-

  тому становить відносно самостійну функцію. Її місце обна-

  ружівается при зіставленні з основними функціями права форм реалі-

  зації права. Дотриманню (виражає заборони) відповідає охрани-

  тельно функція права, використання (виражає здійснення суб'єктів незалежно від

  єктивні прав) - регулятивна функція права, виконання (виражає

  обов'язкове здійснення юридичних обов'язків, що виникають з

  правомірних чи неправомірних дій)-регулятивна функція права і

  функція защіти.Следовательно, що зобов'язує спосіб впливу на об-

  суспільних відносини існує в рамках виконання юридичних

  обов'язків, що виникають із неправомірних дій, і становить

  зміст функції захисту права.

  У результаті, в залежності від способу впливу форми реалі-

  ції права виділяються регулятивна функція права, функції охорони і

  захисту __1__.


  ____________________< br />
  1. См. подробнее: Риженков А.Я. Компенсаційна функція радянського
   цивільного права, с.33 та ін


  - 4 -

  Оскільки основне призначення цивільного права укладає-

  ся у впливі на нормальні суспільні відносини, остільки

  основну функцію цивільного права правомірно назвати регулюючої

  (Регулятивної). Більш того, можливість застосування аналогії права

  і аналогії закону до суспільних відносин у сфері цивільно-пра-

  вового регулювання, закріплення дозволу як основного початку в

  діяльності суб'єктів, дозволяє називати цю функцію функцією

  організації суспільних відносин.


  У функції охорони справедливо, на наш погляд, виділяються два

  тісно пов'язані, але самостійні сторони (стадії) існування.

  Сутність одного боку охоронної функції полягає у впливі

  права на суспільні відносини за допомогою закріплення загальних прав

  і обов'язків суб'єктів: встановленням цивільно-правових заборон

  (наприклад, заборона заподіювати шкоду особистості або майну громадян)

  або встановленням абсолютних прав (наприклад, права власності).

  Суб'єкти у сфері дії цієї стадії охоронної функції

  опиняються в певному правовому стані (мають правовий ста-

  тус), достатньому для настання юридичного ефекту __1__. Правове

  стан досягається закріпленням в нормі права моделі поведінки.

  У випадку виходу поведінки суб'єктів за межі дозволеного

  проявляється друга сторона функції охорони суспільних відносин -

  захист порушених цивільних прав.

  Переважна більшість способів захисту суб'єктивних грома-

  Данський прав у тій чи іншій мірі мають на меті відновлення

  майнового та немайнового положення сторін, що існував

  до вчинення правопорушення. У силу цього функція захисту цивільного

  кого права проявляється головним чином у вигляді відновлювальної

  (компенсаційної функції).

  ____________________< br />
  1. См. подробнее: Риженков А.Я. Компенсаційна функція радянського
   цивільного права, с.40


  - 5 -

  Під відновленням як правило розуміється повернення іму-

  громадської або немайнової положення суб'єктів цивільного

  права в стан, що існував до правопорушення. І все ж поня-

  буття "відновлення" не зовсім вдало і всеохвативающе застосовується

  тут: є ситуації, коли відновити колишнє, приміром імущест-

  дарське, положення об'єктивно неможливо (зокрема, у випадку уні-

  чтоженія речі). Звідси точніше, на наш погляд, вжити поняття

   "компенсація", а функцію назвати компенсаційної.

  Компенсацію обсновано назвати особливим способом впливу

  права на поведінку суб'єктів цивільного права, який відрізняє-

  ся специфічною властивістю від інших, вже розглянутих, основ-

  них способів, а саме: обов'язком порушника відновити нару-

  шенное становище потерпілої сторони. Ця властивість впливу

  характеризує весь механізм цивільно-правового регулювання: пра-

  вовое становище суб'єктів, тип правовідносин, міри відповідальності

  (заходи захисту) та інші елементи.

  Нарешті, за способом впливу і формою реалізації - як про-

  ний стимулюючу дію-відмежовується виховної функ-

  єю цивільного права.

  Таким чином, цивільне право виражається в наступних функ-

  ціях: організації, функції охорони і захисту, компенсації і вихованням

  котельної.

  Підводячи підсумки короткого аналізу основних функцій цивільно-

  го права відзначимо, що при зовнішній несхожості виділення у автора ос-

  новних функцій права в цілому і цивільного права, зокрема, на

  наш погляд, правознавці сходяться в одному методологічно важливому вопро-

  се: конкретні функції, як основні, так і другорядні, обуслав-

  ється предметом регулювання. Тому, оцінюючи в досліджуваному ас-

  пекти новий Цивільний кодекс 1994 року, в першу чергу слід

  - 6 -

  звернутися до змін в предмет регулювання цивільного права.

  До сфери регулювання цивільного права включається два ос-

  новних групи майнових відносин: відносини власності і

  відносини обмена.Не викликає сумніву, що обмін має товарну при

  роду. Проте будь-який обмін пов'язаний з належністю (власністю)

  засобів виробництва і вироблених товарів конкретних суб'єктів. В

  результаті обміну виникає власність і навпаки, власність

  є умова майбутнього обміну.

  Еквівалентно БЕЗОПЛАТНО характер відносин суб'єктів, їх іму-

  громадської відособленість обумовлює необхідність існування

  функції захисту порушених прав суб'єктів у вигляді компенсаційної

  функції.

  Зазначені ознаки майнових відносин у сфері цивільного

  ко-правового регулювання існували і в дореформений період,

  хоча і в "приглушеному" вигляді у відносинах обміну, тобто в обов'язковий-

  дарських відносинах. Численні обмеження вартісного характе-

  тера відносин обміну в більшості випадків були необгрунтованими і ме-

  шалі економічному розвитку країни. Мова йде про панування центру-

  лізованного розподіл матеріально-технічних ресурсів, а уста-

  новлення в адміністративному порядку цін на продукцію і т.д.

  Хоча, як показує сучасна економічне життя, роз-

  нення стихійного ринку без розумних планових почав призвело до крайніх

  негативних наслідків, у тому числі в обмеженні можливості вос-

  становлення порушеного становища суб'єкта.

  Можна виділити декілька принципових положень, характери-

  зующіх зміни у підході законодавця до відносин обміну.

  По-перше, ЦК 1994 року (ст.2) більш точно, ніж ГК 1964

  формулює природу регульованих цивільним правом відносин об-

  Імена через виділення їх основних ознак:

  - 7 -

  а) учасники цивільного обороту;

  б) майнове і пов'язане з ними особисті немайнові ставлення-

  вання, засновані на рівності, автономії волі і майновій само-

  самостійності їх учасників;

  в) здійснення підприємницької діяльності.

  Якщо перші дві ознаки в літературі висвітлені в достатній

  ступеня, то остання ознака ще має потребу в освітленні. На думку

  М. Брагінського поняття "підприємницька діяльність" має подружжя-

  ре ознаки: є самостійною; здійснюється на свій

  ризик; спрямована на систематичне отримання прибутку; виходить від

  осіб, зареєстрованих у належному порядку. Однак, на думку ав-

  тора, їх недостатньо і потрібен ще додатковий ознака: "догово-

  рами з підприємцями вважаються тільки ті, в які сторона

  набуває для здійснення підприємницької діяльності "__1__.


  Така організація суспільних відносин повинна називатися

  товарно-грошової і відповідно функція організації вивчається від-

  раслі права має специфіку, характерну тільки для цивільно-пра-

  вового способу впливу на суспільні відносини.

  По-друге, змінилася регламентація договірних отношеній.Ра-

  неї вони будувалися в залежності від складу їх учасників - між ор-

  організаціями, між організаціями і громадянами, між громадянами. В

  ГК такий розподіл втратило значення і проголошений принцип рівності

  всіх учасників відносин (п.1 ст.2 ГК РФ)

  По-третє, проголошена свобода договору (п.1.ст.1, ст.421
   ГК РФ).

  По-четверте, громадянами та юридичними особами цивільні пра-

  ва купуються за своєю волею і в своєму інтересі (п.2.ст.1 ГК РФ)

  ____________________< br /> 1. Див: Брагинский М. Договори з підприємцями з цивільного
  праву. Право та економіка, 1998, N 1, с.59-60.


  - 8 -


  По-п'яте, гарантується вільне переміщення товарів, послуг і

  фінансових коштів на всій території, підтримка конкуренції, Вільно-

  та економічної діяльності (п.3 ст.1 ГК РФ).

  По-шосте, змінився підхід до суб'єктів цивільного права як

  учасникам відносин обмена.Так, за ЦК 1964 поняття "підприєм-

  буття "було організаційно-правовою формою, що відповідало саме пла-

  нової економіки. У ринковій економіці підприємство розглядається

  як майновий комплекс-сукупність будівель, споруд, облад-

  вання, сировини, боргів і т.п. (ст.132 ГК РФ). Термін "підприємство"

  зберігся тільки для державної і муніципальної власності.

  Також неоднозначні зміни відбуваються у відносинах собст-

  венності.Комплекс заходів з роздержавлення і приватизації власної

  ності що проводиться в останні 7-8 років привів до кардинальних изменени-

  ям у відносинах собственності.Можно виділити наступні основні з-

  трансформаційних змін:

  а) усунення монополії державної власності практично в

  всіх, за деякими винятками, сферах народного господарства;

  б) приватна власність перетворилася на одну з основних форм собст-

  ності в російській економіці;

  в) існування різноманіття форм власності;

  г) відбулося становлення нових форм господарювання, що відображають вимірюв-

  гання щодо власності;

  д) утвердилися нові форми організації економічної діяльності

  акціонерні товариства, товариства і т.д.


  Реформування власності вимагало радикальних зраді-

  ний у правовій основі економіки. Цивільний кодекс РФ встановив

  основи економічних відносин при переході до ринкових методів хо-

  зяйствованія, сформував норми їх правового регулювання, закріпив


  - 9 -

  пив нові форми організації економічної діяльності. Так, віз-

  народжені приватно-правові принципи недоторканності власності,

  (ч.3 ст.35 Конституції РФ) неприпустимість будь-чийого довільного

  втручання в приватні справи, самостійного здійснення грома-

  Данський прав.

  Законодавець наблизив власника до господарської діяль-

  ностіі, залишивши поняття "право господарського відання" та "право опе-

  ратівного управління "тільки для юридичних осіб у сфері державного-

  кої або муніципальної власності (ст 113-115 ГК РФ).

  ГК 1994 відмовився від декларування гасла "равенст-

  під форм власності ". У новому кодексі йдеться не про різні

  формах власності, а про єдине за змістом і характером право соб-

  ності (ст. 212 ГК РФ).

  Розширилася сфера правового регулювання речових відносин, в

  зокрема закріплених понять речове право, право на чужі речі,

  сервітути та інші __1__. Крім традиційної тріади правомочностей влас-

  ника (володіння, користування, розпорядження) регламентується нове пра-

  вомочіе з довірчого управління майном (ч.2 ст.209 ЦК). __2

  Змінився діапазон дії функції охорони як впливу

  цивільно-правових норм на відносини за допомогою закріплення об-

  щих прав і обов'язків суб'ектов.Ето, приміром, цивільно-право-

  ші заборони, зокрема заборону заподіювати шкоду особистості або іму-

  вин громадян. Заборона володіє нормативним знайомий і сформульовано

  як правило поведінки, забезпечене владою держави.

  В якості нового заборони можна назвати п. 2, 3 ст.209 ГК 1994
   __________________< br />  1. Див: Казанцев В., Коршунов Н. Відродження сервітутного права в
   Россіі.Россійская юстиція, 1997, N 5, с.22-24; порошків В.А. Пра-
   ва на чужі нерухомі речі по Російському цивільного права.
   Автр.реф. дісс.на соіск.уч.степ.канд.юр.наук. Волгоград, 1998

   2. См.подробнее Кряжков А.В. Довірче управління майном в
   Росії: формування інституту і сфери прімененія.Гос.і право,
   1997, N 3 с.22-31

  - 10 -

  року. Власник має право за своїм розсудом чинити у відно-

  шеніі належного йому майна будь-які дії, без суперечностей-

  щие закону й іншим правовим актам і не порушують права та охороні-

  емие законом інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати своє іму-

  суспільством у власність іншим особам, передавати, залишались

  ясьсобственніком, права володіння, користування і розпорядження

  майном, віддавати майно в заставу й обтяжувати його іншими

  засобами, розпоряджатися ним іншим чином.

  Володіння, користування і розпорядження землею та іншими при-

  рідними ресурсами в тій мірі, в якій їх обіг допускається законом

  (ст. 129 ГК РФ), здійснюються їх власником вільно, якщо це

  не завдає шкоди навколишньому середовищу і не порушує прав та законних

  інтересів інших осіб.

  Стосовно до функції захисту та її основної особливості -

  відновлювальної спрямованості - відзначимо два нових принципове

  них положення, що містяться в ЦК 1994 року. По-перше, констатує-

  ционной проголошення судового захисту порушених прав входить в

  складу основних засад цивільного законодавства.

  По-друге, до основним засадам цивільного законодавства

  належить і забезпечення відновлення порушеного права (ст.12

  ГК РФ) __1__.

  У сфері цивільно-правового регулювання виявляється тен-

  денця залучення в товарно-грошову організацію суспільних відно-

  шеній інших майнових відносин, раніше регулюються іншими від-

  раслямі права. Так, в цивільний оборот включений земельну ділянку

  (гл.17 ЦК 1994 р.), шлюбно-сімейні відносини регулюють норми грома-

  Данський права (ст.31-41, 47,256 ГК РФ). Тривають пошуки додаткового-

  тільних критеріїв розмежування цивільно-правових і фінансових,


  ____________________< br /> 1. Див: Брагинский М. Цивільний кодекс. Частина перша. Три роки
  по тому. Госп. і право, 1998, N 1, с.11.  - 11 -

  адміністративних правоотношеній__ 1__. Законодавець передбачив можливість регулир-

  вання цивільно-правовими способами адміністративно-правових відно-

  шеній в області видобутку корисних копалин, зокрема, відносини,

  що випливають з договорів про надання "комерційної концесії"

  (франшизи) (ст.1027 ГК РФ) __2__.

   Широко використовуються в податковому та митному праві громадян-

  сько-правові норми про заставу, поручительстві, пені, відсотків і т.д.__3


  Новелою Цивільного кодексу стало включення до нього норм

  про договір цільової позики, що означає застосування цивільно-право-

  вих методів регулювання до відносин, підвладних раніше адмініст-

  ратівно-фінансового права __4__.

  У літературі звертається увага на пряме регулювання нор-

  мами ГК 1994 трудових відносин. Приміром, п.3 ст.25 ГК РФ

  прямо передбачає право індивідуального підприємця укладати

  з громадянами трудові договори, в т.ч. контракти __5__.

  Інші автори допускають застосування цивільно-правових норм

  до сімейних відносин тільки субсидіарної і за аналогією __6__.


  ____________________< br /> 1. Див: Чефранова Е. Застосування до сімейних відносин норм цивільно-
  го законодавства. Відомості Верховної Ради, 1996, N 10, с.45; Брагін-
  ський М. Указ. соч. с.7.

  2. Див: Дороніна Н.Г. До питання про правову природу концесійних СОГ-
  шенню. Право та економіка, 1997, N 1, с.47-55

  3. Див: Бризгалін А.В. та ін Податкова відповідальність. Штраф, пені,
  стягнення. М., 1997

  4. Див: Дороніна Н.Г. Огляд законодавства про іноземні інвести-
  ціях за 1996 рік. Право та економіка, 1997, N 4, с.46

  5. См.о інших випадках докладніше: Єршов В. Відносини, що регулюються
  цивільним правом. Відомості Верховної Ради, 1996, N 1, с.13-15

  6. Див: Брагинский М. Указ. Соч. с.7

  - 12 -


  Вважаємо, що тут слід уточнити позиції. Є випадки

  прямої дії цивільно-правових норм на сімейні відносини і

  тому погляди В. Єршова обгрунтовані. Наприклад, в ситуації, коли за-

  ключів угоду між членами сім'ї, неврегульоване нормами

  сімейного права і воно не суперечить змістом цивільного права.

  Однак викликає сумнів умова про те, що норми цивільно-

  го права застосовується до сімейних відносин субсидіарної. Субсідіар-

  ність передбачає додаток до чого-небудь. Але ми виходимо з того,

  що основне відношення не врегульовано будь-якої нормою. Слідові-

  тельно, мова може йти про пряму дію норм цивільного права

  на сімейні відносини.


  - 13 -

  Глава II Збитки та неустойка як основні способи
  відновлення (захисту) порушеного стану сторін.

  $ 1. Загальна оцінка способів захисту цивільних прав.

  Поняття захисту цивільних прав є найбільш яскравим від-

  раженіем компенсаційної функції цивільного права.

  Захист цивільних прав визначається як комплексна система

  заходів, які вживаються для забезпечення вільної і належної реалізації

  суб'єктивних прав, включаючи судовий захист, законодавчі, еконо-

  вів економічні та інші засоби та заходи, а також самозахист цивіль-

  Данський прав __1__.

  У цивільному законодавстві використовуються різні поня-

  ку для позначення захисту суб'єктивних прав: способи (ст.12, 13,

  п.2 ст.715) заходи (ст. 15,16,151,243,330,394), засоби (ст.445)),

  форми (ст.11, 14). Одні автори вважають ці поняття рівнозначними __2__.

  Більшість вчених названі поняття розрізняють і як

  критерію звертаються до сенсу захисту прав (право на захист). Наиб-

  леї поширене розуміння право на захист як складової частини

  самого суб'єктивного права поряд із правом на власні дії,

  а також правом вимагати певної поведінки від зобов'язаних осіб __3__.

  На думку С. Н. Братуся забезпеченість суб'єктивного права віз-

  тю державного примусу-це його невід'ємне качес-

  тво, і така можливість існує не паралельно з іншими можли-

  ності, закріпленими в суб'єктивному праві, а властива їм самим,

  тому що без цього вони не були б юридичними можливостями __4__.  ___________________< br /> 1. Див: Юридична енциклопедія. М., Изд-во Тихомирова М.Ю., 1997,
  с.169.
  2. Див: Попондопуло В.Ф. Правовий режим підприємництва. СПб,
  1994, с.190-197.
  3. Див: Радянське цивільне право. Учебник/Под ред. В. Ф. Маслова,
  А. А. Пушкіна. Харків, 1983, ч.1, С.248, 250.
   4. Див: Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законность.М.,
  1976, с.73-74

  - 14 -

  Третя група авторів пішла ще далі, але в протилежний-

  ному напрямку. Право на захист вона розуміє як самостійне

  суб'єктивне право __1__, але відзначає особливість у вигляді захисту не толь-

  до суб'єктивних прав, але і охоронюваних законом інтересів __2__.

  Аналіз точок зору приводить до двох зауважень. По-перше,

  зміст і сутність права на захист при всьому різноманітті поглядів

  полягає у відновленні порушеного або оспорюваного права або

  охоронюваного законом інтересу. По-друге, відмінність позицій правове-

  дів укладається на наш погляд у змісті права захисту, іншими сло-

  вами в діапазоні можливості: можливості вчинення особою собст-

  воєнних дій; можливості вимагати певної поведінки від

  зобов'язаної особи.

  В силу зазначеного право на захист не вірно визначати через

  поняття "заходи". Останнє, а також поняття "способи", "средст-

  ва "висловлюють зміст права на захист, як різні можливості

  вимагати певної поведінки людей. З цієї причини можна СОГ-

  ласіться з наступного термінологічної розстановкою вивчаються поня-

  тий. Засоби захисту-початкові дії по захисту прав, кото-

  рим порушується провадження у справі: позов, скарга, клопотання та

  т.д. Заходи або способи - це завершальний акт захисту. Форма захисту -

  це порядок або різновид юрисдикційної діяльності по захисту

  прав в цілому __3__.

  У літературі не втратив актуальності питання співвідношення по-

  нятій охорона і захист цивільних прав __4__.  ____________________< br /> 1. Див: Крашенніков Е.А. Структура об'єктивного права і право на
  захист. Правоохоронні норми: поняття, види, структура.
  Ярославль, 1997

  2. Див: Анохин В.С., побачивши Б.Д., Сергєєв В.І. Захист договірних
  зобов'язань. М., ИНФРА-М, 1998, с.12, 13

  3. Див: Анохин В.С., побачивши Б.Д., Сергєєв В.І. Указ.соч., С.17

  4. Див: Громадянське право.Учебнік. Частина 1. Под ред. А. П. Сергєєва,
  Ю. К. Толстого М., Проспект, 1998, с.280

  - 15 -


  У ст.12 ГК РФ закріплений перелік з 11 способів захисту грома-

  Данський прав і він не є вичерпним. У порівнянні зі ст.6 ГК

  1964 перелік, по-перше, значно деталізовано, по-друге,

  в нього включені зовсім нові способи захисту - самозахист і ком-

  пенсація моральної шкоди __1__.

  Таким чином, способи захисту цивільних прав не тільки сох-

  поранили основну мету і характер захисту - відновлення (компенса-

  цію) порушеного стану сторін, але і посилили дану направлений-

  ність.

  У новітній літературі докладно розглянуто способи захисту

  цивільних прав, проведені різні їх класифікації __2__.

  Розглянемо основні класифікації. Так способи захисту грома-

  Данський прав підрозділяють у залежності від змісту дій на

  матеріально-правові та процесуальні __3__. Правознавець А.П. Вершинін ука-

  показують, що процесуальні способи захисту являють собою акти з

  застосування норм права, визнання правовідносин або присудження че-

  го-небудь. Матеріальні способи захисту полягають у реальному зраді-

  нии матеріальних правовідносин. Різниця матеріальних і процессуа-

  льних способів захисту полягає, зокрема, в тому, що їх здійснюють

  різні суб'екти.Процессуальние заходи здійснюють владні, юрис-

  дікціонние органи.Матеріально-правові заходи захисту здійснюють суб'єктів незалежно від

  кти матеріально-правових відносин або органи виконання юрисдикцією

  ційних актів.


  ____________________< br /> 1. Див: Коментар до Цивільного кодексу РФ. Частина первая.М., Юрін-
  формцентр, 1997, с.32.

  2. Див: Анохин В.С., побачивши Б.Д., Сергєєв В.І. Указ.соч. с.18-46

  3. Див: Вершинін А.П. Способи захисту прав підприємців в
  арбітражному суді. СПб., 1996, с. 8.
  - 16 -

  У теорії і практиці цивільного права способи захисту грома-

  Данський прав, перераховані в ст.12 ЦК, підрозділяють, як би на три

  групи:

  а) способи, які здійснюються тільки судом;

  б) способи, що можуть бути використані як без звертання-

  ня до суду, так і за допомогою суду;

  в) способи захисту цивільних прав без участі суду, тобто

  самозахист __1__.

  У цивільному законодавстві можна виділити два рівні регу-

  воджується способів захисту цивільних прав.Первий рівень регулир-

  вання полягає у визначенні таких способів захисту, які носять

  універсальний характер і можуть бути застосовані для захисту, як прави-

  ло, будь-якого суб'єктивного цивільного права. Такі способи захисту

  цивільних прав встановлені ст.12 ГК РФ.

  Другий рівень цивільно-правового регулювання способів

  захисту цивільних прав є встановлення законом спо-

  собов захисту, що застосовуються для захисту тільки певних видів грома-

  Данський прав або для захисту від певних порушень. Саме такі

  способи захисту віднесені ГК РФ (ст. 12) до інших способів, передбачені-

  ренним законом. У цьому сенсі можна говорити про самостійні спо-

  собах захисту прав засновників юридичних осіб, власника імущі-

  ства, кредитора у зобов'язанні і т.д.

  Способи захисту цивільних прав піддаються класифікації за

  різними критеріями: за сферою застосування (універсальні та спеці-

  ные); з методів здійснення (пред'явлення позову до суду, звернення до

  державним органам, самостійне застосування) тощо
  ____________________< br /> 1. Див: Коментар до Цивільного кодексу РФ. Частина первая.М., Юрін-
  (постатейний). М.: Юстіцінформ, 1995. С. 32.


  - 17 -

  Проте видається, що найбільш практично значущим крі-

  теріем для класифікації способів захисту цивільних прав є

  результат, на який розраховано їх застосування, характер наслідків

  їх застосування для порушеного права. Зазначений критерій одновремено-

  але може служити одним з основних критеріїв для вибору суб'єктом

  порушеного права оптимального способу його захисту. Саме в цьому за-

  ня його практичне значення.

  Отже, якщо в основу класифікації способів захисту цивільного

  ких прав покласти результат, на який розраховано їх застосування, то

  всі універсальні способи захисту (ст.12 ГК РФ) можуть бути розподі-

  лени на наступні групи.

  Перша група включає в себе способи захисту, застосування ко-

  торих дозволяє підтвердити (засвідчити) захищається право або

  припинити (змінити) обов'язок. До такого результату приводить при-

  трансформаційних змін наступних способів захисту: визнання права; присудження до

  виконання обов'язку в натурі: незастосування судом акта державного-

  венного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить

  закону; припинення або застосування правовідносини.

  До другої групи здатний захисту цивільних прав можна від-

  нести такі способи, застосування яких дозволяє попередити або

  припинити порушення права. До їх числа відносяться: припинення дію-

  вий, що порушують - право або створюють загрозу його порушення; призна-

  ня недійсним акта державного органу або органу місцевого

  вого самоврядування; самозахист права, стягнення неустойки. Мета

  застосування зазначених способів захисту полягає в тому, щоб заст-

  вити або спонукати порушника припинити дії, дряпали суб'єктів-

  активне громадянське право, або попередити такі дії.

  Третя група об'єднує способи захистуцивільних прав,


  - 18 -

  застосування яких має на меті відновити порушене право

  та (або) компенсувати втрати, понесені у зв'язку з порушенням

  права.Такой результат може бути досягнуто шляхом: відновлення по-

  розкладання, яке існувало до порушення вдачі; визнання оспорімой

  угоди недійсною і застосування надалі її недійсний-

  ності, застосування наслідків недійсності незначної угоди,

  відшкодування збитків; компенсації моральної шкоди.

  Слід враховувати, що зазначені в ст.12 ЦК України способи захисту пра-

  ти неоднорідні за своєю юридичною природою, що також надає су-

  громадської вплив на можливості їх реалізації. Найбільш розпрощався-

  пораненим в літературі є їх підрозділ на заходи захисту і ме-

  ри відповідальності, які різняться між собою за підставами

  застосування, соціальним призначенням і виконуваних функцій, принципам

  реалізації та деяким іншим моментам.Наібольшую практичну зна-

  чімость при цьому має та обставина, що за загальним правилом ме-

  ри відповідальності, на відміну від заходів захисту, застосовуються лише до ви-

  новних порушника суб'єктивного права і виражаються в додаткових-

  них обтяження у вигляді позбавлення правопорушника певних прав

  або покладання на нього додаткових обов'язків. Серед способів

  захисту цивільних прав, передбачених ст.12 ГК РФ, заходами ответс-

  твенності можуть бути визнані лише відшкодування збитків, стягнення не-

  устойкі і компенсація моральної шкоди, всі інші є ме-

  рами захисту.

  Зупинимося лише на особливостях деяких способів захисту

  цивільних прав. Так, змінився вага такого способу захисту як при-

  судження до виконання обов'язку в натурі (реальне виконання).

  За старим ГК даний спосіб захисту у виконанні зобов'язань мав

  ранг основного принципу. Це обгрунтовувалося тим, що для соціалістичного


  - 19 -


  чеського виробництва головна мета не отримання прибутку, а задовольнив

  ширення потреб народного господарства і громадян. Мета не досяг-

  лась, якщо реальне виконання замінюється стягненням штрафів, неу-

  стійок, пені __1__.

  У новий ЦК внесені істотні зміни в регулюванні

  виконання зобов'язань (ст 396 ГК РФ). Вимога про виконання

  зобов'язання в натурі носить диспозитивний характер. Законом або до-

  говором можуть бути передбачені інші наслідки.

  В літературі дається аналіз нового законодательства__ 2__.

  Таким чином, відновлювальна спрямованість захисту грома-

  Данський прав в сучасних ринкових умовах істотно обмежило

  використання даного способу захисту.

  Правознавці обгрунтовано відзначають, що поряд із зазначеними в

  ст.12 ГК способами захисту цивільних прав, законод
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status